Идет загрузка документа (16 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Требований к рейтингам финансовой надежности (стойкости) страховщиков и перестраховщиков-нерезидентов и порядка их подтверждения и признании утратившими силу некоторых распоряжений Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг Украины

Национальная комиссия; осуществляющая государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг
Распоряжение от 11.07.2013 № 2262
редакция действует с 02.10.2015

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

11.07.2013

м. Київ

N 2262

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
31 липня 2013 р. за N 1285/23817

Про затвердження Вимог до рейтингів фінансової надійності (стійкості) страховиків та перестраховиків-нерезидентів та порядку їх підтвердження та визнання такими, що втратили чинність, деяких розпоряджень Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України

Із змінами і доповненнями, внесеними
 розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
 від 20 серпня 2015 року N 1991

Відповідно до пункту 7 частини вісімнадцятої статті 2 Закону України "Про страхування", пункту 160.6 статті 160 Податкового кодексу України, пунктів 1 та 4 частини першої статті 28 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,

ПОСТАНОВИЛА:

1. Затвердити Вимоги до рейтингів фінансової надійності (стійкості) страховиків та перестраховиків-нерезидентів та порядок їх підтвердження, що додаються.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 03 грудня 2004 року N 2885 "Про затвердження Вимог до рейтингів фінансової надійності (стійкості) страховиків та перестраховиків-нерезидентів", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 23 грудня 2004 року за N 1627/10226 (із змінами);

розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 01 лютого 2007 року N 6763 "Про затвердження Порядку підтвердження перестраховими брокерами здійснення за їхньою участю перестрахування у перестраховика-нерезидента, рейтинг фінансової надійності (стійкості) якого відповідає встановленим вимогам", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 16 лютого 2007 року за N 140/13407 (із змінами);

розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 28 серпня 2007 року N 7924 "Про затвердження Вимог до рейтингу фінансової надійності (стійкості) страховика-нерезидента, який має право здійснювати страхову діяльність в Україні", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 06 вересня 2007 року за N 1033/14300.

3. У підпункті "а" пункту 1 розділу 5 додатка 4 до Порядку складання звітних даних страховиків, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 03 лютого 2004 року N 39, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 квітня 2004 року за N 517/9116, слова та цифри "затверджених розпорядженням Держфінпослуг від 03.12.2004 N 2885, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 23.12.2004 за N 1627/10226" замінити словами "встановлених Нацкомфінпослуг;".

4. До закінчення дії договорів перестрахування, укладених з перестраховиками-нерезидентами країн - членів Єдиного економічного простору до набрання чинності цим розпорядженням, рейтинг фінансової надійності (стійкості) таких перестраховиків повинен відповідати рівню рейтингів не нижчому, ніж за класифікацією таких міжнародних рейтингових агентств:

"A.M.Best" (США) - "B";

"Moody's Investors Service" (США) - "Ba";

"Standard & Poor's" (США) - "BB";

"Fitch Ratings" (Великобританія) - "BB".

5. Департаменту страхового регулювання та нагляду разом з департаментом юридичного забезпечення та ведення реєстру фінансових установ забезпечити подання цього розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

6. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

7. Сектору зв'язків з громадськістю та протоколу забезпечити оприлюднення цього розпорядження після його державної реєстрації.

8. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на члена Нацкомфінпослуг Берліна В. М.

 

В. о. Голови Комісії

В. Берлін

ПОГОДЖЕНО:

 

Міністр доходів і зборів України

О. В. Клименко

Перший заступник Міністра
економічного розвитку
і торгівлі України

А. А. Максюта

Голова Державної служби
фінансового моніторингу України

С. Г. Гуржій

 

 

ВИМОГИ
до рейтингів фінансової надійності (стійкості) страховиків та перестраховиків-нерезидентів та порядок їх підтвердження

1. Дія цих Вимог поширюється на:

страховиків-нерезидентів, які мають право здійснювати страхову діяльність в Україні згідно із законодавством України (далі - страховики-нерезиденти);

страховиків (перестраховиків) - нерезидентів, з якими страховики-резиденти або перестрахові брокери укладають договори перестрахування (далі - перестраховики-нерезиденти);

перестрахових брокерів, у тому числі постійні представництва брокерів-нерезидентів (далі - перестрахові брокери), через або за посередництвом яких страховики-резиденти укладають договори перестрахування з перестраховиками-нерезидентами в частині подання перестраховими брокерами інформації про перестрахування у перестраховика-нерезидента, рейтинг фінансової надійності (стійкості) якого відповідає цим Вимогам;

страховиків-резидентів, які укладають договори перестрахування з перестраховиками-нерезидентами.

