Идет загрузка документа (25 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка проведения отбора кандидатов на назначение государственных стипендий чемпионам и призерам Олимпийских, Паралимпийских и Дефлимпийских игр

Министерство молодежи и спорта Украины
Порядок, Приказ от 27.08.2013 № 65
редакция действует с 09.02.2018

МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

27.08.2013

м. Київ

N 65

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
12 вересня 2013 р. за N 1579/24111

Про затвердження Порядку проведення добору кандидатів на призначення державних стипендій чемпіонам і призерам Олімпійських, Паралімпійських та Дефлімпійських ігор

(назва із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 молоді та спорту України від 21.12.2017 р. N 5198)

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Міністерства молоді та спорту України
 від 21 грудня 2017 року N 5198

Відповідно до пункту 4 Положення про державні стипендії чемпіонам і призерам Олімпійських, Паралімпійських та Дефлімпійських ігор, затвердженого Указом Президента України від 10 вересня 2011 року N 907, підпункту 42 пункту 4 Положення про Міністерство молоді та спорту України, затвердженого Указом Президента України від 24 липня 2013 року N 390, та з метою запровадження порядку проведення добору кандидатів на призначення державних стипендій Президента України чемпіонам і призерам Олімпійських, Паралімпійських та Дефлімпійських ігор

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок проведення добору кандидатів на призначення державних стипендій чемпіонам і призерам Олімпійських, Паралімпійських та Дефлімпійських ігор, що додається.

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства молоді та спорту України від 21.12.2017 р. N 5198)

2. Департаменту олімпійського спорту (Уманець Н. Д.) подати цей наказ в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 23 березня 2012 року N 336 "Про затвердження Порядку проведення добору кандидатів на призначення державних стипендій Президента України чемпіонам і призерам Олімпійських, Паралімпійських та Дефлімпійських ігор", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 11 квітня 2012 року за N 538/20851.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Міністр молоді та спорту України

Р. С. Сафіуллін

 

ПОРЯДОК
проведення добору кандидатів на призначення державних стипендій чемпіонам і призерам Олімпійських, Паралімпійських та Дефлімпійських ігор

(назва Порядку із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства молоді та спорту України від 21.12.2017 р. N 5198)

(У тексті Порядку слова "Мінмолодьспорт України", "національні федерації з видів спорту" у всіх відмінках замінено відповідно словами "Мінмолодьспорт", "національні спортивні федерації з видів спорту" у відповідних відмінках; після абревіатури "НКСІУ" доповнено словами "або спортивні федерації інвалідів" у відповідних відмінках згідно з наказом Міністерства молоді та спорту України від 21 грудня 2017 року N 5198)

I. Загальні положення

1. Цей Порядок розроблений відповідно до пункту 4 Положення про державні стипендії чемпіонам і призерам Олімпійських, Паралімпійських та Дефлімпійських ігор, затвердженого Указом Президента України від 10 вересня 2011 року N 907, та визначає процедуру проведення добору кандидатів на призначення державних стипендій чемпіонам і призерам Олімпійських, Паралімпійських та Дефлімпійських ігор (далі - державні стипендії).

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства молоді та спорту України від 21.12.2017 р. N 5198)

2. Для розгляду кандидатур на здобуття державних стипендій Міністерством молоді та спорту України (далі - Мінмолодьспорт) утворюється комісія.

3. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Мінмолодьспорту та цим Порядком.

4. Основним завданням комісії є підготовка висновків і пропозицій щодо призначення громадянам України державних стипендій.

II. Організація роботи Комісії

1. Комісію очолює голова, який за посадою є заступником Міністра молоді та спорту України.

2. До складу комісії входять голова, заступник голови, секретар, члени комісії.

3. До складу комісії входять 1 представник від Адміністрації Президента України, 2 представники від Комітету Верховної Ради України з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму, 10 представників від Мінмолодьспорту, Українського центру фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт" і 10 представників від громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (за згодою).

(пункт 3 розділу ІІ у редакції наказу Міністерства
 молоді та спорту України від 21.12.2017 р. N 5198)

4. Персональний склад комісії затверджується наказом Мінмолодьспорту. Формою роботи комісії є засідання, які проводяться за необхідності. Засідання комісії є правоможним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її складу.

