Идет загрузка документа (49 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Требований к договору об обслуживании счета в ценных бумагах

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
Решение от 06.08.2013 № 1412
редакция действует с 15.05.2020

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

06.08.2013

м. Київ

N 1412

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
02 вересня 2013 р. за N 1502/24034

Про затвердження Вимог до договору про обслуговування рахунку в цінних паперах

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 24 червня 2014 року N 807
(зміни, внесені
підпунктом 1 пункту 1 рішення Національної комісії з цінних паперів
 та фондового ринку від 24 червня 2014 року N 807, набирають чинності з 
30 жовтня 2014
року
),
 від 24 липня 2015 року N 1085
,
 від 26 травня 2016 року N 590
,
 від 7 березня 2017 року N 148
,
від 7 вересня 2017 року N 673
,
від 3 травня 2018 року N 293
(зміни, внесені
абзацом другим пункту 7 рішення Національної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 3 травня 2018 року N 293, набирають чинності з 
7 листопада 2018 року),
від 9 жовтня 2018 року N 700
,
від 5 лютого 2019 року N 46
,
від 31 березня 2020 року N 145

Відповідно до пункту 38 частини другої статті 7, пункту 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", частини сьомої статті 5 Закону України "Про депозитарну систему України" (далі - Закон) та з метою забезпечення захисту прав інвесторів та дотримання учасниками ринку цінних паперів вимог актів законодавства Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Вимоги до договору про обслуговування рахунку в цінних паперах (далі - Вимоги), що додаються.

2. Депозитарним установам, які до набрання чинності цим рішенням провадили професійну діяльність на фондовому ринку - депозитарну діяльність, а саме депозитарну діяльність зберігача цінних паперів, протягом року з дня набрання чинності Законом здійснити дії щодо приведення договорів про відкриття рахунку в цінних паперах, укладених з депонентами до набрання чинності Законом, у відповідність до Вимог (крім випадку, передбаченого реченням другим цього пункту). Для здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів з дотриманням принципу "поставка цінних паперів проти оплати" відповідно до вимог Закону депозитарним установам здійснити дії щодо приведення договорів про відкриття рахунку в цінних паперах, укладених з депонентами до набрання чинності цим рішенням, у відповідність до Вимог до дня набрання чинності Законом.

Депозитарна установа у разі невчинення депонентом необхідних дій для приведення договору про відкриття рахунку в цінних паперах, укладеного до набрання чинності Законом, у відповідність до Вимог, може відмовити депоненту в проведенні депозитарних операцій (крім депозитарних операцій, пов'язаних із переведенням цінних паперів на власний рахунок, відкритий в іншій депозитарній установі (з наступним закриттям рахунку), закриттям рахунку в цінних паперах), наданні послуг, якщо це передбачено договором з депонентом та/або внутрішніми документами депозитарної установи.

(пункт 2 доповнено абзацом другим згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 24.07.2015 р. N 1085)

3. Департаменту регулювання депозитарної та розрахунково-клірингової діяльності (І. Курочкіна) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та внутрішніх комунікацій (А. Заїка) забезпечити:

опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

оприлюднення цього рішення на офіційному сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

5. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії О. Тарасенка.

 

Голова Комісії

Д. Тевелєв

 

 

Вимоги до договору про обслуговування рахунку в цінних паперах

I. Загальні положення

1. Ці Вимоги поширюються на власників, у тому числі державу / територіальну громаду, управління цінними паперами якої здійснює суб'єкт управління об'єктами державної власності / комунальної власності, визначений відповідно до законодавства (далі - суб'єкт управління), співвласників цінних паперів, нотаріусів, на депозит яких внесені цінні папери (далі - депонент), та депозитарні установи при укладенні договору про обслуговування рахунку в цінних паперах (далі - Договір), внесенні змін до нього.

У цих Вимогах поняття "споживач фінансових послуг" вживається у значенні, наведеному у Законі України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг".

(пункт 1 розділу І доповнено абзацом другим згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 31.03.2020 р. N 145)

2. Договір укладається між депонентом та депозитарною установою, відповідно до якого депозитарна установа в установленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку відкриває рахунок у цінних паперах депоненту та веде на ньому облік цінних паперів, що належать власникові, співвласникам цінних паперів, у разі зарахування цінних паперів на депозит нотаріуса - відповідному кредиторові, а також облік прав зазначених осіб на цінні папери, що обліковуються на певному рахунку у цінних паперах, та обмеження таких прав.

