Идет загрузка документа (25 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о проведении Всеукраинского смотра-конкурса состояния условий и охраны труда в архивных учреждениях

Минюст
Положение, Приказ от 08.08.2013 № 1638/5
редакция действует с 20.08.2019

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

08.08.2013

м. Київ

N 1638/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
09 серпня 2013 р. за N 1369/23901

Про затвердження Положення про проведення Всеукраїнського огляду-конкурсу стану умов і охорони праці в архівних установах

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказом Міністерства юстиції України
від 26 липня 2019 року N 2267/5

Відповідно до Законів України "Про Національний архівний фонд та архівні установи", "Про охорону праці" та з метою сприяння дотриманню норм охорони праці, створення і забезпечення безпечних умов праці, профілактики виробничого та невиробничого травматизму в архівних установах

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про проведення Всеукраїнського огляду-конкурсу стану умов і охорони праці в архівних установах, що додається.

2. Департаменту взаємодії з органами влади (Палій Н. О.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної архівної служби України Гінзбург О. П.

 

Міністр

О. Лукаш

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший заступник
Голови Державної служби
гірничого нагляду та
промислової безпеки України

В. А. Шайтан

В. о. голови Профспілки працівників
державних установ України

Ю. М. Піжук

Голова Державної архівної служби

О. П. Гінзбург

 

ПОЛОЖЕННЯ
про проведення Всеукраїнського огляду-конкурсу стану умов і охорони праці в архівних установах

I. Загальні положення

1. Всеукраїнський огляд-конкурс стану умов і охорони праці в архівних установах (далі - Конкурс) проводиться Укрдержархівом та Профспілкою працівників державних установ України (далі - Профспілка) з метою сприяння забезпеченню належних, здорових і безпечних умов праці в центральних державних архівних установах, Державному архіві в Автономній Республіці Крим, державних архівах областей, міст Києва і Севастополя, архівних відділах районних державних адміністрацій, архівних відділах міських рад (далі - архівні установи).

2. Головною метою Конкурсу є показ кращих досягнень з охорони праці та вдосконалення роботи щодо створення належних, здорових і безпечних умов праці, запобігання нещасним випадкам, професійним захворюванням працівників архівних установ.

3. Завдання Конкурсу:

вироблення механізмів, спрямованих на комплексне забезпечення охорони праці у сфері архівної справи;

поліпшення умов праці, а також підвищення рівня безпеки, попередження виробничого травматизму і професійних захворювань працівників;

формування загальної культури охорони праці, підвищення уваги керівників до забезпечення здорових і безпечних умов праці.

4. Архівні установи беруть участь у Конкурсі на добровільних засадах.

II. Організація та порядок проведення Конкурсу

1. Конкурс проводиться один раз на три роки (за підсумками цих років) у три етапи:

перший (регіональний) - лютий - квітень;

другий (заочний) - травень - серпень;

третій (завершальний) - вересень - грудень.

2. Конкурс проводиться в трьох номінаціях:

"Кращі умови праці в центральних державних архівних установах";

"Кращі умови праці в Державному архіві в Автономній Республіці Крим, державних архівах областей, міст Києва і Севастополя";

"Кращі умови праці в архівних відділах районних державних адміністрацій та архівних відділах міських рад".

3. Початок Конкурсу оголошується наказом Укрдержархіву до 01 лютого року, в якому він проводиться.

4. На першому етапі (регіональному) архівні відділи районних державних адміністрацій та архівні відділи міських рад до 01 квітня року, в якому він проводиться, надсилають матеріали журі, яке їх розглядає, ознайомлюється з роботою архівних відділів, визначає переможців першого етапу Конкурсу. Матеріали учасника, що посів перше місце на першому етапі Конкурсу, до 01 травня року, в якому він проводиться, надсилаються Оргкомітету.

5. До складу журі Конкурсу входять керівники Державного архіву в Автономній Республіці Крим, державних архівів областей, міст Києва і Севастополя, Кримської республіканської, Київської міської, обласних організацій профспілки, територіальних органів Держгірпромнагляду України.

