Идет загрузка документа (66 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о военных учебных подразделениях высших учебных заведений

Минобороны, Министерство образования и науки Украины (2)
Положение, Приказ от 15.08.2013 № 1190/560
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

15.08.2013

м. Київ

N 1190/560

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
06 вересня 2013 р. за N 1541/24073

Про затвердження Положення про військові навчальні підрозділи вищих навчальних закладів

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства освіти і науки України,
 Міністерства оборони України
 від 15 серпня 2018 року N 910/412)

Відповідно до Законів України "Про освіту", "Про вищу освіту", "Про військовий обов'язок і військову службу", постанови Кабінету Міністрів України від 01 лютого 2012 року N 48 "Про затвердження Порядку проведення військової підготовки студентів вищих навчальних закладів за програмою підготовки офіцерів запасу" та з метою вдосконалення нормативно-правової бази для підготовки фахівців у військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів

НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Положення про військові навчальні підрозділи вищих навчальних закладів, що додається.

2. Департаменту вищої освіти Міністерства освіти і науки України (Коровайченко Ю. М.) подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства освіти і науки України, Міністерства оборони України від 20 червня 2003 року N 400/192 "Про затвердження Положення про військові навчальні підрозділи вищих навчальних закладів", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 27 жовтня 2003 року за N 978/8299 (із змінами).

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту вищої освіти Міністерства освіти і науки України Коровайченка Ю. М. та директора Департаменту військової освіти та науки Міністерства оборони України генерал-майора Толока І. В.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр освіти і науки України

Д. В. Табачник

Тимчасово виконуючий обов'язки
Міністра оборони України

О. М. Олійник

ПОГОДЖЕНО:

 

Міністр охорони здоров'я України

Р. Богатирьова

Міністр доходів і зборів України

О. В. Клименко

Міністр аграрної політики
та продовольства України

М. В. Присяжнюк

 

ПОЛОЖЕННЯ
про військові навчальні підрозділи вищих навчальних закладів

I. Загальні положення

1. Це Положення визначає повноваження органів управління військовими навчальними підрозділами (військові інститути, військові коледжі, факультети, кафедри військової підготовки і кафедри медицини катастроф та військової медицини) вищих навчальних закладів (далі - військові навчальні підрозділи), порядок проходження особовим складом військової служби, використання військового майна, озброєння та військової техніки.

Положення поширює свою дію на вищі навчальні заклади незалежно від їх підпорядкування, в структурі яких функціонують військові навчальні підрозділи.

2. Положення розроблено відповідно до Законів України "Про освіту", "Про вищу освіту", "Про військовий обов'язок і військову службу", постанови Кабінету Міністрів України від 01 лютого 2012 року N 48 "Про затвердження Порядку проведення військової підготовки студентів вищих навчальних закладів за програмою підготовки офіцерів запасу".

3. Військові навчальні підрозділи створюються, реорганізуються і ліквідовуються рішенням Кабінету Міністрів України за поданням Міністерства оборони України (далі - Міноборони), погодженим із центральними органами виконавчої влади, яким підпорядковані вищі навчальні заклади (далі - ВНЗ).

4. Військові навчальні підрозділи функціонують з метою:

підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації військових фахівців різних освітньо-кваліфікаційних рівнів для проходження військової служби за контрактом у Збройних Силах України, інших утворених відповідно до законів України військових формуваннях, а також правоохоронних органів спеціального призначення та Державної спеціальної служби транспорту (далі - Збройні Сили України та інші військові формування);

військової підготовки студентів ВНЗ за програмою підготовки офіцерів запасу;

організації та проведення наукової, науково-технічної діяльності;

підготовки наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників для Збройних Сил та інших військових формувань;

здійснення військово-патріотичного виховання.

У військових навчальних підрозділах здійснюється навчання курсантів, студентів, слухачів, ад'юнктів, докторантів та інтернів (далі - ті, хто навчаються). Військові навчальні підрозділи мають право надавати освітні послуги відповідно до законодавства України.

Підготовка військових фахівців здійснюється із залученням науково-педагогічних (педагогічних) працівників і використанням матеріально-технічної бази ВНЗ, Міноборони та інших військових формувань.

5. Управління військовими навчальними підрозділами у межах компетенції здійснюється Міністерством освіти і науки України (далі - МОН), Міноборони, іншими центральними органами виконавчої влади, яким підпорядковані ВНЗ.

Підпорядкованість військових навчальних підрозділів органам військового управління Міноборони визначається наказом Міноборони.

Безпосереднє управління діяльністю військового інституту (коледжу) здійснює начальник (директор) цього інституту (коледжу).

Керівництво факультетом, кафедрою військової підготовки здійснює начальник (декан) факультету, начальник (завідувач) кафедри.

Керівник військового навчального підрозділу є прямим начальником для особового складу військового навчального підрозділу та у своїй діяльності виконує обов'язки і користується правами, що визначені Статутами Збройних Сил України, статутом ВНЗ та цим Положенням.

З питань організації підготовки військових фахівців керівники військових навчальних підрозділів керуються наказами (директивами) Міноборони, МОН, центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковані вищі навчальні заклади, та ректорів ВНЗ.

З питань організації служби військ керівники військових навчальних підрозділів керуються Статутами Збройних Сил України, наказами (директивами) Міністра оборони, начальника Генерального штабу Збройних Сил України, керівників органів військового управління та начальника гарнізону, на території якого вони розташовані.

6. Військовий інститут (коледж), факультет військової підготовки ВНЗ має:

свій Бойовий прапор (факультет військової підготовки ВНЗ може мати свій Бойовий прапор);

печатку із зображенням Державного Герба України, найменуванням ВНЗ та своїм найменуванням;

реєстраційні рахунки в органах Державної казначейської служби України.

Військовий інститут (коледж) ВНЗ веде самостійне фінансове та військове господарство, крім квартирно-експлуатаційного господарства у військових інститутах (коледжах), що розміщуються на фондах ВНЗ.

