Идет загрузка документа (66 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о порядке определения стоимости чистых активов институтов совместного инвестирования

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
Положение, Решение от 30.07.2013 № 1336
редакция действует с 26.05.2020

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

30.07.2013

м. Київ

N 1336

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
21 серпня 2013 р. за N 1444/23976

Про затвердження Положення про порядок визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 16 грудня 2014 року N 1711
,
 від 10 грудня 2015 року N 2051
,
від 14 вересня 2017 року N 691
,
від 25 лютого 2020 року N 77

Відповідно до пункту 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", Закону України "Про інститути спільного інвестування" Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про порядок визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування, що додається.

2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 02 липня 2002 року N 201 "Про затвердження Положення про порядок визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів)", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 24 липня 2002 року за N 606/6894 (із змінами).

3. Департаменту спільного інвестування та регулювання діяльності інституційних інвесторів (О. Симоненко) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та внутрішніх комунікацій (А. Заїка) забезпечити:

опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

оприлюднення цього рішення на офіційному сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

5. Це рішення набирає чинності з 01 січня 2014 року.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку О. Тарасенка.

 

Голова Комісії

Д. Тевелєв

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

Голова Державної служби
фінансового моніторингу України

С. Г. Гуржій

 

 

Положення про порядок визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування

I. Загальні положення

1. Це Положення встановлює вимоги щодо порядку визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування (далі - ІСІ).

2. Терміни, що використовуються у цьому Положенні, вживаються у значеннях відповідно до Законів України "Про інститути спільного інвестування", "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", "Про цінні папери та фондовий ринок", а також Міжнародних стандартів фінансової звітності, офіційно оприлюднених на веб-сайті Міністерства фінансів України, нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

(пункт 2 розділу І у редакції рішення Національної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 10.12.2015 р. N 2051)

3. Пункт 3 розділу І виключено

(згідно з рішенням Національної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 10.12.2015 р. N 2051
,
 у зв'язку з цим пункт 4 вважати пунктом 3
)

3. Пункт 3 розділу І виключено

(розділ І доповнено пунктом 3 згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.12.2014 р. N 1711
,
пункт 3 розділу І виключено згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14.09.2017 р. N 691)

3. Інші терміни, що використовуються у цьому Положенні, мають такі значення:

переоцінка - дооцінка/уцінка вартості активів у зв'язку із зміною справедливої вартості таких активів;

дооцінка - збільшення вартості активу у зв'язку із збільшенням його справедливої вартості;

уцінка - зменшення вартості активу у зв'язку із зменшенням його справедливої вартості.

(розділ І доповнено пунктом 3 згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25.02.2020 р. N 77)

4. Одними з ознак, що свідчать про зменшення корисності активу, у тому числі цінних паперів, які входять до складу активів ІСІ, з урахуванням положень Міжнародних стандартів фінансової звітності, є:

зупинення обігу цінних паперів, крім випадку зупинення обігу цінних паперів в процесі здійснення корпоративних операцій емітента;

зупинення внесення змін до системи депозитарного обліку на підставі рішення Комісії, прийнятого відповідно до пункту 30 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", крім випадку прийняття такого рішення Комісією на вимогу уповноваженого законом державного органу або його посадовою особою (далі - зупинення внесення змін до системи депозитарного обліку);

заборона торгівлі цінними паперами на підставі рішення Комісії, прийнятого відповідно до пункту 163 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні";

невиконання емітентом боргових цінних паперів у терміни та строки, встановлені рішенням про емісію/проспектом цінних паперів, своїх зобов'язань (невиплата доходу за цінними паперами, непогашення цінних паперів, у тому числі невиплата частини чи повної номінальної вартості цінних паперів);

порушення справи про банкрутство емітента цінних паперів або господарського товариства (боржника ІСІ).

(розділ І доповнено пунктом 4 згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25.02.2020 р. N 77)

II. Оцінка активів інститутів спільного інвестування

1. Активи ІСІ визнаються за умови відповідності критеріям визнання.

