Идет загрузка документа (28 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об установлении ведомственных поощрительных знаков отличия Государственного космического агентства Украины

Государственное космическое агентство Украины
Положение, Приказ от 15.07.2013 № 203
действует с 30.08.2013

ДЕРЖАВНЕ КОСМІЧНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ

НАКАЗ

15.07.2013

м. Київ

N 203

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
01 серпня 2013 р. за N 1296/23828

Про встановлення відомчих заохочувальних відзнак Державного космічного агентства України

Відповідно до Указу Президента України від 30 травня 2012 року N 365 "Про відомчі заохочувальні відзнаки" та з метою вшанування працівників Державного космічного агентства України, підприємств і установ, які належать до сфери його управління, військовослужбовців, які відряджені до Державного космічного агентства України, за багаторічну, бездоганну і плідну працю (службу) та особистий внесок у розвиток космічної галузі України

НАКАЗУЮ:

1. Установити відомчі заохочувальні відзнаки Державного космічного агентства України:

нагрудний знак "Знак пошани" Державного космічного агентства України";

Почесну грамоту Державного космічного агентства України;

Грамоту Державного космічного агентства України;

Подяку Державного космічного агентства України.

2. Затвердити:

Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Державного космічного агентства України, що додається;

Опис відомчої заохочувальної відзнаки Державного космічного агентства України - нагрудного знака "Знак пошани", що додається;

Ескіз відомчої заохочувальної відзнаки Державного космічного агентства України - нагрудного знака "Знак пошани", що додається;

Опис посвідчення до відомчої заохочувальної відзнаки Державного космічного агентства України - нагрудного знака "Знак пошани", що додається;

Ескіз посвідчення до відомчої заохочувальної відзнаки Державного космічного агентства України - нагрудного знака "Знак пошани", що додається;

Опис відомчої заохочувальної відзнаки Державного космічного агентства України - Почесної грамоти Державного космічного агентства України, що додається;

Ескіз відомчої заохочувальної відзнаки Державного космічного агентства України - Почесної грамоти Державного космічного агентства України, що додається;

Опис відомчої заохочувальної відзнаки Державного космічного агентства України - Грамоти Державного космічного агентства України, що додається;

Ескіз відомчої заохочувальної відзнаки Державного космічного агентства України - Грамоти Державного космічного агентства України, що додається;

Опис відомчої заохочувальної відзнаки Державного космічного агентства України - Подяки Державного космічного агентства України, що додається;

Ескіз відомчої заохочувальної відзнаки Державного космічного агентства України - Подяки Державного космічного агентства України, що додається.

3. Сектору кадрової політики (Кузьмін В. Р.) забезпечити:

замовлення відомчих заохочувальних відзнак ДКА України та їх отримання;

облік осіб, нагороджених відомчими заохочувальними відзнаками ДКА України;

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Відділу бухгалтерського обліку та звітності (Суходуб В. І.) здійснювати оплату видатків на виготовлення відомчих заохочувальних відзнак ДКА України в межах кошторису на утримання ДКА України на 2013 рік та наступні роки.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Голова ДКА України

Ю. С. Алексєєв

 

ПОЛОЖЕННЯ
про відомчі заохочувальні відзнаки Державного космічного агентства України

I. Загальні положення

1.1. З метою заохочення та відзначення особистих трудових досягнень у професійній, службовій діяльності ДКА України встановлені такі відомчі заохочувальні відзнаки:

нагрудний знак "Знак пошани" (далі - Нагрудний знак);

Почесна грамота Державного космічного агентства України (далі - Почесна грамота);

Грамота Державного космічного агентства України (далі - Грамота);

Подяка Державного космічного агентства України (далі - Подяка).

1.2. Відомчими заохочувальними відзнаками нагороджуються:

1) Нагрудним знаком - працівники ДКА України, члени Колегії ДКА України, військовослужбовці, які відряджені до ДКА України, керівники підприємств (установ), які належать до сфери управління ДКА України, за багаторічну сумлінну працю, зразкове виконання службових обов'язків, успіхи в галузі фундаментальних та прикладних наукових досліджень, вагомі досягнення у розробці та впровадженні сучасної ракетно-космічної та іншої техніки, приладів та устаткування, конкретні видатні особисті заслуги.

Нагрудним знаком нагороджуються працівники, які раніше відзначались Почесною грамотою та пропрацювали у Державному космічному агентстві України, на підприємствах (установах), які належать до сфери управління ДКА України, не менш як 10 років;

2) Почесною грамотою - працівники ДКА України за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов'язків, особливо важливих доручень, за трудові досягнення при виконанні завдань, покладених на ДКА України.