5. Рішення комісії приймається простою більшістю голосів присутніх членів шляхом відкритого голосування та оформлюється протоколом, який підписується головою комісії та секретарем комісії. У разі рівної кількості голосів голос голови є вирішальним. Член комісії, який не підтримує рішення комісії, може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання комісії.

(пункт 5 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства молоді та спорту України від 21.12.2017 р. N 5198)

6. До повноважень комісії належать:

1) ознайомлення та аналіз оригіналу пакета документів, що надійшли від національних спортивних федерацій з видів спорту, Національного комітету спорту інвалідів України (далі - НКСІУ) або спортивних федерацій інвалідів для отримання кандидатами державних стипендій;

2) підготовка пропозицій щодо призначення (позбавлення) відповідних державних стипендій;

3) внесення відповідних пропозицій на затвердження Мінмолодьспорту.

7. Комісія має право:

1) одержувати від національних спортивних федерацій з видів спорту, НКСІУ або спортивних федерацій інвалідів, які порушили клопотання про призначення державних стипендій, додаткову інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

2) скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до її компетенції.

III. Порядок подання документів

1. Висунення кандидатів на призначення державних стипендій здійснюють національні спортивні федерації з видів спорту, НКСІУ або спортивні федерації інвалідів.

2. Національні спортивні федерації з видів спорту, НКСІУ або спортивні федерації інвалідів подають такі документи:

лист, підписаний керівником національної федерації з виду спорту, НКСІУ або спортивної федерації інвалідів про порушення клопотання щодо призначення державних стипендій відповідним спортсменам;

лист-подання за формою, наведеною в додатку до цього Порядку;

особисту заяву кандидата на призначення державної стипендії;

копію першої та другої сторінок паспорта громадянина України;

копію реєстраційного номера облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті).

3. Документи на призначення державної стипендії, зазначені у пункті 2 цього розділу, подаються уповноваженим працівником національної федерації з виду спорту, НКСІУ або спортивною федерацією інвалідів секретарю комісії.

4. До розгляду не приймаються документи, які не відповідають вимогам, викладеним у пункті 3 Положення про державні стипендії чемпіонам і призерам Олімпійських, Паралімпійських та Дефлімпійських ігор, затвердженого Указом Президента України від 10 вересня 2011 року N 907, та розділі IV цього Порядку.

5. У разі якщо подані документи відповідають вимогам, документи передають на розгляд комісії Мінмолодьспорту.

IV. Вимоги до кандидатів та порядок призначення державних стипендій

1. Державні стипендії чемпіонам і призерам Олімпійських, Паралімпійських та Дефлімпійських ігор можуть бути призначені чемпіонам та призерам Олімпійських, Паралімпійських та Дефлімпійських ігор, які виступали у складі національних збірних команд України або колишнього Союзу РСР та за станом здоров'я не можуть брати участь у змаганнях найвищого світового рівня з відповідних видів спорту.

Державні стипендії призначаються громадянам України, які постійно проживають в Україні та не брали участі в офіційних міжнародних змаганнях за інші держави.

(пункт 1 розділу IV у редакції наказу Міністерства
 молоді та спорту України від 21.12.2017 р. N 5198)

2. Добір кандидатів на призначення державних стипендій здійснюється комісією з урахуванням таких критеріїв:

безпосередня участь у навчально-тренувальному процесі, зокрема робота у дитячо-юнацьких спортивних закладах незалежно від підпорядкування та форми власності, у спеціалізованих навчальних закладах спортивного профілю, та підготовці спортсменів для національних збірних команд з олімпійських, паралімпійських, дефлімпійських видів спорту;

безпосередня участь у громадській діяльності щодо розвитку фізичної культури та спорту.

За результатами добору комісія вносить пропозиції щодо кандидатур на призначення державних стипендій Мінмолодьспорту щороку до 15 вересня.

3. Відповідно до цього Порядку особі може бути призначено лише одну державну стипендію.

4. Державна стипендія призначається довічно.

Державна стипендія виплачується щомісяця незалежно від розміру одержуваної стипендіатом заробітної плати чи пенсії.

