Идет загрузка документа (18 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Положение о порядке замены лица, осуществляющего деятельность по управлению активами пенсионного фонда

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
Положение, Решение от 09.07.2013 № 1186
действует с 20.08.2013

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

09.07.2013

м. Київ

N 1186

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
30 липня 2013 р. за N 1273/23805

Про внесення змін до Положення про порядок заміни особи, яка провадить діяльність з управління активами пенсійного фонду

Відповідно до пункту 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" та статті 37 Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення" Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ВИРІШИЛА:

1. Унести зміни до Положення про порядок заміни особи, яка провадить діяльність з управління активами пенсійного фонду, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 18 серпня 2004 року N 348, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 серпня 2004 року за N 1049/9648, виклавши його в новій редакції, що додається.

2. Департаменту спільного інвестування та регулювання діяльності інституційних інвесторів (О. Симоненко) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та внутрішніх комунікацій (А. Заїка) забезпечити опублікування цього рішення відповідно до законодавства України.

4. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку О. Тарасенка.

 

Голова Комісії

Д. Тевелєв

ПОГОДЖЕНО:

 

Т. в. о. Голови Державної
служби України з питань
регуляторної політики
та розвитку підприємництва

О. Ю. Потімков

Голова Національної комісії,
що здійснює державне регулювання
у сфері ринків фінансових послуг

Б. Візіров

 

 

Положення про порядок заміни особи, яка провадить діяльність з управління активами пенсійного фонду

I. Загальні положення

1. Це Положення установлює порядок та терміни заміни особи, яка провадить діяльність з управління активами пенсійних фондів, і порядок призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме управління активами недержавного пенсійного фонду (далі - пенсійний фонд).

2. Заміна особи, яка провадить діяльність з управління активами пенсійного фонду (далі - Особа), може здійснюватися радою пенсійного фонду (далі - рада фонду) у разі:

1) закінчення строку відповідного договору про управління активами;

2) дострокового розірвання такого договору за ініціативою ради пенсійного фонду, зокрема:

анулювання Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) (далі - ліцензія), що була видана Особі;

припинення Особи;

укладення Особою угод, які порушують або наслідком яких є порушення норм законодавства з недержавного пенсійного забезпечення, умов договору про управління активами пенсійного фонду або умов інвестиційної декларації пенсійного фонду;

визнання незадовільними результатів діяльності такої Особи щодо управління активами пенсійного фонду радою фонду;

зменшення протягом року більш як на 20 відсотків середньозваженого показника зміни чистої вартості одиниці пенсійних активів фонду та/або більш як на 10 відсотків середньозваженого показника зміни чистої вартості одиниці пенсійних активів накопичувальної системи пенсійного страхування; за пенсійними активами, які перебували в управлінні Особи (Осіб), якщо таке зменшення не обумовлено об'єктивними змінами на фінансовому ринку;

3) дострокового розірвання такого договору з ініціативи Особи.

3. Рада фонду протягом одного робочого дня з дати прийняття рішення про заміну Особи обов'язково повідомляє про таке рішення Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, та Комісію із зазначенням причин такої заміни.

У разі закінчення строку або розірвання договору про управління активами рада фонду зобов'язана протягом одного робочого дня з дати припинення зобов'язань за таким договором письмово повідомити зберігача та Особу про закінчення строку договору про управління активами або його розірвання із зазначенням причин цього.

4. У разі коли управління активами фонду здійснювалося двома і більше Особами, повноваження Особи, про заміну якої прийнято відповідне рішення радою фонду, може виконуватися тимчасово іншою (іншими) Особою (Особами), що провадить (провадять) діяльність з управління активами цього фонду.

5. У разі коли управління активами фонду здійснювалося однією Особою, рада фонду зобов'язана не пізніше одного місяця з дати припинення зобов'язань за договором про управління активами укласти договір про управління активами пенсійного фонду з іншою Особою, яка отримала ліцензію.