Факультет (кафедра) військової підготовки може мати реєстраційні рахунки в органах Державної казначейської служби України і вести самостійне фінансове та військове господарство, крім квартирно-експлуатаційного господарства на факультетах (кафедрах), що розміщуються на фондах ВНЗ.

7. Військовий навчальний підрозділ діє на підставі статуту ВНЗ та положення про військовий навчальний підрозділ ВНЗ, що затверджується наказом МОН (органу виконавчої влади, якому підпорядкований ВНЗ) та центральним органом виконавчої влади, якому підпорядкований військовий навчальний підрозділ, і цього Положення.

У положенні про військовий навчальний підрозділ визначаються:

основні завдання та функції військового навчального підрозділу;

структура військового навчального підрозділу та органи його управління;

права та обов'язки керівника військового навчального підрозділу;

організація навчальної, методичної та наукової діяльності;

майно та джерела фінансування військового навчального підрозділу;

інші питання щодо функціонування військових навчальних підрозділів відповідно до законодавства України.

8. Перелік напрямів, спеціальностей та спеціалізацій підготовки військових фахівців різних освітньо-кваліфікаційних рівнів у військових навчальних підрозділах визначається згідно з чинним законодавством.

9. Чисельні показники прийому на навчання та службове становище (статус) тих, хто навчається у військових навчальних підрозділах з кожного напряму, спеціальності (спеціалізації) підготовки, визначаються наказами Міноборони, МОН та інших органів виконавчої влади, що мають у своєму підпорядкуванні вищі навчальні заклади.

10. Підготовка військових фахівців у військових навчальних підрозділах за замовленням інших центральних органів виконавчої влади, що здійснюють керівництво відповідними військовими формуваннями, здійснюється згідно із законодавством України.

11. Підготовка військових фахівців для збройних сил іноземних держав у військових навчальних підрозділах здійснюється за міждержавними договорами та угодами в галузі військової освіти відповідно до законодавства України.

12. Перевірка військових навчальних підрозділів здійснюється відповідно до законодавства України та наказів Міноборони, МОН, інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковані відповідні ВНЗ.

II. Структура військових навчальних підрозділів

1. Структура та чисельність особового складу військових навчальних підрозділів, що здійснюють підготовку військових фахівців, визначаються штатами, а військових навчальних підрозділів, що призначені для підготовки офіцерів запасу з числа студентів, - штатними розписами.

Порядок розробки та затвердження штатів військових навчальних підрозділів визначається відповідним наказом Міноборони або іншого центрального органу виконавчої влади за підпорядкованістю.

Типові нормативи для розробки штатів (штатних розписів) військових навчальних підрозділів визначаються Міноборони та МОН.

Штати (штатні розписи) складаються та щороку корегуються залежно від обсягів державного замовлення на підготовку військових фахівців.

У разі проведення військової підготовки студентів за програмою підготовки офіцерів запасу за кошти фізичних осіб, а також при організації у військових навчальних підрозділах підготовки студентів за цивільними спеціальностями до штату (штатного розпису) військового навчального підрозділу розробляється штатний розпис (додатковий штатний розпис). Утримання військовослужбовців за кошти фізичних осіб забороняється.

2. Військовий інститут створюється у складі університету або академії та є його навчально-науковим структурним підрозділом.

До складу військового інституту можуть входити факультети, кафедри, наукові, науково-дослідні центри та лабораторії, підрозділи курсантів (слухачів, студентів), навчальні центри, курси перепідготовки (підвищення кваліфікації) тощо.

Створення у складі військових інститутів інших підрозділів, передбачених законодавством, здійснюється за погодженням з Міноборони або іншим органом виконавчої влади, якому підпорядкований військовий інститут.

Військовий коледж створюється у складі ВНЗ або вищого військового навчального закладу третього (четвертого) рівнів акредитації та є його навчальним структурним підрозділом.

До складу військового коледжу можуть входити відділення, предметні (циклові) комісії, навчальні лабораторії, навчальні центри, підрозділи курсантів (слухачів, студентів) тощо.

3. Факультет військової підготовки є організаційним і навчально-науковим структурним підрозділом ВНЗ третього або четвертого рівня акредитації, що об'єднує відповідні кафедри і лабораторії.

До складу факультету військової підготовки можуть входити науково-дослідні лабораторії, підрозділи курсантів (слухачів, студентів), курси перепідготовки (підвищення кваліфікації) тощо.

Кафедра військової підготовки є структурним підрозділом ВНЗ, що проводить навчально-виховну та методичну діяльність з військово-професійної підготовки курсантів (студентів), а також бере участь у науковій діяльності ВНЗ, у тому числі з підготовки науково-педагогічних працівників та підвищення кваліфікації військових фахівців.

Залежно від особливостей організації навчально-виховного процесу у військових навчальних підрозділах можуть створюватися інші структурні підрозділи, що призначені для забезпечення їх діяльності.

Для вирішення окремих завдань і більш повного використання потенціалу цивільних та військових навчальних підрозділів ВНЗ можуть створювати спільні структурні підрозділи відповідно до законодавства України.

III. Організація забезпечення функціонування військових навчальних підрозділів

1. З метою забезпечення функціонування військових навчальних підрозділів Міноборони та інші центральні органи виконавчої влади, яким підпорядковані військові навчальні підрозділи:

забезпечують науково-педагогічними (педагогічними) працівниками військові навчальні підрозділи для викладання навчальних дисциплін варіативної частини освітньо-професійних програм підготовки військових фахівців за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями та окремих навчальних дисциплін нормативної частини (за погодженням з ректором ВНЗ);

розробляють та затверджують штати (штатні розписи) військових навчальних підрозділів та табелі до них, що необхідні для виконання функцій, визначених у пункті 4 розділу I цього Положення;

утримують особовий склад військового навчального підрозділу за штатом (штатним розписом) для підготовки військових фахівців за державним замовленням;

забезпечують військові навчальні підрозділи військовим майном, озброєнням та військовою технікою, навчально-тренувальними засобами, спеціальною літературою і картами відповідно до штатів (штатних розписів) та табелів до них;

