Идет загрузка документа (363 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Правилам организации статистической отчетности, представляемой в Национальный банк Украины

Национальный банк
Постановление от 05.07.2013 № 266
Утратил силу

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

05.07.2013

м. Київ

N 266

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
26 липня 2013 р. за N 1265/23797

Про затвердження Змін до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Правління Національного банку України
 від 1 березня 2016 року N 129)

Відповідно до статті 67 Закону України "Про Національний банк України", з метою забезпечення виконання регулятивних та наглядових функцій, складання грошової і банківської статистики та статистики платіжного балансу Правління Національного банку України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Зміни до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 19 березня 2003 року N 124, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 07 травня 2003 року за N 353/7674 (зі змінами), що додаються.

2. Генеральному економічному департаменту після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь і підрозділів центрального апарату Національного банку України, банків України, а також інших фінансових установ, національного оператора поштового зв'язку України, яким надано генеральну ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій, для використання в роботі.

3. Генеральному департаменту інформаційних технологій та платіжних систем (Синявська Н. Б.) унести потрібні зміни до програмного забезпечення.

4. Постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цієї постанови залишаю за собою.

 

Голова

І. В. Соркін

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби
статистики України

О. Г. Осауленко

Голова Державної служби
фінансового моніторингу України

С. Г. Гуржій

 

Зміни до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України

I. У додатку 1 до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України:

1. У розділі 1:

1) колонку 3 рядка 3 таблиці пункту 5 пояснення щодо заповнення форми N 363-Н "Дані про залишки коштів за іншою заборгованістю, доходи та витрати (класифікація за секторами економіки)" після цифр "145" доповнити цифрами ", 146";

2) у формі N 505 "Інформація про зареєстровані договори щодо виконання резидентами перед нерезидентами боргових зобов'язань за залученими від них кредитами та позиками в іноземній валюті" та поясненні щодо її заповнення:

у порядку подання форми слова "Департаменту аналізу та прогнозування грошово-кредитного ринку" замінити словами "Департаменту платіжного балансу Генерального економічного департаменту";

колонку 20 "Види економічної діяльності" у таблиці форми виключити;

абзац сорок третій пункту 2 пояснення виключити.

У зв'язку з цим абзаци сорок четвертий - п'ятдесят четвертий уважати відповідно абзацами сорок третім - п'ятдесят третім;

3) абзац п'ятдесят третій пояснення щодо заповнення форми N 551 "Звіт про кількість проведених перевірок з питань дотримання законодавства під час проведення валютних операцій, виявлених порушень і вжиті до порушників заходи" викласти в такій редакції:

"Рядок 5.3 - зазначається код порушника (банку, філії або відділення) згідно з Довідником власних підрозділів банків DPTLIST, а для небанківських фінансових установ (фінансової установи, національного оператора поштового зв'язку, філії, відділення, об'єкта поштового зв'язку тощо) згідно з Довідником підрозділів небанківських фінансових установ, що одержали генеральні ліцензії на здійснення валютних операцій Company.dbf (окремо за кожним фактом порушення відповідно до даних рядка 5), - 20 знаків";

4) у формі N 682 "Звіт про застосування Національним банком України заходів впливу, адміністративних штрафів та санкцій" та поясненні щодо її заповнення:

порядок подання та таблицю форми викласти в такій редакції:

Звіт
про застосування Національним банком України заходів впливу, адміністративних штрафів та санкцій
за станом на ____________ 20__ року

_________________________________________________________
(найменування територіального управління Національного банку України)

(одиниці, копійки)

Код бан-
ку

Найменування банку

Код відокремленого підрозділу банку

Код заходу впливу, адміністративного штрафу або санкції

Рішення Національного банку України або суду

Код виду пору-
шення

Сума штрафу

Стан виконання заходів впливу / санкцій (крім штрафів)

Причини невико-
нання заходів впливу / санкцій

нарахо-
вано

сплачено

неспла-
чено

код несплати

дата, номер

ким прий-
нято

строки

відмітка про виконання

установлено

фактично

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

Банк А

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Інформація за поточний рік

 

 

010

 

 

 

х

х

х

х

 

 

 

 

 

 

х

х

 

х

х

х

х

 

 

 

 

 

 

х

х

 

х

х

х

х

 

 

 

 

 

010

 

 

 

х

х

х

х

 

 

 

 

 

...

 

....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

 

 

 

 

 

 

 

х

х

х

 

 

 

х

х

 

 

 

 

 

х

х

х

 

 

 

х

х

 

 

 

 

 

х

х

х

 

 

Усього за рішенням з кодом 100

х

х

х

 

 

 

х

х

х

х

 

 

100

 

 

 

 

 

 

 

х

х

х

 

 

Усього за кодом 100

х

х

х

 

 

 

х

х

х

х

х

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього по банку А за поточний рік

х

х

х

х

 

 

 

х

х

х

х

х

II. Інформація за минулі роки

 

 

010

 

 

 

х

х

х

х

 

 

 

 

 

 

х

х

 

х

х

х

х

 

 

 

 

 

 

х

х

 

х

х

х

х

 

 

 

 

 

010

 

 

 

х

х

х

х

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

 

 

 

 

 

 

 

х

х

х

 

 

 

х

х

 

 

 

 

 

х

х

х

 

 

 

х

х

 

 

 

 

 

х

х

х

 

 

Усього за рішенням з кодом 100

х

х

х

 

 

 

х

х

х

х

 

 

100

 

 

 

 

 

 

 

х

х

х

 

 

 

Усього за кодом 100

х

х

х

 

 

 

х

х

х

х

х

Усього по банку А за минулі роки

х

х

х

х

 

 

 

х

х

х

х

х

Усього по банку А

х

х

х

х

 

 

 

х

х

х

х

х

 

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Усього по територіальному управлінню

х

х

х

х

 

 

 

х

х

х

х

х

"___" ____________ 20__ року

Керівник

________
(підпис)

_____________________
(ініціали, прізвище)

____________________________
(прізвище виконавця, номер телефону)";

 

 

 

 

у поясненні:

абзац двадцятий пункту 7 виключити.

У зв'язку з цим абзаци двадцять перший - тридцять третій уважати відповідно абзацами двадцятим - тридцять другим;

у пункті 10:

доповнити підпункт "ґ" новим абзацом такого змісту:

"76 - порушення нормативно-правових актів Національного банку, що призвели до подання до Національного банку статистичної звітності (крім звітності про валютні операції), у якій виявлено випадки перекручення даних";

в абзаці двадцять першому підпункту "д" цифри "100" замінити цифрами "00";

в абзаці четвертому пункту 13 цифри "100" замінити цифрами "00".

2. У розділі 2:

1) у пункті 4 пояснення щодо заповнення форми N 200 "Звіт про взаємодію банку зі Спеціально уповноваженим органом з питань фінансового моніторингу":

в абзацах восьмому та десятому після слів "дані про" слово "здійснені" виключити, а після слова "відповідає" слова "коду "Операція здійснена" замінити словами "кодам "Операція здійснена" або "Операція не здійснена у зв'язку з відмовою учасника операції від її проведення)";

2) у формі N 201 "Звіт з питань фінансового моніторингу про кількість окремих типів клієнтів банку" та поясненні щодо її заповнення:

у колонці 2 рядка 6 частини II таблиці форми слова "моніторинг (відстеження)" замінити словами "відстеження (моніторинг)";

у поясненні:

в абзаці п'ятому пункту 5 слова "моніторинг (відстеження)" замінити словами "відстеження (моніторинг)";

в абзаці дванадцятому пункту 6 слова "моніторинг (відстеження)" замінити словами "відстеження (моніторинг)";

3) у формі N 302 "Звіт про класифікацію кредитних операцій" та поясненні щодо її заповнення:

у таблиці форми:

у розділі I:

назву розділу викласти в такій редакції:

"Операції на міжбанківському ринку, усього (рядки 1 + 2 + 3)";

рядки 2 та 2.1 виключити.

У зв'язку з цим рядки 3, 4, 5, 5.1, 5.2, 5.3 уважати відповідно рядками 2, 3, 4, 4.1, 4.2, 4.3;

у колонках 4, 6, 8, 10, 12 та 14 рядків 2 та 3 проставити знак "Х";

колонку 2 рядка 4 викласти в такій редакції:

"Фактично сформований резерв за операціями на міжбанківському ринку, усього (рядки 4.1 + 4.2)";

рядок 4.2 виключити.

У зв'язку з цим рядок 4.3 уважати рядком 4.2;

у розділі II:

у колонках 4, 6, 8, 10, 12 та 14 рядків 4, 4.1, 4.2, 4.3, 5, 5.1, 5.2 та 5.3 проставити знак "Х";

у розділі III:

у колонці 2 рядка, наступного за рядком III, слово "Усього" виключити;

після рядка III доповнити таблицю трьома новими рядками такого змісту:

"

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

IV

Кошти, що розміщені на кореспондентських рахунках, із них:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

у банках-нерезидентах

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Фактично сформований резерв за коштами, розміщеними на кореспондентських рахунках

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

";

пояснення щодо заповнення форми викласти в такій редакції:

"Пояснення щодо заповнення форми N 302
Звіт про класифікацію кредитних операцій

1. Звіт передбачає надання даних про класифікацію кредитних операцій та формування резервів для відшкодування можливих втрат за такими операціями відповідно до вимог Положення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 25 січня 2012 року N 23, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 лютого 2012 року за N 231/20544 (далі - Положення).

2. Інформація за кредитними операціями надається в розрізі всіх видів кредитних операцій, операцій з розміщення коштів на кореспондентських рахунках в інших банках, уключаючи нараховані за всіма цими операціями доходи. Інформація у звіті відображається на перше число місяця, наступного за звітним.

3. Підсумкові дані рядків I, II та IV цього звіту використовуються для розрахунку резервів за формою N 604 "Звіт про формування резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями".

4. Звіт складається в національній валюті (у копійках). Заборгованість за кредитними операціями, яка обліковується на балансі в іноземній валюті, відображається у звіті в гривневому еквіваленті з урахуванням офіційного курсу гривні до іноземних валют, установленого Національним банком України за кожним кодом валют на звітну дату.

5. Розподіл заборгованості додатково здійснюється в розрізі параметрів "код валюти" (R030), "резидентність" (K030), "тип контрагента" (K150), "вид індивідуального споживання за цілями" (S260), "узагальнений вид забезпечення кредиту" (S032).

6. Зазначена інформація використовується для розрахунку розміру резервів для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями за окремими видами валют та у зведеній формі за всіма валютами в гривневому еквіваленті з урахуванням офіційного курсу гривні до іноземних валют, установленого Національним банком України за кожним кодом валют на звітну дату.

I. Операції на міжбанківському ринку

Під час складання звіту за рядками 1.1 - 1.4 ураховуються:

кредити та фінансовий лізинг, що надаються банками іншим банкам і обліковуються за балансовими рахунками 1600А, 1607 та за балансовими рахунками розділу 15 групи 152 "Кредити, що надані іншим банкам" Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17 червня 2004 року N 280, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 липня 2004 року за N 918/9517, зі змінами (далі - План рахунків), а саме: 1520 - 1525, 1526КА, 1527, 1528, 1529;

депозити, що розміщені в інших банках та обліковуються за балансовими рахунками розділу 15 "Кошти в інших банках" Плану рахунків, а саме: 1502, 1508, 1509, 1510, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1519.

Дані за операціями на міжбанківському ринку з розподілом за групами країн надаються за параметрами клієнтів.

Рядок 1 - зазначається загальна сума даних рядків 1.1, 1.2, 1.3 і 1.4 у відповідних колонках 3 - 14.

Рядок 2 - зазначається загальна сума позабалансових гарантій, поручительств, акредитивів та акцептів, що надані банкам та обліковуються за рахунками 9000 - 9003 Плану рахунків.

Рядок 3 - зазначається загальна сума позабалансових зобов'язань з кредитування, що надані банкам та обліковуються за рахунком 9100 Плану рахунків.

Колонка 3 - зазначається загальна сума заборгованості за операціями на міжбанківському ринку.

Дані колонки 3 дорівнюють сумі даних колонок 5, 7, 9, 11 та 13.

Колонка 4 - зазначається загальна сума нарахованих доходів за операціями на міжбанківському ринку, що обліковується за балансовими рахунками 1508, 1509, 1518, 1519, 1528, 1529 Плану рахунків.

Дані колонки 4 дорівнюють сумі даних колонок 6, 8, 10, 12 та 14.

Рядок 4 - зазначається загальна сума фактично сформованого резерву за заборгованістю за операціями на міжбанківському ринку, що обліковується за балансовими рахунками 1590, 3690 Плану рахунків, яка зазначена в рядках 1, 2, 3 і 4 цього розділу.

Рядок 4.1 - зазначається сума фактично сформованого резерву за кредитами, фінансовим лізингом, депозитами, що обліковується за балансовим рахунком 1590 Плану рахунків.

Рядок 4.2 - зазначається сума фактично сформованого резерву за позабалансовими зобов'язаннями з кредитування та гарантіями, що надані банкам, що обліковується за балансовим рахунком 3690 Плану рахунків.

Колонка 3 - зазначається сума фактично сформованих резервів за операціями на міжбанківському ринку, що обліковується за балансовими рахунками 1590, 3690 Плану рахунків.

Колонки 5, 7, 9, 11, 13 - зазначається сума фактично сформованого банком резерву за відповідною категорією якості заборгованості за операціями на міжбанківському ринку, що обліковується за балансовими рахунками 1590, 3690 Плану рахунків.

II. Операції з клієнтами

Під час складання звіту за кредитами, що надаються банками за операціями з клієнтами, ураховуються балансові рахунки розділів 20, 21, 22, 26А Плану рахунків.

Рядок 1 - зазначається загальна сума даних рядків 1.1, 1.2 цього розділу в колонках 3 - 14.

Рядок 1.1 - 210 "Кредити, що надані органам державної влади" (балансові рахунки 2102, 2103, 2105, 2106КА, 2107, 2108, 2109 Плану рахунків), 212 "Іпотечні кредити, що надані органам державної влади" (балансові рахунки 2122, 2123, 2125, 2126КА, 2127, 2128, 2129 Плану рахунків).

Рядок 1.2 - 211 "Кредити, що надані органам місцевого самоврядування" (балансові рахунки 2112, 2113, 2115, 2116КА, 2117, 2118, 2119 Плану рахунків), 213 "Іпотечні кредити, що надані органам місцевого самоврядування" (балансові рахунки 2132, 2133, 2135, 2136КА, 2137, 2138, 2139 Плану рахунків).

