Идет загрузка документа (75 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Положение о порядке составления и представления административных данных относительно деятельности торговцев ценными бумагами в Национальную комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
Решение от 06.08.2013 № 1408
действует с 01.01.2014

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

06.08.2013

м. Київ

N 1408

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
28 серпня 2013 р. за N 1480/24012

Про внесення змін до Положення про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

Відповідно до пункту 10 частини другої статті 7 та пункту 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ВИРІШИЛА:

1. Унести до Положення про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25 вересня 2012 року N 1283, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 жовтня 2012 року за N 1737/22049 (із змінами), такі зміни:

1) у розділі II:

в абзаці третьому пункту 1 слово "місячні" замінити словами "місячні (крім банків)";

підпункти 2.8, 2.9 пункту 2 виключити.

У зв'язку з цим підпункт 2.10 вважати підпунктом 2.8;

у пункті 3 цифри "10" замінити цифрою "8";

підпункти 4.2 - 4.4 пункту 4 викласти в такій редакції:

"4.2. Довідки про нормативи торговця цінними паперами при здійсненні маржинальних операцій (додаток 9 до цього Положення).

4.3. Довідки про дотримання показників пруденційних нормативів торговцем цінними паперами (додаток 10 до цього Положення).

4.4. Довідки про складові пруденційних нормативів (додаток 11 до цього Положення).";

у пункті 5 цифри "14" замінити цифрами "12";

2) у розділі III:

у пункті 3 цифри "15" замінити цифрами "13";

у пункті 5 цифри "15" замінити цифрами "13";

3) у розділі IV:

пункт 1 виключити.

У зв'язку з цим пункти 2 - 4 вважати відповідно пунктами 1 - 3;

у пункті 1 цифри "10" замінити цифрою "9";

пункти 2, 3 викласти в такій редакції:

"2. Формування довідки про нормативи торговця цінними паперами при здійсненні маржинальних операцій (додаток 9 до цього Положення), довідки про дотримання показників пруденційних нормативів торговцем цінними паперами (додаток 10 до цього Положення) та довідки про складові пруденційних нормативів (додаток 11 до цього Положення) здійснюється на кожний робочий день.

3. Дані довідки про показники фінансового стану та нормативу LR торговця цінними паперами (крім банків) (додаток 7 до цього Положення) в частині розрахунку нормативу LR торговця цінними паперами, довідки про дотримання показників пруденційних нормативів торговцем цінними паперами (додаток 10 до цього Положення) та довідки про складові пруденційних нормативів (додаток 11 до цього Положення) розраховуються торговцями цінними паперами (крім банків) відповідно до вимог нормативно-правового акта Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що встановлює вимоги до порядку розрахунку пруденційних нормативів торговців цінними паперами.";

4) додатки 8, 9 виключити.

У зв'язку з цим додатки 10 - 15 вважати відповідно додатками 8 - 13;

5) додатки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 та 12 до Положення викласти в новій редакції, що додаються;

6) у назвах додатків 9 та 11 слова "крім банків" виключити.

2. Департаменту регулювання діяльності торговців цінними паперами та фондових бірж (О. Науменко) забезпечити:

подання цього рішення для здійснення експертизи на відповідність Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод до Секретаріату Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини Міністерства юстиції України;

подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та внутрішніх комунікацій (А. Заїка) забезпечити:

оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

4. Це рішення набирає чинності з 01 січня 2014 року, але не раніше дня його офіційного опублікування, крім абзацу другого підпункту 1 пункту 1 рішення, який набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії М. Назарчука.

