Идет загрузка документа (518 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Процедуры установления тарифов для лицензиатов по поставке электрической энергии по регулируемому тарифу и/или по передаче электрической энергии по местным (локальным) электрическим сетям в случае применения стимулирующего регулирования

Национальная комиссия; осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики
Постановление от 26.07.2013 № 1030
Утратил силу

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ

ПОСТАНОВА

26.07.2013

м. Київ

N 1030

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
02 серпня 2013 р. за N 1301/23833

Про затвердження Процедури встановлення тарифів для ліцензіатів з постачання електричної енергії за регульованим тарифом та/або з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами у разі застосування стимулюючого регулювання

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
 від 29 жовтня 2015 року N 2674
,
 від 25 лютого 2016 року N 235
,
від 4 серпня 2016 року N 1342

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
 від 5 жовтня 2018 року N 1175)

Відповідно Законів України "Про електроенергетику" та "Про природні монополії", Указів Президента України від 23 листопада 2011 року N 1059 "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики" та від 12 березня 2012 року N 187 "Про Національний план дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава" Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики,

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Процедуру встановлення тарифів для ліцензіатів з постачання електричної енергії за регульованим тарифом та/або з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами у разі застосування стимулюючого регулювання (додається).

2. Управлінню цінової політики в електроенергетиці подати цю постанову на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

 

В. о. Голови Комісії

О. Рогозін

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Антимонопольного
комітету України

В. П. Цушко

Міністр енергетики та вугільної
 промисловості України

Е. Ставицький

Голова Державної служби
України з питань регуляторної
політики та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський 

 

ПРОЦЕДУРА
встановлення тарифів для ліцензіатів з постачання електричної енергії за регульованим тарифом та/або з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами у разі застосування стимулюючого регулювання

I. Загальні положення

1.1. Ця Процедура розроблена відповідно до Законів України "Про електроенергетику" та "Про природні монополії".

1.2. Процедура застосовується Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, при встановленні тарифів на постачання електричної енергії за регульованим тарифом та/або на передачу електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами (далі - тарифи) після набрання чинності рішенням про застосування стимулюючого регулювання у сфері передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами та поширюється на суб'єктів господарювання, які здійснюють господарську діяльність на підставі ліцензії на здійснення діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами, та суб'єктів господарювання, які здійснюють господарську діяльність на підставі ліцензії на здійснення діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами та ліцензії на здійснення діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом (далі - ліцензіати).

(пункт 1.2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання
 у сферах енергетики та комунальних послуг, від 29.10.2015 р. N 2674)

1.3. У цій Процедурі наведені нижче терміни вживаються в таких значеннях:

встановлення тарифів - затвердження (перегляд, уточнення, коригування) для ліцензіатів тарифів, розрахованих відповідно до Порядку розрахунку роздрібних тарифів на електроенергію, тарифів на передачу електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами та тарифів на постачання електроенергії за регульованим тарифом у разі застосування стимулюючого регулювання, затвердженого постановою НКРЕ від 11 липня 2013 року N 900, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 липня 2013 року за N 1222/23754 (далі - Порядок розрахунку роздрібних тарифів), згідно з рішенням, яке приймається на засіданні НКРЕКП, що проводиться у формі відкритих слухань;

(абзац другий пункту 1.3 у редакції постанови Національної
 комісії, що здійснює державне регулювання у сферах
 енергетики та комунальних послуг, від 29.10.2015 р. N 2674)

заява - офіційне письмове звернення ліцензіата до НКРЕКП щодо встановлення тарифів;

(абзац третій пункту 1.3 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах
 енергетики та комунальних послуг, від 29.10.2015 р. N 2674)

коригування тарифів - встановлення для ліцензіатів тарифів на кожен рік регуляторного періоду на підставі розрахованого необхідного доходу з урахуванням фактичних даних за попередній рік;

необхідний дохід - дохід, що визначається на підставі параметрів регулювання, що мають довгостроковий строк дії, згідно з цим Порядком та має забезпечувати здійснення діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом ліцензіатом у кожному році регуляторного періоду;

перегляд тарифів - встановлення для ліцензіатів тарифів на перший рік регуляторного періоду на підставі розрахованого необхідного доходу на регуляторний період;

регуляторний період - період часу між двома послідовними переглядами необхідного доходу та параметрів регулювання, що мають довгостроковий строк дії, який становить 5 років, за винятком першого регуляторного періоду (перехідний період), який триватиме 3 роки;

уточнення тарифів - встановлення для ліцензіатів тарифів на кожен рік регуляторного періоду, крім першого, на підставі розрахованого необхідного доходу з урахуванням уточнених прогнозованих значень індексу споживчих цін, індексу цін виробників промислової продукції, індексу зростання номінальної середньомісячної заробітної плати, інвестиційної програми на цей рік тощо.

II. Вимоги до оформлення заяви та документів, що додаються до неї

2.1. Для перегляду тарифів ліцензіат подає до НКРЕКП заяву за встановленою формою (додаток 1) і такі документи у друкованій та електронній формах в одному примірнику:

(абзац перший пункту 2.1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах
 енергетики та комунальних послуг, від 29.10.2015 р. N 2674)

1) загальну характеристику заявника за останні 5 років (додаток 2);

2) розрахунок прогнозованого необхідного доходу ліцензіата для здійснення ліцензованої діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами на кожен рік регуляторного періоду (додаток 3), у тому числі розрахунок операційних контрольованих витрат (додаток 4), фонду оплати праці (додаток 5), операційних неконтрольованих витрат (додаток 6), розрахунок прибутку на регуляторну базу активів (додаток 7) та прогнозованої (фактичної) амортизації (додатки 8 - 11) відповідно до визначеного чинним законодавством порядку визначення необхідного доходу від здійснення діяльності з передачі;

3) розрахунок прогнозованого необхідного доходу ліцензіата для здійснення ліцензованої діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами на кожен рік регуляторного періоду за класами напруги (додаток 12);

4) розрахунок прогнозованого необхідного доходу ліцензіата для здійснення ліцензованої діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом на кожен рік регуляторного періоду (додаток 13), у тому числі розрахунок операційних контрольованих витрат (додаток 14), фонду оплати праці (додаток 15), операційних неконтрольованих витрат (додаток 16), розрахунок прибутку на регуляторну базу активів (додаток 17) та прогнозованої (фактичної) амортизації (додатки 18 - 20) відповідно до Порядку визначення необхідного доходу від здійснення діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом у разі застосування стимулюючого регулювання, затвердженого постановою НКРЕ від 11 липня 2013 року N 898, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 липня 2013 року за N 1220/23752 (далі - Порядок визначення необхідного доходу від здійснення діяльності з постачання);

5) джерела фінансування інвестиційної програми на кожен рік регуляторного періоду відповідно до інвестиційної програми ліцензіата, затвердженої, погодженої та схваленої згідно з Порядком формування інвестиційних програм ліцензіатів з передачі та постачання електричної енергії, затвердженим постановою НКРЕ від 13 грудня 2012 року N 1627, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 02 січня 2013 року за N 20/22552 (далі - Порядок формування інвестиційних програм) (додаток 21);

6) узагальнений план інвестицій за напрямами використання на прогнозований рік відповідно до інвестиційної програми ліцензіата, затвердженої, погодженої та схваленої згідно з Порядком формування інвестиційних програм (додаток 22);

7) розрахунок цільового завдання щодо досягнення показників якості послуг з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами на кожен рік регуляторного періоду (додаток 23) відповідно до визначеного чинним законодавством порядку визначення необхідного доходу від здійснення діяльності з передачі;

8) розрахунок обсягів передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами для кожного класу напруги (додаток 24);

9) розрахунок обсягів передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами для кожного класу напруги по сальдованому надходженню електричної енергії в електричну мережу ліцензіата на прогнозований рік (додаток 25);

10) розрахунок тарифів на передачу електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами на прогнозований рік (додаток 26) та розрахунок тарифів на постачання електричної енергії за регульованим тарифом на прогнозований рік (додаток 27), здійснений відповідно до Порядку розрахунку роздрібних тарифів;

11) інформацію щодо динаміки фактичних та нормативних технологічних витрат електричної енергії для кожного класу напруги за 5 останніх років (додаток 28);

12) план фінансування послуг з приєднання електроустановок до електричних мереж ліцензіатів з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами.

Крім того, на запит НКРЕКП ліцензіат має надавати будь-які форми статистичної звітності НКРЕКП, форми фінансової звітності, відомчу форму звітності 1Б-ТВЕ "Структура балансу електроенергії та технологічних витрат електроенергії на передачу по електричних мережах", форму статистичної звітності "1 Підприємництво", звіт з праці (форма 1-ПВ) за видами діяльності та категоріями працівників, копію договору купівлі-продажу електричної енергії, укладеного між ліцензіатом та ДП "Енергоринок", тощо.

(абзац другий підпункту 12 пункту 2.1 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання
 у сферах енергетики та комунальних послуг, від 29.10.2015 р. N 2674)

2.2. Для перегляду тарифів при переході на стимулююче регулювання ліцензіат подає до НКРЕКП заяву, документи, визначені у пункті 2.1, та додатково копії таких документів в одному примірнику:

(абзац перший пункту 2.2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах
 енергетики та комунальних послуг, від 29.10.2015 р. N 2674)

1) звіту про незалежну оцінку активів, проведену відповідно до Методики оцінки активів суб'єктів природних монополій, суб'єктів господарювання на суміжних ринках у сфері комбінованого виробництва електричної та теплової енергії, затвердженої наказом Фонду державного майна України від 12 березня 2013 року N 293, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 29 березня 2013 року за N 522/23054;

2) рецензії звіту про незалежну оцінку активів, зроблену рецензентами, які працюють в органі державної влади, який здійснює державне регулювання оціночної діяльності;

3) довідки ДП "Енергоринок" про відсутність заборгованості ліцензіата за куповану електричну енергію на оптовому ринку електричної енергії України, у тому числі за договорами реструктуризації, за попередні розрахункові періоди з урахуванням останнього звітного місяця до дати подання заяви до НКРЕКП;

(підпункт 3 пункту 2.2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах
 енергетики та комунальних послуг, від 29.10.2015 р. N 2674
,
 у редакції постанови Національної комісії, що здійснює
 державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
 від 25.02.2016 р. N 235)

4) договору з ДП "Енергоринок" про реструктуризацію заборгованості за куповану електричну енергію на оптовому ринку електричної енергії України;

5) порядку розподілу активів, витрат та доходів між видами господарської діяльності та наказу про його затвердження;

у друкованій та електронній формах в одному примірнику:

1) розрахунок регуляторної бази активів, яка сформована на дату переходу до стимулюючого регулювання, з урахуванням пунктів 2.2 та 2.3 Порядку визначення регуляторної бази активів суб'єктів природних монополій у сфері електроенергетики, затвердженого постановою НКРЕ від 11 липня 2013 року N 898, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 липня 2013 року за N 1221/23753;

2) розрахунок базових рівнів операційних контрольованих витрат та операційних неконтрольованих витрат за відповідними видами ліцензованої діяльності;

3) план заходів із забезпечення підвищення достовірності даних для здійснення моніторингу якості послуг (зокрема, шляхом створення систем реєстрації відключень в електричних мережах 6 - 150 кВ).

