Идет загрузка документа (13 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения Украины от 04 февраля 2011 года N 65

Министерство здравоохранения
Приказ от 08.08.2013 № 702
действует с 20.09.2013

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

08.08.2013

м. Київ

N 702

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
23 серпня 2013 р. за N 1468/2400

Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 04 лютого 2011 року N 65

Відповідно до частини третьої статті 6 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", пункту 17 Переліку органів ліцензування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 року N 1698, пункту 21 Переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04 липня 2001 року N 756, підпункту 6.48 підпункту 6 пункту 4 Положення про Міністерство охорони здоров'я України, затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 року N 467,

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміну до пункту 4 наказу Міністерства охорони здоров'я України від 04 лютого 2011 року N 65 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з переробки донорської крові та її компонентів, виготовлення з них препаратів, крім діяльності банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини", зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 24 лютого 2011 року за N 230/18968, виклавши його в такій редакції:

"4. Цей наказ набирає чинності з 01 жовтня 2013 року.".

2. Внести до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з переробки донорської крові та її компонентів, виготовлення з них препаратів, крім діяльності банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 04 лютого 2011 року N 65, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 24 лютого 2011 року за N 230/18968, такі зміни:

1) у розділі I:

пункт 1.2 викласти в такій редакції:

"1.2. Форми Заяви про видачу ліцензії, Опису документів, що додаються до заяви на одержання ліцензії, Відомостей про стан матеріально-технічної бази, наявність нормативно-правових документів, у тому числі нормативних документів з питань стандартизації та про наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня, необхідних для провадження господарської діяльності з переробки донорської крові та її компонентів, виготовлення з них препаратів, крім діяльності банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини, заяв про видачу копії ліцензії, про переоформлення ліцензії та про видачу дубліката ліцензії наведені в додатках 1 - 6 до цього наказу.";

пункт 1.4 виключити.

У зв'язку з цим пункти 1.5 - 1.7 вважати відповідно пунктами 1.4 - 1.6;

пункт 1.5 виключити.

У зв'язку з цим пункт 1.6 вважати пунктом 1.5;

2) у додатку 1 позицію "Місце провадження діяльності" замінити таблицею такого змісту:

 "

Відомості про місцезнаходження філій, інших відокремлених підрозділів юридичної особи або місць провадження діяльності фізичної особи - підприємця, за якими провадитиметься діяльність з переробки донорської крові та її компонентів, виготовлення з них препаратів, крім діяльності банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини

N
з/п

найменування

місцезнаходження

П. І. Б. керівника

контактний телефон

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

";

3) у додатку 3:

назву додатка викласти в такій редакції:

"Відомості про стан матеріально-технічної бази, наявність нормативно-правових документів, у тому числі нормативних документів з питань стандартизації та про наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня, необхідних для провадження господарської діяльності з переробки донорської крові та її компонентів, виготовлення з них препаратів, крім діяльності банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини";

пункт 1 викласти в такій редакції:

"1. Загальні відомості про суб'єкта господарювання

Найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові - для фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності

 

Код за ЄДРПОУ юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника податків (серія та номер паспорта*)

 

Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи

 

Керівник юридичної особи (посада, прізвище, ініціали)

 

Телефон / факс / електронна адреса

 

";

абзац перший пункту 3 викласти в такій редакції:

"3. Відомості про заклад переливання крові**";

абзац п'ятий пункту 5 виключити.

У зв'язку з цим абзаци шостий, сьомий вважати відповідно абзацами п'ятим, шостим;

примітки до додатка викласти в такій редакції:

"* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.

** Пункт 3 заповнюється окремо щодо місцезнаходжень кожної філії, іншого відокремленого підрозділу юридичної особи або місць провадження діяльності фізичної особи - підприємця, за якими провадитиметься діяльність з переробки донорської крові та її компонентів, виготовлення з них препаратів, крім діяльності банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини.";

4) у додатку 4 таблицю

"

Назва відокремленого(их) підрозділу(ів)

Адреса місця провадження діяльності

 

 

 

 

 

 

"

замінити таблицею такого змісту:

"

Відомості про місцезнаходження філій, інших відокремлених підрозділів юридичної особи або місць провадження діяльності фізичної особи - підприємця, за якими провадитиметься діяльність з переробки донорської крові та її компонентів, виготовлення з них препаратів, крім діяльності банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини

N
з/п

найменування

місцезнаходження

П. І. Б. керівника

контактний телефон

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

".

3. Департаменту реформ та розвитку медичної допомоги (М. Хобзей) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра О. Толстанова.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр

Р. Богатирьова

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби
України з питань протидії
ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально
небезпечних захворювань

Т. Александріна

Голова Державної служби
України з питань регуляторної
політики та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

В. о. Голови Антимонопольного
комітету України

Л. І. Колісник

Опрос