Идет загрузка документа (25 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка согласования с Государственной службой финансового мониторинга Украины субъектами первичного финансового мониторинга сроков представления запрашиваемой информации

Минфин
Порядок, Приказ от 12.07.2013 № 641
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

12.07.2013

м. Київ

N 641

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
02 серпня 2013 р. за N 1302/23834

Про затвердження Порядку погодження із Державною службою фінансового моніторингу України суб'єктами первинного фінансового моніторингу термінів подання запитуваної інформації

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства фінансів України
 від 8 липня 2015 року N 628)

Відповідно до пункту 12 частини другої статті 6 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму", з метою визначення порядку погодження із Державною службою фінансового моніторингу України суб'єктами первинного фінансового моніторингу термінів подання запитуваної інформації

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок погодження із Державною службою фінансового моніторингу України суб'єктами первинного фінансового моніторингу термінів подання запитуваної інформації, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного комітету фінансового моніторингу України від 13 серпня 2010 року N 136 "Про затвердження Порядку погодження із Державним комітетом фінансового моніторингу України суб'єктами первинного фінансового моніторингу термінів подання запитуваної інформації", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 12 жовтня 2010 року за N 916/18211.

3. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Чмерук М. О.) спільно з Департаментом фінансових розслідувань Державної служби фінансового моніторингу України (Хилюк В. П.) в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра фінансів України Мярковського А. І. та заступника Голови Державної служби фінансового моніторингу України Зубрія В. П.

 

Міністр

Ю. Колобов

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

Голова Національної комісії,
що здійснює державне регулювання
у сфері ринків фінансових послуг

Б. Візіров

Голова Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку

Д. Тевелєв

Перший заступник Міністра
економічного розвитку
і торгівлі України

А. А. Максюта

Міністр інфраструктури України

В. В. Козак

Заступник Голови
Національного банку України

О. О. Ткаченко

 

Порядок
погодження із Державною службою фінансового моніторингу України суб'єктами первинного фінансового моніторингу термінів подання запитуваної інформації

I. Загальні положення

1. Цей Порядок, розроблений з метою реалізації пункту 12 частини другої статті 6 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" (далі - Закон), встановлює процедуру погодження суб'єктами первинного фінансового моніторингу (далі - суб'єкти), крім спеціально визначених, з Державною службою фінансового моніторингу України (далі - Держфінмоніторинг України) терміну подання запитуваної інформації у разі неможливості забезпечити суб'єктами дотримання строків, встановлених пунктами 9, 10 частини другої статті 6 Закону, з об'єктивних причин, з урахуванням обсягу інформації, що запитується.

2. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:

запит - запит Держфінмоніторингу України до суб'єкта щодо надання інформації відповідно до пунктів 9, 10 частини другої статті 6 Закону;

заява - документальне звернення суб'єкта щодо збільшення терміну подання запитуваної інформації;

об'єктивні причини - обставини, що не дають можливості суб'єктам забезпечити дотримання строків, установлених Законом для подання інформації на запит Держфінмоніторингу України, а саме: значний обсяг інформації, що запитується, необхідність копіювання або сканування значної кількості документів, одержання даних з архівів, подання інформації в письмовій формі тощо.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі.

II. Порядок подачі суб'єктом до Держфінмоніторингу України заяв про збільшення терміну подання запитуваної інформації

1. У разі неможливості суб'єкта забезпечити з об'єктивних причин дотримання строків, установлених пунктами 9, 10 частини другої статті 6 Закону, він подає до Держфінмоніторингу України заяву.

Заява подається до Держфінмоніторингу України у день одержання запиту, але не пізніше 14 години наступного робочого дня з дня одержання запиту суб'єктом.