2.3. Для уточнення тарифів ліцензіат подає до НКРЕКП заяву та документи, визначені у пункті 2.1 (крім підпункту 7), у друкованій та електронній формах в одному примірнику з уточненням прогнозованих даних на рік регуляторного періоду, на який встановлюються тарифи.

(пункт 2.3 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах
 енергетики та комунальних послуг, від 29.10.2015 р. N 2674)

2.4. Для коригування тарифів ліцензіат подає до НКРЕКП заяву щодо встановлення тарифів на постачання електричної енергії за регульованим тарифом та/або на передачу електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами (додаток 1) та такі документи у друкованій та електронній формах в одному примірнику:

(абзац перший пункту 2.4 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах
 енергетики та комунальних послуг, від 29.10.2015 р. N 2674)

1) розрахунок уточненого необхідного доходу для здійснення діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами за попередній рік, у тому числі розрахунок фактичної амортизації, відповідно до визначеного чинним законодавством порядку визначення необхідного доходу від здійснення діяльності з передачі;

2) розрахунок уточненого необхідного доходу для здійснення діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами за попередній рік за класами напруги;

3) розрахунок уточненого необхідного доходу від здійснення діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом за попередній рік, у тому числі розрахунок фактичної амортизації, відповідно до Порядку визначення необхідного доходу від здійснення діяльності з постачання;

4) розрахунок коригування необхідного доходу по даних виконання цільового завдання щодо досягнення показників якості послуг з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами за попередній рік (додаток 29);

5) розрахунок коригування необхідного доходу за відповідними видами ліцензованої діяльності у зв'язку зі зміною обсягів передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами (додаток 30) та постачання електричної енергії за регульованим тарифом за попередній рік (додаток 31);

6) розрахунок коригування необхідного доходу з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами відповідно до зобов'язань щодо витрат, пов'язаних з приєднанням за попередній рік (додаток 32);

копії таких документів в одному примірнику:

1) підтверджуючих документів щодо фактичних інвестицій, пов'язаних з приєднанням споживачів та виробників до місцевих (локальних) електричних мереж, отриманої плати за приєднання, отриманої та повернутої фінансової допомоги (крім передбачених інвестиційною програмою ліцензіата) за попередній рік;

2) підтверджуючих документів щодо зміни кількості умовних одиниць обладнання ліцензіата за попередній рік;

3) підтверджуючих документів щодо зміни кількості споживачів ліцензіата за попередній рік.

2.5. НКРЕКП може запросити в ліцензіата письмові обґрунтування наданих матеріалів та/або будь-яку іншу додаткову інформацію і документи, необхідні для розгляду заяви та доданих до неї документів.

(абзац перший пункту 2.5 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах
 енергетики та комунальних послуг, від 29.10.2015 р. N 2674)

Ліцензіат має надати всі необхідні матеріали протягом тижня від дати отримання письмового запиту від НКРЕКП.

(абзац другий пункту 2.5 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах
 енергетики та комунальних послуг, від 29.10.2015 р. N 2674)

2.6. Ліцензіат зобов'язаний обґрунтовано розподілити витрати між ліцензованими та іншими видами господарської діяльності відповідно до визначеного чинним законодавством порядку визначення необхідного доходу від здійснення діяльності з передачі.

2.7. Усі документи, що надаються ліцензіатом до НКРЕКП відповідно до вимог цієї Процедури у друкованій формі, мають бути підписані першим керівником та завірені печаткою, а копії документів - завірені належним чином.

(пункт 2.7 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах
 енергетики та комунальних послуг, від 29.10.2015 р. N 2674)

2.8. Усі суми в розрахунках мають бути наведені у тис. грн з округленням до цілого числа, а тарифи - у грн/МВт·год з округленням до двох знаків після коми.

2.9. Відповідальність за достовірність даних, наданих у документах, несе ліцензіат.

III. Порядок та строки розгляду заяви

3.1. Заява на перегляд тарифів та додані до неї відповідно до пунктів 2.1 та 2.2 цієї Процедури документи подаються до НКРЕКП не пізніше 15 числа місяця, що передує кварталу, з якого будуть встановлюватися тарифи.

(пункт 3.1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання у
 сферах енергетики та комунальних послуг, від 29.10.2015 р. N 2674
,
 у редакції постанови Національної комісії, що здійснює
 державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
 від 25.02.2016 р. N 235)

3.2. Заява на уточнення тарифів та додані до неї відповідно до пункту 2.3 цієї Процедури документи протягом регуляторного періоду подаються до НКРЕКП за 2 місяці до початку кожного року регуляторного періоду.

(пункт 3.2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах
 енергетики та комунальних послуг, від 29.10.2015 р. N 2674
,
 у редакції постанови Національної комісії, що здійснює
 державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
 від 25.02.2016 р. N 235)

3.3. Заява на коригування тарифів та додані до неї відповідно до пункту 2.4 цієї Процедури документи подаються до НКРЕКП не пізніше четвертого місяця після закінчення кожного року регуляторного періоду.

(пункт 3.3 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах
 енергетики та комунальних послуг, від 29.10.2015 р. N 2674
,
 у редакції постанови Національної комісії, що здійснює
 державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
 від 25.02.2016 р. N 235)

3.4. Сума коригування необхідного доходу за видами ліцензованої діяльності, що визначена відповідно до визначеного чинним законодавством порядку визначення необхідного доходу від здійснення діяльності з передачі, ураховується при коригуванні тарифів за відповідним рішенням НКРЕКП на період, як правило, 12 місяців, але не більше ніж на 24 місяці, починаючи з 01 числа місяця, в якому було прийнято рішення.

(пункт 3.4 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах
 енергетики та комунальних послуг, від 29.10.2015 р. N 2674)

3.5. Якщо сума коригування необхідного доходу від здійснення відповідного виду ліцензованої діяльності менша ніж 5 %, вона за рішенням НКРЕКП може враховуватися при черговому встановленні тарифів.

(пункт 3.5 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах
 енергетики та комунальних послуг, від 29.10.2015 р. N 2674)

3.6. Якщо за результатами незалежної оцінки активів ліцензіата, проведеної відповідно до Методики оцінки активів суб'єктів природних монополій, суб'єктів господарювання на суміжних ринках у сфері комбінованого виробництва електричної та теплової енергії, затвердженої наказом Фонду державного майна України від 12 березня 2013 року N 293, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 29 березня 2013 року за N 522/23054, питома вартість цих активів перевищує більше ніж на 50 % середню питому вартість аналогічних активів інших ліцензіатів, НКРЕКП перевіряє перелік активів для проведення незалежної оцінки та визначення регуляторної бази активів ліцензіата.

На підставі цієї перевірки НКРЕКП приймає рішення щодо використання результатів незалежної оцінки активів ліцензіата при перегляді тарифів.

У разі прийняття рішення щодо неможливості використання результатів незалежної оцінки активів ліцензіата при перегляді тарифів НКРЕКП письмово повідомляє про відмову у розгляді заяви ліцензіата.

(розділ ІІІ доповнено новим пунктом 3.6 згідно з постановою
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах
 енергетики та комунальних послуг, від 29.10.2015 р. N 2674
,
 у зв'язку з цим пункти 3.6 - 3.12 вважати відповідно пунктами 3.7 - 3.13
)

3.7. У разі якщо заява або додані до неї документи містять помилки, ліцензіат має усунути їх протягом тижня після отримання письмового повідомлення НКРЕКП.

(абзац перший пункту 3.7 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах
 енергетики та комунальних послуг, від 29.10.2015 р. N 2674)

У разі якщо після виправлення помилок заява та додані до неї документи не відповідають вимогам розділу II цієї Процедури або якщо ліцензіат не виправляє помилки у встановлений термін, НКРЕКП може письмово повідомити про відмову у розгляді заяви ліцензіата.

(абзац другий пункту 3.7 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах
 енергетики та комунальних послуг, від 29.10.2015 р. N 2674)

3.8. У разі якщо заява та додані документи не подані у встановлені пунктами 3.1 - 3.3 цього розділу терміни, НКРЕКП може самостійно здійснювати розрахунки, що необхідні для встановлення тарифів (крім перегляду тарифів при переході на стимулююче регулювання).

(абзац перший пункту 3.8 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах
 енергетики та комунальних послуг, від 29.10.2015 р. N 2674)

При цьому неподання заяви та доданих до неї документів розглядається як порушення Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом та/або Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами.

3.9. Після розгляду заяви ліцензіата та доданих до неї документів, оформлених відповідно до вимог, визначених пунктом 2 цієї Процедури, та надання ліцензіатом всіх додаткових матеріалів НКРЕКП визначає дату розгляду питання, про що письмово повідомляє ліцензіату.

(пункт 3.9 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах
 енергетики та комунальних послуг, від 29.10.2015 р. N 2674)

3.10. НКРЕКП приймає рішення щодо перегляду тарифів не пізніше останнього числа місяця, що передує кварталу, з якого будуть застосовуватися тарифи.

НКРЕКП приймає рішення щодо уточнення тарифів не пізніше останнього числа місяця, в якому закінчується кожний рік регуляторного періоду.

