Идет загрузка документа (20 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Изменения к некоторым нормативно-правовым актам Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг Украины и Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг

Национальная комиссия; осуществляющая государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг
Распоряжение от 11.07.2013 № 2265
редакция действует с 21.11.2017

Зміни
до деяких нормативно-правових актів Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України та Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

Із змінами і доповненнями, внесеними
розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
 від 8 серпня 2017 року N 3385

1. Унести до Положення про Державний реєстр фінансових установ, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 28 серпня 2003 року N 41 (у редакції розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 16 січня 2007 року N 6640), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 вересня 2003 року за N 797/8118, такі зміни:

1) у розділі I:

пункт 2 викласти в такій редакції:

"2. Дія цього Положення поширюється на всіх юридичних осіб (крім банків, професійних учасників фондового ринку, інститутів спільного інвестування, фінансових установ, що здійснюють діяльність з переказу коштів, фінансових установ, які мають статус міжурядових міжнародних організацій, Державної казначейської служби України та державних цільових фондів) незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності, які відповідно до Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" надають одну чи декілька фінансових послуг, державне регулювання діяльності з надання яких належить до компетенції Нацкомфінпослуг.";

доповнити розділ новим пунктом 16 такого змісту:

"16. Якщо відповідними ліцензійними умовами для юридичної особи, діяльність якої ліцензується Нацкомфінпослуг, визначено інший, ніж передбачений цим Положенням, порядок внесення інформації про юридичну особу до Реєстру, внесення інформації про таку юридичну особу до Реєстру здійснюється відповідно до ліцензійних умов.";

2) додатки 3 та 4 викласти в такій редакції:

Реєстраційна картка юридичної особи

Інформація про юридичну особу

Повне найменування заявника (з установчих документів)

 

Скорочене найменування заявника (з установчих документів) у разі наявності

 

Код за ЄДРПОУ

 

Наявність відокремлених підрозділів юридичної особи (так/ні)

 

Інформація про місцезнаходження та комунікаційні засоби юридичної особи

Код території за КОАТУУ

 

Поштовий індекс

 

Область

 

Район

 

Населений пункт

 

Вулиця*

 

Корпус (за наявності)

 

Будинок

 

Квартира, офіс (за наявності)

 

Міжміський телефонний код або код оператора мобільного зв'язку

 

Телефон

 

Факс

 

Електронна пошта (за наявності)

 

Веб-сторінка (за наявності)

 

____________
* Для проспекту, бульвару, провулку, узвозу, площі перед їх назвами зазначається відповідно слово "проспект", "бульвар", "провулок", "узвіз", "площа".

Інформація про види фінансових послуг, що надає чи планує надавати юридична особа

Види фінансових послуг

Необхідність наявності ліцензії (так/ні)

 

 

 

 

 

 

Інформація про статутний (складений) капітал (за наявності відповідно до законодавства)

Зареєстрований розмір статутного (складеного) капіталу

 

 

 

Фактично сплачений розмір статутного (складеного) капіталу

 

 

 

Частка статутного капіталу, що належить державі, %

 

Частка статутного (складеного) капіталу, що належить нерезидентам, %

 

Відомості про керівника юридичної особи

Прізвище, ім'я та по батькові і найменування посади керівника

 

Відомості про головного бухгалтера або особу, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку

Прізвище, ім'я та по батькові головного бухгалтера

Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця, на якого покладено ведення на договірних засадах бухгалтерського обліку

Повне найменування та код за ЄДРПОУ юридичної особи, на яку покладено ведення на договірних засадах бухгалтерського обліку

 

 

 

Інформація про проведення внутрішнього фінансового моніторингу

Дата документа про призначення працівника, відповідального за проведення внутрішнього фінансового моніторингу

 

Номер документа про призначення працівника, відповідального за проведення внутрішнього фінансового моніторингу

 

Прізвище, ім'я та по батькові працівника, відповідального за проведення внутрішнього фінансового моніторингу

 

Інформація про ліцензії, що видані іншими, ніж Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України і Нацкомфінпослуг, органами ліцензування

Назва ліцензії

 

Орган, який видав ліцензію

 

Дата видачі ліцензії

 

Серія та номер виданої ліцензії

 

Дата початку дії ліцензії

 

Строк дії ліцензії

 

Дата закінчення дії ліцензії

 

Статус ліцензії (чинна ліцензія, анульована)

 

Інформацію підтверджую.

Дані в електронній формі збігаються з даними паперової форми цієї реєстраційної картки.

Посада

 

Прізвище, ім'я, по батькові

 

Дата

"___" ____________ 20__ року

Підпис

 

М. П.

 

Внутрішній реєстраційний
код відокремленого підрозділу: _______________

Реєстраційна картка з інформацією про відокремлений підрозділ юридичної особи

Код фінансової установи (вноситься Нацкомфінпослуг)

 

Повне найменування відокремленого підрозділу

 

Код за ЄДРПОУ юридичної особи, що створила відокремлений підрозділ

 

Дата створення відокремленого підрозділу

 

Номер документа юридичної особи про створення відокремленого підрозділу

 

Код за ЄДРПОУ відокремленого підрозділу (в разі наявності)

 

Види фінансових послуг, що планує надавати відокремлений підрозділ

 

Необхідність наявності ліцензії (так/ні)

 

 

 

 

 

Поштовий індекс

 

Область

 

Район

 

Населений пункт

 

Вулиця*

 

Корпус (за наявності)

 

Будинок

 

Квартира, офіс (за наявності)

 

Міжміський телефонний код або код оператора мобільного зв'язку

 

Телефон

 

Факс

 

Прізвище, ім'я та по батькові і найменування посади керівника

 

____________
* Для проспекту, бульвару, провулку, узвозу, площі перед їх назвами зазначається відповідно слово "проспект", "бульвар", "провулок", "узвіз", "площа".

Інформація про проведення внутрішнього фінансового моніторингу (далі - ВФМ)

Дата документа про призначення працівника, відповідального за проведення ВФМ

 

Номер документа про призначення працівника, відповідального за проведення ВФМ

 

Прізвище, ім'я та по батькові працівника, відповідального за проведення ВФМ

 

Інформацію підтверджую.

Дані в електронній формі, що додаються, збігаються з даними паперової форми цієї реєстраційної картки.

Посада

 

Прізвище, ім'я, по батькові

 

Дата

"___" ____________ 20__ року

Підпис

 

М. П.".

2. Пункту 2 втратив чинність

3. Пункту 3 втратив чинність

 

Директор департаменту регулювання
та нагляду за наданням фінансових
послуг фінансовими компаніями

Г. Ф. Павленко

Опрос