Рядок 2 - зазначається загальна сума даних рядків 2.1 - 2.7 цього розділу в колонках 3 - 14.

Рядок 2.1 - "Кошти, що надані за овердрафтом" (балансові рахунки 2600А, 2605А, 2607, 2650А, 2655А, 2657 Плану рахунків).

Рядок 2.2 - 201 "Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання" (балансові рахунки 2010, 2016КА, 2018 Плану рахунків).

Рядок 2.3 - 202 "Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання" (балансові рахунки 2020, 2026КА, 2027, 2028, 2029 Плану рахунків).

Рядок 2.4 - 203 "Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання" (балансові рахунки 2030, 2036КА, 2037, 2038, 2039 Плану рахунків).

Рядок 2.5 - 206 "Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання" (балансові рахунки 2062, 2063, 2065, 2066КА, 2067, 2068, 2069 Плану рахунків).

Рядок 2.6 - 207 "Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання" (балансові рахунки 2071, 2075, 2076КА, 2077, 2078, 2079 Плану рахунків).

Рядок 2.7 - 208 "Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання" (балансові рахунки 2082, 2083, 2085, 2086КА, 2087, 2088, 2089 Плану рахунків).

Дані за кредитами з розподілом суб'єктів господарювання на державні та недержавні підприємства надаються за параметром інституційного сектору економіки К074.

Рядок 3 - зазначається сума даних рядків 3.1 - 3.5 цього розділу в колонках 3 - 14.

Рядок 3.1 - 220 "Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам" (балансові рахунки 2202, 2203, 2205, 2206КА, 2207, 2208, 2209 Плану рахунків).

Рядки 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5 заповнюються за параметром "вид індивідуального споживання за цілями" (S260).

Рядок 3.2 - 221 "Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам" (балансові рахунки 2211, 2215, 2216КА, 2217, 2218, 2219 Плану рахунків).

Рядок 3.3 - 222 "Кредити, що надані за врахованими векселями фізичним особам" (балансові рахунки 2220, 2226КА, 2227, 2228, 2229 Плану рахунків).

Рядок 3.4 - 223 "Іпотечні кредити, що надані фізичним особам" (балансові рахунки 2232, 2233, 2235, 2236КА, 2237, 2238, 2239 Плану рахунків).

Рядки 3.4.1, 3.4.2 заповнюються за параметром "узагальнений вид забезпечення кредиту" (S032).

Якщо забезпеченням за іпотечним кредитом фізичної особи є кілька видів іпотеки, то слід проставляти значення параметра (S032) того виду іпотеки, вартість якого є найбільшою.

Рядок 3.5 - "Кредити овердрафт за поточними та картковими рахунками" (балансові рахунки 2620А, 2625А, 2627 Плану рахунків).

Рядок 4 - зазначається загальна сума даних рядків 4.1 - 4.3 цього розділу у відповідних колонках 3 - 14.

Рядок 4.1 - позабалансові зобов'язання за гарантіями, що надані органам державної влади (рахунки 9020, 9023 Плану рахунків).

Рядок 4.2 - позабалансові зобов'язання за гарантіями, що надані суб'єктам господарювання (рахунки 9020, 9023 Плану рахунків).

Рядок 4.3 - позабалансові зобов'язання за гарантіями, що надані фізичним особам (рахунки 9020, 9023 Плану рахунків).

Рядок 5 - зазначається загальна сума даних рядків 5.1 - 5.3 цього розділу у відповідних колонках 3 - 14.

Рядок 5.1 - позабалансові зобов'язання з кредитування, що надані органам державної влади (рахунки 9122, 9129 Плану рахунків).

Рядок 5.2 - позабалансові зобов'язання з кредитування, що надані суб'єктам господарювання (рахунки 9122, 9129 Плану рахунків).

Рядок 5.3 - позабалансові зобов'язання з кредитування, що надані фізичним особам (рахунки 9122, 9129 Плану рахунків).

Колонка 3 - зазначається загальна сума заборгованості за кредитними операціями.

Дані колонки 3 дорівнюють сумі даних колонок 5, 7, 9, 11 та 13.

Колонка 4 - зазначається загальна сума нарахованих доходів за кредитами.

Дані колонки 4 дорівнюють сумі даних колонок 6, 8, 10, 12 та 14.

Рядок 6 - зазначається загальна сума фактично сформованого резерву за заборгованістю за операціями з органами державної влади, яка зазначена в рядках 1, 4.1, 5.1 цього розділу (балансові рахунки 2400, 2401, 3690 Плану рахунків).

Рядок 6.1 - зазначається сума фактично сформованого резерву за кредитами, що надані органам державної влади (балансові рахунки 2400, 2401 Плану рахунків).

Рядок 6.2 - зазначається сума фактично сформованого резерву за позабалансовими зобов'язаннями з кредитування та гарантіями, що надані органам державної влади (балансовий рахунок 3690 Плану рахунків).

Рядок 7 - зазначається загальна сума фактично сформованого резерву за заборгованістю за операціями із суб'єктами господарювання, яка зазначена в рядках 2, 4.2, 5.2 цього розділу (балансові рахунки 2400, 2401, 3690 Плану рахунків).

Рядок 7.1 - зазначається сума фактично сформованого резерву за кредитами, що надані суб'єктам господарювання (балансові рахунки 2400, 2401 Плану рахунків).

Рядок 7.2 - зазначається сума фактично сформованого резерву за позабалансовими зобов'язаннями з кредитування та гарантіями, що надані суб'єктам господарювання (рахунок 3690 Плану рахунків).

Рядок 8 - зазначається загальна сума фактично сформованого резерву за заборгованістю за операціями з фізичними особами, яка зазначена в рядках 3, 4.3, 5.3 цього розділу (балансові рахунки 2400, 2401, 3690 Плану рахунків).

Рядок 8.1 - зазначається сума фактично сформованого резерву за кредитами, що надані фізичним особам (балансові рахунки 2400, 2401 Плану рахунків).

Рядок 8.2 - зазначається сума фактично сформованого резерву за позабалансовими зобов'язаннями з кредитування та гарантіями, що надані фізичним особам (рахунок 3690 Плану рахунків).

Колонка 3 - зазначається сума фактично сформованих резервів за операціями з клієнтами, що обліковується за балансовими рахунками 2400, 2401, 3690 Плану рахунків.

Колонки 5, 7, 9, 11, 13 - зазначається сума фактично сформованого резерву, що обліковується за балансовими рахунками 2400, 2401, 3690 Плану рахунків.

III. Заборгованість за кредитними операціями та фінансовими зобов'язаннями

Зазначається загальна сума даних рядків I та II у відповідних колонках 3 - 14.

IV. Кошти, що розміщені на кореспондентських рахунках, які відкриті в інших банках

Зазначається сума коштів, що розміщені на кореспондентських рахунках, які відкриті в інших банках, та обліковується за балансовими рахунками 1500А, 1508, 1509 Плану рахунків.

Рядок 1 - зазначається сума коштів, що розміщені на кореспондентських рахунках, які відкриті в інших банках-нерезидентах, та обліковується за балансовими рахунками 1500А, 1508, 1509 Плану рахунків.

Рядок 2 - зазначається сума фактично сформованого резерву за коштами, розміщеними на кореспондентських рахунках в інших банках (балансовий рахунок 1592 Плану рахунків)";

4) у формі N 310Д "Звіт про суми і вартість кредитів (у процентах річних)" та поясненні щодо її заповнення:

у таблиці форми:

після рядка 2.9 розділу I доповнити таблицю десятьма новими рядками такого змісту:

"

Код

А

Б

В

Г

Д

Е

Є

Ж

З

3

Інші надані кредити,
у тому числі на строк:

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1

овернайт

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2

від 2 до 7 днів

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3

від 8 до 21 дня

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4

від 22 до 31 дня

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5

від 32 до 92 днів

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6

від 93 до 183 днів

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7

від 184 до 274 днів

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8

від 275 до 365 (366) днів

 

 

 

 

 

 

 

 

3.9

понад 365 (366) днів

 

 

 

 

 

 

 

 

".

У зв'язку з цим рядки 3, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 та 4.9 уважати відповідно рядками 4, 4.0, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 5, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8 та 5.9;

після рядка 5.9 доповнити таблицю десятьма новими рядками такого змісту:

"

Код

А

Б

В

Г

Д

Е

Є

Ж

З

6

Інші отримані кредити,
у тому числі на строк:

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1

овернайт

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2

від 2 до 7 днів

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3

від 8 до 21 дня

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4

від 22 до 31 дня

 

 

 

 

 

 

 

 

6.5

від 32 до 92 днів

 

 

 

 

 

 

 

 

6.6

від 93 до 183 днів

 

 

 

 

 

 

 

 

6.7

від 184 до 274 днів

 

 

 

 

 

 

 

 

6.8

від 275 до 365 (366) днів

 

 

 

 

 

 

 

 

6.9

понад 365 (366) днів

 

 

 

 

 

 

 

 

";

у поясненні:

після абзацу четвертого доповнити преамбулу новим абзацом п'ятим такого змісту:

"У звіті відображаються суми (обсяги) кредитів і процентних ставок за ними з урахуванням параметрів резидентності K030, коду валюти R030, коду початкового строку погашення S180, розподілу суми оборотів D020".

У зв'язку з цим абзаци п'ятий - шістнадцятий уважати відповідно абзацами шостим - сімнадцятим;

у розділі I:

після абзацу третього доповнити розділ новим абзацом четвертим такого змісту:

"3 (Інші надані кредити) - зазначаються суми, що надані або пролонговані іншим банкам за день з одночасним отриманням еквівалентного за розміром обсягу коштів в іншій валюті від того самого контрагента на однаковий термін погашення та відображаються в бухгалтерському обліку як операції з похідними фінансовими інструментами".

У зв'язку з цим абзаци четвертий - двадцять п'ятий уважати відповідно абзацами п'ятим - двадцять шостим;

у першому реченні абзацу п'ятого слова та цифру "3 (Кредити, що отримані від інших банків" замінити словами та цифрою "4 (Кредити, що отримані від інших банків";

в абзаці шостому цифру "4" замінити цифрою"5";

після абзацу шостого доповнити розділ новим абзацом сьомим такого змісту:

"6 (Інші отримані кредити) - зазначаються суми, що отримані або пролонговані іншим банкам за день з одночасним наданням еквівалентного за розміром обсягу коштів в іншій валюті тому самому контрагенту на однаковий термін погашення та відображаються в бухгалтерському обліку як операції з похідними фінансовими інструментами".

У зв'язку з цим абзаци сьомий - двадцять шостий уважати відповідно абзацами восьмим - двадцять сьомим;

після абзацу двадцять четвертого доповнити розділ новим абзацом двадцять п'ятим такого змісту:

"3 (Інші надані кредити)".

У зв'язку з цим абзаци двадцять п'ятий - двадцять сьомий уважати відповідно абзацами двадцять шостим - двадцять восьмим;

абзаци двадцять шостий та двадцять сьомий викласти в такій редакції:

"4 (Кредити, що отримані від інших банків).

5 (Кредити, що отримані від інших банків за операціями репо)";

після абзацу двадцять сьомого доповнити новим абзацом двадцять восьмим такого змісту:

"6 (Інші отримані кредити) - показники розраховуються аналогічно до вищенаведеного (з індексами 2, 3, 4, 5 та 6 відповідно)".

У зв'язку з цим абзац двадцять восьмий уважати абзацом двадцять дев'ятим;

у першому реченні абзацу третього розділу II цифри "- 2074" виключити;

5) у колонці 3 рядка 2 таблиці пункту 7 пояснення щодо заповнення форми N 310 "Звіт про суми і процентні ставки за наданими кредитами та залученими депозитами (за класифікаціями контрагентів і рахунків)" цифри "2072, 2073, 2074" виключити;

6) у формі N 321 "Звіт про кредити та процентні ставки за непогашеними сумами (за класифікаціями видів кредитів та контрагентів)" та поясненні щодо її заповнення:

у порядку подання форми слова та цифри "до 11 числа після звітного періоду" замінити цифрами та словами "12 числа після звітного періоду до 12 години";

у поясненні:

у таблиці пункту 4:

в абзаці четвертому колонки 3 рядка 1.1 цифри "2072", "2073", "2074" виключити;

колонку 3 рядка 1.2 викласти в такій редакції:

"

3

Розраховується як середня хронологічна величина від денних залишків (у тому числі тих, що дорівнюють "0") за зазначеними балансовими рахунками, за винятком рахунків з обліку нарахованих доходів, за місяць за такою формулою:

  ,

де   - середні залишки за кредитами;

y0 - залишки за кредитами на кінець попереднього місяця;

y1 - залишки за кредитами на кінець першого дня звітного місяця;

...

yn - залишки за кредитами на кінець звітного місяця;

n - кількість календарних днів звітного місяця

";

колонку 3 рядка 1.3 після слова "місяця" доповнити словами "(з урахуванням амортизації дисконту/премії)";

колонку 3 рядка 1.4 викласти в такій редакції:

"

3

Розраховується як співвідношення визнаних процентних доходів за кредитами (колонка 3 форми) до середніх залишків за кредитами (колонка 2 форми) у процентах річних за такою формулою:

  ,

де P - процентна ставка;

DD - визнані процентні доходи;

   - середні залишки за кредитами

";

абзац другий пункту 7 після слів "простроченої заборгованості за кредитами" доповнити словами "визнаних процентних доходів";

7) у формі N 350Д "Звіт про суми і вартість депозитів (у процентах річних)" та поясненні щодо її заповнення:

у таблиці форми:

після рядка 1.8 пункту 1 розділу I доповнити таблицю дев'ятьма новими рядками такого змісту:

"

Код

А

Б

В

Г

Д

Е

Є

Ж

З

2

Інші розміщені депозити,
у тому числі на строк:

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

овернайт

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2

до 31 дня

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3

від 32 до 92 днів

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4

від 93 до 183 днів

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5

від 184 до 274 днів

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6

від 275 до 365 (366) днів

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7

від 366 (367) до 548 (549) днів

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8

понад 548 (549) днів

 

 

 

 

 

 

 

 

".

