Идет загрузка документа (333 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Правилам технической эксплуатации портовых гидротехнических сооружений

Министерство инфраструктуры Украины
Приказ от 18.06.2013 № 411
действует с 20.09.2013

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

18.06.2013

м. Київ

N 411

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
30 серпня 2013 р. за N 1494/24026

Про затвердження Змін до Правил технічної експлуатації портових гідротехнічних споруд

Відповідно до підпункту 4.9.54 підпункту 4.9 пункту 4 Положення про Міністерство інфраструктури України, затвердженого Указом Президента України від 12 травня 2011 року N 581, та з метою забезпечення ефективної і безпечної експлуатації гідротехнічних споруд

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Правил технічної експлуатації портових гідротехнічних споруд, затверджених наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 27 травня 2005 року N 257, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 13 жовтня 2005 року за N 1191/11471, що додаються.

2. Департаменту державної політики в галузі морського та річкового транспорту забезпечити:

1) подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку;

2) оприлюднення цього наказу на офіційному сайті Міністерства інфраструктури України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Д. В. Демидовича.

 

Міністр

В. В. Козак

ПОГОДЖЕНО:

 

Міністр регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального
господарства України

Г. П. Темник

Заступник Міністра екології
та природних ресурсів України -
керівник апарату

О. В. Сушко

Міністр охорони здоров'я України

Р. Богатирьова

Заступник Голови Державної
служби гірничого нагляду та
промислової безпеки України

С. В. Дунас

Т. в. о. Голови Державної служби
України з питань регуляторної
політики та розвитку підприємництва

О. Ю. Потімков

 

ЗМІНИ
до Правил технічної експлуатації портових гідротехнічних споруд

1. У розділі 3:

1) підпункт 3.1.22 пункту 3.1 викласти в такій редакції:

"3.1.22. Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом (новим будівництвом, реконструкцією, реставрацією, капітальним ремонтом) об'єктів здійснюється відповідно до Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року N 461.";

2) абзац третій підпункту 3.2.32 пункту 3.2 після першого слова "довжина," доповнити словами "розрахунково-конструктивна ширина причалу, розрахунково-технологічна ширина причалу,";

3) доповнити пункт 3.2 підпунктами 3.2.34, 3.2.35 такого змісту:

"3.2.34. Форми паспортів гідротехнічних споруд наведено в додатках 5 - 8 до цих Правил.

3.2.35. Основні принципи визначення параметрів для складання паспорта гідротехнічної споруди (причальної).

Залежно від призначення і облаштування територія перевантажувального комплексу може бути умовно розділена на такі технологічні зони:

прикордонну;

перехідну;

тилову.

Прикордонна зона - ділянка причалу, що має швартові і відбійні пристрої, призначена для стоянки і обслуговування суден.

Перехідна зона слугує для передачі і короткочасного зберігання вантажу в процесі проведення навантажувально-розвантажувальних робіт.

Тилова зона призначена для організації складів, накопичення вантажів, виконання інших складських технологічних операцій.

Вказані зони визначаються розрахунковим шляхом, у тому числі виходячи зі схем допустимих експлуатаційних навантажень. Параметри розрахунково-технологічної ширини причалу визначаються окремо для кожного конкретного випадку.

За розрахунково-технологічну ширину причалу залежно від особливостей експлуатації кожного причалу слід приймати ширину прикордонної зони або сумарну ширину прикордонної і перехідної зон. Вказані величини визначаються:

відповідно до довідника допустимих навантажень від складованих вантажів для кожного порту, у тому числі конкретного причалу;

відповідно до схеми допустимих експлуатаційних навантажень;

за відсутності вищезгаданих даних та у випадках, коли основні принципи визначення параметрів при складанні паспорта причалу не можуть бути застосовані, визначення розрахунково-технологічної ширини причалу виконується в індивідуальному порядку із залученням організації, яка має у своєму складі відповідальних виконавців, що пройшли професійну атестацію та мають кваліфікаційний сертифікат.".

2. У розділі 4:

1) в абзаці другому підпункту 4.1.8 пункту 4.1 слова та цифри "Положення про навігаційно-гідрографічне забезпечення плавання торговельних, риболовних, спеціальних та інших морських і річкових суден на морях та внутрішніх водних шляхах України, затвердженого наказом Міністерства транспорту України від 23 травня 2001 року N 308, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 1 червня 2001 року за N 475/5666" замінити словами та цифрами "Положення про навігаційно-гідрографічне забезпечення мореплавства у внутрішніх морських водах, територіальному морі та виключній (морській) економічній зоні України, затвердженого наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 29 травня 2006 року N 514, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 червня 2006 року за N 708/12582 (із змінами).";

2) у підпункті 4.2.3 пункту 4.2, підпункті 4.3.1 пункту 4.3 слова "Положення про навігаційно-гідрографічне забезпечення плавання торговельних, риболовних, спеціальних та інших морських і річкових суден на морях та внутрішніх водних шляхах України" замінити словами та цифрами "Положення про навігаційно-гідрографічне забезпечення мореплавства у внутрішніх морських водах, територіальному морі та виключній (морській) економічній зоні України, затвердженого наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 29 травня 2006 року N 514, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 червня 2006 року за N 708/12582 (із змінами).".

3. Доповнити Правила новими додатками 5 - 8 (додаються).

У зв'язку з цим додатки 5 - 7 вважати відповідно додатками 9 - 11. У тексті Правил посилання на додатки 5 - 7 замінити відповідно на додатки 9 - 11.

 

Заст. директора Департаменту
державної політики в галузі
морського та річкового транспорту

Б. Ю. Козир

 

 

 

ПАСПОРТ
ГІДРОТЕХНІЧНОЇ СПОРУДИ

(ПРИЧАЛЬНОЇ, ЗАХИСНОЇ, БЕРЕГОУКРІПЛЮВАЛЬНОЇ)

_____________________________
(назва споруди)

(ГІДРОТЕХНІЧНА ЧАСТИНА)

 

 

Відповідальний виконавець

_______________
(підпис)

____________________
(прізвище, ініціали)


М. П. (за наявності)

(кваліфікаційний сертифікат серії __________ N ____________________)

 

20___ рік

I. ОПИСОВА ЧАСТИНА

1. ЗАГАЛЬНІ ДАНІ

1.1. Назва споруди

 

1.2. Проектна організація

 

1.3. Будівельна організація

 

1.4. Рік прийняття в експлуатацію збудованої споруди

 

1.5. Рік прийняття в експлуатацію реконструйованої або
       капітально відремонтованої споруди
       (необхідне підкреслити)

 

1.6. Опис конструкції:
 

2. ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основні дані про споруду

Одиниця виміру

За проектом

Фактично

2.1. Довжина споруди
 

м

 

 

2.2. Розрахункова ширина причалу

 

 

 

 

2.2.1. Розрахунково-конструктивна ширина причалу
 

м

 

 

2.2.2. Розрахунково-технологічна ширина причалу
 

м

 

 

2.3. ________________________________ Глибина біля
споруди
       на відстані від кордону      5 м
                                                   10 м
                                                   15 м
                                                   20 м

м

 

 

2.4. Позначка кордону
 

м

 

 

