Идет загрузка документа (16 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка присвоения квалификационных категорий спортивным судьям

Министерство молодежи и спорта Украины
Порядок, Приказ от 16.07.2013 № 31
редакция действует с 17.07.2015

МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

16.07.2013

м. Київ

N 31

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
02 серпня 2013 р. за N 1312/23844

Про затвердження Порядку присвоєння кваліфікаційних категорій спортивним суддям

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Міністерства молоді та спорту України
 від 16 червня 2015 року N 2025

Відповідно до статті 41 Закону України "Про фізичну культуру і спорт", Указу Президента України від 28 лютого 2013 року N 96 "Про деякі заходи з оптимізації системи центральних органів виконавчої влади", з метою забезпечення порядку присвоєння кваліфікаційних категорій спортивним суддям

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок присвоєння кваліфікаційних категорій спортивним суддям, що додається.

2. Департаменту спорту вищих досягнень Держмолодьспорту (Стеценко О. В.) подати цей наказ в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Визнати такими, що втратили чинність, накази Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту:

від 31 травня 2010 року N 1518 "Про затвердження Порядку присвоєння кваліфікаційних категорій спортивним суддям", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 17 червня 2010 року за N 401/17696;

від 28 січня 2011 року N 245 "Про внесення змін до Порядку присвоєння кваліфікаційних категорій спортивним суддям", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 16 лютого 2011 року за N 198/18936.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Міністр

Р. С. Сафіуллін

 

ПОРЯДОК
присвоєння кваліфікаційних категорій спортивним суддям

1. Цей Порядок поширюється на спортивні федерації (асоціації, спілки, об'єднання тощо) з видів спорту, що визнані в Україні в установленому законодавством порядку, у тому числі спорту інвалідів, та зареєстровані відповідно до законодавства як громадські об'єднання фізкультурно-спортивної спрямованості (далі - спортивні федерації).

2. Спортивні федерації ведуть облік спортивної діяльності та присвоюють кваліфікаційні категорії спортивним суддям у разі їх відповідності таким вимогам:

"Юний спортивний суддя" - особи (від 14 років), які взяли участь у суддівському семінарі і мають стаж суддівства не менше 3-х змагань серед учнів спортивної школи або клубу;

"Спортивний суддя другої категорії" - особи, які мають стаж суддівства не менше 2-х років та практику суддівства не менше 3-х змагань обласного, міського рівня або 5-ти змагань у спортивній школі, клубі та за умов участі у суддівському семінарі;

(абзац третій пункту 2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства молоді та спорту України від 16.06.2015 р. N 2025)

"Спортивний суддя першої категорії" - особи, які мають другу суддівську категорію, стаж суддівства не менше 3-х років, практику суддівства не менше 5-ти змагань обласного (міського) рівня або 5-ти всеукраїнських змагань, у 2-х з яких необхідно виконати обов'язки заступника головного судді або заступника головного секретаря та за умов участі у суддівському семінарі;

(абзац четвертий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства молоді та спорту України від 16.06.2015 р. N 2025)

"Спортивний суддя Національної категорії" - особи, які мають першу суддівську категорію, стаж суддівства не менше 3-х років, практику суддівства не менше 6-ти всеукраїнських змагань та за умов участі у суддівському семінарі.

(абзац п'ятий пункту 2 у редакції наказу Міністерства
 молоді та спорту України від 16.06.2015 р. N 2025)

3. Кваліфікаційна категорія спортивного судді, яка присвоєна відповідною спортивною федерацією з виду спорту, розповсюджується тільки на цей вид спорту.

(пункт 3 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства молоді та спорту України від 16.06.2015 р. N 2025)

4. Кваліфікаційні категорії спортивних суддів: "Спортивний суддя другої категорії", "Спортивний суддя першої категорії" та "Спортивний суддя Національної категорії" присвоюються послідовно.

5. Клопотання про присвоєння кваліфікаційної категорії спортивного судді порушується шляхом подання фізичною особою до відповідної спортивної федерації заяви встановленого зразка (додаток 1).

