Идет загрузка документа (304 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Государственного стандарта дневного ухода

Министерство социальной политики Украины
Приказ от 30.07.2013 № 452
редакция действует с 29.01.2019

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

30.07.2013

м. Київ

N 452

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
09 серпня 2013 р. за N 1363/23895

Про затвердження Державного стандарту денного догляду

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказом Міністерства соціальної політики України
від 7 грудня 2018 року N 1834

Додатково див. оголошення
 ("Офіційний вісник України", N 61, 08 серпня 2014 р.)
,
 постанову Окружного адміністративного суду міста Києва
 від 22 серпня 2014 року

Відповідно до абзацу чотирнадцятого частини першої статті 1 Закону України "Про соціальні послуги", підпункту 49.1.1 підпункту 49.1 пункту 49 розділу V Національного плану дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава", затвердженого Указом Президента України від 12 березня 2013 року N 128,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Державний стандарт денного догляду, що додається.

2. Департаменту соціальних послуг (Тарабукіна І. І.) забезпечити подання в установленому порядку цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Л. Дроздову.

 

Заступник Міністра -
керівник апарату

В. Коломієць

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший заступник
Міністра фінансів України

А. І. Мярковський

Перший заступник Голови
Спільного представницького
органу сторони роботодавців
на національному рівні

Д. Олійник

Заступник Міністра
охорони здоров'я України

О. Толстанов

Заступник Голови
СПО об'єднань профспілок,
заступник Голови ФПУ

С. М. Кондрюк

 

Державний стандарт денного догляду

(У тексті Державного стандарту слова "інваліди" та "діти-інваліди" в усіх відмінках замінено словами "особи з інвалідністю" та "діти з інвалідністю" у відповідних відмінках згідно з наказом Міністерства соціальної політики України від 7 грудня 2018 року N 1834)

I. Загальні положення

1.1. Цей Державний стандарт визначає зміст, обсяг, умови та порядок надання соціальної послуги денного догляду, показники її якості для суб'єктів всіх форм власності, які надають цю послугу.

1.2. Цей Державний стандарт застосовується для:

організації надання соціальної послуги денного догляду особам похилого віку, у тому числі з когнітивними розладами психіки; особам з інвалідністю, у тому числі із психічними розладами (крім осіб, які скоїли суспільно небезпечну дію та отримують амбулаторну примусову психіатричну допомогу за рішенням суду) та інтелектуальними порушеннями, дітям з інвалідністю від трьох років, хворим (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більше ніж чотири місяці), які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (далі - особи похилого віку та особи з інвалідністю);

моніторингу та оцінки якості надання соціальної послуги денного догляду;

визначення тарифу на платну соціальну послугу денного догляду.

Соціальна послуга денного догляду в обсязі, визначеному цим Державним стандартом, надається безоплатно, за плату або з установленням диференційованої плати.

(пункт 1.2 у редакції наказу Міністерства
 соціальної політики України від 07.12.2018 р. N 1834)

1.3. У цьому Державному стандарті терміни вживаються у таких значеннях:

індивідуальний план надання соціальної послуги денного догляду (далі - індивідуальний план) - документ, складений на підставі проведеного комплексного визначення ступеня індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги денного догляду, у якому зазначено заходи, що здійснюються для надання такої послуги, відомості про необхідні ресурси, періодичність і строки виконання, відповідальних виконавців, дані щодо моніторингу результатів та інформацію щодо перегляду індивідуального плану;

(абзац другий пункту 1.3 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства соціальної політики України від 07.12.2018 р. N 1834)

моніторинг та оцінка якості надання соціальної послуги денного догляду - це постійний чи періодичний перегляд діяльності працівників суб'єкта, що надає соціальну послугу, що має на меті оцінку поточних результатів, виявлення труднощів, визначення проблем, надання рекомендацій для їх усунення;

(абзац третій пункту 1.3 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства соціальної політики України від 07.12.2018 р. N 1834)

мультидисциплінарна команда - команда, до складу якої включається не менше трьох осіб з числа таких працівників: соціальний працівник, медичний працівник, юрисконсульт, психолог, сестра медична з лікувальної фізкультури тощо;

надавач соціальної послуги денного догляду (працівник) (далі - надавач соціальної послуги) - фахівці у сфері надання соціальних послуг, соціальні робітники або мультидисциплінарна команда, які (яка) безпосередньо виконують(є) заходи, що складають зміст соціальної послуги денного догляду;

отримувач соціальної послуги денного догляду (далі - отримувач соціальної послуги) - особа, яка через складні життєві обставини, спричинені інвалідністю, віком, станом здоров'я, потребує надання соціальної послуги денного догляду або отримує таку послугу;

соціальна послуга денного догляду - комплекс заходів, що здійснюється протягом робочого дня суб'єкта, що надає соціальну послугу денного догляду, і спрямований на створення умов забезпечення життєдіяльності осіб, які частково або повністю втратили здатність / не набули здатності до самообслуговування, без надання їм місця постійного проживання;

суб'єкт, що надає соціальну послугу денного догляду (далі - суб'єкт, що надає соціальну послугу), - підприємства, установи, організації, заклади незалежно від форми власності, фізичні особи - підприємці, які відповідають критеріям діяльності суб'єктів, що надають соціальні послуги.

Інші терміни застосовуються у значеннях, визначених Законами України "Про соціальні послуги", "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні", "Про психіатричну допомогу" та іншими нормативно-правовими актами.

(абзац дев'ятий пункту 1.3 у редакції наказу
 Міністерства соціальної політики України від 07.12.2018 р. N 1834)

II. Загальні підходи щодо організації та надання соціальної послуги денного догляду

2.1. Підставою для отримання соціальної послуги денного догляду є звернення потенційного отримувача соціальної послуги / його законного представника до органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим, структурного підрозділу з питань соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, виконавчого органу міських, районних у містах (крім міст Києва та Севастополя) рад, сільських, селищних рад об'єднаних територіальних громад (далі - структурний підрозділ з питань соціального захисту населення) або суб'єкта, що надає соціальну послугу, із заявою та документом, що посвідчує особу отримувача соціальної послуги / його законного представника (для недієздатних осіб - документа, що підтверджує повноваження законного представника).

(пункт 2.1 у редакції наказу Міністерства
 соціальної політики України від 07.12.2018 р. N 1834)

2.2. Рішення про надання соціальної послуги денного догляду чи відмову у її наданні приймається суб'єктом, що надає соціальну послугу, протягом 14 календарних днів з дати звернення (подання заяви) отримувача(ем) соціальної послуги / його законного(им) представника(ом) та з урахуванням його індивідуальних потреб.

(пункт 2.2 у редакції наказу Міністерства
 соціальної політики України від 07.12.2018 р. N 1834)

2.3. Пункт 2.3 виключено

(згідно з наказом Міністерства соціальної
 політики України від 07.12.2018 р. N 1834,
у зв'язку з цим пункти 2.4, 2.5
 вважати відповідно пунктами 2.3, 2.4)

2.3. Суб'єкт, що надає соціальну послугу, може відмовити отримувачеві соціальної послуги у її наданні, якщо він не здатний задовольнити індивідуальні потреби отримувача соціальної послуги, у тому числі через недостатній для отримання соціальної послуги ступінь індивідуальних потреб, визначений відповідно до розділу III цього Державного стандарту. Відмова має супроводжуватися поясненням причин та довідковою інформацією (у разі її наявності) про можливість отримати таку соціальну послугу в іншого суб'єкта, що надає соціальну послугу. Копія рішення про відмову у соціальній послузі направляється місцевому органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування.

(пункт 2.3 у редакції наказу Міністерства
 соціальної політики України від 07.12.2018 р. N 1834)

2.4. Підставою для припинення надання соціальної послуги денного догляду є:

відмова отримувача соціальної послуги та/або його законного представника від отримання соціальної послуги денного догляду;

направлення отримувача соціальної послуги до стаціонарної інтернатної установи або закладу, інших установ або закладів постійного перебування;

зміна місця проживання отримувача соціальної послуги;

наявність медичних протипоказань для надання соціальної послуги денного догляду (у тому числі усі хвороби в гострому періоді, що потребують стаціонарного лікування, зокрема у спеціалізованих закладах (відділеннях) охорони здоров'я, гострі інфекційні захворювання, гострі стадії психічних захворювань і хронічні психічні захворювання у стані загострення);

(абзац п'ятий пункту 2.4 у редакції наказу Міністерства
 соціальної політики України від 07.12.2018 р. N 1834)

поліпшення стану здоров'я дітей з інвалідністю, перехід в іншу вікову групу;

закінчення строку дії договору про надання соціальної послуги денного догляду;

смерть отримувача соціальної послуги.

III. Визначення індивідуальних потреб

3.1. Соціальна послуга денного догляду надається суб'єктом, що надає соціальну послугу, після здійснення первинного комплексного визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги, складання індивідуального плану та укладення договору про надання соціальної послуги денного догляду.

Комплексне визначення ступеня індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги денного догляду згідно з додатком 1 до цього Державного стандарту проводиться протягом 10 календарних днів з дати звернення (подання заяви) отримувача(ем) соціальної послуги / його законного(им) представника(ом).

(пункт 3.1 доповнено абзацом другим згідно з наказом
 Міністерства соціальної політики України від 07.12.2018 р. N 1834)

3.2. Форма визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги розробляється суб'єктом, що надає соціальну послугу, з урахуванням його спеціалізації.

Комплексне визначення ступеня індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги проводиться надавачем соціальної послуги (фахівцем у сфері надання соціальних послуг, соціальним працівником або мультидисциплінарною командою (за потреби)) із залученням отримувача соціальної послуги та/або його законного представника.

Ступінь індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги визначається:

для осіб похилого віку та осіб з інвалідністю з фізичними та/або сенсорними порушеннями - за кількістю балів, зазначених у таблиці 1 додатка 1 до цього Державного стандарту з урахуванням балів за шкалою оцінки можливостей виконання елементарних дій та шкалою оцінки можливостей виконання складних дій (таблиці 2, 3 додатка 1 до цього Державного стандарту відповідно). Для отримання соціальної послуги сумарний результат оцінки можливостей виконання елементарних та складних дій має бути не менше ніж 25 балів, для дітей з інвалідністю - не менше ніж 32 бали;

для осіб з когнітивними розладами психіки та/або інтелектуальними та/або психічними розладами - відповідно до шкали оцінки навичок проживання за основними категоріями та картки визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги (далі - Картка), наведених відповідно у таблицях 4, 5 додатка 1 до цього Державного стандарту. Для отримання соціальної послуги рівень навичок проживання за категоріями "Організація харчування", "Зовнішній вигляд, дотримання правил особистої гігієни", "Здоров'я", "Утримання помешкання", "Дотримання правил безпеки та поведінки в разі надзвичайних ситуацій", "Міжособистісні відносини", "Знання ресурсів громади", "Обізнаність у юридичній сфері" має бути щонайменше задовільним, а сумарний результат за цими категоріями має становити не менше ніж 35 балів, за іншими категоріями - щонайменше базовим, а сума балів за такими категоріями має бути не менше ніж 25.

(абзаци другий, третій пункту 3.2 замінено чотирма абзацами згідно з
 наказом Міністерства соціальної політики України від 07.12.2018 р. N 1834)

3.3. Результати комплексного визначення ступеня індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги є підставою для складання індивідуального плану та укладання договору про надання соціальної послуги денного догляду.

(пункт 3.3 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства соціальної політики України від 07.12.2018 р. N 1834)

3.4. Через 30 днів з початку надання соціальної послуги соціальним працівником, членами мультидисциплінарної команди (за потреби) проводиться повторне визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги з метою коригування індивідуального плану (за потреби).

(абзац перший пункту 3.4 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства соціальної політики України від 07.12.2018 р. N 1834)

Надалі визначення ступеня індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги проводиться за потреби, але не рідше ніж один раз на рік.

(абзац другий пункту 3.4 у редакції наказу Міністерства
 соціальної політики України від 07.12.2018 р. N 1834)

IV. Складання індивідуального плану надання соціальної послуги денного догляду

4.1. Індивідуальний план згідно з додатком 2 до цього Державного стандарту є основою для надання соціальної послуги денного догляду та ґрунтується на результатах комплексного визначення ступеня індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги.