2. Заяви подаються суб'єктами до Держфінмоніторингу України у такий спосіб:

1) суб'єктами - банками (філіями іноземних банків) - виключно в електронному вигляді засобами електронної пошти Національного банку України (далі - ЕП НБУ) на електронну адресу Держфінмоніторингу України sdfm@u0qm. Датою та часом отримання Держфінмоніторингом України заяви є дата та час надходження заяви на вузол системи ЕП НБУ Держфінмоніторингу України;

2) суб'єктами - небанківськими установами:

засобами факсимільного зв'язку за номером, вказаним у запиті, з подальшим направленням до Держфінмоніторингу України оригіналу заяви рекомендованим листом з повідомленням про його вручення. Датою та часом отримання Держфінмоніторингом України заяви вважаються дата та час, які вказуються у звіті про відправлення факсу; або

засобами електронної пошти на адресу zayava@sdfm.gov.ua з подальшим направленням до Держфінмоніторингу України оригіналу заяви рекомендованим листом з повідомленням про його вручення. Дата та час отримання Держфінмоніторингом України заяви від небанківської установи визначаються на підставі технологічних протоколів роботи електронної пошти Держфінмоніторингу України.

3. У заяві має бути така інформація:

1) реквізити суб'єкта - повне найменування; ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (код за ЄДРПОУ); обліковий ідентифікатор суб'єкта; номер телефону/факсу для зворотного зв'язку;

2) дата, номер запиту (реєстрації у Держфінмоніторингу України);

3) кількість операцій у запиті;

4) дата, час отримання запиту;

5) відомості про об'єктивні причини необхідності продовження строків подачі інформації на запит;

6) строки, необхідні для підготовки інформації на запит;

7) посада, прізвище, ім'я, по батькові особи, яка підписує заяву.

Якщо дата запиту не збігається з датою його отримання, суб'єкт може надати додаткову інформацію щодо підтвердження дати отримання запиту (за наявності).

У заяві може міститись інформація щодо декількох запитів.

Зразок (рекомендований вигляд) заяви про збільшення терміну подання запитуваної інформації наведено в додатку 1 до цього Порядку.

4. За відсутності одного з визначених у заяві реквізитів Держфінмоніторинг України залишає таку заяву без розгляду по суті та невідкладно повідомляє про це суб'єкта:

банк (філію іноземного банку) - в електронному вигляді засобами ЕП НБУ, направивши до суб'єкта відповідне повідомлення;

небанківську установу - засобами факсимільного зв'язку або засобами електронної пошти, направивши до суб'єкта відповідне повідомлення з подальшим направленням оригіналу повідомлення рекомендованим листом.

Після отримання суб'єктом від Держфінмоніторингу України такого повідомлення він має право повторно направити до Держфінмоніторингу України заяву з дотриманням строків, передбачених абзацом другим пункту 1 цього розділу.

III. Порядок розгляду Держфінмоніторингом України заяв про збільшення терміну подання запитуваної інформації

1. Розгляд заяв та прийняття рішень за результатами розгляду цих заяв Держфінмоніторингом України здійснюється до закінчення наступного робочого дня з дня одержання запиту суб'єктом.

До розгляду приймаються заяви, які надійшли не пізніше 14 години наступного робочого дня з дня одержання суб'єктом запиту.

2. Погодження збільшення термінів подання інформації здійснюється Держфінмоніторингом України за результатами розгляду обґрунтованості причин неможливості забезпечити дотримання строків, установлених пунктами 9, 10 частини другої статті 6 Закону, з урахуванням обсягу інформації, що запитується (форми її подання - електронної або письмової, копіювання або сканування, одержання даних з архівів тощо), терміновості отримання такої інформації для забезпечення якісного та своєчасного виконання завдань та функцій, покладених на Держфінмоніторинг України.

3. За результатами розгляду заяв Держфінмоніторинг України приймає рішення, яке вноситься до Реєстру розгляду заяв про збільшення терміну подання запитуваної інформації Держфінмоніторингу України (далі - Реєстр), який ведеться за формою, наведеною в додатку 2 до цього Порядку.