Почесною грамотою також можуть бути нагороджені працівники підприємств (установ), які належать до сфери управління ДКА України, за багаторічну сумлінну працю, зразкове виконання службових обов'язків, значні успіхи в галузі фундаментальних та прикладних наукових досліджень, досягнення у розробці та виробництві сучасної ракетно-космічної та іншої техніки, приладів та устаткування, конкретні видатні особисті заслуги перед ДКА України.

Почесною грамотою нагороджуються працівники, які раніше відзначались Грамотою та сумлінно пропрацювали у ДКА України, на підприємствах (установах), які належать до сфери управління ДКА України, не менш як 5 років;

3) Грамотою - працівники ДКА України за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов'язків, трудові досягнення при виконанні завдань, покладених на ДКА України.

Грамотою також можуть бути нагороджені працівники підприємств (установ), які належать до сфери управління ДКА України, за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов'язків, успіхи в галузі фундаментальних та прикладних наукових досліджень, досягнення у розробці, впровадженні та виробництві сучасної ракетно-космічної та іншої техніки, приладів та устаткування.

Грамотою нагороджуються працівники, які раніше відзначались Подякою та сумлінно пропрацювали у ДКА України, на підприємствах (установах), які належать до сфери управління ДКА України, не менш як 3 роки;

4) Подякою - працівники ДКА України за сумлінну працю та успішне виконання службових обов'язків.

Подякою також можуть бути нагороджені працівники підприємств (установ), які належать до сфери управління ДКА України, за сумлінну працю, успішне виконання службових обов'язків, особисті заслуги перед ДКА України.

Подякою нагороджуються працівники, які пропрацювали у ДКА України, на підприємствах (установах), які належать до сфери управління ДКА України, не менш як 2 роки.

1.3. До періоду роботи, який дає право на отримання відзнаки, зараховується стаж роботи (військової служби) у Національному космічному агентстві України, на підприємствах та установах, які належали до сфери управління Національного космічного агентства України.

1.4. Гранична кількість заохочувальних відзнак, якими можуть бути відзначені працівники протягом календарного року, встановлюється з розрахунку:

Нагрудного знака - 40 (сорок);

Почесної грамоти - 500 (п'ятсот);

Грамоти - 1000 (одна тисяча);

Подяки - 1000 (одна тисяча).

II. Порядок представлення до нагородження відомчими відзнаками

2.1. Подання про нагородження Нагрудним знаком вноситься на розгляд Голові ДКА України його заступниками або, за погодженням із заступниками Голови ДКА України відповідно до розподілу функціональних обов'язків, керівниками самостійних структурних підрозділів ДКА України.

У поданні зазначаються заслуги працівника, що стали підставою для порушення клопотання про нагородження.

Разом з поданням надається біографічна довідка на працівника, представленого до нагородження, яка готується кадровою службою ДКА України.

2.2. Висунення кандидатур для нагородження Почесною грамотою, Грамотою, Подякою здійснюється гласно трудовим колективом, де працює представлена до нагородження особа, заступниками Голови ДКА України, керівниками самостійних структурних підрозділів ДКА України.

2.3. Подання про нагородження Почесною грамотою, Грамотою, Подякою працівників ДКА України вноситься на розгляд Голові ДКА України заступниками Голови ДКА України, керівниками самостійних структурних підрозділів за погодженням із заступниками Голови відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

Подання про нагородження Почесною грамотою, Грамотою, Подякою працівників підприємств (установ), які належать до сфери управління ДКА України, вносяться на розгляд Голові ДКА України керівниками цих підприємств (установ), заступниками Голови ДКА України, керівниками самостійних структурних підрозділів ДКА України за погодженням із заступниками Голови відповідно до розподілу функціональних обов'язків та членами колегії ДКА України.

У поданні зазначаються заслуги працівника, що стали підставою для порушення клопотання про нагородження.

Разом з поданням надається біографічна довідка на працівника, представленого до нагородження, яка готується: для працівників ДКА України - кадровою службою ДКА України, для працівників підприємств (установ) - відповідними підрозділами цих підприємств (установ).

2.4. Рішення про нагородження відомчими заохочувальними відзнаками приймається Головою ДКА України.

2.5. Про нагородження відомчими заохочувальними відзнаками видається наказ ДКА України, який готується кадровою службою ДКА України.

