Идет загрузка документа (36 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Типового положения о центре социальной реабилитации детей-инвалидов

Министерство социальной политики Украины
Положение, Приказ от 15.08.2013 № 505
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

15.08.2013

м. Київ

N 505

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
02 вересня 2013 р. за N 1511/24043

Про затвердження Типового положення про центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Міністерства соціальної політики України
 від 24 червня 2015 року N 653

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства соціальної політики України
 від 14 березня 2018 року N 355)

Відповідно до статей 10, 34 та 37 Закону України "Про реабілітацію інвалідів в Україні", а також з метою удосконалення роботи центрів соціальної реабілітації дітей-інвалідів

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Типове положення про центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів (далі - Типове положення), що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 13 лютого 2007 року N 48 "Про затвердження Типового положення про центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 06 березня 2007 року за N 201/13468.

3. Керівникам Державного комплексу соціальної реабілітації дітей-інвалідів та центрів соціальної реабілітації дітей-інвалідів, що належать до сфери управління Міністерства соціальної політики України, Міністру соціальної політики Автономної Республіки Крим, керівникам структурних підрозділів з питань соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій протягом шести місяців вжити заходів щодо приведення чинних положень про Державний комплекс соціальної реабілітації дітей-інвалідів та центри соціальної реабілітації дітей-інвалідів у відповідність до Типового положення, затвердженого пунктом 1 цього наказу.

4. Департаменту пенсійного забезпечення та соціального захисту інвалідів (М. Шамбір) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра соціальної політики Л. Дроздову.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Заступник Міністра -
керівник апарату

В. Коломієць

ПОГОДЖЕНО:

 

Міністр охорони
здоров'я України

Р. Богатирьова

Перший заступник
Міністра фінансів України

А. Мярковський

Заступник Міністра
освіти і науки України

Б. Жебровський

Заступник Голови Спільного
представницького органу
репрезентативних всеукраїнських
об'єднань профспілок
на національному рівні

С. М. Кондрюк

Перший заступник Голови
Спільного представницького
органу сторони роботодавців
на національному рівні

О. Мірошниченко

 

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
про центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів

I. Загальні положення

1.1. Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів (далі - Центр) - реабілітаційна установа сфери управління Міністерства соціальної політики України та/або органів соціального захисту населення регіонального та/або місцевого рівнів, цільовим призначенням якої є здійснення комплексу реабілітаційних заходів для дітей-інвалідів, а також дітей віком до 2 років, які мають ризик отримати інвалідність, спрямованих на попередження (запобігання), зменшення або подолання фізичних, психічних розладів, коригування порушень розвитку, навчання основним соціальним та побутовим навичкам, розвиток здібностей, створення передумов для їхньої інтеграції у суспільство.

(пункт 1.1 у редакції наказу Міністерства соціальної
 політики України від 24.06.2015 р. N 653)

1.2. Рішення про утворення, реорганізацію та ліквідацію Центру приймається органами, визначеними статтею 14 Закону України "Про реабілітацію інвалідів в Україні".

Центр здійснює некомерційну господарську діяльність (без мети отримання прибутку).

1.3. На підставі цього Типового положення Центр розробляє власне положення, що затверджується засновником.

1.4. Пункт 1.4 виключено

(згідно з наказом Міністерства соціальної
 політики України від 24.06.2015 р. N 653
,
 у зв'язку з цим пункти 1.5 - 1.10
 вважати відповідно пунктами 1.4 - 1.9
)

1.4. Центр розміщується на територіях із спеціально побудованими або пристосованими приміщеннями, що повинні відповідати безбар'єрній архітектурі, санітарно-гігієнічним, протипожежним вимогам, техніці безпеки, мати всі види комунального благоустрою.

(пункт 1.4 у редакції наказу Міністерства соціальної
 політики України від 24.06.2015 р. N 653)

1.5. Види діяльності, що потребують ліцензування, здійснюються Центром відповідно до вимог чинного законодавства.

1.6. У своїй діяльності Центр керується Конституцією України, законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства України та цим Типовим положенням.

(пункт 1.6 у редакції наказу Міністерства соціальної
 політики України від 24.06.2015 р. N 653)

1.7. Пункт 1.7 виключено

(згідно з наказом Міністерства соціальної
 політики України від 24.06.2015 р. N 653
,
 у зв'язку з цим пункти 1.8, 1.9
 вважати відповідно пунктами 1.7, 1.8)

1.7. Центр забезпечує тимчасове перебування дітей-інвалідів, які мають медичні показання і потребують спеціальних умов для одержання ними комплексу реабілітаційних заходів.

