Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка образования медицинской консультативной комиссии по подтверждению факта рождения женщиной ребенка вне заведения здравоохранения и положения о ней

Министерство здравоохранения
Порядок, Приказ от 01.08.2013 № 679
действует с 17.09.2013

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

01.08.2013

м. Київ

N 679

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
22 серпня 2013 р. за N 1463/23995

Про затвердження Порядку утворення медичної консультативної комісії з підтвердження факту народження жінкою дитини поза закладом охорони здоров'я та положення про неї

Відповідно пункту 2 Порядку підтвердження факту народження дитини поза закладом охорони здоров'я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09 січня 2013 року N 9,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

1) Порядок утворення медичної консультативної комісії з підтвердження факту народження жінкою дитини поза закладом охорони здоров'я (далі - Медична консультативна комісія), що додається;

2) Положення про медичну консультативну комісію з підтвердження факту народження жінкою дитини поза закладом охорони здоров'я, що додається.

2. Унести до Положення про експертизу тимчасової непрацездатності, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 09 квітня 2008 року N 189 "Про затвердження Положення про експертизу тимчасової непрацездатності", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 липня 2008 року за N 589/15280, такі зміни:

1) у пункті 4.3 глави 4 слова "лікарсько-консультаційна комісія" замінити словами "лікарсько-консультативна комісія";

2) у главі 5:

у пункті 5.3 слова "Лікарсько-консультаційна комісія" замінити словами "Лікарсько-консультативна комісія";

доповнити пункт 5.3 новим підпунктом такого змісту:

"5.3.17. У разі народження жінкою дитини поза закладом охорони здоров'я на підставі рішення медичної консультативної комісії з підтвердження факту народження жінкою дитини поза закладом охорони здоров'я про обов'язковий огляд жінки та дитини надає медичну довідку лікарсько-консультативної комісії лікувально-профілактичного закладу про огляд дитини, яка народилась поза закладом охорони здоров'я, та медичну довідку лікарсько-консультативної комісії лікувально-профілактичного закладу про огляд жінки для підтвердження факту народження нею дитини поза закладом охорони здоров'я за формами згідно з додатками 1, 2 до Порядку підтвердження факту народження дитини поза закладом охорони здоров'я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09 січня 2013 року N 9".

3. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, керівникам структурних підрозділів з питань охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій:

1) забезпечити створення медичних консультативних комісій з підтвердження факту народження жінкою дитини поза закладом охорони здоров'я;

2) зобов'язати заклади охорони здоров'я, під наглядом яких перебувають діти, на підставі висновку медичної консультативної комісії з підтвердження факту народження жінкою дитини поза закладом охорони здоров'я видавати заявнику медичну довідку про перебування дитини під наглядом лікувального закладу за формою N 103-1/о, затвердженою наказом Міністерства охорони здоров'я України від 08 серпня 2006 року N 545 "Про впорядкування ведення медичної документації, яка засвідчує випадки народження і смерті", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 жовтня 2006 року за N 1150/13024, яка є підставою для проведення державної реєстрації народження дитини в органах державної реєстрації актів цивільного стану у разі її народження поза закладом охорони здоров'я.

4. Департаменту реформ та розвитку медичної допомоги (М. Хобзей) забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра О. Толстанова.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр

Р. Богатирьова

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Голови СПО
об'єднань профспілок

С. М. Кондрюк

В. о. директора Фонду
соціального страхування від
нещасних випадків на виробництві
та професійних захворювань України

С. Лапчик

Заступник директора Виконавчої
дирекції Фонду соціального
страхування з тимчасової
втрати працездатності

Т. А. Нагорна

 

Порядок
утворення медичної консультативної комісії з підтвердження факту народження жінкою дитини поза закладом охорони здоров'я

1. Цей Порядок визначає процедуру утворення медичної консультативної комісії з підтвердження факту народження жінкою дитини поза закладом охорони здоров'я у разі, коли закладом охорони здоров'я не проводився огляд жінки та дитини.

2. Медична консультативна комісія з підтвердження факту народження жінкою дитини поза закладом охорони здоров'я (далі - Комісія) утворюється Міністерством охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, структурними підрозділами з питань охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій (далі - структурний підрозділ з питань охорони здоров'я).

3. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією, Законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами Міністерства охорони здоров'я України, у тому числі цим Порядком.

4. Діяльність Комісії поширюється на територію відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

5. Комісія розглядає питання підтвердження факту народження жінкою дитини поза закладом охорони здоров'я за письмовою згодою жінки, яка народила дитину, або її чоловіка, родичів, інших осіб, представника служби у справах дітей у разі, коли закладом охорони здоров'я не проводився огляд жінки та дитини.

6. Склад Комісії затверджується наказом структурного підрозділу з питань охорони здоров'я.

7. До складу Комісії входять не менше п'яти осіб: заступник керівника відповідного структурного підрозділу з питань охорони здоров'я, який згідно з розподілом функціональних обов'язків відповідає за питання материнства та дитинства, фахівці за спеціальностями "Акушерство та гінекологія", "Неонатологія", "Педіатрія" та "Медична генетика".

8. Комісія створюється у складі голови (заступник керівника відповідного структурного підрозділу з питань охорони здоров'я, який згідно з розподілом функціональних обов'язків відповідає за питання материнства та дитинства), заступника голови, секретаря та членів Комісії.

9. Комісію очолює голова. Голова Комісії призначається наказом відповідного структурного підрозділу з питань охорони здоров'я.

10. Заступник голови та секретар Комісії обираються з числа членів Комісії шляхом відкритого голосування на першому засіданні Комісії.

11. У разі необхідності до роботи Комісії за рішенням голови Комісії можуть залучатися інші спеціалісти за їх згодою для вирішення проблемних питань, які виникли під час діяльності Комісії. Залучені спеціалісти не є членами Комісії і не беруть участі у прийнятті рішень.

12. Комісія правомочна приймати рішення за наявності на засіданні не менше 2/3 її постійного складу.

 

Директор Департаменту реформ
та розвитку медичної допомоги

М. Хобзей

Опрос