забезпечують монтаж (демонтаж), налагодження (регулювання) озброєння і військової техніки, забезпечення запасними частинами і матеріалами для проведення поточного і середнього ремонтів, а також проведення капітального ремонту озброєння, військової техніки та автомобільного транспорту військових навчальних підрозділів;

забезпечують утримання, експлуатацію та ремонт будівель і споруд, у яких розміщені військові навчальні підрозділи, що знаходяться на їх балансі;

надають військовим навчальним підрозділам окремі права юридичної особи з відкриттям реєстраційних рахунків в органах Державного казначейства України, печатки із зображенням Державного Герба України, найменуванням ВНЗ та своїм найменуванням, права ведення самостійного фінансового та військового господарства;

розробляють спільно з МОН нормативно-правові акти з питань організації підготовки військових фахівців у військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів та забезпечують їх виконання;

опрацьовують галузеві стандарти вищої освіти (освітньо-кваліфікаційні характеристики випускників, освітньо-професійні програми підготовки та засоби діагностики якості вищої освіти військових фахівців);

розробляють та подають до МОН та інших відповідних центральних органів виконавчої влади заявки для формування державного замовлення на підготовку фахівців;

погоджують правила прийому на навчання до ВНЗ, що здійснюють підготовку військових фахівців;

визначають вимоги до кандидатів для вступу на навчання до військових навчальних підрозділів;

здійснюють добір та призначення на конкурсній основі керівників військових навчальних підрозділів відповідно до Інструкції про порядок заміщення вакантних посад командування, наукових, науково-педагогічних (педагогічних) працівників у вищих військових навчальних закладах (військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів) на конкурсній основі, затвердженої наказом Міністерства оборони України та Міністерства освіти і науки України від 20 серпня 2001 року N 285/602 (зі змінами), зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 10 вересня 2001 року за N 792/5983 (із змінами);

здійснюють добір та призначення (прийняття) на конкурсній (конкурсно-контрактній) основі офіцерів (працівників) на посади науково-педагогічних, педагогічних та наукових працівників у військових навчальних підрозділах;

організовують та проводять практики (збори) і військові (флотські) стажування тих, хто навчається, у військових частинах (на кораблях) та відповідних підприємствах і установах;

утворюють державні екзаменаційні комісії (підкомісії) для проведення державної атестації осіб, які завершують навчання, та призначають голів цих комісій (підкомісій) за погодженням з МОН;

організовують забезпечення охорони державної таємниці і контролю за станом режиму секретності та захисту інформації з обмеженим доступом.

2. З метою забезпечення функціонування військових навчальних підрозділів МОН та інші центральні органи виконавчої влади, у підпорядкуванні яких знаходяться ВНЗ, що здійснюють підготовку військових фахівців:

розробляють спільно з Міноборони нормативно-правові акти з питань організації підготовки військових фахівців у військових навчальних підрозділах та забезпечують їх виконання;

забезпечують організацію підготовки військових фахівців за спеціальностями (спеціалізаціями) та у чисельності, що визначаються наказами Міноборони та МОН;

організовують розміщення військових навчальних підрозділів на фондах ВНЗ відповідно до встановлених вимог та норм;

здійснюють капітальне будівництво, експлуатацію, ремонт будівель і споруд, у яких розміщені військові навчальні підрозділи;

беруть участь у створенні у військових навчальних підрозділах необхідної матеріально-технічної бази, крім озброєння, військової та спеціальної техніки, технічної та іншої спеціальної літератури, забезпечення якими здійснюється Міноборони та іншими центральними органами виконавчої влади, яким підпорядковані військові навчальні підрозділи.

IV. Управління військовими навчальними підрозділами

1. Ректори ВНЗ, до складу яких входять військові навчальні підрозділи, забезпечують організацію і проведення підготовки військових фахівців, створення необхідної матеріально-технічної бази, забезпечення збереження озброєння та військової техніки, забезпечення захисту інформації, що становить державну таємницю.

На ректора ВНЗ, крім повноважень, що визначені Законом України "Про вищу освіту", покладаються:

виконання державного замовлення на підготовку військових фахівців у чисельності та за спеціальностями (спеціалізаціями), що визначаються наказами Міноборони та МОН;

забезпечення ВНЗ науково-педагогічними працівниками для викладання визначених навчальних дисциплін нормативної частини освітньо-професійних програм підготовки військових фахівців за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями;

організація розробки та затвердження правил прийому до ВНЗ, зокрема для військового навчального підрозділу щодо підготовки військових фахівців з урахуванням вимог умов прийому на навчання до ВНЗ та Інструкції про проведення військово-професійної орієнтації молоді та вступних випробувань у вищих військових навчальних закладах Міністерства оборони України та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів України, затвердженої наказом Міністра оборони України від 14 квітня 1998 року N 152, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 25 червня 1998 року за N 398/2838 (із змінами);

організація проведення фахових випробувань (конкурсного відбору) на навчання громадян, які виявили бажання навчатися у ВНЗ за спеціальностями підготовки військових фахівців, із залученням до складу приймальної комісії представників військового навчального підрозділу;

зарахування до ВНЗ осіб, які відібрані за конкурсом на навчання для потреб Міноборони та інших військових формувань, у межах державного замовлення;

укладання контракту зі студентами ВНЗ, які виявили бажання пройти військову підготовку за програмою підготовки офіцерів запасу за кошти фізичних осіб (для військового інституту контракт укладається керівником військового інституту);

організація навчального процесу з тими, хто навчається у військовому навчальному підрозділі, у тому числі затвердження навчальних планів, програм навчальних дисциплін тощо;

обговорення на засіданнях ректорату та вченої ради ВНЗ стану підготовки військових фахівців;

забезпечення окремого розміщення військового навчального підрозділу, надання йому у разі необхідності приміщень і об'єктів для проведення занять відповідно до існуючих норм та навчальних програм;

оплата видатків за комунальні послуги та експлуатацію будівель і споруд, що знаходяться на балансі ВНЗ, у яких організована підготовка військових фахівців;

фінансування всіх видів діяльності військового навчального підрозділу, що передбачені навчальними планами та програмами навчальних дисциплін, за винятком тих видів діяльності, фінансування яких здійснюється за кошти Міноборони.