Щодо рахунку в цінних паперах, який відкривається на ім'я держави / територіальної громади, Договір укладається між суб'єктом управління, який набуває за цим рахунком статусу керуючого рахунком у цінних паперах, та обраною ним депозитарною установою. Для набуття в депозитарній установі за рахунком у цінних паперах держави статусу керуючого рахунком у цінних паперах іншим суб'єктом такий суб'єкт управління від імені держави повинен укласти з депозитарною установою додатковий договір до Договору, на підставі якого цей рахунок був відкритий, із зазначенням у ньому всіх умов Договору, крім вимог щодо відкриття рахунку у цінних паперах.

(абзац перший пункту 2 розділу І із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 24.07.2015 р. N 1085)

3. Договір має укладатися виключно в письмовій формі, викладатися у формі єдиного документа, підписаного сторонами, у паперовому вигляді або у вигляді електронного документа згідно з вимогами, визначеними Законом України "Про електронні документи та електронний документообіг".

(абзац перший пункту 3 розділу I у редакції рішення Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 24.06.2014 р. N 807
,
із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної комісії
 з цінних паперів та фондового ринку від 03.05.2018 р. N 293
,
у редакції рішення Національної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 31.03.2020 р. N 145)

Скріплення договору печатками (у разі їх використання) може бути визначено за письмовою домовленістю сторін.

(пункт 3 розділу I доповнено новим абзацом другим згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 24.06.2014 р. N 807,
у зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім
,
абзац другий пункту 3 розділу І у редакції рішення Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 07.09.2017 р. N 673)

За згодою депонента Договір може укладатися шляхом приєднання депонента до запропонованого депозитарною установою договору в цілому відповідно до Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України з урахуванням вимог, встановлених частиною другою статті 6 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг". У разі якщо укладення Договору відбувається шляхом приєднання депонента до запропонованого депозитарною установою договору, текст такого Договору та зміни до нього мають бути оприлюднені на вебсайті депозитарної установи. При укладенні Договору шляхом приєднання депозитарна установа зобов'язана забезпечити інформування депонента про всі умови такого договору, про порядок припинення дії договору, а також про всі зміни до нього. При укладенні Договору депозитарна установа не має права обмежувати право депонента на укладення Договору з депозитарною установою у формі єдиного документа, визначеного цим пунктом.

(абзац третій пункту 3 розділу І із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 31.03.2020 р. N 145)

Договір між депозитарною установою (яка одночасно є банком та/або торговцем цінними паперами) та депонентом, якщо така особа вже є клієнтом депозитарної установи та була ідентифікована, верифікована під час встановлення ділових відносин щодо надання банківських послуг та/або послуг з торгівлі цінними паперами, може бути укладений із застосуванням спеціалізованого програмного продукту, у тому числі розміщеного в апаратно-програмному середовищі бездротового електронного пристрою депонента, який виконує функцію засобу ідентифікації та використовується в системах дистанційного обслуговування депонентів і відповідає нормативно-правовому акту Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, який визначає вимоги до програмних продуктів, що використовуються на фондовому ринку, а також включений до переліку програмних продуктів на фондовому ринку, що ведеться Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку згідно з нормативно-правовим актом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо порядку ведення обліку програмних продуктів на фондовому ринку.

(пункт 3 розділу I доповнено абзацом четвертим згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 09.10.2018 р. N 700
,
абзац четвертий пункту 3 розділу I у редакції рішення Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 05.02.2019 р. N 46)

4. Договір має встановлювати умови щодо порядку розкриття інформації, що відповідно до закону належить до інформації з обмеженим доступом.

5. Питання, що виникають під час укладення, виконання, зміни, розірвання Договору і не врегульовані ним, регулюються Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Законом України "Про депозитарну систему України", цими Вимогами та іншими нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

6. Укладення Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах депонента не тягне за собою переходу прав на цінні папери та прав за цінними паперами до депозитарної установи.

7. Договір має містити умову про те, що грошові кошти, які відповідно до законодавства надходять на поточний рахунок депозитарної установи з метою їх подальшого переказу депоненту, не є власністю депозитарної установи.