2.5. Спеціалізація причалу за видом перероблюваних
       вантажів

 

2.6. Розрахункове судно ____________________________
                           довжина
                           осадка
                           водотоннажність

 
м
м
т

 

 

3. ПРИРОДНІ УМОВИ

3.1. Ґрунти основи, їх залягання і геотехнічні константи:

 

       Фізико-механічні характеристики ґрунтів:

3.2. Параметри розрахункової хвилі:
 

4. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Найменування

Одиниця виміру

За проектом

Фактично

4.1. Елементи конструкції споруди:
4.1.1.
технічний стан __________________________
4.1.2.
технічний стан __________________________
4.1.3.
технічний стан __________________________
4.1.4.
технічний стан __________________________
 

 

 

 

Загальний технічний стан:

4.2. Елементи обладнання:
4.2.1.
технічний стан __________________________
4.2.2.
технічний стан __________________________
4.2.3.
технічний стан __________________________
4.2.4.
технічний стан __________________________
 

 

 

 

Загальний технічний стан:

4.3. Розрахункові характеристики

 

 

 

4.3.1. Навантаження, які допускаються

 

 

 

4.3.2. Зусилля в елементах конструкцій

 

 

 

4.3.3. Напруження

 

 

 

4.3.4. Коефіцієнт запасу загальної стійкості

 

 

 

4.4. Елементи облаштування

4.4.1. Відбійні пристрої, шт.

 

 

 

4.4.2. Швартовні тумби, шт.

 

 

 

4.4.3. Покриття

 

 

 

4.4.4. Елементи інженерних комунікацій:
          електроколонки, шт.
          люки інженерних комунікацій, шт._____
          __________________________________
 

 

 

 

4.5. Технічний стан споруди в цілому

5. Балансова вартість споруди

6. Строк проведення контрольно-інспекторських обстежень

7. Рекомендації щодо подальшої експлуатації

8. Джерела заповнення паспорта

9. Перелік графічних матеріалів паспорта

10. Додатки
10.1. Паспорт технічного стану споруди
10.2. Дефектні відомості
10.3. Схема геодезичної спостережної мережі. Основні результати "0" і наступних циклів спостережень за станом споруди

Примітка. Цей паспорт слід читати разом з матеріалами обстеження.

Укладачі паспорта:

II. ПЕРЕЛІК ЗМІН, ЗАНЕСЕНИХ У ПАСПОРТ

N
з/п

Дата

NN пунктів паспорта

Зміни

Підстава

Посада, підпис, прізвище, ініціали особи, яка внесла зміни

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

III. НАСТУПНІ ОГЛЯДИ ТА ОБСТЕЖЕННЯ
(висновки та зазначення дефектів із посиланням на
акти зовнішніх і водолазних обстежень)

N
з/п

Дата

Результати огляду, обстеження

Посилання на акти
(N, дата)

Хто виконував обстеження

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

IV. НАСТУПНІ РЕМОНТ І РЕКОНСТРУКЦІЯ
(стислий опис із прикладенням креслення
на підставі виконавчих креслень)

N
з/п

Дата ремонту

Склад виконаних ремонтних робіт; зміни, внесені в конструкцію

Посада, підпис, прізвище, ініціали відповідальної особи

1

2

3

4

 

 

 

 

 

V. НАСТУПНІ КОРИГУВАННЯ ГЕОДЕЗИЧНОЇ МЕРЕЖІ
І РЕЗУЛЬТАТИ ІНСТРУМЕНТАЛЬНИХ СПОСТЕРЕЖЕНЬ
ЗА ДЕФОРМАТИВНИМ СТАНОМ СПОРУДИ

N
з/п

Дата спостережень (коригування)

Склад і основні результати виконаних робіт

Посада, підпис, прізвище, ініціали відповідальної особи

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАСПОРТ
СУДНОПІДНІМАЛЬНОЇ СПОРУДИ

 

_____________________________
(назва споруди)

(ГІДРОТЕХНІЧНА ЧАСТИНА)

 

 

Відповідальний виконавець

_______________
(підпис)

____________________
(прізвище, ініціали)


М. П. (за наявності)

(кваліфікаційний сертифікат серії __________ N ____________________)

 

20__ рік

I. ОПИСОВА ЧАСТИНА

1. ЗАГАЛЬНІ ДАНІ

1.1. Назва споруди

 

1.2. Проектна організація

 

1.3. Будівельна організація

 

1.4. Рік прийняття в експлуатацію
       збудованої споруди

 

1.5. Рік прийняття в експлуатацію
       реконструйованої або
       капітально відремонтованої
       споруди
       (необхідне підкреслити)

 

1.6. Опис конструкції:
 

2. ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 

Основні дані про споруду

Одиниця виміру

За проектом

Фактично

2.1. Довжина споруди

м

 

 

2.2. Глибина перед порогом споруди

м

 

 

2.3. Позначка тилової території

м

 

 

2.4. Піднімально-спускові доріжки:
     кількість
     довжина
     ухил

 
шт.
м
м

 

 

2.5. Стапельні доріжки:
     2.5.1. Поздовжні:
         кількість
         довжина

     2.5.2. Поперечні:
         кількість
         довжина

 
 
шт.
м

 
шт.
м

 

 

2.6. Позначка рейкових колій:
     _________
     _________

 
м
м

 

 

2.7. Розрахункові характеристики судна:
                           довжина ________________
                           осадка __________________
                           водотоннажність _________
                           докова вага ______________

 
м
м
т
т

 

 

2.8. Стапельні місця:
     кількість  ___________________________
     позначка ___________________________

 
шт.
м

 

 

2.9. Судновізні візки:
     кількість ____________________________

 
шт.

 

 

3. ПРИРОДНІ УМОВИ

3.1. Ґрунти основи, їх залягання і геотехнічні константи

       Фізико-механічні характеристики ґрунтів:

3.2. Параметри розрахункової хвилі
 

4. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 

Найменування

Одиниця виміру

За проектом

Фактично

4.1. Елементи конструкції споруди:
      4.1.1.
      технічний стан
      4.1.2.
      технічний стан

 

 

 

 
Загальний технічний стан:

4.2. Елементи обладнання:
      4.2.1.
      технічний стан
      4.2.2.
      технічний стан

 

 

 

 
Загальний технічний стан:

4.3. Основне механічне устаткування:
      4.3.1.
      технічний стан
      4.3.2.
      технічний стан

 

 

 

 
Загальний технічний стан:

4.4. Розрахункові характеристики

      4.4.1. Навантаження, які допускаються

 

 

      4.4.2. Зусилля в елементах конструкції

 

 

      4.4.3. Коефіцієнт запасу загальної стійкості

 

 

4.5. Технічний стан споруди в цілому
 

5. Балансова вартість споруди

6. Строк проведення контрольно-інспекторських обстежень

7. Рекомендації щодо подальшої експлуатації
 

8. Джерела заповнення паспорта
 

9. Перелік графічних матеріалів паспорта
 

10. Додатки
      10.1. Паспорт технічного стану споруди
      10.2. Дефектні відомості
      10.3. Основні вимоги щодо технічної експлуатації споруди
      10.4. Схема геодезичної спостережної мережі. Основні результати "0" і наступних циклів спостережень за станом споруди

