Идет загрузка документа (14 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о требованиях к советнику по инвестиционным вопросам Накопительного пенсионного фонда

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку, Национальная комиссия; осуществляющая государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг
Распоряжение, Положение, Решение от 23.07.2013 № 1282, 2403
действует с 13.09.2013

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

23.07.2013

м. Київ

N 1282

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
13 серпня 2013 р. за N 1389/23921

Про затвердження Положення про вимоги до радника з інвестиційних питань Накопичувального пенсійного фонду

Відповідно до пункту 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" та статті 84 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про вимоги до радника з інвестиційних питань Накопичувального пенсійного фонду, що додається.

2. Департаменту спільного інвестування та регулювання діяльності інституційних інвесторів (О. Симоненко) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та внутрішніх комунікацій (Заїка А. Л.) забезпечити опублікування цього рішення відповідно до законодавства України.

4. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку О. Тарасенка.

 

Голова Комісії

Д. Тевелєв

ПОГОДЖЕНО:

 

Т. в. о. Голови Державної служби
України з питань регуляторної
політики та розвитку підприємництва

О. Ю. Потімков

Голова Антимонопольного
комітету України

В. П. Цушко

Заступник Міністра соціальної політики України - керівник апарату

В. Коломієць

 

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

23.07.2013

м. Київ

N 2403

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
13 серпня 2013 р. за N 1389/23921

Про затвердження Положення про вимоги до радника з інвестиційних питань Накопичувального пенсійного фонду

Відповідно до статті 84 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", пункту 13 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року N 1070, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,

ПОСТАНОВИЛА:

1. Затвердити Положення про вимоги до радника з інвестиційних питань Накопичувального пенсійного фонду, що додається.

2. Департаменту регулювання та нагляду за установами накопичувального пенсійного забезпечення забезпечити повідомлення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про прийняте рішення.

3. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на члена Нацкомфінпослуг Бірюка С. О.

 

Голова Комісії

Б. Візіров

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби
України з питань регуляторної
політики та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

Перший заступник Голови
Антимонопольного комітету України - державний уповноважений

Р. І. Кузьмін

Заступник Міністра
соціальної політики України

Л. Дроздова

 

 

Положення про вимоги до радника з інвестиційних питань Накопичувального пенсійного фонду

I. Загальні положення

1. Це Положення визначає вимоги до радника з інвестиційних питань Накопичувального пенсійного фонду (далі - Радник) з метою допущення відповідних претендентів до участі у конкурсі для обрання Радника Радою Накопичувального пенсійного фонду.

2. Радником може бути юридична особа (у тому числі нерезидент) відповідної спеціалізації, а також фізична особа, яка має відповідну професійну підготовку та досвід роботи.

3. Терміни, що використовуються в цьому Положенні, вживаються у значенні, наведеному в Законі України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

4. Державне регулювання та нагляд за діяльністю Радника здійснюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

II. Вимоги до Радника

1. Визначити такі вимоги до Радника - юридичної особи на час подання конкурсної документації на участь у конкурсі для обрання Радника Радою Накопичувального пенсійного фонду:

1) наявність ліцензії Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) для резидента.

Наявність відповідної спеціалізації нерезидента, який повинен бути ліцензований або регульований для діяльності на фінансових ринках;

2) наявність досвіду діяльності з управління активами пенсійних фондів не менше ніж 5 років;

3) не може бути засновником (власником) або пов'язаною особою зберігача, компанії з управління активами, виконавчої дирекції Пенсійного фонду, аудитора Накопичувального пенсійного фонду та їх пов'язаних осіб;

4) відсутність ухвали чи постанови суду про визнання такої юридичної особи банкрутом та щодо якої не відкрито ліквідаційну процедуру;

5) має ділову репутацію за останні два роки, яка відповідає таким вимогам:

особа відсутня в переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції в установленому законодавством порядку;

особа не має прострочених зобов'язань щодо сплати штрафних санкцій, які накладались за правопорушення на ринку цінних паперів уповноваженими особами Комісії щодо цієї юридичної особи, а також відповідних рішень Комісії, що стосуються діяльності цієї особи, які не були оскаржені в судовому порядку, за винятком розпоряджень, постанов та рішень, що були скасовані чи визнані нечинними за рішенням суду, яке набрало законної сили, або дію яких зупинено ухвалою суду;

попередня діяльність власника цієї юридичної особи не призвела до анулювання відповідних ліцензій на фондовому ринку та/або примусової ліквідації професійного учасника фондового ринку.

2. Визначити такі вимоги до Радника - фізичної особи на час подання конкурсної документації на участь у конкурсі для обрання Радника Радою Накопичувального пенсійного фонду:

1) наявність сертифіката Комісії на право здійснювати професійну діяльність з управління активами;

2) наявність досвіду роботи не менше ніж 5 років на керівних посадах у виконавчих та/або контролюючих органах компаній з управління активами, які здійснювали діяльність з управління активами пенсійних фондів не менше ніж 5 років;

3) не може бути засновником (власником) або пов'язаною особою зберігача, компанії з управління активами, виконавчої дирекції Пенсійного фонду, аудитора Накопичувального пенсійного фонду та їх пов'язаних осіб;

4) має ділову репутацію за останні два роки, яка відповідає таким вимогам:

особа у встановленому законодавством порядку не позбавлена права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю;

особа не має судимості за корисливі злочини, за злочини у сфері господарської діяльності, не знятої або не погашеної в установленому законодавством порядку;

особа відсутня в переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції в установленому законодавством порядку;

особа не займала посади керівника у професійному учаснику, якого визнано банкрутом та/або здійснено його ліквідацію за рішенням суду, до якого застосовувалась санкція - анулювання ліцензії у період перебування цієї особи на керівній посаді;

до особи не застосовувалась санкція - анулювання сертифіката на право провадження професійної діяльності з цінними паперами;

особа не була притягнута до адміністративної відповідальності щодо порушення законодавства на ринку цінних паперів;

особу не було звільнено на вимогу державного органу (у тому числі іноземного) та на підставі пунктів 2, 3, 4, 7, 8 частини першої статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України.

3. Радник під час здійснення своєї діяльності повинен відповідати вимогам, встановленим цим Положенням.

 

Директор департаменту
спільного інвестування та регулювання
діяльності інституційних інвесторів

О. Симоненко

В. о. директора департаменту регулювання
та нагляду за установами накопичувального
пенсійного забезпечення Національної
комісії, що здійснює державне регулювання
у сфері ринків фінансових послуг

Л. Нестер

Опрос