Идет загрузка документа (13 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Инструкции о порядке медицинского обеспечения в Службе безопасности Украины

СБУ
Приказ от 16.07.2013 № 292
Утратил силу

СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ

НАКАЗ

16.07.2013

м. Київ

N 292

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
02 серпня 2013 р. за N 1308/23840

Про затвердження Змін до Інструкції про порядок медичного забезпечення в Службі безпеки України

Наказ втратив чинність
(у зв'язку з втратою чинності
наказом Служби безпеки України
 від 8 жовтня 2007 року N 718
згідно з наказом Центрального управління Служби безпеки України
 від 21 грудня 2017 року N 740)

Відповідно до статей 10, 13 Закону України "Про Службу безпеки України", статті 11 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", з метою удосконалення порядку організації медичного забезпечення у Службі безпеки України

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок медичного забезпечення в Службі безпеки України, затвердженої наказом Служби безпеки України від 08 жовтня 2007 року N 718, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 31 жовтня 2007 року за N 1238/14505.

2. Начальнику Військово-медичного управління Служби безпеки України забезпечити подання в установленому порядку цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Голова Служби

О. Якименко

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Об'єднаного комітету
профспілок СБ України

В. Шатілов

В. о. Міністра
охорони здоров'я України

О. Толстанов

 

ЗМІНИ
до Інструкції про порядок медичного забезпечення в Службі безпеки України

1. У пункті 1.2 розділу I:

1) абзац четвертий викласти в такій редакції:

"вироби медичного призначення (далі - ВМП) - вироби, що включені до Локального формуляра лікарських засобів та виробів медичного призначення, дозволених до використання у закладах охорони здоров'я СБУ, що формується з урахуванням медичної допомоги, яка надається в цих закладах (далі - Локальний формуляр), який щороку затверджується наказом начальника ВМУ СБУ, інші ВМП, що закуповуються закладами охорони здоров'я СБУ за кошти державного бюджету;";

2) абзац дев'ятий після слів "лікарські засоби" доповнити словами "(далі - ЛЗ)";

3) доповнити пункт після абзацу дев'ятого абзацом десятим такого змісту:

"медико-санітарний супровід - супровід, який полягає в наданні пацієнту консультативної допомоги фахівцями закладів охорони здоров'я СБУ, з'ясуванні першочергових потреб в ЛЗ та/або ВМП для вирішення питання щодо надання допомоги пацієнту;".

У зв'язку з цим абзаци десятий - чотирнадцятий вважати відповідно абзацами одинадцятим - п'ятнадцятим.

2. У пункті 2.4 розділу II слова "Головою СБУ" замінити словами "в установленому порядку".

3. У розділі III:

1) у пункті 3.2:

абзац другий викласти в такій редакції:

"надається медична допомога: вторинна (спеціалізована), третинна (високоспеціалізована) за окремими захворюваннями та медична реабілітація з використанням наявної матеріально-технічної бази;";

абзац третій виключити.

У зв'язку з цим абзаци четвертий, п'ятий вважати відповідно абзацами третім, четвертим;

2) пункт 3.3 доповнити новим підпунктом такого змісту:

"18) діти війни, які є інвалідами, в частині отримання стаціонарної медичної допомоги при відповідних показаннях та наявності вільних місць.";

3) пункти 3.6 - 3.9 викласти в такій редакції:

"3.6. Прикріплені контингенти забезпечуються в закладах охорони здоров'я СБУ безоплатною медичною допомогою в межах затверджених кошторисних призначень СБУ.

Забезпечення прикріплених контингентів ЛЗ та ВМП здійснюється згідно з Локальним формуляром.

ЛЗ, визначені в Локальному формулярі, а у разі необхідності за рішенням ЛКК й інші ЛЗ, зазначені в Переліку лікарських засобів вітчизняного та іноземного виробництва, які можуть закуповувати заклади й установи охорони здоров'я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 05 вересня 1996 року N 1071, відпускаються за рецептами лікарів закладів охорони здоров'я СБУ безоплатно або на пільгових умовах:

при стаціонарному лікуванні - особам з числа прикріплених контингентів, крім категорії осіб, визначеної у підпункті 11 пункту 3.3 цього розділу;

при амбулаторному лікуванні - особам з числа прикріплених контингентів:

зазначеним у підпунктах 1, 2 пункту 3.3 цього розділу;

відповідно до Переліку груп населення, у разі амбулаторного лікування яких лікарські засоби за рецептами лікарів відпускаються безоплатно або на пільгових умовах, та Переліку категорій захворювань, у разі амбулаторного лікування яких лікарські засоби відпускаються безоплатно, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 року N 1303 "Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань".