(пункт 4.1 у редакції наказу Міністерства
 соціальної політики України від 07.12.2018 р. N 1834)

4.2. Індивідуальний план складається протягом 5 робочих днів після визначення ступеня індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги із залученням отримувача соціальної послуги та/або його законного представника.

(абзац перший пункту 4.2 у редакції наказу Міністерства
 соціальної політики України від 07.12.2018 р. N 1834)

Індивідуальний план складається за формою згідно з додатком 2 до цього Державного стандарту у двох примірниках та підписується отримувачем соціальної послуги або його законним представником та суб'єктом, що надає соціальну послугу.

Один примірник індивідуального плану надається отримувачеві соціальної послуги або його законному представникові, другий залишається у суб'єкта, що надає соціальну послугу.

4.3. Структура індивідуального плану надання соціальної послуги денного догляду включає:

загальні відомості про отримувача соціальної послуги;

заходи, що здійснюються під час надання соціальної послуги денного догляду;

періодичність та строк виконання заходів;

відомості про виконавців заходів;

дані щодо моніторингу результатів надання соціальної послуги денного догляду та перегляду індивідуального плану (за потреби).

Індивідуальний план переглядається разом з отримувачем соціальної послуги або його законним представником через місяць з початку її надання, надалі - раз на рік.

(абзац сьомий пункту 4.3 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства соціальної політики України від 07.12.2018 р. N 1834)

V. Укладання договору про надання соціальної послуги денного догляду

5.1. З кожним отримувачем соціальної послуги або його законним представником протягом 7 днів з дня прийняття рішення про надання соціальної послуги денного догляду укладається договір про її надання.

5.2. Укладення договору про надання соціальної послуги денного догляду здійснюється за участю отримувача соціальної послуги або його законного представника. У разі необхідності до складання договору залучаються члени родини отримувача соціальної послуги.

5.3. Договір підписується отримувачем соціальної послуги або його законним представником та представником суб'єкта, що надає соціальну послугу. Кожна зі сторін отримує один примірник договору.

VI. Місце й строки надання соціальної послуги денного догляду

6.1. Соціальна послуга денного догляду надається у приміщенні суб'єкта, що надає соціальну послугу, протягом робочого дня.

6.2. Соціальна послуга денного догляду може надаватись постійно, періодично, тимчасово.

Строки надання соціальної послуги денного догляду узгоджуються з отримувачем соціальної послуги або його законним представником після проведення комплексного визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги та зазначаються у договорі про надання соціальної послуги денного догляду.

VII. Принципи надання соціальної послуги денного догляду

7.1. Доступність соціальної послуги денного догляду:

суб'єкт, що надає соціальну послугу, організовує свою діяльність у приміщеннях, спеціально обладнаних та пристосованих для обслуговування в них людей з обмеженими фізичними можливостями;

суб'єкт, що надає соціальну послугу, вживає заходів щодо інформування потенційних отримувачів соціальної послуги про зміст соціальної послуги, порядок звернення за її наданням, порядок і умови її надання. Інформація для отримувачів соціальної послуги розміщується на спеціальних стендах у доступному місці приміщення суб'єкта, що надає соціальну послугу, викладається на контрастному фоні шрифтом, розмір якого дає змогу вільно прочитати текст, у тому числі особам із порушеннями зору, та має бути візуально доступною для осіб, що переміщуються у кріслах колісних. Інформація також надається у спеціальних листівках, буклетах, брошурах, за потреби - із застосуванням рельєфно-крапкового шрифту (шрифту Брайля) для отримувачів соціальної послуги, які не бачать, але читають за допомогою цього шрифту. Інформація для отримувачів соціальної послуги подається мовою, доступною для розуміння та читання особами з інвалідністю з інтелектуальними порушеннями. Інформація розміщується в засобах масової інформації, на веб-сайтах суб'єктів, що надають соціальну послугу, тощо.

(абзац третій пункту 7.1 у редакції наказу Міністерства
 соціальної політики України від 07.12.2018 р. N 1834)

7.2. Незалежність отримувача соціальної послуги:

надавачі соціальної послуги застосовують індивідуальний підхід (з урахуванням фізичного та психічного стану отримувачів соціальної послуги) та з повагою ставляться до раси, національності, культури, релігії, віку, статі отримувачів соціальної послуги;

отримувачі соціальної послуги та/або їхні законні представники повинні бути поінформовані про свої права, обов'язки, а також про державні й громадські організації, до повноважень яких належить здійснення захисту прав людини, шляхом розміщення інформації на інформаційних стендах, вручення інформаційних листівок, буклетів тощо.

7.3. Захист та безпека отримувачів соціальної послуги:

надавач соціальної послуги провадить свою діяльність з повагою до гідності отримувачів соціальної послуги та з недопущенням негуманних і дискримінаційних дій щодо них;

отримувачам соціальної послуги або їхнім законним представникам надається інформація про порядок оскарження непрофесійних дій надавача соціальної послуги;

отримувачі соціальної послуги та/або їхні законні представники інформуються про відповідальність згідно з чинним законодавством у разі застосування ними фізичного чи іншого насильства відносно надавача соціальної послуги;

надавачу соціальної послуги забороняється використовувати речі отримувачів соціальної послуги, отримувати від них кошти, подарунки тощо.

7.4. Конфіденційність інформації:

суб'єкт, що надає соціальну послугу, вживає заходів щодо захисту персональних даних відповідно до вимог Законів України "Про інформацію", "Про захист персональних даних", "Про психіатричну допомогу", конфіденційної інформації щодо отримувачів соціальної послуги та їхніх законних представників;

(абзац другий пункту 7.4 у редакції наказу Міністерства
 соціальної політики України від 07.12.2018 р. N 1834)

отримувачі соціальної послуги та/або їхні законні представники в обов'язковому порядку ознайомлюються із заходами щодо дотримання принципу конфіденційності;

надавачі соціальної послуги інформують отримувачів соціальної послуги та/або їхніх законних представників щодо нерозголошення отриманої ними конфіденційної інформації.

7.5. Під час надання соціальної послуги забезпечується дотримання інших принципів, визначених законодавством.

(розділ VII доповнено пунктом 7.5 згідно з наказом
 Міністерства соціальної політики України від 07.12.2018 р. N 1834)

VIII. Зміст соціальної послуги денного догляду

8.1. Основні заходи, що становлять зміст соціальної послуги денного догляду осіб похилого віку та осіб з інвалідністю, форми роботи та орієнтовний час для їх виконання згідно з додатком 3 до цього Державного стандарту передбачають:

для отримувачів соціальної послуги I, II груп рухової активності:

забезпечення умов для денного перебування;

забезпечення харчуванням (від одного до чотирьох разів на добу (за потреби);

спостереження за станом здоров'я, надання реабілітаційних послуг;

формування та підтримку навичок самообслуговування;

психологічну підтримку;

організацію денної зайнятості, дозвілля;

для отримувачів соціальної послуги III групи рухової активності:

забезпечення умов для денного перебування;

забезпечення харчуванням (від одного до чотирьох разів на добу (за потреби);

допомогу у самообслуговуванні (під час вдягання, пересування у приміщенні суб'єкта, що надає соціальну послугу);

спостереження за станом здоров'я, надання реабілітаційних послуг;

формування та підтримку навичок самообслуговування;

психологічну підтримку;

організацію денної зайнятості, дозвілля;

для отримувачів соціальної послуги IV, V груп рухової активності:

забезпечення умов для денного перебування;

забезпечення харчуванням (від одного до чотирьох разів на добу (за потреби);

допомогу у самообслуговуванні (особиста гігієна, руховий режим, приймання ліків, годування);

спостереження за станом здоров'я, надання реабілітаційних послуг, у тому числі допомогу у виконанні лікувальних фізичних вправ;

формування та підтримку навичок самообслуговування, у тому числі навчання користуванню технічними допоміжними та обов'язковими гігієнічними засобами (за потреби);

психологічну підтримку;

організацію денної зайнятості, дозвілля;

для осіб з когнітивними розладами психіки та/або інтелектуальними та/або психічними розладами:

забезпечення умов для денного перебування;

забезпечення харчуванням (від одного до чотирьох разів на добу (за потреби);

допомогу у самообслуговуванні (дотримання особистої гігієни, рухового режиму, приймання ліків, годування);

спостереження за станом здоров'я, надання реабілітаційних послуг;

формування та підтримку навичок самообслуговування, у тому числі навчання користуванню технічними допоміжними та обов'язковими гігієнічними засобами (за потреби);

психологічну підтримку;

організацію денної зайнятості, дозвілля;

представництво інтересів;

допомогу в організації взаємодії з іншими фахівцями та службами;

допомогу в отриманні безоплатної правової допомоги;

транспортні послуги з підвезення отримувачів соціальної послуги до відділення (групи) денного догляду і назад до місця проживання.

(пункт 8.1 у редакції наказу Міністерства
 соціальної політики України від 07.12.2018 р. N 1834)

8.2. Зміст та обсяг соціальної послуги денного догляду для кожного отримувача соціальної послуги визначаються індивідуально залежно від ступеня індивідуальної потреби отримувача соціальної послуги та зазначаються в договорі на отримання соціальної послуги денного догляду.

Орієнтовний час, необхідний для виконання кожного заходу, що складає зміст соціальної послуги денного догляду, та їх періодичність наведено в додатку 3 до цього Державного стандарту.

Для осіб з когнітивними розладами психіки та/або інтелектуальними та/або психічними розладами зміст та обсяг соціальної послуги денного догляду визначаються за результатами оцінювання навичок незалежного проживання за основними категоріями, що проводиться відповідно до Картки, з урахуванням групи рухової активності.

(пункт 8.2 доповнено абзацом третім згідно з наказом
 Міністерства соціальної політики України від 07.12.2018 р. N 1834)

IX. Використання ресурсів під час організації надання соціальної послуги денного догляду

9.1. Суб'єкт, що надає соціальну послугу, забезпечує необхідну кількість працівників відповідно до потреб отримувачів соціальної послуги та згідно зі штатним розписом, складеним в установленому порядку.

(пункт 9.1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства соціальної політики України від 07.12.2018 р. N 1834)

9.2. Безпосереднє надання соціальної послуги денного догляду здійснюють надавачі соціальної послуги. Суб'єкт, що надає соціальну послугу, у разі потреби може залучати до надання соціальної послуги денного догляду інших спеціалістів, зокрема логопедів, дефектологів, психологів, реабілітологів тощо.

Для виконання заходів, обумовлених в індивідуальному плані та договорі про надання соціальної послуги денного догляду, суб'єкт, що надає соціальну послугу, на договірних засадах може залучати інші підприємства, установи, організації тощо.

9.3. Надавачі соціальної послуги повинні володіти знаннями й навичками та відповідати кваліфікаційним вимогам, визначеним у Довіднику кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 80 "Соціальні послуги", затвердженому наказом Міністерства соціальної політики України від 29 березня 2017 року N 518.

(пункт 9.3 у редакції наказу Міністерства
 соціальної політики України від 07.12.2018 р. N 1834)

9.4. Суб'єкт, що надає соціальну послугу денного догляду, вживає заходів із:

підвищення кваліфікації надавачів соціальної послуги;

формального та неформального професійного навчання надавачів соціальної послуги;

проведення атестації надавачів соціальної послуги;

запобігання професійному (емоційному) вигоранню надавачів соціальної послуги, зокрема шляхом організації обміну досвідом і супервізій.

(пункт 9.4 доповнено абзацом п'ятим згідно з наказом
 Міністерства соціальної політики України від 07.12.2018 р. N 1834)

9.5. Суб'єкт, що надає соціальну послугу, розробляє і затверджує посадові інструкції надавачів соціальної послуги.

9.6. Надавач соціальної послуги повинен проходити обов'язкові профілактичні медичні огляди відповідно до законодавства.

X. Приміщення та обладнання

10.1. Суб'єкт, що надає соціальну послугу, забезпечує наявність необхідної кількості приміщень для здійснення заходів з надання соціальної послуги денного догляду (кімнати для санітарно-гігієнічних процедур, прийому їжі, відпочинку й денного сну тощо).