II. Порядок заміни Особи у разі закінчення строку договору про управління активами

1. Особа не пізніше ніж за 10 робочих днів до припинення дії договору про управління активами пенсійного фонду у разі відсутності намірів подальшого управління активами цього фонду зобов'язана письмово повідомити Комісію, раду фонду та адміністратора щодо закінчення терміну дії такого договору.

До повідомлення, що надається Комісії, додається інформація про фонд, склад і структуру активів фонду та документи, що їх підтверджують, станом на перше число поточного місяця.

2. У разі невиконання вимоги, встановленої пунктом 5 розділу I цього Положення, рада фонду протягом одного робочого дня зобов'язана письмово повідомити Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Комісію, Особу, адміністратора та зберігача про неукладання договору про управління активами пенсійного фонду.

3. Щодо призначення Особи, яка тимчасово здійснюватиме управління активами цього пенсійного фонду, Комісія здійснює такі заходи:

1) протягом 10 робочих днів з дати отримання повідомлення від ради фонду про неукладання договору про управління активами пенсійного фонду Комісія публікує інформацію про цей пенсійний фонд, склад та структуру активів фонду в одному з офіційних видань Комісії та повідомляє про прийняття заяв від Осіб щодо їх бажання здійснювати тимчасове управління активами цього пенсійного фонду;

2) протягом 10 робочих днів з дати публікації Комісія приймає заяви від Осіб, які виявили бажання здійснювати тимчасове управління активами цього пенсійного фонду. До цих заяв Особи додають інформацію щодо наявної ліцензії, фінансового стану, переліку інституційних інвесторів, управління активами яких здійснює така Особа, наявності застосування санкцій до цієї Особи;

3) Комісія у разі надходження заяв від Осіб, які виявили бажання здійснювати тимчасове управління активами цього пенсійного фонду, надсилає їх копії до ради фонду.

У разі ненадходження таких заяв Комісія повідомляє про це Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, раду фонду та Особу.

4. Зберігач на наступний робочий день з дати отримання повідомлення від ради фонду щодо припинення зобов'язань Особи за договором про управління активами зобов'язаний зупинити всі операції, які здійснюються за розпорядженнями такої Особи за цим договором.

Дія цього пункту застосовується до дня набрання чинності новим договором про управління активами фонду.

5. Рада фонду протягом строку, зазначеного в пункті 5 розділу I цього Положення, може звернутись до Комісії з проханням здійснити заходи, визначені пунктом 3 цього розділу, щодо призначення Особи, яка тимчасово здійснюватиме управління активами пенсійного фонду.

6. Протягом 10 робочих днів з дати отримання від Комісії копій заяв від Осіб, які виявили бажання здійснювати управління активами пенсійного фонду, рада фонду у разі неукладання протягом зазначеного строку договору з іншою Особою зобов'язана обрати Особу та укласти з нею новий договір на тимчасове управління активами фонду на строк, установлений радою фонду.

Рада фонду має право укласти постійний договір на управління активами з іншою Особою раніше, ніж закінчиться договір з Особою, яка здійснює тимчасове управління активами. З дати підписання такого договору дія договору на тимчасове управління припиняється, про що обов'язково зазначається у договорі.

III. Порядок заміни Особи у разі дострокового розірвання договору про управління активами з ініціативи ради фонду

1. Заміна Особи у разі анулювання ліцензії відбувається у такому порядку:

1) рішення про анулювання ліцензії у письмовій формі протягом 3 робочих днів надається Комісією радам пенсійних фондів, з якими Особою, ліцензію якої анульовано, було укладено договори про управління активами, а також їх адміністраторам, зберігачам та Особі, ліцензію якої анульовано.

Рішення про анулювання ліцензії підлягає оприлюдненню;

2) після отримання рішення Комісії про анулювання ліцензії рада фонду приймає рішення про дострокове розірвання договору з Особою та заміну такої Особи;

3) зберігач на наступний робочий день з дати отримання повідомлення від Комісії стосовно рішення щодо анулювання ліцензії Особи зобов'язаний зупинити всі операції, які здійснюються за розпорядженнями такої Особи за цим договором.