 

Голова Комісії

Д. Тевелєв

ПОГОДЖЕНО: 

 

В. о. Голови Державної служби
фінансового моніторингу України 

В. П. Зубрій 

 

 

Довідка про торговця цінними паперами

Код за ЄДРПОУ торговця цінними паперами

Найменування торговця цінними паперами

Дата, на яку складено адміністративні дані

Звітний квартал/місяць

Звітний рік

Прізвище, ім'я, по батькові директора торговця цінними паперами або особи, яка виконує його обов'язки

Прізвище, ім'я, по батькові головного бухгалтера / бухгалтера торговця цінними паперами

Організаційно-правова форма1

Область2

Район

Поштовий індекс

Населений пункт

Вулиця, будинок

Кімната, квартира

Контактний телефон

Електронна адреса

Веб-сторінка/веб-сайт торговця цінними паперами в глобальній інформаційній мережі Інтернет

Зареєстрований розмір статутного капіталу на дату складання Даних (грн)

Найменування банківської установи, що обслуговує торговця цінними паперами

Поточний рахунок торговця цінними паперами, відкритий у банківській установі, що обслуговує торговця цінними паперами

МФО банківської установи, що обслуговує торговця цінними паперами

Серія ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами (брокерської діяльності)

Номер ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами (брокерської діяльності)

Дата початку строку дії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами (брокерської діяльності)

Дата закінчення строку дії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами (брокерської діяльності) (у разі наявності)

Серія ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами (дилерської діяльності)

Номер ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами (дилерської діяльності)

Дата початку строку дії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами (дилерської діяльності)

Дата закінчення строку дії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами (дилерської діяльності) (у разі наявності)

Серія ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами (андеррайтинг)

Номер ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами (андеррайтинг)

Дата початку строку дії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами (андеррайтинг)

Дата закінчення строку дії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами (андеррайтинг) (у разі наявності)

Серія ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами (діяльність з управління цінними паперами)

Номер ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами (діяльність з управління цінними паперами)

Дата початку строку дії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами (діяльність з управління цінними паперами)

Дата закінчення строку дії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами (діяльність з управління цінними паперами) (у разі наявності)

Реєстраційний номер / номер запису в Державному реєстрі фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів

Дата включення в Державний реєстр фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів

Номер генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій, що видається Національним банком України небанківським фінансовим установам (у разі наявності)

Дата видачі генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій, що видається Національним банком України небанківським фінансовим установам (у разі наявності)

Відомості про останню аудиторську перевірку торговця цінними паперами: прізвище, ім'я, по батькові (найменування) аудитора (аудиторської фірми)

Відомості про останню аудиторську перевірку торговця цінними паперами: код за ЄДРПОУ аудиторської фірми

Відомості про останню аудиторську перевірку торговця цінними паперами: номер свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів

Відомості про останню аудиторську перевірку торговця цінними паперами: дата видачі свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів

Відомості про останню аудиторську перевірку торговця цінними паперами: дата проведення аудиторської перевірки

Примітки

____________
1 Заповнюється відповідно до Довідника 41 "Класифікація організаційно-правових форм господарювання" Системи довідників та класифікаторів.

2 Заповнюється відповідно до Довідника 44 "Перелік та коди територій (областей) України" Системи довідників та класифікаторів.

 

Довідка про невиконані разові замовлення та договори з цінними паперами або іншими фінансовими інструментами торговцем цінними паперами станом на останній день звітного кварталу1

Код за ЄДРПОУ торговця цінними паперами

Найменування торговця цінними паперами

Дата, на яку складено адміністративні дані

Звітний квартал

Звітний рік

Вид договору2

Дата укладання договору/ надання разового замовлення до договору на брокерське обслуговування

Дата виконання договору, передбачена умовами договору (у разі наявності)

Номер договору/разового замовлення

Частина операції за договором РЕПО: "1" - перша частина операції за договором РЕПО, "2" - друга частина операції за договором РЕПО

Вид клієнта/контрагента торговця цінними паперами3

Вид професійної діяльності, яку здійснює клієнт/контрагент торговця цінними паперами4

Вид професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, яку здійснює клієнт/контрагент торговця цінними паперами (заповнюється у разі, якщо клієнт/контрагент торговця цінними паперами - торговець цінними паперами)5

Код за ЄДРПОУ клієнта/контрагента торговця цінними паперами - юридичної особи - резидента