2. Активи ІСІ первісно оцінюються та відображаються на дату зарахування активу до складу активів ІСІ.

Визнання, первісна оцінка, подальша оцінка відповідних активів та припинення їх визнання визначаються відповідними Міжнародними стандартами фінансової звітності.

Облікова політика компанії з управління активами або корпоративного інвестиційного фонду повинна містити опис методів оцінки активів.

Обраний метод оцінки активів без внесення змін в облікову політику змінюватись не може.

3. Справедлива вартість цінних паперів, внесених до біржового списку, оцінюється за біржовим курсом організатора торгівлі на дату розрахунку вартості чистих активів.

Облікова політика компанії з управління активами або корпоративного інвестиційного фонду повинна визначати підходи в оцінці цінних паперів, які обертаються більш як на одній фондовій біржі.

(розділ ІІ у редакції рішення Національної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 10.12.2015 р. N 2051)

4. В разі виникнення/зникнення щодо певного активу ІСІ ознак, передбачених пунктом 4 розділу I цього Положення, компанія з управління активами повинна здійснити переоцінку такого активу відповідно до пунктів 5 - 7 цього розділу.

(розділ ІІ доповнено пунктом 4 згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25.02.2020 р. N 77)

5. У разі оприлюднення щодо цінних паперів, що входять до складу активів ІСІ, рішення Комісії про зупинення обігу цінних паперів, крім випадку зупинення обігу цінних паперів в процесі здійснення корпоративних операцій емітента; рішення Комісії про зупинення внесення змін до системи депозитарного обліку; рішення Комісії про заборону торгівлі цінними паперами, прийнятого відповідно до пункту 163 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", такі цінні папери протягом трьох робочих днів з дати оприлюднення відповідного рішення Комісії підлягають уцінці до нульової вартості.

У разі оприлюднення щодо цінних паперів, що входять до складу активів ІСІ, рішення Комісії про відновлення обігу цінних паперів, крім випадку відновлення обігу цінних паперів в процесі здійснення корпоративних операцій емітента; рішення Комісії про відновлення внесення змін до системи депозитарного обліку, щодо цінних паперів, обіг яких було зупинено на підставі рішення Комісії про зупинення внесення змін до системи депозитарного обліку; про відновлення торгівлі цінними паперами, торгівля якими була зупинена на підставі рішення Комісії відповідно до пункту 163 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", такі цінні папери протягом трьох робочих днів з дати оприлюднення відповідного рішення Комісії підлягають дооцінці до справедливої вартості.

(розділ ІІ доповнено пунктом 5 згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25.02.2020 р. N 77)

6. У разі оприлюднення щодо боргових цінних паперів, що входять до складу активів ІСІ, інформації про невиконання емітентом таких цінних паперів у терміни та строки, встановлені рішенням про емісію/проспектом цінних паперів, своїх зобов'язань (невиплати доходу за цінними паперами, непогашення цінних паперів, у тому числі невиплати частини чи повної номінальної вартості цінних паперів), такі цінні папери протягом трьох робочих днів з дати оприлюднення відповідної інформації підлягають уцінці до нульової вартості.

(розділ ІІ доповнено пунктом 6 згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25.02.2020 р. N 77)

7. У разі оприлюднення (стосовно емітента цінних паперів, господарського товариства, - боржника ІСІ) інформації щодо постановленої господарським судом ухвали про затвердження плану санації боржника/прийняття господарським судом у справі про банкрутство ухвали та постанови про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури, протягом трьох робочих днів з дати, наступної після дати її оприлюднення, цінні папери такого емітента, паї/частки такого господарського товариства, а також дебіторська заборгованість боржника підлягає уцінці до нульової вартості.

У разі оприлюднення (стосовно емітента цінних паперів, господарського товариства, - боржника ІСІ) інформації щодо ухвали господарського суду щодо затвердження звіту керуючого санацією та закриття провадження у справі у зв'язку з виконанням плану санації і відновленням платоспроможності боржника, протягом трьох робочих днів з дати наступної після дати її оприлюднення, цінні папери такого емітента, паї/частки такого господарського товариства, а також дебіторська заборгованість боржника підлягає дооцінці до справедливої вартості.