8. Забороняється включати до Договору положення, що передбачають:

стягнення з депонента окремої плати за роботу та послуги, які не є самостійними і призначені для забезпечення належної якості послуг, ліквідації технічних пошкоджень або аварій, що виникли не з вини депонента;

отримання та/або сплату депонентом послуг, не передбачених законодавством та/або які він не замовляв;

ускладнення порядку пред'явлення претензій та скарг з боку депонента;

умови, які ставлять сторони договору у нерівне становище, обмежують чи погіршують права однієї зі сторін у порівнянні з визначеними законодавством та цими Вимогами;

інші положення, що суперечать законодавству.

9. Вимога до Договору, визначена абзацом одинадцятим підпункту 1 пункту 4 розділу II цих Вимог, не є обов'язковою для включення до умов Договору у разі наявності відповідної норми у внутрішньому положенні про депозитарну діяльність депозитарної установи, що визначає порядок надання фінансових послуг.

(розділ І доповнено пунктом 9 згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26.05.2016 р. N 590)

10. За домовленістю сторін Договір може містити посилання на те, що перелік та вартість послуг депозитарної установи, порядок їх зміни та оплати, порядок розгляду спорів та відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання умов Договору, порядок розрахунків у разі припинення дії Договору визначаються сторонами з урахуванням вимог законодавства в інших договорах, укладених між ними.

У такому випадку вимоги до Договору, визначені у пунктах 6, 8 розділу II цих Вимог, не застосовуються.

(розділ І доповнено пунктом 10 згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26.05.2016 р. N 590)

11. У разі виникнення неоднозначного тлумачення прав та обов'язків депонента - споживача фінансових послуг такі права та обов'язки тлумачаться на користь такого депонента.

(розділ І доповнено пунктом 11 згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 31.03.2020 р. N 145)

12. Будь-які пропозиції депозитарної установи депоненту про зміну істотних умов Договору, у тому числі укладеного шляхом приєднання депонента - споживача фінансових послуг до запропонованого депозитарною установою договору, повинні здійснюватися у строки, встановлені Договором, шляхом направлення депозитарною установою депоненту повідомлення у спосіб, що дає змогу встановити дату відправлення такого повідомлення. Умови Договору про надання депоненту пропозицій про зміну істотних умов Договору в інший спосіб, ніж той, що дає змогу встановити дату відправлення повідомлення такому депоненту, без його письмової згоди є нікчемними.

Умови Договору, що обмежують права депонента порівняно з правами, встановленими законом, є нікчемними.

(розділ І доповнено пунктом 12 згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 31.03.2020 р. N 145)

II. Вимоги до Договору

1. Договір повинен містити:

дату та місце укладення;

реквізити сторін Договору;

предмет Договору;

права та обов'язки сторін;

тарифи на послуги та порядок розрахунків за надані послуги;

відповідальність сторін;

порядок розгляду спорів, що можуть виникнути між сторонами в процесі виконання, зміни чи розірвання Договору;

строк дії Договору, порядок внесення змін, умови розірвання Договору та припинення його дії.

абзац десятий пункту 1 розділу II виключено

(згідно з рішенням Національної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 24.06.2014 р. N 807)

2. Сторонами Договору є депонент та депозитарна установа.

Реквізити сторін Договору мають містити повне найменування юридичних осіб та/або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи (для нерезидентів у разі наявності), місцезнаходження (місце проживання) сторін, код за ЄДРПОУ (номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження для юридичної особи - нерезидента) та банківські реквізити, серію, номер, дату видачі депозитарній установі ліцензії на провадження депозитарної діяльності депозитарної установи, відомості про контактні телефони та електронні адреси, інформацію про документ, що підтверджує повноваження особи, яка підписує Договір.

У Договорі, що укладається для корпоративного інвестиційного фонду, мають бути зазначені повне найменування та місцезнаходження, код за ЄДРПОУ фонду та компанії з управління активами цього фонду та контактні особи фонду.

У Договорі, що укладається для пайового інвестиційного фонду, повинні бути зазначені повне найменування та місцезнаходження, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ компанії з управління активами цього фонду, а також реквізити пайового інвестиційного фонду - повне найменування фонду, реєстраційний код фонду за ЄДРІСІ.

У Договорі, що укладається на ім'я держави / територіальної громади, мають бути зазначені найменування депонента "держава" / "територіальна громада" та найменування, місцезнаходження та код за ЄДРПОУ суб'єкта управління, який ініціює укладання Договору (додаткового договору). Якщо суб'єктом управління є Кабінет Міністрів України або інші органи, визначені Законом України "Про управління об'єктами державної власності", які не є юридичними особами, код за ЄДРПОУ не проставляється.

