Идет загрузка документа (15 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о составе и размере расходов, возмещаемых за счет активов института совместного инвестирования

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
Положение, Решение от 13.08.2013 № 1468
редакция действует с 21.10.2014

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

13.08.2013

м. Київ

N 1468

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
03 вересня 2013 р. за N 1516/24048

Про затвердження Положення про склад та розмір витрат, що відшкодовуються за рахунок активів інституту спільного інвестування

Із змінами і доповненнями, внесеними
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 9 вересня 2014 року N 1183

Відповідно до пункту 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" та Закону України "Про інститути спільного інвестування" Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про склад та розмір витрат, що відшкодовуються за рахунок активів інституту спільного інвестування, що додається.

2. Положення абзацу двадцять другого пункту 2 розділу I зазначеного Положення застосовуються до правочинів, укладених до 31 грудня 2013 року включно.

(рішення доповнено новим пунктом 2 згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 09.09.2014 р. N 1183
,
 у зв'язку з цим пункти 2 - 6 вважати відповідно пунктами 3 - 7
)

3. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 02 липня 2002 року N 196 "Про затвердження Положення про склад і розмір витрат, що відшкодовуються за рахунок активів інституту спільного інвестування", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 22 липня 2002 року за N 600/6888 (із змінами).

4. Департаменту спільного інвестування та регулювання діяльності інституційних інвесторів (О. Симоненко) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та внутрішніх комунікацій (А. Заїка) забезпечити:

опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

оприлюднення цього рішення на офіційному сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку О. Тарасенка.

7. Це рішення набирає чинності з 01 січня 2014 року.

 

Голова Комісії

Д. Тевелєв

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

 

 

Положення
про склад та розмір витрат, що відшкодовуються за рахунок активів інституту спільного інвестування

I. Склад витрат, які підлягають відшкодуванню за рахунок активів інституту спільного інвестування

1. Це Положення розроблене відповідно до Законів України "Про інститути спільного інвестування", "Про цінні папери та фондовий ринок", "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" та встановлює вимоги щодо складу та розміру витрат, які відшкодовуються за рахунок активів інституту спільного інвестування.

2. За рахунок активів інституту спільного інвестування сплачуються:

винагорода компанії з управління активами інституту спільного інвестування;

винагорода зберігачу інституту спільного інвестування або депозитарній установі;

(абзац третій пункту 2 розділу І із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 09.09.2014 р. N 1183)

винагорода аудитору інституту спільного інвестування;

винагорода оцінювачу майна інституту спільного інвестування;

винагорода торговцю цінними паперами;

витрати, пов'язані із забезпеченням діяльності інституту спільного інвестування, а саме:

реєстраційні послуги;

розрахунково-касове обслуговування інституту спільного інвестування банком;

нотаріальні послуги;

послуги депозитарію;

оплата вартості оприлюднення обов'язкової інформації щодо діяльності інституту спільного інвестування;

оплата послуг фондової біржі;

інформаційні послуги (оплата вартості придбання інформації щодо діяльності емітентів, у цінні папери яких розміщено або передбачається розміщувати активи інституту спільного інвестування; оплата іншої інформації, необхідної для забезпечення спільного інвестування);

орендна плата;

фонд оплати праці членам наглядової ради корпоративного інвестиційного фонду;

рекламні послуги, пов'язані з виготовленням та розповсюдженням реклами щодо інституту спільного інвестування;

витрати, пов'язані з обслуговуванням учасників інституту спільного інвестування та обігу цінних паперів інституту спільного інвестування, у тому числі витрати на сплату відсотків за кредити, залучені компанією з управління активами для викупу цінних паперів інституту спільного інвестування;

(абзац вісімнадцятий пункту 2 розділу І у редакції рішення
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 09.09.2014 р. N 1183)

витрати, пов'язані з придбанням, утриманням та реалізацією нерухомого майна, що входить до складу активів інституту спільного інвестування;

судові витрати, пов'язані з діяльністю інституту спільного інвестування;

податки та збори, передбачені законодавством України;

витрати на сплату відсотків за кредити, залучені компанією з управління активами для венчурного інституту спільного інвестування.

