Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к некоторым нормативно-правовым актам Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг Украины

Национальная комиссия; осуществляющая государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг
Распоряжение от 16.07.2013 № 2281
редакция действует с 01.01.2018

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

16.07.2013

м. Київ

N 2281

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
05 серпня 2013 р. за N 1323/23855

Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України

Із змінами і доповненнями, внесеними
розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
 від 26 вересня 2017 року N 3840

Відповідно до пункту 18 частини першої статті 28 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", пункту 13 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року N 1070, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,

ПОСТАНОВИЛА:

1. Затвердити Зміни до деяких нормативно-правових актів Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України, що додаються.

2. Департаменту регулювання та нагляду за наданням фінансових послуг фінансовими компаніями забезпечити подання цього розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Сектору зв'язків з громадськістю та протоколу забезпечити оприлюднення цього розпорядження після його державної реєстрації.

4. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на члена Нацкомфінпослуг Бурмаку М. О.

 

Голова Комісії

Б. Візіров

 

 

Зміни
до деяких нормативно-правових актів Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України

1. Пункт 1 втратив чинність

2. Унести до Порядку складання та подання звітності ломбардами до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 04 листопада 2004 року N 2740, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 листопада 2004 року за N 1482/10081, такі зміни:

1) доповнити главу 1 після пункту 1.1 новим пунктом 1.2 такого змісту:

"1.2. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:

журнал прийняття звітності - електронний журнал, частина програмно-технічного комплексу прийняття звітності, у якому фіксуються інформація щодо присвоєння реєстраційного номера, за яким реєструється звітність, що надійшла, дати її внесення до інформаційного масиву даних та інформація щодо її остаточного прийняття після перевірки. Дані в журналі захищені від унесення несанкціонованих змін;

прийнята звітність - звітність в електронній та паперовій формах, подана до Нацкомфінпослуг у строки та в обсязі, що встановлені цим Порядком, за умови відповідності паперової форми звітності за складом інформації електронній формі та внесення електронної форми звітності до журналу прийняття звітності, про що відповідальним працівником Нацкомфінпослуг зроблено відмітку на титульному аркуші паперової форми звітності.".

У зв'язку з цим пункт 1.2 вважати пунктом 1.3;

2) у главі 2:

у пункті 2.2:

в абзаці другому цифри і слово "20-го лютого" замінити відповідно цифрами і словом "09 лютого";

абзац четвертий викласти в такій редакції:

"Датою подання звітності вважається день фактичного її передання до Нацкомфінпослуг";

доповнити пункт новими абзацами такого змісту:

"При надходженні паперової форми звітності поштою дата подання визначається за поштовим штемпелем підприємства (відділення) зв'язку, що обслуговує відправника.

Датою подання електронної форми звітності є дата її відправлення через веб-інтерфейс на веб-сайті Нацкомфінпослуг у мережі Інтернет.

Факт відправлення електронної форми звітності підтверджується зміною статусу "Редагується" на статус "Відправлено", при цьому дата та час відправки такої звітності фіксуються в автоматичному режимі програмно-технічними засобами веб-інтерфейсу на веб-сайті Нацкомфінпослуг у мережі Інтернет.

У разі подання звітності з порушенням строків, визначених абзацами другим і третім цього пункту, така звітність вважається поданою несвоєчасно.";

у пункті 2.3:

абзац другий викласти в такій редакції:

"Аналітичні дані паперової форми звітності формуються у вигляді друкованих таблиць, які за складом інформації відповідають електронній формі звітності.";

абзац четвертий викласти в такій редакції:

"Електронна форма звітності складається та подається ломбардом через веб-інтерфейс на веб-сайті Нацкомфінпослуг в мережі Інтернет у режимі он-лайн.";

пункти 2.5, 2.6 викласти в такій редакції:

"2.5. У разі самостійного виявлення ломбардом помилок, що містяться в раніше поданій звітності, він має право подати виправлені форми звітності та письмові пояснення із зазначенням причин допущення помилок та інформації щодо граф та/або рядків форм звітності, у яких були допущені ці помилки, не пізніше ніж протягом десяти календарних днів з дати кінцевого терміну подання такої звітності.

2.6. До 01 червня року, наступного за звітним, ломбард подає до Нацкомфінпослуг аудиторський висновок та річну фінансову звітність, яка підтверджена аудиторською фірмою або аудитором, інформація про яких унесена до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що ведеться Нацкомфінпослуг.";

доповнити главу новим пунктом такого змісту:

"2.7. Звітність, що складається відповідно до цього Порядку, повинна ґрунтуватися на даних бухгалтерського обліку ломбарду та відображати всі дані, визначені цим Порядком.

Ломбарди зобов'язані забезпечити правильність складання та своєчасне подання звітності. Інформація, відображена у звітних даних на кінець звітного року, повинна відповідати інформації на початок наступного звітного року за відповідними рядками.

Нацкомфінпослуг застосовує заходи впливу до ломбарду відповідно до чинного законодавства у разі, якщо звітність складена та/або подана з порушеннями вимог законодавства, у тому числі цього Порядку, зокрема:

електронна форма звітності ломбарду не відповідає паперовій формі;

звітність подана не в повному обсязі;

звітність надана тільки в одній із форм (паперовій або електронній);

звітність містить інформацію, яка суперечить даним звітності, поданої ломбардом за попередні періоди;

звітність відповідно до цього Порядку є неподаною або поданою несвоєчасно;

звітність відповідно до цього Порядку є неприйнятою.".

 

Директор департаменту регулювання
та нагляду за наданням фінансових
послуг фінансовими компаніями

Г. Павленко

Опрос