Идет загрузка документа (23 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в приказ МВД Украины от 28 июля 2004 года N 842

МВД
Приказ от 08.07.2013 № 652
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

08.07.2013

м. Київ

N 652

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
02 серпня 2013 р. за N 1311/23843

Про внесення змін до наказу МВС України від 28 липня 2004 року N 842

Наказ втратив чинність
(у зв'язку з втратою чинності
наказом Міністерства внутрішніх справ України
 від 28 липня 2004 року N 842
згідно з наказом Міністерства внутрішніх справ України
 від 6 лютого 2019 року N 88)

Відповідно до статті 15 Закону України "Про центральні органи виконавчої влади", підпункту 44 пункту 4 Положення про Міністерство внутрішніх справ України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року N 383, та з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність до законодавства України

НАКАЗУЮ:

1. Унести до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 28 липня 2004 року N 842 "Про подальший розвиток служби психологічного забезпечення оперативно-службової діяльності органів внутрішніх справ України", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 жовтня 2004 року за N 1365/9964, такі зміни:

1) пункт 1.1 виключити.

У зв'язку з цим пункти 1.2 - 1.14 вважати відповідно пунктами 1.1 - 1.13;

2) пункт 1.2 викласти в такій редакції:

"1.2. Положення про відділи (відділення, сектори) психологічного забезпечення управлінь (відділів) кадрового забезпечення головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на транспорті";

3) пункт 1.9 викласти в такій редакції:

"1.9. Табель матеріально-технічної належності відділів (відділень, секторів) психологічного забезпечення управлінь (відділів) кадрового забезпечення головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на транспорті";

4) пункт 2 викласти в такій редакції:

"2. Керівникам структурних підрозділів МВС України, начальникам головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на транспорті, науково-дослідних установ, ректорам вищих навчальних закладів системи МВС України:

2.1. З метою навчання особового складу методам профілактики та подолання негативних психічних станів, прийомам саморегуляції, розвитку навичок розв'язання проблемних життєвих ситуацій, формування психологічної упевненості у складних ситуаціях професійної діяльності використовувати потенціал існуючих в органах та підрозділах внутрішніх справ, частинах внутрішніх військ, вищих навчальних закладах МВС психотренінгових комплексів, кабінетів психоемоційної регуляції та психологічних смуг перешкод.

2.2. Забезпечити проведення з працівниками, які вперше призначаються на керівні (командні) посади, інструктивно-методичних занять щодо цілей, форм і методів здійснення психопрофілактичної роботи в системі МВС, організації та планування зазначеного напрямку діяльності у підпорядкованих колективах.

2.3. Організувати проведення занять з особовим складом органів внутрішніх справ з питань прихильності до здорового способу життя, попередження травматизму, проявів девіантної поведінки, соціально-психологічної дезадаптації, суїцидальних проявів, інших надзвичайних подій серед працівників та профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу. До проведення занять залучати підготовлених працівників кадрових апаратів, фахівців служби психологічного забезпечення, медичних працівників закладів охорони здоров'я, представників неурядових та громадських організацій.";

5) пункт 3 виключити.

У зв'язку з цим пункти 4 - 6 вважати відповідно пунктами 3 - 5.

2. Затвердити Зміни до додатків до наказу МВС України від 28 липня 2004 року N 842 "Про подальший розвиток служби психологічного забезпечення оперативно-службової діяльності органів внутрішніх справ України", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 жовтня 2004 року за N 1365/9964, що додаються.

