Идет загрузка документа (40 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к некоторым приказам Министерства юстиции Украины по вопросам деятельности территориальных органов Министерства юстиции

Минюст
Приказ от 02.09.2013 № 1841/5
редакция действует с 19.02.2019

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

02.09.2013

м. Київ

N 1841/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
04 вересня 2013 р. за N 1524/24056

Про затвердження Змін до деяких наказів Міністерства юстиції України з питань діяльності територіальних органів Міністерства юстиції

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
наказами Міністерства юстиції України
 від 10 серпня 2015 року N 1470/5
,
від 11 квітня 2016 року N 1079/5
,
від 28 січня 2019 року N 242/5

Відповідно до Закону України від 16 жовтня 2012 року N 5461-VI "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності Міністерства юстиції України, Міністерства культури України, інших центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується через відповідних міністрів, а також Державного космічного агентства України"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до деяких наказів Міністерства юстиції України з питань діяльності територіальних органів Міністерства юстиції, що додаються.

2. Департаменту взаємодії з органами влади (Палій Н. О.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Міністр

О. Лукаш

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної
реєстраційної служби України

Д. М. Ворона

 

ЗМІНИ
до деяких наказів Міністерства юстиції України з питань діяльності територіальних органів Міністерства юстиції

1. У Положенні про Головні управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі, затвердженому наказом Міністерства юстиції України від 23 червня 2011 року N 1707/5, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 23 червня 2011 року за N 759/19497 (зі змінами):

1) у пункті 5:

підпункт 5.3 доповнити словами "та Укрдержреєстру";

підпункт 5.5 доповнити словами ", структурних підрозділів, що забезпечують реалізацію повноважень ДВС та Укрдержреєстру";

2) у підпункті 11.10 пункту 11 слова "та Укрдержреєстру" виключити;

3) пункт 12 викласти в такій редакції:

"12. Основними завданнями структурного підрозділу головного управління юстиції, що забезпечує реалізацію повноважень Укрдержреєстру (далі - реєстраційна служба), є забезпечення реалізації державної політики у сферах державної реєстрації актів цивільного стану, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, реєстрації (легалізації, прийняття повідомлення про утворення) об'єднань громадян, громадських спілок, інших громадських формувань, статутів, друкованих засобів масової інформації, внесення на розгляд Укрдержреєстру пропозицій щодо формування та реалізації політики у зазначених сферах.";

4) після пункту 12 доповнити Положення новими пунктами 13 - 15 такого змісту:

"13. Реєстраційна служба відповідно до покладених на неї завдань:

13.1 узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до її повноважень, готує пропозиції щодо його вдосконалення та подає їх на розгляд Укрдержреєстру;

13.2 організовує роботу, пов'язану із забезпеченням діяльності у визначених сферах, та здійснює заходи щодо підвищення ефективності цієї роботи;

13.3 здійснює контроль за дотриманням законодавства у визначених сферах діяльності, вживає заходів до запобігання порушенням у цих сферах та приймає відповідні обов'язкові до виконання рішення;

13.4 здійснює контроль за організацією роботи структурних підрозділів районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних, міжрайонних управлінь юстиції, що забезпечують реалізацію повноважень Укрдержреєстру;

13.5 здійснює контроль та координацію діяльності начальників структурних підрозділів районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних, міжрайонних управлінь юстиції, що забезпечують реалізацію повноважень Укрдержреєстру;

13.6 забезпечує надання методичної допомоги державним реєстраторам, нотаріусам як спеціальним суб'єктам, на яких покладаються функції державного реєстратора прав на нерухоме майно та їх обтяжень, іншим державним службовцям та працівникам структурних підрозділів районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних, міжрайонних управлінь юстиції, органів державної реєстрації актів цивільного стану у визначених сферах діяльності;

13.7 здійснює організаційне керівництво відділами державної реєстрації актів цивільного стану з надання ними платних послуг, перевіряє їхню роботу;

13.8 складає та подає в установленому законодавством порядку звіти про державну реєстрацію актів цивільного стану;

13.9 розглядає матеріали щодо анулювання поновлених та повторно складених актових записів цивільного стану, а також надає інформацію про анульоване свідоцтво для оприлюднення на офіційному веб-сайті Укрдержреєстру у випадках, визначених законодавством;