ВМП забезпечуються безоплатно особи, зазначені в підпунктах 1, 6 пункту 3.3 цього розділу, - при стаціонарному лікуванні в закладах охорони здоров'я СБУ.

При стаціонарному лікуванні в державних та комунальних закладах охорони здоров'я, що не належать до системи СБУ, ЛЗ та ВМП безоплатно забезпечуються в межах кошторисних призначень на зазначені цілі особи, визначені у підпунктах 1, 6 пункту 3.3 цього розділу, при направленні їх до цих закладів у порядку, визначеному цією Інструкцією.

3.7. Особи з числа прикріплених контингентів, які мають право на безоплатний або пільговий відпуск ЛЗ, отримують їх за рецептом лікаря закладу охорони здоров'я СБУ в аптеках, закріплених за цими закладами.

3.8. За відсутності за місцем проходження військової служби, навчальних (або перевірочних) і спеціальних зборів або за місцем проживання військовослужбовців закладів охорони здоров'я СБУ чи відповідних відділень або спеціального медичного обладнання, у невідкладних випадках, а також у разі відсутності у закладі охорони здоров'я СБУ фахівців необхідного профілю, кваліфікації, при лікуванні складних для діагностики і лікування захворювань, у разі лікування хвороб, що потребують спеціальних методів діагностики та лікування тощо, медична допомога надається державними або комунальними закладами охорони здоров'я, що не належать до системи СБУ, за рахунок та в межах кошторисних призначень СБУ.

Рішення про направлення військовослужбовця до державного або комунального закладу охорони здоров'я, що не належить до системи СБУ, для надання необхідної медичної допомоги приймається комісією лікарів закладу охорони здоров'я СБУ у складі не менше трьох осіб за участю профільних фахівців.

На підставі прийнятого комісією рішення оформлюється направлення, яке підписують лікуючий лікар та начальник закладу охорони здоров'я СБУ або особа, яка його заміщує.

3.9. У разі отримання екстреної (невідкладної) медичної допомоги у закладі охорони здоров'я, що не належить до системи СБУ, військовослужбовець зобов'язаний при першій можливості та в зручний спосіб повідомити про це безпосереднього начальника, який в установленому порядку доповідає про такий факт керівництву органу, підрозділу, закладу СБУ для надання інформації до відповідного закладу охорони здоров'я СБУ.

При надходженні до закладу охорони здоров'я СБУ інформації про факт отримання військовослужбовцем СБУ екстреної (невідкладної) медичної допомоги, цей заклад організовує проведення медико-санітарного супроводу.";

4) пункт 3.11 викласти в такій редакції:

"3.11. Закупівля ЛЗ та ВМП для військовослужбовця СБУ, який перебуває на стаціонарному лікуванні в державному або комунальному закладі охорони здоров'я, що не належить до системи СБУ, за направленням відповідно до пункту 3.8 цього розділу, проводиться в межах кошторисних призначень на зазначені цілі відповідно до законодавства України. Визначення предмета закупівлі здійснюється експертною радою закладу охорони здоров'я СБУ з урахуванням сучасних стандартизованих підходів, які ґрунтуються на засадах доказової медицини.";

5) пункт 3.13 викласти в такій редакції:

"3.13. Вартість придбаних військовослужбовцем ЛЗ та ВМП під час перебування на стаціонарному лікуванні в державному або комунальному закладі охорони здоров'я, що не належить до системи СБУ, направленим до цього закладу відповідно до пункту 3.8 цього розділу, та отриманої в державних та комунальних закладах охорони здоров'я екстреної (невідкладної) медичної допомоги, про яку було повідомлено відповідно до пункту 3.9 цього розділу, відшкодовується за рахунок та в межах кошторисних призначень СБУ за рішенням керівництва СБУ на підставі підтвердженої відповідними документами обґрунтованої інформації ВМУ СБУ.";

6) в абзаці першому пункту 3.15 слово "обліком" замінити словом "обстеженням".

4. Пункт 6.1 розділу VI доповнити абзацом такого змісту:

"Військовослужбовець протягом місячного строку з дня його призначення на посаду зобов'язаний подати необхідні документи для прикріплення на медичне обслуговування.".

 

Начальник
Військово-медичного управління

І. Лурін

Опрос