3. Департаменту кадрового забезпечення МВС України (Дивак М. М.) забезпечити в установленому законодавством порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Лекаря С. І.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр
генерал внутрішньої служби України

В. Ю. Захарченко

ПОГОДЖЕНО:

 

Міністр охорони здоров'я України

Р. Богатирьова

Президент
Національної академії наук України
академік НАН України

Б. Є. Патон

Заступник Міністра освіти і науки України -
керівник апарату

О. С. Дніпров

 

Зміни
до додатків до наказу МВС України від 28 липня 2004 року N 842 "Про подальший розвиток служби психологічного забезпечення оперативно-службової діяльності органів внутрішніх справ України"

1. Унести до Положення про службу психологічного забезпечення оперативно-службової діяльності органів внутрішніх справ України, затвердженого наказом МВС України від 28 липня 2004 року N 842 "Про подальший розвиток служби психологічного забезпечення оперативно-службової діяльності органів внутрішніх справ України", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 жовтня 2004 року за N 1365/9964, такі зміни:

слова "Центр практичної психології при МВС України" у всіх відмінках замінити словами "відділ психологічного забезпечення Управління соціально-гуманітарної та психологічної роботи Департаменту кадрового забезпечення МВС України" у відповідних відмінках;

слова "ЦПП при МВС України" замінити словами "ВПЗ УСГПР ДКЗ МВС України";

слова "Центри практичної психології при головних управліннях МВС України в Автономній Республіці Крим, місті Києві та Київській області, управліннях МВС України в областях, місті Севастополі та на транспорті" замінити словами "відділи (відділення, сектори) психологічного забезпечення управлінь (відділів) кадрового забезпечення головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на транспорті";

слова "центри практичної психології при ГУМВС, УМВС" у всіх відмінках замінити словами "відділи (відділення, сектори) психологічного забезпечення У(В)КЗ ГУМВС, УМВС" у відповідних відмінках;

слова "Центру практичної психології при ГУМВС (УМВС)" замінити словами "відділу (відділення, сектору) психологічного забезпечення У(В)КЗ ГУМВС, УМВС";

слова "Центр практичної психології" замінити словами "відділ (відділення, сектор) психологічного забезпечення";

слова "Департаменту роботи з персоналом" замінити словами "Департаменту кадрового забезпечення";

слова "органи, підрозділи по роботі з персоналом" у всіх відмінках замінити словами "підрозділи кадрового забезпечення" у відповідних відмінках.

2. Унести до Положення про Центр практичної психології при головних управліннях МВС України в Автономній Республіці Крим, місті Києві та Київській області, управліннях МВС України в областях, місті Севастополі та на транспорті, затвердженого наказом МВС України від 28 липня 2004 року N 842 "Про подальший розвиток служби психологічного забезпечення оперативно-службової діяльності органів внутрішніх справ України", зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 27 жовтня 2004 року за N 1366/9965, такі зміни:

1) назву цього Положення викласти в такій редакції:

"Положення про відділи (відділення, сектори) психологічного забезпечення управлінь (відділів) кадрового забезпечення головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на транспорті";

2) у тексті цього Положення:

слова "Центр практичної психології при головних управліннях МВС України в Автономній Республіці Крим, місті Києві та Київській області, управліннях МВС України в областях, місті Севастополі та на транспорті" замінити словами "відділ (відділення, сектор) психологічного забезпечення управлінь (відділів) кадрового забезпечення головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на транспорті";

слова "ЦПП при МВС України" замінити словами "ВПЗ УСГПР ДКЗ МВС України";

слова "Центр практичної психології" в усіх відмінках замінити словами "відділ (відділення, сектор) психологічного забезпечення" у відповідних відмінках;

слова "Центр практичної психології при ГУМВС (УМВС)" у всіх відмінках замінити словами "відділ (відділення, сектор) психологічного забезпечення У(В)КЗ ГУМВС, УМВС" у відповідних відмінках;

слова "Департаменту роботи з персоналом" замінити словами "Департаменту кадрового забезпечення";

3) у главі 1:

пункт 1.2 виключити.

У зв'язку з цим пункти 1.3 - 1.24 вважати відповідно пунктами 1.2 - 1.23;

пункт 1.8 виключити.

У зв'язку з цим пункти 1.9 - 1.23 вважати відповідно пунктами 1.8 - 1.22;

пункт 1.14 виключити.