1.8. Пункт 1.8 виключено

(згідно з наказом Міністерства соціальної
 політики України від 24.06.2015 р. N 653)

II. Завдання Центру

2.1. Центр забезпечує:

1) реалізацію головних завдань, визначених Законами України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні", "Про реабілітацію інвалідів в Україні", "Про соціальні послуги" щодо забезпечення права дітей-інвалідів на реабілітацію з метою їх подальшої інтеграції в дитячі колективи дошкільних навчальних закладів та загальноосвітніх шкіл.

Діти-інваліди, які потребують постійного стороннього догляду і не можуть перебувати в загальноосвітніх навчальних закладах, забезпечуються послугами із соціального і педагогічного патронату виїзною реабілітаційною бригадою за місцем проживання;

2) створення умов для всебічного розвитку, засвоєння дітьми-інвалідами знань, умінь і навичок з метою підготовки їх до здобуття дошкільної освіти з подальшим здобуттям дітьми базової та повної загальної середньої освіти, професійно-технічної та вищої освіти;

3) підготовку батьків або законних представників дітей-інвалідів до продовження (у разі потреби) здійснення реабілітаційних заходів для дітей-інвалідів поза межами Центру;

(підпункт 3 пункту 2.1 у редакції наказу Міністерства
 соціальної політики України від 24.06.2015 р. N 653)

4) здійснення комплексу реабілітаційних заходів відповідно до індивідуального плану реабілітації дитини-інваліда, складеного з метою реалізації індивідуальної програми реабілітації (далі - ІПР), з можливим залученням до участі в цьому процесі батьків або законних представників дитини-інваліда;

(підпункт 4 пункту 2.1 у редакції наказу Міністерства
 соціальної політики України від 24.06.2015 р. N 653)

5) виконання індивідуального плану реабілітації дитини-інваліда та її ІПР;

(підпункт 5 пункту 2.1 у редакції наказу Міністерства
 соціальної політики України від 24.06.2015 р. N 653)

6) проведення заходів з професійної орієнтації дітей-інвалідів відповідно до їх ІПР, зокрема оволодіння ними трудовими навичками, у тому числі у трудових майстернях, визначення можливостей дітей-інвалідів до професійного навчання у відповідних навчальних закладах, центрах професійної реабілітації інвалідів;

7) здійснення співпраці з вітчизняними та закордонними реабілітаційними, освітніми, медичними, науковими підприємствами, установами та організаціями з питань реабілітації інвалідів та дітей-інвалідів.

(пункт 2.1 доповнено підпунктом 7 згідно з наказом
 Міністерства соціальної політики України від 24.06.2015 р. N 653)

2.2. Центр у разі потреби забезпечує на безоплатній основі транспортними послугами дітей-інвалідів, які тимчасово перебувають у Центрі (до місця розташування Центру та (або) до місця проживання дитини-інваліда).

III. Структура Центру

3.1. Основними структурними підрозділами Центру є:

1) адміністрація;

2) відділення (ранньої) соціальної реабілітації (абілітації);

3) відділення психолого-педагогічної реабілітації;

4) відділення фізичної реабілітації;

5) відділення професійної орієнтації;

6) відділення медичного спостереження або медичної реабілітації;

7) методичний відділ;

8) відділ господарського обслуговування Центру;

9) служба соціального патронату;

10) інші структурні підрозділи, діяльність яких пов'язана з реабілітаційним процесом.

(пункт 3.1 у редакції наказу Міністерства соціальної
 політики України від 24.06.2015 р. N 653)

3.2. У разі потреби в Центрі можуть створюватися групи "Матері та дитини" для дітей-інвалідів та дітей віком до 2 років, які мають ризик отримати інвалідність.

(пункт 3.2 у редакції наказу Міністерства соціальної
 політики України від 24.06.2015 р. N 653)

3.3. Робота структурних підрозділів Центру здійснюється відповідно до положень про ці підрозділи, що затверджуються директором Центру.

3.4. У Центрі створюються приймальна та реабілітаційна комісії, склад та положення яких затверджуються директором Центру.

3.5. У складі Центру може функціонувати стаціонарне відділення.