Ректор ВНЗ за поданням керівника військового навчального підрозділу може заохочувати військовослужбовців за досягнуті ними високі показники у навчально-виховній, методичній та науковій діяльності.

2. Керівник військового навчального підрозділу є прямим начальником для усього особового складу військового навчального підрозділу і забезпечує готовність військового навчального підрозділу до переведення на функціонування в умовах особливого періоду, моральний та психологічний стан, професійну підготовку, військову і трудову дисципліну особового складу, якість та повноту виконання замовлення з підготовки військових фахівців, стан навчально-виховної, методичної і наукової діяльності, належну експлуатацію та збереження озброєння та військової техніки, а також організацію забезпечення охорони державної таємниці та захисту інформації з обмеженим доступом.

Керівник військового навчального підрозділу безпосередньо підпорядковується керівнику органу військового управління Міноборони або іншого військового формування, якому підпорядкований військовий навчальний підрозділ, а з питань організації навчального процесу - ректору ВНЗ.

Функціональні обов'язки (посадові інструкції) керівника військового навчального підрозділу розробляються на підставі Статутів Збройних Сил України, наказів (директив) Міноборони, МОН, посадової особи, якій безпосередньо підпорядкований військовий навчальний підрозділ, статуту ВНЗ, положення про військовий навчальний підрозділ та затверджуються ректором ВНЗ та керівником органу військового управління, якому підпорядкований військовий навчальний підрозділ.

Керівник військового навчального підрозділу зобов'язаний:

постійно підтримувати готовність військового навчального підрозділу до функціонування в умовах особливого періоду;

забезпечувати виконання освітньо-професійних програм підготовки військових фахівців;

організовувати та здійснювати контроль навчальної, методичної, наукової та виховної роботи у військовому навчальному підрозділі;

організовувати розробку навчальних планів, програм навчальних дисциплін підготовки військових фахівців, забезпечувати повне і якісне їх виконання;

уживати заходів щодо зміцнення військової та трудової дисципліни особового складу військового навчального підрозділу і підтримання правопорядку у військовому навчальному підрозділі;

розробляти правила внутрішнього розпорядку військового навчального підрозділу і забезпечувати їх виконання;

своєчасно готувати та подавати за встановленим порядком пропозиції щодо корегування штату (штатного розпису) військового навчального підрозділу, забезпечувати дотримання штатно-фінансової дисципліни у межах компетенції;

організовувати розробку та затвердження службових обов'язків та посадових інструкцій для усіх категорій особового складу військового навчального підрозділу і забезпечувати контроль за їх виконанням;

розподіляти функції управління військовим навчальним підрозділом між своїми заступниками щодо забезпечення його діяльності і затверджувати їх службові обов'язки (посадові інструкції);

визначати навчальне навантаження науково-педагогічних, педагогічних працівників військового навчального підрозділу в межах, що встановлюються Інструкцією з планування та обліку діяльності науково-педагогічних (педагогічних) працівників вищих військових навчальних закладів (військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, навчальних центрів Збройних Сил України), затвердженою наказом Міністерства оборони України та Міністерства освіти і науки України від 08 травня 2002 року N 155/291, зареєстрованою у Міністерстві юстиції 27 травня 2002 року за N 452/6740;

уживати заходів щодо постійного вдосконалення навчально-виховного процесу і втілення передових методів навчання і виховання тих, хто навчається, забезпечувати проведення занять на високому науковому і методичному рівні;

організовувати роботу з військово-професійної орієнтації та професійного психологічного відбору студентів, які висловили бажання навчатися за програмою підготовки офіцерів запасу;

організовувати (брати участь) та проводити відбір студентів, які залучаються до військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу;

брати участь у розробці кваліфікаційних характеристик, які визначають вимоги до підготовки офіцерів запасу з відповідних військово-облікових спеціальностей;

подавати пропозиції щодо відрахування та поновлення на навчання студентів, які залучаються до військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу;

брати участь в атестуванні громадян України, які здобули відповідну вищу освіту, пройшли повний курс військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу та склали встановлені іспити, до присвоєння первинного військового звання "молодший лейтенант запасу";

організовувати проведення розрахунків вартості військової підготовки студентів за програмою підготовки офіцерів запасу для укладання відповідних контрактів зі студентами, які виявили бажання пройти військову підготовку за рахунок коштів фізичних осіб, та за своїм підписом і підписом ректора ВНЗ подавати розрахунки до Департаменту військової освіти та науки Міноборони (відповідного структурного підрозділу центрального органу виконавчої влади, якому підпорядкований військовий навчальний підрозділ) на затвердження;

особисто проводити навчальні заняття з тими, хто навчається, а також із офіцерами та військовослужбовцями військової служби за контрактом військового навчального підрозділу з професійної підготовки;

організовувати експлуатацію та збереження озброєння і військової техніки, що надані військовому навчальному підрозділу;

забезпечувати вдосконалення матеріально-технічної бази, складання і подання заявок у відповідні постачальні органи на одержання озброєння, військової техніки, паливно-мастильних матеріалів, військового майна та літератури для військового навчального підрозділу в межах табельної потреби та норм постачання;

організовувати та здійснювати зв'язок з іншими структурними підрозділами ВНЗ з навчально-методичних питань, підтримувати зв'язки з військовими частинами, установами, військовими навчальними закладами, підприємствами та організаціями з питань діяльності військового навчального підрозділу;

забезпечувати охорону праці, дотримання законності та внутрішнього порядку у військовому навчальному підрозділі та в місцях тимчасового виконання завдань особовим складом;

організовувати роботу щодо охорони державної таємниці та захисту інформації з обмеженим доступом;

забезпечувати своєчасне подання встановленої звітності.

