Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о национальной системе рейтингового оценивания общеобразовательных учебных заведений

Министерство образования и науки Украины (2)
Положение, Приказ от 01.08.2013 № 1059
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

01.08.2013

м. Київ

N 1059

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
09 серпня 2013 р. за N 1362/23894

Про затвердження Положення про національну систему рейтингового оцінювання загальноосвітніх навчальних закладів

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства освіти і науки України
 від 10 березня 2015 року N 269)

На виконання Національного плану дій на 2011 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава", затвердженого Указом Президента України від 27 квітня 2011 року N 504, з метою стимулювання підвищення якості загальної середньої освіти і престижності роботи вчителя

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про національну систему рейтингового оцінювання загальноосвітніх навчальних закладів, що додається.

2. Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти (Єресько О. В.) забезпечити подання на державну реєстрацію цього наказу до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Жебровського Б. М.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр

Д. В. Табачник

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший заступник
Міністра фінансів України

А. І. Мярковський

Президент Національної академії
педагогічних наук України

В. Г. Кремень

Голова Державної інспекції
навчальних закладів України

М. Ф. Гончаренко

 

ПОЛОЖЕННЯ
про національну систему рейтингового оцінювання загальноосвітніх навчальних закладів

1. Це Положення визначає основні засади організації та проведення рейтингового оцінювання діяльності загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від типу, форми власності та підпорядкування (далі - система рейтингового оцінювання).

2. Система рейтингового оцінювання впроваджується з метою сприяння забезпеченню державних гарантій рівного доступу до якісної загальної середньої освіти шляхом запровадження механізмів оцінювання діяльності загальноосвітніх навчальних закладів та виявлення факторів впливу на надання ними освітніх послуг.

3. Система рейтингового оцінювання загальноосвітніх навчальних закладів будується на принципах:

незалежності;

об'єктивності;

прозорості;

верифікації методології рейтингового оцінювання;

безперервності процесу;

формування довіри і відповідальності.

4. Основними завданнями системи рейтингового оцінювання є:

зміна освітньої парадигми на розвиток школи як соціальної системи;

створення широкої інформаційної бази для аналізу та прийняття відповідних управлінських рішень, спрямованих на поліпшення діяльності загальноосвітніх навчальних закладів;

створення умов для моніторингу діяльності загальноосвітніх навчальних закладів;

сприяння налагодженню системи державно-громадського управління освітою через інформування суспільства, органів державної влади всіх рівнів про загальноосвітні навчальні заклади різних типів і форм власності та обговорення результатів їхньої діяльності;

стимулювання діяльності загальноосвітніх навчальних закладів щодо забезпечення якості загальної середньої освіти та підвищення престижності праці педагогів.

5. Основні функції системи рейтингового оцінювання:

конструктивна (забезпечує порівняння та відповідне оцінювання діяльності загальноосвітніх навчальних закладів з метою своєчасного прийняття управлінських рішень);

координаційна (сприяє інформаційному забезпеченню оперативного управління для підвищення ефективності діяльності навчального закладу);

аналітична (є інформаційною базою для аналізу стану загальної середньої освіти);

контролююча (сприяє вдосконаленню системи контролю);

комунікаційна (є способом донесення до загальноосвітніх навчальних закладів, органів управління освітою, громадськості інформації про результати діяльності загальноосвітніх навчальних закладів);

стимулююча (є засобом мотивації та підставою для прийняття рішення щодо заохочення).

6. Суб'єктами системи рейтингового оцінювання є Міністерство освіти і науки України (далі - МОН України), Інститут інноваційних технологій і змісту освіти, Державна інспекція навчальних закладів України, обласні інститути післядипломної педагогічної освіти, місцеві органи управління освітою, загальноосвітні навчальні заклади. При необхідності можуть залучатися інші органи державної влади, органи місцевого самоврядування, установи і організації незалежно від підпорядкування та форм власності.