6. Для проведення Конкурсу наказом Укрдержархіву створюється Оргкомітет, який відповідає за проведення та підбиття підсумків Конкурсу.

7. До складу Оргкомітету входять представники Укрдержархіву, Профспілки, Держгірпромнагляду України.

8. На другому етапі (заочному) центральні державні архівні установи, Державний архів в Автономній Республіці Крим, державні архіви областей, міст Києва і Севастополя до 01 червня року, в якому він проводиться, надсилають матеріали Оргкомітету, який їх розглядає, та до 01 вересня року, в якому він проводиться, визначає по п'ять кращих із них у кожній номінації для участі в наступному етапі Конкурсу.

9. На третьому етапі (завершальному) члени Оргкомітету знайомляться з роботою архівних установ, визнаних за результатами другого етапу Конкурсу найкращими, та визначають серед них переможців.

10. Переможцями у кожній номінації Конкурсу вважаються архівні установи, які посіли перше, друге та третє місця за кількістю набраних балів.

11. Результати кожного туру Конкурсу оформлюються протоколом, який підписують голова та члени Оргкомітету (голова та члени регіональних журі).

III. Вимоги до матеріалів, що подаються на Конкурс

1. Для участі в Конкурсі архівні установи надсилають журі такі матеріали:

заяву на участь у Всеукраїнському огляді-конкурсі стану умов і охорони праці в архівних установах (додаток 1);

анкету про основні показники стану охорони праці за попередні три роки (додаток 2);

відеозапис не більше двох заходів з питань охорони праці, у тому числі проведення днів безпеки, конкурсів з охорони праці тощо.

2. Матеріали, що подаються на Конкурс, повинні розкривати:

стан забезпечення здорових і безпечних умов праці в архівній установі;

організаційні заходи та ефективність проведення роботи з питань охорони праці;

форми і методи навчально-методичної роботи з питань охорони праці.

IV. Відзначення переможців Конкурсу

1. Оргкомітет до 15 грудня року, в якому проводиться Конкурс, шляхом голосування визначає переможців Конкурсу та передає рішення про нагородження переможців Конкурсу на затвердження Укрдержархівом.

2. Критеріями оцінювання стану і умов охорони праці архівних установ є:

виконання вимог Кодексу законів про працю України, Закону України "Про охорону праці" та Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності";

наявність функціонуючої системи управління охороною праці;

організація, координація і контроль стану охорони праці керівництвом архівної установи;

виконання заходів з охорони праці, їх практичне застосування;

виконання умов колективного договору щодо охорони праці і здоров'я, покращення умов праці та профілактики професійної захворюваності серед працівників;

наявність оптимальних гігієнічних умов праці;

результати атестації робочих місць згідно з вимогами чинного законодавства;

відсутність виробничого травматизму та професійних захворювань.

3. Архівні установи, що стали переможцями Конкурсу, нагороджуються дипломами Укрдержархіву та Профспілки відповідно I, II і III ступенів.

4. Оголошення і нагородження переможців Конкурсу проводяться на урочистих зборах Укрдержархіву, присвячених проведенню Дня охорони праці, або надсилаються переможцю поштовим відправленням за його місцезнаходженням.

5. Результати Конкурсу оприлюднюються у журналі "Архіви України" та газеті "Профспілкові вісті".

(пункт 5 розділу IV із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 26.07.2019 р. N 2267/5)

6. Інформаційні матеріали про підсумки Конкурсу, фотографії переможців розміщуються на офіційних веб-сайтах Укрдержархіву, архівних установ та Профспілки.

7. Досвід роботи переможців Конкурсу узагальнюється Укрдержархівом, поширюється серед архівних установ та Профспілки.

 

Директор Департаменту
взаємодії з органами влади

Н. О. Палій

 

ЗАЯВА
на участь у Всеукраїнському огляді-конкурсі стану умов і охорони праці в архівних установах

_____________________________________________________________________________________
                                                                                (найменування архівної установи)
заявляє про свій намір взяти участь у Всеукраїнському огляді-конкурсі стану умов і охорони праці в архівних установах.