10.2. Приміщення суб'єкта, що надає соціальну послугу, мають відповідати санітарним та протипожежним вимогам та бути забезпечені гарячим і холодним безперебійним водопостачанням і водовідведенням, освітленням, опаленням, обладнані засобами безперешкодного доступу для осіб з інвалідністю, інших маломобільних груп населення відповідно до державних будівельних норм і стандартів згідно з вимогами законодавства.

(пункт 10.2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства соціальної політики України від 07.12.2018 р. N 1834)

10.3. Суб'єкт, що надає соціальну послугу, для забезпечення виконання заходів з надання цієї соціальної послуги повинен мати:

твердий та м'який інвентар (меблі, посуд тощо);

лікарські засоби для надання першої медичної допомоги;

транспорт (за потреби), пристосований для перевезення отримувачів соціальної послуги.

10.4. Суб'єкт, що надає соціальну послугу, забезпечує надавачів соціальної послуги робочим місцем, обладнанням, інвентарем, витратними матеріалами та робочим одягом, необхідними для виконання їхніх обов'язків із здійснення денного догляду.

XI. Інформаційно-методичне забезпечення організації та надання соціальної послуги денного догляду

11.1. Суб'єкт, що надає соціальну послугу, організовує інформаційно-методичне забезпечення своєї діяльності, зокрема забезпечує своїх працівників нормативно-правовими актами, методичними та іншими матеріалами у сфері надання соціальних послуг.

11.2. Суб'єкт, що надає соціальну послугу, створює можливості для підвищення кваліфікації надавачів соціальної послуги, зокрема, щодо обміну досвідом надавачів соціальної послуги з іншими суб'єктами надання соціальної послуги.

XII. Взаємодія з іншими суб'єктами, що надають соціальну послугу

Суб'єкт, що надає соціальну послугу, організовує виконання заходів з надання цієї соціальної послуги із залученням (за потреби та на договірній основі) інших підприємств, установ, організацій та закладів.

XIII. Оцінка ефективності надання соціальної послуги денного догляду

13.1. Оцінка ефективності надання соціальної послуги денного догляду здійснюється під час проведення зовнішнього та внутрішнього оцінювання якості зазначеної соціальної послуги.

13.2. Суб'єкт, що надає соціальну послугу, здійснює опитування отримувачів соціальної послуги та/або їхніх законних представників з метою отримання відгуків стосовно організації та надання соціальної послуги денного догляду.

Результати опитувань обговорюються під час проведення аналізу діяльності суб'єкта, що надає соціальну послугу, та надавачів соціальної послуги і враховуються в подальшій роботі з метою підвищення ефективності та якості надання соціальної послуги денного догляду.

XIV. Документація, що застосовується під час організації процесу надання соціальної послуги денного догляду

Суб'єкт, що надає соціальну послугу, здійснює свою діяльність відповідно до установчих документів (положень), цивільно-правових договорів (для фізичних осіб - підприємців).

Документація ведеться, оформляється та зберігається відповідно до вимог законодавства.

XV. Механізми оцінки дотримання стандарту денного догляду

15.1. Діяльність суб'єкта, що надає соціальну послугу, підлягає внутрішній та зовнішній оцінці на відповідність професійним, законодавчим вимогам.

Для проведення внутрішньої та зовнішньої оцінки якості надання соціальної послуги денного догляду застосовуються показники якості соціальної послуги денного догляду, наведені в додатку 4 до цього Державного стандарту.

Результати проведення внутрішньої та зовнішньої оцінки якості надання соціальної послуги денного догляду оприлюднюються і поширюються серед отримувачів соціальної послуги, їхніх законних представників, населення адміністративно-територіальної одиниці, де здійснює свою діяльність суб'єкт, що надає соціальну послугу.

15.2. Суб'єкт, що надає соціальну послугу, проводить не рідше ніж один раз на рік внутрішнє оцінювання своєї діяльності щодо відповідності соціальної послуги денного догляду, що ним надається, вимогам цього Державного стандарту та вживає заходів щодо усунення виявлених недоліків.

15.3. До процедури проведення оцінювання залучаються надавачі соціальної послуги, отримувачі соціальної послуги та/або їхні законні представники.

З цією метою розробляється і впроваджується процедура консультацій з отримувачами соціальної послуги, членами їхніх сімей, законними представниками щодо відповідності обсягу, змісту, умов та порядку надання соціальної послуги денного догляду вимогам, встановленим у цьому Державному стандарті.

15.4. Суб'єкти, що надають соціальну послугу, підлягають зовнішньому оцінюванню, що здійснюється центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, іншими уповноваженими органами відповідно до законодавства.

Суб'єкт, що надає соціальну послугу, вживає заходів щодо:

інформування отримувачів соціальної послуги, їхніх законних представників про проведення та результати зовнішнього оцінювання діяльності суб'єкта, що надає соціальну послугу;

забезпечення безперешкодного доступу отримувачів соціальної послуги та/або їхніх законних представників до органу, що здійснює зовнішнє оцінювання.

XVI. Фінансово-економічне обґрунтування вартості соціальної послуги денного догляду

Вартість соціальної послуги розраховується з урахуванням собівартості послуги, адміністративних витрат і податку на додану вартість.

Вартість соціальної послуги, що надається за рахунок коштів місцевих бюджетів, формується з урахуванням фінансових можливостей відповідних місцевих бюджетів.

(абзац другий розділу XVI із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства соціальної політики України від 07.12.2018 р. N 1834)

 

Директор
Департаменту соціальних послуг

І. Тарабукіна

 

Комплексне визначення ступеня індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги денного догляду

1. Ступінь індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги з числа осіб похилого віку та осіб з інвалідністю з фізичними та/або сенсорними порушеннями визначається на підставі оцінки можливості виконання елементарних та складних дій:

Таблиця 1

Група рухової активності

Сума балів за шкалами оцінки виконання елементарних та складних дій

Ступінь

Характеристика ступенів індивідуальної потреби

I група

127 балів

0

Сторонньої допомоги не потребує

II група

100 - 126 балів

1

Основні види елементарних дій (вмивання, одягання, взування, контроль за актами сечовиділення та дефекації, прийняття ванни, душу, користування туалетом, харчування, користування посудом та побутовою технікою) виконує самостійно й у повному обсязі.
Основні види складних дій (приготування їжі, прийом лікарських засобів, користування телефоном, транспортом, ведення домашнього господарства, прибирання, прання, заняття рукоділлям, розпоряджання особистими коштами, здійснення покупок та отримання послуг) виконує самостійно й у повному обсязі.
Пересувається поза помешканням і двором без віддалення на великі відстані. Користується транспортом. Має труднощі при підйомі крутими сходами.
Може потребувати сторонньої допомоги при здійсненні покупок або отриманні послуг.
Незначна залежність від сторонньої допомоги.
З урахуванням наявних факторів ризику отримувач соціальної послуги може потребувати сторонньої допомоги й догляду у незначному обсязі (часткової сторонньої підтримки потребує виконання отримувачем соціальної послуги менше ніж 10 % простих та складних дій)

III група

88 - 99 балів

2

Основні види елементарних дій (вмивання, одягання, взування, контроль за актами сечовиділення та дефекації, користування туалетом, харчування, користування посудом та побутовою технікою) виконує самостійно й у повному обсязі.
Основні види складних дій (приготування їжі, прийом ліків, користування телефоном, транспортом, розпоряджання особистими фінансами) виконує самостійно й у повному обсязі.
Пересувається в межах двору біля помешкання й на невеликі відстані.
Користується транспортом. Має труднощі при підйомі сходами.
Ванну чи душ приймає самостійно, може періодично потребувати сторонньої допомоги (присутність сторонньої особи з метою уникнення травм).
Може потребувати незначної допомоги у веденні домашнього господарства, часткової допомоги при пранні, занятті рукоділлям, у здійсненні покупок у магазинах чи отриманні послуг в організаціях, що не знаходяться поблизу місця проживання.
Помірно виражена залежність від сторонньої допомоги. Отримувач соціальної послуги може потребувати помірного обсягу сторонньої допомоги й догляду з огляду на наявні обмеження у життєдіяльності, умови проживання й фактори ризику (часткової сторонньої допомоги може потребувати виконання отримувачем соціальної послуги до 20 % простих та складних дій)

75 - 87 балів

3

Основні види елементарних дій (вмивання, контроль за актами сечовиділення та дефекації, користування туалетом, харчування, користування посудом та побутовою технікою) виконує самостійно й у повному обсязі.
Види складних дій (прийом лікарських засобів, користування телефоном, розпоряджання особистими коштами) виконує самостійно й у повному обсязі.
Пересування в більшості випадків обмежується помешканням. Може пересуватися на невеликі відстані самостійно чи в супроводі сторонньої особи пішки або на транспорті.
Може мати значні труднощі при підйомі сходами або не може самостійно (без сторонньої допомоги) підніматися сходами.
Під час прийняття ванни чи душу може потребувати часткової сторонньої допомоги.
Може потребувати незначної допомоги при вдяганні та взуванні, при приготуванні їжі, веденні домашнього господарства; часткової допомоги при пранні, у здійсненні покупок чи отриманні послуг.
Помірно виражена залежність у сторонній допомозі. Отримувач соціальної послуги може потребувати помірного обсягу сторонньої допомоги й догляду з урахуванням наявних обмежень у життєдіяльності та умов проживання і факторів ризику (часткової та повної сторонньої допомоги може потребувати виконання отримувачем соціальної послуги до 40 % простих і складних дій)

63 - 74 бали

4

Основні види елементарних дій (вмивання, контроль за актами сечовиділення та дефекації, користування туалетом, користування посудом та побутовою технікою) виконує самостійно й у повному обсязі.
Види складних дій (прийом ліків, користування телефоном, розпоряджання особистими коштами) виконує самостійно й у повному обсязі.
Пересування обмежується помешканням.
В окремих випадках може пересуватися на невеликі відстані самостійно чи з супроводжуючою особою пішки або на транспорті.
Не може підніматися сходами без сторонньої допомоги.
Може потребувати часткової сторонньої допомоги при вдяганні та взуванні, при приготуванні та прийомі їжі, у веденні домашнього господарства, при пранні, при прийнятті ванни чи душу.
Потребує допомоги у здійсненні покупок чи в отриманні послуг.
Отримувач соціальної послуги має виражену залежність у сторонній допомозі й догляді, у тому числі з урахуванням наявних обмежень у життєдіяльності та умов проживання і факторів ризику (часткової і повної сторонньої допомоги й догляду потребує виконання отримувачем соціальної послуги до 50 % простих і складних дій)

IV група

54 - 62 бали

5

Основні види елементарних дій (вмивання, контроль за актами сечовиділення та дефекації, користування туалетом, користування посудом та побутовою технікою) виконує самостійно й у повному обсязі.
Види складних дій (прийом ліків, користування телефоном, розпоряджання особистими фінансами) виконує самостійно й у повному обсязі.
Пересування обмежується помешканням.
В окремих випадках може пересуватися на невеликі відстані з супроводжуючою особою пішки або на транспорті.
Не може підніматись сходами без сторонньої допомоги.
Може вести домашнє господарство невеликого обсягу при великих часових затратах. Не може прати великі речі.
Може потребувати часткової сторонньої допомоги при прийнятті ванни чи душу, при одяганні й взуванні, при приготуванні та прийомі їжі.
Потребує допомоги у здійсненні покупок чи отриманні послуг.
Отримувач соціальної послуги має виражену залежність від сторонньої допомоги й догляду, у тому числі з урахуванням наявних обмежень у життєдіяльності та умов проживання і факторів ризику (часткової і повної сторонньої допомоги й догляду потребує виконання отримувачем соціальної послуги до 90 % простих та складних дій)