7. Система рейтингового оцінювання включає:

рейтинг загальноосвітніх навчальних закладів за результатами зовнішнього оцінювання результатів їхньої діяльності (зовнішнє рейтингове оцінювання), яке здійснюється без залучення коштів державного та місцевих бюджетів та проводиться на добровільних засадах. Зовнішнє рейтингове оцінювання на всеукраїнському рівні здійснюється МОН України, на місцевому - місцевими органами управління освітою;

рейтинг загальноосвітніх навчальних закладів за результатами внутрішнього моніторингу їхньої діяльності (рейтингове оцінювання за результатами внутрішнього моніторингу). Рейтингове оцінювання за результатами внутрішнього моніторингу на всеукраїнському рівні здійснюється Державною інспекцією навчальних закладів України, на місцевому - місцевими органами управління освітою.

8. Рейтингове оцінювання загальноосвітніх навчальних закладів може здійснюватися на всеукраїнському та місцевому рівнях не рідше ніж раз на п'ять років. Організаційне забезпечення проведення внутрішнього рейтингового оцінювання у регіонах покладається на місцеві органи управління освітою. Загальноосвітні навчальні заклади створюють умови для здійснення процедур оцінювання.

9. Нормативно-правове забезпечення, координацію роботи системи рейтингового оцінювання та міжнародне співробітництво в цій сфері здійснює МОН України спільно з Державною інспекцією навчальних закладів.

10. Порядок та методику проведення зовнішнього рейтингового оцінювання розробляють наукові установи за участю громадських організацій та затверджує МОН України.

Рейтинг загальноосвітніх навчальних закладів за результатами зовнішнього оцінювання може базуватися на критеріях, що формуються за показниками участі загальноосвітніх навчальних закладів у систематичних всеукраїнських моніторингових дослідженнях якості загальної середньої освіти, зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників, а також інших експертних оцінках.

11. Порядок та методику проведення рейтингового оцінювання за результатами внутрішнього моніторингу діяльності загальноосвітніх навчальних закладів розробляє Державна інспекція навчальних закладів за участю Інституту інноваційних технологій і змісту освіти, інших наукових установ, місцевих органів управління освітою, представників органів громадського самоврядування загальноосвітніх навчальних закладів та затверджує МОН України.

Рейтингове оцінювання за результатами внутрішнього моніторингу базується на офіційних даних діяльності загальноосвітніх навчальних закладів, що вносяться до Єдиної державної електронної бази з питань освіти, та проводиться за допомогою спеціальної автоматизованої інформаційної системи.

12. Державне підприємство "Інфоресурс" організовує і проводить збір та збереження в Єдиній державній електронній базі з питань освіти первинних даних, необхідних для функціонування автоматизованої інформаційної системи відповідно до вимог законодавства України.

13. Суб'єкти рейтингового оцінювання мають право:

вносити пропозиції МОН України щодо вдосконалення системи рейтингового оцінювання;

застосовувати у порядку, визначеному законодавством, будь-які засоби заохочення до працівників, що працюють у сфері загальної середньої освіти, за високу рейтингову оцінку загальноосвітнього закладу та успіхи в роботі, в тому числі оголошення подяки, нагородження почесною грамотою, представлення для нагородження, присвоєння почесних звань тощо;

брати участь у громадських обговореннях результатів рейтингового оцінювання;

стимулювати загальноосвітні навчальні заклади, які очолюють рейтинг на всеукраїнському та місцевому рівнях, вивчати та пропагувати досвід їхньої діяльності.

14. Результати рейтингового оцінювання оприлюднюються у засобах масової інформації.

15. Матеріали щодо рейтингового оцінювання діяльності загальноосвітніх навчальних закладів зберігаються протягом п'яти років установами, які будуть здійснювати організаційне забезпечення рейтингового оцінювання відповідно порядку і методик, розроблених і затверджених МОН України.

16. Створення та функціонування системи рейтингового оцінювання забезпечують суб'єкти системи рейтингового оцінювання в установленому законодавством порядку.

 

Директор департаменту загальної
середньої та дошкільної освіти

О. В. Єресько

Опрос