Примітка. Цей паспорт слід читати разом з матеріалами обстеження.
Укладачі паспорта:

II. ПЕРЕЛІК ЗМІН, ВНЕСЕНИХ У ПАСПОРТ

N
з/п

Дата

NN пунктів паспорта

Зміни

Підстава

Посада, підпис, прізвище, ініціали особи, яка внесла зміни

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

III. НАСТУПНІ ОГЛЯДИ ТА ОБСТЕЖЕННЯ
(висновки та зазначення дефектів із посиланням на
акти зовнішніх і водолазних обстежень)

N
з/п

Дата

Результати огляду, обстеження

Посилання на акти
(N, дата)

Хто виконував обстеження

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

IV. НАСТУПНІ РЕМОНТ І РЕКОНСТРУКЦІЯ
(стислий опис із прикладенням креслення
на підставі виконавчих креслень)

N
з/п

Дата ремонту

Склад виконаних ремонтних робіт; зміни, внесені в конструкцію

Посада, підпис, прізвище, ініціали відповідальної особи

1

2

3

4

 

 

 

 

 

V. НАСТУПНІ КОРИГУВАННЯ ГЕОДЕЗИЧНОЇ МЕРЕЖІ
І РЕЗУЛЬТАТИ ІНСТРУМЕНТАЛЬНИХ СПОСТЕРЕЖЕНЬ
ЗА ДЕФОРМАТИВНИМ СТАНОМ СПОРУДИ

N
з/п

Дата спостережень (коригування)

Склад і основні результати виконаних робіт

Посада, підпис, прізвище, ініціали відповідальної особи

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАСПОРТ
СУДНОПЛАВНОГО КАНАЛУ

 

_____________________________
(назва споруди)

(ГІДРОТЕХНІЧНА ЧАСТИНА)

 

 

Відповідальний виконавець

_______________
(підпис)

____________________
(прізвище, ініціали)


М. П. (за наявності)

(кваліфікаційний сертифікат серії __________ N ____________________)

 

20___ рік

1. Загальні відомості

2. Основні параметри і характеристики каналу.
Загальні відомості про канал

Море

 

Призначення каналу

 

Розташування траси каналу

 

Початок будівництва

 

Етапи реконструкції

 

Конструктивне виконання

 

Режим руху суден

 

Період навігації

 

Кількість прямолінійних ділянок (колін) каналу

 

Наявність захисних споруд
 

 

 

Габарити каналу*:
      глибина, м
      довжина, м
      ширина між нижніми брівками, м

 

Переважні донні ґрунти

 

 

Координати звалища ґрунту

 

 

____________
* За наявності декількох колін каналу зазначаються для кожного коліна окремо.

Етапи реконструкції каналу

Рік

Кількість колін

Напрямок коліна

Габарити колін каналу, м

Причини реконструкції

довжина

ширина

глибина

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Параметри діючої траси каналу

Початок відліку

 

Напрямок відліку

 

Початок коліна

 

Кількість колін

 

Довжина суднового ходу, м

 

Довжина прорізу, м

 

Повна довжина суднового ходу, м

 

Габарити каналу, м:
      глибина
      довжина
      ширина між нижніми брівками
      ширина між верхніми брівками

 

Закладення ухилу

 

Глибини за брівками, м

 

Азимут коліна, град.
 

 

Кут завороту, град.
 

 

Координати точок пересікання осей колін
 

 

Радіус заокруглення, м
 

 

Розрахункове судно

 

Габарити розрахункового судна, м:
                                     довжина
                                     ширина
                                     осадка

 

Максимальні розміри суден, м:
                                     довжина
                                     ширина
                                     осадка

 

 
Ділянки траси каналу, що лімітують
 

 

 
Особливості траси каналу
 

 

 
Інші характеристики
 

 

3. Навігаційна обстановка
Загальна характеристика

Знаки навігаційної обстановки

Кількість знаків

усього

діючі

    Навігаційні знаки:
            берегові
            плавучі

 

 

    Берегові знаки:
            напрямку суднового ходу (створні)
            інформаційні

 

 

    Плавучі знаки:
            меж суднового ходу (буї)
            інформаційні (віхи)

 

 

Берегові створні знаки

Назва, вид створу

Назва,
N знака

Призначення,
напрямок

Характеристики вогню

колір

вид

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Берегові інформаційні знаки

N
з/п

Назва знака

N
знака

Характеристики вогню

кількість

колір

вид

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плавучі знаки

N
з/п

Назва, вид знака

N
знака

Розташування
знака

Характеристики вогню

колір

вид

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Характеристика навігаційних знаків

Створні знаки

Назва створу

 

Призначення створу

 

Напрямок створу

 

Кількість знаків у створі

 

Назва (положення) знака

Передній

Задній

Номер знака /    /

 

 

Рік установлення (модернізації)

 

 

Розташування

 

 

Координати

 

 

Вид знака (наявність вогню)

 

 

Висота знака від основи, м

 

 

Висота знака від рівня моря, м

 

 

Чутливість створу, м

 

 

Опис знака

 

 

Сучасний стан створу

 

 

Інші знаки

Назва знака

 

Номер вогню (знака) /   /

 

Рік установлення (модернізації)

 

Розташування

 

Координати

 

Колір вогню

 

Характер вогню

 

Дальність видимості, милі

 

Сектор освітлення

 

Висота знака від основи, м

 

Висота знака від рівня моря, м

 

Опис знака

 

Додаткове обладнання

 

Сучасний стан

 

4. Експлуатаційні можливості каналу

Глибина каналу і максимальна осадка суден

Характеристика

Ділянка каналу

Глибина, м
Глибина допустима експлуатаційна, м
             швидкість вітру:                менше
                                                        більше

 

Максимальна осадка суден, м
             швидкість вітру:                менше
                                                        більше

 

Характерні швидкості руху суден по каналу

Критична швидкість

 

Мінімальна швидкість

 

Оптимальна швидкість

 

Режим проходження суден з найбільшими габаритами

Найбільші габарити, м

Ділянка каналу

 

 

 

 

 

 

Найбільші розміри суден

Характеристика суден

Найбільші розміри суден, м

довжина

осадка

ширина

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Класифікація ступеня навігаційної безпеки руху суден по каналу

Розміри суден

Найбільші значення розмірів, м

Вірогідність безпечного проходження, %

Ступінь навігаційної безпеки

Довжина
Осадка

 

 

 

Довжина
Осадка

 

 

 

Довжина
Ширина
Осадка

 

 

 

5. Правила проведення суден

Організація руху суден

Інстанція, яка дозволяє вхід у порт або транзитне проходження по акваторії

 

Зона регулювання руху

 

Запит дозволу на вхід в акваторію порту

 

Режим зв'язку з пунктом регулювання руху суден (ПРРС)

 

Зона візуальної видимості ПРРС

 

Параметри каналу

Глибина каналу, м
 

 

Ширина каналу по дну, м
 

 

Вхід у канал

Приймальний буй каналу

 

Гідрометеорологічні
умови входу в канал:
                      швидкість вітру
                      видимість
                      хвилювання (брижі)

 

Час (доби) входу-виходу

 

Максимальні габарити суден

Сприятливі гідрометеорологічні умови

 