Найменування клієнта/контрагента торговця цінними паперами - юридичної особи

Номер реєстрації відповідно до торговельного, банківського або судового реєстру або реєстру місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - клієнта/контрагента торговця цінними паперами - нерезидента

Код ЄДРІСІ пайового інвестиційного фонду, корпоративного інвестиційного фонду, в інтересах якого виступає компанія з управління активами, - клієнт/контрагент торговця цінними паперами

Найменування пайового інвестиційного фонду, корпоративного інвестиційного фонду, в інтересах якого виступає компанія з управління активами, - клієнт/контрагент торговця цінними паперами

Прізвище фізичної особи - клієнта/контрагента торговця цінними паперами

Ім'я фізичної особи - клієнта/контрагента торговця цінними паперами

По батькові фізичної особи - клієнта/контрагента торговця цінними паперами (у разі наявності)

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті) фізичної особи - клієнта/контрагента торговця цінними паперами

Країна реєстрації клієнта/контрагента торговця цінними паперами6

Вид діяльності торговця цінними паперами5

Вид фінансового інструменту, який є об'єктом цивільних прав за договором7

Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера або код іншого фінансового інструменту

Серія векселя

Номер векселя

Дата видачі векселя

Дата погашення векселя

Вид ринку8

Вид ринку за характером проведення операції9

Укладання договору на неорганізованому ринку (поза організатором торгівлі) - "1"; на організованому ринку - "2"

Номінальна вартість цінного папера або іншого фінансового інструменту (у разі наявності)

Сума векселя

Частка консолідованого іпотечного боргу на дату реєстрації випуску (для іпотечних сертифікатів участі)

Премія (для опціонних сертифікатів)

Вид валюти10

Вид ринку здійснення правочину щодо цінних паперів11

Особа, що розмістила/видала цінний папір або інший фінансовий інструмент3

Ознака особи, що розмістила/видала цінний папір або інший фінансовий інструмент: "1" - емітент, "2" - векселедавець, "3" - заставодавець

Код за ЄДРПОУ особи, що розмістила/видала цінний папір або інший фінансовий інструмент

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті) фізичної особи, що видала цінний папір або інший фінансовий інструмент

Найменування особи (П. І. Б. для фізичної особи), що розмістила/видала цінний папір або інший фінансовий інструмент

Код ЄДРІСІ особи, що розмістила цінний папір

Номер реєстрації відповідно до торговельного, банківського або судового реєстру або реєстру місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента, що розмістила/видала цінний папір

Країна реєстрації особи, що розмістила/видала цінний папір6

Кількість цінних паперів або фінансових інструментів за договором (шт.)

Сума укладеного договору (у разі наявності) (грн.)12

Вид валюти10

Вид послуги, яку надає торговець цінними паперами: "1" - купівля, "2" - продаж, "3" - міна

Розрахунки за договором щодо цінних паперів здійснюються через торговця: "1" - так, "2" - ні

Примітки

____________
1 За всіма укладеними видами основних договорів окремо.

2 Заповнюється відповідно до Довідника 15 "Види договорів у діяльності з торгівлі цінними паперами" Системи довідників та класифікаторів.

3 Заповнюється відповідно до Довідника 30 "Види зареєстрованих осіб у системі реєстру власників іменних цінних паперів" Системи довідників та класифікаторів.

4 Заповнюється відповідно до Довідника 12 "Види професійної діяльності на фондовому ринку" Системи довідників та класифікаторів.

5 Заповнюється відповідно до Довідника 13 "Види професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами" Системи довідників та класифікаторів.

6 Заповнюється відповідно до Довідника 45 "Класифікація країн світу" Системи довідників та класифікаторів.

7 Заповнюється відповідно до Довідника 7 "Класифікація фінансових інструментів" Системи довідників та класифікаторів.

8 Заповнюється відповідно до Довідника 8 "Види ринку" Системи довідників та класифікаторів.

9 Заповнюється відповідно до Довідника 9 "Види ринку за характером проведення операцій" Системи довідників та класифікаторів.

