Идет загрузка документа (21 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об усовершенствовании организации отбора инвалидов и детей-инвалидов для проведения операции по имплантационному слухопротезированию

Министерство здравоохранения, Национальная академия медицинских наук Украины
Приказ, Инструкция от 16.08.2013 № 728/71
редакция действует с 24.01.2014

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

НАКАЗ

16.08.2013

м. Київ

N 728/71

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
06 вересня 2013 р. за N 1538/24070

Про удосконалення організації відбору інвалідів та дітей-інвалідів для проведення операції з імплантаційного слухопротезування

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Міністерства охорони здоров'я України,
Національної академії медичних наук України
 від 13 грудня 2013 року N 1088/105

Відповідно до статті 56 Основ законодавства України про охорону здоров'я, постанови Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2009 року N 1301 "Про затвердження Порядку забезпечення інвалідів і дітей-інвалідів технічними та іншими засобами", наказу Міністерства охорони здоров'я України від 08 жовтня 2007 року N 623 "Про затвердження форм індивідуальної програми реабілітації інваліда, дитини-інваліда та Порядку їх складання", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 жовтня 2007 року за N 1197/14464, та з метою поліпшення надання медичної допомоги інвалідам та дітям-інвалідам із важкими ураженнями слуху

НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити:

1.1. Інструкцію про порядок організації відбору інвалідів та дітей-інвалідів для проведення операції з імплантаційного слухопротезування (додається).

1.2. Перелік показань та протипоказань для проведення операції з імплантаційного слухопротезування (додається).

1.3. Перелік обов'язкових діагностичних обстежень на передопераційному етапі для визначення можливості проведення операції з імплантаційного слухопротезування (додається).

1.4. Порядок заміни зовнішньої частини системи імплантаційного слухопротезування інвалідам і дітям-інвалідам, що додається.

(пункт 1 доповнено підпунктом 1.4 згідно з наказом
Міністерства охорони здоров'я України, Національної академії
 медичних наук України від 13.12.2013 р. N 1088/105)

2. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, керівникам структурних підрозділів з питань охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, керівникам закладів охорони здоров'я, що належать до сфери управління Міністерства охорони здоров'я України, ДУ "Інститут отоларингології ім. проф. О. С. Коломійченка НАМН України" (Д. Заболотний) забезпечити виконання цього наказу.

3. Департаменту реформ та розвитку медичної допомоги (М. Хобзей) забезпечити у встановленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра охорони здоров'я України О. Толстанова та віце-президента Національної академії медичних наук України В. Запорожана.

 

В. о. Міністра охорони
здоров'я України

О. Толстанов

В. о. президента Національної
академії медичних наук України

В. Запорожан

 

Інструкція
про порядок організації відбору інвалідів та дітей-інвалідів для проведення операції з імплантаційного слухопротезування

I. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція визначає порядок організації відбору інвалідів та дітей-інвалідів із важкими ураженнями слуху для проведення операції з імплантаційного слухопротезування, у тому числі бінаурального, а саме вживлення таких типів систем імплантаційного слухопротезування: кохлеарний імплант, імплант середнього вуха, імплант кісткової провідності, стовбуровий імплант.

1.2. У цій Інструкції терміни вживаються у таких значеннях:

внутрішня частина системи імплантаційного слухопротезування - частина, що вживлюється оперативним шляхом у середнє, внутрішнє вухо, кістку соскоподібного відростка або стовбур мозку (залежно від типу імпланта) і складається з внутрішньої магнітної котушки, активних та референтних електродів;

зовнішня частина системи імплантаційного слухопротезування - мовний процесор, що складається з приладу сприйняття звукових коливань, перетворювача звукових коливань в електричний сигнал та передавача цих сигналів - зовнішньої магнітної котушки;

імплантаційне слухопротезування - протезування органу слуху методом оперативного вживлення системи імплантаційного слухопротезування у середнє, внутрішнє вухо, кістку соскоподібного відростка або стовбур мозку (залежно від типу імпланта) з подальшим комп'ютерним налаштуванням та реабілітаційним періодом, що передбачає сурдопедагогічне навчання до налаштування мовного процесора і за необхідності своєчасну його заміну;

система імплантаційного слухопротезування - електродна система слухопротезування, яка складається із зовнішньої та внутрішньої частин, що сприймають звукові коливання, трансформують їх у електричний сигнал або вібраційний сигнал та здійснюють стимуляцію волокон слухового нерва, що збереглися.