Дія цього пункту застосовується до дня набрання чинності новим договором про управління активами фонду;

4) у разі невиконання вимоги, встановленої пунктом 5 розділу I цього Положення, рада фонду протягом одного робочого дня повідомляє Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Комісію, Особу, адміністратора та зберігача про неукладання договору про управління активами пенсійного фонду;

5) на підставі такого повідомлення здійснюються заходи, передбачені пунктами 3, 5 та 6 розділу II цього Положення.

2. Заміна Особи у разі її припинення відбувається у такому порядку:

1) Особа протягом одного робочого дня з дати отримання рішення суду або прийняття рішення про припинення такої Особи письмово повідомляє раду фонду, Комісію, Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, адміністратора та зберігача фонду про припинення Особи.

До повідомлення додається копія рішення суду або засвідчена в установленому порядку копія протоколу або витягу з протоколу, який містить рішення про припинення Особи;

2) після отримання повідомлення про припинення Особи рада фонду приймає рішення про дострокове розірвання договору з цією Особою та заміну такої Особи;

3) зберігач на наступний робочий день з дати отримання повідомлення від Особи про її припинення зобов'язаний зупинити всі операції, які здійснюються за розпорядженнями такої Особи за цим договором.

Дія цього пункту застосовується до дня набрання чинності новим договором про управління активами фонду;

4) у разі невиконання вимоги, встановленої пунктом 5 розділу I цього Положення, рада фонду протягом одного робочого дня повідомляє Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Комісію, Особу, адміністратора та зберігача про неукладання договору про управління активами пенсійного фонду;

5) на підставі такого повідомлення здійснюються заходи, передбачені пунктами 3, 5 та 6 розділу II цього Положення.

3. Заміна Особи у разі настання умов, зазначених абзацами четвертим - шостим підпункту 2 пункту 2 розділу I цього Положення, відбувається у такому порядку:

1) рада фонду протягом одного робочого дня з дати прийняття рішення про заміну Особи повинна письмово повідомити про це Комісію та Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, із зазначенням наслідків порушення Особою норм законодавства;

2) зберігач на наступний робочий день з дати отримання повідомлення від ради фонду щодо припинення зобов'язань Особи за договором про управління активами зобов'язаний зупинити всі операції, які здійснюються за розпорядженнями такої Особи за цим договором.

Дія цього пункту застосовується до дня набрання чинності новим договором про управління активами фонду;

3) у разі невиконання вимоги, встановленої пунктом 5 розділу I цього Положення, рада фонду протягом одного робочого дня повідомляє Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Комісію, Особу, адміністратора та зберігача про неукладання договору про управління активами пенсійного фонду;

4) на підставі такого повідомлення здійснюються заходи, передбачені пунктами 3, 5 та 6 розділу II цього Положення.

IV. Порядок заміни Особи у разі дострокового розірвання договору про управління активами з ініціативи такої Особи

1. Якщо Особа не спроможна надалі здійснювати управління активами цього фонду, така Особа повинна письмово повідомити раду відповідного пенсійного фонду із зазначенням причин, які перешкоджають виконанню нею договору про управління активами.

2. Після отримання такого повідомлення від Особи рада фонду приймає рішення про дострокове розірвання договору з цією Особою та заміну такої Особи.

3. Зберігач на наступний робочий день з дати отримання повідомлення від ради фонду щодо припинення зобов'язань Особи за договором про управління активами зобов'язаний зупинити всі операції, які здійснюються за розпорядженнями такої Особи за цим договором.

Дія цього пункту застосовується до дня набрання чинності новим договором про управління активами фонду.

4. У разі невиконання вимоги, встановленої пунктом 5 розділу I цього Положення, рада фонду протягом одного робочого дня повідомляє Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Комісію, Особу, адміністратора та зберігача про неукладання договору про управління активами пенсійного фонду.

5. На підставі такого повідомлення здійснюються заходи, передбачені пунктами 3, 5 та 6 розділу II цього Положення.

 

Директор департаменту
спільного інвестування та регулювання
діяльності інституційних інвесторів

О. Симоненко

Опрос