2. Рейтинг фінансової надійності (стійкості) страховика-нерезидента на дату укладення договору страхування з таким страховиком-нерезидентом повинен відповідати рівню рейтингів не нижчому, ніж за класифікацією таких міжнародних рейтингових агентств:

"A.M.Best" (США) - "B+";

"Moody's Investors Service" (США) - "Baa";

"Standard & Poor's" (США) - "BBB";

"Fitch Ratings" (Великобританія) - "BBB".

Рейтинг фінансової надійності (стійкості) перестраховика-нерезидента на дату укладення договору перестрахування з таким перестраховиком-нерезидентом повинен відповідати рівню рейтингів не нижчому, ніж за класифікацією таких міжнародних рейтингових агентств:

"A.M.Best" (США) - "B";

"Moody's Investors Service" (США) - "Ba";

"Standard & Poor's" (США) - "BB";

"Fitch Ratings" (Великобританія) - "BB".

3. Якщо страховики-нерезиденти та перестраховики-нерезиденти мають відповідну реєстрацію та/або місцезнаходження в офшорній зоні, яка включена до переліку офшорних зон, визначеного згідно із законодавством України, чи країні (на території), яка не бере участі в міжнародному співробітництві у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, рейтинги фінансової надійності (стійкості) цих страховиків та перестраховиків-нерезидентів уважаються такими, що не відповідають пункту 2 цих Вимог.

4. Рейтинг фінансової надійності (стійкості) страховика-нерезидента та перестраховика-нерезидента визнається в Україні в разі його оприлюднення в бюлетенях міжнародних рейтингових агентств, зазначених у пункті 2 цих Вимог, або розміщення на офіційних веб-сайтах відповідних агентств у Інтернеті.

5. Якщо під час дії договору страхування або перестрахування рейтинг фінансової надійності (стійкості) страховика-нерезидента та перестраховика-нерезидента знизився, то до закінчення строку дії відповідного договору їхній рейтинг уважається таким, як і на дату укладення цього договору.

У разі внесення змін або продовження строку дії (пролонгації) договору страхування або перестрахування враховується рейтинг страховика-нерезидента та перестраховика-нерезидента, присвоєний на дату такого продовження або внесення змін.

6. Рейтинг фінансової надійності (стійкості) перестраховика-нерезидента підтверджується страховиком-резидентом шляхом подання до органів доходів і зборів інформації про рейтинг фінансової надійності (стійкості) перестраховиків-нерезидентів відповідно до вимог законодавства України.

(пункт 6 у редакції розпорядження Національної комісії, що
 здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
 від 20.08.2015 р. N 1991)

7. Пункт 7 виключено

(згідно з розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне
 регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 20.08.2015 р. N 1991
,
 у зв'язку з цим пункти 8 - 10 вважати відповідно пунктами 7 - 9
)

7. Рейтинг фінансової надійності (стійкості) перестраховика-нерезидента підтверджується перестраховим брокером шляхом подання до органів доходів і зборів інформації про рейтинг фінансової надійності (стійкості) перестраховиків-нерезидентів відповідно до вимог законодавства України.

(пункт 7 у редакції розпорядження Національної комісії, що
 здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
 від 20.08.2015 р. N 1991)

8. Пункт 8 виключено

(згідно з розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне
 регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 20.08.2015 р. N 1991)

9. Пункт 9 виключено

(згідно з розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне
 регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 20.08.2015 р. N 1991)

 

Директор департаменту страхового
регулювання та нагляду

А. Бажан

 

Форма 1П

ДЕКЛАРАЦІЯ
про рейтинг фінансової надійності (стійкості) перестраховиків-нерезидентів

Додаток 1 виключено
(згідно з розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
 від 20 серпня 2015 року N 1991)

 

Форма 1ПБ

ДЕКЛАРАЦІЯ
про рейтинг фінансової надійності (стійкості) перестраховиків-нерезидентів, з якими укладено договори про перестрахування через або за посередництвом перестрахових брокерів

Додаток 2 виключено
(згідно з розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
 від 20 серпня 2015 року N 1991)

____________

Опрос