II. Етапи відбору

2.1. Відбір інвалідів та дітей-інвалідів для проведення операції з імплантаційного слухопротезування здійснюється для інвалідів - медико-соціальною експертною комісією (далі - МСЕК) та для дітей-інвалідів - лікувально-консультативною комісією (далі - ЛКК) закладів охорони здоров'я з відповідною відміткою у формах індивідуальної програми реабілітації інваліда, дитини-інваліда, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 08 жовтня 2007 року N 623, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 19 жовтня 2007 року за N 1197/14464.

2.2. Направлення на МСЕК (ЛКК) надає лікар-сурдолог структурного підрозділу з питань охорони здоров'я обласної, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій за місцем проживання інвалідів та дітей-інвалідів відповідно до Переліку показань та протипоказань для проведення операції з імплантаційного слухопротезування та Переліку обов'язкових діагностичних обстежень на передопераційному етапі для визначення можливості проведення операції з імплантаційного слухопротезування, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України, Національної академії медичних наук України від 16 серпня 2013 року N 728/71.

2.3. Інвалід або законний представник інваліда, дитини-інваліда звертається до закладу охорони здоров'я, що здійснює операції з імплантаційного слухопротезування, який ставить інваліда, дитину-інваліда на облік для проведення цієї операції.

2.4. Заклад охорони здоров'я, який здійснює операції з імплантаційного слухопротезування, за інформованою згодою інваліда або законного представника інваліда, дитини-інваліда приймає рішення про перспективність використання системи імплантаційного слухопротезування для слухомовленнєвого розвитку у кожному конкретному випадку.

2.5. У закладі охорони здоров'я, який здійснює операції з імплантаційного слухопротезування, інваліду, дитині-інваліду проводиться вживлення внутрішньої частини системи імплантаційного слухопротезування та активується мовний процесор.

2.6. Після забезпечення інваліда, дитини-інваліда системою імплантаційного слухопротезування заклад охорони здоров'я, в якому було здійснено операцію з імплантаційного слухопротезування, надає інваліду, дитині-інваліду заключення про проведення операції з імплантаційного слухопротезування, інструкцію щодо експлуатації, талон на гарантійний ремонт та рекомендації щодо взяття на облік лікарем-сурдологом структурного підрозділу з питань охорони здоров'я обласної, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій за місцем проживання для подальшої реабілітації.

2.7. Лікар-сурдолог структурного підрозділу з питань охорони здоров'я обласної, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій за місцем проживання інваліда, дитини-інваліда доводить до відома МСЕК (ЛКК) інформацію про інваліда, дитину-інваліда, якому (якій) проведено операцію з імплантаційного слухопротезування.

2.8. МСЕК (ЛКК) за місцем проживання інваліда, дитини-інваліда заповнюється картка забезпечення інваліда, дитини-інваліда відповідним технічним засобом згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2009 року N 1301 "Про затвердження Порядку забезпечення інвалідів і дітей-інвалідів технічними та іншими засобами". Дані про забезпечення інваліда, дитини-інваліда технічним засобом вносяться до Централізованого банку даних з проблем інвалідності.

 

Директор Департаменту реформ
та розвитку медичної допомоги

М. Хобзей

Начальник лікувально-організаційного
управління НАМН України

В. Лазоришинець

 

Порядок заміни зовнішньої частини системи імплантаційного слухопротезування інвалідам і дітям-інвалідам

1. Цей Порядок визначає процедуру проведення заміни зовнішньої частини системи імплантаційного слухопротезування інвалідам і дітям-інвалідам, що здійснюється державними та комунальними закладами охорони здоров'я.