10 Заповнюється відповідно до Довідника 46 "Перелік та коди валют" Системи довідників та класифікаторів.

11 Заповнюється відповідно до Довідника 16 "Вид ринку здійснення правочину щодо цінних паперів" Системи довідників та класифікаторів.

12 У разі якщо вид валюти за договором іноземна валюта, заповнюється сума - еквівалент у гривні за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим Національним банком України на день укладання.

 

Довідка про загальний обсяг укладених та виконаних договорів з цінними паперами або іншими фінансовими інструментами торговцем цінними паперами за звітний період1

Код за ЄДРПОУ торговця цінними паперами

Найменування торговця цінними паперами

Дата, на яку складено адміністративні дані

Звітний квартал

Звітний рік

Вид валюти2

Вид фінансового інструменту ("1" - акції, "2" - облігації підприємств, "3" - інвестиційні сертифікати, "4" - облігації внутрішніх державних позик України, "5" - векселі, "6" - деривативи, "7" - інші фінансові інструменти, "8" - всі цінні папери та інші фінансові інструменти)

Вид ринку 5

Укладання договорів на неорганізованому ринку (поза організаторами торгівлі) - "1"; укладання договорів на організованому ринку - "2"; неорганізований (поза організаторами торгівлі) та організований ринок (разом) - "3"

Виконання договорів на неорганізованому ринку (поза організаторами торгівлі) - "1"; виконання договорів на організованому ринку - "2"; неорганізований (поза організаторами торгівлі) та організований ринок (разом) - "3"

Кількість укладених договорів при здійсненні андеррайтингу (шт.)

Сума укладених договорів при здійсненні андеррайтингу (грн)3

Кількість виконаних договорів при здійсненні андеррайтингу (шт.)

Сума виконаних договорів при здійсненні андеррайтингу (грн)4

Кількість укладених договорів при здійсненні брокерської діяльності (шт.)

Сума укладених договорів при здійсненні брокерської діяльності (грн)3

Кількість виконаних договорів при здійсненні брокерської діяльності (шт.)

Сума виконаних договорів при здійсненні брокерської діяльності (грн)4

Кількість укладених договорів при здійсненні дилерської діяльності (шт.)

Сума укладених договорів при здійсненні дилерської діяльності (грн)3

Кількість виконаних договорів при здійсненні дилерської діяльності (шт.)

Сума виконаних договорів при здійсненні дилерської діяльності (грн)4

Кількість укладених договорів при здійсненні діяльності з управління цінними паперами (шт.)

Кількість виконаних договорів при здійсненні діяльності з управління цінними паперами (шт.)

Сума виконаних договорів при здійсненні діяльності з управління цінними паперами (грн)4

Загальна кількість (усього) укладених договорів торговцем цінними паперами (шт.)

Загальна сума (усього) укладених договорів торговцем цінними паперами (грн)4

Загальна кількість (усього) виконаних договорів торговцем цінними паперами (шт.)

Загальна сума (усього) виконаних договорів торговцем цінними паперами (грн)4

Примітки

____________
1 Зазначається за основними договорами щодо кожного виду валюти, виду фінансового інструменту, виду ринку та організованим/ неорганізованим ринком окремо; при підрахунку кількості укладених та виконаних договорів враховуються всі договори, при підрахунку суми укладених договорів враховуються суми всіх укладених договорів, при підрахунку суми виконаних договорів враховуються суми договорів на виконання, суми договорів купівлі-продажу та суми договорів на придбання.

2 Заповнюється відповідно до Довідника 46 "Перелік та коди валют" Системи довідників та класифікаторів.

3 Для операцій в іноземній валюті заповнюється сума - еквівалент у гривні за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим Національним банком України на день укладання.

4 Для операцій в іноземній валюті заповнюється сума - еквівалент у гривні за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим Національним банком України на день виконання.

5 Заповнюється відповідно до Довідника 8 "Види ринку" Системи довідників та класифікаторів.