3. Предметом Договору є надання депозитарною установою послуг щодо відкриття та обслуговування рахунку в цінних паперах, проведення депозитарною установою депозитарних операцій за рахунками у цінних паперах на підставі розпоряджень депонента (суб'єкта управління) та в інший спосіб, передбачений законодавством, а також надання депозитарною установою інших послуг у процесі провадження депозитарної діяльності відповідно до Положення про провадження депозитарної діяльності, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 квітня 2013 року N 735, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 червня 2013 року за N 1084/23616 (далі - Положення).

4. Права та обов'язки сторін:

1) Договір має передбачати такі обов'язки депозитарної установи:

відкрити депоненту рахунок у цінних паперах протягом строку, встановленого Договором, після подання депонентом документів, передбачених законодавством України для відкриття рахунку в цінних паперах;

ознайомити депонента з внутрішніми документами (витягами з внутрішніх документів) депозитарної установи, які регламентують відносини депонента та депозитарної установи стосовно порядку виконання розпоряджень депонента, отримання виписок про стан рахунку в цінних паперах депонента та про операції з цінними паперами, інформаційних довідок про незавершені операції з цінними паперами за рахунками в цінних паперах цього депонента, інших інформаційних довідок, що можуть передбачатись у Договорі, та надалі ознайомлювати депонента зі змінами до цих документів у спосіб, визначений Договором;

здійснювати облік цінних паперів, що належать депоненту, на рахунку в цінних паперах;

здійснювати облік прав депонента на цінні папери, що обліковуються на його рахунку в цінних паперах, та обмеження таких прав, у тому числі відокремлений облік прав на цінні папери, які зарезервовані для здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів з дотриманням принципу "поставка цінних паперів проти оплати";

здійснювати обслуговування обігу цінних паперів на рахунках у цінних паперах депонентів шляхом проведення депозитарних операцій за рахунком в цінних паперах у порядку та строки, визначені законодавством та внутрішніми документами депозитарної установи;

складати та видавати виписку з рахунку в цінних паперах депонента та виписку про операції з цінними паперами періодично у строк, передбачений Договором, або на запит депонента та у спосіб, визначений Договором. Щодо рахунку в цінних паперах, який відкривається на ім'я держави / територіальної громади, на запит суб'єкта управління та щокварталу без його запиту готувати та надавати суб'єкту управління в межах його повноважень виписку про стан рахунку в цінних паперах депонента без стягнення плати за підготовку і надання такої виписки;

надавати депоненту інформаційні довідки (про незавершені операції з цінними паперами за рахунками в цінних паперах цього депонента; інші інформаційні довідки, якщо вони передбачені в Договорі) періодично, у строк, передбачений Договором, та у спосіб, визначений Договором;

повідомляти депонента про проведення коригувальної операції у разі виявлення технічної помилки, допущеної при виконанні депозитарної операції, відповідно до умов Договору;

не виконувати дії та не надавати інформацію щодо цінних паперів, що належать депоненту, або інформацію щодо депонента без відповідних розпоряджень депонента або керуючого рахунком у цінних паперах депонента, крім випадків, передбачених законодавством та цим Договором;

надавати Центральному депозитарію цінних паперів (далі - Центральний депозитарій) інформацію щодо депонента, торговця цінними паперами, якому депонентом надані повноваження на вчинення правочинів щодо цінних паперів в інтересах депонента, та цінних паперів, що належать депоненту, яка необхідна для здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів з дотриманням принципу "поставка цінних паперів проти оплати", з метою подальшого надання такої інформації Розрахунковому центру з обслуговування договорів на фінансових ринках (далі - Розрахунковий центр) чи кліринговій установі для її відображення у внутрішній системі обліку такої особи;

(абзац одинадцятий підпункту 1 пункту 4 розділу II у редакції
 рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 24.06.2014 р. N 807)

абзац дванадцятий підпункту 1 пункту 4 розділу ІІ виключено

(згідно з рішенням Національної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 26.05.2016 р. N 590
,
 у зв'язку з цим абзаци тринадцятий - шістнадцятий
 вважати відповідно абзацами дванадцятим - п'ятнадцятим
)

виконувати за рахунком у цінних паперах депонента, що був узятий на облік Розрахунковим центром чи кліринговою установою, адміністративні операції, які визначені Регламентом Центрального депозитарію як такі, що можуть призвести до неможливості здійснення розрахунків у цінних паперах за результатами правочинів, тільки після отримання від Центрального депозитарію інформації про внесення до внутрішньої системи обліку Розрахункового центру чи клірингової установи відповідних змін щодо такого депонента;