(пункт 3.10 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах
 енергетики та комунальних послуг, від 29.10.2015 р. N 2674
,
 у редакції постанови Національної комісії, що здійснює
 державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
 від 25.02.2016 р. N 235)

3.11. Питання щодо встановлення тарифів розглядаються на засіданні НКРЕКП, яке проводиться у формі відкритих слухань (далі - засідання). НКРЕКП забезпечує доступ споживачів до інформації шляхом оприлюднення тарифів, їхніх складових для всіх категорій споживачів, змін тарифів на офіційному веб-сайті у мережі Інтернет, у засобах масової інформації.

(пункт 3.11 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах
 енергетики та комунальних послуг, від 29.10.2015 р. N 2674
,
 у редакції постанови Національної комісії, що здійснює державне
 регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
 від 04.08.2016 р. N 1342)

3.12. Під час засідання не оголошується інформація, що є конфіденційною для ліцензіата. Перелік конфіденційної інформації, визначений ліцензіатом відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09 серпня 1993 року N 611, ліцензіат подає до НКРЕКП за 5 днів до початку засідання.

(пункт 3.12 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах
 енергетики та комунальних послуг, від 29.10.2015 р. N 2674)

3.13. Копія рішення про встановлення тарифів надсилається ліцензіату рекомендованим листом протягом 3 календарних днів після відповідного оформлення рішення.

IV. Підстави для встановлення тарифів за ініціативою НКРЕКП

(заголовок розділу IV із змінами, внесеними згідно з постановою
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах
 енергетики та комунальних послуг, від 29.10.2015 р. N 2674)

4.1. НКРЕКП може встановлювати тарифи у випадку, передбаченому пунктом 3.7 розділу III цієї Процедури. При цьому необхідний дохід ліцензіата за відповідними видами ліцензованої діяльності може за рішенням НКРЕКП бути зменшений на суму до 2 % від розрахованого відповідно до визначеного чинним законодавством порядку визначення необхідного доходу від здійснення діяльності з передачі та відповідно до Порядку визначення необхідного доходу від здійснення діяльності з постачання.

(пункт 4.1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах
 енергетики та комунальних послуг, від 29.10.2015 р. N 2674)

4.2. НКРЕКП за власною ініціативою, у тому числі за зверненням ліцензіата, може коригувати тарифи за відповідними видами ліцензованої діяльності у таких випадках:

(абзац перший пункту 4.2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах
 енергетики та комунальних послуг, від 29.10.2015 р. N 2674)

1) прийняття НКРЕКП рішень щодо порушення Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом, затверджених постановою НКРЕ від 13 червня 1996 року N 15/1, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 08 серпня 1996 року за N 433/1458, та/або Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами, затверджених постановою НКРЕ від 13 червня 1996 року N 15, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 26 липня 1996 року за N 408/1433, у частині виявлення фактів недотримання вимог при формуванні реєстру активів для проведення незалежної оцінки та визначення регуляторної бази активів, невиконання інвестиційної програми, надання ліцензіатом недостовірних даних, помилок при розрахунку необхідного доходу для здійснення відповідного виду ліцензованої діяльності;

(підпункт 1 пункту 4.2 у редакції постанови Національної комісії, що
 здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
 від 29.10.2015 р. N 2674)

2) при збільшенні/зменшенні обсягів постачання електричної енергії за регульованим тарифом та/або передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами більше ніж на 5 %;

3) у випадках, передбачених пунктом 2.13 визначеного чинним законодавством порядку визначення необхідного доходу від здійснення діяльності з передачі та Порядку визначення необхідного доходу від здійснення діяльності з постачання.

 

Начальник управління цінової
політики в електроенергетиці

Р. Кайдаш

 

ЗАЯВА
щодо встановлення тарифів на постачання електричної енергії за регульованим тарифом та/або на передачу електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами

______________________________________________________________________________________
(найменування ліцензіата)

Прошу розглянути цю заяву та додані до неї документи щодо встановлення тарифів на

______________________________________________________________________________________
(вид ліцензованої діяльності)

Підтверджую, що додані до цієї заяви документи містять достовірну інформацію.

До цієї заяви додаються: _________________________________________________________________
(перелік документів згідно з вимогами Процедури)
______________________________________________________________________________________

Керівник суб'єкта господарювання
(або особа, що його заміщує)

_________________
(підпис)

__________________
(П. І. Б.)

 

М. П.

 

"___" ____________ 20  р.

 

 

 

Загальна характеристика __________________________________________
(назва ліцензіата)
в динаміці за останні п'ять років

 

Параметри

Рік t - 6

Рік t - 5

Рік t - 4

Рік t - 3

Рік t - 2

N з/п

1

2

3

4

5

6

1*

Площа території, на якій здійснюється ліцензована діяльність, кв. км

 

 

 

 

 

2*

Кількість споживачів (абонентів) ліцензіата:

 

 

 

 

 

в тому числі по 2 класу напруги

 

 

 

 

 

з них населення

 

 

 

 

 

3*

Загальна довжина електричних мереж, км**

 

 

 

 

 

з них повітряних:

 

 

 

 

 

220 кВ

 

 

 

 

 

154 кВ

 

 

 

 

 

110 кВ

 

 

 

 

 

35 кВ

 

 

 

 

 

27,5 кВ

 

 

 

 

 

6/10 кВ

 

 

 

 

 

0,38 кВ

 

 

 

 

 

кабельних:

 

 

 

 

 

220 кВ

 

 

 

 

 

154 кВ

 

 

 

 

 

110 кВ

 

 

 

 

 

35 кВ

 

 

 

 

 

27,5 кВ

 

 

 

 

 

6/10 кВ

 

 

 

 

 

0,38 кВ

 

 

 

 

 

4*

Сумарна потужність власних трансформаторів, МВА

 

 

 

 

 

220 кВ

 

 

 

 

 

154 кВ

 

 

 

 

 

110 кВ

 

 

 

 

 

35 кВ

 

 

 

 

 

27,5 кВ

 

 

 

 

 

6/10 кВ

 

 

 

 

 

5*

Середньооблікова чисельність персоналу, осіб

 

 

 

 

 

у тому числі з передачі

 

 

 

 

 

6

Нормативна чисельність персоналу, осіб

 

 

 

 

 

7

Середньомісячна заробітна плата працівників, грн

 

 

 

 

 

8

Річний обсяг передачі електроенергії, млн кВт. год.

 

 

 

 

 

прогноз

 

 

 

 

 

факт

 

 

 

 

 

9

Річна виручка від передачі електроенергії, тис. грн

 

 

 

 

 

10

Річний обсяг постачання електроенергії, млн кВт. год.

 

 

 

 

 

прогноз

 

 

 

 

 

факт

 

 

 

 

 

11

Річна виручка від постачання електроенергії, тис. грн

 

 

 

 

 

12

Прибуток всього, тис. грн

 

 

 

 

 

від діяльності з передачі

 

 

 

 

 

від діяльності з постачання

 

 

 

 

 

13

Нарахований податок на прибуток, тис. грн

 

 

 

 

 

14

Сплачений податок на прибуток, тис. грн

 

 

 

 

 

15

Сума залучених інвестицій, тис. грн

 

 

 

 

 

16

Витрати електроенергії в електричних мережах, %

 

 

 

 

 

17

Понаднормативні витрати електроенергії в електричних мережах, %

 

 

 

 

 

18*

Обсяг ліній електропередачі в умовних одиницях

 

 

 

 

 

19*

Обсяг підстанцій в умовних одиницях

 

 

 

 

 

____________
* На кінець року.
** Без довжини вводів в індивідуальні житлові будинки та довжини внутрішньобудинкових мереж.

Керівник суб'єкта господарювання
(або особа, що його заміщує)

_________________
(підпис)

_________________
(П. І. Б.)

 

М. П.

 

"___" ____________ 20  р.

 

 

 

Розрахунок необхідного доходу від здійснення діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами на регуляторний період з _______ року по _______ рік

Складові необхідного доходу

рік t

рік t + 1

рік t + 2

рік t + 3

рік t + 4

Прогно-
зований

Прогнозований (уточнений)

Уточнений з урахуванням корегування

Прогно-
зований

Прогнозований (уточнений)

Уточнений з урахуванням корегування

Прогно-
зований

Прогнозований (уточнений)

Уточнений з урахуванням корегування

Прогно-
зований

Прогнозований (уточнений)

Уточнений з урахуванням корегування

Прогно-
зований

Прогнозований (уточнений)

Уточнений з урахуванням корегування

N з/п

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

Операційні контрольовані витрати (ОКВ), тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

у т. ч. фонд оплати праці (ФОП), тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Операційні неконтрольовані витрати (ОНВ), тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

у т. ч. єдиний соціальний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (Нфоп), тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Амортизація (А), тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Прибуток (П), тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Податок на прибуток (ПП), тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Корегування по даних виконання цільового завдання щодо досягнення показників якості послуг (КЯ), тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Корегування у зв'язку із зміною обсягів (КО), тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Корегування відповідно до зобов'язань щодо витрат, пов'язаних із приєднанням (КПР), тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Інші корегування (КП), тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Необхідний дохід (НД), тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

у т. ч. корегування, тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розрахунок прогнозованого необхідного доходу на період регулювання здійснюється один раз при перегляді тарифів на передачу електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами на всі роки регуляторного періоду.

Розрахунок прогнозованого (уточненого) необхідного доходу здійснюється щороку при уточненні тарифів на передачу електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами на наступний рік регуляторного періоду.

Розрахунок уточненого та необхідного доходу з урахуванням корегування здійснюється щороку при корегуванні тарифів на передачу електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами з урахуванням фактичних даних.

Керівник суб'єкта господарювання
(або особа, що його заміщує)

_________________
(підпис)

_________________
(П. І. Б.)

 

М. П.

 

"___" ____________ 20  р.

 

 

 

Розрахунок операційних контрольованих витрат з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами на кожний рік регуляторного періоду

 

 

рік t

рік t + 1

рік t + 2

рік t + 3

рік t + 4

Прогно-
зований

Прогнозований (уточнений)

Уточнений з урахуванням корегування

Прогно-
зований

Прогнозований (уточнений)

Уточнений з урахуванням корегування

Прогно-
зований

Прогнозований (уточнений)

Уточнений з урахуванням корегування

Прогно-
зований

Прогнозований (уточнений)

Уточнений з урахуванням корегування

Прогно-
зований

Прогнозований (уточнений)

Уточнений з урахуванням корегування

N з/п

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

Операційні контрольовані витрати (ОКВ) у році t - 1, тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Фонд оплати праці (ФОП) у році t - 1, тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Індекс цін виробників (ІЦВ) у році t, %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Фонд оплати праці (ФОП) у році t, тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Загальний показник ефективності (ПЕз), %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Індивідуальний показник ефективності (ПЕінд), %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Коефіцієнт поправки на зміну кількості умовних одиниць обладнання (КУ), відн. од.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Зміна кількості умовних одиниць (DУО) за рік t - 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Кількість умовних одиниць (УО) на початок року t - 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Операційні контрольовані витрати (ОКВ) у році t, тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розрахунок прогнозованих операційних контрольованих витрат необхідного доходу на період регулювання здійснюється один раз при перегляді тарифів на передачу електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами на всі роки регуляторного періоду.