13.10 веде облік бланків свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану, зберігає ці бланки та другі примірники книг державної реєстрації актів цивільного стану та метричних книг, складених на території Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, а також вносить у встановленому законодавством порядку відповідні зміни до актових записів цивільного стану та повторно видає на їх підставі свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану, а також витяги з Державного реєстру актів цивільного стану громадян;

13.11 узагальнює практику роботи органів державної реєстрації актів цивільного стану та забезпечує належне ведення цієї роботи у відділах державної реєстрації актів цивільного стану;

13.12 здійснює перевірку достовірності, належного оформлення документів, які видаються відділами державної реєстрації актів цивільного стану, для подальшого використання за кордоном та засвідчує їх;

13.13 виконує міжнародні договори про правову допомогу та правові відносини у цивільних та сімейних справах, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, у частині витребування документів про реєстрацію актів цивільного стану та виконання прохань про надання правової допомоги з питань компетенції органів державної реєстрації актів цивільного стану та контролює їх виконання відділами державної реєстрації актів цивільного стану;

13.14 здійснює відповідно до законодавства державний контроль за виконанням виконавчими органами сільських, селищних, міських (крім міст обласного значення) рад делегованих повноважень з питань державної реєстрації актів цивільного стану;

13.15 забезпечує здійснення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяження відповідно до законодавства;

13.16 забезпечує надання інформації про державну реєстрацію прав та їх обтяжень з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відповідно до законодавства;

13.17 забезпечує взяття на облік безхазяйного нерухомого майна відповідно до законодавства;

13.18 забезпечує здійснення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців відповідно до законодавства;

13.19 забезпечує надання інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців відповідно до законодавства;

13.20 проводить спеціальну перевірку наявності в осіб, які претендують на зайняття посад у територіальних органах чи підрозділах міністерств, інших центральних органах виконавчої влади або інших державних органах, органах влади Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністраціях, органах місцевого самоврядування, корпоративних прав;

13.21 приймає рішення щодо легалізації обласних, регіональних і республіканських професійних спілок та їх об'єднань, реєстрації структурних утворень політичних партій, регіональних торгово-промислових палат, регіональних (місцевих) творчих спілок, територіальних осередків всеукраїнських творчих спілок, обласних, республіканських Автономної Республіки Крим, Київської та Севастопольської міських організацій роботодавців та їх об'єднань, місцевих асоціацій кредитних спілок, постійно діючих третейських судів, друкованих засобів масової інформації місцевої сфери розповсюдження, реєстрації статуту територіальної громади міста Севастополя, місцевих асоціацій органів місцевого самоврядування за місцезнаходженням асоціацій з урахуванням адміністративно-територіальних одиниць, на які поширюється діяльність органів місцевого самоврядування, що об'єднуються;

13.22 приймає рішення щодо взяття до уваги повідомлення організацій всеукраїнських професійних спілок;

13.23 приймає рішення щодо реєстрації, взяття до відома, погодження змін до статутних документів та керівних органів зареєстрованих (легалізованих) громадських формувань;

13.24 приймає рішення щодо державної реєстрації змін до Положення про постійно діючі третейські суди, регламенту третейських судів, списків третейських суддів;

13.25 виконує функції Реєстратора Єдиного реєстру громадських формувань, Реєстру громадських об'єднань, Державного реєстру друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб'єктів інформаційної діяльності;

13.26 готує звітність щодо вищезазначених громадських формувань та друкованих засобів масової інформації, яку подає у встановлені строки до Укрдержреєстру;

13.27 здійснює контроль за додержанням структурними утвореннями політичних партій положень статутів політичних партій, Конституції та законів України, звертається до суду із заявою про анулювання реєстраційного свідоцтва постійно діючого третейського суду у випадках, передбачених законодавством;

13.28 забезпечує ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян; Державного реєстру речових прав на нерухоме майно; Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців; Єдиного реєстру громадських формувань, Реєстру громадських об'єднань, Державного реєстру друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб'єктів інформаційної діяльності;

13.29 здійснює заходи з підвищення кваліфікації державних реєстраторів юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, державних реєстраторів речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, інших державних службовців, проводить відповідні наради, семінари;

13.30 здійснює перевірки в структурних підрозділах районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних, міжрайонних управлінь юстиції, що забезпечують реалізацію повноважень Укрдержреєстру, відділах державної реєстрації актів цивільного стану та бере участь у перевірках, що проводяться Укрдержреєстром;