Керівник військового навчального підрозділу у межах своїх повноважень видає накази, обов'язкові для виконання особовим складом підрозділу і працівниками, які беруть участь у підготовці військових фахівців.

V. Особовий склад військових навчальних підрозділів

1. Особовий склад військових навчальних підрозділів поділяється на постійний і змінний із числа військовослужбовців та працівників.

До постійного складу військового навчального підрозділу належить особовий склад, який входить до командування (керівного складу), підрозділів управління, основних підрозділів (крім тих, хто навчається), підрозділів забезпечення, а також науково-педагогічні, педагогічні та наукові працівники.

2. Комплектування посад керівників військових навчальних підрозділів та їх заступників, навчального та науково-організаційного відділів (частин), науково-педагогічних, педагогічних та наукових працівників здійснюється відповідно до законодавства України, в тому числі нормативно-правових актів МОН та Міноборони.

3. Призначення військовослужбовців на інші посади осіб постійного складу військового навчального підрозділу здійснюється відповідно до Інструкції про організацію виконання Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України, затвердженої наказом Міністра оборони України від 10 квітня 2009 року N 170, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 19 травня 2009 року за N 438/16454 (зі змінами).

4. Прийняття цивільних осіб на посади постійного складу військового навчального підрозділу здійснюється наказами керівника військового навчального підрозділу, а для кафедр військової підготовки та кафедр медицини катастроф та військової медицини - наказами відповідного органу військового управління за погодженням з ректором ВНЗ (для підготовки фахівців за кошти фізичних осіб - наказом ректора ВНЗ за погодженням з відповідним органом військового управління).

5. Військовослужбовці військових навчальних підрозділів проходять військову службу відповідно до Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України, затвердженого Указом Президента України від 10 грудня 2008 року N 1153, та Положення про проходження громадянами України військової служби у Державній спеціальній службі транспорту, затвердженого Указом Президента України від 03 лютого 2009 року N 60.

Особи офіцерського, сержантського і старшинського складу, які призначені на штатні посади (посади за штатним розписом) військових навчальних підрозділів, а також докторанти, ад'юнкти, курсанти (слухачі) військових навчальних підрозділів перебувають на військовій службі і за ними зберігаються обов'язки, права та пільги, що встановлені законодавством України для військовослужбовців.

Забезпечення (за всіма видами) військовослужбовців, призначених на штатні посади (посади за штатним розписом) військових навчальних підрозділів, здійснюється за рахунок Міноборони та інших військових формувань за підпорядкованістю.

6. Посади начальника (декана) факультету військового інституту, начальника (завідувача) кафедри військового навчального підрозділу можуть займати особи, які мають, як правило, вчене звання (науковий ступінь), а також стаж науково-педагогічної роботи не менше п'яти років.

Посаду заступника начальника (декана) факультету з навчальної та наукової роботи - начальника навчальної частини можуть обіймати особи, які мають, як правило, вчене звання (науковий ступінь), а також стаж науково-педагогічної роботи (досвід військової служби на посадах не нижче командира батальйону та їм рівних) не менше ніж п'ять років.

На посаду професора у військовому навчальному підрозділі можуть призначатися особи, які мають:

учене звання професора або науковий ступінь доктора наук зі стажем науково-педагогічної роботи не менше трьох років;

учене звання доцента (старшого наукового співробітника) і науковий ступінь кандидата наук зі стажем науково-педагогічної роботи не менше п'яти років;

учене звання доцента (старшого наукового співробітника) без наукового ступеня зі стажем науково-педагогічної роботи не менше десяти років.

На посаду доцента у військовому навчальному підрозділі можуть призначатися особи:

які мають учене звання доцента (старшого наукового співробітника) або науковий ступінь, досвід науково-педагогічної роботи;

старші викладачі та викладачі без наукових ступенів і вчених звань, які мають не менше десяти років стажу науково-педагогічної роботи, проводять навчальні заняття і мають видані навчально-методичні посібники та наукові праці;

висококваліфіковані фахівці з військ, органів військового управління або військових навчальних закладів (установ, організацій), які мають повну вищу освіту з освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра і здійснюють педагогічну, науково-педагогічну діяльність.

На посаду завідувача відділення, голови предметної (циклової) комісії, старшого викладача у військовому навчальному підрозділі можуть призначатися особи:

які мають вчене звання доцента (старшого наукового співробітника) або науковий ступінь кандидата наук;

викладачі без наукових ступенів і вчених звань, які мають не менше п'яти років стажу науково-педагогічної (педагогічної) роботи, проводять навчальні заняття і мають видані навчально-методичні посібники;

висококваліфіковані фахівці з військ, органів військового управління, військових навчальних закладів (установ, організацій), які мають повну вищу освіту і здійснюють педагогічну, науково-педагогічну діяльність.

На посади викладачів та асистентів у військовому навчальному підрозділі можуть призначатися випускники ад'юнктури (аспірантури), а також особи, які мають повну вищу освіту.

7. Науково-педагогічні, педагогічні працівники з числа військовослужбовців під час проведення занять з курсантами (слухачами) є їх прямими начальниками.

Завдання, визначені науково-педагогічними, педагогічними працівниками студентам, курсантам (слухачам) під час проведення навчальних занять, є обов'язковими для їх виконання.

8. Науково-педагогічні, педагогічні працівники військового навчального підрозділу, крім прав та обов'язків, передбачених статтями 50 та 51 Закону України "Про вищу освіту", іншими законами України та статутом ВНЗ, можуть мати додаткові права та обов'язки, що встановлюються положенням про військовий навчальний підрозділ.

За досягнення високих результатів у навчальній, методичній, виховній, науковій роботі особи з числа науково-педагогічних, педагогічних працівників можуть бути представлені до нагородження державними нагородами, присвоєння державних премій, почесних звань і відзнак, нагородження іменними медалями, знаками, преміями, грамотами та іншими видами заохочення.

