Идет загрузка документа (5 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в приказ Фонда государственного имущества Украины от 14 мая 2012 года N 655 "Относительно исполнения контрольных функций Фонда государственного имущества Украины в сфере аренды"

Фонд государственного имущества
Приказ от 09.08.2013 № 1582
действует с 13.09.2013

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

09.08.2013

м. Київ

N 1582

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
22 серпня 2013 р. за N 1458/23990

Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 14 травня 2012 року N 655 "Щодо виконання контрольних функцій Фонду державного майна України у сфері оренди"

Відповідно до статей 4, 5 та 6 Закону України "Про Фонд державного майна України", статті 32 Закону України "Про оренду державного та комунального майна"

НАКАЗУЮ:

1. Унести до наказу Фонду державного майна України від 14 травня 2012 року N 655 "Щодо виконання контрольних функцій Фонду державного майна України у сфері оренди", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 травня 2012 року за N 809/21121, такі зміни:

1) пункт 1 викласти в такій редакції:

"1. Фонду державного майна України, його регіональним відділенням та представництвам як орендодавцям державного майна за укладеними ними договорами оренди здійснювати такий контроль:

1) постійний документальний (у частині надходжень до державного бюджету плати за оренду державного майна, страхування об'єкта оренди);

2) періодичний комплексний з оглядом об'єкта оренди (згідно з щорічними планами-графіками) щодо:

використання орендованих цілісних майнових комплексів державних підприємств, організацій, їх структурних підрозділів, виконання умов договорів оренди цілісних майнових комплексів державних підприємств;

використання державного майна, переданого в оренду за цими договорами, виконання умов договорів оренди державного нерухомого майна, а також майна, що не увійшло до статутного (складеного) капіталу господарських товариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації), що є державною власністю.";

2) у пункті 3 слова "Управлінню з питань управління державним майном та орендних відносин та регіональним відділенням Фонду" замінити словами "Фонду державного майна України, його регіональним відділенням та представництвам";

3) пункт 4 викласти в такій редакції:

"4. За результатами контрольних заходів особами, що його здійснювали, складаються звіти, що містять інформацію за напрямами, визначеними у пункті 1 цього наказу.";

4) доповнити наказ новим пунктом 5 такого змісту:

"5. З метою реалізації дієвого контролю за договорами оренди, укладеними Фондом державного майна України, враховуючи місце розташування об'єкта оренди, функції контролю у сфері орендних відносин можуть здійснюватися за дорученням Фонду державного майна його регіональними відділеннями, представництвами за місцем розташування об'єкта оренди.".

У зв'язку з цим пункти 5 - 8 вважати відповідно пунктами 6 - 9.

2. Управлінню з питань управління державним майном та орендних відносин подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Управлінню взаємодії з Верховною Радою України та комунікаційного забезпечення забезпечити в установленому порядку розміщення цього наказу на веб-сторінці Фонду державного майна України.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Фонду державного майна України відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Голова Фонду

О. Рябченко

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

Опрос