5. Стипендіат може бути позбавлений державної стипендії Президентом України за поданням Мінмолодьспорту у випадках:

засудження його за умисний злочин;

дискваліфікації Міжнародним олімпійським комітетом, Міжнародним паралімпійським комітетом, іншою міжнародною спортивною організацією або національною спортивною федерацією з виду спорту;

порушення вимог антидопінгового законодавства;

(пункт 5 розділу IV доповнено новим абзацом четвертим згідно з
 наказом Міністерства молоді та спорту України від 21.12.2017 р. N 5198)

участі в офіційних міжнародних спортивних змаганнях за інші держави;

(пункт 5 розділу IV доповнено новим абзацом п'ятим згідно з
 наказом Міністерства молоді та спорту України від 21.12.2017 р. N 5198,
у зв'язку з цим абзац четвертий вважати абзацом шостим)

припинення безпосередньої участі в навчально-тренувальному процесі або діяльності щодо розвитку громадського фізкультурно-спортивного руху, підготовці спортсменів для національних збірних команд з олімпійських, паралімпійських, дефлімпійських видів спорту, крім осіб, які досягли пенсійного віку.

(абзац шостий пункту 5 розділу IV із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства молоді та спорту України від 21.12.2017 р. N 5198)

6. У разі від'їзду стипендіата на роботу за кордон чи з інших причин (за винятком відрядження його Мінмолодьспортом) на строк понад два місяці виплата державної стипендії припиняється до повернення його в Україну та відновлюється Указом Президента України за клопотанням Мінмолодьспорту.

Подання про припинення виплати державної стипендії або її відновлення вноситься Мінмолодьспорту національними спортивними федераціями з видів спорту, НКСІУ або спортивними федераціями інвалідів, що подавали пропозиції про призначення державної стипендії відповідному стипендіату.

(пункт 6 розділу IV доповнено абзацом другим згідно з наказом
 Міністерства молоді та спорту України від 21.12.2017 р. N 5198)

7. У разі смерті стипендіата Мінмолодьспорт за поданням національних спортивних федерацій з видів спорту, НКСІУ або спортивних федерацій інвалідів, що подавали пропозиції про призначення державної стипендії відповідному стипендіату, здійснює виплату державної стипендії у розмірі 50 відсотків його неповнолітнім дітям до досягнення ними 18-річного віку.

(пункт 7 розділу IV у редакції наказу Міністерства
 молоді та спорту України від 21.12.2017 р. N 5198)

V. Порядок подання документів до Адміністрації Президента України на призначення державних стипендій та порядок їх виплати

1. Для розгляду та затвердження списку претендентів на призначення державних стипендій Мінмолодьспорт на підставі пропозицій комісії розробляє проект відповідного Указу Президента України та подає його на розгляд Кабінету Міністрів України.

2. Державні стипендії призначаються Президентом України.

3. Після прийняття відповідного Указу Президента України Мінмолодьспорт готує наказ, який є підставою для виплати державних стипендій.

 

Директор департаменту
олімпійського спорту

Н. Д. Уманець

 

ЛИСТ-ПОДАННЯ
на призначення державної стипендії чемпіонам і призерам Олімпійських, Паралімпійських та Дефлімпійських ігор

Прізвище, ім'я, по батькові
_____________________________________________________________________________________

Число, місяць, рік народження __________________________________________________________

Місце проживання, навчання, роботи ____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Реєстраційний номер облікової картки платника податків ______________________________

Фізкультурно-спортивне товариство ______________________________________________________

Освіта (заклад вищої освіти)________________________________________________________

Вид спорту ___________________________________________________________________________

Участь в Олімпійських, Паралімпійських, Дефлімпійських іграх:
на яких іграх став призером _____________________________________________________________;
номер програми, результат ______________________________________________________________

Спортивне звання (Майстер спорту України, Майстер спорту України міжнародного класу, Заслужений майстер спорту України, Заслужений тренер України)
_____________________________________________________________________________________

Коротка характеристика кандидата на призначення державної стипендії
(участь у змаганнях та особисті досягнення)
_____________________________________________________________________________________

Президент Федерації

 

 

Голова НКСІУ або спортивної федерації інвалідів

_______________
(підпис)

______________________
(П. І. Б.)

(додаток із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства молоді та спорту України від 21.12.2017 р. N 5198)

____________

Опрос