(пункт 3.5 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства соціальної політики України від 24.06.2015 р. N 653)

IV. Умови зарахування дітей-інвалідів до Центру

4.1. Направлення та зарахування дітей-інвалідів та дітей віком до 2 років, які мають ризик отримати інвалідність, до Центру здійснюється відповідно до Порядку надання інвалідам та дітям-інвалідам реабілітаційних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 року N 80 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 11 грудня 2013 року N 921), та наказу Міністерства соціальної політики України від 01 квітня 2014 року N 170 "Про затвердження форм документів щодо отримання інвалідами та дітьми-інвалідами реабілітаційних послуг у реабілітаційних установах", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 квітня 2014 року за N 409/25186.

(пункт 4.1 у редакції наказу Міністерства соціальної
 політики України від 24.06.2015 р. N 653)

4.2. До Центру зараховуються діти-інваліди віком до 18 років та діти віком до 2 років, які мають ризик отримати інвалідність.

(абзац перший пункту 4.2 у редакції наказу Міністерства
 соціальної політики України від 24.06.2015 р. N 653)

У виняткових випадках можливе продовження строку перебування дитини-інваліда після досягнення нею 18 років з метою завершення виконання індивідуального плану реабілітації.

Рішення про продовження строку перебування інваліда приймається реабілітаційною комісією Центру.

4.3. До Центру не зараховуються діти, стан здоров'я яких унеможливлює проведення реабілітаційних заходів, з такими медичними протипоказаннями:

гострі інфекційні захворювання до закінчення строку ізоляції;

усі захворювання в гострій стадії та заразній формі;

часті судомні напади та їх еквіваленти;

захворювання, що супроводжуються тяжкими порушеннями поведінки, небезпечними для дитини та її оточення (за умови несупроводження дитини її батьками або законними представниками).

(розділ IV доповнено новим пунктом 4.3 згідно з наказом
 Міністерства соціальної політики України від 24.06.2015 р. N 653
,
 у зв'язку з цим пункти 4.3, 4.4 вважати відповідно пунктами 4.4, 4.5
)

4.4. Термін курсу реабілітації визначається реабілітаційною комісією після проведення відповідного тестування дитини-інваліда.

Центр у письмовій формі повідомляє батьків та (або) законного представника дитини-інваліда про закінчення курсу реабілітації дитини-інваліда не пізніше ніж за 7 календарних днів до його завершення.

4.5. На підставі рішення реабілітаційної комісії за дитиною-інвалідом зберігається місце в Центрі в разі її хвороби, карантину, хвороби або відпустки батьків та (або) законного представника, а також у літній період, але не більше 60 календарних днів.

V. Учасники реабілітаційного процесу в Центрі

5.1. Учасниками реабілітаційного процесу є діти-інваліди, діти віком до 2 років, які мають ризик отримати інвалідність, їхні батьки або законні представники, вчителі-реабілітологи, вчителі-логопеди, асистенти вчителів-реабілітологів, практичні психологи, соціальні педагоги, лікарі-педіатри, лікарі-неврологи дитячі, фахівці з фізичної реабілітації, музичні керівники, вчителі інформатики та обчислювальної техніки, медичні сестри та інші фахівці, які беруть участь у процесі реабілітації (абілітації).

5.2. Реабілітаційні заходи здійснюються в таких групах:

"Матері та дитини" - для дітей-інвалідів та дітей віком до 2 років, які мають ризик отримати інвалідність;

ранньої соціальної реабілітації (абілітації) - для дітей-інвалідів віком до 7 років;

соціальної реабілітації - для дітей-інвалідів віком від 7 до 14 років;

соціальної реабілітації та професійної орієнтації - для дітей-інвалідів віком від 14 до 18 років.

(розділ V у редакції наказу Міністерства соціальної
 політики України від 24.06.2015 р. N 653)

VI. Розділ VI виключено

(згідно з наказом Міністерства соціальної
 політики України від 24.06.2015 р. N 653
,
 у зв'язку з цим розділи VII - XI
 вважати відповідно розділами VI - X
)

VI. Організація реабілітаційного процесу в Центрі

(назва розділу VI із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства соціальної політики України від 24.06.2015 р. N 653)

6.1. Реабілітаційний процес спрямований на:

1) навчання дитини-інваліда основним соціальним навичкам (особиста гігієна, самообслуговування, пересування, спілкування тощо), пристосування побутових умов до потреб дитини-інваліда, соціально-побутове влаштування та обслуговування, педагогічну корекцію для дитини-інваліда з метою вироблення та підтримання навичок самостійного проживання;

2) опанування навичками захисту власних прав та інтересів, самоаналізу та отримання навичок позитивного сприйняття себе та оточуючих, навичок спілкування, забезпечення самостійного проживання у суспільстві з необхідною підтримкою (соціальний та юридичний супровід, медичне спостереження, побутові послуги).

