Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Изменения к Положению о порядке предоставления сведений о структуре собственности

Национальный банк
Постановление от 25.07.2013 № 296
Утратил силу

Зміни до Положення про порядок подання відомостей про структуру власності

Зміни втратили чинність
(згідно з постановою Правління Національного банку України
 від 21 травня 2015 року N 328)

1. Пункт 1.6 глави 1 викласти в такій редакції:

"1.6. Документи на паперових носіях, що визначені цим Положенням для подання до Національного банку особою, уповноваженою засновниками юридичної особи, яка має намір здійснювати банківську діяльність, подаються до територіального управління Національного банку за місцезнаходженням банку (банки з місцезнаходженням у м. Києві і Київській області подають документи до Національного банку).

Документи та відомості, що визначені пунктом 2.7 глави 2 та пунктом 4.1 глави 4 цього Положення, подаються на паперових носіях та в електронному вигляді.

Документи та відомості на паперових носіях, що визначені пунктами 2.2 та 2.7 глави 2 цього Положення, подаються до Національного банку або територіального управління Національного банку відповідно до розподілу банків на групи, визначеного Комісією Національного банку України з питань нагляду та регулювання діяльності банків.

Документи та відомості на паперових носіях, що визначені пунктом 4.1 глави 4 цього Положення, подаються до Національного банку.

Відомості в електронному вигляді подаються у вигляді файлів. Формат, структуру, засоби передавання та захисту файлів визначає Національний банк".

2. У главі 2:

абзац третій пункту 2.1 після слів "власності засновника" доповнити словами "(крім засновника - держави в особі органу виконавчої влади, а також міжнародної фінансової установи, з якою Уряд України уклав договір про співробітництво та для якої законами України встановлені привілеї та імунітети)";

абзац перший пункту 2.2 після слова "Особа" доповнити словами "(крім держави в особі органу виконавчої влади, а також міжнародної фінансової установи, з якою Уряд України уклав договір про співробітництво та для якої законами України встановлені привілеї та імунітети)";

абзац одинадцятий пункту 2.4 виключити.

У зв'язку з цим абзац дванадцятий уважати абзацом одинадцятим;

в абзаці восьмому пункту 2.5 слова "або власниками істотної участі в інших юридичних особах" виключити;

пункт 2.6 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Документи, зазначені в цьому Положенні, стосовно іноземних юридичних осіб та фізичних осіб - іноземців мають бути оформлені відповідно до вимог пункту 1.4 розділу I Положення про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 08 вересня 2011 року N 306, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2011 року за N 1203/19941";

у пункті 2.7:

в абзаці першому слова "на паперових носіях та в електронному вигляді у формі файлів" виключити;

абзац четвертий виключити.

3. Доповнити Положення новою главою такого змісту:

"4. Розміщення на сторінках Офіційного інтернет-представництва Національного банку інформації про власників істотної участі в банку

4.1. Банк для розміщення на сторінках Офіційного інтернет-представництва Національного банку інформації про власників істотної участі в банку подає до Національного банку інформацію про власників істотної участі в банку (далі - Перелік) та схематичне зображення структури власності банку (далі - Схема) за формою, визначеною в пункті 3.1 глави 3 цього Положення.

4.2. Національний банк розміщує на сторінках Офіційного інтернет-представництва Національного банку Перелік та Схему (за обов'язкової наявності такої примітки: "Ця інформація опублікована на підставі поданої банком інформації") після отримання від банку документів, визначених в пункті 4.1 цієї глави.

4.3. Банк у місячний строк з дати отримання відомостей про зміну інформації, на підставі якої банк склав Перелік і Схему, зобов'язаний направити до Національного банку змінені Перелік і Схему, що містять нову інформацію про власників істотної участі в банку.

Національний банк розміщує на сторінках Офіційного інтернет-представництва Національного банку змінені Перелік і Схему в порядку, установленому в пункті 4.2 цієї глави".

4. У додатках до Положення:

у пункті 1.2 додатка 1:

в абзаці п'ятому слово "анкеті" замінити словом "таблицях";

абзац шостий викласти в такій редакції:

"У разі будь-яких змін в інформації, що зазначена в цих таблицях, зобов'язуюся повідомити про них Національний банк України у місячний строк з дати отримання відомостей про зміну інформації";

пункт 2.5 додатка 2 викласти в такій редакції:

"2.5. Стверджую, що інформація, надана в анкеті, є правдивою і повною, та не заперечую проти перевірки банком або Національним банком України достовірності поданих документів і персональних даних, що в них містяться.

У разі будь-яких змін в інформації, що зазначена в цій анкеті, зобов'язуюся повідомити про них банк у місячний строк з моменту настання відповідних змін.

Якщо анкета подається для погодження набуття/збільшення істотної участі, то в анкеті зазначається інформація з урахуванням намірів набуття/збільшення істотної участі в банку";

пункт 2.2 додатка 3 викласти в такій редакції:

"2.2. Інформація про асоційованих осіб фізичної особи, які є власниками істотної участі, керівниками або учасниками банку

N
з/п

Прізвище, ім'я, по батькові (повністю)

Родинний зв'язок асоційованої особи1

Серія, N паспорта, коли та ким виданий

Дата народження

Місце проживання

Реєстраційний номер облікової картки

Посада в банку

Участь у банку

найменування банку

відсоток участі у статутному капіталі

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
1 У колонці зазначається родинний зв'язок асоційованої особи з фізичною особою відповідно до визначення терміна "асоційована особа" - чоловік, дружина, батько, мати, син, дочка, брат, сестра, дід, баба, онук, онука, прямі родичі чоловіка або дружини цієї особи, чоловік або дружина прямого родича.

Я,___________________________________________________________________________________,
                                                                (прізвище, ім'я, по батькові)
стверджую, що інформація, надана в анкеті, є правдивою і повною, та не заперечую проти перевірки банком або Національним банком України достовірності поданих документів і персональних даних, що в них містяться.

У разі будь-яких змін в інформації, що зазначена в цій анкеті, зобов'язуюся повідомити про них банк у місячний строк з моменту настання відповідних змін.

Якщо анкета подається для погодження набуття/збільшення істотної участі, то в анкеті зазначається інформація з урахуванням намірів набуття/збільшення істотної участі в банку";

друге речення абзацу другого пункту 4 додатка 4 викласти в такій редакції:

"За кожною зазначеною в колонці 2 юридичною особою - акціонером (учасником) банку надається інформація про осіб, що є опосередкованими власниками істотної участі в банку через цю особу, які не мають контролерів".

 

Директор Департаменту
нормативно-методологічного
забезпечення банківського
регулювання та нагляду

Н. В. Іваненко

Опрос