 

Довідка про обсяг укладених та виконаних договорів з цінними паперами або іншими фінансовими інструментами торговцем цінними паперами з нерезидентами за звітний період1

Код за ЄДРПОУ торговця цінними паперами

Найменування торговця цінними паперами

Дата, на яку складено адміністративні дані

Звітний квартал

Звітний рік

Вид валюти2

Вид фінансового інструменту ("1" - акції, "2" - облігації підприємств, "3" - інвестиційні сертифікати, "4" - облігації внутрішніх державних позик України, "5" - деривативи, "6" - інші фінансові інструменти, "7" - всі цінні папери та інші фінансові інструменти)

Укладання договорів на неорганізованому ринку (поза організаторами торгівлі) - "1"; укладання договорів на організованому ринку - "2"; неорганізований (поза організаторами торгівлі) та організований ринок (разом) - "3"

Виконання договорів на неорганізованому ринку (поза організаторами торгівлі) - "1"; виконання договорів на організованому ринку - "2"; неорганізований (поза організаторами торгівлі) та організований ринок (разом) - "3"

Загальна кількість укладених договорів (шт.)

Загальна сума укладених договорів (грн)3

Загальна кількість виконаних договорів (шт.)

Загальна сума виконаних договорів (грн)4

Примітки

____________
1 Зазначається щодо кожного виду валюти, виду фінансового інструменту та за організованим/ неорганізованим ринком окремо; при підрахунку кількості укладених та виконаних договорів враховуються всі договори, при підрахунку суми укладених договорів враховуються суми всіх укладених договорів, при підрахунку суми виконаних договорів враховуються суми договорів на виконання, укладені з нерезидентами, суми договорів на виконання, укладені в інтересах нерезидента, суми договорів купівлі-продажу та суми договорів на придбання.

2 Заповнюється відповідно до Довідника 46 "Перелік та коди валют" Системи довідників та класифікаторів.

3 Для операцій в іноземній валюті заповнюється сума - еквівалент у гривні за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим Національним банком України на день укладання.

4 Для операцій в іноземній валюті заповнюється сума - еквівалент у гривні за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим Національним банком України на день виконання.

 

Довідка про фінансові інструменти, які перебувають у власності торговця цінними паперами, станом на останній день кварталу (крім цінних паперів власних випусків)1

Код за ЄДРПОУ торговця цінними паперами

Найменування торговця цінними паперами

Дата, на яку сформована довідка

Звітний квартал

Звітний рік

Вид фінансового інструменту2

Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера або код іншого фінансового інструменту

Серія векселя

Номер векселя

Номінальна вартість цінного папера або іншого фінансового інструменту

Сума векселя

Частка консолідованого іпотечного боргу на дату реєстрації випуску (для іпотечних сертифікатів участі)

Премія (для опціонних сертифікатів)

Вид валюти цінного папера або іншого фінансового інструменту3

Ознака особи, що розмістила/видала цінний папір або інший фінансовий інструмент: "1" - емітент, "2" - векселедавець, "3" - заставодавець

Код за ЄДРПОУ особи, що розмістила/видала цінний папір або інший фінансовий інструмент

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті) фізичної особи, що видала цінний папір або інший фінансовий інструмент

Найменування особи, що розмістила/видала цінний папір або інший фінансовий інструмент

Країна реєстрації особи, що розмістила/видала цінний папір або інший фінансовий інструмент4

Код ЄДРІСІ особи, що розмістила/видала цінний папір

Кількість цінних паперів/фінансових інструментів (шт.)

Примітки

____________
1 Зазначається щодо кожного фінансового інструменту окремо.

2 Заповнюється відповідно до Довідника 7 "Класифікація фінансових інструментів" Системи довідників та класифікаторів.

3 Заповнюється відповідно до Довідника 46 "Перелік та коди валют" Системи довідників та класифікаторів.

4 Заповнюється відповідно до Довідника 45 "Класифікація країн світу" Системи довідників та класифікаторів.

