Идет загрузка документа (56 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения об аттестации лиц, занимающихся тренингом, испытаниями и судейством испытаний племенных коней верховых, рысистых и тяжеловозных пород, и присвоении им квалификационных званий и внесении изменений в приказ Минагрополитики от 17 ноября 2003 года N 406

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины
Положение, Приказ от 01.07.2013 № 401
редакция действует с 14.08.2020

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

01.07.2013

м. Київ

N 401

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
23 липня 2013 р. за N 1234/23766

Про затвердження Положення про атестацію осіб, які займаються тренінгом, випробуваннями та суддівством випробувань племінних коней верхових, рисистих і ваговозних порід, і присвоєння їм кваліфікаційних звань та внесення змін до наказу Мінагрополітики від 17 листопада 2003 року N 406

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України
 від 13 квітня 2016 року N 153
,
наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України
 від 12 червня 2020 року N 1089

Відповідно до статті 14 Закону України "Про племінну справу у тваринництві"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про атестацію осіб, які займаються тренінгом, випробуваннями та суддівством випробувань племінних коней верхових, рисистих і ваговозних порід, і присвоєння їм кваліфікаційних звань, що додається.

2. Пункт 2 втратив чинність

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства аграрної політики України від 20 серпня 2002 року N 237 "Про затвердження Положення про атестацію осіб, які займаються тренінгом, випробуваннями та суддівством випробувань племінних коней верхових, рисистих і ваговозних порід на іподромах України, і присвоєння їм кваліфікаційних звань та Положення про атестацію жеребців-плідників для племінного використання", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2002 року за N 822/7110.

4. Департаменту тваринництва (Гетя А. А.) забезпечити подання в установленому порядку цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Сеня О. В.

 

Міністр

М. В. Присяжнюк

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

 

ПОЛОЖЕННЯ
про атестацію осіб, які займаються тренінгом, випробуваннями та суддівством випробувань племінних коней верхових, рисистих і ваговозних порід, і присвоєння їм кваліфікаційних звань

I. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає умови та порядок проведення атестації працівників, які виконують спеціальні роботи, пов'язані з визначенням робочої продуктивності коней для ведення офіційного обліку продуктивності та офіційної класифікації (оцінки) за типом.

1.2. Це Положення поширюється на суб'єктів племінної справи у тваринництві незалежно від форм власності, які є власниками племінних коней з відповідним статусом, іподроми, працівників, які виконують спеціальні роботи, пов'язані з племінними (генетичними) ресурсами, що забезпечують тренінг, випробування та суддівство випробувань племінних коней верхових, рисистих і ваговозних порід.

1.3. Терміни, наведені в цьому Положенні, вживаються в такому значенні:

аматор - особа, яка бере участь у тренінгу та випробуваннях коней, але не є професійним наїзником;

випробування коней - випробування рисистих порід - на жвавість у качалках та під сідлом на різні дистанції; верхових порід - у скачках гладких, бар'єрних та стипль-чезах (гладка скачка - скачка без перешкод, бар'єрна скачка - скачка з рухомими перешкодами, стипль-чез - скачка з нерухомими перешкодами польового типу); ваговозів - на термінову доставку вантажу риссю та кроком, тягову витривалість та на максимальну силу тяги;

жокей - особа, яка професійно займається тренінгом і скаковими випробуваннями коней верхових порід;

наїзник - особа, яка займається тренінгом і випробуваннями коней рисистих або ваговозних порід;

суддівство випробувань - суддівство, що здійснює суддівська колегія іподрому. Склад суддівської колегії, її права та обов'язки визначаються Правилами випробувань племінних коней рисистих, верхових і ваговозних порід на іподромах України, затвердженими наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 16 березня 2011 року N 77, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 14 червня 2011 року за N 704/19442 (далі - Правила);

тренер верхових (скакових) коней - особа, яка очолює тренерське відділення (далі - тренвідділення) під час заводського тренінгу та скакового сезону на іподромі, організує годівлю, утримання та тренінг коней, керує роботою жокеїв;

тренер-наїзник - особа, що займається тренінгом і випробуваннями рисистих або ваговозних коней, керує тренінгом і випробуваннями коней свого тренвідділення під час заводського тренінгу або на іподромі, бере безпосередню участь у тренувальному процесі та випробуваннях;

тренінг коней - планомірний процес підготовки коня до досягнення ним найвищих показників при випробуваннях;

учасники випробувань - наїзники, жокеї, аматори, суддівська колегія.

