Идет загрузка документа (6 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении формы заявления о включении в Перечень субъектов хозяйствования, предоставляющих услуги по посредничеству в трудоустройстве, и субъектов хозяйствования, осуществляющих наем работников для дальнейшего выполнения ими работы в Украине у других работодателей

Министерство социальной политики Украины
Приказ, Заявление от 01.08.2013 № 471
действует с 13.09.2013

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

01.08.2013

м. Київ

N 471

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
20 серпня 2013 р. за N 1430/23962

Про затвердження форми заяви про включення до Переліку суб'єктів господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні, та суб'єктів господарювання, які здійснюють наймання працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в інших роботодавців

Відповідно до пункту 5 Порядку формування та ведення переліку суб'єктів господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні, та суб'єктів господарювання, які здійснюють наймання працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в інших роботодавців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05 червня 2013 року N 400,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити форму заяви про включення до Переліку суб'єктів господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні, та суб'єктів господарювання, які здійснюють наймання працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в інших роботодавців, що додається.

2. Департаменту праці та зайнятості (Прутенко О. В.) забезпечити подання на державну реєстрацію цього наказу до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр

Н. Королевська

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

 

Заява
про включення до Переліку суб'єктів господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні, та суб'єктів господарювання, які здійснюють наймання працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в інших роботодавців

Прошу внести до Переліку суб'єктів господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні, та суб'єктів господарювання, які здійснюють наймання працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в інших роботодавців, інформацію про:

______________________________________________________________________________________
(необхідно вказати повне найменування суб'єкта господарювання, код за ЄДРПОУ або П. І. Б. фізичної особи - підприємця,
______________________________________________________________________________________
реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні
______________________________________________________________________________________, переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті))

який має намір надавати послуги з посередництва у працевлаштуванні та здійснювати наймання працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в інших роботодавців (необхідне підкреслити) за КВЕД _________, за місцезнаходженням (місцем проживання):

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

З цією метою надаю згоду на обробку центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, моїх персональних даних відповідно до Порядку формування та ведення переліку суб'єктів господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні, та суб'єктів господарювання, які здійснюють наймання працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в інших роботодавців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05 червня 2013 року N 400, в обсязі, визначеному цією заявою.

Керівник суб'єкта господарювання __________________ (ініціали та прізвище)

___ _______________ 20__ р.                         М. П.

 

Заступник директора департаменту
праці та зайнятості -
начальник управління
політики зайнятості та умов праці

О. В. Прутенко

Опрос