Розрахунок прогнозованих (уточнених) операційних контрольованих витрат здійснюється щороку при уточненні тарифів на передачу електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами на наступний рік регуляторного періоду.

Розрахунок уточнених операційних контрольованих витрат з урахуванням фактичних даних здійснюється щороку при корегуванні тарифів на передачу електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами.

 

Розрахунок фонду оплати праці ____________________________________________
(назва ліцензіата)
з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами на кожен рік регуляторного періоду

 

рік t

рік t + 1

рік t + 2

рік t + 3

рік t + 4

Прогно-
зований

Прогнозований (уточнений)

Уточнений з урахуванням корегування

Прогно-
зований

Прогнозований (уточнений)

Уточнений з урахуванням корегування

Прогно-
зований

Прогнозований (уточнений)

Уточнений з урахуванням корегування

Прогно-
зований

Прогнозований (уточнений)

Уточнений з урахуванням корегування

Прогно-
зований

Прогнозований (уточнений)

Уточнений з урахуванням корегування

N з/п

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

Фонд оплати праці (ФОП) у році t - 1, тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Індекс зростання номінальної середньомісячної заробітної плати (ІЗП) у році t, %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Коефіцієнт корегування фонду оплати праці (k) на рік t, відн. од.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Фактична середньомісячна заробітна плата з розрахунку на одного штатного працівника, зайнятого в промисловості на території діяльності ліцензіата, у році t, тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Фактична середньомісячна заробітна плата з розрахунку на одного штатного працівника, зайнятого в промисловості на території діяльності ліцензіата, у році t - 1, тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Фактична середньомісячна заробітна плата з розрахунку на одного штатного працівника, зайнятого в промисловості України у році t, тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Фактична середньомісячна заробітна плата з розрахунку на одного штатного працівника, зайнятого в промисловості України, у році t - 1, тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Фонд оплати праці (ФОП) у році t, тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розрахунок прогнозованого фонду оплати праці на період регулювання здійснюється один раз при перегляді тарифів на передачу електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами на всі роки регуляторного періоду.

Розрахунок прогнозованого (уточненого) фонду оплати праці здійснюється щороку при уточненні тарифів на передачу електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами на наступний рік регуляторного періоду.

Розрахунок уточненого доходу та фонду оплати праці з урахуванням фактичних даних здійснюється щороку при корегуванні тарифів на передачу електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами.

 

Розрахунок операційних неконтрольованих витрат з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами на кожний рік регуляторного періоду

 

 

рік t

рік t + 1

рік t + 2

рік t + 3

рік t + 4

Прогно-
зований

Прогнозований (уточнений)

Уточнений з урахуванням корегування

Прогно-
зований

Прогнозований (уточнений)

Уточнений з урахуванням корегування

Прогно-
зований

Прогнозований (уточнений)

Уточнений з урахуванням корегування

Прогно-
зований

Прогнозований (уточнений)

Уточнений з урахуванням корегування

Прогно-
зований

Прогнозований (уточнений)

Уточнений з урахуванням корегування

N з/п

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

Операційні контрольовані витрати (ОНВ) у році t - 1, тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Фонд оплати праці (ФОП) у році t - 1, тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Індекс споживчих цін (ІСЦ) у році t, %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Фонд оплати праці (ФОП) у році t, тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Фактичний рівень єдиного соціального внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (Нфоп) за останній звітний рік, що передує року t, відн. од.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Фактичний рівень єдиного соціального внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (Нфопф) у році t - 1, відн. од.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Операційні неконтрольовані витрати (ОНВ) у році t, тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розрахунок прогнозованих операційних неконтрольованих витрат на період регулювання здійснюється один раз при перегляді тарифів на передачу електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами на всі роки регуляторного періоду.

Розрахунок прогнозованих (уточнених) операційних неконтрольованих витрат здійснюється щороку при уточненні тарифів на передачу електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами на наступний рік регуляторного періоду.

Розрахунок уточнених операційних неконтрольованих витрат з урахуванням фактичних даних здійснюється щороку при корегуванні тарифів на передачу електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами.

 

Розрахунок прибутку на регуляторну базу активів, що використовуються при здійсненні діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами

Складові необхідного доходу

рік t

рік t + 1

рік t + 2

рік t + 3

рік t + 4

Прогно-
зований

Прогнозований (уточнений)

Уточнений з урахуванням корегування

Прогно-
зований

Прогнозований (уточнений)

Уточнений з урахуванням корегування

Прогно-
зований

Прогнозований (уточнений)

Уточнений з урахуванням корегування

Прогно-
зований

Прогнозований (уточнений)

Уточнений з урахуванням корегування

Прогно-
зований

Прогнозований (уточнений)

Уточнений з урахуванням корегування

N з/п

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

Регуляторна база активів, яка сформована на момент переходу до стимулюючого регулювання (РБА0), тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Регуляторна норма доходу на регуляторну базу активів, яка сформована на момент переходу до стимулюючого регулювання (РНД0), відн. Оо.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Регуляторна база активів, яка утворена після переходу на стимулююче регулювання на початок року (РБАновп), тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Регуляторна база активів, яка утворена після переходу на стимулююче регулювання на кінець року (РБАновк), тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Регуляторна норма доходу на регуляторну базу активів, яка утворена після переходу до стимулюючого регулювання (РНДнов), відн. од.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Вартість вибуття активів із регуляторної бази активів, яка утворена після переходу до стимулюючого регулювання (ВАнов), тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Амортизація на активи, які утворені після переходу до стимулюючого регулювання (Анов), тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Сума інвестицій відповідно до інвестиційної програми (І), тис. грн (без ПДВ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Дохід від плати за реактивну енергію (ДР), тис. грн (без ПДВ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Прибуток на регуляторну базу активів (П), тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Ставка податку на прибуток (НПП), відн. од.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Податок на прибуток (ПП), тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розрахунок прогнозованого прибутку на період регулювання здійснюється один раз при перегляді тарифів на передачу електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами на всі роки регуляторного періоду.

Розрахунок прогнозованого (уточненого) прибутку здійснюється щороку при уточненні тарифів на передачу електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами на наступний рік регуляторного періоду.

Розрахунок уточненого прибутку з урахуванням фактичних даних здійснюється щороку при корегуванні тарифів на передачу електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами з урахуванням фактичних даних.

Керівник суб'єкта господарювання
(або особа, що його заміщує)

_________________
(підпис)

_________________
(П. І. Б.)

 

М. П.

 

"___" ____________ 20  р.

 

 

 

Розрахунок прогнозованої (фактичної) амортизації активів (що використовуються для здійснення ліцензованої діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами), які утворені після переходу на стимулююче регулювання

 

Групи активів

Вартість активів на початок року

Введення в експлуатацію

Вибуття

Строки корисного використання

Амортизація

Вартість активів на кінець року

N з/п

1

2

3

4

5

6

7

1

Група 1 - Будівлі, споруди, передавальні пристрої

2

Будівлі

 

 

 

 

 

 

3

Будівлі технологічного (виробничого) призначення

 

 

 

50

 

 

4

Будівлі інфраструктурні (інженерна інфраструктура, склади, транспорт)

 

 

 

50

 

 

5

Будівлі адміністративного призначення

 

 

 

70

 

 

6

Споруди

 

 

 

30

 

 

7

Передавальні пристрої (ЛЕП)

 

 

 

 

 

 

8

ПЛ-220 кВ

 

 

 

40

 

 

9

ПЛ-154 кВ

 

 

 

40

 

 

10

ПЛ-110 кВ

 

 

 

40

 

 

11

ПЛ-35 кВ

 

 

 

40

 

 

12

ПЛ-10 (6) кВ

 

 

 

30

 

 

13

ПЛ-0,38 кВ

 

 

 

30

 

 

14

КЛ-220 кВ

 

 

 

30

 

 

15

КЛ-154 кВ

 

 

 

30

 

 

16

КЛ-110 кВ

 

 

 

30

 

 

17

КЛ-35 кВ

 

 

 

30

 

 

18

КЛ-10 (6) кВ

 

 

 

30

 

 

19

КЛ-0,38 кВ

 

 

 

30

 

 

20

Перетворювальне (розподільне) обладнання

 

 

 

 

 

 

21

ПС-154 кВ

 

 

 

35

 

 

22

ПС-110 кВ

 

 

 

35

 

 

23

ПС-35 кВ

 

 

 

35

 

 

24

Трансформатори 150 кВ

 

 

 

30

 

 

25

Трансформатори 110 кВ

 

 

 

30

 

 

26

Трансформатори 35 кВ

 

 

 

30

 

 

27

РП 10 (6) кВ, суміщений із ЗТП 10 (6) кВ

 

 

 

25

 

 

28

ЗТП 10 (6)/0,4 кВ

 

 

 

25

 

 

29

КТП 10 (6)/0,4кВ з трансформаторами, кВ. А

 

 

 

25

 

 

30

ЩТП 10 (6)/0,4 кВ з трансформаторами, кВ. А

 

 

 

25

 

 

31

КТПММ 10 (6)/0,4 кВ з трансформаторами, кВ. А

 

 

 

25

 

 

32

Група 2 - Машини та обладнання

33

Технологічне обладнання

 

 

 

25

 

 

34

Вимірювальні прилади, телемеханіка та РЗА

 

 

 

15

 

 

35

Обладнання систем зв'язку

 

 

 

15

 

 

36

Обчислювальна техніка

 

 

 

7

 

 

37

Група 3 - Транспортні засоби

 

 

 

10

 

 

38

Група 4 - Меблі

 

 

 

15

 

 

39

Група 5 - Інвентар

 

 

 

5

 

 

40

Група 6 - Програмне забезпечення

 

 

 

7

 

 

41

Група 7 - Інші активи

 

 

 

15

 

 

42

Усього

 

 

 

 

 

 

Керівник суб'єкта господарювання
(або особа, що його заміщує)

_________________
(підпис)

_________________
(П. І. Б.)

 

М. П.