1.4. Атестацію та переатестацію осіб, які займаються тренінгом, випробуваннями та суддівством випробувань племінних коней верхових, рисистих і ваговозних порід, проводить атестаційна комісія з проведення атестації осіб, які займаються тренінгом, випробуваннями та суддівством випробувань племінних коней верхових, рисистих і ваговозних порід (далі - атестаційна комісія), що створюється на іподромі відповідно до наказу.

1.5. Атестація та переатестація осіб, які займаються тренінгом, випробуваннями та суддівством випробувань племінних коней верхових, рисистих і ваговозних порід, проводяться відповідно до вимог, що встановлюються цим Положенням.

1.6. Атестація проводиться для осіб, які атестуються вперше або мали перерву у випробуваннях:

два роки і більше для осіб, які займаються тренінгом, випробуваннями племінних коней верхових, рисистих і ваговозних порід;

три роки і більше для осіб, які займаються суддівством випробувань племінних коней верхових, рисистих і ваговозних порід.

Переатестація проводиться для осіб, які займаються:

тренінгом, випробуваннями племінних коней верхових, рисистих і ваговозних порід, - щороку перед початком нового сезону випробувань;

суддівством випробувань племінних коней верхових, рисистих і ваговозних порід, - один раз у три роки.

1.7. Присвоєння кваліфікаційних звань особам, які займаються тренінгом, випробуваннями та суддівством випробувань племінних коней верхових, рисистих і ваговозних порід, проводить кваліфікаційна комісія Міністерства аграрної політики та продовольства України (далі - кваліфікаційна комісія), яка утворюється відповідно до наказу.

II. Порядок роботи атестаційної комісії

2.1. Для забезпечення проведення атестації іподром утворює атестаційну комісію (не менше трьох осіб). До складу атестаційної комісії входять спеціалісти іподрому (зоотехніки та лікарі ветеринарної медицини), фахівці із спеціальною підготовкою селекційних центрів, наукових установ та навчальних закладів (за згодою).

2.2. Очолює атестаційну комісію керівник іподрому, який організовує її роботу та скликає засідання.

Підготовка матеріалів до розгляду атестаційною комісією, ведення діловодства покладаються на секретаря атестаційної комісії.

2.3. Атестаційна комісія проводить свої засідання в міру надходження заяв.

Засідання атестаційної комісії є правомочним, якщо на ньому присутні не менше як дві третини членів комісії.

2.4. Рішення атестаційної комісії приймається відкритим голосуванням більшістю голосів від числа присутніх на засіданні членів. У разі рівної кількості голосів голос головуючого на засіданні є вирішальним.

Рішення атестаційної комісії оформляється протоколом, підписується головою і всіма членами комісії, які брали участь у засіданні.

2.5. Матеріально-технічне забезпечення діяльності атестаційної комісії здійснюється іподромом.

Атестаційна комісія користується штампом і печаткою іподрому.

2.6. Головним завданням атестаційної комісії є визначення професійної підготовки осіб, які мають намір брати участь у тренінгу, випробуваннях та суддівстві випробувань племінних коней рисистих, верхових і ваговозних порід.

2.7. Атестаційна комісія іподрому здійснює такі функції:

розглядає заяви щодо проведення атестації або переатестації осіб, які претендують на участь у тренінгу, випробуванні та суддівстві випробувань племінних коней верхових, рисистих і ваговозних порід;

стежить за професійним зростанням тренерського та суддівського персоналу.

Атестаційна комісія іподрому має право:

приймати рішення щодо участі тренерського персоналу у тренінгу, випробуваннях племінних коней рисистих, верхових і ваговозних порід;

звертатися до кваліфікаційної комісії щодо присвоєння чергових кваліфікаційних звань особам, які займаються тренінгом, випробуваннями та суддівством випробувань племінних коней верхових, рисистих і ваговозних порід, на підставі їх заяв та документів, передбачених цим Положенням;

розглядати оскарження рішень суддівської колегії щодо осіб, які брали участь у випробуваннях племінних коней, і має право скасувати таке рішення, якщо визнає оскарження обґрунтованим;

позбавляти суддів права участі в суддівстві випробувань племінних коней верхових, рисистих і ваговозних порід;

для вирішення спірних питань звертатися до кваліфікаційної комісії.