Несприятливі гідрометеорологічні умови
Швидкість вітру, м/с:
                              менше
                              більше

 

Функціональні ділянки акваторії

Зовнішня акваторія

 

Внутрішня акваторія

 

Район чекання суден

 

Дозволене місце постановки на якір

 

Район маневрування

 

Інші функціональні ділянки

 

Рух по каналу

Режим руху

 

Швидкість руху по каналу

 

Особливі умови плавання

 

Небезпечні ділянки каналу

 

Місце кантувальних операцій

 

Обгін

 

Буксирування

 

Буксирування несправного судна
(пошкодження стернового, якірного обладнання, головного двигуна)

 

Максимальні розміри судна, спроможного рухатись без буксирного забезпечення, м

 

Характеристика рейдів

Зовнішній рейд

 

Характеристика зовнішнього рейду

 

Вид зовнішнього рейду

 

Кількість якірних стоянок

 

Межі якірних стоянок

 

Внутрішній рейд

 

Лоцманське проведення

Використання лоцманського проведення

 

Судна, які звільняються від лоцманського проведення

 

Місце приймання і висаджування лоцманів

 

Час (доби) лоцманського проведення

 

Особливі умови, за яких приймання (висаджування) лоцмана забороняється

 

Проведення суден при забороні приймання лоцмана на борт

 

Заявки на лоцмана

 

Порядок дій під час аварійних ситуацій на каналі

Посадка на мілину (брівку каналу)

 

Втрата керованості

 

Плавання в особливих умовах

Умови плавання при зниженій видимості
(туман, імла, снігопад, злива тощо):
                      світлий час доби
                      темний час доби

 

Судна на підводних крилах

 

Днопоглиблювальні судна і судна, які зайняті на спеціальних роботах

 

Пасажирські катери портового флоту з пасажирами на судні

 

Інші судна

 

 

 

Умови плавання у кризі

Строки кригової кампанії

 

Умови проведення у кризі

 

 

Плавання в умовах руху криги

 

Кількість криголамів у порту

 

Засоби радіозв'язку

Засоби радіозв'язку

 

Призначення зв'язку

 

Канали зв'язку:
                        виклику
                        переговорний

 

Приймальна вахта на каналі виклику

 

Припинення переговорів на каналах

 

Канали зв'язку

Канали зв'язку

Служба порту

Позивний

Призначення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Природні умови
6.1. Метеорологічний режим
Вітер

Переважний напрямок вітру

 

Переважний напрямок вітру:
                                                           у літній період
                                                           у перехідний період
                                                           у холодний період

 

Добовий режим
Напрямок вітру

 

Переважний напрямок штормового вітру

 

Період найбільшої повторюваності

 

Повторюваність штормового вітру, %:
                                             зі швидкостями більше 10 м/с
                                                                        більше 15 м/с

 

Найбільша швидкість вітру, м/с (напрямок)

 

Найбільш штормовий період:
                                        місяць

 

Кількість штормових днів:
                                        середньорічна
                                        максимальна річна
                                        максимальна місячна (місяць)

 

Найбільша тривалість шторму, годин

 

Температура повітря

Температура повітря, град. C:      середньорічна
                                                        максимальна (місяць)
                                                        мінімальна    (місяць)

 

Опади

Кількість опадів, мм:                      середньорічна
                                                        максимальна (місяць)
                                                        мінімальна    (місяць)
Добовий максимум, мм/добу

 

Тумани

Кількість днів з туманом:
                                                        середньорічна
                                                        максимальна річна
                                                        максимальна на місяць

 

Інші атмосферні явища

 

 

 

6.2. Гідрологічний режим берегової зони моря

Системи відліку

Система височин, яка
прийнята в цьому документі

 

Позначка "0" порту
в Балтійській системі височин

 

Забезпеченість "0" порту, %

 

Висотне обґрунтування

Найменування репера

Назва

Тип

Місцеположення

Позначка, м

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рівневий режим

Причини коливання рівня

 

Середньорічний рівень, см

 

Максимальний рівень, см (місяць)

 

Мінімальний рівень, см (місяць)

 

Тягун

Умови формування:                     хвилювання
                                                      або вітер

 

Період формування

 

Амплітуда коливання рівня, см

 

Тривалість, діб:                             середня
                                                       максимальна

 

Температура води

Температура води, град. C:
                                    середня
                                    максимальна (місяць)
                                    мінімальна    (місяць)

 

Солоність води

Солоність води, проміле:
                                    середня
                                    максимальна (місяць)
                                    мінімальна    (місяць)

 

Сейші

Період, хв.:                 найбільший
                                    найменший

 

Амплітуда, см

 

Режим течій

 
Умови формування
 

 

Типи течій

 

Переважні типи течій

 

Напрямок

 

Максимальні придонні швидкості, м/с

 

Період найбільшої повторюваності

 

Середня придонна швидкість

 

Напрямок течій відносно осі каналу

 

Максимальна тривалість дії

 

Район дії найбільших швидкостей

 

Зв'язок течій з хвильовим режимом

 

Особливості дії

 

 

 

Інші характеристики

 

 

 

Хвильовий режим. Загальні відомості

Пункт спостережень за хвилюванням

 

Період спостережень за хвилюванням

 

Метод спостережень

 

Довжина розгону хвиль від хвиленебезпечних напрямків, км

 

Хвильовий режим. Повторюваність хвилювання

Середньорічна повторюваність хвилювання, %:
                                                    вітрових
                                                    брижів

 

   Повторюваність хвилювання від найбільш
   хвиленебезпечних напрямків, %

 

Хвильовий режим. Максимальні параметри хвиль

Напрямок

Параметри хвилювання

висота, м

довжина, м

період, с

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хвильовий режим. Розрахункові параметри хвиль

Глибина, м

Параметри хвиль і швидкість вітру

Повторюваність один раз на n років

 

 

 

Глибока вода

Висота хвилі, м

 

 

 

Довжина хвилі, м

 

 

 

Швидкість вітру, м/с

 

 

 

Мілка вода

Висота хвилі, м

 

 

 

Довжина хвилі, м

 

 

 

Швидкість вітру, м/с

 

 

 

Криговий режим (характерні дати кригового явища)

Характеристика

Середня

Рання

Пізня

Стійке кригоутворення

 

 

 

Замерзання перше повне

 

 

 

Замерзання остаточне

 

 

 

Кількість повного замерзання за рік

 

 

 

Початок весняного злому

 

 

 

Очищення від криги перше повне

 

 

 

Очищення від криги повне остаточне

 

 

 

Кількість очищень за рік

 

 

 

Кількість днів із кригою за рік

 

 

 

Небезпечні та особливо небезпечні явища

Вид явища

Дата настання

Величина параметра

Збиток

Примітки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3. Геологія та фізичні властивості донних відкладень

Ділянка каналу

Найменування ґрунту

Показники фізичних властивостей

w

Wz

Wp

Ip

Iz

r

e

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w - вологість природна;
Wz - межі текучості;
Wp - межі розкачування;
Ip - число пластичності;

Iz - показник текучості;
r - густина ґрунту, т/м3;
e - коефіцієнт пористості;
N - вміст дрібнодисперсних фракцій
(діаметр менше 0,005 мм), %.