 

"___" ____________ 20  р.

 

 

 

Розрахунок річної амортизації на активи (що використовуються для здійснення ліцензованої діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами), які були утворені на момент переходу до стимулюючого регулювання

 

t

t + 1

t + 2

t + 3

t + 4

1

2

3

4

5

6

Вартість активів, тис. грн

 

 

 

 

 

Строк корисного використання, років

30

30

30

30

30

Амортизація, тис. грн

 

 

 

 

 

Керівник суб'єкта господарювання
(або особа, що його заміщує)

_________________
(підпис)

_________________
(П. І. Б.)

 

М. П.

 

"___" ____________ 20  р.

 

 

 

Розрахунок фактичної амортизації активів (що використовуються для здійснення ліцензованої діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами), що були отримані __________________________ на безоплатній основі після переходу на стимулююче регулювання

 

Групи активів

Вартість активів на початок року

Введення в експлуатацію

Вибуття

Строки корисного використання

Амортизація

Вартість активів на кінець року

N з/п

1

2

3

4

5

6

7

1

Група 1 - Будівлі, споруди, передавальні пристрої

2

Будівлі

 

 

 

 

 

 

3

Будівлі технологічного (виробничого) призначення

 

 

 

50

 

 

4

Будівлі інфраструктурні (інженерна інфраструктура, склади, транспорт)

 

 

 

50

 

 

5

Будівлі адміністративного призначення

 

 

 

70

 

 

6

Споруди

 

 

 

30

 

 

7

Передавальні пристрої (ЛЕП)

 

 

 

 

 

 

8

ПЛ-220 кВ

 

 

 

40

 

 

9

ПЛ-154 кВ

 

 

 

40

 

 

10

ПЛ-110 кВ

 

 

 

40

 

 

11

ПЛ-35 кВ

 

 

 

40

 

 

12

ПЛ-10 (6) кВ

 

 

 

30

 

 

13

ПЛ-0,38 кВ

 

 

 

30

 

 

14

КЛ-220 кВ

 

 

 

30

 

 

15

КЛ-154 кВ

 

 

 

30

 

 

16

КЛ-110 кВ

 

 

 

30

 

 

17

КЛ-35 кВ

 

 

 

30

 

 

18

КЛ-10 (6) кВ

 

 

 

30

 

 

19

КЛ-0,38 кВ

 

 

 

30

 

 

20

Перетворювальне (розподільне) обладнання

 

 

 

 

 

 

21

ПС-154 кВ

 

 

 

35

 

 

22

ПС-110 кВ

 

 

 

35

 

 

23

ПС-35 кВ

 

 

 

35

 

 

24

Трансформатори 150 кВ

 

 

 

30

 

 

25

Трансформатори 110 кВ

 

 

 

30

 

 

26

Трансформатори 35 кВ

 

 

 

30

 

 

27

РП 10 (6) кВ, суміщений із ЗТП 10 (6) кВ

 

 

 

25

 

 

28

ЗТП 10 (6)/0,4 кВ

 

 

 

25

 

 

29

КТП 10 (6)/0,4 кВ з трансформаторами, кВ. А

 

 

 

25

 

 

30

ЩТП 10 (6)/0,4 кВ з трансформаторами, кВ. А:

 

 

 

25

 

 

31

КТПММ 10 (6)/0,4 кВ з трансформаторами, кВ. А

 

 

 

25

 

 

32

Група 2 - Машини та обладнання

33

Технологічне обладнання

 

 

 

25

 

 

34

Вимірювальні прилади, телемеханіка та РЗА

 

 

 

15

 

 

35

Обладнання систем зв'язку

 

 

 

15

 

 

36

Обчислювальна техніка

 

 

 

7

 

 

37

Група 3 - Транспортні засоби

 

 

 

10

 

 

38

Група 4 - Меблі

 

 

 

15

 

 

39

Група 5 - Інвентар

 

 

 

5

 

 

40

Група 6 - Програмне забезпечення

 

 

 

7

 

 

41

Група 7 - Інші активи

 

 

 

15

 

 

42

Усього

 

 

 

 

 

 

Керівник суб'єкта господарювання
(або особа, що його заміщує)

_________________
(підпис)

_________________
(П. І. Б.)

 

М. П.

 

"___" ____________ 20  р.

 

 

 

Розрахунок фактичної амортизації активів (що використовуються для здійснення ліцензованої діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами), що були створені за рахунок отримання плати від приєднання електроустановок до електричних мереж після переходу на стимулююче регулювання

 

Групи активів

Вартість активів на початок року

Введення в експлуатацію

Вибуття

Строки корисного використання

Амортизація

Вартість активів на кінець року

N з/п

1

2

3

4

5

6

7

1

Група 1 - Будівлі, споруди, передавальні пристрої

2

Будівлі

 

 

 

 

 

 

3

Будівлі технологічного (виробничого) призначення

 

 

 

50

 

 

4

Будівлі інфраструктурні (інженерна інфраструктура, склади, транспорт)

 

 

 

50

 

 

5

Будівлі адміністративного призначення

 

 

 

70

 

 

6

Споруди

 

 

 

30

 

 

7

Передавальні пристрої (ЛЕП)

 

 

 

 

 

 

8

ПЛ-220 кВ

 

 

 

40

 

 

9

ПЛ-154 кВ

 

 

 

40

 

 

10

ПЛ-110 кВ

 

 

 

40

 

 

11

ПЛ-35 кВ

 

 

 

40

 

 

12

ПЛ-10 (6) кВ

 

 

 

30

 

 

13

ПЛ-0,38 кВ

 

 

 

30

 

 

14

КЛ-220 кВ

 

 

 

30

 

 

15

КЛ-154 кВ

 

 

 

30

 

 

16

КЛ-110 кВ

 

 

 

30

 

 

17

КЛ-35 кВ

 

 

 

30

 

 

18

КЛ-10 (6) кВ

 

 

 

30

 

 

19

КЛ-0,38 кВ

 

 

 

30

 

 

20

Перетворювальне (розподільне) обладнання

 

 

 

 

 

 

21

ПС-154 кВ

 

 

 

35

 

 

22

ПС-110 кВ

 

 

 

35

 

 

23

ПС-35 кВ

 

 

 

35

 

 

24

Трансформатори 150 кВ

 

 

 

30

 

 

25

Трансформатори 110 кВ

 

 

 

30

 

 

26

Трансформатори 35 кВ

 

 

 

30

 

 

27

РП 10 (6) кВ, суміщений із ЗТП 10 (6) кВ

 

 

 

25

 

 

28

ЗТП 10 (6)/0,4 кВ

 

 

 

25

 

 

29

КТП 10 (6)/0,4 кВ з трансформаторами, кВ. А

 

 

 

25

 

 

30

ЩТП 10 (6)/0,4 кВ з трансформаторами, кВ. А

 

 

 

25

 

 

31

КТПММ 10 (6)/0,4 кВ з трансформаторами, кВ. А

 

 

 

25

 

 

32

Група 2 - Машини та обладнання

33

Технологічне обладнання

 

 

 

25

 

 

34

Вимірювальні прилади, телемеханіка та РЗА

 

 

 

15

 

 

35

Обладнання систем зв'язку

 

 

 

15

 

 

36

Обчислювальна техніка

 

 

 

7

 

 

37

Група 3 - Транспортні засоби

 

 

 

10

 

 

38

Група 4 - Меблі

 

 

 

15

 

 

39

Група 5 - Інвентар

 

 

 

5

 

 

40

Група 6 - Програмне забезпечення

 

 

 

7

 

 

41

Група 7 - Інші активи

 

 

 

15

 

 

42

Усього

 

 

 

 

 

 

Керівник суб'єкта господарювання
(або особа, що його заміщує)

_________________
(підпис)

_________________
(П. І. Б.)

 

М. П.

 

"___" ____________ 20  р.

 

 

 

Розрахунок необхідного доходу від здійснення діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами на регуляторний період з _______ року по _______ рік за класами напруги

 

 

рік t

рік t + 1

рік t + 2

рік t + 3

рік t + 4

Прогно-
зований

Прогнозований (уточнений)

Уточнений з урахуванням корегування

Прогно-
зований

Прогнозований (уточнений)

Уточнений з урахуванням корегування

Прогно-
зований

Прогнозований (уточнений)

Уточнений з урахуванням корегування

Прогно-
зований

Прогнозований (уточнений)

Уточнений з урахуванням корегування

Прогно-
зований

Прогнозований (уточнений)

Уточнений з урахуванням корегування

N з/п

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

Необхідний дохід, тис. грн, у т. ч.:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

на 1 класі, тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

на 2 класі, тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Кількість умовних одиниць енергетичного обладнання, од., у т. ч.:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

на 1 класі, од.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

на 2 класі, од.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розрахунок прогнозованого необхідного доходу на період регулювання здійснюється один раз при перегляді тарифів на передачу електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами на всі роки регуляторного періоду.

Розрахунок прогнозованого (уточненого) необхідного доходу за класами напруги здійснюється щороку при уточненні тарифів на передачу електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами на наступний рік регуляторного періоду.

Розрахунок уточненого доходу за класами напруги з урахуванням корегування здійснюється щороку при корегуванні тарифів на передачу електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами з урахуванням фактичних даних.

Керівник суб'єкта господарювання
(або особа, що його заміщує)

_________________
(підпис)

_________________
(П. І. Б.)

 

М. П.

 

"___" ____________ 20  р.