2.8. Для проведення атестації особами, які претендують на участь у тренінгу, випробуваннях та суддівстві випробувань племінних коней верхових, рисистих і ваговозних порід на іподромах, до атестаційної комісії подаються такі документи:

заява;

копія документа установленого зразка про одержання спеціальної освіти або підготовки - для суддівства випробувань племінних коней;

копія документа установленого зразка про одержання спеціальної освіти або підготовки (за наявності) - для тренінгу та випробувань;

медична довідка (крім тренерів та суддів);

письмовий дозвіл від батьків (для осіб, які молодше 18 років);

дві фотокартки розміром 3 х 4 см;

страховий поліс про добровільне страхування життя або від нещасних випадків (за наявності).

2.9. Для проведення переатестації особами, які постійно беруть участь у:

тренінгу та випробуваннях племінних коней рисистих і ваговозних порід на іподромах, раз на рік перед початком нового сезону випробувань подаються до атестаційної комісії такі документи:

заява;

копія атестаційного посвідчення;

медична довідка (крім тренерів);

страховий поліс про добровільне страхування життя або від нещасних випадків (за наявності);

суддівстві випробувань племінних коней верхових, рисистих і ваговозних порід на іподромах:

заява;

копія атестаційного посвідчення;

копія документа установленого зразка про одержання спеціальної освіти або підготовки;

страховий поліс про добровільне страхування життя або від нещасних випадків (за наявності).

2.10. Атестаційна комісія не пізніше ніж у місячний строк розглядає подані документи, перевіряє знання техніки безпеки та Правил.

Атестація осіб проводиться тільки при їх присутності.

2.11. За наслідками атестації та переатестації атестаційна комісія приймає рішення про:

атестацію осіб;

допущення або недопущення зацікавлених осіб до тренінгу, випробувань та суддівства випробувань;

проведення повторної атестації;

присвоєння чергових кваліфікаційних звань;

доцільність звернення до кваліфікаційної комісії щодо присвоєння чергових кваліфікаційних звань.

У разі прийняття комісією негативного рішення в протоколі мають бути викладені причини такого рішення.

Підставами для відмови зацікавленим особам у допущенні до тренінгу, випробувань та суддівства випробувань племінних коней є:

невідповідність особи вимогам, що визначені цим Положенням;

порушення особою Правил;

відсутність документів відповідно до пунктів 2.8 та 2.9 цього розділу.

2.12. Про рішення, прийняте атестаційною комісією, щодо результатів атестації або переатестації, доцільності присвоєння чергових кваліфікаційних звань зацікавлені особи повідомляються шляхом ознайомлення з відповідним наказом.

2.13. Особам, які пройшли атестацію, протягом семи днів видаються атестаційні посвідчення (додаток 1).

2.14. Інформація щодо кожного атестованого учасника тренінгу і випробувань племінних коней заноситься до картки обліку результатів випробувань на іподромі (додаток 2) (далі - облікова картка). Заповнення облікової картки забезпечує виробничий відділ іподрому (головний зоотехнік з конярства). Облікова картка містить відомості у розрізі учасників випробувань про виграш призів, установлення рекордів, порушення Правил та вжиті заходи тощо.

Облікові картки можуть оформлятися індивідуально щодо кожного учасника або на тренвідділення, де зазначається інформація щодо кожної атестованої особи цього тренвідділення.

2.15. Відмова у допущенні до тренінгу, випробувань та суддівства випробувань племінних коней може оскаржуватися зацікавленою особою шляхом звернення до кваліфікаційної комісії або іншим шляхом відповідно до чинного законодавства.

2.16. Витяг з протоколу щодо присвоєння чергових кваліфікаційних звань направляється на розгляд кваліфікаційної комісії.