Гранулометричний склад
поверхневих донних відкладень по трасі каналу, %

Ділянка каналу

Відсотковий вміст фракцій

Розмір фракцій, мм

більше 1,0

1,0 - 0,5

0,5 - 0,25

0,25 - 0,10

0,10 - 0,05

0,05 - 0,01

0,01 - 0,005

менше 0,005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розрахункові значення показників фізико-механічних властивостей ґрунтів

Ґрунт

Показник текучості

Густина під водою, г/см3

Кут внутрішнього тертя, град.

Питомий опір, мПа

найменування

індекс

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4. Екологічні умови

Вміст регламентуючих інгредієнтів
у донних відкладеннях і морській воді

Регламентуючі інгредієнти

Донні відкладення, мг/кг

Морська вода, мг/ л

траса каналу

звалище ґрунту

траса каналу

звалище ґрунту

Нафтопродукти

 

 

 

 

Феноли

 

 

 

 

Фосфор

 

 

 

 

Фтор загальний

 

 

 

 

Ртуть

 

 

 

 

Кадмій

 

 

 

 

Свинець

 

 

 

 

Цинк

 

 

 

 

Мідь

 

 

 

 

Миш'як

 

 

 

 

Класифікація ґрунтів днопоглиблення за ступенем забрудненості

Регламентуючі інгредієнти

Ділянка каналу

Звалище ґрунту

 

 

Нафтопродукти

 

 

 

Феноли

 

 

 

Фосфор (P)

 

 

 

Фтор (F)

 

 

 

Ртуть (Hg)

 

 

 

Кадмій (Cd)

 

 

 

Свинець (Pb)

 

 

 

Цинк (Zn)

 

 

 

Мідь (Cu)

 

 

 

Миш'як (As)

 

 

 

Разом по ділянці

 

 

 

7. Режим замулювання

Загальні відомості

Зведений річний обсяг намулу, тис. м3

 

Площа, тис. м2

 

Довжина каналу, м

 

Середньозважений річний шар замулювання, м/рік

 

Середньодобовий обсяг замулювання, м3/добу

 

Розподіл шарів намулу за даними спостережень

Ділянка каналу

Період спостережень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Характерні ділянки замулювання

Характеристика

 

Розташування ділянок

 

Межі ділянок, м

 

Довжина, м

 

Площа, тис. м2

 

Річний обсяг намулу, тис. м3

 

Середньорічний шар намулу, м/рік:
        середній
        максимальний (профіль)

 

Добовий обсяг замулювання, м3/добу

 

Середній коефіцієнт замулювання

 

Коефіцієнт нерівномірності замулювання по ширині каналу

 

Переважний напрямок надходження намулу в канал

 

Ділянки підвищеного замулювання:
        розташування (профіль)
        максимальний шар, м/рік

 

 

Причини замулювання

 

 

Тенденція замулювання

 

8. Ремонтні днопоглиблювальні роботи

Обсяг ремонтних днопоглиблювальних робіт

Рік

Ділянка каналу

Довжина ділянки робіт, км

Обсяг виконаних робіт, тис. м3

Примітка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Класифікація ґрунтів днопоглиблення за важкістю розробки та розвантаження

Ділянка коліна, км

Ґрунтові умови

номенклатура ґрунту

група ґрунту за важкістю

гранулометричний клас

розробки

розвантаження

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Звалища ґрунту

Розташування місця звалища

 

Район звалища

 

Період експлуатації

 

Загальний обсяг зваленого ґрунту, тис. м3

 

Максимальний річний обсяг звалювання, тис. м3

 

Середньорічний обсяг звалювання, тис. м3

 

Площа звалища, км2

 

Місткість звалища, тис. м3

 

Відстань до місця звалища
(від початку I коліна), км

 

Глибина на місці звалища, м
межі змінювання

 

10. Додаткові дані

10.1. Дані щодо портових гідротехнічних споруд

 

 

 

 

 

10.2. Річкові гідрологічні умови

Розділ заповнюється під час розробки паспортів підхідних каналів, які знаходяться поблизу гирла річок і впливають на експлуатацію каналу (гідродинамічні характеристики, режим замулювання та інше)

Загальні відомості

Розташування водомірного поста

 

Відстань до гирла, км

 

Система височин

 

Відмітка "0" водопоста, м:
                       у Балтійській системі височин
                       відносно "0" порту

 

Відомості щодо зрегульованості стоку

 

Рівень води, см

Середньорічний

 

Максимальний середньомісячний (місяць)

 

Максимальний (місяць)

 

Мінімальний (місяць)

 

Амплітуда

 

Витрата води, м3

Середньорічна

 

Максимальна середньомісячна (місяць)

 

Максимальна (місяць)

 

Мінімальна (місяць)

 

Мутність води, г/м3

Середньорічна

 

Максимальна середньомісячна (місяць)

 

Максимальна з максимальних (місяць)

 

Мінімальна (місяць)

 

Витрата завислого намулу

Середньорічна, кг/с

 

Максимальна середньомісячна, кг/с (місяць)

 

Загальне річне стікання, тис. т/рік

 

10.3. Інші дані

 

 

 

 

 

11. Рекомендації щодо експлуатації судноплавного каналу

 

 

 

 

 

12. Строк дії паспорта.

13. Джерела заповнення паспорта

 

 

 

 

 

14. Зміни та доповнення, які вносяться в паспорт

 

 

 

 

 

Аварії та аварійні ситуації на каналі

N
з/п

Дата

Вид аварії
(аварійної ситуації)

Причини аварії
(аварійної ситуації)

Наслідки (пошкодження, зруйнування тощо)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особливо небезпечні та надзвичайно небезпечні явища

N
з/п

Дата

Вид явища

Характеристика явища
(тривалість, розмір, інтенсивність тощо)

Наслідки
(пошкодження, зруйнування тощо)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ремонтні роботи на каналі

N
з/п

Дата

Період робіт

Назва, тип судна

Ділянка робіт

Обсяг ґрунту,
тис. м3

Примітки

межі, м

довжина, м

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Промірювальні роботи на каналі

N
з/п

Дата

Глибина H, м

Причини виконання промірювання
(планове, перед заходженням великогабаритного судна, передштормове, післяштормове, попереднє, виконавче тощо)

Примітки

профіль 400

профіль

середня

макси-
мальна

середня

макси-
мальна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знаки навігаційної обстановки

N
з/п

Назва знака

Дата виходу з ладу

Причина виходу з ладу

Дата відновлення

Примітки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Судна з найбільшими розмірами

N
з/п

Дата

Назва судна

Габарити, м

Глибина каналу, м

Гідрометеорологічні умови

Примітки

довжина

ширина

осадка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звалища ґрунту

N
з/п

Дата

Розташування звалища

Вид звалища
(підводне, берегове)