(розділ ІІ доповнено пунктом 7 згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25.02.2020 р. N 77)

III. Порядок і терміни визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування

1. Компанія з управління активами розраховує вартість чистих активів окремо за кожним інститутом спільного інвестування станом на:

1) день закінчення строку, встановленого для досягнення мінімального обсягу активів пайового фонду;

2) останній календарний день місяця;

3) день, починаючи з якого до структури активів інституту спільного інвестування застосовуються обмеження, встановлені законодавством;

4) день складення інформації щодо діяльності інституту спільного інвестування (квартальна, річна);

5) кожний день надходження коштів на банківський рахунок інституту спільного інвестування (під час розміщення цінних паперів такого інституту) або зарахування цінних паперів інституту спільного інвестування на рахунок викуплених цінних паперів такого інституту (під час викупу цінних паперів інституту спільного інвестування);

6) день, що передує дню прийняття рішення про ліквідацію інституту спільного інвестування;

7) день, що передує дню початку розрахунку з учасниками інституту спільного інвестування.

Для пунктів 1 та 3, якщо день розрахунку вартості чистих активів є неробочим, розрахунок здійснюється станом на перший наступний після неробочого робочий день.

Вартість чистих активів інституту спільного інвестування відкритого типу визначається на кінець кожного робочого дня.

2. За результатами розрахунку вартості чистих активів складається довідка за формою, наведеною в додатку до цього Положення.

3. Державний контроль за своєчасністю та повнотою виконання розрахунку вартості чистих активів та подання інформації компанією з управління активами здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.

 

Директор департаменту спільного
інвестування та регулювання
діяльності інституційних інвесторів

О. Симоненко

 

ДОВІДКА ПРО РОЗРАХУНОК
вартості чистих активів інституту спільного інвестування
станом на "____" ______________ 20__ р.

____________________________________________________________________
(найменування інвестиційного фонду)

____________________________________________________________________
(найменування компанії з управління активами)

Таблиця 1

Код за ЄДРПОУ компанії з управління активами

Реєстраційний код за Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування

Код за ЄДРПОУ (для корпоративного інвестиційного фонду)

Дата внесення відомостей про інститут спільного інвестування до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування

Дата укладення договору на управління активами інституту спільного інвестування
(для корпоративного інвестиційного фонду)

Вид фонду1

Тип фонду2

Строк діяльності інституту спільного інвестування (для строкових фондів)

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
1 Заповнюється відповідно до довідника 17 "Види інституційних інвесторів та накопичувальний пенсійний фонд" Системи довідників та класифікаторів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку для використання учасниками фондового ринку України, затвердженої рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08 травня 2012 року N 646, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 25 травня 2012 року за N 831/21143 (далі - Система довідників та класифікаторів).

2 Заповнюється відповідно до довідника 18 "Типи фондів та інших активів, що перебувають в управлінні компанії з управління активами або торговця цінними паперами - інвестиційного керуючого інвестиційного фонду" Системи довідників та класифікаторів.

Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду

Таблиця 2

N
з/п

Найменування показника

Значення показника

на початок звітного періоду

на кінець звітного періоду

1

2

3

4

1

Активи фонду, грн
(вартість)

 

 

2

Зобов'язання фонду, грн

 

 

3

Вартість чистих активів фонду, грн
(ряд. 1 - ряд. 2)

 

 

4

Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць

 

 

5

Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб - нерезидентів, одиниць3

Х

 

6

Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб - резидентів, одиниць3

Х

 

7

Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед юридичних осіб - нерезидентів, одиниць3

Х

 

8

Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед юридичних осіб - резидентів, одиниць 3

Х

 

9

Кількість учасників фонду (осіб), у т. ч. юридичних осіб - резидентів3

Х

 