У зв'язку з цим пункти 1.15 - 1.22 вважати відповідно пунктами 1.14 - 1.21;

пункт 1.14 викласти в такій редакції:

"1.14. Для здійснення професійної діяльності відділу (відділення, сектору) психологічного забезпечення виділяються робочі кабінети, персональна електронно-обчислювальна, аудіо-, відеотехніка відповідно до затвердженого Табеля матеріально-технічної належності відділів (відділень, секторів) психологічного забезпечення управлінь (відділів) кадрового забезпечення головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на транспорті";

пункт 1.19 виключити.

У зв'язку з цим пункти 1.20, 1.21 вважати відповідно пунктами 1.19, 1.20;

4) підпункт 4.1.2 пункту 4.1 глави 4 виключити.

У зв'язку з цим підпункти 4.1.3, 4.1.4 вважати відповідно підпунктами 4.1.2, 4.1.3;

5) назву глави 5 викласти в такій редакції:

"5. Основні завдання та функції практичного психолога окремого підрозділу".

3. Унести до Положення про психолого-педагогічне супроводження навчально-виховного процесу у навчальних закладах МВС України, затвердженого наказом МВС України від 28 липня 2004 року N 842 "Про подальший розвиток служби психологічного забезпечення оперативно-службової діяльності органів внутрішніх справ України", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 жовтня 2004 року за N 1367/9966, такі зміни:

1) у тексті цього Положення:

слова "проректору по роботі з персоналом навчального закладу МВС України" замінити словами "проректору навчального закладу МВС України з кадрового забезпечення та міжнародної діяльності";

слова "проректору навчального закладу МВС України по роботі з персоналом" замінити словами "проректору навчального закладу МВС України з кадрового забезпечення та міжнародної діяльності";

слова "проректору навчального закладу по роботі з персоналом" замінити словами "проректору навчального закладу МВС України з кадрового забезпечення та міжнародної діяльності";

слова "центрів практичної психології при ГУМВС, УМВС" замінити словами "відділів (секторів, відділень) психологічного забезпечення управлінь (відділів) кадрового забезпечення ГУМВС, УМВС";

слова "ЦПП при МВС України" замінити словами "ВПЗ УСГПР ДКЗ МВС України";

2) у главі 1:

пункт 1.11 виключити.

У зв'язку з цим пункти 1.12 - 1.21 вважати відповідно пунктами 1.11 - 1.20;

пункт 1.12 виключити.

У зв'язку з цим пункти 1.13 - 1.20 вважати відповідно пунктами 1.12 - 1.19;

пункт 1.13 виключити.

У зв'язку з цим пункти 1.14 - 1.19 вважати відповідно пунктами 1.13 - 1.18;

пункт 1.15 викласти в такій редакції:

"1.15. Підрозділи психологічного забезпечення навчальних закладів МВС України розташовуються у спеціально виділених приміщеннях із дотриманням відповідних санітарно-гігієнічних вимог та забезпеченням ефективного функціонування. Вони обладнуються відповідною обчислювальною та організаційною технікою, допоміжними технічними засобами відповідно до затвердженого Табеля матеріально-технічної належності відділів (відділень, секторів) психологічного забезпечення управлінь (відділів) кадрового забезпечення головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на транспорті".

4. Унести до Положення про групу посиленої психологічної уваги в органах внутрішніх справ України та навчальних закладах МВС України, затвердженого наказом МВС України від 28 липня 2004 року N 842 "Про подальший розвиток служби психологічного забезпечення оперативно-службової діяльності органів внутрішніх справ України", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 жовтня 2004 року за N 1368/9967, такі зміни:

слова "Центру практичної психології при ГУМВС України в Автономній Республіці Крим, м. Києві та Київській області, УМВС України в областях, м. Севастополі та на транспорті" замінити словами "відділу (відділення, сектору) психологічного забезпечення управлінь (відділів) кадрового забезпечення головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на транспорті";

слова "проректора по роботі з персоналом навчального закладу МВС України" замінити словами "проректора навчального закладу МВС України з кадрового забезпечення та міжнародної діяльності".