Обсяг ґрунту,
тис. м3

Характеристика ґрунту

Примітки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Додаткові матеріали

Додаток 15.1. Загальні відомості
                               Географічне положення
                               Положення траси каналу в різні роки
                               Положення діючої траси каналу
Додаток 15.2. Метеорологічні умови
                               Повторюваність швидкості вітру за напрямками
                               Повторюваність вітру різної швидкості
                               Середні та максимальні швидкості вітру
                               Кількість штормів і їх тривалість
                               Тривалість штормових вітрів (морських і берегових)
                               Розподіл штормових вітрів за швидкістю та за напрямками
                               Температура повітря
                               Кількість опадів
                               Кількість днів з туманом
                               Хмарність
                               Кількість днів з різними атмосферними явищами
Додаток 15.3. Морські гідрологічні умови
                               Висотне обґрунтування
                               Середні місячні та річні значення рівня за різні періоди
                               Екстремальні рівні
                               Характерні значення рівня
                               Екстремальні рівні рідкої повторюваності
                               Коливання рівня вище і нижче критичних відміток
                               Середньорічний розподіл вітрового хвилювання та брижів
                               Повторюваність висоти хвиль у характерні періоди року
                               Повторюваність хвиль від хвиленебезпечних румбів
                               Максимальні параметри хвилювання
                               Розрахункові параметри хвиль
                               Розрахункові параметри хвиль на глибокій воді
                               Температура води
                               Солоність води
                               Особливо небезпечні та надзвичайно небезпечні явища
Додаток 15.4. Геологічні умови
                               Схема розташування свердловин
                               Поздовжній інженерно-геологічний розріз
                               Поперечні інженерно-геологічні розрізи
Додаток 15.5. Екологічні умови
                               Схема відбору проб донних відкладень та води
                               Таблиця результатів аналізу проб донних відкладень
                               Таблиця результатів аналізу проб води
Додаток 15.6. Умови експлуатації каналу
                               Габарити розрахункового судна
                               Габарити підхідного каналу
Додаток 15.7. Навігаційна обстановка
                               Берегова обстановка. Створні знаки
                               Берегова обстановка. Берегові світні знаки.
                               Плавучі знаки. Світні буї
                               Плавучі знаки. Віхи
Додаток 15.8. Замулювання каналу
                               Розподіл шару намулу по довжині каналу
                               Розподіл шару намулу по ширині каналу
                               Розподіл коефіцієнта замулювання по трасі каналу
                               Розподіл коефіцієнта замулювання по ділянках каналу
                               Розподіл характеристик замулювання по ділянках каналу
                               Розподіл середньодобового замулювання по ділянках каналу
                               Середні фактичні шари замулювання
Додаток 15.9. Ремонтне днопоглиблення
                               Динаміка обсягів днопоглиблювальних робіт
Додаток 15.10. Звалища ґрунту
                               Схема району розташування звалища ґрунту

16. Додатки до додаткових матеріалів

Додаток 16.1. Річкові гідрологічні умови
                               Загальні гідрологічні характеристики
                               Характерні рівні води
                               Характерні витрати води
                               Характерні витрати завислого намулу
                               Витрати намулу
                               Обсяг твердого стоку
Додаток 16.2. Стійкість гідротехнічних споруд і ухилів каналу
                               Схема району розташування гідротехнічних споруд
Додаток 16.3. Динаміка берегової зони
                               Динаміка лінії урізу прилеглих територій берегової зони
Додаток 16.4. Інші дані

17. Перелік табличних і графічних матеріалів

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАСПОРТ
ПОРТОВОЇ АКВАТОРІЇ

 
_____________________________
(назва споруди)

(ГІДРОТЕХНІЧНА ЧАСТИНА)

 

 

Відповідальний виконавець

_______________
(підпис)

____________________
(прізвище, ініціали)


М. П. (за наявності)

(кваліфікаційний сертифікат серії __________ N ____________________)

 

20___ рік

1. Загальні відомості

2. Основні параметри
і характеристики акваторії

Початок будівництва

 

Район розташування

 

Межі акваторії

 

Склад акваторії

 

Довжина акваторії, м:
                      найбільша
                      найменша

 

Ширина акваторії, м:
                      найбільша
                      найменша

 

Площа акваторії, км

 

Глибина, м:       максимальна
                           що лімітує

 

Захищеність акваторії

 

Кількість причалів

 

NN причалів на акваторії

 

Довжина причального фронту, м

 

Види перероблюваних вантажів

 

Водні шляхи на акваторії
                     довжина водного шляху, км

 

Якірні стоянки

 

Переважні донні ґрунти

 

Природні явища, що утруднюють судноплавство

 

Період навігації, діб

 

Захищеність від льодоходу

 

Можливість зимового відстою суден

 

Інші характеристики

 

Небезпечності на зовнішній акваторії

Ділянка акваторії

Небезпечність

Попереджувальний знак

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Навігаційна обстановка

Загальні відомості

Знаки навігаційної обстановки, у тому числі:
                               берегові
                               плавучі

 

Берегові знаки, у тому числі:
          засоби навігаційного устаткування
          знаки спеціального призначення

 

Плавучі знаки, у тому числі:   світні
                                                несвітні

 

Берегові засоби навігаційного устаткування

Назва знака

Кількість

Розташування знака

Характеристики вогню

 

 

 

 

 

Берегові знаки спеціального призначення

Назва знака

Кількість

Розташування знака

Характеристики вогню

 

 

 

 

 

Плавучі засоби навігаційного устаткування

Назва знака

Кількість

Розташування знака

Характеристики вогню

 

 

 

 

 

Характеристика знаків навігаційної обстановки

Вид знака

 

Назва знака

 

Номер вогню (знака)

 

Рік установлення (модернізації)

 

Розташування

 

Призначення вогню

 

Колір вогню

 

Характер вогню

 

Дальність видимості, милі

 

Висота знака від основи, м

 

Опис знака

 

Додаткове обладнання

 

4. Правила плавання суден по акваторії

Організація руху суден

Інстанція, яка дозволяє вхід у порт
(транзитне проходження по акваторії)

 

Зона регулювання руху

 

Запит дозволу на вхід в акваторію порту

 

Режим зв'язку з пунктом регулювання руху суден (ПРРС)

 

Зона візуальної видимості ПРРС

 

Загальні правила руху суден по акваторії

 

 

 

Режим руху суден по акваторії

Швидкість руху

 

Максимальна осадка судна, м

 

Максимальні габарити, м

 

Час (доби) плавання

 

Особливості та обмеження під час руху по акваторії

 
Обмеження плавання за
гідрометеорологічними умовами
 

 

 
Обмеження плавання
для різних типів суден
 

 

 
Особливості руху по акваторії

 

 

 
Інші небезпеки

 

 

Рейдові стоянки

Назва рейду

Межі рейду

Тип суден

Розташування рейду

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Характеристика рейдів і районів якірних стоянок

Кількість рейдів

 

Кількість районів стоянок суден, у тому числі для суден:
 

 

Вітрові умови

 

 

Глибини

 

Ґрунт

 

Плавання в особливих умовах

Умови плавання при зниженій видимості
(туман, імла, снігопад, злива тощо):
                     світлий час доби
                     темний час доби

 

Інші умови
 

 

 

Буксирування

Вид буксирування

 

Обмеження буксирування за гідрометеоумовами

 

Характеристика буксирного забезпечення:
                           кількість буксирів
                           потужність буксирів

 

Необхідність буксирного забезпечення

 

Умови безпеки
 

 

 

Лоцманське проведення

Необхідність лоцманського проведення

 