III. Порядок вручення, носіння та зберігання відзнак

3.1. Вручення відзнак здійснюється Головою ДКА України або за його дорученням членами колегії ДКА України та приурочується до урочистих дат (загальнодержавні свята, День працівників ракетно-космічної галузі України). Перед врученням оголошується наказ ДКА України.

3.2. Особі, нагородженій Нагрудним знаком, видається посвідчення за підписом Голови ДКА України.

3.3. Про вручення Нагрудного знака складається протокол, який зберігається разом із поданням про нагородження у кадровій службі ДКА України.

3.4. Відомості про нагородження відомчою відзнакою заносяться у трудову книжку та особову справу працівника.

3.5. Повторне нагородження Нагрудним знаком не проводиться.

3.6. Повторне нагородження відомчою заохочувальною відзнакою може бути проведено:

Почесною грамотою - не раніше ніж через 5 років;

Грамотою - не раніше ніж через 2 роки;

Подякою - не раніше ніж через 1 рік.

3.7. У разі втрати дублікат відомчої заохочувальної відзнаки не видається.

3.8. Нагрудний знак носиться на правому боці грудей і розміщується нижче знаків державних нагород, іноземних державних нагород.

3.9. Нагороджені можуть бути позбавлені відомчої заохочувальної відзнаки за грубі порушення трудових обов'язків на підставі наказу ДКА України.

 

Завідувач сектору кадрової
політики ДКА України

В. Р. Кузьмін

 

ОПИС
відомчої заохочувальної відзнаки Державного космічного агентства України - нагрудного знака "Знак пошани"

Нагрудний знак "Знак пошани" має форму рівнобічного хреста з променями жовтого та синього кольорів, який накладено на променисту зірку сріблястого кольору. Посередині хреста розміщено медальйон синього кольору із схематичним зображенням земної кулі, запуску ракети-носія з відкинутими фермами обслуговування та написом по колу "Державне космічне агентство України" жовтого кольору.

Центр знака обрамляє вінок жовтого кольору з лаврових та дубових гілок. Нижня частина вінка прикрашена стрічкою червоного кольору, на якій розташовано напис "Знак пошани" жовтого кольору.

На зворотному боці нагрудного знака передбачено місце для порядкового номера та розміщено застібку для кріплення до одягу.

Розмір відзнаки: 45 х 45 мм.

Усі написи та зображення рельєфні.

 

Завідувач сектору кадрової
політики ДКА України

В. Р. Кузьмін

 

ЕСКІЗ
відомчої заохочувальної відзнаки Державного космічного агентства України - нагрудного знака "Знак пошани"

  

Масштаб 1:1

 

Завідувач сектору кадрової
політики ДКА України

В. Р. Кузьмін

 

ОПИС
посвідчення до відомчої заохочувальної відзнаки Державного космічного агентства України - нагрудного знака "Знак пошани"

Посвідчення являє собою бланк розміром 75 мм х 110 мм із твердого картону в обкладинці синього кольору, складеного на згин у вигляді книжки.

На обкладинці посвідчення розташовується зображення малого Державного Герба України, під яким виконується напис великими друкованими літерами жовтого кольору "ПОСВІДЧЕННЯ".

Внутрішня площина посвідчення у розгорнутому вигляді виконується з паперу блакитного кольору.

У лівій верхній частині внутрішньої площини посвідчення посередині розміщено напис у два рядки чорного кольору великими друкованими літерами "Державне космічне агентство України".

У центрі лівої частини внутрішньої площини посвідчення розміщено зображення відомчої заохочувальної відзнаки Державного космічного агентства України - нагрудного знака "Знак пошани".

Нижче під цим зображенням, посередині лівої частини внутрішньої площини посвідчення, розміщується в один рядок напис чорного кольору "N _____".

У правій частині внутрішньої площини посвідчення вгорі вносяться відомості щодо прізвища, ім'я, по батькові працівника, нижче зазначається чорним кольором напис "Наказом Державного космічного агентства України" від "___" ____________ 20__ р. N _____".

Під цим написом посередині літерами чорного кольору в одному рядку виконано напис "НАГОРОДЖЕНО", у другому - "відомчою заохочувальною", у третьому - "відзнакою - нагрудним знаком", у четвертому - "Знак пошани" червоного кольору.

Нижче розміщено напис "Голова _____________" для підпису, під цим написом літери "М. П." - для печатки.