У зв'язку з цим рядки 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 уважати відповідно рядками 3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8;

після рядка 3.8 доповнити таблицю дев'ятьма новими рядками такого змісту:

"

Код

А

Б

В

Г

Д

Е

Є

Ж

З

4

Інші залучені депозити,
у тому числі на строк:

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1

овернайт

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2

до 31 дня

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3

від 32 до 92 днів

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4

від 93 до 183 днів

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5

від 184 до 274 днів

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6

від 275 до 365 (366) днів

 

 

 

 

 

 

 

 

4.7

від 366 (367) до 548 (549) днів

 

 

 

 

 

 

 

 

4.8

понад 548 (549) днів

 

 

 

 

 

 

 

 

";

у поясненні:

після абзацу п'ятого доповнити преамбулу новим абзацом шостим такого змісту:

"У звіті відображаються суми (обсяги) депозитів (вкладів) і процентних ставок за ними з урахуванням параметрів резидентності K030, коду валюти R030, коду початкового строку погашення S180, розподілу суми оборотів D020".

У зв'язку з цим абзаци шостий - двадцятий уважати відповідно абзацами сьомим - двадцять першим;

у розділі I:

після абзацу другого доповнити розділ новим абзацом третім такого змісту:

"2 (Інші розміщені депозити) - зазначаються суми депозитів, що розміщені та пролонговані в інших банках за день з одночасним залученням еквівалентного за розміром обсягу коштів в іншій валюті від того самого контрагента на однаковий термін погашення та відображаються в бухгалтерському обліку як операції з похідними фінансовими інструментами".

У зв'язку з цим абзаци третій - двадцятий уважати відповідно абзацами четвертим - двадцять першим;

у першому реченні абзацу четвертого цифру "2" замінити цифрою "3";

після абзацу четвертого доповнити розділ новим абзацом п'ятим такого змісту:

"4 (Інші залучені депозити) - зазначаються суми депозитів, що залучені та пролонговані від інших банків за день з одночасним розміщенням еквівалентного за розміром обсягу коштів в іншій валюті тому самому контрагенту на однаковий термін погашення та відображаються в бухгалтерському обліку як операції з похідними фінансовими інструментами".

У зв'язку з цим абзаци п'ятий - двадцять перший уважати відповідно абзацами шостим - двадцять другим;

абзац двадцять перший викласти в такій редакції:

"За підрозділами 2 (Інші розміщені депозити), 3 (Депозити, що залучені від інших банків), 4 (Інші залучені депозити) суми і процентні ставки розраховуються аналогічно до вищенаведеного порядку (з індексами 2, 3 та 4 відповідно)";

8) у формі N 360 "Звіт про депозити та процентні ставки за непогашеними сумами (за класифікаціями видів депозитів та контрагентів)" та поясненні щодо її заповнення:

у порядку подання форми слова та цифри "до 11 числа після звітного періоду" замінити цифрами та словами "12 числа після звітного періоду до 12 години";

у поясненні:

у таблиці пункту 4:

колонку 3 рядка 1.1.2 викласти в такій редакції:

"

3

Розраховується як середня хронологічна величина від денних залишків (у тому числі тих, що дорівнюють "0") за зазначеними балансовими рахунками, за винятком рахунків з обліку нарахованих витрат, за місяць за такою формулою:

 

де    - середні залишки за депозитами;

y0 - залишки за депозитами на кінець попереднього місяця;

y1 - залишки за депозитами на кінець першого календарного дня звітного місяця;

...

yn - залишки за депозитами на кінець звітного місяця;

n - кількість календарних днів звітного місяця

";

у колонці 3 рядка 1.1.3:

після слова "місяця" доповнити словами "(з урахуванням амортизації дисконту/премії)";

після цифр "7013" доповнити цифрами ", 7020, 7021";

цифри "702," виключити;

колонку 3 рядка 1.1.4 викласти в такій редакції:

"

3

Розраховується як співвідношення визнаних процентних витрат за депозитами (колонка 3 форми) до середніх залишків за депозитами (колонка 2 форми) у процентах річних за такою формулою:

 

де P - процентна ставка;

DD - визнані процентні витрати;

  - середні залишки за депозитами

";

абзац другий пункту 7 після слів "нарахованих витрат" доповнити словами "визнаних процентних витрат";

9) у таблиці пункту 7 пояснення щодо заповнення форми N 391 "Звіт про стан портфеля цінних паперів (за класифікаціями контрагентів і рахунків)":

колонку 3 рядка 13 після цифр "3005" доповнити цифрами ", 3006";

колонку 3 рядка 16 після цифр "3105" доповнити цифрами ", 3106";

колонку 3 рядка 22 після слова "рахунок" доповнити цифрами "4108,";

у колонці 3 рядка 24 цифри та літери "1492КА,", "3191КА," виключити;

у колонці 3 рядка 25 цифри та літери "1493КА,", ", 3291КА" виключити;

10) форму N 407 "Звіт про кількість програмно-технічних комплексів самообслуговування (ПТКС), що належать банку та юридичним особам (комерційним агентам), які уклали агентські договори з банком, та обсяги переказів готівки, що здійснюються за допомогою ПТКС" та пояснення щодо її заповнення викласти в такій редакції:

Звіт про кількість платіжних пристроїв і пунктів приймання готівки, що належать банку та юридичним особам (комерційним агентам), які уклали агентські договори з банком, та обсяги прийнятої готівки за допомогою платіжних пристроїв і через пункти приймання готівки
за станом на ____________ 20__ року

______________________________
(найменування банку - юридичної особи)

___________________
(місцезнаходження банку)

(копійки)

 

Найменування юридичної особи (комерційного агента), яка уклала агентський договір з банком

Код юридичної особи (комер-
ційного агента)

Місцезнаходження юридичної особи (комерційного агента)

Номер і дата агентського договору

Назва показника

загальна кількість платіжних пристроїв, що належать банку / юридичній особі (комерційному агенту)

загальна сума прийнятої готівки за допомогою платіжних пристроїв, що належать банку / юридичній особі (комерційному агенту), за звітний період

загальна кількість пунктів приймання, що належать банку / юридичній особі (комерційному агенту)

загальна сума прийнятої готівки через пункти приймання, що належать банку / юридичній особі (комерційному агенту), за звітний період

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"__" ____________ 20__ року

Голова правління
(ради директорів)

_________
(підпис)

__________________
(ініціали, прізвище)

____________________________
(прізвище виконавця, номер телефону)

Начальник _____________________
(найменування підрозділу - виконавця звіту)

________
(підпис) 

________________
(ініціали, прізвище)

Пояснення щодо заповнення форми N 407
Звіт про кількість платіжних пристроїв і пунктів приймання готівки, що належать банку та юридичним особам (комерційним агентам), які уклали агентські договори з банком, та обсяги прийнятої готівки за допомогою платіжних пристроїв і через пункти приймання готівки

1. Звіт подається банками - юридичними особами, які здійснюють операції з приймання готівки в гривнях за допомогою платіжних пристроїв та через пункти приймання готівки для подальшого її переказу, та банками - юридичними особами, які уклали агентські договори з юридичними особами (комерційними агентами) про надання послуг з приймання готівки для подальшого її переказу, у розрізі регіонів.

2. Звітність за формою за кожним банком надсилається Центральною розрахунковою палатою відповідним територіальним управлінням Національного банку України.

3. Звіт складається на підставі даних, поданих процесинговими центрами, і власної інформації, отриманої з автоматизованих систем.

4. У звітності не зазначаються показники щодо кількості платіжних пристроїв і обсяги прийнятої готівки за їх допомогою під час здійснення торговельних операцій з продажу попередньо оплачених послуг [(карток поповнення рахунків мобільного зв'язку (ваучерів)] і продажу товарів (кави, напоїв тощо), здійснених за допомогою платіжних пристроїв (у тому числі розташованих у пунктах продажу товарів та інших торгових точках).

5. Банки подають звітність з нульовим показником, якщо за будь-якими показниками немає звітних даних.

6. Дані, у яких зазначається сума операцій, не містять суми комісійних.

7. Опис параметрів заповнення форми:

Колонка 2 - зазначається найменування юридичної особи (комерційного агента), яка уклала агентський договір з банком.

Колонка 3 - зазначається код за ЄДРПОУ юридичної особи (комерційного агента), яка уклала агентський договір з банком.

Колонка 4 - зазначається місцезнаходження юридичної особи (комерційного агента), яка уклала агентський договір з банком.

Колонка 5 - зазначаються номер і дата агентського договору, який укладено з банком.

Колонка 6 - зазначається загальна кількість платіжних пристроїв, що належать банку або юридичній особі (комерційному агенту) на праві власності або інших речових правах (у розрізі агентів).

Колонка 7 - зазначається загальна сума обсягів готівки, яка прийнята за допомогою платіжних пристроїв, що належать банку або юридичній особі (комерційному агенту) на праві власності або інших речових правах, за звітний період (у розрізі агентів).

Колонка 8 - зазначається загальна кількість пунктів приймання (робоче місце працівника, облаштоване платіжним пристроєм, який дає змогу ініціювати переказ), що належать банку або юридичній особі (комерційному агенту), у розрізі агентів.

Колонка 9 - зазначається загальна сума прийнятої готівки через пункти приймання, що належать банку або юридичній особі (комерційному агенту), у розрізі агентів.

Колонки 2 - 5 не заповнюються банками, які мають власні платіжні пристрої та пункти приймання";

11) у формі N 410 "Звіт про кількість клієнтів банків та кількість відкритих клієнтами рахунків" та поясненні щодо її заповнення:

порядок подання форми після слів "Департаменту платіжних систем" доповнити словами "Генерального департаменту інформаційних технологій та платіжних систем";

у таблиці форми:

у колонці 2 рядків 5 та 8 слово "спеціальних" замінити словом "електронних";

рядок 7 викласти в такій редакції:

"

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

7

2.1.3. Рахунки, на яких обліковуються цільові кошти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

";

у поясненні:

абзац п'ятий пункту 2 викласти в такій редакції:

"4 вид - інші суб'єкти господарювання, у тому числі юридичні особи";

у пункті 5 слово "спеціальних" замінити словом "електронних";

у пункті 6 слово "спеціального" замінити словом "електронного";

пункти 7 та 8 викласти в такій редакції:

"7. У рядку 6 у відповідних колонках зазначається кількість розподільчих рахунків (рахунків за спеціальним режимом використання, що відкриваються у випадках, передбачених законами України або актами Кабінету Міністрів України) на балансовому рахунку 2603 (2603/2 - розподільчі рахунки суб'єктів господарювання, відкриті за їх заявами).

8. У рядку 7 у відповідних колонках зазначається кількість відкритих поточних рахунків, на яких обліковуються цільові кошти";

у пункті 14:

назву пункту викласти в такій редакції:

"14. Кількість рахунків, відкритих клієнтами на відповідних балансових рахунках, визначається за такими рахунками";

у таблиці пункту:

рядок 3 викласти в такій редакції:

"

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3

2.1.1. Рахунки, операції за якими здійснюються за допомогою електронних платіжних засобів

2520,
2530

2655,
2605,
2600/4,6,
2650/9

2655,
2650/9

2605,
2600/4,6

2605,
2600/4,6

2625,
2620/9

2625,
2620/9

2625,
2620/9

";

рядок 5 викласти в такій редакції:

"

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

5

2.1.3. Поточні рахунки, на яких обліковуються цільові кошти

2512,
2523,
2544,
2545,
2565,
2571

2604

2604

2604

2604

Х

2620/9

Х

";

рядок 6 викласти в такій редакції:

"

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

6

2.1.5. Інші рахунки, операції за якими здійснюються без застосування електронних платіжних засобів**

2513,
2520,
2530,
2531,
2541,
2542,
2553,
2555,
2560,
2561,
2562,
2570,
2572

 2600/4,6,
2650/9

2650/9

2600/4,6

2600/4,6

2620/9

2620/9

2620/9

";

рядок 7 викласти в такій редакції:

"

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

7

2.2. Вкладні (депозитні) рахунки**

 2525,
2546

 2600/7,
2610,
2615,
2650/8,
2651,
2652

 2650/8,
2651,
2652

 2600/7,
2610,
2615

 2600/7,
2610,
2615

2620/1,
2630,
2635

2620/1,
2630,
2635

2620/1,
2630,
2635

";

виноски викласти в такій редакції:

"* 2603/2 - розподільчі рахунки (рахунки за спеціальним режимом використання, що відкриваються у випадках, передбачених законами України або актами Кабінету Міністрів України);

** 2600/4,6 - поточні рахунки суб'єктів господарювання;

2600/7 - вкладні (депозитні) рахунки, за якими обліковуються кошти, розміщені суб'єктами господарювання за договором банківського вкладу на вимогу;

2650/8 - кошти на вимогу [вкладні (депозитні) рахунки] небанківських фінансових установ;

2650/9 - кошти на вимогу (поточні рахунки) небанківських фінансових установ;

2620/1 - вкладні (депозитні) рахунки, за якими обліковуються кошти, розміщені фізичними особами за договором банківського вкладу на вимогу;

2620/9 - поточні рахунки фізичних осіб;

*** зазначається кількість пенсійних депозитних рахунків - вкладних (депозитних) рахунків, відкритих банками фізичним особам з урахуванням вимог Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення" для накопичення заощаджень на виплату пенсії;

**** зазначається кількість рахунків, ведення яких здійснюється за допомогою систем дистанційного обслуговування (без застосування електронних платіжних засобів), з числа поточних та/або вкладних (депозитних) рахунків, що відкриті за балансовими рахунками, зазначеними в рядках 4 - 7 у відповідній колонці;

****** зазначається кількість поточних рахунків, облік коштів за якими здійснюється в національній або іноземній валюті за балансовими рахунками, зазначеними в рядках 3 - 6 у відповідній колонці. Сума даних рядків 11 та 12 дорівнює даним рядка 2;

******* зазначається кількість вкладних (депозитних) рахунків, облік коштів за якими здійснюється в національній або іноземній валюті за балансовими рахунками, зазначеними в рядку 7 у відповідній колонці. Сума даних рядків 13 та 14 дорівнює даним рядка 7";

12) у порядку подання форми N 500 "Звіт про окремий зовнішній державний борг та приватний борг, що гарантований державою" та в абзаці сьомому пояснення щодо її заповнення слова "Департаменту аналізу та прогнозування грошово-кредитного ринку" замінити словами "Департаменту платіжного балансу Генерального економічного департаменту";

13) у порядку подання форми N 501 "Звіт про стан окремого зовнішнього державного боргу та приватного боргу, що гарантований державою" та в абзаці другому пояснення щодо її заповнення слова "Департаменту аналізу та прогнозування грошово-кредитного ринку" замінити словами "Департаменту платіжного балансу Генерального економічного департаменту";

14) у порядку подання форми N 502 "Платіжний календар та обсяги здійснених операцій в іноземній валюті за зовнішньою заборгованістю перед нерезидентами" слова "Департаменту аналізу та прогнозування грошово-кредитного ринку" замінити словами "Департаменту платіжного балансу Генерального економічного департаменту";

15) у формі N 503 "Звіт про залучення та обслуговування кредиту за договором з нерезидентом" та поясненні щодо її заповнення:

у порядку подання форми слова "Департаменту аналізу та прогнозування грошово-кредитного ринку" замінити словами "Департаменту платіжного балансу Генерального економічного департаменту";

у поясненні:

абзац п'ятнадцятий пункту 2 викласти в такій редакції:

"У разі анулювання територіальним управлінням Національного банку України реєстрації договору про залучення кредиту або завершення розрахунків з іноземним кредитором за кредитом востаннє звітність подається за період, у якому відбулось анулювання реєстрації (завершення розрахунків) за договором";

у пункті 4:

абзац п'ятий виключити.