 

 

 

Розрахунок необхідного доходу від здійснення діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом на регуляторний період з _______ року по _______ рік

Складові необхідного доходу

рік t

рік t + 1

рік t + 2

рік t + 3

рік t + 4

Прогно-
зований

Прогнозований (уточнений)

Уточнений з урахуванням корегування

Прогно-
зований

Прогнозований (уточнений)

Уточнений з урахуванням корегування

Прогно-
зований

Прогнозований (уточнений)

Уточнений з урахуванням корегування

Прогно-
зований

Прогнозований (уточнений)

Уточнений з урахуванням корегування

Прогно-
зований

Прогнозований (уточнений)

Уточнений з урахуванням корегування

N з/п

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

Контрольовані витрати (ОКВ), тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

у т. ч. фонд оплати праці (ФОП), тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Неконтрольовані витрати (ОНВ), тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

у т. ч. єдиний соціальний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (Нфоп), тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Амортизація (А), тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Прибуток (П), тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Податок на прибуток (ПП), тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Корегування у зв'язку із зміною обсягів (КО), тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Інші корегування (КП), тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Необхідний дохід (НД), тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

у т. ч. корегування, тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розрахунок прогнозованого необхідного доходу на період регулювання здійснюється один раз при перегляді тарифів на постачання електричної енергії за регульованим тарифом на всі роки регуляторного періоду.

Розрахунок прогнозованого (уточненого) необхідного доходу здійснюється щороку при уточненні тарифів на постачання електричної енергії за регульованим тарифом на наступний рік регуляторного періоду.

Розрахунок уточненого доходу з урахуванням корегування здійснюється щороку при корегуванні тарифів на постачання електричної енергії за регульованим тарифом з урахуванням фактичних даних.

Керівник суб'єкта господарювання
(або особа, що його заміщує)

_________________
(підпис)

_________________
(П. І. Б.)

 

М. П.

 

"___" ____________ 20  р.

 

 

 

Розрахунок операційних контрольованих витрат з постачання електричної енергії за регульованим тарифом на кожний рік регуляторного періоду

 

 

рік t

рік t + 1

рік t + 2

рік t + 3

рік t + 4

Прогно-
зований

Прогнозований (уточнений)

Уточнений з урахуванням корегування

Прогно-
зований

Прогнозований (уточнений)

Уточнений з урахуванням корегування

Прогно-
зований

Прогнозований (уточнений)

Уточнений з урахуванням корегування

Прогно-
зований

Прогнозований (уточнений)

Уточнений з урахуванням корегування

Прогно-
зований

Прогнозований (уточнений)

Уточнений з урахуванням корегування

N з/п

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

Операційні контрольовані витрати (ОКВ) у році t - 1, тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Фонд оплати праці (ФОП) у році t - 1, тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Індекс цін виробників (ІЦВ) у році t, %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Фонд оплати праці (ФОП) у році t, тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Загальний показник ефективності (ПЕз), %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Індивідуальний показник ефективності (ПЕінд), %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Коефіцієнт поправки на зміну кількості споживачів (КС), відн. од.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Зміна кількості споживачів (DКС) за рік t - 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Кількість споживачів (КС) на початок року t - 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Операційні контрольовані витрати (ОКВ) у році t, тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розрахунок прогнозованих операційних контрольованих витрат необхідного доходу на період регулювання здійснюється один раз при перегляді тарифів на постачання електричної енергії за регульованим тарифом на всі роки регуляторного періоду.

Розрахунок прогнозованих (уточнених) операційних контрольованих витрат здійснюється щороку при уточненні тарифів на постачання електричної енергії за регульованим тарифом на наступний рік регуляторного періоду.

Розрахунок уточнених операційних контрольованих витрат з урахуванням фактичних даних здійснюється щороку при корегуванні тарифів на постачання електричної енергії за регульованим тарифом.

Керівник суб'єкта господарювання
(або особа, що його заміщує)

_________________
(підпис)

_________________
(П. І. Б.)

 

М. П.

 

"___" ____________ 20  р.

 

 

 

Розрахунок фонду оплати праці ___________________________________________
(назва ліцензіата)
з постачання електричної енергії за регульованим тарифом на кожен рік регуляторного періоду 

 

рік t

рік t + 1

рік t + 2

рік t + 3

рік t + 4

Прогно-
зований

Прогнозований (уточнений)

Уточнений з урахуванням корегування

Прогно-
зований

Прогнозований (уточнений)

Уточнений з урахуванням корегування

Прогно-
зований

Прогнозований (уточнений)

Уточнений з урахуванням корегування

Прогно-
зований

Прогнозований (уточнений)

Уточнений з урахуванням корегування

Прогно-
зований

Прогнозований (уточнений)

Уточнений з урахуванням корегування

N з/п

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

Фонд оплати праці (ФОП) у році t - 1, тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Індекс зростання номінальної середньомісячної заробітної плати (ІЗП) у році t, %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Коефіцієнт корегування фонду оплати праці (k) на рік t, відн. од.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Фактична середньомісячна заробітна плата з розрахунку на одного штатного працівника, зайнятого в промисловості на території діяльності ліцензіата, у році t, тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Фактична середньомісячна заробітна плата з розрахунку на одного штатного працівника, зайнятого в промисловості на території діяльності ліцензіата, у році t - 1, тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Фактична середньомісячна заробітна плата з розрахунку на одного штатного працівника, зайнятого в промисловості України, у році t, тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Фактична середньомісячна заробітна плата з розрахунку на одного штатного працівника, зайнятого в промисловості України, у році t - 1, тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Фонд оплати праці (ФОП) у році t, тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розрахунок прогнозованого необхідного доходу на період регулювання здійснюється один раз при перегляді тарифів на постачання електричної енергії за регульованим тарифом на всі роки регуляторного періоду.

Розрахунок прогнозованого (уточненого) фонду оплати праці здійснюється щороку при уточненні тарифів на постачання електричної енергії за регульованим тарифом на наступний рік регуляторного періоду.

Розрахунок уточненого фонду оплати праці з урахуванням корегування здійснюється щороку при корегуванні тарифів на постачання електричної енергії за регульованим тарифом з урахуванням фактичних даних.

Керівник суб'єкта господарювання
(або особа, що його заміщує)

_________________
(підпис)

_________________
(П. І. Б.)

 

М. П.

 

"___" ____________ 20  р.

 

 

 

Розрахунок операційних неконтрольованих витрат з постачання електричної енергії за регульованим тарифом на кожний рік регуляторного періоду

 

 

рік t

рік t + 1

рік t + 2

рік t + 3

рік t + 4

Прогно-
зований

Прогнозований (уточнений)

Уточнений з урахуванням корегування

Прогно-
зований

Прогнозований (уточнений)

Уточнений з урахуванням корегування

Прогно-
зований

Прогнозований (уточнений)

Уточнений з урахуванням корегування

Прогно-
зований

Прогнозований (уточнений)

Уточнений з урахуванням корегування

Прогно-
зований

Прогнозований (уточнений)

Уточнений з урахуванням корегування

N з/п

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

Операційні контрольовані витрати (ОНВ) у році t - 1, тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Фонд оплати праці (ФОП) у році t - 1, тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Індекс споживчих цін (ІСЦ) у році t, %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Фонд оплати праці (ФОП) у році t, тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Фактичний рівень єдиного соціального внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (Нфоп) за останній звітний рік, що передує року t, відн. од.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Фактичний рівень єдиного соціального внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (Нфопф) у році t - 1, відн. од.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Операційні неконтрольовані витрати (ОНВ) у році t, тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розрахунок прогнозованих операційних неконтрольованих витрат необхідного доходу на період регулювання здійснюється один раз при перегляді тарифів на постачання електричної енергії за регульованим тарифом на всі роки регуляторного періоду.

Розрахунок прогнозованих (уточнених) операційних неконтрольованих витрат здійснюється щороку при уточненні тарифів на постачання електричної енергії за регульованим тарифом на наступний рік регуляторного періоду.

Розрахунок уточнених операційних неконтрольованих витрат з урахуванням фактичних даних здійснюється щороку при корегуванні тарифів на постачання електричної енергії за регульованим тарифом.

Керівник суб'єкта господарювання
(або особа, що його заміщує)

_________________
(підпис)

_________________
(П. І. Б.)

 

М. П.

 

"___" ____________ 20  р.

 

 

 

Розрахунок прибутку на регуляторну базу активів, що використовуються при здійсненні діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом

Складові необхідного доходу

рік t

рік  t + 1

рік t + 2

рік t + 3

рік t + 4

Прогно-
зований

Прогнозований (уточнений)

Уточнений з урахуванням корегування

Прогно-
зований

Прогнозований (уточнений)

Уточнений з урахуванням корегування

Прогно-
зований

Прогнозований (уточнений)

Уточнений з урахуванням корегування

Прогно-
зований

Прогнозований (уточнений)

Уточнений з урахуванням корегування

Прогно-
зований

Прогнозований (уточнений)

Уточнений з урахуванням корегування

N з/п

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

Регуляторна база активів, яка сформована на момент переходу до стимулюючого регулювання (РБА0), тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Регуляторна норма доходу на регуляторну базу активів, яка сформована на момент переходу до стимулюючого регулювання (РНД0), відн. Оо.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Регуляторна база активів, яка утворена після переходу на стимулююче регулювання на початок року (РБАновп), тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Регуляторна база активів, яка утворена після переходу на стимулююче регулювання на кінець року (РБАновк), тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Регуляторна норма доходу на регуляторну базу активів, яка утворена після переходу до стимулюючого регулювання (РНДнов), відн. од.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Вартість вибуття активів із регуляторної бази активів, яка утворена після переходу до стимулюючого регулювання (ВАнов), тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Амортизація на активи, які утворені після переходу до стимулюючого регулювання (Анов), тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Сума інвестицій відповідно до інвестиційної програми (І), тис. грн (без ПДВ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Дохід від плати за реактивну енергію (ДР), тис. грн (без ПДВ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Прибуток на регуляторну базу активів (П), тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Ставка податку на прибуток (НПП), відн. од.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Податок на прибуток (ПП), тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розрахунок прогнозованого прибутку на період регулювання здійснюється один раз при перегляді тарифів з постачання електричної енергії за регульованим тарифом на всі роки регуляторного періоду.

Розрахунок прогнозованого (уточненого) прибутку здійснюється щороку при уточненні тарифів з постачання електричної енергії за регульованим тарифом на наступний рік регуляторного періоду.

Розрахунок уточненого прибутку з урахуванням фактичних даних здійснюється щороку при корегуванні тарифів з постачання електричної енергії за регульованим тарифом з урахуванням фактичних даних.

Керівник суб'єкта господарювання
(або особа, що його заміщує)

_________________
(підпис)

_________________
(П. І. Б.)

 

М. П.

 

"___" ____________ 20  р.