6. До заяви додаються:

копія свідоцтва про народження (для присвоєння кваліфікаційної категорії "Юний спортивний суддя");

копії 1 та 2 сторінок паспорта громадянина України (для присвоєння кваліфікаційної категорії "Спортивний суддя Національної категорії", "Спортивний суддя першої категорії", "Спортивний суддя другої категорії");

виписка з картки обліку спортивної суддівської діяльності заявника, що містить дані про виконання відповідної кваліфікаційної категорії спортивного судді;

дві фотокартки (розміром 3 х 4 см).

7. Заява та документи розглядаються спортивною федерацією з відповідного виду спорту протягом 30 календарних днів з дня їх надходження.

8. Особа, документи якої розглядаються на засіданні керівного органу спортивної федерації з відповідного виду спорту, може бути присутньою на її засіданні.

9. За результатами розгляду поданих документів спортивна федерація з відповідного виду спорту приймає рішення про присвоєння відповідної кваліфікаційної категорії спортивного судді або про відмову у присвоєнні кваліфікаційної категорії спортивного судді у разі невідповідності вимогам, визначеним у пункті 2 цього Порядку, про що заявникові повідомляється письмово у 10-денний строк з дня прийняття такого рішення.

10. У разі присвоєння відповідної кваліфікаційної категорії спортивного судді спортивна федерація з відповідного виду спорту протягом 30 календарних днів видає посвідчення спортивного судді встановленого зразка (додаток 2).

11. Спортивні судді зобов'язані раз на чотири роки проходити курси підвищення кваліфікації у порядку, визначеному відповідною спортивною федерацією.

(Порядок доповнено новим пунктом 11 згідно з наказом
 Міністерства молоді та спорту України від 16.06.2015 р. N 2025)

12. Спортивний суддя позбавляється кваліфікаційної категорії спортивного судді у разі виявлення недостовірної інформації, яка подавалась для присвоєння кваліфікаційної категорії, або у разі порушення правил суддівства змагань.

Рішення про позбавлення відповідної кваліфікаційної категорії спортивного судді приймається відповідною спортивною федерацією.

(Порядок доповнено новим пунктом 12 згідно з наказом
 Міністерства молоді та спорту України від 16.06.2015 р. N 2025,
у зв'язку з цим пункти 11, 12 вважати відповідно пунктами 13, 14)

13. У разі втрати або пошкодження посвідчення спортивного судді видається дублікат. Спортивні федерації ведуть облік виданих посвідчень.

14. Рішення про відмову у присвоєнні кваліфікаційної категорії спортивного судді або позбавлення кваліфікаційної категорії спортивного судді може буде оскаржене до суду.

(пункт 14 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства молоді та спорту України від 16.06.2015 р. N 2025)

 

Заступник директора департаменту
спорту вищих досягнень
Держмолодьспорту

О. В. Стеценко

 

ЗАЯВА

Прошу розглянути питання щодо присвоєння мені кваліфікаційної категорії спортивного судді _________________________________________________ категорії згідно з поданими документами.
                                     (назва категорії)

До заяви додаються:

1) копії 1 та 2 стор. паспорта громадянина України (копія свідоцтва про народження);

2) виписка з картки обліку спортивної суддівської діяльності;

3) дві фотокартки (розміром 3 х 4 см).

____________
(підпис)

"___" ____________ 20__ року

 

ЗРАЗОК
посвідчення спортивного судді

Титульна сторінка

 

 

 

СПОРТИВНИЙ СУДДЯ

 

 

 

 

 

Розворот посвідчення

________________________________________
(спортивна федерація, асоціація, спілка, об'єднання тощо)

 
Місце
для
фото
 


ПОСВІДЧЕННЯ N ______
Видано __________________
            (П. І. Б.)
_________________________

 Керівник         ________________                М. П.
                                                (П. І. Б.)

 

 

 

 

_____________________________
(назва кваліфікаційної категорії)

Дата присвоєння _____________

              N ____________________                М. П.
                           (розпорядчого документа)

____________

Опрос