(пункт 2 розділу І доповнено абзацом двадцять другим згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 09.09.2014 р. N 1183)

3. За рахунок активів інституту спільного інвестування відшкодовуються також суми, що були сплачені компанією з управління активами (для відкритих та інтервальних інститутів спільного інвестування) за рахунок власних коштів як ціна викупу цінних паперів інституту спільного інвестування при недостатності коштів, що становлять активи інституту спільного інвестування.

4. Інші витрати, не передбачені пунктом 2 цього розділу, а також витрати, що перевищують розмір, установлений пунктом 10 розділу II цього Положення, здійснюються компанією з управління активами за власний рахунок.

II. Розміри витрат, які відшкодовуються за рахунок активів інституту спільного інвестування

1. Розмір винагороди компанії з управління активами, порядок її нарахування та оплати визначаються регламентом інституту спільного інвестування та договором про управління активами між компанією з управління активами та корпоративним інвестиційним фондом.

2. Винагорода компанії з управління активами виплачується коштами.

3. Винагорода компанії з управління активами (крім компанії з управління активами венчурного фонду) визначається як відсоток вартості чистих активів інституту спільного інвестування.

4. Винагорода компанії з управління активами венчурного фонду визначається як відсоток вартості чистих активів інституту спільного інвестування та/або приросту вартості чистих активів інституту спільного інвестування.

5. Винагорода компанії з управління активами (крім визначеної в пункті 6 цього розділу та винагороди від приросту вартості чистих активів венчурних інститутів спільного інвестування) нараховується щомісяця.

6. За рішенням наглядової ради корпоративного інвестиційного фонду або уповноваженого органу компанії з управління активами пайового інвестиційного фонду відповідно до регламенту інституту спільного інвестування, крім винагороди, може виплачуватись премія (крім відкритих інститутів спільного інвестування). Розмір премії не може перевищувати 15 відсотків розміру прибутку, отриманого інститутом спільного інвестування за результатами діяльності за звітний рік понад прибуток, який було заплановано в інвестиційній декларації на відповідний фінансовий рік. Запланований прибуток установлюється на рівні середньозваженої облікової ставки за рік, установленої Національним банком України.

7. Максимальний розмір винагороди компанії з управління активами (крім винагороди за управління активами венчурного фонду) без урахування премії не може перевищувати 5 відсотків середньої вартості чистих активів інституту спільного інвестування, які перебувають в управлінні протягом фінансового року, розрахованої в порядку, установленому нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та цим Положенням.

8. Визначення вартості чистих активів для розрахунку винагороди компанії з управління активами здійснюється на підставі даних середньомісячних розрахунків вартості чистих активів інституту спільного інвестування станом на кінець останнього робочого дня звітного місяця. За підсумками фінансового року здійснюється остаточний перерахунок винагороди компанії з управління активами за рік на підставі розрахунку середньорічної вартості чистих активів, здійсненого за даними щомісячних розрахунків вартості чистих активів інституту спільного інвестування.

9. Максимальний розмір винагороди компанії з управління активами венчурного фонду, розрахованої у співвідношенні до вартості чистих активів інституту спільного інвестування, не може перевищувати 10 відсотків середньорічної вартості чистих активів інституту спільного інвестування протягом фінансового року, визначеної відповідно до нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Максимальний розмір винагороди компанії з управління активами венчурного фонду, розрахованої у співвідношенні до приросту вартості чистих активів інституту спільного інвестування, не може перевищувати 15 відсотків цього приросту за результатами діяльності за звітний рік.

10. Визначені в пункті 2 розділу I цього Положення витрати (крім винагороди та премії компанії з управління активами, податків та зборів, передбачених законодавством України) не повинні перевищувати 5 відсотків середньорічної вартості чистих активів інституту спільного інвестування протягом фінансового року, розрахованої відповідно до нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

 

Директор департаменту спільного
інвестування та регулювання
діяльності інституційних інвесторів

О. М. Симоненко

Опрос