13.31 готує звіти щодо витрачання бланків у визначених сферах діяльності;

13.32 за дорученням Укрдержреєстру представляє інтереси Укрдержреєстру під час розгляду справ у судах Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, готує матеріали до розгляду цих справ;

13.33 здійснює прийом громадян та розгляд письмових звернень громадян, звернень та запитів народних депутатів України;

13.34 забезпечує розгляд запитів на публічну інформацію, забезпечує доступ до публічної інформації;

13.35 здійснює інші повноваження на основі та на виконання Конституції та законів України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України.

14. Реєстраційна служба здійснює свої повноваження як безпосередньо, так і через утворені в установленому порядку структурні підрозділи районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних, міжрайонних управлінь юстиції, що забезпечують реалізацію повноважень Укрдержреєстру.

Реєстраційна служба взаємодіє з територіальними органами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, органами Автономної Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями на відповідній території з питань, віднесених до її компетенції.

15. Керівник реєстраційної служби:

15.1 очолює реєстраційну службу, здійснює керівництво її діяльністю та представляє реєстраційну службу у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами, організаціями та несе персональну відповідальність за організацію та результати діяльності реєстраційної служби перед Міністром юстиції та Головою Укрдержреєстру;

15.2 організовує роботу реєстраційної служби;

15.3 вносить на розгляд Голові Укрдержреєстру пропозиції щодо формування та реалізації політики у зазначених сферах;

15.4 забезпечує виконання реєстраційною службою Конституції та законів України, актів та доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України, доручень Прем'єр-міністра України, наказів Мін'юсту та Укрдержреєстру, доручень Міністра юстиції України та Голови Укрдержреєстру;

15.5 звітує перед Головою Укрдержреєстру щодо виконання покладених на реєстраційну службу завдань та планів роботи;

15.6 погоджує структуру та штатний розпис головного управління юстиції в частині реєстраційної служби, структуру та штатний розпис управління юстиції в частині структурних підрозділів районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних, міжрайонних управлінь юстиції, що забезпечують реалізацію повноважень Укрдержреєстру;

15.7 затверджує за погодженням із Головою Укрдержреєстру положення про реєстраційну службу та погоджує положення про структурні підрозділи районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних, міжрайонних управлінь юстиції, що забезпечують реалізацію повноважень Укрдержреєстру;

15.8 затверджує посадові інструкції працівників реєстраційної служби;

15.9 вносить Голові Укрдержреєстру подання щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності своїх заступників, керівників структурних підрозділів районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних, міжрайонних управлінь юстиції, що забезпечують реалізацію повноважень Укрдержреєстру;

15.10 призначає на посади та звільняє з посад державних реєстраторів, державних службовців та працівників структурних підрозділів реєстраційної служби головного управління юстиції, структурних підрозділів районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних, міжрайонних управлінь юстиції, що забезпечують реалізацію повноважень Укрдержреєстру, державних службовців та працівників відділів державної реєстрації актів цивільного стану у разі нестворення реєстраційних служб районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних, міжрайонних управлінь юстиції, приймає рішення щодо їх заохочення, притягує їх до дисциплінарної відповідальності, підписує відповідні накази;

15.11 погоджує усі кадрові питання, які стосуються державних реєстраторів, державних службовців та працівників структурних підрозділів реєстраційної служби головного управління юстиції, структурних підрозділів районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних, міжрайонних управлінь юстиції, що забезпечують реалізацію повноважень Укрдержреєстру, державних службовців та працівників відділів державної реєстрації актів цивільного стану у разі нестворення реєстраційних служб районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних, міжрайонних управлінь юстиції;

15.12 затверджує правовий висновок з питань легалізації об'єднань громадян та інших громадських формувань, державної реєстрації друкованих засобів масової інформації, підписує відповідний наказ та свідоцтво або довідку;

15.13 розподіляє обов'язки між своїми заступниками;

15.14 здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.".

У зв'язку з цим пункти 13 - 16 вважати відповідно пунктами 16 - 19.