 

 

 

Розрахунок прогнозованої (фактичної) амортизації активів (що використовуються для здійснення ліцензованої діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом), що використовуються для здійснення діяльності, які були утворені на момент переходу до стимулюючого регулювання

 

Групи активів

Вартість активів на початок року

Введення в експлуатацію

Вибуття

Строки корисного використання

Амортизація

Вартість активів на кінець року

N з/п

1

2

3

4

5

6

7

1.1

Група 1 - Будівлі та споруди

1.2

Будівлі адміністративного призначення

 

 

 

70

 

 

1.3

Споруди

 

 

 

30

 

 

2

Група 2 - Обчислювальна техніка

 

 

 

7

 

 

3

Група 3 - Транспортні засоби

 

 

 

10

 

 

4

Група 4 - Меблі

 

 

 

15

 

 

5

Група 5 - Інвентар

 

 

 

5

 

 

6

Група 6 - Програмне забезпечення

 

 

 

7

 

 

7

Група 7 - Інші активи

 

 

 

15

 

 

Керівник суб'єкта господарювання
(або особа, що його заміщує)

_________________
(підпис)

_________________
(П. І. Б.)

 

М. П.

 

"___" ____________ 20  р.

 

 

 

Розрахунок річної амортизації на активи (що використовуються для здійснення ліцензованої діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом), які були утворені на момент переходу до стимулюючого регулювання

 

 

t

t + 1

t + 2

t + 3

t + 4

N з/п

1

2

3

4

5

6

1

Вартість активів, тис. грн

 

 

 

 

 

2

Строк корисного використання, років

30

30

30

30

30

3

Амортизація, тис. грн

 

 

 

 

 

Керівник суб'єкта господарювання
(або особа, що його заміщує)

_________________
(підпис)

_________________
(П. І. Б.)

 

М. П.

 

"___" ____________ 20  р.

 

 

 

Розрахунок прогнозованої (фактичної) амортизації активів (що використовуються для здійснення ліцензованої діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом), які були отримані __________________________ на безоплатній основі після переходу на стимулююче регулювання

 

Групи активів

Вартість активів на початок року

Введення в експлуатацію

Вибуття

Строки корисного використання

Амортизація

Вартість активів на кінець року

N з/п

1

2

3

4

5

6

7

1.1

Група 1 - Будівлі та споруди

1.2

Будівлі адміністративного призначення

 

 

 

70

 

 

1.3

Споруди

 

 

 

30

 

 

2

Група 2 - Обчислювальна техніка

 

 

 

7

 

 

3

Група 3 - Транспортні засоби

 

 

 

10

 

 

4

Група 4 - Меблі

 

 

 

15

 

 

5

Група 5 - Інвентар

 

 

 

5

 

 

6

Група 6 - Програмне забезпечення

 

 

 

7

 

 

7

Група 7 - Інші активи

 

 

 

15

 

 

Керівник суб'єкта господарювання
(або особа, що його заміщує)

_________________
(підпис)

_________________
(П. І. Б.)

 

М. П.

 

"___" ____________ 20  р.

 

 

 

Джерела фінансування інвестиційної програми на регуляторний період з _______ року по _______ рік

 

Джерела фінансування, тис. грн (без ПДВ)

рік t

рік t + 1

рік t + 2

рік t + 3

рік t + 4

Прогно-
зований

Прогнозований (уточнений)

Уточнений з урахуванням корегування

Прогно-
зований

Прогнозований (уточнений)

Уточнений з урахуванням корегування

Прогно-
зований

Прогнозований (уточнений)

Уточнений з урахуванням корегування

Прогно-
зований

Прогнозований (уточнений)

Уточнений з урахуванням корегування

Прогно-
зований

Прогнозований (уточнений)

Уточнений з урахуванням корегування

N з/п

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

Амортизація

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Дохід від реактивної електричної енергії

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Інші доходи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Залучені кошти (приєднання)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Кредити:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1

Іноземні інвестиції

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2

Технічна допомога (гранти)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Інші джерела

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Всього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник суб'єкта господарювання
(або особа, що його заміщує)

_________________
(підпис)

_________________
(П. І. Б.)

 

М. П.

 

"___" ____________ 20  р.

 

 

 

Узагальнений план інвестицій за напрямами використання на _______ рік

Показники інвестиційної програми, тис. грн (без ПДВ)

Інвестиційна програма на передачу електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами

Інвестиційна програма на постачання електричної енергії за регульованим тарифом

Всього

1 клас

2 клас

Всього

Рік t
(Прогноз)

Рік t
(Прогноз)

Рік t
(Прогноз)

Рік t
(Прогноз)

Рік t
(Прогноз)

N з/п

1

2

3

4

5

6

1

Обсяг інвестиційної програми

 

 

 

 

 

2

Джерела фінансування інвестиційної програми:

 

 

 

 

 

2.1

Власні кошти:

 

 

 

 

 

 

амортизація

 

 

 

 

 

 

дохід від реактивної електричної енергії

 

 

 

 

 

 

інші доходи

 

 

 

 

 

2.2

Залучені кошти (приєднання)

 

 

 

 

 

2.3

Кредити

 

 

 

 

 

2.4

Іноземні інвестиції

 

 

 

 

 

2.5

Технічна допомога (гранти)

 

 

 

 

 

2.6

Інші джерела

 

 

 

 

 

Керівник суб'єкта господарювання
(або особа, що його заміщує)

_________________
(підпис)

_________________
(П. І. Б.)

 

М. П.

 

"___" ____________ 20  р.

 

 

 

Розрахунок цільового завдання щодо досягнення показників якості послуг (SAIDI) з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами на кожен рік регуляторного періоду

Показники якості, хв.

Рік t - 2 (факт)

Рік t - 1 (факт)

Рік t0 (факт)

Базовий індекс

Рік t

Рік t + 1 (Прогнозований індекс)

Рік t + 2 (Прогнозований індекс)

Рік t + 3 (Прогнозований індекс)

Рік t + 4 (Прогнозований індекс)

Рік t + 5 (Прогнозований індекс)

Рік t + 6 (Прогнозований індекс)

Рік t + 7 (Прогнозований індекс)

Рік t + 8 (Прогнозований індекс)

Рік t + 9 (Цільовий індекс)

N з/п

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

SAIDI для міської території

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

SAIDI для сільської території

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник суб'єкта господарювання
(або особа, що його заміщує)

_________________
(підпис)

_________________
(П. І. Б.)

 

М. П.

 

"___" ____________ 20  р.

 

 

 

Розрахунок обсягів передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами для кожного класу напруги

 

Вихідні дані ліцензіата

Позначення, одиниці виміру

1 клас

2 клас

Рік t - 1 (Очікуваний факт)

Рік t (Прогноз)

Рік t - 1 (Очікуваний факт)

Рік t (Прогноз)

N з/п

1

2

3

4

5

6

1

Обсяг спожитої корисної електричної енергії споживачами, які підключені до відповідного класу напруги, включаючи обсяги електроенергії, спожитої споживачами НП

Есj, МВт·год

 

 

 

 

2

Обсяг передачі електричної енергії за межі території ліцензіата до мереж іншого ліцензіата з передачі електричної енергії, в т. ч.:

Еоj, МВт·год

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

3

Обсяг надходження електричної енергії від мереж інших ліцензіатів, в т. ч.:

Енj, МВт·год

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

4

Обсяг електричної енергії, що надходить від генеруючих джерел безпосередньо на j-й клас напруги:

Егj, МВт·год

 

 

 

 

5

Всього загальне надходження

Ез, МВт·год

 

 

 

 

6

Обсяг електричної енергії, що трансформується з вищого класу на нижчий клас напруги

Етj, МВт·год

 

 

 

 

7

Обсяг споживання електричної енергії на господарські потреби

Егп, МВт·год

 

 

 

 

8

Обсяг передачі електричної енергії

Еj, МВт·год

 

 

 

 

9

Нормативні технологічні витрати електричної енергії (ТВЕ) на передачу

МВт·год

 

 

 

 

10

Понаднормативні витрати електричної енергії (ПВЕ) на передачу

МВт·год

 

 

 

 

11

Фактичні технологічні витрати електричної енергії (ТВЕ) на передачу

МВт·год

 

 

 

 

12

Коефіцієнти нормативних технологічних витрат електричної енергії (ТВЕ) на передачу

Кмрj, в. о.

 

 

 

 

13

Коефіцієнти понаднормативних витрат електричної енергії (ТВЕ) на передачу

Кп, в. о.

 

 

 

 

14

Коефіцієнти фактичних технологічних витрат електричної енергії (ТВЕ) на передачу

Кмрфj, в. о.

 

 

 

 

Керівник суб'єкта господарювання
(або особа, що його заміщує)

_________________
(підпис)

_________________
(П. І. Б.)

"___" ____________ 20  р.

 

 

 

Розрахунок обсягів передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами для кожного класу напруги по сальдованому надходженню електричної енергії в електричну мережу ліцензіата на прогнозований рік

 

Вихідні дані ліцензіата

Позначення, одиниці виміру

1 клас

2 клас

Рік t - 1 (Очікуваний факт)

Рік t (Прогноз)

Рік t - 1 (Очікуваний факт)

Рік t (Прогноз)

N з/п

1

2

3

4

5

6

1

Обсяг спожитої корисної електричної енергії споживачами, які підключені до відповідного класу напруги, включаючи обсяги електроенергії, спожитої споживачами НП

Есj, МВт·год

 

 

 

 

2

Обсяг передачі електричної енергії за межі території ліцензіата до мереж іншого ліцензіата з передачі електричної енергії, в т. ч.:

Еоj, МВт·год

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

3

Обсяг надходження електричної енергії від мереж інших ліцензіатів, в т. ч.:

Енj, МВт·год

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

4

Обсяг електричної енергії, що надходить від генеруючих джерел безпосередньо на j-й клас напруги:

Егj, МВт·год

 

 

 

 

5

Всього сальдове надходження електроенергії в мережу

Ез, МВт·год

 

 

 

 

6

Обсяг електричної енергії, що трансформується з вищого класу на нижчий клас напруги

Етj, МВт·год

 

 

 

 

7

Обсяг споживання електричної енергії на господарські потреби

Егп, МВт·год

 

 

 

 

8

Обсяг передачі електричної енергії

Еj, МВт·год

 

 

 

 

9

Нормативні технологічні витрати електричної енергії (ТВЕ) на передачу

МВт·год

 

 

 

 

10

Понаднормативні витрати електричної енергії (ПВЕ) на передачу

МВт·год

 

 

 

 

11

Фактичні технологічні витрати електричної енергії (ТВЕ) на передачу

МВт·год

 

 

 

 

12

Коефіцієнти нормативних технологічних витрат електричної енергії (ТВЕ) на передачу

Кмрj, в. о.