43 - 53 бали

6

Може вмиватися, розчісуватися, чистити зуби, взуватися і вдягатися, приймати їжу з частковою сторонньою допомогою. Може частково контролювати акти сечовиділення та дефекації.
Пересування в більшості випадків обмежене кімнатою. В окремих випадках може виходити у двір із супроводжуючою особою.
Приймає ванну чи душ із сторонньою допомогою. Користується туалетом зі сторонньою допомогою (потребує допомоги для збереження рівноваги при вдяганні, роздяганні).
Основні види домашнього господарства вести не може. Може приготувати прості страви й випрати невеликі речі.
Потребує допомоги у здійсненні покупок чи отриманні послуг.
Може користуватись телефоном.
Приймає лікарські засоби самостійно чи з незначною допомогою. Може розпоряджатися особистими коштами.
Отримувач соціальної послуги має виражену залежність від сторонньої допомоги та догляду, у тому числі з урахуванням наявних обмежень у життєдіяльності та умов проживання і факторів ризику (часткової і повної сторонньої допомоги та догляду потребує виконання отримувачем соціальної послуги до 100 % простих та складних дій, із них 60 % і більше потребують часткової сторонньої допомоги)

32 - 42 бали

7

Може вмиватися, розчісувати волосся, чистити зуби, взуватися і вдягатися, приймати їжу, приймати ванну чи душ зі сторонньою допомогою.
Користується туалетом зі сторонньою допомогою (потребує допомоги для збереження рівноваги при вдяганні, роздяганні).
Пересування обмежене кімнатою.
При переході з ліжка на крісло іноді потребує мінімальної допомоги чи нагляду.
Не може вести домашнє господарство, готувати прості страви, прати.
Викликає труднощі самостійний прийом лікарських засобів.
Часто не може розпоряджатися власними коштами.
Може користуватися телефоном з незначною допомогою.
Отримувач соціальної послуги повністю залежний від сторонньої допомоги й догляду, у тому числі з урахуванням наявних обмежень у життєдіяльності та умов проживання і факторів ризику (часткової і повної сторонньої допомоги й догляду потребує виконання отримувачем соціальної послуги до 100 % простих та складних дій, із них близько 50 % потребують часткової сторонньої допомоги)

V група

25 - 31 бал

8

Приймає ванну чи душ, вмивається, розчісує волосся, чистить зуби, вдягається, взувається зі сторонньою допомогою. Потребує часткової допомоги при прийомі їжі. Акт сечовиділення й дефекації може контролювати повністю або частково.
Пересування обмежене ліжком і простором навколо нього.
При переході з ліжка на крісло може потребувати часткової сторонньої допомоги. Користуватися туалетом може самостійно чи зі сторонньою допомогою (крісло-туалет біля ліжка чи судно).
Користується телефоном чи має труднощі при користуванні ним.
Не може самостійно готувати їжу, вести домашнє господарство, прати, займатися рукоділлям.
Не може самостійно приймати лікарські засоби та розпоряджатися особистими коштами.
Отримувач соціальної послуги повністю залежний від сторонньої допомоги. Часткова залежність складає менше ніж 50 % випадків виконання простих і складних дій та обумовлена станом здоров'я і можливістю пересування

12 - 24 бали

9

Отримувач соціальної послуги постійно перебуває в ліжку.
Потребує сторонньої допомоги при переході з ліжка на крісло.
Може здійснювати активні рухи у межах ліжка. Може самостійно сидіти.
Сідає самостійно чи з незначною допомогою. Контролює акти сечовиділення й дефекації частково чи повністю. Користується судном чи кріслом-туалетом.
Отримувач соціальної послуги повністю залежний від сторонньої допомоги

0 - 11 балів

10

Отримувач соціальної послуги постійно перебуває в ліжку.
Пересувається тільки зі сторонньою допомогою.
Вмивання, купання, вдягання й роздягання, прийом їжі здійснює тільки зі сторонньою допомогою.
Не сідає самостійно й не може сидіти. Не контролює акти сечовиділення й дефекації. Необхідний постійний цілодобовий догляд.
Отримувач соціальної послуги повністю залежний від сторонньої допомоги

2. Вивчення можливості виконання отримувачем соціальної послуги різних видів життєдіяльності здійснюється за допомогою анкетування, яке проводиться з використанням шкали оцінки можливості виконання елементарних дій (таблиця 2) та шкали оцінки можливості виконання складних дій (таблиця 3) з метою визначення:

залежності від будь-якої сторонньої допомоги (фізичної, словесної, нагляду)*;

можливості самостійно задовольняти свої основні життєві потреби;

ступеня залежності** і передбачуваної тривалості індивідуальної потреби у сторонній допомозі, причин, що її викликають.

3. Ступінь залежності отримувача соціальної послуги від сторонньої допомоги визначається оптимальним для конкретної ситуації методом: шляхом опитування отримувача соціальної послуги, членів його сім'ї, законних представників, надавача соціальної послуги, шляхом здійснення фахівцями безпосереднього спостереження за отримувачем соціальної послуги.

4. При застосуванні зазначених шкал обрані відповіді на питання повинні відображати реальні дії отримувача соціальної послуги. Оцінка проводиться на підставі інформації за попередні 24 - 48 годин (у разі потреби оцінка проводиться за довший період часу).

5. Шкала оцінки можливості виконання елементарних дій визначає повсякденну діяльність людини за допомогою 10 критеріїв, що стосуються сфери самообслуговування та можливості пересуватися (таблиця 2). Оцінка рівня виконання елементарних дій здійснюється за сумою балів, визначених для кожного отримувача соціальної послуги за кожним із розділів цієї шкали. Максимальний результат становить 100 балів, мінімальний - 0 балів.

Таблиця 2

Шкала оцінки можливості виконання елементарних дій

N з/п

Критерій

Характеристика

Бали

1

Прийом їжі

Приготування до прийому їжі та прийом їжі здійснює самостійно, користується посудом, столовими приборами та побутовою технікою без труднощів

10

Приготування до прийому їжі та прийом їжі здійснює самостійно, але за довший проміжок часу

9

Приготування до прийому їжі та прийом їжі здійснює самостійно із застосуванням спеціального посуду та технічних засобів реабілітації (далі - ТЗР)

8

Приготування до прийому їжі та прийом їжі здійснює самостійно або за допомогою ТЗР

7

Приймає їжу самостійно або за допомогою ТЗР, але не може приготуватися до прийому їжі (покласти їжу в тарілку чи налити рідину у стакан тощо)

6

Потребує нагляду чи незначної сторонньої допомоги при приготуванні до прийому їжі та прийомі їжі (наприклад при розрізанні продуктів харчування, приготуванні бутербродів тощо) (до 25 % дій чи часу)

5

Необхідний постійний нагляд або часткова допомога при прийомі їжі (до 50 % дій чи часу приймання їжі)

3

Потребує значного обсягу допомоги при прийомі їжі

1

Не може самостійно приймати їжу

0

2

Купання

Приймає ванну чи душ самостійно без труднощів

5

Приймає ванну чи душ самостійно з труднощами

4

Потребує нагляду чи незначної сторонньої допомоги при прийомі ванни чи душу, наприклад при виході з ванни чи душу, при роздяганні (до 25 % дій чи часу)

3

Потребує сторонньої допомоги при прийомі ванни чи душу (до 50 % дій чи часу)

2

Потребує значного обсягу сторонньої допомоги при прийомі ванни чи душу

1

Купання здійснюється тільки зі сторонньою допомогою в межах ліжка, у тому числі за допомогою ванни-простирадла

0

3

Особистий туалет (вмивання, розчісування, чищення зубів, гоління, маніпуляції із зубними протезами)

Самостійно без труднощів

5

Самостійно з труднощами

4

Потребує нагляду чи незначної сторонньої допомоги (до 25 % дій чи часу)

3

Потребує сторонньої допомоги (до 50 % дій чи часу)

2

Потребує значного обсягу сторонньої допомоги

1

Не може самостійно здійснювати особистий туалет

0

4

Одягання і взування

Вдягається і взувається самостійно без труднощів

10

Вдягається і взувається самостійно із застосуванням ТЗР без труднощів

9

Повільно вдягається і взувається самостійно або із застосуванням ТЗР

8

З труднощами вдягається і взувається самостійно або із застосуванням ТЗР

7

При вдяганні і взуванні потребує нагляду чи незначної сторонньої допомоги, наприклад при застібанні ґудзиків, зав'язуванні шнурків (до 25 % дій чи часу)

5

Потребує сторонньої допомоги при вдяганні і взуванні (до 50 % дій чи часу)

3

Потребує значного обсягу сторонньої допомоги при вдяганні і взуванні

1

Не може самостійно вдягатися і взуватися

0

5

Контроль дефекації

Повністю контролює, у разі потреби може використовувати клізму чи свічки без сторонньої допомоги

10

Має функціонуючу колостому, за якою доглядає самостійно із застосуванням калоприймача

8

Випадкові інциденти не частіше 1 разу на тиждень, або потребує допомоги при використанні клізми і свічок (не частіше 1 разу на тиждень)

5

Періодично (2 - 3 рази на тиждень) не контролює дефекацію, або потребує використання клізми за допомогою надавача соціальної послуги або має функціонуючу колостому, за якою може доглядати самостійно з частковою сторонньою допомогою із застосуванням калоприймача

2

Практично не контролює (порушення більше 3-х разів на тиждень), за колостомою доглядати самостійно не може

1

Постійно не контролює або потребує застосування клізми чи догляду за колостомою, що здійснюється надавачем соціальної послуги

0

6

Контроль сечовиділення

Повністю контролює без сторонньої допомоги

10

Самостійно справляється з уростомою із застосуванням сечоприймача та інших спеціальних засобів або самостійно справляється з катетером

8

Випадкові інциденти не частіше 1 разу на добу

5

Періодично (2 - 3 рази на добу) не контролює сечовиділення, або є функціонуюча уростома, за якою може доглядати з частковою сторонньою допомогою із застосуванням сечоприймача

2

Практично не контролює (порушення більше 3 разів на добу), за уростомою доглядати самостійно не може, використовуються памперси

1

Постійно не контролює чи потребує використання катетера, яким не може користуватися самостійно; постійно використовуються памперси, або відмовляється від їх використання (внаслідок психічних порушень чи інших причин)

0

7

Відвідування й здійснення туалету

Відвідує та здійснює туалет самостійно без труднощів

10

Відвідує та здійснює туалет самостійно із застосуванням ТЗР

9

Насилу відвідує та здійснює туалет із використанням крісла-туалету, ТЗР без сторонньої допомоги

7

Потребує незначної сторонньої допомоги та нагляду під час відвідування й здійснення туалету, застосування крісла-туалету, наприклад для збереження рівноваги, при роздяганні, вдяганні й інших діях

5

Потребує значної сторонньої допомоги при відвідуванні та здійсненні туалету

3

Потребує постійної сторонньої допомоги при відвідуванні та здійсненні туалету

2

Туалет здійснюється тільки із застосуванням спеціальних засобів безпосередньо у ліжку (судно, памперси)

0

8

Вставання й перехід з ліжка

Переходить самостійно без труднощів

15

Переходить за допомогою ТЗР

12

При переході потребує нагляду (чи мінімальної допомоги)

10

Переходить самостійно чи за допомогою ТЗР з труднощами

7

Може самостійно сидіти в ліжку, при переході необхідна часткова стороння допомога

5

Може сидіти, але перехід здійснюється при постійній сторонній допомозі

3

Може сідати та сидіти тільки за підтримки, перехід здійснюється при постійній сторонній допомозі

1

Не може сидіти та встати з ліжка навіть при сторонній допомозі

0

9

Пересування

Може без сторонньої допомоги пересуватися на відстань більше 500 метрів. Може ходити по помешканню без сторонньої допомоги

15

Може без сторонньої допомоги самостійно пересуватися на відстань більше 500 метрів із застосуванням ТЗР. Може ходити по помешканню без сторонньої допомоги

14

Може без сторонньої допомоги самостійно пересуватися на відстань більше 500 метрів із застосуванням ТЗР повільно та з труднощами. Може ходити по помешканню без сторонньої допомоги

11

Може пересуватися зі сторонньою допомогою в межах 500 метрів. Може ходити по помешканню без сторонньої допомоги

10

Може самостійно пройти до 100 метрів або пересувається за допомогою крісла-коляски. Пересувається по помешканню повільно із зупинками на відпочинок

5

Може пройти до 100 метрів із застосуванням ТЗР. По помешканню пересувається з труднощами

3

Може пройти до 100 метрів тільки із сторонньою допомогою. По помешканню пересувається зі сторонньою допомогою

2

Не може самостійно рухатись на відстань більше 50 метрів чи не може пересуватися

0

10

Підйом по сходах

Може підніматись самостійно

10

Піднімається самостійно за допомогою ТЗР

9

Потребує багато часу для самостійного чи за допомогою ТЗР підйому по сходах

7

Потребує незначної сторонньої допомоги (чи нагляду)

5

Підніматися по сходах може тільки зі сторонньою допомогою

2

Не може підніматися сходами навіть зі сторонньою допомогою

0

 

Сума балів

 

 

6. Шкала оцінки можливості виконання складних дій визначає складні дії людини за допомогою 9 критеріїв (таблиця 3). Оцінка рівня виконання складних дій здійснюється за сумою балів, визначених для кожного отримувача соціальної послуги за кожним із розділів цієї шкали. Максимальний результат становить 27 балів, мінімальний - 10 балів.