2. У Положенні про районні, районні у містах, міські (міст обласного значення), міськрайонні, міжрайонні управління юстиції, затвердженому наказом Міністерства юстиції України від 23 червня 2011 року N 1707/5, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 23 червня 2011 року за N 760/19498 (зі змінами):

1) абзац третій пункту 1 викласти в такій редакції:

"У складі управлінь юстиції діють реєстраційні служби, які є структурними підрозділами управлінь юстиції, що забезпечують реалізацію повноважень Державної реєстраційної служби України (далі - Укрдержреєстр), та підпорядковані реєстраційним службам головних управлінь юстиції та безпосередньо Укрдержреєстру.";

2) пункт 4 після підпункту 4.21 доповнити новим підпунктом 4.22 такого змісту:

"4.22 до створення реєстраційних служб у районних управліннях юстиції міст Києва і Севастополя у встановленому порядку забезпечує здійснення реєстрації громадських об'єднань, вносить до Реєстру громадських об'єднань відомості про відокремлені підрозділи громадських об'єднань, прийняття повідомлення про утворення громадського об'єднання, легалізацію місцевих та первинних професійних спілок та їх об'єднань, реєстрацію структурних утворень політичних партій, регіональних (місцевих) творчих спілок, територіальних осередків всеукраїнських творчих спілок, місцевих організацій роботодавців та їх об'єднань, місцевих асоціацій кредитних спілок; забезпечує взяття до відома повідомлення організацій місцевих, обласних, регіональних, всеукраїнських професійних спілок; реєстрацію (погодження або взяття до відома) змін до статутних документів громадських формувань, взяття до відома інформації про зміни у складі керівних органів громадських формувань, прийняття повідомлень про зміни до статутів громадських об'єднань, зміни у складі керівних органів громадських об'єднань, зміну особи (осіб), уповноваженої(их) представляти громадське об'єднання, зміну місцезнаходження громадських об'єднань, припинення громадських формувань; видачу виписок з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців; виконує функції реєстратора Єдиного реєстру громадських формувань, Реєстру громадських об'єднань, готує звітність щодо зареєстрованих (легалізованих) громадських формувань та їх статутів, яка подається до структурного підрозділу, що забезпечує реалізацію повноважень Укрдержреєстру, відповідного головного управління юстиції; здійснює контроль за додержанням структурними утвореннями політичних партій положень статутів політичних партій, Конституції та законів України;".

У зв'язку з цим підпункт 4.22 вважати підпунктом 4.23;

3) пункт 10 доповнити новим підпунктом 10.14 такого змісту:

"10.14 до створення реєстраційних служб у районних управліннях юстиції міст Києва і Севастополя затверджує правовий висновок з питань легалізації об'єднань громадян та інших громадських формувань, підписує відповідний наказ та свідоцтво або довідку. На час тимчасової відсутності спеціаліста районного управління юстиції у м. Києві та м. Севастополі готує, підписує та затверджує правовий висновок.".

У зв'язку з цим підпункт 10.14 вважати підпунктом 10.15;

4) пункт 11 викласти в новій редакції:

"11. Основними завданнями структурного підрозділу управління юстиції, що забезпечує реалізацію повноважень Укрдержреєстру (далі - реєстраційна служба), є забезпечення реалізації державної політики у сферах державної реєстрації актів цивільного стану, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, реєстрації (легалізації) об'єднань громадян, громадських спілок, інших громадських формувань, статутів.";

5) після пункту 11 доповнити новими пунктами 12 - 14 такого змісту:

"12. Реєстраційна служба відповідно до покладених на неї завдань:

12.1 узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до її повноважень, готує пропозиції щодо його вдосконалення та подає їх на розгляд реєстраційним службам головних управлінь юстиції та Укрдержреєстру;

12.2 здійснює заходи щодо підвищення ефективності роботи органів державної реєстрації актів цивільного стану, контролює їх діяльність стосовно додержання ними законодавства при державній реєстрації актів цивільного стану, перевіряє їхню роботу, надає практичну та методичну допомогу;

12.3 проводить державну реєстрацію актів цивільного стану та видає відповідні свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану, розглядає матеріали про зміну імені та про внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання;

12.4 надає інформацію про анульовані свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану до структурних підрозділів головних управлінь юстиції, що забезпечують реалізацію повноважень Укрдержреєстру, для її оприлюднення на офіційному веб-сайті Державної реєстраційної служби України (далі - Укрдержреєстр) у разі неповернення свідоцтв у випадках, визначених законодавством;