9. Функціональні посадові обов'язки (інструкції) осіб з числа науково-педагогічних і педагогічних працівників розробляються у встановленому порядку і затверджуються керівником військового навчального підрозділу.

10. До наукових працівників військових навчальних підрозділів належать військовослужбовці, працівники Збройних Сил та особи, які обіймають посади керівників наукових, науково-дослідних центрів та лабораторій, їх заступників, старших наукових, наукових та молодших наукових співробітників у наукових, науково-дослідних центрах та лабораторіях військових навчальних підрозділів.

Посади завідувача (начальника) науково-дослідної лабораторії та його заступників заміщуються, як правило, особами, які мають науковий ступінь доктора (кандидата) наук, вчене звання професора (старшого наукового співробітника, доцента) та досвід організації науково-дослідної роботи.

Посади старшого наукового і наукового співробітника заміщуються особами, які мають науковий ступінь або вчене звання.

В окремих випадках зазначені посади можуть заміщати висококваліфіковані фахівці з військ, військових навчальних закладів (установ, організацій) без наукового ступеня або вченого звання, які мають повну вищу освіту та досвід керівної (науково-дослідної) роботи не менше двох років.

Посада молодшого наукового співробітника заміщується особами, які мають повну вищу освіту.

11. Наукові працівники військового навчального підрозділу, крім прав та обов'язків, передбачених статтею 6 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність", іншими законами України та статутом ВНЗ, можуть мати додаткові права та обов'язки, що встановлюються положенням про військовий навчальний підрозділ.

12. Функціональні посадові обов'язки (інструкції) осіб з числа наукових працівників розробляються у встановленому законодавством порядку і затверджуються керівником військового навчального підрозділу.

13. Командири підрозділів курсантів (слухачів, студентів) - начальники курсів, курсові офіцери, командири батальйонів (дивізіонів), рот (батарей), взводів є прямими начальниками курсантів (слухачів, студентів).

Вони забезпечують відповідний стан навчання, військової дисципліни та виховання курсантів (слухачів, студентів), знання і точне виконання ними вимог Статутів Збройних Сил України, розпорядку дня, підтримання внутрішнього порядку в підрозділах, збереження і стан озброєння, військової техніки, військового майна підрозділу.

Посади командирів підрозділів курсантів (слухачів, студентів) займають офіцери, які мають досвід служби у військах за профілем військового навчального підрозділу не менше двох років.

Крім прав, що визначаються Статутами Збройних Сил України, командири підрозділів курсантів (слухачів, студентів) мають право:

обирати і бути обраними до вченої ради військового навчального підрозділу;

брати участь у розробці й обговоренні питань навчальної, методичної, виховної та наукової роботи, інших напрямів діяльності військового навчального підрозділу;

бути присутніми на заняттях, що проводяться з курсантами (слухачами, студентами) підпорядкованих їм підрозділів;

брати участь у наукових дискусіях, конференціях і семінарах, проводити наукові дослідження і публікувати їх результати у встановленому порядку відповідно до чинного законодавства.

Крім обов'язків, що визначаються Статутами Збройних Сил України, командири підрозділів курсантів (слухачів, студентів) зобов'язані:

бути обізнаними з основними вимогами керівних документів щодо підготовки військових фахівців та організації навчально-виховного процесу у військовому навчальному підрозділі, вимогами освітньо-кваліфікаційних характеристик та основним змістом програм навчальних дисциплін підготовки підлеглих курсантів (слухачів, студентів);

знати особисті якості курсантів (слухачів, студентів), їх поточну успішність навчання, розвивати й удосконалювати в них військово-професійні якості, фізичну витривалість, виховувати в курсантів (слухачів, студентів) цілеспрямованість, волю, ретельність, високу відповідальність за результати своєї праці, дисциплінованість;

формувати в курсантів (слухачів, студентів) прагнення до постійного збагачення та поновлення знань, навичок організації навчальної праці й управлінської діяльності, здатності до ініціативного, творчого і відповідального вирішення практичних завдань;

здійснювати постійний контроль і надавати допомогу курсантам (слухачам, студентам) у навчанні, організації та забезпеченні їх самостійних занять, підтримувати постійний зв'язок з викладацьким складом і керівництвом кафедр;

особисто проводити заняття з курсантами (слухачами, студентами) із загальновійськових дисциплін, брати участь у проведенні навчань і занять з оперативно-тактичної (тактичної, тактико-спеціальної) підготовки, в організації та керівництві військовим (флотським) стажуванням і практикою курсантів (слухачів, студентів);

бути для курсантів (слухачів, студентів) взірцем бездоганного виконання службового обов'язку, ретельності, творчого ставлення до справи, високої культури та моралі;

виявляти турботу за своєчасне і повне забезпечення курсантів (слухачів, студентів) усіма видами утримання, створення їм умов для творчого опанування обраного військового фаху;

забезпечувати захист курсантів (слухачів, студентів) від будь-яких форм фізичного, психічного насильства та проводити роботу з попередження появи шкідливих звичок;

брати участь у профорієнтації молоді до військового навчального підрозділу, у відборі їх для вступу до військового навчального підрозділу, укладенні з ними контракту та розподілі випускників;

забезпечувати захист інформації, що становить державну таємницю, і вимагати цього від підлеглих.

14. До підрозділів забезпечення військових навчальних підрозділів належать військовослужбовці та інші особи, які обіймають відповідні посади згідно зі штатом (штатним розписом).

Посади у підрозділах забезпечення комплектуються військовослужбовцями та працівниками, які мають необхідну професійну підготовку, достатні практичні навички в роботі за фахом.

Функціональні обов'язки (посадові інструкції) посадових осіб підрозділів забезпечення розробляються у встановленому законодавством порядку і затверджуються керівником військового навчального підрозділу.

15. До змінного складу військового навчального підрозділу належать військовослужбовці (докторанти, ад'юнкти, слухачі та курсанти), які навчаються, студенти, які проходять навчання за програмою підготовки осіб офіцерського складу для проходження військової служби за контрактом, а також студенти, які проходять військову підготовку за програмою підготовки офіцерів запасу.