Час лоцманського проведення

 

Судна, які звільняються від лоцманського проведення

 

Інші умови

 

 

Умови плавання та відстою суден у кризі

Плавання у кризі

 

Умови проведення у кризі

 

Плавання в умовах руху криги

 

Строки кригової кампанії

 

Наявність криголамів у порту

 

Відстій суден під час кригової кампанії

 

Засоби радіозв'язку

Засоби радіозв'язку

 

Призначення зв'язку

 

Канали зв'язку:   виклику
                           переговорний

 

Приймальна вахта на каналі виклику

 

Припинення переговорів

 

Переговорні канали зв'язку

Канали зв'язку

Служба порту

Позивний

Призначення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Порядок дій під час надзвичайних ситуацій

Вид аварійної ситуації

Порядок дій

 

 

 

5. Природні умови
5.1. Метеорологічні умови
Вітер

Переважний напрямок вітру

 

Переважний напрямок вітру в зимовий період

 

Переважний напрямок вітру в літній період

 

Повторюваність сильного вітру зі швидкостями:
                                                     більше 10 м/с
                                                     більше 20 м/с

 

Переважний напрямок сильного вітру

 

Найбільш штормовий період

 

Найбільш штормовий місяць

 

Найбільша тривалість сильного вітру:
                                                     напрямок
                                                     середня швидкість, м/с

 

Найбільша швидкість вітру, м/с
                                             напрямок

 

Температура повітря, град. C

Температура повітря, град. C:  середньорічна
                                                   максимальна (місяць)
                                                   мінімальна (місяць)

 

Середньорічна кількість днів з морозами

 

Опади

Кількість опадів, мм:                середньорічна
                                                   максимальна (місяць)
                                                   мінімальна (місяць) мм/міс.

 

Добовий максимум, мм/доба

 

Найбільша середня інтенсивність зливи, мм/хв.

 

Тумани

Кількість днів з туманом:
                                                       середньорічна
                                                       максимальна річна
                                                       максимальна на місяць

 

Інші атмосферні явища

 

 

 

5.2. Гідрологічні умови

Загальні відомості

Система височин, яка прийнята в цьому документі

 

Позначка "0" порту, м,
         відносно "0" Кронштадтського футштока
                              (Балтійська система височин)

 

Забезпеченість "0" порту, %

 

Водомірний пост

Розташування водомірного поста

 

Позначка "0" водомірного поста, м:
       відносно "0" порта
       відносно "0" Кронштадтського футштока
                            (Балтійська система височин)

 

Тривалість дії водомірного поста, роки:
                                відкритий
                                закритий

 

Період спостережень

 

Відомча приналежність поста

 

Рівневий режим

Причини коливання рівня

 

 

Середній рівень, см

 

Максимальний рівень, см (місяць)

 

Мінімальний рівень, см (місяць)

 

Амплітуда коливання рівня, см

 

Амплітуда явищ згону-нагону, см

 

Амплітуда коливання рівня під час заторів криги

 

Критичні відмітки рівня, см:
                                                       верхня межа
                                                       нижня межа

 

Рівень 50 % забезпечення, см*

 

Рівень 2 % забезпечення, см*

 

Рівень 1 % забезпечення, см*

 

Сейші

Період, хв.:                   найбільший
                                      найменший

 

Амплітуда, см

 

Тягун

Умови формування:                     хвилювання
                                                       або вітер

 

Період формування

 

Амплітуда коливання рівня, см

 

Тривалість, діб:                             середня
                                                       максимальна

 

Температура води

Температура води, град. C:
                                   середня
                                   максимальна (місяць)
                                   мінімальна (місяць)

 

Солоність води

Солоність води, проміле
                                   середня
                                   максимальна (місяць)
                                   мінімальна (місяць)

 

Криговий режим

Характеристика кригового режиму

 

 

Середня максимальна товщина криги, см:
                         під час середньої зими
                         під час суворої зими

 

Дата появи утворень криги

 

Дата повного очищення від криги

 

Тривалість льодоставу

 

Тривалість кригового періоду

 

Кількість очищень від криги

 

Характеристика льодоходу

 

Небезпечні та особливо небезпечні явища

Вид явища

Дата настання

Величина параметра

Збиток

Примітки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3. Геологічні умови і фізичні властивості донних відкладень на акваторії

Назва ґрунту

Індекс ґрунту

Показники фізичних властивостей*

w

Wz

Wp

Ip

Iz

r

e

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w - вологість природна;
Wz - межа текучості;
Wp - межа розкачування;
Ip - число пластичності;

Iz - показник текучості;
r - густина ґрунту, т/м3;
e - коефіцієнт пористості;
N - вміст дрібнодисперсних фракцій
(діаметр менше 0,005 мм), %.

Гранулометричний склад ґрунтів, %

Назва ґрунту

Індекс шару

Розмір фракцій, мм

більше 5,0

5,0 - 2,0

2,0 - 1,0

1,0 - 0,5

0,5 - 0,25

0,25 - 0,10

менше 0,10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розрахункові значення показників фізико-механічних властивостей ґрунтів

Ґрунт

Показник текучості

Густина під водою, г/см3

Кут внутрішнього тертя, град.

Питомий опір,
мПа

назва

індекс

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4. Екологічні умови

Вміст регламентуючих інгредієнтів
у донних відкладеннях і морській воді

Регламентуючі інгредієнти

Донні відкладення, мг/кг

Морська вода, мг/л

ділянка акваторії (номери причалів)

 

 

 

 

 

 

 

 

Нафтопродукти

 

 

 

 

 

 

 

 

Феноли

 

 

 

 

 

 

 

 

Фосфор

 

 

 

 

 

 

 

 

Фтор загальний

 

 

 

 

 

 

 

 

Ртуть

 

 

 

 

 

 

 

 

Кадмій

 

 

 

 

 

 

 

 

Свинець

 

 

 

 

 

 

 

 

Цинк

 

 

 

 

 

 

 

 

Мідь

 

 

 

 

 

 

 

 

Миш'як

 

 

 

 

 

 

 

 

Класифікація ґрунтів днопоглиблення за ступенем забрудненості

Регламентуючі інгредієнти

Ділянка акваторії (номери причалів)

 

 

 

 

 

 

Нафтопродукти

 

 

 

 

 

 

Феноли

 

 

 

 

 

 

Фосфор (P)

 

 

 

 

 

 

Фтор (F)

 

 

 

 

 

 

Ртуть (Hg)

 

 

 

 

 

 

Кадмій (Cd)

 

 

 

 

 

 

Свинець (Pb)

 

 

 

 

 

 

Цинк (Zn)

 

 

 

 

 

 

Мідь (Cu)

 

 

 

 

 

 

Миш'як (As)

 

 

 

 

 

 

Сукупно по ділянці

 

 

 

 

 

 

Найбільш забруднені ділянки акваторії

Ділянка акваторії (номери причалів)

Інгредієнт

 

 

 

 

6. Режим замулювання

Загальні відомості

Зведений річний обсяг намулу, тис. м3

 

Площа, тис. м2

 

Середньозважений річний шар замулювання, м/рік

 

Характерні ділянки замулювання

Характеристика замулювання

 