Таблиця 3

Шкала оцінки можливості виконання складних дій

N з/п

Критерій

Характеристика

Бали

1

Користування телефоном

Може користуватися самостійно

3

Може користуватися тільки спеціально обладнаним телефоном (наприклад через слабкий слух чи зір)

2,5

Може користуватися з невеликою допомогою чи набираючи тільки добре знайомі номери

2

Може говорити по телефону, якщо хтось набере необхідний номер

1,5

Не може користуватися

1

2

Пересування на відстані, куди не можна дійти пішки

Може пересуватися самостійно, у тому числі громадським транспортом чи на таксі. Планує поїздки самостійно

3

Може пересуватися самостійно, у тому числі громадським транспортом чи на таксі, після докладних словесних інструкцій

2,5

Може пересуватися самостійно із незначною сторонньою допомогою, у тому числі громадським транспортом чи на таксі

2

Може пересуватися тільки з постійним супроводом громадським транспортом чи на таксі

1,5

Не пересувається

1

3

Дрібні покупки в магазині

Може робити покупки самостійно

3

Може робити покупки з незначною допомогою

2

Робить покупки за умови сторонньої допомоги й супроводу

1,5

Не у змозі робити покупки

1

4

Приготування їжі

Може готувати самостійно

3

Може готувати із напівфабрикатів

2,5

Може готувати з незначною допомогою

2

Може тільки розігрівати їжу

1,5

Не може готувати

1

5

Ведення домашнього господарства

Може вести самостійно

3

Може робити самостійно нетрудомісткі види робіт

2,5

Може вести з незначною допомогою

2

Потребує сторонньої допомоги при виконанні більше ніж половини робіт

1,5

Не може вести домашнє господарство

1

6

Дозвілля, у тому числі рукоділля

Дозвілля може організувати самостійно

3

Може організувати деякі види свого дозвілля самостійно

2,5

Дозвілля може організувати самостійно з незначною допомогою

2

Не може організувати своє дозвілля самостійно

1

7

Прання

Може прати самостійно

3

Може прати самостійно тільки за допомогою пральної машини

2,5

Може прати самостійно з незначною допомогою, наприклад при розвішуванні білизни

2

Потребує значного обсягу сторонньої допомоги

1,5

Не може займатись пранням

1

8

Прийом лікарських засобів

Може приймати лікарські засоби самостійно (правильно дозуючи та у відповідний час)

3

Може приймати лікарські засоби самостійно з незначною допомогою (застосування сторонньої допомоги необхідно при дозуванні лікарських засобів та нагадуванні про необхідність їх прийняти)

2

Може приймати лікарські засоби самостійно, якщо стороння особа постійно контролює їх прийом

1,5

Не може самостійно приймати лікарські засоби

1

9

Розпорядження особистими коштами

Розпоряджається самостійно

3

Розпоряджається самостійно з незначною допомогою

2

Здійснює поточні витрати самостійно, але планувати бюджет не може

1,5

Розпоряджатися не може

1

 

Сума балів

 

 

____________
* Необхідність у нагляді й словесній допомозі означає, що отримувач соціальної послуги належить до категорії тих, хто потребує сторонньої допомоги (залежний від сторонньої допомоги).

** Категорія "незалежний" допускає використання допоміжних технічних засобів реабілітації.

7. Ступінь індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги з числа осіб похилого віку з когнітивними розладами психіки та осіб з інвалідністю з інтелектуальними та/або психічними розладами визначається на підставі оцінки навичок проживання за основними категоріями (таблиця 4), що проводиться відповідно до Картки (таблиця 5) та оцінки можливості виконання елементарних та складних дій (для визначення ступеня рухової активності).

8. Метою заповнення Картки є оцінка навичок проживання особи шляхом визначення кількісних показників потреби в соціальній послузі, що базується на уніфікованих показниках рівня володіння навичками виконання елементарних та складних дій у 14 категоріях життєдіяльності.

9. В оцінюванні навичок проживання отримувача соціальної послуги беруть участь особа, яку оцінюють, фахівці мультидисциплінарної команди, законні представники, інші особи, які здійснюють догляд і знають навички отримувача соціальної послуги.

10. Для кожної з 14 категорій життєдіяльності запропоновано 25 характеристик володіння навичками, поділених за складністю на 5 рівнів (від найнижчого до високого) по 5 характеристик для кожного. За кожне підтвердження наявності в особи, яку оцінюють, певної характеристики нараховується один бал.

11. Оцінювання навичок проживання починається з найнижчого рівня. До наступного рівня оцінювання переходять за наявності ствердних відповідей щодо всіх п'яти характеристик, за які відповідно зараховується п'ять балів.

Якщо на найнижчому рівні ствердними є відповіді на чотири або менше запитань, рівень володіння навичками оцінюється як найнижчий.

Якщо на рівнях від базового до високого ствердними є відповіді на одне або два запитання, рівень володіння навичками оцінюється як попередній; якщо ствердними є три або чотири відповіді, зараховується цей рівень володіння навичками.

12. Отримувач соціальної послуги може мати високий рівень навичок проживання за однією категорією, але базовий чи найнижчий - за іншою.

13. Найнижчий рівень навичок для всіх категорій життєдіяльності означає, що особа не виявляє ознак розуміння необхідності виконання певних функцій та здатності їх виконувати без сторонньої допомоги і тому потребує значної підтримки фахівця.

Таблиця 4

Шкала оцінки навичок проживання за основними категоріями

N
з/п

Категорії

Рівень навичок проживання за категоріями

Характеристика володіння навичками

1

2

3

4

1

Управління фінансами / обізнаність у сфері споживання

Найнижчий

Відрізняє гроші від папірців
  Розуміє, що гроші заробляють
  Розуміє, що в магазині товари без грошей не дають
  Відрізняє банк від магазину
  Розуміє, у якому магазині, що купують

Базовий

Розуміє вартість монет та паперових грошей
  Може здійснити покупки в магазині та порахувати решту
  Має уявлення про відмінність між розкішшю та необхідністю у харчуванні, транспорті, одязі, житлі
  Знає відмінність між ціною зі знижкою та звичайною ціною
  Може визначити спосіб заощадження грошей на покупках

Задовільний

Знає, як відкрити банківський рахунок (розрахунковий або ощадний)
  Знає, як зробити та зняти банківський вклад
  Може обмежити бюджет на один тиждень (демонструє деяке вміння заощаджувати)
  Розуміє відмінність між нарахованою та фактично отриманою заробітною платою
  Може використовувати калькулятор, щоб додавати, віднімати, ділити і множити

Добрий

З допомогою може скласти місячний бюджет, що покриває витрати для самостійного життя
  Стійкий до впливів маркетингових кампаній (розпродажів, акцій, дешевих кредитів тощо)
  Знає, як звернутися до банку та отримати виписку з банківського рахунку
  Може порівнювати магазини відповідно до цін у них
  Знає, як обрізати і використовувати різноманітні акційні купони

Високий

Може заощадити та відкласти кошти для непередбачуваних ситуацій, сезонних рахунків тощо
  Розуміє, що означають покупки в кредит, відсотки та пеня
  Розуміє відрахування із заробітної плати, податки, страхування
  Може заповнити коротку форму для податкової декларації
  Має регулярну програму заощадження

2

Організація харчування

Найнижчий

Миє руки перед їжею без нагадування
  Розуміє, які продукти можна їсти без приготування, а які потрібно обробляти та готувати
  Знає, що овочі та фрукти потрібно мити, чистити
  Користується столовими приборами, такими як ложка, виделка
  Прибирає після себе посуд зі столу

Базовий

Миє руки перед вживанням чи приготуванням їжі
  Поводиться належним чином за столом
  Може замовити їжу у кафе чи закладі швидкого харчування
  Знає про продукти, які рекомендовано вживати для підтримання здорового способу життя
  Знає назви кухонного приладдя та те, як його використовувати

Задовільний

Може замовити їжу в ресторані, використовуючи меню
  Може приготувати сніданок чи обід на одну людину
  Може скласти список необхідних покупок для походу в магазин
  Може ефективно і безпечно використовувати кухонне приладдя для приготування їжі (ножі, тертки, консервні ножі, картоплечистки тощо)
  Уміє правильно накрити на стіл

Добрий

Виявляє продукти, які швидко псуються і мають зберігатися в холодильнику
  Розрізняє ознаки зіпсованої їжі
  Уміє дотримуватися інструкцій з приготування консервованих або заморожених продуктів
  Уміє купувати продукти для тижневого меню та не перевищувати бюджет на продукти харчування
  Уміє здійснити покупки у магазині (обрати товари зі списку покупок та сплатити за них касиру)

Високий

Готує страви за рецептами
  Уміє змінити рецепт, щоб приготувати страву для більшої чи меншої кількості людей
  Розуміє, як використовувати товари до закінчення терміну придатності для запобігання їх псуванню
  Уміє планувати щотижневе меню із поживних страв
  Розуміє та вміє використовувати ціни для порівняння магазинів

3

Зовнішній вигляд, дотримання правил особистої гігієни

Найнижчий

Одягається з допомогою інших осіб
  Користується туалетом і купається з допомогою інших
  Миє руки, чистить зуби, розчісує волосся з допомогою
  Може поголитися з допомогою (для чоловіків). Може з допомогою дотримуватися правил особистої гігієни, у тому числі під час менструального циклу (для жінок)
  Замінює брудний одяг з нагадуванням/допомогою

Базовий

Самостійно одягається і взувається відповідно до сезону
  Знає, коли потрібно змінити білизну і брудний одяг
  Самостійно купається
  Використовує мило, шампунь, дезодорант, крем для гоління, інші засоби з урахуванням статі
  Регулярно самостійно чистить зуби

Задовільний

Регулярно приймає душ та миється
  Доглядає за волоссям, підтримує його чистим та охайним
  Може самостійно скористатися послугами перукарні
  Одягається в досить чистий одяг
  Сушить взуття за потреби

Добрий

Може читати етикетки на одязі та визначити спосіб прання відповідних речей
  Може сортувати одяг для прання в пральній машині
  Знає вартість та може запланувати в бюджеті гроші для спеціальних процедур з волоссям, нігтями (фарбування, плетіння, манікюр тощо)
  Може самостійно прасувати одяг
  Може пришивати ґудзики і робити дрібний ремонт одягу

Високий

Може прати речі руками, виконуючи інструкції на етикетці
  Знає, який одяг потрібно одягнути майже для будь-якої події
  За потреби може віднести до ательє одяг для складного ремонту, орієнтується в послугах ательє та цінах
  Знає, яка косметика підходить саме йому/їй
  Уміє безпечно користуватися побутовою технікою для догляду за власною зовнішністю (феном, електробритвою, електроепілятором тощо)

4

Здоров'я

Найнижчий

Може сказати, що погано себе почуває
  Може показати/сказати, де болить
  Знає, що таке ліки і де вони зберігаються і продаються
  Не бере ліки без дозволу
  Розуміє, що у разі хвороби потрібно звертатися до лікаря

Базовий

Знає, що не можна брати чужі ліки, і не бере їх
  Знає, що вживання наркотиків, алкоголю або тютюну шкодить здоров'ю
  Знає основи анатомії людини
  Знає про методи контрацепції
  Знає, як і де отримати невідкладну медичну допомогу