6.2. Надання своєчасної та ефективної корекційної, соціальної, психологічної допомоги дитині-інваліду та організація реабілітаційного процесу відповідно до особливостей її психофізичного розвитку.

6.3. У разі виявлення вад розвитку дитини та її потреб фахівцями Центру проводиться первинне обстеження дитини-інваліда, спілкування з батьками та (або) законним представником дитини-інваліда.

6.4. До стаціонару зараховуються діти-інваліди, які за станом здоров'я потребують постійного цілодобового догляду.

6.5. На амбулаторне перебування в Центрі зараховуються діти-інваліди, які за станом здоров'я не потребують постійного цілодобового догляду.

6.6. У Центрі встановлюється та затверджується мережа груп, наповнюваність яких становить від 8 до 10 дітей-інвалідів.

У разі потреби діти-інваліди можуть отримувати реабілітаційні послуги поза групою за окремим графіком.

(пункт 6.6 у редакції наказу Міністерства
 соціальної політики України від 24.06.2015 р. N 653)

6.7. Тривалість індивідуальних та групових занять визначається реабілітаційною комісією.

6.8. Для забезпечення ефективності, удосконалення форм і методів реабілітаційних заходів Центр аналізує та узагальнює дані про дітей-інвалідів, які вибули з Центру, забезпечує зв'язок із сім'ями, у яких виховуються діти-інваліди - випускники Центру.

6.9. Якщо дитина-інвалід навчається у загальноосвітньому навчальному закладі за денною формою та потребує реабілітаційних послуг відповідно до її ІПР, вона може отримувати такі послуги в Центрі за окремим графіком з урахуванням рекомендацій психолого-медико-педагогічної консультації.

VІI. Розділ VІI виключено

(згідно з наказом Міністерства соціальної
 політики України від 24.06.2015 р. N 653
,
 у зв'язку з цим розділи VIII - X
 вважати відповідно розділами VII - IX)

VII. Управління Центром

7.1. Центр очолює директор, який призначається і звільняється із займаної посади засновником у встановленому законодавством порядку.

7.2. Директор Центру:

1) представляє Центр в установах, організаціях, підприємствах незалежно від форми власності, розпоряджається в установленому законодавством порядку майном і коштами Центру;

2) укладає договори;

3) у межах своєї компетенції видає накази, затверджує функціональні обов'язки працівників, приймає та звільняє з роботи працівників Центру, застосовує заходи заохочення та дисциплінарні заходи;

4) здійснює контроль за реабілітаційним процесом;

5) затверджує правила внутрішнього розпорядку;

6) здійснює заходи щодо поліпшення умов праці, дотримання правил техніки безпеки, санітарно-гігієнічних умов і пожежної безпеки тощо;

7) відповідає за ведення бухгалтерського та статистичного обліку, складання звітності і подання її в установлені строки відповідним органам.

7.3. Пункт 7.3 виключено

(згідно з наказом Міністерства соціальної
 політики України від 24.06.2015 р. N 653)

VIII. Фінансово-господарська діяльність

8.1. Центр є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби, штамп із своїм найменуванням.

8.2. Фінансово-господарська діяльність Центру здійснюється відповідно до кошторису, штатного розпису, затверджених у встановленому порядку.

(пункт 8.2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства соціальної політики України від 24.06.2015 р. N 653)

8.3. Центр має право в порядку, передбаченому законодавством, утворювати (за умови наявності належного інвентарю та відповідного обладнання) такі структурні підрозділи, як підсобні господарства, трудові майстерні, дільниці, філії, відділення, що здійснюють свою діяльність відповідно до Положення про ці підрозділи, затвердженого директором Центру.

(пункт 8.3 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства соціальної політики України від 24.06.2015 р. N 653)

8.4. Центр має право:

1) фінансувати за рахунок власних коштів заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов для дітей-інвалідів;

2) укладати договори про співробітництво.

IX. Розділ IX виключено

(згідно з наказом Міністерства соціальної
 політики України від 24.06.2015 р. N 653)

 

Заступник директора Департаменту -
начальник управління

О. Полякова

Опрос