Идет загрузка документа (21 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в приказ Министерства транспорта и связи Украины от 13 декабря 2006 года N 1151

Министерство инфраструктуры Украины
Приказ от 26.07.2013 № 520
действует с 24.09.2013

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

26.07.2013

м. Київ

N 520

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
15 серпня 2013 р. за N 1405/23937

Про внесення змін до наказу Міністерства транспорту та зв'язку України від 13 грудня 2006 року N 1151

Відповідно до статті 163 Закону України "Про транспорт", підпункту 4.9.2 підпункту 4.9 пункту 4 Положення про Міністерство інфраструктури України, затвердженого Указом Президента України від 12 травня 2011 року N 581, підпункту 55 пункту 4 Положення про Державну інспекцію України з безпеки на морському та річковому транспорті, затвердженого Указом Президента України від 08 квітня 2011 року N 447, та з метою приведення бланків типових реєстраційних суднових документів у відповідність до вимог чинного законодавства

НАКАЗУЮ:

1. Унести до наказу Міністерства транспорту та зв'язку України від 13 грудня 2006 року N 1151 "Про затвердження бланків типових реєстраційних суднових документів", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 січня 2007 року за N 9/13276 (із змінами), такі зміни:

1) абзац двадцять п'ятий пункту 1 наказу викласти в такій редакції:

"акт технічного нагляду судна для здійснення його державної реєстрації (додаток 24);";

2) доповнити наказ після пункту 1 пунктом 2 такого змісту:

"2. Технічний опис бланків типових реєстраційних суднових документів наведено у додатку 26 до цього наказу, що додається.".

У зв'язку з цим пункти 2 - 6 наказу вважати відповідно пунктами 3 - 7;

3) у пункті 3 наказу:

підпункт 3.3 доповнити новим реченням такого змісту: "Записи в журналі безперервної реєстрації історії судна (синопсис) ведуться українською та англійською мовами.";

у підпункті 3.4:

цифри "18" замінити цифрами "17";

цифри "22" виключити;

4) пункт 17 додатка 3 до наказу виключити.

У зв'язку з цим пункти 18, 19 вважати відповідно пунктами 17, 18;

5) додаток 10 до наказу після позиції "Тип судна / Type of ship" доповнити новою позицією такого змісту:

"Машинне відділення з періодичним
безвахтовим обслуговуванням

 

____________ так/ні

Periodically unattended machinery space

 

____________ yes/no";

6) у додатку 17 до наказу:

після слова "право" доповнити додаток словами "власності та право";

слова "чинний до" замінити словами

"Термін придатності судна до плавання,
встановлений _________________________________________, до _________________";
                                               (найменування класифікаційного товариства)

7) додаток 24 до наказу викласти у новій редакції, що додається;

8) доповнити наказ додатком 26, що додається.

2. Державній інспекції України з безпеки на морському та річковому транспорті забезпечити:

1) подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

2) оприлюднення цього наказу на офіційному сайті Міністерства інфраструктури України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Д. Демидовича.

 

Міністр

В. Козак

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної інспекції
України з безпеки на морському
та річковому транспорті

Г. Соболевський

 

АКТ
технічного нагляду судна для здійснення його державної реєстрації

Technical survey report

Власник-судновласник та його адреса / Ship-owner, address:

Ідентифікаційні ознаки судна / Ship's identification:
(заповнюється за наявності / if any)

Назва судна або державний реєстраційний номер
Ship's name or state register number:
___________________________________________

Ідентифікаційний номер ІМО
IMO identification number:
___________________________________

Номер корпусу або заводський номер
Hull number or building number:
___________________________________________

Позивний сигнал
Call sign:
___________________________________

Модель або проект / Model or project:
___________________________________________

Регістровий номер / Class register number:
___________________________________

Характеристика судна / Ship's characteristics:

 

Тип та призначення / Type and purpose:
___________________________________________

 
___________________________________

Рік та місце побудови / Year and place of build:
___________________________________________

Матеріал корпусу / Hull material:
___________________________________

Довжина / Length:     _________________________ м

Ширина / Breadth:   __________________ м

Осадка
Draft:                        _________________________ м

Висота борту
Molded depth:         __________________ м

Валова місткість / gross tonnage: ______________
(для річкових суден / for river vessels)

Валова місткість / gross tonnage: _________
(для морських суден та суден змішаного плавання / for sea-going ships and combined navigation vessels)

Пасажиромісткість                                                осіб
Number of passengers:           ______________ persons

Екіпаж                                                       осіб
Crew:                           ____________ persons

Тип, кількість та потужність головних двигунів
Type, number and power of main engines:

_____________________________________

Заводський номер двигуна(ів)
Engine(s) building number:

_____________________________________

Загальна площа вітрил / Windage area:

___________________________________ м2

Район та умови плавання, що заявляються
Navigation area and conditions:

_____________________________________

Висновок щодо технічного стану судна / Technical condition conclusion:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Вимоги / Requirements:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Місце огляду / Place of survey: ____________________________________________________________

Дата огляду / Date of survey:

__________________________________
    (дд/мм/рррр / dd/mm/yyyy)

Термін придатності судна до плавання
Seaworthiness period:

__________________________________________

Найменування класифікаційного товариства, що проводило технічний огляд /
Name of the surveyor company:                                                                                                                         

Посада, прізвище, ім'я, по батькові особи, що проводила технічний огляд
Position, name of the surveyor person:

 

____________________________________________
(підпис уповноваженої особи / Signature of authorized official)

Печатка або штамп організації, яка видала акт
Seal / stamp of the issuing authority

Акт отримав / Report is received by:
_____________________________________________________________________________________

Дата / Date _______________ 20__

Підпис / Signature ____________

 

Директор Департаменту
державної політики в галузі
морського та річкового транспорту

В. Севрюков

 

Технічний опис
бланків типових реєстраційних суднових документів

1. Технічний опис бланків типових реєстраційних суднових документів, а саме:

свідоцтво про право плавання під Державним Прапором України (судновий патент):

формат 210 х 297 мм, папір з водяним знаком щільністю не менше 90 г/м2, кількість фарб 5 + 4, висока нумерація - 6 знаків, серія - 2 знаки;

свідоцтво про право плавання під Державним Прапором України (судновий патент) для прогулянкових суден:

формат 148 х 210 мм, папір з водяним знаком щільністю не менше 90 г/м2, кількість фарб 4 + 2, висока нумерація - 6 знаків, серія - 2 знаки;

свідоцтво про право власності на судно:

формат 210 х 297 мм, папір з водяним знаком щільністю не менше 90 г/м2, кількість фарб 5 + 4, висока нумерація - 6 знаків, серія - 2 знаки;

свідоцтво про право власності для прогулянкових суден:

формат 148 х 210 мм, папір з водяним знаком щільністю не менше 90 г/м2, кількість фарб 4 + 2, висока нумерація - 6 знаків, серія - 2 знаки;

свідоцтво про мінімальний склад екіпажу:

формат 210 х 297 мм, папір з водяним знаком щільністю не менше 90 г/м2, кількість фарб 5 + 4, висока нумерація - 6 знаків, серія - 2 знаки;

свідоцтво про мінімальний склад екіпажу судна, яке здійснює плавання на внутрішніх водних шляхах України:

формат 148 х 210 мм, папір з водяним знаком щільністю не менше 90 г/м2, кількість фарб 4 + 2, висока нумерація - 6 знаків, серія - 2 знаки;

свідоцтво про мінімальний склад екіпажу судна, яке здійснює міжнародне плавання по річці Дунай:

формат 148 х 210 мм, папір з водяним знаком щільністю не менше 90 г/м2, кількість фарб 4 + 2, висока нумерація - 6 знаків, серія - 2 знаки;

свідоцтво про страхування або інше фінансове забезпечення цивільної відповідальності за шкоду від забруднення нафтою:

формат 210 х 297 мм, папір з водяним знаком щільністю не менше 90 г/м2, кількість фарб 5 + 4, висока нумерація - 6 знаків, серія - 2 знаки;

свідоцтво про тимчасове право плавання під Державним Прапором України:

формат 210 х 297 мм, папір з водяним знаком щільністю не менше 90 г/м2, кількість фарб 5 + 4, висока нумерація - 6 знаків, серія - 2 знаки;

свідоцтво про виключення судна з Державного суднового реєстру України:

формат 210 х 297 мм, папір з водяним знаком щільністю не менше 90 г/м2, кількість фарб 5 + 4, висока нумерація - 6 знаків, серія - 2 знаки;

судновий білет:

формат 148 х 210 мм, папір з водяним знаком щільністю не менше 90 г/м2, кількість фарб 4 + 0, висока нумерація - 6 знаків, серія - 2 знаки;

свідоцтво про тимчасове виключення судна з Державного суднового реєстру України:

формат 210 х 297 мм, папір з водяним знаком щільністю не менше 90 г/м2, кількість фарб 5 + 4, висока нумерація - 6 знаків, серія - 2 знаки;

журнал безперервної реєстрації історії судна (синопсис):

формат 210 х 297 мм, папір з водяним знаком щільністю не менше 90 г/м2, кількість фарб 5 + 4, висока нумерація - 6 знаків, серія - 2 знаки;

свідоцтво про нанесення на судно постійного маркування розпізнавального номера:

формат 210 х 297 мм, папір з водяним знаком щільністю не менше 90 г/м2, кількість фарб 5 + 4, висока нумерація - 6 знаків, серія - 2 знаки;

сертифікат про нереєстрацію судна /недобудованого судна/, корпусу судна в Державному судновому реєстрі України:

формат 210 х 297 мм, папір з водяним знаком щільністю не менше 90 г/м2, кількість фарб 5 + 4, висока нумерація - 6 знаків, серія - 2 знаки.

2. У дизайні бланків використовуються захисні фарби, що запобігають можливості відтворення бланків засобами оргтехніки та загальної поліграфії.

 

Директор Департаменту
державної політики в галузі
морського та річкового транспорту

В. Севрюков

Опрос