Задовільний

Може розпізнавати й описувати симптоми застуди, грипу та інших найбільш поширених захворювань
  Погоджується пройти медичні процедури на прохання людини, якій довіряє
  Знає, що робити при незначному порізі, опіку чи як витягнути скабку
  Розуміє ризики вагітності та захворювань, що передаються статевим шляхом
  Розуміє ризики зловживання наркотиками і алкоголем

Добрий

Може доглядати за собою під час застуди чи грипу, виміряти собі температуру
  Розпізнає / правильно вживає ліки, які продаються без рецептів
  Може викликати лікаря або записатися до нього на прийом і дотримуватися лікарських інструкцій
  Вміє без нагляду безпечно приймати ліки, що входять до аптечки першої допомоги
  Знає методи контролю народжуваності (контрацепції), як їх отримати і запобігти поширенню захворювань, що передаються статевим шляхом

Високий

Усвідомлює необхідність здорового харчування, фізичних вправ, правильного харчування та інших профілактичних заходів для здорового способу життя
  Може визначити, коли треба звернутися в лікарню за невідкладною допомогою та коли піти до сімейного лікаря чи в поліклініку
  Усвідомлює необхідність повноцінного сну та прогулянок на свіжому повітрі
  Знає про заклади планування сім'ї
  Знає, що таке належне допологове спостереження

5

Утримання помешкання

Найнижчий

Знає, що потрібно дотримуватися чистоти в помешканні
  Відрізняє брудне помешкання від чистого
  Може прибрати брудний посуд зі столу
  Знає назви основних предметів для прибирання, де вони зберігаються
  Може скласти свій одяг з допомогою інших

Базовий

Може мити посуд, використовуючи мийні засоби та гарячу воду
  Може поміняти лампочку
  Може застелити ліжко
  Може самостійно винести сміття
  Як правило, кладе речі на свої місця

Задовільний

Вміє правильно використовувати пилосос і чистити його, чистити унітаз і ванну
  Може міняти постільну білизну
  Знає, як не допустити засмічення раковини й унітаза
  Знає, як підмітати й мити підлогу, вікна, витирати пил
  Знає відповідні мийні засоби для різних видів очищення

Добрий

Знає, як користуватися вантузом для прочищення унітаза чи раковини
  Може розморожувати холодильник за потреби
  Знає, як економити електроенергію і воду
  Виконує рутинні та генеральні прибирання, щоб підтримувати будинок в досить чистому стані
  Правильно використовує ящики і шафи для зберігання речей

Високий

Знає, що ремонт має виконувати власник будинку, і може подати запит щодо проведення ремонтних робіт
  Може зробити невеликий побутовий ремонт
  Може поміняти запобіжник або вимикач
  Може виміряти вікно для встановлення жалюзі чи штор
  Знає, як позбутися тарганів і як не завести шкідників тощо

6

Обізнаність у сфері нерухомості

Найнижчий

Може відрізнити житловий будинок від будинку іншого призначення
  Може сказати, в якому будинку проживає (приватний чи багатоквартирний)
  Знає людей, з якими проживає в будинку
  Знає працівників, які регулярно надають йому/їй послуги для задоволення базових потреб (догляду)
  Розуміє, до кого звертатися з питаннями про умови проживання

Базовий

Розуміє поняття "здається в оренду"
  Знає, як дістатися до аварійного виходу в будівлі
  Може правильно написати свою адресу
  Розрізняє в межах спільного приміщення, до яких кімнат може входити без дозволу, а до яких має постукати
  Може самостійно без допомоги користуватися ліфтом

Задовільний

Може читати і розуміє оголошення про оренду
  Розуміє основні терміни (власне житло, оренда, попросити довідку тощо)
  Може розрахувати витрати, пов'язані з орендою різного виду житла
  Знає правила поведінки із сусідами
  Уміє звернутися по допомогу, щоб орендувати житло

Добрий

Може визначити тип житла, що можна орендувати в межах власного бюджету і відповідає сучасним вимогам щодо житла
  Може розрахувати початковий внесок (депозити, плата за підключення, застава, оренда - перший місяць, придбання меблів та інших предметів домашнього вжитку)
  Може заповнити заяву про оренду житла і обговорити її з орендодавцем
  Знає, що потрібно оглянути квартиру, щоб переконатися, що господар будинку надав правдиву інформацію про квартиру та сусідів
  Розуміє наслідки, якщо права інших мешканців щодо майна чи можливого шуму не дотримуються

Високий

Демонструє здатність налагоджувати контакт та спілкуватися з іншими мешканцями й орендодавцем
  Знає, як отримати допомогу, якщо є конфлікт з орендодавцем
  Може викликати майстра у сфері комунальних послуг за потреби
  Уміє враховувати права інших співмешканців у разі проживання в орендованій квартирі
  Може регулярно сплачувати орендну плату та комунальні платежі

7

Користування транспортом

Найнижчий

Знає, що можна пересуватися за допомогою транспорту
  Може відрізнити громадський транспорт від приватного, вантажівку від легкового авто
  Розрізняє різні види громадського транспорту
  Знає, що за проїзд у громадському транспорті потрібно платити
  Розуміє важливість дотрим
ання правил дорожнього руху

Базовий

Розуміє важливість безпеки та використовує ремені безпеки під час поїздки в авто
  Ознайомлений із будь-якими формами доступного громадського транспорту
  Знає найближчі зупинки громадського транспорту біля свого будинку
  Знає вартість користування кожним видом громадського транспорту
  Може самостійно дістатися на громадському транспорті від дому до установи, яку відвідує регулярно

Задовільний

Може безпечно їздити на велосипеді
  Вміє сплатити вартість поїздки або пред'явити документ про пільговий проїзд
  Усвідомлює наслідки водіння без прав та страхування
  Знає, як викликати таксі та приблизну вартість поїздки на таксі
  Якщо є пояснення, може їздити в громадському транспорті з кількома пересадками

Добрий

Може організувати щоденне пересування транспортом на роботу чи навчання
  Знає, що потрібно зробити, щоб отримати права водія
  Знає дорожні знаки
  Може полагодити велосипед
  Може орієнтуватися по карті

Високий

Може скористатися альтернативним маршрутом громадського транспорту у разі, якщо регулярний маршрут не працює
  Знає, як здійснювати основне обслуговування автомобіля
  Може оцінити вартість утримання та експлуатації автомобіля на місяць/рік, включаючи вклади і страхування
  Уміє знайти інформацію про проїзд у громадському транспорті до іншого населеного пункту
  Може здійснити проїзд в обидва кінці на міжміському громадському транспорті

8

Організація навчального процесу

Найнижчий

Вміє читати
  Розрізняє поняття "один" і "багато" на прикладі конкретних предметів
  Може у складі групи проводити певний період часу за трудовою діяльністю (працетерапією) і для виконання роботи готовий освоювати певні трудові операції
  Відрізняє робочий час від дозвілля і поводить себе відповідно
  Розуміє, що кожен повинен працювати і що необхідно добре вчитися, щоб працювати

Базовий

Виявляє уподобання у певній сфері трудової діяльності під час групових занять із працетерапії
  Виявляє бажання освоювати нові трудові навички під час групових або індивідуальних трудових занять
  Розуміє поняття "професія" і виявляє бажання набути певної професії
  Має реалістичний погляд на свою майбутню професію
  Розуміє, що таке школа, професійне училище, технікум, університет

Задовільний

Може писати заяви під час вступу на освітні програми
  Має загальне уявлення про те, яка освіта необхідна для роботи, яку він/вона хоче виконувати
  Може обговорювати освітні/професійні плани з вчителями/консультантами
  Знає, як дізнатися про умови для вступу на навчальні програми
  Має уявлення про те, де зможе працювати після отримання бажаної освіти

Добрий

Знає, як писати конспекти
  Розуміє різницю між лекцією та практичним заняттям
  Розуміє освітні потреби/навички, необхідні для обраної роботи
  Знає вартість навчальних курсів
  Розуміє, що таке стипендія і як її отримати

Високий

Може вибрати освітній заклад, де можна здобути бажану професію
  Знає, де знайти і як отримати доступ до освіти або професійної підготовки в громаді
  Знає, як отримати фінансову допомогу для додаткової освіти
  Розуміє перспективи та можливі стандарти життя відповідно до рівня освіти і спеціалізованих навичок
  Розуміє, що повинен про себе турбуватися сам, якщо здобуватиме освіту в іншому місті, і готовий до самостійного проживання і самообслуговування

9

Навички пошуку роботи

Найнижчий

Знає, що дорослій людині потрібно працювати, щоб заробляти на життя
  Розрізняє різні види діяльності
  Розуміє різницю між працетерапією і найманою працею
  Усвідомлює, що улюблене заняття може не приносити прибутку
  Знає, що на роботі може виникнути потреба робити те, що скажуть, а не те, що хочеш

Базовий

Знає, що зазвичай працюють у робочі дні, а відпочивають у вихідні
  Уміє підготуватися до виходу на роботу вранці (вчасно встати, вдягтися, зібрати необхідні речі, замкнути двері)
  Має відповідне уявлення про типи роботи, доступні для нього/неї
  Знає, що за роботу людина отримує відповідну заробітну плату
  Знає, на яку роботу та оплату може розраховувати

Задовільний

Може написати стандартну форму заяви на роботу
  Може шукати оголошення про роботу й знаходити відповідні вакансії для себе
  Може пройти співбесіду, даючи підходящі відповіді на потенційні запитання
  Може домовитися про час для проходження співбесіди
  Знає про відповідний одяг для співбесіди

Добрий

Може написати резюме і підготуватися до співбесіди
  Може пройти співбесіду
  Знає функції Державної служби зайнятості України і може звернутися до неї
  Знає функції посередників із зайнятості та розуміє, що вони беруть плату за свої послуги
  Може визначити оголошення про працевлаштування

Високий

Має резюме
  Вміє реалістично зважувати переваги однієї роботи над іншою
  Розуміє прояви дискримінації на роботі і те, де шукати допомогу в таких випадках
  Може реалістично оцінити свою здатність виконувати посадові обов'язки після ознайомлення з ними
  Знає, до кого звернутися за консультацією у разі, якщо необхідно вибрати одну роботу із декількох вакансій і проаналізувати ризики

10

Організація роботи (зайнятості)

Найнижчий

Знає, що потрібно ходити на роботу / у трудові майстерні регулярно
  Знає, що на роботі / у трудовій майстерні працюють люди в колективі
  Може виконувати роботи/завдання з постійним супроводом, наглядом
  Потребує частих змін видів діяльності протягом робочого часу
  Потребує частих відпочинків протягом робочого часу

Базовий

Одягається на роботу належним чином
  Уміє розрахувати час, щоб дістатися до роботи вчасно
  Вчасно звітує про виконану роботу
  Знає свої посадові обов'язки і те, як виконувати завдання на роботі
  Знає, як зв'язатися з роботодавцем, якщо не може вийти на роботу

Задовільний

Уміє відповідно спілкуватися на роботі
  Уміє відрізняти робочі стосунки від приватних, розуміє робочу ієрархію і дисципліну
  Знає, як отримати розрахунковий листок
  Знає, через яку поведінку його/її буде одразу звільнено
  Знає, як звернутися по допомогу під час проблем на роботі

Добрий

Знає, коли має право на лікарняний, відпустку або особистий час
  Знає, яка процедура подання та розгляду скарг
  Знає, що потрібно зробити, щоб отримати підвищення
  Знає, де і коли не можна говорити з колегами
  Знає, як упоратися з гнівом у разі, якщо гнів направлений на керівника, колег або клієнтів

Високий

Може справлятися з гнівом у більшості випадків
  Знає "неписані правила" компанії і може виконувати їх
  Знає, як просити про підвищення або збільшення заробітної плати
  Знає, що потрібно зробити, щоб мати право на просування по службі
  Знає законні права працівника

11

Дотримання правил безпеки та поведінки під час надзвичайних ситуацій

Найнижчий

Знає про типові небезпечні ситуації і про їх наслідки
  Знає про необхідність звернутися по допомогу у таких ситуаціях
  Знає, що у небезпечну ситуацію можуть потрапити і близькі люди, яким потрібна буде допомога
  Розрізняє звукові та візуальні сигнали небезпеки
  Виконує інструкції доглядальника або професійного рятувальника у разі небезпечної ситуації