З Положенням про проведення Всеукраїнського огляду-конкурсу ознайомлені і згодні.

Керівник архівної установи

______________
(підпис)

__________________
(прізвище, ініціали)

 

 

АНКЕТА
про основні показники стану охорони праці за попередні три роки

1. Повне найменування архівної установи
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

2. Юридична та фактична адреси архівної установи
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

3. Прізвище, ім'я, по батькові керівника, тел., дата проходження ним навчання з питань охорони праці
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

4. Наявність колективного договору, строк його дії
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

5. Відомості про службу охорони праці, її укомплектованість фахівцями (П. І. Б., посада, тел.), місце та дату проходження останнього навчання з охорони праці
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

6. Загальна кількість працівників __________________, з них жінок ___________________, загальна кількість працівників, зайнятих на роботах зі шкідливими умовами праці
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

7. Стан проходження періодичного медогляду (%) __________________________________________

8. Передові форми і методи роботи, що сприяли досягненню високих результатів у поліпшенні умов праці, а також санітарно-оздоровчі заходи, які проводяться в архівній установі
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

9. Сума витрачених коштів на охорону праці протягом попередніх трьох років, окремо по кожному року
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

10. Сума витрачених коштів на охорону праці в розрахунку на 1 працівника протягом попередніх трьох років, окремо по кожному року
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

11. Стан виробничого травматизму, зокрема:

1) з тяжкими наслідками
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

2) із смертельним результатом
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

12. Кількість травм невиробничого характеру
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

13. Кількість випадків професійних захворювань
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

14. Дата проведення останньої атестації робочих місць за умовами праці _______________________
_____________________________________________________________________________________,
N наказу _______________________, кількість атестованих робочих місць _____________________, результати її проведення:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

15. Кількість проведених перевірок органами державного нагляду за виконанням вимог нормативно-правових актів з охорони праці, у тому числі пожежної, електробезпеки, протягом останніх трьох років
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

16. Кількість працівників, які були притягнуті до адміністративної відповідальності за порушення вимог охорони праці, сума штрафів, яка була сплачена
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

17. Періодичність розгляду питань охорони праці та стану травматизму невиробничого характеру на колегіях, виробничих нарадах (номер та дата протоколу засідання колегії)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

18. Наявність затверджених інструкцій з охорони праці (номери наказів)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

19. Наявність наказу щодо порядку проходження працівниками навчань, інструктажів і перевірки знань з питань охорони праці (номер наказу)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

20. Наявність тематичних планів навчання з питань охорони праці, програм, інструкцій для проведення інструктажів, затверджених керівником архівної установи (номер наказу)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

21. Склад постійно діючої комісії для перевірки знань з питань охорони праці (номер наказу)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

22. Стан забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям і іншими засобами індивідуального захисту (%), сума витрачених коштів на їх придбання
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

23. Кількість робочих місць, на яких поліпшені умови і безпека праці в результаті здійснення заходів з охорони праці
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

24. Наявність системи громадського харчування або пристосованого приміщення для прийняття їжі
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

25. Наявність та функціонування санітарно-побутових приміщень
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

26. Пропаганда охорони праці:

1) наявність обладнаного кабінету охорони праці та його оснащення
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

2) наявність куточків охорони праці, стендів
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

3) наявність законів, нормативно-правових актів, плакатів з охорони праці (які саме)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

4) проведення заходів (нарад, семінарів, лекцій, бесід) з питань охорони праці
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

27. Стан протипожежної безпеки, виконання приписів (розпоряджень) органів державного нагляду про усунення порушень і недоліків в галузі охорони праці
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Керівник архівної установи

____________
(підпис)

 

_________________
(прізвище, ініціали)

Особа, відповідальна
за охорону праці

 
____________
(підпис)

 

 
_________________
(прізвище, ініціали)

____________

Опрос