 

Довідка про цінні папери та/або грошові кошти, які знаходяться в управлінні торговця цінними паперами станом на останній день звітного кварталу

Код за ЄДРПОУ торговця цінними паперами

Найменування торговця цінними паперами

Дата, на яку сформована довідка

Звітний квартал

Звітний рік

Об'єкт управління: "1" - цінні папери, "2" - грошові кошти

Вид фінансового інструменту1

Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера або код іншого фінансового інструменту

Серія векселя

Номер векселя

Ознака особи, що розмістила/видала цінний папір або інший фінансовий інструмент: "1" - емітент, "2" - векселедавець, "3" - заставодавець

Код за ЄДРПОУ особи, що розмістила/видала цінний папір або інший фінансовий інструмент

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті) фізичної особи, що розмістила/видала цінний папір або інший фінансовий інструмент

Найменування особи, що розмістила/видала цінний папір або інший фінансовий інструмент

Країна реєстрації особи, що розмістила/видала цінний папір або інший фінансовий інструмент2

Код ЄДРІСІ особи, що розмістила/видала цінний папір

Кількість цінних паперів/фінансових інструментів (шт.)

Загальна сума грошових коштів, переданих в управління торговцю цінними паперами (грн)3

Вид валюти4

Примітки

____________
1 Заповнюється відповідно до Довідника 7 "Класифікація фінансових інструментів" Системи довідників та класифікаторів.

2 Заповнюється відповідно до Довідника 45 "Класифікація країн світу" Системи довідників та класифікаторів.

3 У разі якщо грошові кошти передані в управління в іноземній валюті, заповнюється сума - еквівалент у гривні за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим Національним банком України на день виконання.

4 Заповнюється відповідно до Довідника 46 "Перелік та коди валют" Системи довідників та класифікаторів.

 

Довідка про дотримання показників пруденційних нормативів торговцем цінними паперами

Код за ЄДРПОУ торговця цінними паперами

Найменування торговця цінними паперами

Дата розрахунку пруденційних нормативів

Звітний місяць

Звітний рік

Розрахункове значення нормативу регулятивного капіталу торговця цінними паперами (грн)

Відхилення від нормативу (+, -)

Розрахункове значення нормативу адекватності регулятивного капіталу торговця цінними паперами (грн)

Відхилення від нормативу (+, -)

Розрахункове значення нормативу адекватності капіталу першого рівня торговця цінними паперами (грн)

Відхилення від нормативу (+, -)

Розрахункове значення нормативу абсолютної ліквідності торговця цінними паперами (грн)

Відхилення від нормативу (+, -)

Співвідношення загальної суми відкритих позицій, укладених торговцем цінними паперами при здійсненні дилерської діяльності, до розміру регулятивного капіталу торговця цінними паперами

Відхилення від нормативу (+, -)

Співвідношення загальної суми відкритих позицій, укладених торговцем цінними паперами при здійсненні брокерської діяльності, до розміру регулятивного капіталу торговця цінними паперами

Відхилення від нормативу (+, -)

Співвідношення загальної суми відкритих позицій, укладених торговцем цінними паперами при здійсненні андеррайтингу, до розміру регулятивного капіталу торговця цінними паперами

Відхилення від нормативу (+, -)

Примітки

 

Довідка про виконані або розірвані договори з цінними паперами або іншими фінансовими інструментами торговцем цінними паперами на неорганізованому ринку1

Код за ЄДРПОУ торговця цінними паперами

Найменування торговця цінними паперами

Дата, на яку складено адміністративні дані

Звітний квартал

Звітний рік

Вид договору2

Дата укладання договору/ частини операції за договором РЕПО

Дата виконання договору/ частини операції за договором РЕПО

Дата розірвання договору (дата виконання, сума виконання, інформація про особу, що обліковує перехід прав власності, тощо не заповнюються)

Номер договору

Частина операції за договором РЕПО: "1" - перша частина операції за договором РЕПО,"2" - друга частина операції за договором РЕПО