У зв'язку з цим абзаци шостий - шістдесят шостий уважати відповідно абзацами п'ятим - шістдесят п'ятим;

в абзаці дванадцятому цифру та літеру "+ 5а" виключити;

абзац чотирнадцятий викласти в такій редакції:

"До нарахованих процентних платежів не належать процентні платежі, які включені до планових (рядок 8), прострочених (рядки 2, 19) або достроково сплачених (рядок 13.1) процентних платежів";

абзаци сорок перший та сорок другий доповнити словами ", у тому числі прощення боргу";

в абзаці п'ятдесятому цифри та літеру "+ 22а" виключити;

в абзаці п'ятдесят другому слова "з початку року" виключити;

абзац шістдесятий доповнити словами ", у тому числі анулювання реєстраційного свідоцтва";

після абзацу шістдесят першого доповнити пункт новим абзацом шістдесят другим такого змісту:

"Код стану розрахунків 2 зазначається в разі здійснення/продовження розрахунків з іноземним кредитором відповідно до графіка погашення заборгованості та/або в разі порушення строків розрахунків незалежно від закінчення строку дії договору".

У зв'язку з цим абзаци шістдесят другий - шістдесят п'ятий уважати відповідно абзацами шістдесят третім - шістдесят шостим;

в абзаці шістдесят п'ятому слово "зазначенням" замінити словом "позначкою";

16) у формі N 504 "Прогноз операцій з одержання та обслуговування кредиту за договором з нерезидентом" та поясненні щодо заповнення:

у порядку подання форми слова "Департаменту аналізу та прогнозування грошово-кредитного ринку" замінити словами "Департаменту платіжного балансу Генерального економічного департаменту";

абзац п'ятий пункту 2 пояснення викласти в такій редакції:

"Якщо територіальне управління Національного банку України анулювало реєстрацію договору про залучення кредиту або відбулося завершення розрахунків з іноземним кредитором за кредитом, то звітність востаннє подається за період, що передує періоду, у якому відбулось анулювання реєстрації (завершено розрахунки) за договором.";

17) у поясненні щодо заповнення форми N 525 "Звіт про перекази іноземної валюти фізичних осіб за межі України та їх надходження в Україну":

доповнити пункт 6 після абзацу шостого новим абзацом сьомим такого змісту:

"Дані колонок 5, 7 не включаються до даних колонок 6, 8 (за переказами за межі України) і дані колонок 6, 8 не включаються до даних колонок 5, 7 (за операціями з надходження переказів в Україну)".

У зв'язку з цим абзаци сьомий - дев'ятий уважати відповідно абзацами восьмим - десятим;

18) у поясненні щодо заповнення форми N 527 "Звіт про оборот готівкової іноземної валюти":

в абзацах тринадцятому - п'ятнадцятому цифри "1.5.6" замінити цифрами "1.5.7";

в абзацах тридцять восьмому, тридцять дев'ятому цифри "2.5.6" замінити цифрами "2.5.7";

19) у формі N 531 "Звіт про резидентів - суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, які перевищили встановлені законодавством строки розрахунків за експортними, імпортними операціями" та поясненні щодо її заповнення:

у таблиці форми:

у колонці 7 літери "ВМД" замінити літерами "МД";

у виносці літери "ВМД" замінити літерами "МД", а слово "вантажна" виключити;

у пункті 7 пояснення:

абзац п'ятий викласти в такій редакції:

"Колонка 4 (Вид економічної діяльності) - зазначається вид економічної діяльності згідно із секцією Національного класифікатора України ДК 009:2010 Класифікація видів економічної діяльності (КВЕД), затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11 жовтня 2010 року N 457 (kl_k112.dbf), - 1 знак";

в абзаці восьмому слово "вантажних" виключити;

в абзацах восьмому, дев'ятому, дев'ятнадцятому та тридцять третьому літери "ВМД" замінити літерами "МД";

20) у формі N 536 "Звіт про операції з банківськими металами" та поясненні щодо її заповнення:

у колонці 2 таблиці форми:

рядок 1 викласти в такій редакції:

"Увезено в Україну, усього за місяць";

рядок 8 викласти в такій редакції:

"Вивезено з України, усього за місяць";

у поясненні:

у пункті 1 слова "які ввозили та вивозили" замінити словами "які ввозили в Україну та вивозили з України";

пункт 6 після слів "або продаж" доповнити словами "банківського металу";

пункт 7 викласти в такій редакції:

"7. Середньозважений курс розраховується лише для рядків 2 - 7 для обсягів операцій, що зазначаються в колонках 4 та 8. Обсяги операцій, зазначені в колонках 5 та 6, у розрахунку середньозваженого курсу не використовуються";

21) у формі N 538 "Звіт про купівлю безготівкової іноземної валюти за дорученням клієнтів банку, інших банків та уповноваженими банками" та поясненні щодо її заповнення:

у таблиці форми:

у колонці 13 літери "ВМД" замінити літерами "МД";

у виносці літери "ВМД" замінити літерами "МД", а слово "вантажна" виключити;

у поясненні:

пункт 3 після слів "за користування кредитом" доповнити словами "(крім товарних кредитів)";

у пункті 4 літери "ВМД" замінити літерами "МД";

у пункті 8:

після абзацу вісімнадцятого доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"08 - куплено для погашення товарного кредиту та відсотків за ним".

У зв'язку з цим абзаци дев'ятнадцятий - тридцять сьомий уважати відповідно абзацами двадцятим - тридцять восьмим;

в абзаці двадцятому цифри та знак "009-2005" замінити цифрами та знаком "009:2010", а цифри "26.12.2005 N 375" замінити цифрами та словами "11 жовтня 2010 року N 457";

в абзацах двадцять восьмому, двадцять дев'ятому літери "ВМД" замінити літерами "МД";

абзац тридцять другий викласти в такій редакції:

"Колонка 15 - зазначається код країни місцезнаходження отримувача коштів відповідно до платіжних документів (для юридичних осіб) або код країни перебування бенефіціара відповідно до платіжних документів незалежно від його резидентності (для фізичних осіб), а якщо такої інформації немає в платіжних інструкціях, то зазначається код країни банку-бенефіціара, до якої здійснюється переказ іноземної валюти на підставі платіжних документів на переказ, згідно з Національним стандартом України "Коди назв країн світу" (kl_k040.dbf) - 3 знаки";

після абзацу тридцять другого доповнити пункт новим абзацом тридцять третім такого змісту:

"У разі переказу іноземної валюти до філії уповноваженого банку, яка розташована за межами України, або на власний рахунок клієнта, який відкрито в іноземному банку згідно з отриманою ліцензією Національного банку України, у колонці слід зазначати код країни, у якій розташована ця філія (відкрито рахунок клієнта)".

У зв'язку з цим абзаци тридцять третій - тридцять восьмий уважати відповідно абзацами тридцять четвертим - тридцять дев'ятим;

в абзаці тридцять п'ятому слова "є резидентом" замінити словами "зареєстрований або є громадянином";

22) у поясненні щодо заповнення форми N 552 "Звіт про надходження від нерезидентів та продаж безготівкової іноземної валюти":

у пункті 4:

в абзацах першому, третьому та п'ятому цифри "10000" замінити цифрами "50000";

після абзацу третього доповнити пункт новим абзацом четвертим такого змісту:

"Консолідовані операції з продажу іноземної валюти для сплати клієнтами комісійної винагороди відображаються за кодом мети продажу 16, колонка 4 заповнюється нулями, а в колонці 5 зазначається "1".

У зв'язку з цим абзаци четвертий - шостий уважати відповідно абзацами п'ятим - сьомим;

у пункті 7:

в абзаці восьмому слово "суми" замінити словами "операції зі сплати";

абзац десятий викласти в такій редакції:

"надходжень банківських металів, у тому числі їх увезення в Україну, та обсяги купівлі";

у пункті 11:

абзац шістнадцятий після слів "своїх зобов'язань" доповнити словами "за імпортними операціями";

абзац двадцять шостий доповнити реченням такого змісту: "Із цим кодом також відображаються операції з надходження іноземної валюти за продаж банківських металів.";

абзац тридцять шостий доповнити словами ", у тому числі операції з обов'язкового продажу валютної виручки резидентів від продажу товарів за зовнішньоекономічними договорами";

після абзацу сорок третього доповнити пункт новим абзацом сорок четвертим такого змісту:

"Операції з обов'язкового продажу на міжбанківському валютному ринку України надходжень із-за меж України в іноземній валюті на користь фізичних осіб відображаються з кодами відповідних операцій з продажу іноземної валюти".

У зв'язку з цим абзаци сорок четвертий - сімдесят сьомий уважати відповідно абзацами сорок п'ятим - сімдесят восьмим;

в абзаці сорок дев'ятому слово "інвесторів" замінити словами "банків або фінансових установ";

в абзацах п'ятдесят п'ятому та п'ятдесят восьмому слова "прямих інвесторів" виключити;

23) у поясненні щодо заповнення форми N 555 "Звіт про переказ безготівкової іноземної валюти":

в абзацах першому, другому та четвертому пункту 2 цифри "10000" замінити цифрами "50000";

абзац п'ятий пункту 4 викласти в такій редакції:

"вибуття банківських металів, у тому числі обсяги їх вивезення за межі України та обсяги продажу";

у пункті 6:

абзац чотирнадцятий доповнити новим реченням такого змісту: "Із цим кодом також відображаються операції з перерахування іноземної валюти за придбання банківських металів";

абзац двадцять шостий після слів "своїх зобов'язань" доповнити словами "за експортними операціями";

в абзаці тридцять восьмому слово "інвесторів" замінити словами "банків або фінансових установ";

в абзацах сорок четвертому та сорок сьомому слова "прямих інвесторів -" виключити;

24) форму N 604 "Звіт про формування резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями" та пояснення щодо її заповнення викласти в такій редакції:

Звіт про формування резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями
за станом на ____________ 20__ року

______________________________
(найменування банку)

 

________________________________
(місцезнаходження банку)

______________________________
(код валюти)

________________________________
(назва валюти)

N
з/п

Назва показника

Балансова вартість активу / сума фінансових зобов'язань

Сума коштів, необхідних для виконання 
фінансового 
зобов'язання

Теперішня вартість потоків за кредитом / борг за кредитом / балансова вартість коштів, розміщених в інших банках / сума винагороди за фінансовим зобов'язанням / вартість забезпечення, з них

Розра-
хункова сума резерву

Фак-
тично сфор-
мова-
ний резерв

Відхи-
лення

теперішня вартість потоків за кредитом / борг за кредитом / балансова вартість коштів, розміщених в інших банках / сума винагороди за фінансовим зобов'язанням

вартість забезпечення, що береться до розрахунку резерву

інші грошові потоки за кредитом

I група

II група

III група

IV група

V група

усього

у т. ч. нараховані доходи

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

I. Кредитні операції, крім наданих фінансових зобов'язань

1

Кредитні операції, крім наданих фінансових зобов'язань, усього,
у тому числі:

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

I категорія, із них:

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1

у гривнях

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2

в іноземній валюті з позичальниками, у яких є документально підтверджені очікувані надходження валютної виручки

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.3

в іноземній валюті з позичальниками, у яких немає документально підтверджених очікуваних надходжень валютної виручки

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.4

за групами фінансових активів, із них:

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.4.1

за групами фінансових активів в іноземній валюті

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.5

за операціями на міжбанківському ринку

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.6

за операціями, за якими формування резерву не вимагається

 

 

х

х

х

х

х

х

х

х

х

0

х

1.2

II категорія, із них:

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1

у гривнях

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2

в іноземній валюті з позичальниками, у яких є документально підтверджені очікувані надходження валютної виручки

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.3

в іноземній валюті з позичальниками, у яких немає документально підтверджених очікуваних надходжень валютної виручки

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.4

за групами фінансових активів, із них:

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.4.1

за групами фінансових активів в іноземній валюті

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.5

за операціями на міжбанківському ринку

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3

III категорія, із них:

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.1

у гривнях

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.2

в іноземній валюті з позичальниками, у яких є документально підтверджені очікувані надходження валютної виручки

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.3

в іноземній валюті з позичальниками, у яких немає документально підтверджених очікуваних надходжень валютної виручки

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.4

за групами фінансових активів, із них:

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.4.1

за групами фінансових активів в іноземній валюті

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.5

за операціями на міжбанківському ринку

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4

IV категорія, із них:

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.1

у гривнях

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.2

в іноземній валюті з позичальниками, у яких є документально підтверджені очікувані надходження валютної виручки

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.3

в іноземній валюті з позичальниками, у яких немає документально підтверджених очікуваних надходжень валютної виручки

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.4

за групами фінансових активів, із них:

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.4.1

за групами фінансових активів в іноземній валюті

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.5

за операціями на міжбанківському ринку

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5

V категорія, із них:

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.1

у гривнях

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.2

в іноземній валюті з позичальниками, у яких є документально підтверджені очікувані надходження валютної виручки

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.3

в іноземній валюті з позичальниками, у яких немає документально підтверджених очікуваних надходжень валютної виручки

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.4

за групами фінансових активів, із них:

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.4.1

за групами фінансових активів в іноземній валюті

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.5

за операціями на міжбанківському ринку

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Надані фінансові зобов'язання

2

Надані фінансові зобов'язання, усього, у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

2.1

I категорія, із них:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

2.1.1

зобов'язання щодо наданих гарантій

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

2.1.2

зобов'язання з кредитування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

2.1.3

зобов'язання, за якими формування резерву не вимагається

 