2.17. Вимоги для атестації осіб, які беруть участь:

2.17.1. У випробуваннях племінних коней верхових порід:

тренер - особа, яка має стаж роботи в тренвідділенні з підготовки і випробувань коней не менше трьох років та підготувала коней, на яких виграно не менше 30 перших місць на іподромах; тренер має право самостійно займатися тренінгом та підготовкою коней до іподромних випробувань у гладких і бар'єрних скачках та стипль-чезах;

жокей-початківець - особа, яка пройшла практичну підготовку в господарстві; має право брати участь у групових скачках, а після виграшу п'яти перших місць - у розіграшах іменних і традиційних призів на іподромах України;

жокей-професіонал - особа, яка має стаж роботи з випробувань племінних коней не менше двох років і виграла не менше 30 перших місць у скачках; має право брати участь у скачках на іподромах України і за кордоном;

жокей-аматор - особа віком від 16 років, яка займається тренінгом верхових коней на іподромі не менше двох скакових сезонів; має право на участь в аматорських і за рішенням виробничого відділу іподрому в групових та іменних скачках, а після виграшу десяти перших місць - у розіграшах традиційних призів.

2.17.2. У випробуваннях коней рисистих порід:

тренер-наїзник - особа, яка має стаж роботи в тренвідділенні з підготовки і випробувань коней не менше двох років та підготувала коней, на яких виграно не менше 50 перших місць на іподромах; тренер має право самостійно займатися тренінгом та підготовкою коней до іподромних випробувань;

наїзник-початківець - особа, яка має стаж роботи в тренвідділенні не менше двох років; має право на участь у розіграші групових, іменних, а після виграшу 10 перших місць - традиційних призів на іподромах України;

наїзник-професіонал - особа, яка має стаж роботи з випробувань племінних коней не менше трьох років і виграла не менше 30 перших місць; має право на участь у розіграші всіх призів на іподромах України і за кордоном;

наїзник-аматор - особа віком від 16 років, яка протягом одного року брала участь у тренінгу рисистих коней на іподромі; має право на участь у розіграші аматорських і за рішенням виробничого відділу іподрому групових та іменних призів, а після виграшу 10 перших місць - традиційних призів на іподромах України.

2.17.3. У випробуваннях коней ваговозних порід:

тренер-наїзник - особа, яка має стаж роботи з випробувань не менше двох років; має право займатися тренінгом і випробуваннями коней ваговозних порід.

2.17.4. У суддівстві випробувань племінних коней верхових, рисистих і ваговозних порід на іподромах України можуть бути задіяні особи, які:

досконало знають Правила;

брали участь у роботі суддівської колегії іподрому протягом не менше двох сезонів;

мають спеціальну освіту або відповідну підготовку та досвід роботи з випробування племінних коней на іподромах.

Особи з відповідною підготовкою - це тренери, які мають стаж роботи в тренвідділенні з підготовки і випробувань коней на іподромі не менше п'яти років, та жокеї-професіонали (наїзники-професіонали), які мають стаж роботи з випробувань племінних коней на іподромі не менше семи років;

мають стаж роботи з вирощування коней не менше двох років для суддівства племінних коней ваговозних порід.

2.18. Атестаційна комісія іподрому забезпечує розгляд скарг за поданням:

особи, яка позбавлена суддівською колегією права на участь у випробуваннях відповідно до Правил (далі - заявник);

адміністрації іподрому щодо позбавлення члена суддівської колегії права участі в суддівстві випробувань племінних коней верхових, рисистих і ваговозних порід.

Заявник може подати скаргу протягом двох днів після прийняття рішення.

2.18.1. Скарга розглядається атестаційною комісією іподрому в тижневий строк у присутності заявника та інших учасників скачки (заїзду).

Заявнику та іншим учасникам скачки (заїзду) повідомляється про засідання атестаційної комісії за день до його проведення.

2.18.2. Під час розгляду скарг використовуються матеріали фотофінішу і відеозапису випробувань, пояснення порушника та інших учасників випробувань.

2.18.3. У разі незадоволення рішенням, прийнятим атестаційною комісією іподрому, заявник може письмово звернутися до кваліфікаційної комісії щодо його оскарження протягом семи днів після прийняття рішення.

2.18.4. Позбавлення суддів права участі в суддівстві випробувань племінних коней верхових, рисистих і ваговозних порід може здійснюватись атестаційною комісією іподрому на визначений строк або довічно залежно від якості виконання ними своїх обов'язків і характеру помилок, яких вони припустилися.