(абзац дванадцятий підпункту 1 пункту 4 розділу II у редакції
 рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 24.06.2014 р. N 807)

не здійснювати депозитарних операцій за рахунком у цінних паперах у випадку виявлення порушень вимог подання, заповнення розпорядження та захисту інформації, яка потрібна для здійснення цих операцій депозитарною установою, або якщо виконання цього розпорядження буде суперечити законодавству;

протягом п'яти робочих днів з дати початку депозитарною установою процедури припинення нею провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарної установи відповідно до вимог нормативно-правового акта щодо припинення депозитарної діяльності депозитарної установи повідомити депонента у спосіб, визначений Договором, щодо необхідності закриття рахунку в цінних паперах протягом 60 календарних днів з дати початку цієї процедури;

(абзац чотирнадцятий підпункту 1 пункту 4 розділу ІІ
 із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 26.05.2016 р. N 590)

закрити рахунок у цінних паперах у порядку, передбаченому Договором та законодавством;

направляти у встановленому законодавством порядку депоненту, який є власником акцій акціонерного товариства на визначену відповідно до закону дату, повідомлення у разі направлення відповідно до Порядку направлення повідомлень акціонерам через депозитарну систему України, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 07 березня 2017 року N 148, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 березня 2017 року за N 408/30276 (із змінами), повідомлення акціонерам через депозитарну систему України відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства";

(підпункт 1 пункту 4 розділу ІІ доповнено абзацом шістнадцятим
 згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 07.03.2017 р. N 148
,
абзац шістнадцятий підпункту 1 пункту 4 розділу II із змінами, внесеними
 згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 03.05.2018 р. N 293)

розкривати депоненту інформацію про умови та порядок діяльності депозитарної установи з урахуванням вимог, встановлених частиною першою статті 12 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг";

(підпункт 1 пункту 4 розділу ІІ доповнено абзацом сімнадцятим згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 31.03.2020 р. N 145)

2) Договір має передбачати такі обов'язки депонента:

призначити розпорядника рахунку в цінних паперах;

дотримуватись вимог внутрішніх документів депозитарної установи, які регламентують відносини депонента та депозитарної установи;

оплачувати послуги депозитарної установи згідно з умовами та строками, передбаченими Договором, та тарифами, встановленими депозитарною установою;

надавати депозитарній установі документи, які передбачені законодавством України та внутрішніми документами депозитарної установи як обов'язкові для подання або необхідні їй для виконання дій згідно з вимогами законодавства України та умовами Договору;

протягом строку, встановленого Договором, з дати внесення відповідних змін до своїх реквізитів або документів, що надавалися для відкриття рахунку в цінних паперах, надавати інформацію про ці зміни депозитарній установі у порядку, встановленому законодавством та внутрішніми документами депозитарної установи;

протягом 60 календарних днів з дати початку депозитарною установою процедури припинення нею провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарної установи відповідно до вимог нормативно-правового акта щодо припинення депозитарної діяльності депозитарної установи здійснити всі необхідні дії щодо закриття рахунку в цінних паперах;

надавати депозитарній установі для здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів з дотриманням принципу "поставка цінних паперів проти оплати" інформацію про торговця цінними паперами, якому депонентом надані повноваження на вчинення правочинів щодо цінних паперів в інтересах депонента, з метою подальшого надання такої інформації Центральному депозитарію та Розрахунковому центру чи кліринговій установі для її відображення у внутрішній системі обліку такої особи;

(підпункт 2 пункту 4 розділу II доповнено абзацом восьмим згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 24.06.2014 р. N 807)

3) у Договорі можуть бути зазначені, зокрема, такі права депозитарної установи:

абзац другий підпункту 3 пункту 4 розділу ІІ виключено

(згідно з рішенням Національної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 26.05.2016 р. N 590,
 у зв'язку з цим абзаци третій - сьомий
 вважати відповідно абзацами другим - шостим)

надавати письмову відмову у видачі виписки з рахунку в цінних паперах у разі невідповідності оформлення запиту вимогам Положення;

надавати депоненту додаткові послуги, зокрема, з реалізації прав за цінними паперами;

у випадку початку депозитарною установою процедури припинення нею провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарної установи відповідно до вимог нормативно-правового акта щодо припинення депозитарної діяльності депозитарної установи виконувати тільки ті розпорядження депонента, виконання яких не заборонено таким нормативно-правовим актом;