12.5 подає до структурних підрозділів головних управлінь юстиції, що забезпечують реалізацію повноважень Укрдержреєстру, матеріали для вирішення питання щодо анулювання поновлених та повторно складених актових записів цивільного стану;

12.6 повторно видає свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану та витяги з Державного реєстру актів цивільного стану громадян у порядку, передбаченому законодавством;

12.7 подає відповідним відділам ведення Державного реєстру виборців відомості про померлих виборців;

12.8 подає до структурних підрозділів головних управлінь юстиції, що забезпечують реалізацію повноважень Укрдержреєстру, в установленому законодавством порядку звіти про державну реєстрацію актів цивільного стану, а також іншу документацію, яка використовується у діяльності структурних підрозділів, що забезпечують реалізацію повноважень Укрдержреєстру;

12.9 взаємодіє з іншими органами державної реєстрації актів цивільного стану та місцевими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями з питань державної реєстрації актів цивільного стану;

12.10 веде облік бланків свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану, зберігає ці бланки та книги державної реєстрації актів цивільного стану, метричні книги та іншу документацію, яка використовується у діяльності структурних підрозділів, що забезпечують реалізацію повноважень Укрдержреєстру;

12.11 забезпечує виконавчі органи сільських, селищних, міських (крім міст обласного значення) рад, які реєструють акти цивільного стану, бланками свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану, актових записів цивільного стану, а також іншою документацією у сфері державної реєстрації актів цивільного стану;

12.12 перевіряє дотримання вимог законодавства посадовими особами виконавчих органів сільських, селищних, міських (крім міст обласного значення) рад, які здійснюють державну реєстрацію актів цивільного стану, та надає їм методичну допомогу;

12.13 надає платні послуги у сфері державної реєстрації актів цивільного стану;

12.14 здійснює відповідно до законодавства державний контроль за виконанням виконавчими органами сільських, селищних, міських (крім міст обласного значення) рад делегованих повноважень з питань державної реєстрації актів цивільного стану;

12.15 здійснює державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень відповідно до закону;

12.16 надає інформацію про державну реєстрацію прав та їх обтяжень з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відповідно до закону;

12.17 бере на облік безхазяйне нерухоме майно відповідно до закону;

12.18 приймає та видає документи, пов'язані з проведенням державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, взяттям на облік безхазяйного нерухомого майна, наданням інформації про державну реєстрацію прав та їх обтяжень з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, відповідно до законодавства;

12.19 здійснює державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців відповідно до законодавства;

12.20 надає інформацію з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців відповідно до законодавства;

12.21 приймає рішення щодо реєстрації громадських об'єднань, вносить до Реєстру громадських об'єднань відомості про відокремлені підрозділи громадських об'єднань, прийняття повідомлення про утворення громадського об'єднання, легалізацію місцевих та первинних професійних спілок та їх об'єднань, реєстрацію структурних утворень політичних партій, державну реєстрацію місцевих асоціацій органів місцевого самоврядування за місцезнаходженням асоціацій з урахуванням адміністративно-територіальних одиниць, на які поширюється діяльність органів місцевого самоврядування, що об'єднуються, регіональних (місцевих) творчих спілок, територіальних осередків всеукраїнських творчих спілок, місцевих організацій роботодавців та їх об'єднань, місцевих асоціацій кредитних спілок, статутів територіальних громад сіл, селищ, міст (крім міст Києва та Севастополя) та забезпечує видачу виписок з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

12.22 приймає рішення щодо взяття до відома повідомлення організацій місцевих, обласних, регіональних, республіканських, всеукраїнських професійних спілок; реєстрації (погодження або взяття до відома) змін до статутних документів громадських формувань, взяття до відома інформації про зміни у складі керівних органів громадських формувань, прийняття повідомлень про зміни до статутів громадських об'єднань, зміни у складі керівних органів громадських об'єднань, зміну особи (осіб), уповноваженої(их) представляти громадське об'єднання, зміну місцезнаходження громадських об'єднань, припинення громадських формувань та забезпечує видачу виписок з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

12.23 виконує функції реєстратора Єдиного реєстру громадських формувань, Реєстру громадських об'єднань;

12.24 готує звітність щодо зареєстрованих (легалізованих) громадських формувань та їх статутів, яка подається до структурного підрозділу, що забезпечує реалізацію повноважень Укрдержреєстру, відповідного головного управління юстиції;