10

Кількість учасників фонду (осіб), у т. ч. юридичних осіб - нерезидентів3

Х

 

11

Кількість учасників фонду (осіб), у т. ч. фізичних осіб - резидентів3

Х

 

12

Кількість учасників фонду (осіб), у т. ч. фізичних осіб - нерезидентів3

Х

 

13

Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн./один. (ряд. 3/ряд. 4)

 

 

14

Номінальна вартість одного цінного папера

Х

 

____________
3 Заповнюється на кінець звітного кварталу та звітного року.

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

1. Перелік інвестицій у цінні папери

Таблиця 3

Вид цінних паперів

Код за ЄДРПОУ емітента-
резидента/
код нерезидента

Найменування емітента-
резидента/
нерезидента

Код країни4

Міжнародний ідентифікаційний код цінного папера (ISIN)

Кількість цінних паперів
(шт.)

Номінальна вартість одного цінного папера
(грн)

Загальна номінальна вартість цінних паперів
(грн)

Загальна вартість цінних паперів
(грн)

Частка у загальній балансовій вартості активів фонду
(%)

Найменування організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку

Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (для емісійних цінних паперів)
(%)

Дата погашення цінного папера (для боргових строкових цінних паперів)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами (по кожному емітенту)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акції українських емітентів (по кожному емітенту)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Облігації українських емітентів (по кожному емітенту)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано урядами іноземних держав (по кожному емітенту)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акції іноземних емітентів (по кожному емітенту)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Облігації іноземних емітентів (по кожному емітенту)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Іпотечні цінні папери (по кожному емітенту)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ощадні (депозитні) сертифікати (по кожному банку)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Векселі (по кожному векселедавцю)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Похідні цінні папери (по кожному емітенту)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші цінні папери (по кожному емітенту)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗОМ:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

 

 

Х

Х

Х

____________
4 Заповнюється відповідно до довідника 45 "Класифікація країн світу" Системи довідників та класифікаторів.

2. Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна

Таблиця 4

Найменування об'єкта нерухомого майна (по кожному об'єкту окремо)

Місцезнаходження об'єкта нерухомості

Вартість
(грн)

Частка у загальній балансовій вартості активів (%)

 

 

 

 

РАЗОМ:

Х

 

 

3. Грошові кошти на поточному та/або депозитному рахунках

Таблиця 5

Вид рахунку

Сума грошових коштів

Назва валюти5

Найменування банку

Код за ЄДРПОУ банку

МФО банку

Дохід за депозитним рахунком (%)

Дата початку зберігання

Дата закінчення зберігання

Частка у загальній балансовій вартості активів (%)

у гривнях

в іноземній валюті

вклади у гривнях

вклади в іноземній валюті

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗОМ:

 

 

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

 

____________
5 Заповнюється відповідно до довідника 46 "Перелік та коди валют" Системи довідників та класифікаторів.

4. Перелік інвестицій у банківські метали

Таблиця 6

Найменування банку

МФО банку

Код за ЄДРПОУ банку

Вид банківського металу

Кількість банківського металу (унцій)

Офіційний (обліковий) курс Національного банку на банківський метал (грн/10 унцій)

Вартість
(грн)

Частка у загальній балансовій вартості активів
(%)

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗОМ:

Х

Х

Х

Х

Х

 

 

5. Перелік інших інвестицій

Таблиця 7

Об'єкт інвестування (по кожному об'єкту окремо)

Предмет інвестицій

Вартість (грн.)

Частка у загальній балансовій вартості активів (%)

1

2

3

4

 

 

 

 

РАЗОМ:

Х

 

 

6. Дебіторська заборгованість

Таблиця 8

Керівник компанії з
управління активами

 
_______________________
(підпис)

 
____________
          (П. І. Б.)

Головний бухгалтер компанії
з управління активами

 
______________________
(підпис)

 
______________
          (П. І. Б.)

(додаток із змінами, внесеними згідно з рішеннями Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку ід 10.12.2015 р. N 2051
,
від 14.09.2017 р. N 691)

____________

Опрос