закрити рахунок у цінних паперах депонента, на якому відсутні права на цінні папери, без розпорядження депонента про закриття рахунку в цінних паперах та розірвати Договір в односторонньому порядку у разі припинення здійснення ним діяльності депозитарної установи відповідно до вимог нормативно-правового акта щодо припинення депозитарної діяльності депозитарної установи;

призупинити обслуговування рахунку в цінних паперах у разі порушення депонентом цього Договору щодо оплати послуг депозитарної установи;

4) у Договорі можуть бути зазначені, зокрема, такі права депонента:

призначити керуючого (керуючих) рахунком у цінних паперах;

надавати депозитарній установі інформацію лише щодо одного - торговця цінними паперами, якому депонентом надані повноваження на вчинення правочинів щодо цінних паперів в інтересах депонента, які виконуються із забезпеченням здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів з дотриманням принципу "поставка цінних паперів проти оплати";

(абзац третій підпункту 4 пункту 4 розділу II із змінами, внесеними
 згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 24.06.2014 р. N 807)

отримувати від депозитарної установи відповідно до умов Договору інформацію щодо цінних паперів, прав на цінні папери, які обліковуються на рахунку у цінних паперах;

отримувати інформацію про умови та порядок діяльності депозитарної установи з урахуванням вимог, встановлених частиною першою статті 12 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг";

(підпункт 4 пункту 4 розділу ІІ доповнено абзацом п'ятим згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 31.03.2020 р. N 145)

5) Договором можуть встановлюватися інші права та обов'язки сторін, що не суперечать цим Вимогам та законодавству про депозитарну систему;

6) умови Договору не повинні позбавляти депонента прав, обмежувати в правах, передбачених законодавством України.

5. Договір має містити умови щодо порядку виплати доходів, отриманих депонентом за результатами проведених корпоративних операцій емітента.

6. Договір має містити перелік та вартість послуг депозитарної установи або вказівку на те, що депонент погоджується з тарифами, встановленими депозитарною установою на дату укладення Договору.

Договір повинен містити строки та спосіб повідомлення депонента депозитарною установою про зміни до тарифів на послуги депозитарної установи.

Умови оплати за надання послуг мають бути деталізовані з видів оплат для кожного виду послуг, що нараховуються депоненту за отримані послуги.

Зазначаються порядок, строки та форма оплати послуг:

тривалість розрахункового періоду надання послуг;

умови, періодичність та порядок надання депоненту рахунків та розшифровок нарахованої до оплати суми за надані послуги (окремо за кожним видом послуг);

порядок розрахунків у разі припинення дії Договору.

7. Договір має встановлювати:

форму обміну між депонентом та депозитарною установою розпорядженнями, повідомленнями, інформацією, що надаються у зв'язку з виконанням сторонами Договору;

спосіб підтвердження достовірності підпису на розпорядженні депонента.

8. У Договорі визначаються відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання умов Договору і порядок розгляду спорів (визначаються, зокрема, умови, за яких сторони звільняються від відповідальності, а також застереження щодо порядку вирішення спорів, що можуть виникнути між сторонами в процесі виконання Договору).

Відповідальність депонента та депозитарної установи визначається у Договорі відповідно до закону.

9. У Договорі має зазначатися строк дії Договору, порядок зміни, умови розірвання Договору та припинення його дії, порядок закриття рахунку в цінних паперах.

Обов'язковою умовою закриття рахунку в цінних паперах має бути відсутність в обліку цінних паперів, прав на цінні папери.

10. Договір повинен містити підтвердження виконання депозитарною установою обов'язку, встановленого частиною другою статті 12 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг".

(пункт 10 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 31.03.2020 р. N 145)

11. Договір на виконання підпункту 6 абзацу другого частини першої статті 6 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" повинен містити інформацію про те, що цінні папери (фінансовий актив), права на які обліковуються депозитарною установою, зберігаються Центральним депозитарієм відповідно до Закону України "Про депозитарну систему України".

12. При укладенні Договору кожна зі сторін повинна надати іншій стороні на вимогу засвідчені у встановленому порядку копії документів, що підтверджують правовий статус, обов'язкові реквізити та повноваження осіб, що укладають Договір.

 

Т. в. о. директора департаменту
регулювання депозитарної
та розрахунково-клірингової діяльності

О. Сальчук

Опрос