Ділянки підвищеного замулювання

 

 

Середньорічний обсяг замулювання, тис. м3

 

Причини замулювання

 

 

Тенденція замулювання

 

7. Ремонтні днопоглиблювальні роботи

Обсяг ремонтних днопоглиблювальних робіт

Рік

Ділянка акваторії

Обсяг робіт,
тис. м3

Примітки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Класифікація ґрунтів днопоглиблення за важкістю розробки та розвантаження

Ділянка акваторії

Ґрунтові умови

номенклатура ґрунту

група ґрунту за важкістю

гранулометричний клас

розробки

розвантаження

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Звалища ґрунту

Розташування місця звалища

 

Вид звалищ ґрунту

 

Період експлуатації

 

Загальний обсяг зваленого ґрунту, тис. м3

 

Максимальний річний обсяг звалювання, тис. м3

 

Середньорічний обсяг звалювання, тис. м3

 

Площа звалища, км2

 

Місткість звалища, тис. м3

 

Відстань до місця звалища
(від початку I коліна), км

 

Глибина на місці звалища, м
межі змінювання

 

Інші місця звалювання, роки експлуатації

 

 

9. Додаткові дані

9.1. Дані щодо портових гідротехнічних споруд

 

 

 

 

 

9.2. Річкові гідрологічні умови
(заповнюється під час розробки паспортів акваторій річкових портів)

Загальна гідрологічна характеристика

Ширина русла, м:     максимальна (ділянка)
                                   мінімальна (ділянка)

 

Глибина, м:               максимальна (ділянка)
                                   мінімальна (ділянка)

 

Максимальні швидкості, м/с:
                                     поверхневі
                                     придонні

 

Витрата води, м3/с:    середньорічна
                                     максимальна (місяць)
                                     мінімальна (місяць)

 

Стікання завислого намулу, т/рік

 

Річний обсяг твердого стікання, т/рік

 

Особливості гідродинамічного
та гідрологічного режимів

 

Відомості щодо зрегульованості стоку

 

 

Характерні фази водного режиму

Фаза водного режиму

Період

Позначка рівня, м

Швидкість поверхневих течій, м/с

Весняне водопілля

 

 

 

Літня межень

 

 

 

Осіння повінь

 

 

 

Зимова межень

 

 

 

Характеристика стоку водопілля

Характеристика

Середня

Максимум (рання)

Мінімум (пізня)

Дата початку водопілля

 

 

 

Дата найбільшої витрати, м3

 

 

 

Дата закінчення водопілля

 

 

 

Тривалість водопілля, діб

 

 

 

Найбільша термінова витрата, м3

 

 

 

Сумарний шар при водопіллі, мм

 

 

 

Обсяг стікання при водопіллі, км3

 

 

 

Стікання при водопіллі у % від річного

 

 

 

9.3. Інші дані

 

 

 

 

 

10. Рекомендації щодо експлуатації акваторії

 

 

 

 

 

11. Строк дії паспорта

12. Джерела заповнення паспорта

 

 

 

 

 

13. Зміни та доповнення, які вносяться в паспорт

 

 

 

 

 

Аварії та аварійні ситуації на акваторії

N
з/п

Дата

Ділянка акваторії

Вид аварії
(аварійної ситуації)

Причини аварії
(аварійної ситуації)

Наслідки (пошкодження, зруйнування тощо)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особливо небезпечні та надзвичайно небезпечні явища

N
з/п

Дата

Вид явища

Характеристика явища
(тривалість, розмір, інтенсивність тощо)

Наслідки (пошкодження, зруйнування тощо)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ремонтні роботи на акваторії

N
з/п

Дата

Період робіт

Назва, тип судна

Ділянка робіт

Обсяг ґрунту,
тис. м3

Примітки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звалища ґрунту

N
з/п

Дата

Розташування звалища

Вид звалища
(підводне, берегове)

Обсяг ґрунту,
тис. м3

Характеристика ґрунту

Примітки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Промірювальні роботи на акваторії

N
з/п

Дата

Ділянка акваторії

Глибина, м

Причини виконання промірювання
(планове, попереднє, виконавче тощо)

Примітки

до промірювання

після промірювання

середня

макси-
мальна

середня

макси-
мальна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знаки навігаційної обстановки

N
з/п

Назва, номер знака

Розташування знака

Дата виходу з ладу

Причина виходу з ладу

Дата відновлення
(установлення)

Примітки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Судна з найбільшими розмірами, які заходять на акваторію порту

N
з/п

Дата

Назва судна

Габарити, м

Рівень, м

Гідрометеорологічні умови

Примітки

довжина

ширина

осадка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Додаткові матеріали

Додаток 14.1. Загальні відомості
                               Географічне положення
Додаток 14.2. Метеорологічні умови
                               Повторюваність вітру різної швидкості
                               Середня та максимальна швидкість вітру
                               Кількість штормів і їх тривалість
                               Тривалість штормового вітру
                               Розподіл штормових вітрів за швидкістю та за напрямками
                               Температура повітря
                               Кількість опадів
                               Кількість днів з туманом
                               Хмарність
                               Кількість днів з різними атмосферними явищами
Додаток 14.3. Морські гідрологічні умови
                               Висотне обґрунтування
                               Характерні значення рівня
                               Екстремальні рівні нечастої повторюваності
                               Коливання рівня вище і нижче критичних позначок
                               Повторюваність висот хвиль на акваторії
                               Кригові явища
                               Температура води
                               Солоність води
                               Особливо небезпечні та надзвичайно небезпечні явища
Додаток 14.4. Геологічні умови
                               Схема розташування свердловин
Додаток 14.5. Екологічні умови
                               Схема відбору проб донних відкладень і води
                               Таблиця результатів аналізу проб донних відкладень
                               Таблиця результатів аналізу проб води
Додаток 14.6. Правила плавання на акваторії
                               Правила швартування та стоянки суден
                               Швартування та стоянка біля причалів
                               Стоянка суден на внутрішньому рейді
                               Характеристика причалів акваторії
Додаток 14.7. Навігаційна обстановка
                               Навігаційна обстановка
                               Берегова обстановка. Створні знаки
                               Берегова обстановка. Берегові світні знаки
                               Берегова обстановка. Берегові несвітні знаки.
                               Плавучі знаки. Світні буї
                               Плавучі знаки. Віхи
Додаток 14.8. Замулювання акваторії
                               Розподіл шару намулу за площами акваторії
                               Розподіл коефіцієнта замулювання за площею акваторії
Додаток 14.9. Ремонтне днопоглиблення
                               Динаміка обсягів днопоглиблювальних робіт
Додаток 14.10. Звалища ґрунту
                               Схема району розташування звалища ґрунту

15. Додатки до додаткових матеріалів

Додаток 15.1. Річкові гідрологічні умови
                               Загальні гідрологічні характеристики
                               Характерні рівні води
                               Характерні витрати води
                               Характерні витрати завислого намулу
                               Витрати тягненого намулу
                               Обсяг твердого стоку
Додаток 15.2. Стійкість гідротехнічних споруд
                               Переріз гідротехнічних споруд
Додаток 15.3. Інші дані

16. Перелік табличних і графічних даних

 

 

 

 

 

____________

Опрос