4. За результатами розгляду заяв Держфінмоніторинг України направляє до суб'єкта витяг з Реєстру, в якому зазначаються результати прийнятого Держфінмоніторингом України рішення щодо погодження термінів подання запитуваної інформації.

5. Витяги з Реєстру направляються до суб'єктів у такий спосіб:

1) суб'єктам - банкам (філіям іноземних банків) - виключно засобами ЕП НБУ на адресу вузла ЕП НБУ, встановленого в банку (філії іноземного банку). Датою та часом отримання витягу з Реєстру є дата та час надходження витягу з Реєстру на вузол ЕП НБУ, встановлений у банку (філії іноземного банку);

2) суб'єктам - небанківським установам:

засобами факсимільного зв'язку за номером, вказаним у заяві, з подальшим направленням витягу з Реєстру рекомендованим листом з повідомленням про його вручення. Датою та часом отримання витягу з Реєстру є дата та час, які вказуються у звіті про відправлення факсу; або засобами електронної пошти з подальшим направленням витягу з Реєстру рекомендованим листом з повідомленням про його вручення. Дата та час відправлення Держфінмоніторингом України витягу з Реєстру визначаються на підставі технологічних протоколів роботи електронної пошти Держфінмоніторингу України.

Витяг з Реєстру направляється до суб'єкта в день прийняття рішення, але не пізніше наступного робочого дня з дня одержання запиту суб'єктом.

У разі необхідності за наявності письмового звернення суб'єкта Держфінмоніторинг України надсилає суб'єкту завірений витяг з Реєстру.

 

Директор Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку

М. О. Чмерук

 

ЗАЯВА
про збільшення терміну подання запитуваної інформації

____________
(дата)

 

____________
(номер)

Відомості щодо суб'єкта первинного фінансового моніторингу (заявника):
_____________________________________________________________________________________
         (повне найменування суб'єкта первинного фінансового моніторингу; код за ЄДРПОУ, обліковий ідентифікатор)
_____________________________________________________________________________________
                             (номер телефону/факсу суб'єкта первинного фінансового моніторингу для зворотного зв'язку)

Відомості щодо запиту(ів):
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                    (дата та номер запиту (реєстрації у Держфінмоніторингу України), кількість операцій у запиті, дата, час
                        отримання запиту, прізвище посадової особи Держфінмоніторингу України, що визначена в запиті)

Загальна кількість операцій у запитах: ____________________________________________________
                                                                                                                    (заповнюється у разі, якщо запитів декілька)

За наявності інформація щодо підтвердження дати отримання запиту(ів):
_____________________________________________________________________________________
                                                       (якщо дата запиту не збігається з датою його отримання)

Інформація щодо продовження термінів:
неможливо забезпечити дотримання строків, установлених пунктами 9, 10 частини другої статті 6 Закону з таких об'єктивних причин:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                 (інформація про об'єктивні причини необхідності перенесення строків подачі інформації)

Для виконання запиту заявнику необхідно ______________________________________________
                                                                                               (кількість додаткових робочих днів, необхідних для виконання запиту(ів))

ЗАЯВНИК В ОСОБІ:

 

 

_____________________________________
_____________________________________
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

____________
(підпис)

"___" ________________ року

 

РЕЄСТР
розгляду заяв про збільшення терміну подання запитуваної інформації Держфінмоніторингу України

N
з/п

Відомості про суб'єкта первинного фінансового моніторингу

Відомості про запит

Відомості про заяву

Рішення про погодження

найменування

код за ЄДРПОУ

обліковий ідентифікатор

дата

номер

дата отримання

дата

номер

дата та час отримання

дата

кількість додаткових робочих днів, необхідних для виконання запиту(ів)

кінцевий термін подання інформації та/або копій документів

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________
(посада)

___________________
(підпис)

___________________________
(прізвище, ініціали)

 

 

"___" ________________ року

____________

Опрос