Идет загрузка документа (49 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Лицензионных условий осуществления хозяйственной деятельности по торговле пестицидами и агрохимикатами (только регуляторами роста растений)

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины
Условия, Приказ от 17.07.2013 № 439
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

17.07.2013

м. Київ

N 439

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
06 серпня 2013 р. за N 1330/23862

Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з торгівлі пестицидами та агрохімікатами (тільки регуляторами росту рослин)

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства аграрної політики та продовольства  України
 від 18 червня 2015 року N 223)

Відповідно до статті 6 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" та на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 року N 1698 "Про затвердження переліку органів ліцензування"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з торгівлі пестицидами та агрохімікатами (тільки регуляторами росту рослин), що додаються.

2. Департаменту землеробства (Демидов О. А.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Давиденка В. М.

 

Міністр

М. В. Присяжнюк

ПОГОДЖЕНО:

 

Міністр охорони здоров'я України

Р. Богатирьова

Голова Антимонопольного
комітету України

В. П. Цушко

Голова Державної служби
України з питань регуляторної
політики та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

 

Ліцензійні умови
провадження господарської діяльності з торгівлі пестицидами та агрохімікатами (тільки регуляторами росту рослин)

I. Загальні положення

1. Ці Ліцензійні умови визначають організаційні, кваліфікаційні та особливі вимоги, обов'язкові для виконання при провадженні господарської діяльності з торгівлі пестицидами та агрохімікатами (тільки регуляторами росту рослин).

2. Дія цих Ліцензійних умов поширюється на всіх суб'єктів господарювання, які здійснюють господарську діяльність з торгівлі пестицидами та агрохімікатами (тільки регуляторами росту рослин).

3. Перелік органів ліцензування затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 року N 1698 "Про затвердження переліку органів ліцензування".

4. Порядок ліцензування господарської діяльності з торгівлі пестицидами та агрохімікатами (тільки регуляторами росту рослин) встановлено Законом України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності".

5. Форми заяви про видачу ліцензії, відомості про наявність власних або орендованих складських і торгових приміщень матеріально-технічної бази та їх відповідність встановленим вимогам, заяви про видачу копії ліцензії, заяви про переоформлення ліцензії, заяви про видачу дубліката ліцензії, а також форма опису документів, що додаються до заяви про видачу ліцензії, наведені у додатках 1 - 6 до цих Ліцензійних умов.

6. Ліцензіат зобов'язаний повідомляти орган ліцензування про всі зміни даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії. У разі виникнення таких змін ліцензіат зобов'язаний протягом десяти робочих днів подати до органу ліцензування відповідне повідомлення в письмовій формі разом з документами або їх нотаріально засвідченими копіями, які підтверджують зазначені зміни.

У разі створення ліцензіатом - юридичною особою нової філії, іншого відокремленого підрозділу, де буде ним провадитися зазначений у ліцензії вид господарської діяльності, а для фізичної особи - підприємця - нового місця провадження господарської діяльності такий ліцензіат повинен подати до органу ліцензування заяву встановленого зразка про видачу копії ліцензії, а також документи відповідно до статті 10 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності".

II. Вимоги до провадження господарської діяльності з торгівлі пестицидами та агрохімікатами (тільки регуляторами росту рослин)

1. Організаційні вимоги:

1) ліцензіат при провадженні торгівлі пестицидами та агрохімікатами (тільки регуляторами росту рослин) повинен дотримуватись вимог:

Законів України:

"Про пестициди і агрохімікати";

"Про захист рослин";

"Про ліцензування певних видів господарської діяльності";

постанови Кабінету Міністрів України від 18 вересня 1995 року N 746 "Про затвердження Порядку одержання допуску (посвідчення) на право роботи, пов'язаної з транспортуванням, зберіганням, застосуванням та торгівлею пестицидами і агрохімікатами";

Державних санітарних правил "Транспортування, зберігання та застосування пестицидів у народному господарстві. ДСанПіН 8.8.1.2.001-98", затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України від 03 серпня 1998 року N 1;

2) забороняється провадження господарської діяльності з торгівлі пестицидами та агрохімікатами до їх державної реєстрації;

3) ліцензіат повинен:

вести облік наявності і використання пестицидів та агрохімікатів (тільки регуляторів росту рослин) у прибутково-видаткових книгах (журналах) і подавати статистичну звітність за затвердженими Державною службою статистики формами відповідно до Порядку державного обліку наявності та використання пестицидів і агрохімікатів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 листопада 1995 року N 881;

повідомляти центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері захисту рослин, про вивезення/ввезення з/до адміністративно-територіальної одиниці асортименту засобів захисту рослин;

4) ліцензіат повинен мати:

інструкцію з охорони праці;

посадові інструкції;

5) ліцензіат відповідно до вимог статті 10 Закону України "Про пестициди і агрохімікати" має видавати споживачеві на кожну товарну одиницю пестицидів та агрохімікатів (тільки регуляторів росту рослин) рекомендацію щодо її застосування із зазначенням культур та об'єктів, для оброблення яких призначено пестициди і агрохімікати, способів, норм і кратності використання, термінів вичікування (для пестицидів), заборони та обмеження на застосування, способів і засобів знешкодження пестицидів та агрохімікатів, а також заходів безпеки під час роботи, транспортування і зберігання, ліквідації аварійних ситуацій та їх наслідків, заходів надання першої медичної допомоги у разі отруєння;

6) ліцензіат відповідно до вимог статті 11 Закону України "Про пестициди і агрохімікати" повинен здійснювати продаж населенню пестицидів та агрохімікатів (тільки регуляторів росту рослин) у дрібно фасованому вигляді та з обов'язковою наявністю інструкції щодо безпечного їх застосування;

7) ліцензіат повинен дотримуватись установленого чинним законодавством порядку прийняття та оформлення громадян на роботу відповідно до вимог глави III Кодексу законів про працю України (укладання трудового договору з найманим працівником);

8) вимоги до провадження господарської діяльності з торгівлі пестицидами та агрохімікатами (тільки регуляторами росту рослин):

торгівля пестицидами та агрохімікатами (тільки регуляторами росту рослин) здійснюється лише через складські приміщення, які повинні мати санітарні паспорти, оформлені відповідно до Державних санітарних правил "Транспортування, зберігання та застосування пестицидів у народному господарстві. ДСанПіН 8.8.1.2.001-98", затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України від 03 серпня 1998 року N 1, та Закону України "Про захист рослин", або торгові приміщення, які повинні мати висновки державної санітарно-епідеміологічної експертизи;

складське чи торгове приміщення повинне мати відповідний дозвіл на початок роботи, виданий органами державного пожежного нагляду (декларацію), а з дати введення в дію Кодексу цивільного захисту України - зареєстровану в установленому порядку декларацію відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань пожежної безпеки.

2. Кваліфікаційні та особливі вимоги:

1) працівники ліцензіата, які організовують виконання робіт, пов'язаних з торгівлею пестицидами та агрохімікатами (тільки регуляторами росту рослин), повинні мати допуск (посвідчення) на право роботи з пестицидами і агрохімікатами, посвідчення про проходження спеціальної підготовки з питань безпечного проведення робіт з пестицидами і агрохімікатами, медичну книжку особи, яка працює з пестицидами і агрохімікатами (додатки 1, 2, 3 до постанови Кабінету Міністрів України від 18 вересня 1995 року N 746 "Про затвердження Порядку одержання допуску (посвідчення) на право роботи, пов'язаної з транспортуванням, зберіганням, застосуванням та торгівлею пестицидами і агрохімікатами");

2) ліцензіат для провадження господарської діяльності з торгівлі пестицидами та агрохімікатами (тільки регуляторами росту рослин) повинен забезпечити:

організацію та проведення атестації робочих місць відповідно до Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 серпня 1992 року N 442, у строки, передбачені колективним договором, але не рідше одного разу на 5 років;

організацію та проведення попереднього (при прийнятті на роботу) і періодичного (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників певних категорій згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я України від 21 травня 2007 року N 246 "Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 23 липня 2007 року за N 846/14113.