 

х

х

х

х

х

х

х

х

х

0

х

2.2

II категорія, із них:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

2.2.1

зобов'язання щодо наданих гарантій

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

2.2.2

зобов'язання з кредитування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

2.3

III категорія, із них:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

2.3.1

зобов'язання щодо наданих гарантій

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

2.3.2

зобов'язання з кредитування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

2.4

IV категорія, із них:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

2.4.1

зобов'язання щодо наданих гарантій

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

2.4.2

зобов'язання з кредитування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

2.5

V категорія, із них:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

2.5.1

зобов'язання щодо наданих гарантій

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

2.5.2

зобов'язання з кредитування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

III. Кошти, що розміщені на кореспондентських рахунках в інших банках

3

Кошти, що розміщені на кореспондентських рахунках в інших банках, усього,
у тому числі:

 

 

х

 

х

х

х

х

х

х

 

 

 

3.1

I категорія, із них:

 

 

х

 

х

х

х

х

х

х

 

 

 

3.1.1

у банках-нерезидентах

 

 

х

 

х

х

х

х

х

х

 

 

 

3.2

II категорія, із них:

 

 

х

 

х

х

х

х

х

х

 

 

 

3.2.1

у банках-нерезидентах

 

 

х

 

х

х

х

х

х

х

 

 

 

3.3

III категорія, із них:

 

 

х

 

х

х

х

х

х

х

 

 

 

3.3.1

у банках-нерезидентах

 

 

х

 

х

х

х

х

х

х

 

 

 

3.4

IV категорія, із них:

 

 

х

 

х

х

х

х

х

х

 

 

 

3.4.1

у банках-нерезидентах

 

 

х

 

х

х

х

х

х

х

 

 

 

3.5

V категорія, із них:

 

 

х

 

х

х

х

х

х

х

 

 

 

3.5.1

у банках-нерезидентах

 

 

х

 

х

х

х

х

х

х

 

 

 

"___" ____________ 20__ року

Голова правління
(ради директорів)

________________
(підпис)

__________________________
(ініціали, прізвище)

____________________________
(прізвище виконавця, номер телефону)

Головний бухгалтер

________________
(підпис)

__________________________
(ініціали, прізвище)

Пояснення щодо заповнення форми N 604
Звіт про формування резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями

1. Звіт передбачає надання даних про формування резервів для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків відповідно до вимог Положення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 25 січня 2012 року N 23, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 лютого 2012 року за N 231/20544 (далі - Положення).

2. Інформація надається окремо за кредитними операціями, крім наданих фінансових зобов'язань, наданими фінансовими зобов'язаннями, за коштами, що розміщені на кореспондентських рахунках в інших банках, з урахуванням таких додаткових параметрів: "резидентність", "код валюти" у гривневому еквіваленті з урахуванням офіційного курсу гривні до іноземних валют, установленого Національним банком України за кожним кодом валют на звітну дату.

3. Сума попередньо оцінених майбутніх грошових потоків від реалізації забезпечення, що береться до розрахунку резерву, подається в розрізі видів забезпечення за групами (параметр S031).

4. Опис параметрів заповнення рядків форми.

I. Кредитні операції, крім наданих фінансових зобов'язань

Рядок 1 - зазначається загальна сума даних рядків 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5.

Рядки 1.1.1, 1.2.1, 1.3.1, 1.4.1, 1.5.1 - зазначається сума заборгованості для відповідних колонок за кредитними операціями певних категорій якості в гривнях, крім операцій за групами фінансових активів та на міжбанківському ринку.

Рядки 1.1.2, 1.2.2, 1.3.2, 1.4.2, 1.5.2 - зазначається сума заборгованості для відповідних колонок за кредитними операціями певних категорій якості в іноземній валюті з позичальниками, у яких є документально підтверджені очікувані надходження валютної виручки в обсязі, достатньому для погашення боргу протягом дії кредитного договору, згідно з вимогами Положення, крім операцій за групами фінансових активів та на міжбанківському ринку.

Рядки 1.1.3, 1.2.3, 1.3.3, 1.4.3, 1.5.3 - зазначається сума заборгованості для відповідних колонок за кредитними операціями певних категорій якості в іноземній валюті з позичальниками, у яких немає документально підтверджених очікуваних надходжень валютної виручки в обсязі, достатньому для погашення боргу протягом дії кредитного договору, згідно з вимогами Положення, крім операцій за групами фінансових активів та на міжбанківському ринку.

Рядки 1.1.4, 1.2.4, 1.3.4, 1.4.4, 1.5.4 - зазначається сума заборгованості для відповідних колонок за групами фінансових активів певних категорій якості в гривнях та в гривневому еквіваленті за заборгованістю в іноземній валюті.

Рядки 1.1.5, 1.2.5, 1.3.5, 1.4.5, 1.5.5 - зазначається сума заборгованості для відповідних колонок за операціями на міжбанківському ринку певних категорій якості в гривнях та в гривневому еквіваленті за заборгованістю в іноземній валюті, крім коштів, що розміщені на кореспондентських рахунках в інших банках.

Рядок 1.1.6 - зазначається сума заборгованості для відповідних колонок за кредитними операціями, за якими згідно з вимогами нормативно-правових актів Національного банку України формування резерву не вимагається.

II. Надані фінансові зобов'язання

Рядок 2 - зазначається загальна сума даних рядків 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5.

Рядки 2.1.1, 2.2.1, 2.3.1, 2.4.1, 2.5.1 - зазначається сума заборгованості для відповідних колонок за певними категоріями якості за наданими фінансовими зобов'язаннями, що обліковуються за позабалансовими рахунками таких груп:

900 "Гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти, що надані банкам";

902 "Гарантії, що надані клієнтам".

Рядки 2.1.2, 2.2.2, 2.3.2, 2.4.2, 2.5.2 - зазначається сума заборгованості для відповідних колонок за певними категоріями якості за наданими фінансовими зобов'язаннями, що обліковуються за позабалансовими рахунками таких груп:

910 "Зобов'язання з кредитування, що надані банкам";

912 "Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам".

Рядок 2.1.3 - зазначається сума заборгованості для відповідних колонок за наданими фінансовими зобов'язаннями, за якими згідно з вимогами нормативно-правових актів Національного банку формування резерву не вимагається.

III. Кошти, що розміщені на кореспондентських рахунках в інших банках

Рядок 3 - зазначається загальна сума даних рядків 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5.

Рядки 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 - зазначається сума заборгованості для відповідних колонок за коштами, що розміщені на кореспондентських рахунках в інших банках, відповідних категорій якості в гривнях та в гривневому еквіваленті за заборгованістю в іноземній валюті.

5. Опис параметрів заповнення колонок форми.

Колонка 3 - зазначаються балансова вартість кредиту (без урахування суми раніше сформованого резерву), визначена банком відповідно до нормативно-правових актів Національного банку України з питань бухгалтерського обліку, та/або балансова вартість коштів (без урахування суми раніше сформованого резерву), розміщених на кореспондентських рахунках в інших банках, коштів банків у розрахунках та коштів на вимогу (активних залишків) (далі - кошти, розміщені в інших банках), визначена банком відповідно до нормативно-правових актів Національного банку України з питань бухгалтерського обліку, та/або сума наданих фінансових зобов'язань, які обліковуються за позабалансовими рахунками, за станом на перше число місяця, наступного за звітним.

Колонка 4 - зазначається сума нарахованих доходів за кредитом, та/або за коштами, розміщеними в інших банках, та/або за наданими банком фінансовими зобов'язаннями за станом на перше число місяця, наступного за звітним.

Колонка 5 - зазначається сума коштів, необхідних для виконання банком наданих фінансових зобов'язань, з урахуванням показника ризику згідно з вимогами Положення, за станом на перше число місяця, наступного за звітним.

Колонка 6 - зазначаються теперішня вартість попередньо оцінених майбутніх грошових потоків за кредитом (без урахування потоків від реалізації забезпечення) згідно з умовами договору, яка оцінена з урахуванням показника безризиковості кредиту відповідно до вимог Положення, та/або борг за кредитами овердрафт та кредитними лініями, за якими невідомі кількість траншів і строк їх погашення, зважений на показник безризиковості, та/або борг за групами фінансових активів, зважений на показник безризиковості, та/або балансова вартість коштів, розміщених в інших банках (без урахування суми раніше сформованого резерву), визначена банком відповідно до нормативно-правових актів Національного банку України з питань бухгалтерського обліку, зважена на показник безризиковості, та/або сума отриманої банком винагороди (з урахуванням амортизації) за наданими фінансовими зобов'язаннями.

Колонка 7 - зазначаються теперішня вартість попередньо оцінених майбутніх грошових потоків від реалізації забезпечення, та/або вартість забезпечення за наданими фінансовими зобов'язаннями, та/або вартість забезпечення за кредитами овердрафт та кредитними лініями, за якими невідомі кількість траншів і строк їх погашення, що беруться до розрахунку резерву та належать до I групи ліквідності відповідно до вимог Положення.

Колонка 8 - зазначаються теперішня вартість попередньо оцінених майбутніх грошових потоків від реалізації забезпечення, та/або вартість забезпечення за наданими фінансовими зобов'язаннями, та/або вартість забезпечення за кредитами овердрафт та кредитними лініями, за якими невідомі кількість траншів і строк їх погашення, що беруться до розрахунку резерву та належать до II групи ліквідності відповідно до вимог Положення.

Колонка 9 - зазначаються теперішня вартість попередньо оцінених майбутніх грошових потоків від реалізації забезпечення, та/або вартість забезпечення за наданими фінансовими зобов'язаннями, та/або вартість забезпечення за кредитами овердрафт та кредитними лініями, за якими невідомі кількість траншів і строк їх погашення, що беруться до розрахунку резерву та належать до III групи ліквідності відповідно до вимог Положення.

Колонка 10 - зазначаються теперішня вартість попередньо оцінених майбутніх грошових потоків від реалізації забезпечення, та/або вартість забезпечення за наданими фінансовими зобов'язаннями, та/або вартість забезпечення за кредитами овердрафт та кредитними лініями, за якими невідомі кількість траншів і строк їх погашення, що беруться до розрахунку резерву та належать до IV групи ліквідності відповідно до вимог Положення.

Колонка 11 - зазначаються теперішня вартість попередньо оцінених майбутніх грошових потоків від реалізації забезпечення, та/або вартість забезпечення за наданими фінансовими зобов'язаннями, та/або вартість забезпечення за кредитами овердрафт та кредитними лініями, за якими невідомі кількість траншів і строк їх погашення, що беруться до розрахунку резерву та належать до V групи ліквідності відповідно до вимог Положення.

Суми в колонках 7 - 11 зазначаються з урахуванням відповідного коефіцієнта ліквідності забезпечення, визначеного згідно з вимогами глави 4 розділу II Положення.

Колонка 12 - зазначається сума інших грошових потоків за кредитом (за наявності).

Колонка 13 - зазначається розрахункова сума резерву:

за кредитними операціями, крім наданих фінансових зобов'язань, та за коштами, що розміщені на кореспондентських рахунках в інших банках (дані колонки 3 мінус сума даних колонок 6 - 12);

за наданими фінансовими зобов'язаннями (дані колонки 5 мінус сума даних колонок 6 - 11).

Колонка 14 - зазначається фактично сформована сума резерву.

Колонка 15 - зазначається відхилення суми фактично сформованого резерву від розрахункової суми (дані колонки 14 мінус дані колонки 13).

6. Під час розрахунку нормативу мінімального розміру регулятивного капіталу (Н1) недосформована сума резерву, що зазначається із знаком "-" у колонці 15 (рядок 1 "Кредитні операції, крім наданих фінансових зобов'язань, усього", рядок 2 "Надані фінансові зобов'язання, усього" та рядок 3 "Кошти, що розміщені на кореспондентських рахунках в інших банках, усього"), вираховується з основного капіталу. У разі перевищення суми фактично сформованого резерву над його розрахунковою сумою до розрахунку береться нуль.

7. Сума даних (рядок 1 колонки 3 + рядок 2 колонки 3) має дорівнювати даним рядка III колонки 3 форми N 302 "Звіт про класифікацію кредитних операцій" (далі - форма N 302).

8. Сума даних (рядок 1 колонки 4 + рядок 2 колонки 4) має дорівнювати даним рядка III колонки 4 форми N 302.

9. Дані рядка 3 колонки 3 мають дорівнювати даним рядка IV колонки 3 форми N 302.

10. Дані рядка 3 колонки 4 мають дорівнювати даним рядка IV колонки 4 форми N 302.

11. Сума даних (рядок 1 колонки 14 + рядок 2 колонки 14) має дорівнювати сумі даних (рядок 4 розділу I колонки 3 + рядок 6 розділу II колонки 3 + рядок 7 розділу II колонки 3 + рядок 8 розділу II колонки 3) форми N 302.

12. Дані рядка 3 колонки 14 мають дорівнювати даним рядка 2 розділу IV колонки 3 форми N 302";

25) у формі N 605 "Звіт про формування резервів для відшкодування можливих втрат за дебіторською заборгованістю" та поясненні щодо її заповнення:

після рядка 2.5 доповнити таблицю форми новим рядком такого змісту:

"

1

2

3

4

5

6

7

8

3

Дебіторська заборгованість, за якою формування резерву не вимагається

 

Х

Х

Х

0

Х

";

у поясненні:

у пункті 3:

у першому реченні абзацу восьмого цифри "3552, 3559," виключити;

у другому реченні абзаців дев'ятого та десятого слова, літеру та цифри "кінцевий строк погашення" (S240)" замінити словами, літерою та цифрами "початковий строк погашення" (S180)";

доповнити перше речення абзацу дванадцятого після цифр "3551" цифрами ", 3552, 3559";

після абзацу дванадцятого доповнити новим абзацом тринадцятим такого змісту:

"Рядок 3 - зазначається загальна сума дебіторської заборгованості, за якою відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного банку України формування резерву не вимагається, що обліковується за балансовими рахунками 2805, 2806".