Базовий

Знає функції поліції, швидкої допомоги та пожежної, а також номери телефонів, за якими можна викликати кожну із служб
  Знає, що несправні прилади можуть призвести до пожежі
  Знає правильний спосіб утилізації недопалків, якщо палить
  Вміє закривати і відкривати двері та вікна
  Розуміє, що таке пожежна сигналізація і що робити у разі її спрацювання

Задовільний

Розуміє основні протипожежні заходи
  Знає, як правильно евакуюватися у разі пожежі
  Може розпізнати запах газу у разі його витоку
  Знає, що робити, і кому дзвонити, якщо відчутно запах газу у разі його витоку
  Дотримує
ться правил дорожнього руху

Добрий

Знає правила купання у водоймі та дотримується їх
  Знає, як правильно зберігати мийні засоби
  Дотримується правил безпеки під час побутового використання мийних засобів та електроприладів
  Може, як правило, визначити, коли потрібна професійна медична допомога, допомога пожежників, поліції
  Знає, як користуватися вогнегасником

Високий

Уміє плавати
  Знає і застосовує на практиці застережні заходи для орієнтації у місті або на місцевості
  Чітко виконує правила спілкування з незнайомцями, не ініціює контактів з незнайомими людьми
  Уміє безпечно користуватися газовою плитою
  Знає, що робити, коли зупинився ліфт

12

Знання ресурсів громади

Найнижчий

Знає, що існують магазини, школи, поліклініки, лікарні тощо, куди звертаються люди
  Знає, що в певних установах потрібно платити за послуги
  Знає, де розташований найближчий супермаркет або торговельний центр
  Знає про існування парків, кафе, кінотеатрів тощо для проведення дозвілля та відпочинку
  Може назвати по іменах своїх сусідів

Базовий

Знає, як отримати потрібну інформацію по телефону
  Може подзвонити найближчим родичам чи знайомим для вирішення певних проблем
  Знає, до кого звернутися у разі поранення або хвороби
  Знає, як отримати доступ до їжі та притулку в екстрених ситуаціях
  Знає, як користуватися посвідченням для безоплатного проїзду в транспорті, пільгового придбання їжі, отримання знижок в певних торговельних мережах

Задовільний

Знає, де знаходиться районне управління соціального захисту і питання, за якими можна туди звернутися
  Знає ті установи соціальної інфраструктури, де послуги надаються безоплатно
  Може використовувати довідники, щоб отримати інформацію
  Знає місцезнаходження найближчої недержавної організації
  Знає розташування найближчого поштового відділення та як користуватися його послугами

Добрий

Знає, до кого звернутися, якщо є проблеми з отриманням комунальних послуг
  Знає, де і як вирішуються питання щодо військового обліку
  Знає, до якої релігійної громади може звернутися по допомогу
  Знає "спеціалізовані" ресурси в громаді (консультування щодо психічного здоров'я, консультування як споживача, клініки щодо репродуктивного та сексуального здоров'я, офіси допомоги людям з інвалідністю, контролю за тваринами, місця масового відпочинку тощо)
  Розуміє важливість проведення благодійних заходів і з готовністю бере в них участь

Високий

Знає, хто обраний представником (депутатом) від територіальної громади і як до нього звернутися по допомогу
  Має абонентський квиток для відвідання спортивного клубу або басейну
  Знає, де знаходяться громадські організації, в яких можна отримати допомогу
  Знає, від яких благодійних програм можна отримати допомогу і яким чином (харчування, одяг, волонтерська допомога тощо)
  Має постійних друзів, родичів, приятелів, які регулярно надають психологічну підтримку та практичну допомогу у вирішенні певних життєвих ситуацій

13

Міжособистісні відносини

Найнижчий

Відрізняє чужих людей від близького оточення
  Дивиться в очі іншій людині та потискає руку, якщо інша людина це пропонує
  Виявляє інтерес до людей навколо себе, спостерігає за ними
  Демонструє адекватні мімічні реакції
  Адекватно коментує картинки про стосунки між людьми та їх взаємодію

Базовий

Може реагувати на звернення та відповідати на прості запитання
  Може визначити одного друга
  Може недовго поговорити з іншою людиною (обличчя в обличчя)
  Спілкується принаймні з однією людиною на тиждень
  Розрізняє сімейні стосунки від приятельських і виробничих (ділових)

Задовільний

Може представитися, в тому числі попросивши інших представити себе
  Розуміє межі спілкування, не завдає шкоди іншим людям
  Може звернутися по допомогу
  Може пояснити власні почуття
  Може визначити стосунки, які можуть бути шкідливі або небезпечні

Добрий

Може визначити свої сильні сторони і потреби (з допомогою, якщо необхідно)
  Бере активну участь у роботі громадської організації
  Знає, де можна отримати допомогу, якщо сам не в змозі вирішити міжособистісні конфлікти
  Утримується від фізичного насильства як засобу вирішення міжособистісних конфліктів
  Знає, як сказати "ні" тому, хто намагався переконати його/її зробити щось неправильне, уникає стосунків, які ображають чи несуть небезпеку

Високий

Визначає та висловлює гнів або інші сильні почуття належним чином, проговорює проблеми
  Може розробити реалістичний план з відповідними кроками для досягнення цілей і виконати його з чиєюсь допомогою
  Може передбачити з обмеженою участю інших, які наслідки можуть бути пов'язані з різними варіантами поведінки
  Знає, як висловити людині свою повагу та подяку
  Може описати зв'язок між діями і наслідками

14

Обізнаність у юридичній сфері

Найнижчий

Може назвати своє ім'я та прізвище
  Може назвати імена своїх опікунів/доглядальників
  Відрізняє власні речі від чужих
  Знає найменування та розташування установи соціального захисту, освіти чи забезпечення денної зайнятості, яку регулярно відвідує
  За відсутності матері/доглядальника знає, до кого звернутися по допомогу

Базовий

Має номер телефону особи, якій може подзвонити у разі певних життєвих негараздів
  Розуміє, які дії порушують закон та які будуть наслідки від такої поведінки
  Знає, хто такий поліцейський, юрист, нотаріус
  Знає свої основні права
  Може висловити правильне припущення про дії інших осіб, які порушують його/її права

Задовільний

Знає особисті права, якщо його/її заарештовано, а також функції адвоката в цій ситуації
  Знає дозволений вік для покупки алкоголю і тютюнових виробів
  Розуміє значення поняття "повноліття" в юридичних термінах (те, що можна робити, а чого не можна)
  Вміє читати договори і розуміє їх значення
  Знає, як і де зареєструватися, щоб голосувати

Добрий

Усвідомлює потребу в юридичній допомозі під час підписання будь-якої угоди
  Розуміє, що є безкоштовні юридичні послуги і в яких випадках доцільно звертатися по юридичну допомогу
  Знає, де і яким чином можна отримати безкоштовну юридичну допомогу
  Розуміє наслідки підписання контракту або договору оренди
  Має уявлення про штрафи за різні види проступків та злочинів

Високий

Показує себе хорошим громадянином і розуміє права й обов'язки громадянина
  Виконує обов'язки волонтера у своїй громаді
  Зареєстрований для голосування
  Знає, куди йти голосувати
  Знає відмінність між поняттями "кримінальний злочин", "проступок", "порушення"

Таблиця 5

Картка визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги

Висновок. Отримувач соціальної послуги _______________________________
                                                                                                                               (П. І. Б.)

загалом володіє навичками проживання на ___________ рівні, за уніфікованою оцінкою нараховано усього ______ балів, потребує в середньому ___ годин соціальної послуги на тиждень.

Особа, яка провела оцінювання (відповідальна особа)

______________________
(П. І. Б.)

__________________
(підпис)

____________
(дата)

 

Директор
Департаменту соціальних послуг

І. Тарабукіна

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства соціальної політики України від 07.12.2018 р. N 1834)

 

Індивідуальний план надання соціальної послуги денного догляду*

Інформація про отримувача соціальної послуги:

Прізвище, ім'я, по батькові: _____________________________________________________________

Вік: _________________________________________________________________________________

Стать: _______________________________________________________________________________

Сімейний стан: ________________________________________________________________________

Мова спілкування: _____________________________________________________________________

Інвалідність, група: ____________________________________________________________________

Ступінь індивідуальної потреби в наданні соціальної послуги денного догляду: __________________

Додаткова інформація про отримувача соціальної послуги (за наявності): _______________________

_____________________________________________________________________________________

Дата звернення: _______________________________________________________________________

Прізвище, ім'я, по батькові надавача соціальної послуги: _____________________________________

Інформація щодо необхідності залучення інших фахівців: ____________________________________

Послуга

Заходи, що складають зміст послуги

Ресурси (обладнання, технічні засоби реабілітації, інвентар, матеріали)

Періодичність та строки виконання (час, що витрачається на здійснення заходу)

Виконавці

Денний догляд

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

Моніторинг / поточне оцінювання результатів, перегляд індивідуального плану (дата проведення, підпис)

 

Надавач соціальної послуги

_________________
(підпис)

 

Отримувач соціальної послуги або його законний представник

_________________
(підпис)

 

____________
* Персональні дані використовуються з метою надання соціальної послуги денного догляду, захищаються і обробляються відповідно до вимог Закону України "Про захист персональних даних".

 

Директор
Департаменту соціальних послуг

І. Тарабукіна

 

ОСНОВНІ ЗАХОДИ,
що становлять зміст соціальної послуги денного догляду осіб похилого віку та осіб з інвалідністю, форми роботи та орієнтовний час для їх виконання

N з/п

Назва заходу

Форма роботи (індивідуальна/ групова (І/Гр)

Періодичність, орієнтовний час виконання (хв, середній показник)*

Нормативи забезпечення

1

2

3

4

5

I

Забезпечення умов для денного перебування

1.1

Створення соціально-побутових умов для денного перебування (забезпечення твердим та м'яким інвентарем, посудом)

І

Постійно

Відповідно до наказів Мінсоцполітики від 09 жовтня 2013 року N 653 "Про затвердження Типового положення про відділення денного догляду для дітей-інвалідів", зареєстрованого в Мін'юсті 04 грудня 2013 року за N 2057/24589, та від 18 серпня 2015 року N 852 "Про затвердження Типового положення про відділення денного догляду для осіб похилого віку та інвалідів", зареєстрованого в Мін'юсті 04 вересня 2015 року за N 1057/27502

II

Забезпечення харчуванням

2.1

Організація харчування

І / Гр

Від одного до чотирьох разів на день (за потреби)

Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 року N 324 "Про затвердження натуральних добових норм харчування в інтернатних установах, навчальних та санаторних закладах сфери управління Міністерства соціальної політики" та від 20 жовтня 2010 року N 953 "Про встановлення норм харчування на підприємствах, в організаціях та установах сфери управління Міністерства праці та соціальної політики"

III

Спостереження за станом здоров'я, надання реабілітаційних послуг

3.1

Спостереження за виконанням рекомендацій лікарів відповідно до медичних показань

І

15

 

3.2

Контроль за прийомом ліків за приписом лікаря

І

15 / за потреби згідно з індивідуальним планом/графіком

 

3.3

Вимірювання артеріального тиску

І

10 / за потреби згідно з індивідуальним планом/графіком

 

3.4

Закапування крапель

І

5 / за потреби згідно з індивідуальним планом/ графіком

 

3.5

Надання реабілітаційних послуг

І

відповідно до індивідуальної програми реабілітації особи з інвалідністю в межах відповідної діяльності установи

 

сприяння перегляду індивідуальної програми реабілітації

І

за потреби

 

моніторинг надання реабілітаційних послуг у разі їх отримання в інших суб'єктів відповідно до індивідуальної програми реабілітації

І

за потреби

 

нагляд і допомога під час проведення реабілітаційних заходів

І

60 / за потреби

 

допомога у забезпеченні технічними засобами реабілітації

І

за потреби згідно з індивідуальним планом/графіком

 

навчання та вироблення практичних навичок самостійного користування технічними та іншими засобами реабілітації

І

за потреби згідно з індивідуальним планом/графіком

 

організація спортивно-оздоровчої, технічної, художньої діяльності тощо

І / Гр

за потреби згідно з індивідуальним планом/графіком

 

