Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О делегировании полномочий территориальным органам Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
Решение от 23.07.2013 № 1283
Утратил силу

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

23.07.2013

м. Київ

N 1283

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
13 серпня 2013 р. за N 1390/23922

Про делегування повноважень територіальним органам Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

Рішення втратило чинність
(згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 11 вересня 2015 року N 1433)

Відповідно до частини четвертої статті 6, статті 7 та пункту 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ВИРІШИЛА:

1. Установити, що територіальні органи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) відповідно до делегованих повноважень:

1) здійснюють зупинення обігу, відновлення обігу, скасування реєстрації випусків акцій і анулювання свідоцтв про реєстрацію випусків акцій акціонерних товариств за їх місцезнаходженням згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців у разі прийняття рішення про припинення шляхом ліквідації або перетворення, якщо розмір статутного капіталу таких товариств не перевищує 30000000 грн на дату прийняття рішення про їх припинення;

2) здійснюють зупинення обігу облігацій, скасування реєстрації випусків облігацій і анулювання свідоцтв про реєстрацію випуску облігацій підприємств за умови, якщо їх випуск було зареєстровано відповідним територіальним органом Комісії або територіальним органом Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, який знаходився на території адміністративно-територіальної одиниці відповідного територіального органу Комісії (далі - відповідний територіальний орган).

Дія цього підпункту не поширюється на зупинення обігу облігацій підприємств, що пов'язане з внесенням змін до проспекту емісії облігацій;

3) здійснюють скасування реєстрації випуску акцій акціонерних товариств за їх місцезнаходженням згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців відповідно до нормативно-правового акта, що встановлює порядок скасування реєстрації випусків акцій, затвердженого рішенням Комісії, у разі отримання відповідним територіальним органом інформації про акціонерне товариство, що було ліквідоване, але реєстрація випуску акцій якого не була скасована в установленому порядку;

4) здійснюють зупинення обігу акцій акціонерних товариств за їх місцезнаходженням згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців відповідно до нормативно-правового акта, що встановлює порядок скасування реєстрації випусків акцій, затвердженого рішенням Комісії, у разі отримання відповідним територіальним органом інформації про акціонерне товариство, що припинилося шляхом перетворення, але реєстрація випуску акцій якого не була скасована в установленому порядку;

5) здійснюють видачу дублікатів свідоцтв про реєстрацію випуску акцій, облігацій підприємств, випуски яких були зареєстровані відповідним територіальним органом;

6) приймають рішення про заміну свідоцтва (свідоцтв) (відмову в заміні свідоцтва (свідоцтв)) про реєстрацію випуску (випусків) акцій, облігацій підприємств, якщо відповідний територіальний орган зареєстрував такий випуск (випуски) акцій, облігацій підприємств і видав свідоцтво (свідоцтва) про реєстрацію випуску (випусків) акцій, облігацій підприємств, що підлягає (підлягають) заміні;

7) виправляють описки у розпорядженнях, помилки у свідоцтвах про реєстрацію випусків цінних паперів, виданих відповідним територіальним органом (його уповноваженою особою).

2. Дія підпункту 1 пункту 1 цього рішення не поширюється на зупинення обігу акцій, відновлення обігу акцій, скасування реєстрації випусків акцій:

фінансових установ;

емісію яких здійснено відповідно до актів Кабінету Міністрів України;

підприємств, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2004 року N 1734 "Про затвердження переліку підприємств, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави" (із змінами);

товариств, створених згідно з планом санації суб'єктів господарювання усіх форм власності;

товариств, у статутному капіталі яких є державна частка та/або комунальна частка на дату прийняття рішення про припинення товариства.

3. Під час виконання повноважень, передбачених підпунктом 1 пункту 1 цього рішення, уповноважені особи територіального органу Комісії надсилають документи, надані на скасування реєстрації випуску акцій та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у зв'язку з припиненням акціонерного товариства шляхом перетворення, для розгляду і прийняття відповідного рішення до центрального апарату Комісії, у разі якщо під час розгляду таких документів виявлено:

невідповідність кількісного складу акціонерів акціонерного товариства, що припиняється шляхом перетворення, і учасників товариства-правонаступника, створеного шляхом перетворення, та/або

невідповідність розміру частки у статутному капіталі акціонерного товариства, що припиняється шляхом перетворення, яка належала кожному акціонеру, та частки у статутному капіталі товариства-правонаступника, що належить такій особі в результаті перетворення.

4. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19 липня 2007 року N 1611 "Про делегування повноважень з реєстрації випусків акцій, проспектів емісії акцій, змін до проспектів емісії акцій, звітів про результати розміщення акцій, реєстрації випусків облігацій підприємств, звітів про результати розміщення облігацій, скасування реєстрації випусків акцій та облігацій підприємств територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 03 серпня 2007 року за N 891/14158 (зі змінами).

5. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та внутрішніх комунікацій (А. Заїка) забезпечити:

оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Комісії;

опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Комісії.

6. Департаменту корпоративного управління та корпоративних фінансів (А. Папаіка) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

7. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії А. Амеліна.

 

Голова Комісії

Д. Тевелєв

 

Опрос