Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении квалификационных требований к руководителям и заместителям руководителей эксплуатирующих организаций

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины
Приказ от 16.07.2013 № 456
действует с 30.08.2013

МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

16.07.2013

м. Київ

N 456

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
07 серпня 2013 р. за N 1340/23872

Про затвердження кваліфікаційних вимог до керівників та заступників керівників експлуатуючих організацій

Відповідно до статті 9 Закону України "Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії", пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2008 року N 1162 "Про затвердження кваліфікаційних вимог до керівників та заступників керівників органів державного управління у сфері використання ядерної енергії, поводження з радіоактивними відходами і органів державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки" та пункту 3.2 Умов та порядку видачі ліцензій на провадження діяльності посадових осіб експлуатуючої організації, затверджених наказом Державної інспекції ядерного регулювання України від 28 грудня 2011 року N 195, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 25 січня 2012 року за N 113/20426,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Кваліфікаційні вимоги до керівників та заступників керівників експлуатуючих організацій (операторів) ядерних установок, які належать до сфери управління Міністерства енергетики та вугільної промисловості, що додаються.

2. Експлуатуючим організаціям (операторам) ядерних установок у місячний термін привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим наказом.

3. Департаменту стратегічної політики та ядерно-енергетичного комплексу в установленому порядку подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра енергетики та вугільної промисловості Чеха С. М.

 

Міністр

Е. Ставицький

 

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ
до керівників та заступників керівників експлуатуючих організацій (операторів) ядерних установок, які належать до сфери управління Міністерства енергетики та вугільної промисловості

1. На посаду керівника експлуатуючої організації (оператора) ядерної установки, яка належить до сфери управління Міністерства енергетики та вугільної промисловості, призначається особа, яка має:

1) для державного підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом":

вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр, спеціаліст інженерно-технічного спрямування (природничі, технічні науки, енергетика, інженерія);

стаж роботи у сфері використання ядерної енергії не менше ніж 5 років на керівних посадах:

що передують посаді керівника експлуатуючої організації (заступника керівника експлуатуючої організації, керівника відокремленого підрозділу експлуатуючої організації),

або в органах державного управління у сфері використання ядерної енергії чи в органах державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки,

або в інших організаціях, що здійснюють діяльність у сфері використання ядерної енергії;

належний рівень кваліфікації у сфері використання ядерної енергії, що підтверджується результатами перевірки знань норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки, проведеної у встановленому порядку органом державного управління у сфері використання ядерної енергії;

володіння особливостями, проблемами та пріоритетами у сфері використання ядерної енергії, високий рівень культури ядерної безпеки, професійну компетентність та відповідальність, здатність до системного мислення, прийняття рішень у нестандартних ситуаціях, бажання постійного навчання і самовдосконалення, що підтверджується характеристикою з попереднього місця діяльності;

належний рівень кваліфікації у сфері управління виробничо-господарської діяльністю підприємства;

відсутність протипоказань для виконання посадових обов'язків за результатами медичного огляду;

2) для інших експлуатуючих організацій:

вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр, спеціаліст відповідного професійного спрямування (природничі науки, інженерія, енергетика);

стаж роботи на керівних посадах в енергетичній галузі не менше ніж 3 роки;

належний рівень кваліфікації у сфері використання ядерної енергії, що підтверджується результатами перевірки знань норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки, проведеної у встановленому порядку органом державного управління у сфері використання ядерної енергії;

володіння особливостями, проблемами та пріоритетами у сфері використання ядерної енергії, високий рівень культури ядерної безпеки, професійну компетентність та відповідальність, здатність до системного мислення, прийняття рішень у нестандартних ситуаціях, бажання постійного навчання і самовдосконалення, що підтверджується характеристикою попередньої діяльності;

належний рівень кваліфікації у сфері управління виробничо-господарською діяльністю підприємства;

відсутність протипоказань для виконання посадових обов'язків за результатами медичного огляду.

2. На посаду заступника керівника експлуатуючої організації (оператора) ядерної установки, до службових обов'язків якого належить здійснення організаційно-розпорядчих функцій, пов'язаних із забезпеченням ядерної та радіаційної безпеки, та діяльність якого може здійснюватися лише на підставі ліцензії на провадження діяльності посадових осіб експлуатуючої організації, що видається Державною інспекцією ядерного регулювання України, призначається особа, яка має:

1) для атомних електростанцій:

вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр, спеціаліст інженерно-технічного спрямування (природничі, технічні науки, енергетика, інженерія);

стаж роботи у сфері використання ядерної енергії та/або в органах державного управління у сфері використання ядерної енергії чи в органах державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки не менше 10 років, у тому числі не менше ніж 3 роки на керівних посадах в експлуатуючій організації чи в її відокремленому підрозділі;

належний рівень кваліфікації у сфері використання ядерної енергії, що підтверджується результатами перевірки знань норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки, проведеної у встановленому порядку органом державного управління у сфері використання ядерної енергії;

володіння особливостями, проблемами та пріоритетами у сфері використання ядерної енергії, високий рівень культури ядерної безпеки, професійну компетентність та відповідальність, здатність до системного мислення, прийняття рішень у нестандартних ситуаціях, бажання постійного навчання і самовдосконалення, що підтверджується характеристикою з попереднього місця діяльності;

належний рівень кваліфікації у сфері управління виробничо-господарської діяльністю підприємства;

відсутність протипоказань для виконання посадових обов'язків за результатами медичного огляду;

2) для інших експлуатуючих організацій:

вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр, спеціаліст інженерно-технічного спрямування (природничі, технічні науки, енергетика, інженерія);

стаж роботи у сфері використання ядерної енергії та/або в органах державного управління у сфері використання ядерної енергії чи в органах державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки не менше 5 років, у тому числі не менше ніж 3 роки на керівних посадах в організаціях, на підприємствах, в установах, що здійснюють діяльність у сфері використання ядерної енергії;

належний рівень кваліфікації у сфері використання ядерної енергії, що підтверджується результатами перевірки знань норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки, проведеної у встановленому порядку органом державного управління у сфері використання ядерної енергії;

володіння особливостями, проблемами та пріоритетами у сфері використання ядерної енергії, високий рівень культури ядерної безпеки, професійну компетентність та відповідальність, здатність до системного мислення, прийняття рішень у нестандартних ситуаціях, бажання постійного навчання і самовдосконалення, що підтверджується характеристикою з попереднього місця діяльності;

належний рівень кваліфікації у сфері управління виробничо-господарською діяльністю підприємства;

відсутність протипоказань для виконання посадових обов'язків за результатами медичного огляду.

 

Заступник директора Департаменту
стратегічної політики та
ядерно-енергетичного комплексу

П. А. Чернов

Опрос