III. Вимоги щодо забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення, охорони навколишнього природного середовища при провадженні господарської діяльності з торгівлі пестицидами та агрохімікатами (тільки регуляторами росту рослин)

1. Ліцензіат відповідно до Законів України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" та "Про охорону навколишнього природного середовища" у процесі експлуатації виробничих, побутових та інших приміщень, споруд, обладнання, устаткування, транспортних засобів, використовуючи технології, повинен забезпечувати:

безпечні й відповідні умови праці та відпочинку, що відповідають вимогам санітарних норм;

заходи, спрямовані на запобігання захворюванням, отруєнням, травмам, забрудненню навколишнього середовища;

екологічну безпеку людей, раціональне використання природних ресурсів, додержання нормативів шкідливих впливів на навколишнє природне середовище.

2. Пестициди і агрохімікати (тільки регулятори росту рослин) і пакування іноземного виробництва, що ввозяться на територію України, повинні супроводжуватися даними про технологію їх знешкодження та утилізацію відповідно до статті 10 Закону України "Про пестициди і агрохімікати".

3. Ліцензіат повинен забезпечувати знешкодження та утилізацію непридатних або заборонених до використання пестицидів і агрохімікатів (тільки регуляторів росту рослин) та тари від них.

4. Утилізація, знищення та знешкодження непридатних або заборонених до використання пестицидів і агрохімікатів (тільки регуляторів росту рослин) та тари від них здійснюються підприємствами, на яких вони виготовлені, а також іншими підприємствами, що мають ліцензію на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами, на договірних умовах згідно з Порядком вилучення, утилізації, знищення та знешкодження непридатних або заборонених до використання пестицидів і агрохімікатів та тари від них, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27 березня 1996 року N 354.

 

Директор
Департаменту землеробства

О. А. Демидов

 

__________________________________
(найменування органу ліцензування)

Заява
про видачу ліцензії

Заявник ______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
          (для юридичної особи: повне найменування, місцезнаходження, посада, прізвище, ім'я, по батькові керівника;
          для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я, по батькові, серія, номер паспорта, ким і коли виданий, місце
                                                                                                             проживання)
номер телефону _____________________, факсу ____________________________________________,
код згідно з ЄДРПОУ (для юридичної особи) ______________________________________________,
організаційно-правова форма (для юридичної особи) ________________________________________
реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) (для фізичної особи - підприємця):
_____________________________________________________________________________________,
поточний рахунок N _______________________ у __________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                 (найменування банківської установи)
рахунок в іноземній валюті N ________________ у ___________________________________________
______________________________________________________________________________________
                                       (найменування кредитної установи (для фізичної особи - підприємця у разі наявності))

Прошу видати ліцензію на провадження такого виду господарської діяльності:
______________________________________________________________________________________

Найменування філій, відокремлених підрозділів юридичної особи (у разі наявності).
Місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця

Місцезнаходження

 

 

 

 

З порядком отримання ліцензії та Ліцензійними умовами провадження господарської діяльності з торгівлі пестицидами та агрохімікатами (тільки регуляторами росту рослин) ознайомлений і зобов'язуюсь їх виконувати.

Два примірники опису документів додаються.
 

Підпис заявника
"___" ____________ 20__ р.

______________
(підпис)
М. П.

________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

 

Відомість
про наявність власних або орендованих складських і торгових приміщень, матеріально-технічної бази та їх відповідність встановленим вимогам

1. Загальні відомості про суб'єкта господарювання

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові - для
фізичної особи - підприємця

 

Код згідно з ЄДРПОУ (для юридичної особи), для фізичної особи - підприємця - реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті)

 

2. Відомості про складські, торгові приміщення

N з/п

Місцезнаходження приміщення

Тип приміщення

Площа приміщення, м2
(загальна/орендована)

Реквізити (дата видачі, номер) санітарного паспорта (для складського приміщення), строк його дії, найменування органу, що видав документ

Дата видачі, номер дозволу на початок роботи або дата, номер та реєстраційні дані декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань пожежної безпеки

Реквізити документів, що підтверджують право користування приміщенням

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

Керівник суб'єкта господарювання

________________
(підпис)

___________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

"___" ____________ 20__ р.

М. П.