IV

Формування та підтримання навичок самообслуговування

4.1

Проведення навчальних занять з різноманітної тематики щодо здорового способу життя та раціонального харчування тощо

І / Гр

30 / 60 за потреби згідно з індивідуальним планом/графіком

 

4.2

Відновлення вмінь і навичок з орієнтування в домашніх умовах

І / Гр

60 / 150 за потреби

 

4.3

Навчання навичкам самостійного життя, ведення безпечного способу життя, самопредставництва, спілкування, комунікації, позитивної поведінки

Гр

150 за потреби згідно з графіком

 

4.4

Проведення навчання з питань дотримання особистої гігієни, користування засобами гігієни тощо

Гр

150 за потреби згідно з графіком

 

4.5

Навчання, формування, розвиток та підтримка соціально-побутових навичок (самообслуговування, приготування їжі, користування грошима, здійснення дрібних покупок та планування щоденного бюджету, користування громадським транспортом, орієнтування в просторі та часі тощо)

І / Гр

за потреби згідно з індивідуальним планом/графіком

 

V

Психологічна підтримка

5.1

Бесіди, спілкування, допомога в аналізі життєвих ситуацій

І / Гр

15 / 60 щодня (за винятком вихідних та святкових днів)

 

5.2

Консультації психолога, соціального працівника, соціального педагога з метою профілактики та контролю депресії, депресивного стану, страху й тривожності, станів шоку, розпачу, розвитку реактивного психозу; мотивації до активності тощо

І

30 / за потреби згідно з індивідуальним планом/графіком, в критичний момент

 

5.3

Проведення заходів щодо емоційного та психологічного розвантаження

І / Гр

60 одноразово / за потреби

 

5.4

Проведення заходів щодо подолання психотравматичних ситуацій та стресів, кризових ситуацій, інших психологічних проблем

І / Гр

45 / 150 за потреби згідно з графіком

 

5.5

Навчання прийомам емоційного та психологічного розвантаження, саморегуляції й аутотренінгу

Гр

60 / 90 за потреби згідно з графіком

 

5.6

Формування впевненості в собі, самоповаги, навичок спілкування, розв'язання конфліктних ситуацій, відповідальності за дії та прийняті рішення

І / Гр

60 / 150 за потреби згідно з графіком

 

5.7

Надання консультацій з питань психічного та психологічного здоров'я

І / Гр

45 / за потреби

 

5.8

Корекція поліпшення взаємодії із соціальним оточенням (бесіди, спілкування, мотивація до активності та позитивного мислення)

І / Гр

90 / 150 за потреби

 

5.9

Подолання боязкості у виявленні власної думки, підвищеної чутливості до критики та оцінок оточення

І / Гр

90 / 150 за потреби

 

5.10

Корекція, спрямована на відновлення та розвиток психічних процесів (пам'яті, уваги, мислення, уяви, сприймання)

І / Гр

60 / 150 за потреби

 

5.11

Сприяння психосоціальній стабілізації, кращому розумінню себе (своєї ситуації та інших), розвитку навичок прийняття та реалізації рішень

І / Гр

60 / 150 за потреби

 

5.12

Корекція соціальних наслідків психологічної проблеми, що виникла внаслідок набуття інвалідності або у зв'язку з похилим віком

І / Гр

90 / 150 за потреби

 

5.13

Корекція психологічного стану та поведінки в повсякденному житті

І

за потреби згідно з індивідуальним планом/графіком

 

VI

Організація денної зайнятості, дозвілля

6.1

Залучення до трудових заходів (за можливості)

І / Гр

60 / 90 за потреби згідно з індивідуальним планом/графіком

 

6.2

Перегляд телепрограм, читання книжок, журналів, газет, спільні ігри тощо)

І / Гр

60 / 90 за потреби згідно з індивідуальним планом/графіком

 

6.3

Допомога у написанні та читанні листів

І

60 / 90 за потреби згідно з індивідуальним планом/графіком

 

6.4

Допомога під час занять рукоділлям, малюванням тощо; проведення ігор

І

60 / 90 за потреби згідно з індивідуальним планом/графіком

 

6.5

Організація екскурсій, виїздів на природу, залучення до участі в релігійних та обрядових заходах

Гр

240 / 300 1 раз на місяць

 

6.6

Залучення до життєдіяльності територіальної громади (інформування про проведення місцевих свят, конкурсів, фестивалів та інших заходів, організація участі у них або їх відвідування)

І / Гр

за потреби згідно з індивідуальним планом/графіком

 

6.7

Сприяння в налагодженні та збереженні соціальних зв'язків (підтримка та відновлення зв'язків із родичами, друзями, мешканцями територіальної громади)

І / Гр

за потреби згідно з індивідуальним планом/графіком

 

VII

Допомога у самообслуговуванні (під час вдягання, пересування у приміщенні суб'єкта, що надає соціальну послугу)

7.1

Допомога під час вдягання, роздягання, взування

І

за потреби згідно з індивідуальним планом/графіком

 

7.2

Надання допомоги під час пересування у приміщенні суб'єкта, що надає соціальну послугу

І

за потреби згідно з індивідуальним планом/графіком

 

VIII

Допомога у самообслуговуванні (дотримання особистої гігієни, рухового режиму, прийом ліків, годування)

8.1

Допомога під час вмивання, обтирання, обмивання

І

20 / за потреби згідно з індивідуальним планом/графіком

 

8.2

Допомога під час зміни натільної білизни

І

15 / за потреби згідно з індивідуальним планом/графіком

 

8.3

Допомога під час зміни постільної білизни

І

20 / за потреби згідно з індивідуальним планом/графіком

 

8.4

Допомога під час користування туалетом

І

20 / за потреби згідно з індивідуальним планом/графіком

 

8.5

Допомога у користуванні сечо-, калоприйомниками

І

40 / за потреби згідно з індивідуальним планом/графіком

 

8.6

Допомога у виконанні лікувальних фізичних вправ (за потреби)

І

45 / за потреби згідно з індивідуальним планом/графіком

 

8.7

Навчання користуванню технічними допоміжними та обов'язковими гігієнічними засобами (за потреби)

І / Гр

за потреби згідно з індивідуальним планом/графіком

 

8.8

Допомога у прийомі їжі

І

60 / за потреби згідно з індивідуальним планом/графіком

 

IX

Представництво інтересів

9.1

Допомога в оформленні або відновленні документів

І

30 за потреби згідно з індивідуальним планом/графіком

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року N 302 "Про затвердження зразка бланка, технічного опису та Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсним та знищення паспорта громадянина України" (зі змінами)

9.2

Сприяння в реєстрації місця проживання або перебування

І

30 за потреби згідно з індивідуальним планом/графіком

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 02 березня 2016 року N 207 "Про затвердження Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру"

X

Допомога в організації взаємодії з іншими фахівцями та службами

 

Допомога у написанні заяв, скарг, веденні переговорів з питань отримання соціальних та інших послуг

І

45 за потреби згідно з індивідуальним планом/графіком

 

XI

Допомога в отриманні безоплатної правової допомоги

 

Консультування щодо отримання правової допомоги через центри безоплатної правової допомоги

І

45 за потреби згідно з індивідуальним планом/графіком

 

XII

Транспортні послуги

 

Забезпечення перевезення отримувачів соціальної послуги до відділення (групи) денного догляду

І / Гр

за потреби згідно з індивідуальним планом/графіком

 

__________
* Час може відрізнятися з огляду на ступінь індивідуальної потреби отримувача соціальної послуги.

(додаток 3 у редакції наказу Міністерства
 соціальної політики України від 07.12.2018 р. N 1834)

 

ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ
надання соціальної послуги денного догляду

1. Кількісні показники:

кількість скарг та результати їх розгляду (у розрахунку на 100 отримувачів соціальної послуги денного догляду);

кількість подяк (у розрахунку на 100 отримувачів соціальної послуги денного догляду);

чисельність отримувачів соціальної послуги денного догляду, у яких відбулося покращення/погіршення емоційного, психологічного, фізичного стану за оцінкою мультидисциплінарної команди;

кількість задоволених звернень про отримання соціальної послуги денного догляду (відсоток від загальної кількості звернень);

чисельність працівників, які мають відповідну фахову освіту (%);

чисельність працівників, які підвищили рівень кваліфікації (%).

2. Якісні показники:

1) адресність та індивідуальний підхід:

критерії оцінювання:

наявність визначення ступеня індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги денного догляду (відсоток від загальної кількості отримувачів соціальної послуги денного догляду);

наявність індивідуального плану надання соціальної послуги денного догляду, що відповідає визначеному ступеню індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги (відсоток від загальної кількості отримувачів соціальної послуги денного догляду);

перегляд індивідуального плану надання соціальної послуги денного догляду (відсоток від загальної кількості отримувачів соціальної послуги денного догляду);

2) результативність:

критерії оцінювання:

рівень задоволеності соціальною послугою денного догляду (за оцінками отримувачів соціальної послуги денного догляду);

проведення внутрішнього та зовнішнього моніторингу якості надання соціальної послуги денного догляду;

кількість планів заходів з удосконалення роботи суб'єкта, що надає соціальну послугу;

3) своєчасність:

критерії оцінювання:

прийняття рішення щодо надання соціальної послуги денного догляду, визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги денного догляду, підготовка індивідуального плану надання соціальної послуги денного догляду відповідно до встановлених строків;

складання та підписання договору про надання соціальної послуги денного догляду відповідно до встановлених строків;

відповідність строків та термінів надання соціальної послуги денного догляду зазначеним в індивідуальному плані надання соціальної послуги;

4) доступність і відкритість:

критерії оцінювання:

наявність приміщень із розумним пристосуванням чи універсальним дизайном відповідно до державних будівельних норм і стандартів, а також вимог, визначених Державним стандартом соціальної послуги денного догляду, затвердженим наказом Міністерства соціальної політики України від 30 липня 2013 року N 452, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 09 серпня 2013 року за N 1363/23895;

наявність спеціально обладнаних місць для паркування транспортних засобів, спеціальних ліфтів, пандусів, інших пристосувань для безперешкодного доступу отримувачів соціальної послуги денного догляду до суб'єкта, що надає соціальну послугу денного догляду;

наявність оформлених стендів з інформацією для отримувачів соціальної послуги денного догляду про порядок надання, умови та зміст соціальної послуги денного догляду, в тому числі доступних для сприйняття особами з порушеннями зору, особами, які пересуваються в кріслах колісних, та особами з інтелектуальними порушеннями;

наявність довідників, буклетів та інших витратних матеріалів, газетних статей, записів радіо- та телепрограм щодо надання соціальної послуги денного догляду;

5) повага до отримувача соціальної послуги денного догляду:

критерії оцінювання:

відгуки отримувачів соціальної послуги денного догляду щодо ставлення до них надавачів соціальної послуги;

наявність оформлених стендів із зазначенням інформації про правозахисні організації, порядок подання та розгляду скарг;

наявність у договорі про надання соціальної послуги денного догляду положень щодо дотримання принципу конфіденційності;

наявність скриньки / книги для скарг і пропозицій;

6) професійність:

критерії оцінювання:

сформований відповідно до законодавства та з урахуванням спеціалізації суб'єкта, що надає соціальну послугу денного догляду, штатний розпис;

затверджені посадові інструкції та їх відсоток від загальної кількості посад;

розроблена програма стажування для надавачів соціальної послуги денного догляду;

затверджені графіки проведення навчання, підвищення кваліфікації та атестації соціальних працівників;

наявність документів про освіту (державного зразка) надавачів соціальної послуги денного догляду;

наявність особистих медичних книжок надавачів соціальної послуги та відсоток проходження обов'язкових медичних оглядів;

наявність графіка проведення робочих нарад з питань законодавства у сфері надання соціальних послуг;

наявність обладнання, інвентарю, витратних матеріалів, робочого одягу тощо, необхідних для надання соціальної послуги;

наявність програми та проведення заходів з покращення діяльності суб'єкта, що надає соціальну послугу, з урахуванням результатів оцінювання якості надання соціальної послуги.

(додаток 4 у редакції наказу Міністерства
 соціальної політики України від 07.12.2018 р. N 1834)

____________

Опрос