12.25 здійснює контроль за додержанням структурними утвореннями політичних партій положень статутів політичних партій, Конституції та законів України, звертається до суду із заявою про анулювання реєстраційного свідоцтва постійно діючого третейського суду у передбачених законом випадках;

12.26 веде Державний реєстр актів цивільного стану громадян, Державний реєстр речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, Єдиний реєстр громадських формувань, Реєстр громадських об'єднань;

12.27 здійснює заходи з підвищення кваліфікації державних реєстраторів юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, державних реєстраторів речових прав на нерухоме майно, інших державних службовців, проводить відповідні наради, семінари;

12.28 здійснює заходи з підвищення рівня кваліфікації працівників, які здійснюють державну реєстрацію актів цивільного стану, та посадових осіб виконавчих органів сільських, селищних, міських (крім міст обласного значення) рад, які реєструють акти цивільного стану;

12.29 бере участь у перевірках, що здійснюються реєстраційною службою головного управління юстиції;

12.30 готує звіти щодо витрачання бланків у визначених сферах діяльності;

12.31 здійснює прийом громадян та розгляд письмових звернень громадян, звернень та запитів народних депутатів України, забезпечує розгляд запитів на публічну інформацію;

12.32 здійснює інші повноваження на основі та на виконання Конституції та законів України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України.

13. Реєстраційна служба взаємодіє з територіальними органами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, органами Автономної Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями на відповідній території з питань, віднесених до її компетенції.

14. Керівник реєстраційної служби:

14.1 очолює реєстраційну службу, представляє реєстраційну службу у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами, організаціями та несе персональну відповідальність за організацію та результати діяльності реєстраційної служби перед Головою Укрдержреєстру та начальником реєстраційної служби головного управління юстиції;

14.2 організовує роботу реєстраційної служби;

14.3 вносить на розгляд Голові Укрдержреєстру, начальнику реєстраційної служби головного управління юстиції пропозиції щодо формування та реалізації політики у зазначених сферах;

14.4 забезпечує виконання реєстраційною службою Конституції та законів України, актів та доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України, доручень Прем'єр-міністра України, наказів Мін'юсту та Укрдержреєстру, доручень Міністра юстиції України та Голови Укрдержреєстру, наказів реєстраційної служби головного управління юстиції, доручень начальника реєстраційної служби головного управління юстиції;

14.5 звітує перед Головою Укрдержреєстру, начальником реєстраційної служби головного управління юстиції щодо виконання покладених на реєстраційну службу завдань та планів роботи;

14.6 погоджує структуру та штатний розпис управління юстиції в частині реєстраційної служби;

14.7 затверджує посадові інструкції працівників апарату реєстраційної служби;

14.8 затверджує за погодженням із начальником реєстраційної служби головного управління юстиції положення про реєстраційну службу;

14.9 вносить пропозиції керівнику реєстраційної служби головного управління юстиції щодо призначення на посади та звільнення з посад державних реєстраторів, державних службовців та працівників структурних підрозділів реєстраційної служби, державних службовців та працівників відділів державної реєстрації актів цивільного стану у разі нестворення реєстраційних служб районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних, міжрайонних управлінь юстиції щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

14.10 погоджує усі кадрові питання, які стосуються державних реєстраторів, державних службовців та працівників структурних підрозділів районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних, міжрайонних управлінь юстиції, що забезпечують реалізацію повноважень Укрдержреєстру, державних службовців та працівників відділів державної реєстрації актів цивільного стану у разі нестворення реєстраційних служб районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних, міжрайонних управлінь юстиції;

14.11 затверджує правовий висновок з питань легалізації об'єднань громадян та інших громадських формувань, підписує відповідний наказ та свідоцтво або довідку. У разі відсутності відділу (сектору) або спеціаліста з питань легалізації об'єднань громадян готує, підписує та затверджує такий правовий висновок;

14.12 розподіляє обов'язки між своїми заступниками;

14.13 здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.".

У зв'язку з цим пункти 12, 13 вважати відповідно пунктами 15, 16.

3. Пункт 3 втратив чинність

4. Пункт 4 втратив чинність

5. Пункт 5 втратив чинність

 

Директор Департаменту
взаємодії з органами влади

Н. О. Палій

Опрос