У зв'язку з цим абзац тринадцятий уважати абзацом чотирнадцятим;

абзац чотирнадцятий викласти в такій редакції:

"Дані рядка I дорівнюють сумі даних рядків 1, 2 та 3";

26) у поясненні форми N 610 "Інформація про врахування субординованого боргу до розрахунку капіталу банку":

в абзаці четвертому:

слова "проставляється цифра нуль" замінити словами "заповнюється нулями";

доповнити реченням такого змісту: "Для інвестора юридичної особи - нерезидента України зазначається ідентифікаційний код відповідно до вимог законодавства країни - місця реєстрації юридичної особи (якщо ідентифікаційного коду немає, то заповнюється нулями); для інвестора фізичної особи - нерезидента України зазначається ідентифікаційний номер, який така особа має в країні постійного місця проживання (якщо ідентифікаційного номера немає, то заповнюється нулями)";

27) у формі N 611 "Звіт про дотримання економічних нормативів та лімітів відкритої валютної позиції" та поясненні щодо її заповнення:

у виносці до порядку подання форми слова "в установлений ними строк" замінити словами та цифрами "до 15 години наступного робочого дня";

у поясненні щодо заповнення форми:

в абзаці третьому слово та цифру "глави 4" замінити словом і цифрою "глави 3";

в абзацах десятому та одинадцятому слова "адекватності регулятивного капіталу/платоспроможності" замінити словами "достатності (адекватності) регулятивного капіталу";

абзац одинадцятий після слів "відповідно до" доповнити словами, літерою та цифрою "файла С5 та";

28) у формі N 613 "Звіт про концентрацію ризиків за активними операціями банку з контрагентами та інсайдерами" та поясненні щодо заповнення форми:

у таблиці форми:

колонку 7 "Код інституційного сектору економіки контрагента/інсайдера" виключити.

У зв'язку з цим колонки 8 - 91 уважати відповідно колонками 7 - 9;

у колонці 9 рядки 4 - 7, 11 - 14 доповнити знаком "Х";

у колонці 29 рядки 5, 12 доповнити знаком "Х";

у поясненні:

у пункті 2:

в абзаці четвертому:

цифри "2072, 2073, 2074, 3191, 3291" виключити;

після цифр "3005," доповнити цифрами "3006," та після цифр "3105," доповнити цифрами "3106,";

у пункті 9:

абзаци п'ятнадцятий і шістнадцятий виключити.

У зв'язку з цим абзаци сімнадцятий - п'ятдесят сьомий уважати відповідно абзацами п'ятнадцятим - п'ятдесят п'ятим;

в абзацах п'ятнадцятому та шістнадцятому цифру "8" замінити цифрою "7";

в абзаці сімнадцятому цифру "9" замінити цифрою "8";

в абзаці дев'ятнадцятому цифри "91" замінити цифрою "9";

в абзаці двадцять сьомому слова "сума вимог та/або зобов'язань контрагента/інсайдера банку" замінити словами "основна сума боргу контрагента/інсайдера банку та/або сума наданих фінансових зобов'язань банку щодо контрагента/інсайдера";

в абзаці двадцять восьмому слова "суми вимог та/або зобов'язань" замінити словами "основної суми боргу контрагента/інсайдера банку та/або суми наданих фінансових зобов'язань банку щодо контрагента/інсайдера";

в абзаці двадцять дев'ятому слова "Сума вимог та/або зобов'язань" замінити словами "Основна сума боргу контрагента/інсайдера банку та/або сума наданих фінансових зобов'язань банку щодо контрагента/інсайдера" та слова "визначеного різного строку" замінити словами "визначення договором сум і строків";

в абзаці тридцять першому слова "сума основного боргу (вимог/зобов'язань) контрагента/інсайдера перед банком" замінити словами "основна сума боргу контрагента/інсайдера банку та/або сума наданих фінансових зобов'язань банку щодо контрагента/інсайдера";

в абзаці першому пункту 10 цифри "9 - 26" замінити цифрами "8 - 22, 24 - 27, 29";

29) у формі N 614 "Звіт про найбільших (прямих та опосередкованих) учасників контрагентів банку" та поясненні щодо її заповнення:

у таблиці форми:

колонку 10 "Код інституційного сектору економіки учасника контрагента/інсайдера" виключити.

У зв'язку з цим колонки 11 - 14 уважати відповідно колонками 10 - 13;

у поясненні:

пункт 3 після слова "участь" доповнити словом "/частка";

у пункті 4:

в абзацах двадцять першому та двадцять другому слово "контрагентів" замінити словами "учасників контрагентів/інсайдерів";

абзац двадцять третій після слова "країни" доповнити словом "-учасника";

абзаци двадцять шостий і двадцять сьомий виключити.

У зв'язку з цим абзаци двадцять восьмий - тридцять четвертий уважати відповідно абзацами двадцять шостим - тридцять другим;

в абзацах двадцять шостому та двадцять сьомому слово та цифри "колонка 11" замінити словом і цифрами "колонка 10";

в абзаці двадцять восьмому цифри "12" замінити цифрами "11";

в абзаці тридцятому цифри "13" замінити цифрами "12";

в абзаці тридцять другому цифри "14" замінити цифрами "13" та цифри "12, 13" замінити цифрами "11, 12";

у пункті 5:

в абзаці другому цифри "12, 13" замінити цифрами "11, 12";

в абзаці третьому цифри "14" замінити цифрами "13" та цифри "12, 13" замінити цифрами "11, 12";

30) у поясненні щодо заповнення форми N 618 "Звіт про залишки коштів, що розміщені в інших банках та залучені від інших банків":

абзац другий після слів "банках-резидентах" доповнити словами "(крім Національного банку України)";

абзац тридцять дев'ятий викласти в такій редакції:

"3540А "Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку";

абзац сороковий виключити.

У зв'язку з цим абзаци сорок перший - вісімдесятий уважати відповідно абзацами сороковим - сімдесят дев'ятим;

абзац сорок другий після слів "банків-резидентів" доповнити словами "(крім Національного банку України)";

після абзацу шістдесят другого доповнити новим абзацом шістдесят третім такого змісту:

"3640 П "Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку".

У зв'язку з цим абзаци шістдесят третій - сімдесят дев'ятий уважати відповідно абзацами шістдесят четвертим - вісімдесятим;

31) у формі N 625 "Звіт про концентрацію ризиків за пасивними операціями банку" та поясненні щодо її заповнення:

у таблиці форми:

колонку 8 "Код інституційного сектору економіки кредитора" виключити.

У зв'язку з цим колонки 9 - 20 уважати відповідно колонками 8 - 19;

у поясненні:

у пункті 4:

в абзаці першому слова та цифру "або не менша 5 % статутного капіталу банку" виключити;

абзац другий виключити;

у пункті 6:

абзац двадцятий виключити.

У зв'язку з цим абзаци двадцять перший - тридцять шостий уважати відповідно абзацами двадцятим - тридцять п'ятим;

в абзаці двадцятому цифру "9" замінити цифрою "8";

в абзаці двадцять першому слова та цифру "у колонці 9 ставиться цифра нуль" замінити словами та цифрою "колонка 8 заповнюється нулями";

в абзаці двадцять другому цифри "10" замінити цифрою "9";

в абзаці двадцять третьому цифри "11" замінити цифрами "10";

в абзаці двадцять четвертому цифри "12" замінити цифрами "11";

в абзаці двадцять п'ятому цифри "13" замінити цифрами "12";

в абзацах двадцять шостому, двадцять сьомому, двадцять восьмому цифри "14" замінити цифрами "13";

в абзаці двадцять дев'ятому цифри "15" замінити цифрами "14" та цифри "16" замінити цифрами "15";

в абзаці тридцятому цифри "16 - 18" замінити цифрами "15 - 17";

в абзаці тридцять першому цифри "17" замінити цифрами "16";

в абзаці тридцять четвертому цифри "19" замінити цифрами "18" та цифри та літеру "16 і 18" замінити цифрами та літерою "15 і 17";

в абзаці тридцять п'ятому цифри "20" замінити цифрами "19" та цифри "19" замінити цифрами "18";

після абзацу тридцять п'ятого доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"Під час відображення інформації щодо кредитора банку за операціями з іменними цінними паперами власного боргу, якщо немає відповідних даних, колонки 6, 8 заповнюються нулями";

у пункті 7:

в абзаці другому цифри "11" замінити цифрами "10";

в абзаці третьому цифри "12" замінити цифрами "11";

в абзаці четвертому цифри "16" замінити цифрами "15";

в абзаці п'ятому цифри "17" замінити цифрами "16";

в абзаці шостому цифри "18" замінити цифрами "17";

в абзаці сьомому цифри "19" замінити цифрами "18", цифри "16" замінити цифрами "15", цифри "18" замінити цифрами "17";

в абзаці восьмому цифри "20" замінити цифрами "19";

32) у формі N 631 "Звіт про структуру активів та пасивів за строками" та поясненні щодо її заповнення:

у таблиці форми:

колонку 2 рядка 6.1 викласти в такій редакції:

"акції та інші фінансові інвестиції, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток";

колонку 2 рядка 6.5 викласти в такій редакції:

"акції та інші фінансові інвестиції в портфелі банку на продаж";

колонку 2 рядка 6.10 викласти в такій редакції:

"резерви під знецінення фінансових інвестицій за вкладеннями в асоційовані та дочірні компанії, що утримуються з метою продажу";

колонку 2 рядка 8.2 викласти в такій редакції:

"нараховані доходи за інвестиціями в асоційовані та дочірні компанії";

у колонці 2 рядків 22 та 22.3 слово "фінансових" виключити;

у поясненні:

після абзацу чотирнадцятого доповнити новим абзацом п'ятнадцятим такого змісту:

"Пасиви зі значенням параметра кінцевого строку погашення "строк погашення минув" уключаються до колонки 3 форми N 631. Активи зі значенням параметра кінцевого строку погашення "строк погашення минув" не включаються до форми N 631".

У зв'язку з цим абзаци п'ятнадцятий - сімнадцятий уважати відповідно абзацами шістнадцятим - вісімнадцятим;

у таблиці:

колонку 3 рядка 4.8 викласти в такій редакції:

"1522, 1525/5,7А, 1526/5,7КА";

колонку 3 рядка 4.10 викласти в такій редакції:

"1524, 1525/2, 6А, 1526/2, 6КА";

у колонці 3 рядка 5.1 цифри "2072, 2073, 2074" виключити;

колонки 2 та 3 рядка 6.1 викласти в такій редакції:

"

2

3

акції та інші фінансові інвестиції, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток

3002, 3003, 3005, 3006, 3007А-П

";

колонки 2 та 3 рядка 6.5 викласти в такій редакції:

"

2

3

акції та інші фінансові інвестиції в портфелі банку на продаж

3102, 3103, 3105, 3106, 3107А-П

";

колонку 2 рядка 6.10 викласти в такій редакції:

"резерви під знецінення фінансових інвестицій за вкладеннями в асоційовані та дочірні компанії, що утримуються з метою продажу";

колонки 2 та 3 рядка 8.2 викласти в такій редакції:

"

2

3

нараховані доходи за інвестиціями в асоційовані та дочірні компанії

4108, 4208

";

у колонці 2 рядків 22 та 22.3 слово "фінансових" виключити;

у колонці 3 рядка 25.4 цифри "3630" виключити;

колонку 3 рядка 32 викласти в такій редакції:

"5000, 5002КП, 5004, 5010, 5020, 5021, 5022, 5030, 5031А, 5040, 5041А, 5100, 5101, 5102, 5104, 5105АП, 5200 + сальдо груп (600, 601, 602, 603, 604, 605, 609, 610, 611, 620, 630, 639, 649, 671) - (700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 709, 710, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 749, 770, 772, 790)";

33) у поясненні щодо заповнення форми N 632 "Звіт про обсяги безнадійної заборгованості за активними банківськими операціями":

у пункті 5:

в абзаці п'ятому цифри "2072, 2073, 2074," виключити;

в абзацах тридцять четвертому та тридцять п'ятому слова "(дебетові обороти)" виключити;

в абзацах тридцять шостому, тридцять сьомому та тридцять дев'ятому - сорок третьому слова "(кредитові обороти)" виключити;

34) у поясненні щодо заповнення форми N 653 "Звіт про кількість кредитних договорів та обсяги заборгованості":

у пункті 4:

в абзаці четвертому цифри "2072, 2073, 2074," виключити;

в абзаці дев'ятнадцятому слова та цифри "що відповідає сумі рядків: 1 (Розділ I), 1, 2, 3 (Розділ II) форми N 302 "Звіт про класифікацію кредитних операцій" виключити;

абзац двадцять другий викласти в такій редакції:

"Колонка 7 - зазначається кількість нових кредитних договорів, за якими протягом звітного періоду відбулося фактичне надання коштів.";

35) в абзаці четвертому пункту 5 пояснення щодо заповнення форми N 655 "Звіт про кількість реструктуризованих кредитних договорів та обсяги реструктуризованої заборгованості" цифри "2072, 2073, 2074," виключити;

36) у поясненні щодо заповнення форми N 658 "Звіт про заборгованість за кредитними операціями клієнта, який має прострочені платежі за основним боргом та/або нарахованими доходами":

у пункті 4:

в абзаці четвертому цифри "2072, 2073, 2074," виключити;

в абзаці шістнадцятому слова та цифри ", що відповідає сумі рядків: 1 (Розділ I), 1, 2, 3 (Розділ II) форми N 302 "Звіт про класифікацію кредитних операцій" виключити;

37) після форми N 658 "Звіт про заборгованість за кредитними операціями клієнта, який має прострочені платежі за основним боргом та/або нарахованими доходами" доповнити розділ двома новими формами та поясненнями щодо їх заповнення такого змісту:

Звіт про дані фінансової звітності боржників банку - великих і середніх підприємств
за станом на 01 січня 20 __ року

________________
(найменування банку)

___________________
(місцезнаходження банку)

Частина 1. Інформація про класифікацію боржників та їх заборгованості

N з/п

Клас боржника

Категорія якості кредиту боржника

Код фінансової стійкості боржника

Розділ КВЕД-2010 боржника

А

Б

В

Г

Ґ

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

...

 

 

 

 

n

 

 

 

 

Частина 2. Баланс

(тис. грн.)