 

 

__________________________________
(найменування органу ліцензування)

Заява
про видачу копії ліцензії

______________________________________________________________________________________
                                                        (найменування, ідентифікаційний код органу, який видав ліцензію)

Заявник ______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
              (для юридичної особи: повне найменування, місцезнаходження, посада, прізвище, ім'я, по батькові керівника;
                для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я, по батькові, серія, номер паспорта, ким і коли виданий, місце
                                                                                                        проживання)
код згідно з ЄДРПОУ (для юридичної особи) _______________________________________________,
реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) (для фізичної особи - підприємця):
_____________________________________________________________________________________,
вид господарської діяльності, на провадження якої було видано ліцензію (серія ___________________
N ___________) ________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
просить видати копію ліцензії у зв'язку зі створенням нового відокремленого підрозділу, а саме:

Найменування філій, відокремлених підрозділів юридичної особи (у разі наявності).
Місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця

Місцезнаходження

 

 

 

 

 

 

Підпис заявника

______________
(підпис)

____________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

"___" ____________ 20__ р.

 

 

 

М. П.

 

Реєстрація заяви "___" ____________ 20__ р. N ____

_____________ ____________ ___________________
          (посада)                     (підпис)                      (прізвище)

 


 

__________________________________
(найменування органу ліцензування)

Заява
про переоформлення ліцензії

_____________________________________________________________________________________
                                               (найменування, ідентифікаційний код органу, який видав ліцензію)

Заявник ______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
        (для юридичної особи: повне найменування, місцезнаходження, посада, прізвище, ім'я, по батькові керівника;
         для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я, по батькові, серія, номер паспорта, ким і коли виданий, місце
                                                                                                   проживання)
код згідно з ЄДРПОУ (для юридичної особи) _______________________________________________,
реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) (для фізичної особи - підприємця): _____________________________________________________________________________________,
вид господарської діяльності, на провадження якої було видано ліцензію (серія __________________
N ___________) _______________________________________________________________________

Прошу переоформити ліцензію у зв'язку з
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
                       (зазначити причину: зміна найменування, що не пов'язана з реорганізацією юридичної особи, зміна
                    прізвища, ім'я, по  батькові фізичної особи - підприємця; зміна місцезнаходження юридичної особи,
              місця проживання фізичної особи - підприємця; зміни, що пов'язані з провадженням господарської діяльності)

Перелік документів, що підтверджують зміни:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Заявник

_______________
(підпис)

_____________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

"___" ____________ 20__ р.

 

 

 

М. П.

 

Реєстрація заяви "___" ____________ 20__ р. N ____

_____________ ____________ ___________________
          (посада)                     (підпис)                          (прізвище)

 


 

__________________________________
(найменування органу ліцензування)

Заява
про видачу дубліката ліцензії

_____________________________________________________________________________________
                                               (найменування, ідентифікаційний код органу, який видав ліцензію)

Заявник ______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
           (для юридичної особи: повне найменування, місцезнаходження, посада, прізвище, ім'я, по батькові керівника;
            для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я, по батькові, серія, номер паспорта, ким і коли виданий, місце
                                                                                                проживання)
код згідно з ЄДРПОУ (для юридичної особи) ______________________________________________,
реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) (для фізичної особи - підприємця):
_____________________________________________________________________________________,
вид господарської діяльності, на провадження якої було видано ліцензію (серія __________________
N ___________) _______________________________________________________________________

Прошу видати дублікат ліцензії у зв'язку з
_____________________________________________________________________________________
                                                        (зазначити причину: втрата ліцензії або пошкодження ліцензії)

До заяви додаються ____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
            (документ, що підтверджує внесення плати за видачу дубліката ліцензії, та непридатна до користування ліцензія)

Підпис заявника

_______________
(підпис)

_________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

"___" ____________ 20__ р.

 

 

М. П.

Реєстрація заяви "___" ____________ 20__ р. N ____

_____________ ____________ ___________________
          (посада)                    (підпис)                       (прізвище)

 


 

__________________________________
(найменування органу ліцензування)

ОПИС
документів, що додаються до заяви про видачу ліцензії

Вид господарської діяльності _____________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
від ___________________________________________________________________________________
                                                  (найменування (прізвище, ім'я, по батькові) суб'єкта господарювання)
______________________________________________________________________________________

N з/п

Реквізити документа

Кількість аркушів

Примітки

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заявник

_______________
(підпис)

_______________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

"___" ____________ 20__ р.

 

 

 

М. П.

 

Реєстрація заяви "___" 20__ р. N ____________

___________ _____________ ________________
     (посада)                     (підпис)                    (прізвище)

Відмітка про оплату

Документ

Підпис

Дата


____________

Опрос