Вид договору, на виконання якого укладений договір на виконання2, 3

Номер договору, на виконання якого укладений договір на виконання3

Дата укладання договору, на виконання якого укладений договір на виконання3

Дата виконання договору, на виконання якого укладений договір на виконання3

Номер разового замовлення (заповнюється при посиланні на договір на брокерське обслуговування)3

Дата надання/отримання разового замовлення (заповнюється при посиланні на договір на брокерське обслуговування)3

Дата виконання разового замовлення (заповнюється при посиланні на договір на брокерське обслуговування)3

Вид діяльності торговця цінними паперами4

Вид клієнта/контрагента торговця цінними паперами5

Вид професійної діяльності, яку здійснює клієнт/контрагент торговця цінними паперами6

Вид професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, яку здійснює клієнт/контрагент торговця цінними паперами (заповнюється у разі, якщо клієнт/контрагент торговця цінними паперами - торговець цінними паперами)7

Код за ЄДРПОУ клієнта/контрагента торговця цінними паперами - юридичної особи - резидента

Найменування клієнта/контрагента торговця цінними паперами - юридичної особи

Номер реєстрації відповідно до торговельного, банківського або судового реєстру або реєстру місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - клієнта/контрагента торговця цінними паперами - нерезидента

Код ЄДРІСІ пайового інвестиційного фонду, корпоративного інвестиційного фонду, в інтересах якого виступає компанія з управління активами - клієнт/контрагент торговця цінними паперами

Найменування пайового інвестиційного фонду, корпоративного інвестиційного фонду, в інтересах якого виступає компанія з управління активами - клієнт/контрагент торговця цінними паперами

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті) фізичної особи - клієнта/контрагента торговця цінними паперами

Прізвище фізичної особи - клієнта/контрагента торговця цінними паперами

Ім'я фізичної особи - клієнта/контрагента торговця цінними паперами

По батькові фізичної особи - клієнта/контрагента торговця цінними паперами (у разі наявності)

Країна реєстрації клієнта/контрагента торговця цінними паперами8

Вид фінансового інструменту, який є об'єктом цивільних прав за договором9

Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера або код іншого фінансового інструменту

Серія векселя

Номер векселя

Дата видачі векселя

Дата погашення векселя

Вид ринку10

Вид ринку за характером проведення операції11

Номінальна вартість цінного папера або іншого фінансового інструменту

Сума векселя

Частка консолідованого іпотечного боргу на дату реєстрації випуску (для іпотечних сертифікатів участі)

Премія (для опціонних сертифікатів)

Вид валюти цінного папера або іншого фінансового інструменту12

Ознака особи, що обліковує перехід прав власності на підставі розпорядження торговця цінними паперами або його клієнта: "01" - реєстратор іменних цінних паперів, "02" - депозитарна установа, "03" - емітент, що має ліцензію на здійснення діяльності з ведення власного реєстру власників іменних цінних паперів, "04" - компанія з управління активами корпоративного інвестиційного фонду відкритого типу

Код за ЄДРПОУ особи, що обліковує перехід прав власності

Найменування особи, що обліковує перехід прав власності

Ознака особи, що розмістила/видала цінний папір або інший фінансовий інструмент: "1" - емітент, "2" - векселедавець, "3" - заставодавець

Код за ЄДРПОУ особи, що розмістила/видала цінний папір або інший фінансовий інструмент

Номер реєстрації відповідно до торговельного, банківського або судового реєстру або реєстру місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи, що розмістила/видала цінний папір, - нерезидента

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті) фізичної особи, що видала цінний папір або інший фінансовий інструмент

Найменування особи (П. І. Б. для фізичної особи), що розмістила/видала цінний папір або інший фінансовий інструмент

Код ЄДРІСІ особи, що розмістила цінний папір

Країна реєстрації особи, що розмістила/видала цінний папір8

Вид клієнта торговця цінними паперами, в інтересах якого укладено договір на виконання5

Вид професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, яку здійснює клієнт торговця цінними паперами (заповнюється у разі, якщо клієнт торговця цінними паперами - торговець цінними паперами)7