Актив/Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи

1000

 

 

Незавершені капітальні інвестиції

1005

 

 

Основні засоби

1010

 

 

Інвестиційна нерухомість

1015

 

 

Довгострокові біологічні активи

1020

 

 

Довгострокові фінансові інвестиції:
що обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

 

 

інші фінансові інвестиції

1035

 

 

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

 

 

Відстрочені податкові активи

1045

 

 

Гудвіл

1050

 

 

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

 

 

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах

1065

 

 

Інші необоротні активи

1090

 

 

Усього за розділом I

1095

 

 

II. Оборотні активи

Запаси

1100

 

 

Поточні біологічні активи

1110

 

 

Депозити перестрахування

1115

 

 

Векселі одержані

1120

 

 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

 

 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

 

 

з бюджетом

1135

 

 

Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів

1140

 

 

Дебіторська заборгованість за розрахунками з внутрішніх розрахунків

1145

 

 

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

 

 

Поточні фінансові інвестиції

1160

 

 

Гроші та їх еквіваленти

1165

 

 

Витрати майбутніх періодів

1170

 

 

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

 

 

Інші оборотні активи

1190

 

 

Усього за розділом II

1195

 

 

III. Необоротні активи, що утримуються для продажу, та групи вибуття

1200

 

 

Баланс

1300

 

 

I. Власний капітал

Зареєстрований капітал

1400

 

 

Капітал у дооцінках

1405

 

 

Додатковий капітал

1410

 

 

Резервний капітал

1415

 

 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

 

 

Неоплачений капітал

1425

 

 

Вилучений капітал

1430

 

 

Інші резерви

1435

 

 

Усього за розділом I

1495

 

 

II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення

Відстрочені податкові зобов'язання

1500

 

 

Пенсійні зобов'язання

1505

 

 

Довгострокові кредити банків

1510

 

 

Інші довгострокові зобов'язання

1515

 

 

Довгострокові забезпечення

1520

 

 

Цільове фінансування

1525

 

 

Страхові резерви

1530

 

 

Інвестиційні контракти

1535

 

 

Призовий фонд

1540

 

 

Резерв на виплату джек-поту

1545

 

 

Усього за розділом II

1595

 

 

III. Поточні зобов'язання і забезпечення

Короткострокові кредити банків

1600

 

 

Векселі видані

1605

 

 

Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов'язаннями

1610

 

 

товари, роботи, послуги

1615

 

 

розрахунками з бюджетом

1620

 

 

розрахунками зі страхування

1625

 

 

розрахунками з оплати праці

1630

 

 

Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами

1635

 

 

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками

1640

 

 

Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків

1645

 

 

Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю

1650

 

 

Поточні забезпечення

1660

 

 

Доходи майбутніх періодів

1665

 

 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

 

 

Інші поточні зобов'язання

1690

 

 

Усього за розділом III

1695

 

 

IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

 

 

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду

1800

 

 

Баланс

1900

 

 

Частина 3. Звіт про фінансові результати

(тис. грн.)

Стаття

Код рядка

На початок звітного
періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

 

 

Чисті зароблені страхові премії

2010

 

 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

 

 

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

 

 

Валовий:
прибуток

2090

 

 

збиток

2095

 

 

Дохід (витрати) від зміни в резервах довгострокових зобов'язань

2105

 

 

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

 

 

Інші операційні доходи

2120

 

 

Адміністративні витрати

2130

 

 

Витрати на збут

2150

 

 

Інші операційні витрати

2180

 

 

Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток

2190

 

 

збиток

2195

 

 

Дохід від участі в капіталі

2200

 

 

Інші фінансові доходи

2220

 

 

Інші доходи

2240

 

 

Фінансові витрати

2250

 

 

Втрати від участі в капіталі

2255

 

 

Інші витрати

2270

 

 

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

 

 

Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток

2290

 

 

збиток

2295

 

 

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

 

 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2305

 

 

Чистий фінансовий результат:
прибуток

2350

 

 

збиток

2355

 

 

Амортизація

2515

 

 

Пояснення щодо заповнення форми N 659
Звіт про дані фінансової звітності боржників банку - великих і середніх підприємств

1. Звіт передбачає подання даних річної фінансової звітності юридичними особами (крім банків), які мають заборгованість за кредитом та які відповідно до законодавства України належать до великих або середніх підприємств (далі - боржники - великі/середні підприємства), за останній звітний рік діяльності підприємства, що передує року подання цього звіту, а також інформації щодо класифікації цих підприємств та їх заборгованості за станом на 01 січня року подання цього звіту, визначеної відповідно до Положення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 25 січня 2012 року N 23, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 лютого 2012 року за N 231/20544 (далі - Положення).

2. У звіті відображаються дані форм "Баланс (Звіт про фінансовий стан)" (форма N 1) та "Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)" (форма N 2) з урахуванням Переліку додаткових статей фінансової звітності, підготовлених відповідно до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 року N 73, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 року за N 336/22868.

3. Дані форм N 1 та N 2 відображаються у звіті без десяткових знаків та дужок. Дані, які у формах N 1 та N 2 зазначаються в дужках, у звіті відображаються зі знаком "-".

4. Кількість боржників - великих/середніх підприємств, щодо яких подаються дані в цьому звіті, визначається з урахуванням вимог до всієї вибіркової сукупності боржників (великих/середніх і малих підприємств разом). Зокрема, вибіркова сукупність підприємств повинна включати:

50 % боржників (але не більше 200) від усієї кількості боржників, кредитна заборгованість яких класифікована за I, II та III категоріями якості;

100 % боржників, кредитна заборгованість яких класифікована за IV та V категоріями якості.

Для відбору боржників, кредитна заборгованість яких класифікована за I, II та III категоріями якості, банку необхідно:

1) розподілити боржників на дві групи:

великі/середні підприємства;

малі підприємства;

2) у кожній із цих груп розподілити підприємства за дев'ятьма групами видів економічної діяльності, наведених у таблицях 1 і 2 додатка 3 до Положення;

3) відібрати 50 % підприємств у кожній із дев'яти груп видів економічної діяльності з урахуванням розділу Класифікатора видів економічної діяльності ДК 009:2010 (далі - КВЕД-2010), до якого належить підприємство. У межах групи видів економічної діяльності за можливості мають бути представлені підприємства з кожного розділу КВЕД-2010;

4) підрахувати кількість відібраних підприємств разом по двох групах (разом великі/середні і малі підприємства). Якщо їх кількість перевищує 200, то необхідно розрахувати вибіркову кількість підприємств з урахуванням структури кредитного портфеля (за розміром підприємств) та обмеження щодо їх кількості (не більше 200). Відібрані банком боржники повинні пропорційно представляти кількість боржників залежно від їх розміру та групи видів економічної діяльності, до якої віднесено боржника.

Частина 1. Інформація про класифікацію боржників та їх заборгованості

У цій частині звіту відображається інформація про класифікацію боржників - великих/середніх підприємств та їх заборгованості, відібраних з урахуванням вимог пункту 4 пояснення щодо заповнення звіту.

Колонка А - зазначається порядковий номер боржника банку у звіті.

Колонка Б - зазначається клас боржника (від 1 до 9) за станом на 01 січня року, наступного за звітним. Клас боржника визначається відповідно до вимог Положення.

Колонка В - зазначається категорія якості кредитної заборгованості боржника (від I до V) за станом на 01 січня року, наступного за звітним, визначена відповідно до вимог Положення.

Колонка Г - зазначається код фінансової стійкості боржника, що визначається таким чином: для I - III категорій якості кредитної заборгованості боржника проставляється код "1", для IV і V категорій якості кредитної заборгованості боржника - код "2".

Колонка Ґ - зазначається розділ КВЕД-2010, до якого віднесено боржника за видом його економічної діяльності відповідно до вимог пункту 1 додатка 3 до Положення.

Частина 2. Баланс

У цій частині звіту відображаються дані форми N 1 у розрізі боржників банку, зазначених у частині 1 "Інформація про класифікацію боржників та їх заборгованості" звіту.

Колонка 3 - зазначаються дані колонки 3 форми N 1 за відповідними кодами рядків.

Колонка 4 - зазначаються дані колонки 4 форми N 1 за відповідними кодами рядків.

Частина 3. Звіт про фінансові результати

У цій частині звіту відображаються дані форми N 2 у розрізі боржників банку, зазначених у частині 1 "Інформація про класифікацію боржників та їх заборгованості" звіту.

Колонка 3 - зазначаються дані колонки 3 форми N 2 за відповідними кодами рядків.

Колонка 4 - зазначаються дані колонки 4 форми N 2 за відповідними кодами рядків.

Звіт про дані фінансової звітності боржників банку - малих підприємств
за станом на 01 січня 20__ року

________________
(найменування банку)

___________________
(місцезнаходження банку)

Частина 1. Інформація про класифікацію боржників та їх заборгованості

N з/п

Клас боржника

Категорія якості кредиту боржника

Код фінансової стійкості боржника

Розділ КВЕД-2010 боржника

А

Б

В

Г

Ґ

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

...

 

 

 

 

m

 

 

 

 

Частина 2. Баланс

(тис. грн.)

Актив/Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

 

 

 

Незавершені капітальні інвестиції

020

 

 

Основні засоби:
залишкова вартість

030

 

 

Довгострокові біологічні активи:
справедлива (залишкова) вартість

035

 

 

Довгострокові фінансові інвестиції

040

 

 

Інші необоротні активи

070

 

 

Усього за розділом I

080

 

 

II. Оборотні активи

Виробничі запаси

100

 

 

Поточні біологічні активи

110

 

 

Готова продукція

130

 

 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість

160

 

 

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом:

170

 

 

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

 

 

Поточні фінансові інвестиції

220

 

 

Грошові кошти та їх еквіваленти:

 

 

 

у національній валюті

230

 

 

в іноземній валюті

240

 

 

Інші оборотні активи

250

 

 

Усього за розділом II

260

 

 

III. Витрати майбутніх періодів

270

 

 

IV. Необоротні активи та групи вибуття

275

 

 

Баланс

280

 

 

I. Власний капітал

 

 

 

Статутний капітал

300

 

 

Додатковий капітал

320

 

 

Резервний капітал

340

 

 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

 

 

Неоплачений капітал

360

 

 

Усього за розділом I

380

 

 

II. Забезпечення майбутніх витрат і цільове фінансування

430

 

 

III. Довгострокові зобов'язання

480

 

 

IV. Поточні зобов'язання

 

 

 

Короткострокові кредити банків

500

 

 

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

510

 

 

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

 

 

Поточні зобов'язання за розрахунками:
з бюджетом

550

 

 

зі страхування

570

 

 

з оплати праці

580

 

 

Інші поточні зобов'язання

610

 

 

Усього за розділом IV

620

 

 

V. Доходи майбутніх періодів

630

 

 

Баланс

640

 

 

Частина 3. Звіт про фінансові результати

(тис. грн.)

Стаття

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

 

 

Непрямі податки та інші вирахування з доходу

020

 

 

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

030

 

 

Інші операційні доходи

040

 

 

Інші доходи

050

 

 

Разом чисті доходи

070

 

 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

080

 

 

Інші операційні витрати

090

 

 

Інші витрати

100

 

 

Разом витрати

120

 

 

Фінансовий результат до оподаткування

130

 

 

Податок на прибуток

140

 

 

Витрати (доходи), які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування

145

 

 

Чистий прибуток (збиток)

150

 

 

Пояснення щодо заповнення форми N 660
Звіт про дані фінансової звітності боржників банку - малих підприємств

1. Звіт передбачає подання даних річної фінансової звітності юридичними особами (крім банків), які мають заборгованість за кредитом та які відповідно до законодавства України належать до малих підприємств (далі - боржники - малі підприємства), за останній звітний рік діяльності підприємства, що передує року подання цього звіту, а також інформації щодо класифікації цих підприємств та їх заборгованості за станом на 01 січня року подання цього звіту, визначеної відповідно до Положення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 25 січня 2012 року N 23, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 лютого 2012 року за N 231/20544 (далі - Положення).

2. У звіті відображаються дані форм "Баланс" (форма N 1-м) або "Баланс" (форма N 1-мс), а також "Звіт про фінансові результати" (форма N 2-м) або "Звіт про фінансові результати" (форма N 2-мс), підготовлених відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 25 лютого 2000 року N 39, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 15 березня 2000 року за N 161/4382 (зі змінами), за звітний рік діяльності боржника - малого підприємства, що передує року подання цього звіту.

3. Дані форм N 1-м/мс та N 2-м/мс відображаються у звіті без десяткових знаків і дужок. Дані, які у формах N 1-м/мс та N 2-м/мс зазначаються в дужках, у звіті відображаються зі знаком "-".

4. Кількість боржників - малих підприємств, щодо яких подаються дані в цьому звіті, визначається з урахуванням вимог до всієї вибіркової сукупності боржників (великих/середніх і малих підприємств разом). Вибіркова сукупність підприємств повинна включати:

50 % боржників (але не більше 200) від усієї кількості боржників, кредитна заборгованість яких класифікована за I, II та III категоріями якості;

100 % боржників, кредитна заборгованість яких класифікована за IV та V категоріями якості.

Для відбору боржників, кредитна заборгованість яких класифікована за I, II та III категоріями якості, банку необхідно:

1) розподілити боржників на дві групи:

великі/середні підприємства;

малі підприємства;

2) у кожній із цих груп розподілити підприємства за дев'ятьма групами видів економічної діяльності, наведених у таблицях 1 і 2 додатка 3 до Положення;

3) відібрати 50 % підприємств у кожній із дев'яти груп видів економічної діяльності з урахуванням розділу Класифікатора видів економічної діяльності ДК 009:2010 (далі - КВЕД-2010), до якого належить підприємство. У межах групи видів економічної діяльності за можливості мають бути представлені підприємства з кожного розділу КВЕД-2010;

4) підрахувати кількість відібраних підприємств разом по двох групах (разом великі/середні і малі підприємства). Якщо їх кількість перевищує 200, то необхідно розрахувати вибіркову кількість підприємств з урахуванням структури кредитного портфеля (за розміром підприємств) та обмеження щодо їх кількості (не більше 200). Відібрані банком боржники повинні пропорційно представляти кількість боржників залежно від їх розміру та групи видів економічної діяльності, до якої віднесено боржника.

Частина 1. Інформація про класифікацію боржників та їх заборгованості

У цій частині звіту відображається інформація про класифікацію боржників - малих підприємств та їх заборгованості, відібраних з урахуванням вимог пункту 4 пояснення щодо заповнення звіту.

Колонка А - зазначається порядковий номер боржника банку у звіті.

Колонка Б - зазначається клас боржника (від 1 до 9) за станом на 01 січня року, наступного за звітним. Клас боржника визначається відповідно до вимог Положення.

Колонка В - зазначається категорія якості кредитної заборгованості боржника (від I до V) за станом на 01 січня року, наступного за звітним, визначена відповідно до вимог Положення.