2. Для визначення можливості заміни зовнішньої частини системи імплантаційного слухопротезування інвалід або законний представник інваліда, дитини-інваліда звертається до лікаря-сурдолога Міністерства охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, структурного підрозділу з питань охорони здоров'я обласної, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій за місцем проживання.

3. Лікар-сурдолог Міністерства охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, структурного підрозділу з питань охорони здоров'я обласної, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій за місцем проживання інваліда, дітини-інваліда надає направлення до закладу охорони здоров'я, в якому проводиться імплантаційне слухопротезування, де оцінюється функція слухосприймання зовнішньою частиною системи імплантаційного слухопротезування, та у разі виявлення порушень функції слухосприймання направляється до сервісного центру фірми-виробника для здійснення експертної оцінки технічного стану зовнішньої частини системи імплантаційного слухопротезування, який надає висновок щодо її працездатності, або можливості ремонту, або необхідності заміни.

4. У разі отримання висновку щодо необхідності заміни зовнішньої частини системи імплантаційного слухопротезування лікар-сурдолог Міністерства охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, структурного підрозділу з питань охорони здоров'я обласної, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій за місцем проживання інваліда, дитини-інваліда надає направлення для інвалідів на медико-соціальну експертну комісію (далі - МСЕК) та для дітей-інвалідів - на лікувально-консультативну комісію (далі - ЛКК) для прийняття рішення про необхідність заміни зовнішньої частини системи імплантаційного слухопротезування.

5. МСЕК (ЛКК) відповідно до прийнятого рішення вносить відмітку про необхідність заміни зовнішньої частини системи імплантаційного слухопротезування до Форми індивідуальної програми реабілітації інваліда, що видається медико-соціальними експертними комісіями, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров'я України від 08 жовтня 2007 року N 623, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 19 жовтня 2007 року за N 1197/14464.

6. Інвалід або законний представник інваліда, дитини-інваліда на підставі рішення МСЕК (ЛКК) звертається до закладу охорони здоров'я, що здійснює заміну зовнішньої частини системи імплантаційного слухопротезування та активує її.

7. Після заміни зовнішньої частини системи імплантаційного слухопротезування заклад охорони здоров'я, у якому було здійснено цю заміну, надає інваліду або законному представнику інваліда, дитини-інваліда форму первинної облікової документації N 027/о "Виписка із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого", затверджену наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14 лютого 2012 року N 110, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за N 661/20974, з відміткою про проведення заміни та відповідні рекомендації.

8. Лікар-сурдолог Міністерства охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, структурного підрозділу з питань охорони здоров'я обласної, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій за місцем проживання інваліда, дитини-інваліда у письмовій формі інформує МСЕК (ЛКК) щодо проведення заміни зовнішньої частини системи імплантаційного слухопротезування інваліду, дитині-інваліду, якому (якій) проведено заміну зовнішньої частини системи імплантаційного слухопротезування.

9. МСЕК (ЛКК) за місцем проживання інваліда, дитини-інваліда заповнює форму первинної облікової документації N 169/о "Картка забезпечення технічними та іншими засобами", затверджену наказом Міністерства охорони здоров'я України від 12 лютого 2013 року N 109, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 18 квітня 2013 року за N 642/23174, відповідно до Порядку забезпечення інвалідів і дітей-інвалідів технічними та іншими засобами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2009 року N 1301.

Дані про забезпечення інваліда, дитини-інваліда технічним засобом вносяться до Централізованого банку даних з проблем інвалідності відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2011 року N 121 "Про затвердження Положення про централізований банк даних з проблем інвалідності".

10. Забезпечення інвалідів, дітей-інвалідів зовнішньою частиною системи імплантаційного слухопротезування здійснюється за рахунок та в межах коштів державного та місцевих бюджетів, але не частіше ніж один раз на 5 років.

 

Директор Департаменту реформ
та розвитку медичної допомоги

М. Хобзей

Начальник лікувально-організаційного
управління НАМН України

В. Лазоришинець

(наказ доповнено Порядком згідно з наказом Міністерства
охорони здоров'я України, Національної академії медичних
 наук України від 13.12.2013 р. N 1088/105)

Опрос