Код за ЄДРПОУ клієнта торговця цінними паперами, в інтересах якого укладено договір на виконання, - юридичної особи - резидента

Найменування клієнта торговця цінними паперами, в інтересах якого укладено договір на виконання, - юридичної особи

Номер реєстрації відповідно до торговельного, банківського або судового реєстру або реєстру місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - клієнта торговця цінними паперами, в інтересах якого укладено договір на виконання, - нерезидента

Код ЄДРІСІ пайового інвестиційного фонду, корпоративного інвестиційного фонду, в інтересах якого виступає компанія з управління активами, - клієнта торговця цінними паперами, в інтересах якого укладено договір на виконання

Найменування пайового інвестиційного фонду, корпоративного інвестиційного фонду, в інтересах якого виступає компанія з управління активами, - клієнта торговця цінними паперами, в інтересах якого укладено договір на виконання

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті) фізичної особи - клієнта торговця цінними паперами, в інтересах якого укладено договір на виконання

Прізвище фізичної особи - клієнта торговця цінними паперами, в інтересах якого укладено договір на виконання

Ім'я фізичної особи - клієнта торговця цінними паперами, в інтересах якого укладено договір на виконання

По батькові фізичної особи - клієнта торговця цінними паперами, в інтересах якого укладено договір на виконання (у разі наявності)

Країна реєстрації клієнта торговця цінними паперами, в інтересах якого укладено договір на виконання8

Кількість цінних паперів при укладанні договору (шт.)

Кількість цінних паперів при виконанні договору (шт.)

Сума укладеного договору (грн)13

Вид валюти при укладанні договору12

Сума виконаного договору (грн)14

Вид валюти при виконанні договору12

Сума комісійної винагороди (грн)14

Комісійна винагорода (вид валюти)12

Вид послуги, яку надає торговець цінними паперами: "1" - купівля, "2" - продаж, "3" - міна

Вид події за договором: "1" - зарахування, "2" - списання

Дата зарахування/списання цінних паперів

Дата зарахування/списання грошових коштів

Наявність додаткових договорів, які вносять зміни до основного договору: "1" - так, "2" - ні

Розрахунки за договором щодо цінних паперів здійснюються через торговця: "1" - так, "2" - ні

Примітки

____________
1 Заповнюється за кожним основним договором та кожною частиною операції за договором РЕПО окремо.

2 Заповнюється відповідно до Довідника 15 "Види договорів у діяльності з торгівлі цінними паперами" Системи довідників та класифікаторів.

3 Зазначаються у разі їх наявності реквізити договорів, які пов'язані з договором, про який розкривається інформація.

4 Заповнюється відповідно до Довідника 13 "Види професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами" Системи довідників та класифікаторів.

5 Заповнюється відповідно до Довідника 30 "Види зареєстрованих осіб у системі реєстру власників іменних цінних паперів" Системи довідників та класифікаторів.

6 Заповнюється відповідно до Довідника 12 "Види професійної діяльності на фондовому ринку" Системи довідників та класифікаторів.

7 Заповнюється відповідно до Довідника 13 "Види професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами" Системи довідників та класифікаторів.

8 Заповнюється відповідно до Довідника 45 "Класифікація країн світу" Системи довідників та класифікаторів.

9 Заповнюється відповідно до Довідника 7 "Класифікація фінансових інструментів" Системи довідників та класифікаторів.

10 Заповнюється відповідно до Довідника 8 "Види ринку" Системи довідників та класифікаторів.

11 Заповнюється відповідно до Довідника 9 "Види ринку за характером проведення операцій" Системи довідників та класифікаторів.

12 Заповнюється відповідно до Довідника 46 "Перелік та коди валют" Системи довідників та класифікаторів.

13 Для операцій в іноземній валюті заповнюється сума - еквівалент у гривні за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим Національним банком України на день укладання.

14 Для операцій в іноземній валюті заповнюється сума - еквівалент у гривні за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим Національним банком України на день виконання.

____________

Опрос