Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в приказ Фонда государственного имущества Украины от 10 апреля 2000 года N 745

Фонд государственного имущества
Приказ от 15.08.2013 № 1673
действует с 20.09.2013

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

15.08.2013

м. Київ

N 1673

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
02 вересня 2013 р. за N 1509/24041

Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 10 квітня 2000 року N 745

У зв'язку з прийняттям Законів України "Про акціонерні товариства", "Про управління об'єктами державної власності", "Про Фонд державного майна України" та з метою приведення нормативно-правових актів Фонду державного майна України у відповідність до чинного законодавства

НАКАЗУЮ:

1. У заголовку та пункті 1 наказу Фонду державного майна України від 10 квітня 2000 року N 745 "Про затвердження Положення про порядок роботи та компетенцію комісії з проведення фінансово-економічного аналізу господарської діяльності ВАТ", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09 червня 2000 року за N 342/4563, абревіатуру "ВАТ" замінити абревіатурою "АТ".

2. Затвердити Зміни до Положення про порядок роботи та компетенцію комісії з проведення фінансово-економічного аналізу господарської діяльності ВАТ, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 10 квітня 2000 року N 745, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09 червня 2000 року за N 342/4563, що додаються.

3. Управлінню корпоративних прав держави забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого заступника Голови Фонду державного майна України.

 

Голова Фонду

О. Рябченко

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

 

Зміни до Положення про порядок роботи та компетенцію комісії з проведення фінансово-економічного аналізу господарської діяльності ВАТ

1. У заголовку та тексті Положення:

слова "відкрите акціонерне товариство" у всіх відмінках та числах замінити словами "акціонерне товариство" у відповідних відмінках та числах, а абревіатуру "ВАТ" замінити абревіатурою "АТ".

2. Пункт 1.1 глави 1 викласти в такій редакції:

"1.1. Комісія для проведення фінансово-економічного аналізу господарської діяльності акціонерних товариств (далі - Комісія), у статутному капіталі яких частка держави перевищує 50 відсотків, утворена згідно із Законом України "Про управління об'єктами державної власності" та на підставі Закону України "Про Фонд державного майна України".".

3. Пункт 1.2 глави 1 викласти в такій редакції:

"1.2. Комісія проводить фінансово-економічний аналіз господарської діяльності акціонерних товариств, у статутному капіталі яких частка держави перевищує 50 відсотків.".

4. Главу 2 доповнити новим пунктом такого змісту:

"2.3. У засіданнях Комісії, крім осіб, що входять до її складу, можуть брати участь посадові особи органів управління акціонерних товариств та відповідальні представники держави в органах управління акціонерних товариств у разі їх залучення до роботи Комісії.".

5. У главі 4:

1) у пункті 4.1 абзац восьмий виключити;

2) у пункті 4.2 слова "департаментів або управлінь" замінити словами "структурних підрозділів".

6. Главу 5 доповнити новими пунктами такого змісту:

"5.3. Засідання Комісії веде Голова Комісії, а у разі його відсутності - заступник Голови Комісії.

5.4. Засідання Комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутня більш як половина її членів.

5.5. Обговорення питань порядку денного засідань Комісії проводиться шляхом заслуховування доповідей керівників виконавчих органів акціонерних товариств, відповідальних представників держави, виступів членів Комісії та інших залучених до участі у засіданні Комісії осіб.

5.6. Рішення Комісії приймаються відкритим голосуванням. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос Голови.".

 

В. о. начальника Управління
корпоративних прав держави

В. Абраменко

Опрос