Идет загрузка документа (6 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Положение о региональном отделении Фонда государственного имущества Украины и Положение о представительстве Фонда государственного имущества Украины в районе, городе

Фонд государственного имущества
Приказ от 18.07.2013 № 1050
действует с 20.08.2013

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

18.07.2013

м. Київ

N 1050

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
30 липня 2013 р. за N 1278/23810

Про внесення змін до Положення про регіональне відділення Фонду державного майна України та Положення про представництво Фонду державного майна України в районі, місті

Відповідно до Указу Президента України від 24 травня 2013 року N 307 "Про заходи щодо забезпечення здійснення місцевими державними адміністраціями виконавчої влади на відповідній території"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

Зміни до Положення про регіональне відділення Фонду державного майна України, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 15 травня 2012 року N 678, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 червня 2012 року за N 935/21247 (додаються);

Зміни до Положення про представництво Фонду державного майна України у районі, місті, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 15 травня 2012 року N 678, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 червня 2012 року за N 936/21248 (додаються).

2. Управлінню персоналу:

1) подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку;

2) довести цей наказ до відома начальників регіональних відділень та представництв Фонду державного майна України в районах, містах.

3. Начальникам регіональних відділень та представництв Фонду державного майна України в районах, містах вжити організаційних заходів щодо внесення змін до власних положень та подати їх у двотижневий строк на затвердження Голові Фонду.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Фонду.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Голова Фонду

О. Рябченко

 

Зміни до Положення про регіональне відділення Фонду державного майна України

1. Пункт 5 після підпункту 5.14 доповнити підпунктами 5.15 - 5.17 такого змісту:

"5.15. Надає місцевим державним адміністраціям інформацію, необхідну для здійснення місцевими державними адміністраціями покладеного на них державного контролю.

5.16. Виконує розпорядження голів місцевих державних адміністрацій, прийняті в межах їх компетенції.

5.17. Опубліковує оголошення про проведення конкурсів на заміщення посад у регіональних відділеннях у місцевих друкованих засобах масової інформації".

У зв'язку з цим підпункт 5.15 вважати підпунктом 5.18.

2. Пункт 11 викласти у такій редакції:

"11. Регіональне відділення очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади Головою Фонду за попереднім погодженням з головою відповідної місцевої державної адміністрації.

Начальник регіонального відділення може мати не більше двох заступників, у тому числі - одного першого заступника, які призначаються на посади та звільняються з посад Головою Фонду за попереднім погодженням з головою відповідної місцевої державної адміністрації. Для забезпечення здійснення регіональним відділенням окремих завдань за рішенням Голови Фонду у регіональному відділенні може бути запроваджено додаткову посаду заступника начальника регіонального відділення".

3. Пункт 12 після абзацу шістнадцятого доповнити абзацами сімнадцятим та вісімнадцятим такого змісту:

"звітує на колегіях відповідної місцевої державної адміністрації про роботу регіонального відділення Фонду, що забезпечує реалізацію повноважень Фонду державного майна України, про роботу підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління регіонального відділення;

отримує письмове погодження голови відповідної місцевої державної адміністрації плану роботи регіонального відділення".

У зв'язку з цим абзац сімнадцятий вважати абзацом дев'ятнадцятим.

 

Начальник
Управління персоналу

В. Мельник

Опрос