 

 

 

 

13

Коефіцієнти понаднормативних витрат електричної енергії (ТВЕ) на передачу

Кп, в. о.

 

 

 

 

14

Коефіцієнти фактичних технологічних витрат електричної енергії (ТВЕ) на передачу

Кмрфj, в. о.

 

 

 

 

Керівник суб'єкта господарювання
(або особа, що його заміщує)

_________________
(підпис)

_________________
(П. І. Б.)

"___" ____________ 20  р.

 

 

 

Розрахунок тарифів на передачу електроенергії місцевими (локальними) електромережами на прогнозований період

 

Найменування

Позначення, одиниці виміру

Рік t - 1 (Очікуваний факт)

Рік t (Прогноз)

N з/п

1

2

3

4

1

Обсяг передачі електроенергії, що передається на 1 класі напруги

Е1, МВт·год

 

 

2

Обсяг електроенергії, яка трансформується з 1 на 2 клас напруги

Ет1, МВт·год

 

 

3

Обсяг електричної енергії, що надходить від генеруючих джерел безпосередньо на 2 клас напруги

Ег2, МВт·год

 

 

4

Обсяг передачі електроенергії, що передається на 2 класі напруги

Е2, МВт·год

 

 

5

Коефіцієнт нормативних технологічних витрат електроенергії на передачу місцевими (локальними) електромережами 1 класу

К1н, в. о

 

 

6

Коефіцієнт нормативних технологічних витрат електроенергії на передачу місцевими (локальними) електромережами 2 класу

К2н, в. о

 

 

7

Коефіцієнт понаднормативних витрат електроенергії на передачу місцевими (локальними) електромережами

Кп, в. о

 

 

8

Витрати на передачу електричної енергії на 1 класі напруги

Вu1, грн

 

 

9

Витрати на передачу електричної енергії на 2 класі напруги

Вu2, грн

 

 

10

Тариф на передачу електричної енергії для споживачів першого класу напруги

Тм1, грн/МВт·год

 

 

11

Тариф на передачу електричної енергії для споживачів другого класу напруги

Тм2, грн/МВт·год

 

 

 

Довідково: обсяги корисного відпуску електричної енергії споживачам на 1 класі напруги (у т. ч. споживачам ПНТ)

Ес1, МВт·год

 

 

Керівник суб'єкта господарювання
(або особа, що його заміщує)

_________________
(підпис)

_________________
(П. І. Б.)

 

М. П.

 

"___" ____________ 20  р.

 

 

 

Розрахунок тарифів на постачання електроенергії за регульованим тарифом на прогнозований період

 

Найменування

Позначення, одиниці виміру

Рік t - 1 (Очікуваний факт)

Рік t (Прогноз)

N з/п

1

2

3

4

1

Обсяг електроенергії, реалізованої споживачам 1 групи

Епс1, МВт·год

 

 

2

Обсяг електроенергії, реалізованої споживачам 2 групи

Епс2, МВт·год

 

 

3

Витрати на постачання електричної енергії

Вп, грн

 

 

4

Коефіцієнт складності

К, в. о.

 

 

5

Тариф на постачання електричної енергії для 1 групи споживачів

Тп1, грн/МВт·год

 

 

6

Тариф на постачання електричної енергії для 2 групи споживачів

Тп2, грн/МВт·год

 

 

Керівник суб'єкта господарювання
(або особа, що його заміщує)

_________________
(підпис)

_________________
(П. І. Б.)

 

М. П.

 

"___" ____________ 20  р.

 

 

 

Динаміка фактичних та нормативних технологічних витрат електричної енергії для кожного класу напруги за останні 5 років

 

рік t - 6

рік t - 5

рік t - 4

рік t - 3

рік t - 2

1 клас

2 клас

Всього

1 клас

2 клас

Всього

1 клас

2 клас

Всього

1 клас

2 клас

Всього

1 клас

2 клас

Всього

N з/п

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

Фактичні технологічні витрати електричної енергії, МВт·год

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Фактичні технологічні витрати електричної енергії, %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Нормативні технологічні витрати електричної енергії, МВт·год

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Нормативні технологічні витрати електричної енергії, %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник суб'єкта господарювання
(або особа, що його заміщує)

_________________
(підпис)

_________________
(П. І. Б.)

 

М. П.

 

"___" ____________ 20  р.

 

 

 

Розрахунок корегування необхідного доходу по даних виконання цільового завдання щодо досягнення показників якості послуг з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами у ________ році

Складові якості послуг

Базовий індекс SAIDI, хв.

Цільовий індекс SAIDI, хв.

Розрахунковий індекс SAIDI, хв.

Фактичний індекс SAIDI, хв.

Порядковий номер року t з початку переходу на стимулююче регулювання (N)

Номер року з початку переходу на стимулююче регулювання, в якому має бути досягнуто цільовий показник якості послуг (NN)

Параметр корегування необхідного доходу за недотримання показників якості послуг (ПК), відн. од.

Фактичний роздрібний тариф для споживачів 2 класу напруги (Т2), грн за МВт·год

Фактичний обсяг віддачі електричної енергії споживачам другого класу напруги (Е2), тис. МВт·год

Кількість хвилин у році, хв.

Корегування необхідного доходу по даних виконання цільового завдання щодо досягнення показників якості послуг (КЯ)*, тис. грн

N з/п

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Для міської території

 

 

 

 

 

 

 

 

 

525600

 

2

Для сільської території

 

 

 

 

 

 

 

 

 

525600

 

3

Всього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

525600

 

____________
* КЯ має бути не більше ніж 2 % від необхідного доходу з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами.

 

Керівник суб'єкта господарювання
(або особа, що його заміщує)

_________________
(підпис)

_________________
(П. І. Б.)

 

М. П.

 

"___" ____________ 20  р.

 

 

 

Розрахунок корегування необхідного доходу з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами у зв'язку із зміною обсягів передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами та постачання електричної енергії за регульованим тарифом

 

Прогноз

Факт

Різниця між фактичним та прогнозованим обсягами (передбаченими при розрахунку тарифу) переданої електричної енергії протягом періоду i1, МВт·год

Різниця між фактичним та прогнозованим обсягами (передбаченими при розрахунку тарифу) переданої електричної енергії протягом періоду i2, МВт·год

Тариф на передачу електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами для відповідного класу напруги, грн/МВт·год

Ставка податку на прибуток, відн. од.

Сума корегування, тис. грн

річний обсяг передачі електричної енергії, передбачений при розрахунку тарифу (Епп), МВт·год

обсяг, передбачений при розрахунку відповідного тарифу, передачі електричної енергії протягом періоду i1, МВт·год

обсяг, передбачений при розрахунку відповідного тарифу, передачі електричної енергії протягом періоду i2, МВт·год

річний обсяг передачі електричної енергії, передбачений при розрахунку тарифу (Епп), МВт·год

обсяг, передбачений при розрахунку відповідного тарифу, передачі електричної енергії протягом періоду i1, МВт·год

обсяг, передбачений при розрахунку відповідного тарифу, передачі електричної енергії протягом періоду i2, МВт·год

період i1

період i2

N з/п

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

1 клас

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

2 клас

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Всього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник суб'єкта господарювання
(або особа, що його заміщує)

_________________
(підпис)

_________________
(П. І. Б.)

 

М. П.

 

"___" ____________ 20  р.

 

 

 

Розрахунок корегування необхідного доходу з постачання електричної енергії за регульованим тарифом у зв'язку із зміною обсягів передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами та постачання електричної енергії

 

Прогноз

Факт

Різниця між фактичним та прогнозованим обсягами (передбаченими при розрахунку тарифу) поставленої електричної енергії протягом періоду i1, МВт·год

Різниця між фактичним та прогнозованим обсягами (передбаченими при розрахунку тарифу) поставленої електричної енергії протягом періоду i2, МВт·год

Тариф на постачання електричної енергії за регульованим тарифом для відповідного класу напруги, грн/МВт·год

Ставка податку на прибуток, відн. од.

Сума корегування, тис. грн

річний обсяг постачання електричної енергії, передбачений при розрахунку тарифу (Епп), МВт·год

обсяг, передбачений при розрахунку відповідного тарифу, постачання електричної енергії протягом періоду i1, МВт·год

обсяг, передбачений при розрахунку відповідного тарифу, постачання електричної енергії протягом періоду i2, МВт·год

річний обсяг постачання електричної енергії, передбачений при розрахунку тарифу (Епп), МВт·год

обсяг, передбачений при розрахунку відповідного тарифу, постачання електричної енергії протягом періоду i1, МВт·год

обсяг, передбачений при розрахунку відповідного тарифу, постачання електричної енергії протягом періоду i2, МВт·год

період i1

період i2

N з/п

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

I група

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

II група

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Всього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник суб'єкта господарювання
(або особа, що його заміщує)

_________________
(підпис)

_________________
(П. І. Б.)

 

М. П.

 

"___" ____________ 20  р.

 

 

 

Розрахунок корегування необхідного доходу з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами відповідно до зобов'язань щодо витрат, пов'язаних з приєднанням у ______ році

 

Рік

Сума фактичних інвестицій, пов'язана з приєднанням споживачів та виробників до місцевих (локальних) електричних мереж (ІПР), тис. грн (без ПДВ)

Сума отриманої плати за приєднання від споживачів та виробників (ППР), тис. грн (без ПДВ)

Сума повернення фінансової допомоги на приєднання споживачів та виробників (ПФПР), тис. грн (без ПДВ)

Сума отриманої фінансової допомоги на приєднання споживачів та виробників (ФПР), тис. грн (без ПДВ)

Ставка податку на додану вартість (НПДВ), відн. од.

Норма доходу (РНДнов), відн. од.

Корегування необхідного доходу відповідно до зобов'язань щодо витрат, пов'язаних із приєднанням (КПР), тис. грн (без ПДВ)

N з/п

1

2

3

4

5

6

7

8

1

t-1

 

 

 

 

 

 

 

Керівник суб'єкта господарювання
(або особа, що його заміщує)

_________________
(підпис)

_________________
(П. І. Б.)

 

М. П.

 

"___" ____________ 20  р.

 

 

____________

Опрос