Колонка Г - зазначається код фінансової стійкості боржника, що визначається таким чином: для I - III категорій якості кредитної заборгованості боржника проставляється код "1", для IV і V категорій якості кредитної заборгованості боржника - код "2".

Колонка Ґ - зазначається розділ КВЕД-2010, до якого віднесено боржника за видом його економічної діяльності відповідно до вимог пункту 1 додатка 3 до Положення.

Частина 2. Баланс

У цій частині звіту відображаються дані форми N 1-м або N 1-мс у розрізі боржників банку, зазначених у частині 1 "Інформація про класифікацію боржників та їх заборгованості" звіту.

Колонка 3 - зазначаються дані колонки 3 форми N 1-м або N 1-мс за відповідними кодами рядків.

Колонка 4 - зазначаються дані колонки 4 форми N 1-м або N 1-мс за відповідними кодами рядків.

Частина 3. Звіт про фінансові результати

У цій частині звіту відображаються дані форми N 2-м або N 2-мс у розрізі боржників банку, зазначених у частині 1 "Інформація про класифікацію боржників та їх заборгованості" звіту.

Колонка 3 - зазначаються дані колонки 3 форми N 2-м або N 2-мс за відповідними кодами рядків.

Колонка 4 - зазначаються дані колонки 4 форми N 2-м або N 2-мс за відповідними кодами рядків";

38) форму N 691 "Звіт про класифікацію цінних паперів та формування резерву для відшкодування можливих втрат за операціями з цінними паперами" та пояснення щодо її заповнення викласти в такій редакції:

Звіт про класифікацію цінних паперів та формування резерву для відшкодування можливих втрат за операціями з цінними паперами
за станом на __________________

________________
(найменування банку)

___________________
(місцезнаходження банку)

(копійки)

N
з/п

Назва показника

Балансова вартість цінних паперів та інших фінансових інвестицій на звітну дату (без сформованого резерву)

Теперішня вартість попередньо оцінених майбутніх грошових потоків за цінними паперами та іншими фінансовими інвестиціями

Справедлива (ринкова) вартість цінних паперів, визначена за даними оприлюднених котирувань

Розрахункова сума резерву

Сума сформованого резерву/уцінки

Відхи-
лення (+/-)

усього

у тому числі за категоріями якості

I

II

III

IV

V

усього

у т. ч. за IV та V катего-
ріями якості

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

I

Цінні папери та інші фінансові інвестиції в портфелі банку на продаж, усього, із них:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Цінні папери, справедлива вартість яких визначається за даними оприлюднених котирувань лістингових цінних паперів, унесених до біржового реєстру, усього, із них:

 

 

 

 

 

 

Х

 

 

 

 

 

1.1

Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком

 

 

 

 

 

 

Х

 

 

 

 

 

1.2

Боргові цінні папери

 

 

 

 

 

 

Х

 

 

 

 

 

2

Цінні папери, справедлива вартість яких не може бути визначена за даними оприлюднених котирувань, усього, із них:

 

 

 

 

 

 

 

Х

 

 

 

 

2.1

Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком

 

 

 

 

 

 

 

Х

 

 

 

 

2.2

Боргові цінні папери

 

 

 

 

 

 

 

Х

 

 

 

 

2.3

Інші фінансові інвестиції

 

 

 

 

 

 

 

Х

 

 

 

 

II

Цінні папери в портфелі банку до погашення

 

 

 

 

 

 

 

Х

 

 

 

 

III

Цінні папери та інші фінансові інвестиції, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток, усього, із них:

 

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

 

Х

Х

1

Негативно класифіковані

 

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

 

Х

Х

IV

Інвестиції в асоційовані та дочірні компанії, усього

 

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

"___" ____________ 20__ року

 

 

 

 

Голова правління (ради директорів)

_____________
(підпис)

___________________________
(ініціали, прізвище)

 

Головний бухгалтер

_____________
(підпис)

___________________________
(ініціали, прізвище)

_________________________________
      (прізвище виконавця, номер телефону)

 

 

Пояснення щодо заповнення форми N 691
Звіт про класифікацію цінних паперів та формування резерву для відшкодування можливих втрат за операціями з цінними паперами

1. Звіт передбачає надання інформації за операціями з цінними паперами та іншими фінансовими інвестиціями відповідно до Положення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 25 січня 2012 року N 23, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 лютого 2012 року за N 231/20544 (далі - Положення).

2. У звіті відображається інформація щодо класифікації операцій з цінними паперами та іншими фінансовими інвестиціями за категоріями якості, розрахунку та формування резерву для відшкодування можливих втрат за такими операціями на звітну дату, у тому числі:

балансова вартість цінних паперів та інших фінансових інвестицій на звітну дату (без урахування суми сформованого резерву), у тому числі за категоріями якості;

теперішня вартість попередньо оцінених майбутніх грошових потоків на звітну дату за цінними паперами та іншими фінансовими інвестиціями, визначена банком відповідно до нормативно-правових актів Національного банку України з питань бухгалтерського обліку;

справедлива (ринкова) вартість цінних паперів на звітну дату, яка визначена банком за даними оприлюднених котирувань цінних паперів, унесених до біржового реєстру;

розрахункова сума резерву на звітну дату;

сума сформованого резерву на звітну дату;

відхилення між розрахунковою сумою резерву на звітну дату та фактично сформованою.

У звіті також відображається інформація про обсяги цінних паперів та інших фінансових інвестицій, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток, у тому числі негативно класифікованих (визначення цінних паперів та інших фінансових інвестицій як негативно класифікованих здійснюється відповідно до нормативно-правових актів Національного банку України), а також про обсяги інвестицій в асоційовані та дочірні компанії.

3. Звіт заповнюється окремо за цінними паперами в портфелі банку на продаж, справедлива вартість яких визначається за даними оприлюднених котирувань лістингових цінних паперів, унесених до біржового реєстру, та за цінними паперами та іншими фінансовими інвестиціями, справедлива вартість яких не може бути визначена за даними оприлюднених котирувань.

4. Опис параметрів заповнення звіту.

Рядок I - зазначається загальна сума балансової вартості цінних паперів та інших фінансових інвестицій у портфелі банку на продаж, що обліковуються за такими балансовими рахунками: 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419, 1430, 1435, 1436, 1437, 1438, 3102, 3103, 3105, 3106, 3107, 3108, 3110, 3111, 3112, 3113, 3114, 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3122, 3123, 3125, 3128, 3132, 3133, 3135, 3138.

Рядок I = рядок 1 + рядок 2.

Рядок 1 - зазначається загальна сума балансової вартості цінних паперів у портфелі банку на продаж, справедлива вартість яких визначається за даними оприлюднених котирувань лістингових цінних паперів, унесених до біржового реєстру, та які обліковуються за такими балансовими рахунками: 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419, 1430, 1435, 1436, 1437, 1438, 3102, 3103, 3105, 3107, 3108, 3110, 3111, 3112, 3113, 3114, 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3122, 3123, 3125, 3128, 3132, 3133, 3135, 3138.

Рядок 1 = рядок 1.1 + рядок 1.2.

Рядок 1.1 - зазначається балансова вартість акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком у портфелі банку на продаж, справедлива вартість яких визначається за даними оприлюднених котирувань лістингових цінних паперів, унесених до біржового реєстру, та які обліковуються за такими балансовими рахунками: 3102, 3103, 3105, 3107, 3108, 3122, 3123, 3125, 3128, 3132, 3133, 3135, 3138.

Рядок 1.2 - зазначається балансова вартість боргових цінних паперів у портфелі банку на продаж, справедлива вартість яких визначається за даними оприлюднених котирувань лістингових цінних паперів, унесених до біржового реєстру, та які обліковуються за такими балансовими рахунками: 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419, 1430, 1435, 1436, 1437, 1438, 3110, 3111, 3112, 3113, 3114, 3115, 3116, 3117, 3118, 3119.

Рядок 2 - зазначається загальна сума балансової вартості цінних паперів та інших фінансових інвестицій у портфелі банку на продаж, справедлива вартість яких не може бути визначена за даними оприлюднених котирувань та які обліковуються за такими балансовими рахунками: 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419, 1430, 1435, 1436, 1437, 1438, 3102, 3103, 3105, 3106, 3107, 3108, 3110, 3111, 3112, 3113, 3114, 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3122, 3123, 3125, 3128, 3132, 3133, 3135, 3138.

Рядок 2 = рядок 2.1 + рядок 2.2 + рядок 2.3.

Рядок 2.1 - зазначається балансова вартість акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком у портфелі на продаж, справедлива вартість яких не може бути визначена за даними оприлюднених котирувань та які обліковуються за такими балансовими рахунками: 3102, 3103, 3105, 3107, 3108, 3122, 3123, 3125, 3128, 3132, 3133, 3135, 3138.

Рядок 2.2 - зазначається балансова вартість боргових цінних паперів у портфелі банку на продаж, справедлива вартість яких не може бути визначена за даними оприлюднених котирувань та які обліковуються за такими балансовими рахунками: 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419, 1430, 1435, 1436, 1437, 1438, 3110, 3111, 3112, 3113, 3114, 3115, 3116, 3117, 3118, 3119.

Рядок 2.3 - зазначається балансова вартість інших фінансових інвестицій у портфелі банку на продаж, що обліковуються за такими балансовими рахунками: 3106, 3107, 3108.

Рядок II - зазначається загальна сума балансової вартості цінних паперів (без урахування сформованого резерву) в портфелі банку до погашення, що обліковуються за такими балансовими рахунками: 1420, 1421, 1422, 1423, 1424, 1426, 1427, 1428, 1429, 1440, 1446, 1447, 1448, 3210, 3211, 3212, 3213, 3214, 3216, 3217, 3218, 3219.

Рядок III - зазначається загальна сума балансової вартості цінних паперів та інших фінансових інвестицій, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток (у тому числі негативно класифікованих) та які обліковуються за такими балансовими рахунками: 1400, 1401, 1402, 1403, 1404, 1406, 1407, 1408, 3002, 3003, 3005, 3006, 3008, 3010, 3011, 3012, 3013, 3014, 3016, 3017, 3018.

Рядок 1 - зазначається балансова вартість негативно класифікованих цінних паперів та інших фінансових інвестицій, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток за такими балансовими рахунками: 1402, 1403, 1404, 1406, 1407, 1408, 3002, 3003, 3005, 3006, 3008, 3011, 3012, 3013, 3014, 3016, 3017, 3018.

Рядок IV - зазначається загальна сума балансової вартості інвестицій в асоційовані та дочірні компанії, що обліковуються за такими балансовими рахунками: 4102, 4103, 4105, 4108, 4202, 4203, 4205, 4208.

Колонка 3 - зазначається загальна сума балансової вартості (без урахування сформованого резерву) цінних паперів та інших фінансових інвестицій, що обліковуються в портфелі банку на продаж; цінних паперів у портфелі банку до погашення; цінних паперів та інших фінансових інвестицій, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток; інвестицій в асоційовані та дочірні компанії на звітну дату.

Колонки 4 - 8 - зазначається сума балансової вартості (без урахування сформованого резерву) цінних паперів за категоріями якості, визначеними відповідно до вимог Положення.

Колонка 9 - зазначається сума теперішньої вартості попередньо оцінених майбутніх грошових потоків за цінними паперами, визначена банком відповідно до нормативно-правових актів Національного банку України з питань бухгалтерського обліку. Грошові потоки оцінюються з урахуванням показника ризику цінного папера, що визначається згідно з вимогами Положення.

Колонка 10 - зазначається сума справедливої (ринкової) вартості цінних паперів, яка визначена банком за даними оприлюднених котирувань цінних паперів, унесених до біржового реєстру.

За цінними паперами, за якими згідно з нормативно-правовими актами Національного банку України формування резерву не вимагається, теперішня вартість попередньо оцінених майбутніх грошових потоків (колонка 9) і справедлива (ринкова) вартість (колонка 10) зазначаються в сумі їх балансової вартості.

Колонка 11 - зазначається розрахункова сума резерву на звітну дату.

Колонка 12 - зазначається сума фактично сформованого резерву на звітну дату, що обліковується за такими балансовими рахунками: 1490, 1491, 3190, 3290 (рядки I, II) / сума уцінки за негативно класифікованими цінними паперами та іншими фінансовими інвестиціями, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток, яка обліковується за такими балансовими рахунками: 1405, 3007, 3015 (рядок III).

Колонка 13 - зазначається сума фактично сформованого резерву за цінними паперами IV та V категорій якості на звітну дату, що обліковується за такими балансовими рахунками: 1490, 1491, 3190, 3290 (рядки I, II).

Колонка 14 - зазначається різниця між сумою фактично сформованого резерву на звітну дату (колонка 12) та розрахунковою сумою резерву на звітну дату (колонка 11).

Під час розрахунку регулятивного капіталу (Н1) недосформована сума резерву, що зазначається зі знаком "мінус" у колонці 14 (рядки I, II), вираховується з основного капіталу банку. У разі перевищення суми фактично сформованого резерву над розрахунковою сумою резерву, що зазначається зі знаком "плюс" у колонці 14 (рядки I, II), - до розрахунку регулятивного капіталу береться нуль";

39) у формі N 900 "Звіт про кількість працівників та складові фонду оплати праці" та поясненні щодо її заповнення:

таблицю форми після колонки 12 доповнити новою колонкою такого змісту:

"

Середня кількість усіх працівників в еквіваленті повної зайнятості, осіб

13


";

у поясненні:

доповнити пункт 1 новим абзацом такого змісту:

"середню кількість усіх працівників в еквіваленті повної зайнятості";

у пункті 2:

слова та цифри ", затвердженим наказом Державного комітету статистики України від 29.06.2011 N 163 (далі - Звіт з праці)" замінити словами та цифрою "(далі - квартальний Звіт з праці), "Звітом з праці за формою N 1-ПВ (місячна) (далі - місячний Звіт з праці)";

у пункті 4:

абзаци другий - тринадцятий після слова "дані" доповнити словом "квартального";

після абзацу тринадцятого доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"Колонка 13 - зазначається середня кількість усіх працівників в еквіваленті повної зайнятості. Для заповнення використовуються дані відповідного місячного Звіту з праці (рядок 1010)".

II. У додатку 2 до цих Правил:

пункт 13 "Кінцевий строк погашення" доповнити новим абзацом такого змісту:

"строк погашення минув".

 

Заступник директора департаменту -
начальник управління грошово-кредитної
та фінансової статистики Департаменту
статистики, аналізу та прогнозування

А. М. Тетерук

Опрос