 

Завідувач сектору кадрової
політики ДКА України

В. Р. Кузьмін

 

ЕСКІЗ
посвідчення до відомчої заохочувальної відзнаки Державного космічного агентства України - нагрудного знака "Знак пошани"

  

 

  

Масштаб 1:1

 

Завідувач сектору кадрової
політики ДКА України

В. Р. Кузьмін

 

ОПИС
відомчої заохочувальної відзнаки - Почесної грамоти Державного космічного агентства України

Почесна грамота Державного космічного агентства України є паперовим бланком формату А4.

У верхній частині Почесної грамоти на фоні блакитного кольору посередині розташована синьо-жовта стрічка, на яку накладено зображення малого Державного Герба України.

Почесна грамота обрамлена рамкою синього кольору.

Під зображенням малого Державного Герба України міститься напис у два рядки тисненням жовтою фольгою "ПОЧЕСНА ГРАМОТА", нижче - "нагороджується" синього кольору.

У центральній частині Почесної грамоти передбачено місце для тексту із зазначенням прізвища, імені та по батькові особи, яка нагороджується, підстав для нагородження.

У нижній частині Почесної грамоти передбачено місце для внесення відомостей про номер та дату наказу про заохочення та підпису Голови ДКА України.

Почесна грамота Державного космічного агентства України вкладається у папку формату А3.

У розгорнутому вигляді папки, ліворуч, розташовується паперовий бланк формату А4, фон якого нагадує зіркове небо блакитно-синього кольору.

У верхній частині цього бланка виконано напис "Державне космічне агентство України" синього кольору. Бланк обрамлено рамкою синього кольору. По центру бланка розташовані графічні зображення: планета Земля, по радіусу якої розміщені зображення об'єктів космічного призначення: ракети-носія "Зеніт-3", ракети-носія "Циклон-4", радіотелескопа РТ-70, космічного апарата "Січ-2", геостаціонарного супутника зв'язку "Либідь", Міжнародної космічної станції (МКС).

 

Завідувач сектору кадрової
політики ДКА України

В. Р. Кузьмін

 

ЕСКІЗ
відомчої заохочувальної відзнаки - Почесної грамоти Державного космічного агентства України

  

Масштаб 1:3

 

Завідувач сектору кадрової
політики ДКА України

В. Р. Кузьмін

 

ОПИС
відомчої заохочувальної відзнаки - Грамоти Державного космічного агентства України

Грамота Державного космічного агентства України є паперовим бланком формату А4.

У верхній частині Грамоти на фоні блакитного кольору посередині розташована синьо-жовта стрічка, на яку накладено зображення малого Державного Герба України.

Грамота обрамлена рамкою синього кольору.

Під зображенням малого Державного Герба України виконано напис "Державне космічне агентство України" темно-синього кольору, нижче тисненням жовтою фольгою - "ГРАМОТА", ще нижче - "нагороджується" синього кольору.

У центральній частині Грамоти передбачено місце для тексту із зазначенням прізвища, імені та по батькові особи, яка нагороджується, підстави для нагородження.

У нижній частині Грамоти передбачено місце для внесення відомостей про номер та дату наказу про заохочення та підпису Голови ДКА України.

 

Завідувач сектору кадрової
політики ДКА України

В. Р. Кузьмін

 

ЕСКІЗ
відомчої заохочувальної відзнаки - Грамоти Державного космічного агентства України

  

Масштаб 1:3

 

Завідувач сектору кадрової
політики ДКА України

В. Р. Кузьмін

 

ОПИС
відомчої заохочувальної відзнаки - Подяки Державного космічного агентства України

Подяка Державного космічного агентства України є паперовим бланком формату А4.

У верхній частині Подяки на фоні блакитного кольору посередині розташована синьо-жовта стрічка, на яку накладено зображення малого Державного Герба України.

Подяка обрамлена рамкою синього кольору.

Під зображенням малого Державного Герба України виконується напис "Державне космічне агентство України" темно-синього кольору.

Нижче тисненням виконується напис жовтою фольгою "ПОДЯКА".

У центральній частині Подяки передбачено місце для тексту із зазначенням прізвища, імені та по батькові особи, яка нагороджується, підстави для нагородження.

У нижній частині Подяки передбачено місце для внесення відомостей про номер та дату наказу про заохочення та підпису Голови ДКА України.

 

Завідувач сектору кадрової
політики ДКА України

В. Р. Кузьмін

 

ЕСКІЗ
відомчої заохочувальної відзнаки - Подяки Державного космічного агентства України

  

Масштаб 1:3

 

Завідувач сектору кадрової
політики ДКА України

В. Р. Кузьмін

Опрос