Идет загрузка документа (19 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении формы заявления о внесении субъектов хозяйствования в реестр предприятий, производящих (изготавливающих) транспортные средства и взявших на себя обязательства обеспечить утилизацию транспортных средств собственного производства

Министерство промышленной политики Украины (3)
Приказ, Заявление от 29.08.2013 № 4
действует с 17.09.2013

МІНІСТЕРСТВО ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

29.08.2013

м. Київ

N 4

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
02 вересня 2013 р. за N 1506/24038

Про затвердження форми заяви про внесення суб'єктів господарювання до реєстру підприємств, що виробляють (виготовляють) транспортні засоби та взяли на себе зобов'язання забезпечити утилізацію транспортних засобів власного виробництва

Відповідно до статті 6 Закону України "Про утилізацію транспортних засобів" та підпунктів 28, 66 пункту 4 Положення про Міністерство промислової політики України, затвердженого Указом Президента України від 19 липня 2013 року N 389,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити форму заяви про внесення суб'єктів господарювання до реєстру підприємств, що виробляють (виготовляють) транспортні засоби та взяли на себе зобов'язання забезпечити утилізацію транспортних засобів власного виробництва, що додається.

2. Заступнику Міністра промислової політики України - керівнику апарату Бойцун Н. Є. забезпечити:

1) у встановленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

2) оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті Міністерства промислової політики України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого заступника Міністра Євдокименка М. М.

 

В. о. Міністра

О. Ф. Каленков

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

 

ЗАЯВА
про внесення суб'єктів господарювання до реєстру підприємств, що виробляють (виготовляють) транспортні засоби та взяли на себе зобов'язання забезпечити утилізацію транспортних засобів власного виробництва

____________________________________________________________________________________
                             (найменування юридичної особи/прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця)
____________________________________________________________________________________
                                                      (посада, прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи)
____________________________________________________________________________________
                                (місцезнаходження юридичної особи/місце проживання фізичної особи - підприємця)
___________________________________________________________________________________,
                                                                         (телефон, факс, адреса електронної пошти)
код згідно з ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) ___________________, здійснює виробництво транспортних засобів відповідно до пункту 2 частини першої статті 6 Закону України "Про утилізацію транспортних засобів" та просить внести до реєстру підприємств, що виробляють (виготовляють) транспортні засоби та взяли на себе зобов'язання забезпечити утилізацію транспортних засобів власного виробництва, згідно з додатком 1 до цієї заяви.

Мережа пунктів прийому та пунктів розбирання транспортних засобів, які були вироблені суб'єктом господарювання, надається за формою, наведеною у додатку 2 до цієї заяви.

З умовами провадження діяльності з утилізації транспортних засобів, порядком контролю за її додержанням ознайомлений та зобов'язуюсь їх виконувати.

Заявник

_______________
(підпис)

________________________________________________
                                                         (П. І. Б.)

"___" _____________ 20__ року

                        М. П.

Дата і номер реєстрації заяви "___" _________ 20__ року N ___________________

________________________________
            (посада особи, яка прийняла заяву)

________________________________________________
           (підпис)                                                                 (П. І. Б.)

 

Перший заступник Міністра

М. М. Євдокименко

 

ІНФОРМАЦІЯ
про виробництво (виготовлення) транспортних засобів

суб'єкта господарювання ________________________________________________________________________________________________,
                                                                     (найменування юридичної особи/прізвище, ім'я, по батькові (для фізичних осіб - підприємців), ідентифікаційний код
                                                                     згідно з ЄДРПОУ (для юридичної особи)

місцезнаходження/місце проживання ______________________________________________________________________________________

N
з/п

Код товару згідно з
УКТ ЗЕД

Найменування товарів

Модель транспортного засобу

Марка транспортного засобу

Індивідуальний ідентифікаційний номер
(VIN)

Кількість, одиниць

разом

виготовлених відповідно до вимог частини першої статті 6 Закону України "Про утилізацію транспортних засобів"

1

2

3

4

5

6

7

8

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник юридичної особи/фізична особа - підприємець ___________________________________________________________
                                                                                            М. П.

 

Мережа пунктів прийому та пунктів розбирання транспортних засобів, які були вироблені суб'єктом господарювання

___________________________________________________________________________________________________________________,
                                                                                                   (найменування, прізвище, ім'я, по батькові суб'єкта господарювання)

який здійснює на території України виробництво транспортних засобів, що класифікуються за кодами товарних позицій згідно з УКТ ЗЕД _____________

N з/п

Населені пункти

 

Мережа утилізації

область

назва населеного пункту

чисельність населення

найменування юридичної особи/прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця, місцезнаходження юридичної особи/місце проживання фізичної особи - підприємця

пункт прийому

пункт розбирання

N з/п у Державному реєстрі суб'єктів господарювання, які здійснюють приймання та/або розбирання транспортних засобів, що утилізуються

реквізити договору про здійснення утилізації між пунктом прийому (розбирання) та суб'єктом господарювання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник юридичної особи/фізична особа - підприємець _________________________________________________________
                                                                                            М. П.

____________

Опрос