2.18.5. Рішення про позбавлення особи права участі у випробуваннях заноситься до атестаційного посвідчення і діє на іподромах усіх форм власності.

III. Порядок роботи кваліфікаційної комісії

3.1. Кваліфікаційна комісія утворюється Міністерством аграрної політики та продовольства України. До її складу входять спеціалісти структурних підрозділів Міністерства аграрної політики та продовольства України та фахівці галузі конярства селекційних центрів, наукових та спеціалізованих навчальних закладів.

3.2. Очолює кваліфікаційну комісію голова комісії, який організовує її роботу та скликає засідання.

Підготовка матеріалів до розгляду кваліфікаційною комісією покладається на секретаря.

3.3. Кваліфікаційна комісія є постійно діючою, забезпечує розгляд матеріалів та проводить свої засідання при їх надходженні.

Засідання кваліфікаційної комісії є правомочним, якщо на ньому присутні не менше як дві третини членів комісії.

3.4. Кваліфікаційна комісія має право:

присвоювати відповідно до вимог цього Положення згідно з переліком кваліфікаційних звань для осіб, які займаються тренінгом, випробуваннями та суддівством випробувань племінних коней верхових, рисистих і ваговозних порід, вимог та умов, наведених у додатку 3 до цього Положення;

приймати рішення щодо тимчасової або довічної дискваліфікації наїзників, жокеїв, суддів;

скасовувати рішення атестаційної комісії та суддівської колегії, якщо визнає оскарження обґрунтованим.

3.5. Кваліфікаційні звання особам, які займаються тренінгом, випробуваннями і суддівством випробувань племінних коней верхових, рисистих і ваговозних порід в господарствах і на іподромах України, присвоюються за даними облікової картки про виграш призів, виявлення коней високих класів жвавості, встановлення рекордів тощо.

3.6. Для присвоєння кваліфікаційного звання особам, які займаються тренінгом, випробуваннями і суддівством випробувань племінних коней верхових, рисистих і ваговозних порід, адміністрацією іподрому до кваліфікаційної комісії подаються:

письмове звернення до Міністерства аграрної політики та продовольства України у довільній формі;

витяг з протоколу засідання атестаційної комісії;

заява зацікавленої особи, довідка про її стаж роботи, кількість виграних перших місць, традиційних призів, виявлення коней високих класів жвавості, встановлення рекордів;

копія паспорта та документа установленого зразка про одержання спеціальної освіти або підготовки (за наявності). Обов'язково для осіб, які претендують на участь у суддівстві випробувань племінних коней верхових, рисистих і ваговозних порід на іподромах.

3.7. Рішення про присвоєння кваліфікаційних звань оформляється протоколом довільної форми, на підставі якого приймається відповідний наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України.

3.8 Особам, яким присвоєно кваліфікаційне звання, видається свідоцтво установленого зразка згідно з додатком 4 до цього Положення.

Видані свідоцтва реєструються в журналі реєстрації свідоцтв секретарем кваліфікаційної комісії.

3.9. Кваліфікаційного звання позбавляються (дискваліфікуються) при:

наявності порушень, перелік яких визначено пунктом 7.5 розділу VII Правил, - жокеї, наїзники та тренери;

виявленні необ'єктивного рішення з боку судді, яке впливає на результати скачки/заїзду, фальсифікації результатів випробувань або записів у племінних документах коня - судді.

3.10. Кваліфікаційна комісія приймає рішення про позбавлення кваліфікаційного звання:

жокеїв, наїзників, тренерів - за поданням адміністрації іподрому після розгляду витягу з протоколу суддівської колегії, підписаного головним суддею та секретарем суддівської колегії, пояснювальних записок учасників випробувань;

суддів - за поданням адміністрації іподрому, за результатами розгляду скарг або виявлених порушень Правил.

Під час прийняття рішення кваліфікаційною комісією використовуються матеріали фотофінішу і відеозапису випробувань, письмові пояснення учасників випробувань, протоколи.

3.11. Рішення про дискваліфікацію оформляється протоколом довільної форми, на підставі якого приймається відповідний наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Свідоцтво про присвоєння кваліфікаційного звання дискваліфікованої особи вважається недійсним, про що робиться запис у журналі реєстрації свідоцтв і повідомляється на всі іподроми України.