16. Особи, які навчаються у військових навчальних підрозділах, крім обов'язків, що передбачені статтею 55 Закону України "Про вищу освіту", зобов'язані:

додержуватися умов контракту та правил внутрішнього розпорядку військового навчального підрозділу;

виконувати вимоги режиму таємності та не допускати розголошення державної таємниці, що їм буде довірена або стане відомою під час навчання.

Інші права та обов'язки визначені законами та статутом ВНЗ.

17. Студенти, які проходять навчання за програмами підготовки осіб офіцерського складу для проходження військової служби за контрактом, крім прав, передбачених Законом України "Про вищу освіту" та Положенням про державний вищий навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 05 вересня 1996 року N 1074, мають право:

брати участь у наукових роботах з військової тематики;

проходити з дозволу керівника військового навчального підрозділу військову підготовку за індивідуальними планами (для студентів, які пройшли строкову військову службу до вступу у ВНЗ).

Студенти, які проходять навчання за програмами підготовки осіб офіцерського складу для проходження військової служби за контрактом, крім обов'язків, передбачених Законом України "Про вищу освіту" та Положенням про державний вищий навчальний заклад, зобов'язані:

сумлінно вивчати військову справу, наполегливо оволодівати командирськими, методичними та практичними навичками за встановленою військовою (військово-обліковою) спеціальністю;

відвідувати всі заняття з військової підготовки, у встановлені терміни складати заліки та екзамени, які передбачені програмою військової підготовки, брати участь у заходах, що проводяться у військовому навчальному підрозділі;

дотримуватись на заняттях з військової підготовки вимог Статутів Збройних Сил України і розпорядку дня військового навчального підрозділу;

прибувати на заняття з військової підготовки охайно одягненими (студенти, які проходять навчання за програмами підготовки осіб офіцерського складу для проходження військової служби за контрактом, - одягненими у форму, що визначається керівником військового навчального підрозділу), мати акуратну зачіску;

зберігати військове майно, озброєння, військову техніку, навчальне обладнання, дотримуватись заходів безпеки під час проведення занять зі зброєю та на військовій техніці;

виконувати вимоги режиму таємності та не допускати розголошення державної таємниці, яка їм буде довірена або стане відомою під час навчання.

VI. Організація підготовки громадян на посади військових фахівців для проходження військової служби за контрактом

1. На навчання за програмами підготовки військових фахівців для проходження військової служби за контрактом приймаються громадяни України відповідно до Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України, затвердженого Указом Президента України від 10 грудня 2008 року N 1153, та Положення про проходження громадянами України військової служби у Державній спеціальній службі транспорту, затвердженого Указом Президента України від 03 лютого 2009 року N 60.

Військовослужбовці рядового, сержантського і старшинського складу строкової військової служби зараховуються на навчання до військових навчальних підрозділів на посади курсантів, починаючи з першого курсу.

Офіцери зараховуються на навчання до військових навчальних підрозділів на посади слухачів, якщо штатами (штатними розписами) військових навчальних підрозділів передбачені ці посади.

2. Студенти, які навчаються за програмами підготовки військових фахівців для проходження військової служби за контрактом, мають такий самий статус, що і інші студенти ВНЗ.

Після закінчення першого курсу навчання та в разі виповнення 18 років вказана категорія студентів в індивідуальному порядку укладає контракт з Міноборони, від імені якого виступає керівник військового навчального підрозділу, про проходження ними підготовки на посади осіб офіцерського складу для проходження військової служби за контрактом з метою встановлення правових відносин між сторонами у процесі військової служби (навчання).

3. Студенти військових навчальних підрозділів залежно від військової спеціальності, за якою здійснюється їх підготовка, в процесі навчання змінюють свій статус на статус курсанта.

Строк зміни статусу студента на статус курсанта визначається наказами Міноборони та МОН. Перед зміною статусу студента на статус курсанта після проведення первинної військово-професійної підготовки зазначені особи приймають Військову присягу.

При переведенні тих, хто навчається, зі статусу студента на статус курсанта їх утримання та забезпечення усіма видами постачання здійснюються за рахунок кошторисів Міноборони та інших центральних органів виконавчої влади, для потреб яких здійснюється підготовка військових фахівців.

У разі відсутності умов для розміщення курсантів у казармах вони розміщуються окремо від студентів у студентських гуртожитках.

Початком проходження військової служби громадян, які проходять підготовку на посади осіб офіцерського складу для проходження військової служби за контрактом і під час навчання змінюють статус студента на статус курсанта, є день їх призначення на посаду курсанта військового навчального підрозділу.

Призначення цих громадян на посаду курсанта здійснюється наказом керівника військового навчального підрозділу.

VII. Матеріально-технічна база військових навчальних підрозділів

1. Матеріально-технічну базу військових навчальних підрозділів складає комплекс матеріальних та технічних засобів, будівель та споруд, що призначені для забезпечення підготовки тих, хто навчається з установлених військових спеціальностей відповідно до навчальних планів, програм навчальних дисциплін, сучасних технологій і методик навчання, табелів до штатів (штатних розписів), а також для виконання наукових досліджень і підготовки науково-педагогічних, педагогічних та наукових працівників.

2. Основними елементами матеріально-технічної (навчально-матеріальної) бази військових навчальних підрозділів можуть бути:

навчально-лабораторна база (лабораторне устаткування та обладнання, вимірювальна, телекомунікаційна та обчислювальна техніка, технічні засоби навчання і контролю, наочне приладдя тощо);

база для виконання наукових досліджень: науково-дослідні лабораторії, обчислювальні центри тощо;

навчально-виробничі майстерні, лабораторії;

аудиторії, лекційні зали, спеціалізовані класи, кабінети, бібліотеки, викладацькі кімнати, інші навчальні та навчально-допоміжні приміщення;

польова навчальна база:

навчальні центри, полігони, табори, аеродроми, навчальні кораблі, системи пунктів управління (навчальних командних пунктів тощо);

спортивні комплекси і споруди, навчальні містечка, а також стройові плаци, тири та інші об'єкти з загальновійськової підготовки;

інші матеріальні та технічні засоби, будівлі та споруди;

озброєння та військова техніка;

поліграфічна база;

підручники та навчальні посібники, наукова та довідкова література, статути, порадники, технічні описи, курси стрільб та водіння, інші нормативні документи і навчальні матеріали.