5. Унести до Інструкції про порядок поглибленого психологічного обстеження кандидатів на керівні посади органів внутрішніх справ України, затвердженої наказом МВС України від 28 липня 2004 року N 842 "Про подальший розвиток служби психологічного забезпечення оперативно-службової діяльності органів внутрішніх справ України", зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 27 жовтня 2004 року за N 1371/9970, такі зміни:

слова "центри практичної психології при ГУМВС, УМВС" в усіх відмінках замінити словами "відділи (відділення, сектори) психологічного забезпечення управлінь (відділів) кадрового забезпечення ГУМВС, УМВС" у відповідних відмінках;

слова "Центру практичної психології при МВС України" замінити словами "відділу психологічного забезпечення УСГПР ДКЗ МВС України";

слова "ЦПП при МВС України" замінити словами "ВПЗ УСГПР ДКЗ МВС України";

слова "Центру практичної психології при ГУМВС, УМВС" замінити словами "відділу (відділення, сектору) психологічного забезпечення управлінь (відділів) кадрового забезпечення ГУМВС, УМВС".

6. Унести до Інструкції з порядку організації та здійснення психологічної експрес-діагностики працівників органів внутрішніх справ України, затвердженої наказом МВС України від 28 липня 2004 року N 842 "Про подальший розвиток служби психологічного забезпечення оперативно-службової діяльності органів внутрішніх справ України", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 27 жовтня 2004 року за N 1372/9971, такі зміни:

слова "Центром практичної психології при МВС України (далі - ЦПП при МВС України)" замінити словами "відділом психологічного забезпечення УСГПР ДКЗ МВС України";

слова "центрів практичної психології при ГУМВС, УМВС" замінити словами "відділів (відділень, секторів) психологічного забезпечення управлінь (відділів) кадрового забезпечення ГУМВС, УМВС".

7. Унести до Інструкції щодо застосування комп'ютерних поліграфів у роботі з персоналом органів внутрішніх справ України, затвердженої наказом МВС України від 28 липня 2004 року N 842 "Про подальший розвиток служби психологічного забезпечення оперативно-службової діяльності органів внутрішніх справ України", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 27 жовтня 2004 року за N 1373/9972, такі зміни:

слова "ЦПП при МВС України" замінити словами "ВПЗ УСГПР ДКЗ МВС України";

слова "Центрів практичної психології при ГУМВС, УМВС, УМВСТ" замінити словами "відділів (відділень, секторів) психологічного забезпечення управлінь (відділів) кадрового забезпечення ГУМВС, УМВС".

8. Унести до Інструкції з порядку обліку і звітності служби психологічного забезпечення оперативно-службової діяльності органів внутрішніх справ України, затвердженої наказом МВС України від 28 липня 2004 року N 842 "Про подальший розвиток служби психологічного забезпечення оперативно-службової діяльності органів внутрішніх справ України", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 27 жовтня 2004 року за N 1374/9973, такі зміни:

слова "центрів практичної психології при головних управліннях МВС України в Автономній Республіці Крим, місті Києві та Київській області, управліннях МВС України в областях, місті Севастополі та на транспорті" замінити словами "відділів (відділень, секторів) психологічного забезпечення управлінь (відділів) кадрового забезпечення головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на транспорті";

слова "заступниками начальників ГУМВС, УМВС, ГУВВ, ДСО та проректорами навчальних закладів у системі МВС України по роботі з персоналом, заступниками начальників органів, підрозділів внутрішніх справ по роботі з персоналом" замінити словами "начальниками управлінь (відділів) кадрового забезпечення ГУМВС, УМВС, ГУВВ, ДДСО та проректорами навчальних закладів МВС України з кадрового забезпечення та міжнародної діяльності";

слова "Центру практичної психології при МВС України" замінити словами "відділу психологічного забезпечення УСГПР ДКЗ МВС України";

слова "ЦПП при МВС України" замінити словами "ВПЗ УСГПР ДКЗ МВС України";

слова "ЦПП при ГУМВС, УМВС" замінити словами "В(С)ПЗ У(В)КЗ ГУМВС, УМВС".

 

Начальник Департаменту
кадрового забезпечення
МВС України
генерал-майор міліції

М. М. Дивак

Опрос