Військові навчальні підрозділи можуть розміщуватися на фондах, що знаходяться на праві оперативного управління ВНЗ або Міноборони.

Приміщення, що надаються військовим навчальним підрозділам для проведення військової підготовки студентів за програмою підготовки офіцерів запасу, обладнуються за тематикою розділів програм підготовки за відповідними військово-обліковими спеціальностями.

3. Для відпрацювання з тими, хто навчається, тактично-вогневих задач, передбачених програмою військової підготовки, і проведення професійної підготовки з офіцерським складом військових навчальних підрозділів військові навчальні підрозділи можуть використовувати при необхідності польову навчальну базу військових частин і військових навчальних закладів Збройних Сил України та інших військових формувань.

4. Забезпечення військовою технікою та озброєнням, боєприпасами, транспортними засобами, навчально-тренувальними засобами, приладами, апаратурою, інструментом, запасними частинами до військової техніки, а також військовими статутами, порадниками, посібниками, інструкціями, топографічними та морськими картами, спеціальною літературою, пальним та мастильними матеріалами, спеціальними рідинами та іншими матеріалами відповідно до штатів (штатних розписів), табелів та норм постачання здійснюється за заявками керівників військових навчальних підрозділів через відповідні постачальні органи.

Порядок забезпечення військових навчальних підрозділів матеріальними засобами, а також порядок монтажу (демонтажу), налагодження (регулювання) озброєння і військової техніки, проведення поточного, середнього та капітального ремонту військової техніки, озброєння та транспортних засобів встановлюється Міноборони та іншими військовими формуваннями.

5. Забезпечення військових навчальних підрозділів керівними документами Міноборони, іншими документами та навчальними кінофільмами покладається на командувачів видів Збройних Сил України, керівників структурних підрозділів Міноборони і Генерального штабу Збройних Сил України, яким підпорядковані військові навчальні підрозділи.

6. Для проведення практичних занять з озброєнням, військовою технікою, а також польових занять студенти, які проходять військову підготовку, можуть забезпечуватись спеціальним одягом.

Склад комплекту спеціального одягу узгоджується з начальником Тилу Збройних Сил України.

Спеціальним одягом студенти забезпечуються з розрахунку - один комплект на 10 студентів, які залучаються до військової підготовки, з терміном його використання протягом трьох років. Військовий навчальний підрозділ, що здійснює військову підготовку менше ніж 250 студентів, повинен мати 30 комплектів спеціального одягу.

7. З метою забезпечення збереження державної таємниці керівником ВНЗ за поданням керівника військового навчального підрозділу можуть визначатися території підрозділу з обмеженим доступом.

VIII. Фінансування військових навчальних підрозділів

1. Фінансування військових навчальних підрозділів здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, передбачених МОН, Міноборони, іншим центральним органам виконавчої влади, у підпорядкуванні яких знаходяться вищі навчальні заклади, що мають у своєму складі військові навчальні підрозділи, для фінансування діяльності ВНЗ.

З метою забезпечення функціонування військових навчальних підрозділів Міноборони та інші військові формування здійснюють:

фінансування видатків на утримання військовослужбовців та працівників, призначених на штатні посади військових навчальних підрозділів, включаючи види натурального постачання (продовольством, речовим майном, військово-проїзними документами, санаторно-курортним лікуванням та іншими видами постачання);

виділення коштів на відрядження військовослужбовців, що пов'язані з навчальним процесом та заходами, що проводяться Міноборони та іншими військовими формуваннями.

Розміри бюджетних видатків на підготовку військових фахівців за державним замовленням у військових навчальних підрозділах враховуються при визначенні розмірів бюджетних видатків на підготовку фахівців з вищою освітою за напрямами (спеціальностями) відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів та науково-педагогічних і наукових працівників.

2. З метою забезпечення функціонування військових навчальних підрозділів МОН та інші центральні органи виконавчої влади, у підпорядкуванні яких знаходяться ВНЗ, що здійснюють підготовку військових фахівців та офіцерів запасу, здійснюють:

капітальне будівництво, експлуатацію та ремонт будівель і споруд навчального закладу, у яких розміщені військові навчальні підрозділи, із необхідною чисельністю посад для осіб, які забезпечують експлуатацію зазначених споруд, за умови, що ці фонди знаходяться на балансі ВНЗ;

виділення військовим навчальним підрозділам ВНЗ коштів на відрядження штатних працівників ВНЗ, які пов'язані з навчальним процесом студентів, фізичною підготовкою і спортом, навчальними та культурно-освітніми заходами, на оплату за користування службовими телефонами та послугами за ведення таємного і службового діловодства та листування;

охорону озброєння, військової техніки та майна, що передані Міноборони та іншими військовими формуваннями ВНЗ для підготовки осіб офіцерського складу, а також секретних частин та бібліотек військових навчальних підрозділів;

витрати, пов'язані з оплатою праці науково-педагогічних, педагогічних та інших штатних працівників ВНЗ, з експлуатацією матеріально-технічної бази ВНЗ, що виділяються для такої підготовки;

витрати на утримання, розвиток і вдосконалення матеріально-технічної бази, придбання видаткових матеріалів та інші навчальні потреби здійснюються за рахунок ВНЗ відповідно до затверджених кошторисів.

3. Для фінансування військового навчального підрозділу можуть залучатися інші джерела фінансування, не заборонені законодавством.

 

Директор Департаменту
вищої освіти Міністерства
освіти і науки України

Ю. М. Коровайченко

Директор Департаменту
військової освіти і науки
Міністерства оборони України
генерал-майор

І. В. Толок

Опрос