 

Директор Департаменту тваринництва

А. А. Гетя

 

Зразок

АТЕСТАЦІЙНЕ ПОСВІДЧЕННЯ

 
 
Фотокартка

М. П.


Видане ______________________________________________________
                                                           (прізвище, ім'я та по батькові)
атестаційною комісією _________________________________________
                                                                                  (найменування іподрому)
_____________________________________________________________

про те, що він/вона має право брати участь у тренінгу, випробуваннях, суддівстві випробувань (потрібне підкреслити) племінних коней верхових, рисистих і ваговозних порід на іподромах України (потрібне підкреслити)
у випробувальному сезоні ________________ року як ________________________________________
______________________________________________________________________________________
                                                                                (зазначається звання та кваліфікація*)

Голова атестаційної
комісії ____________________________________________________ "___" ____________ 20__ року
                                                              (підпис, ініціали, прізвище)

Інформація про переатестацію

Найменування іподрому

Дата

Підпис, ініціали, прізвище голови атестаційної комісії, штамп іподрому

Звання та кваліфікація*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
* За наявності.

(зворотний бік атестаційного посвідчення)

Відмітки судді про позбавлення права участі у випробуваннях:

Найменування іподрому

Дата

Порушено пункти Правил випробувань племінних коней рисистих, верхових і ваговозних порід на іподромах України, затверджених наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 16 березня 2011 року N 77, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 14 червня 2011 року за N 704/19442

Термін позбавлення права участі у випробуваннях

Підпис, ініціали, прізвище головного судді або голови атестаційної комісії

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________
                        (найменування іподрому)

 

Картка обліку результатів випробувань на іподромі

_________________________________________________________
                            (найменування власника племінних коней, порода)

                   ____________________________________________________
                             (прізвище та ініціали учасника випробувань)

Рік

Місяць і число

N програми

Назва призу і вид випробувань

Група

Зайняте місце

Дистанція

Жвавість

Кількість збоїв

Стан доріжки

Прізвище наїзника, жокея

Кількість учасників призу

Сума виграшу

Порушені Правила*

пункти

вжиті заходи

____________
* Правила випробувань племінних коней рисистих, верхових і ваговозних порід на іподромах України, затверджені наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 16 березня 2011 року N 77, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 14 червня 2011 року за N 704/19442.

 

Перелік кваліфікаційних звань для осіб, які займаються тренінгом, випробуваннями та суддівством випробувань племінних коней верхових, рисистих і ваговозних порід, вимоги та умови присвоєння

Кваліфікаційні звання

Вимоги та умови

назва

категорія

до стажу роботи з підготовки і випробувань племінних коней, не менше, років

до результатів випробувань

1

2

3

4

1. При випробуванні коней верхових порід:

тренер

3

3

виграно не менше 30 перших місць

тренер

2

3

виграно не менше 50 перших місць

тренер

1

3

виграно не менше 100 перших місць, або 10 традиційних призів, або 3 міжнародних призи без урахування загальної кількості перших місць за участю представників не менше трьох країн

тренер

майстер

3

виграно не менше 200 перших місць, у тому числі не менше 15 традиційних призів, або підготовлено коней, на яких виграно 25 традиційних призів, або участь у 5 міжнародних призах без урахування загальної кількості перших місць

жокей

3

2

виграно не менше 30 перших місць

жокей

2

2

виграно не менше 50 перших місць

жокей

1

2

виграно не менше 100 перших місць, або 10 традиційних призів, або участь у 3 міжнародних призах

жокей

майстер

2

виграно не менше 200 перших місць, у тому числі не менше 10 в розіграші традиційних призів, або виграно 20 традиційних призів, або участь у 5 міжнародних призах

2. При випробуванні коней рисистих порід:

1) для осіб, які займаються заводським тренінгом і випробуваннями

тренер-наїзник

2

2

підготовлено коней, на яких виграно не менше 50 перших місць

тренер-наїзник

1

2

підготовлено коней, на яких виграно не менше 100 перших місць, у тому числі не менше 5 в розіграші традиційних призів

тренер

майстер

2

підготовлено коней, на яких виграно не менше 200 перших місць, у тому числі не менше 15 у розіграші традиційних призів.

2) для осіб, які займаються тренінгом і випробуваннями на іподромах

наїзник

3

наявність
фахової
освіти*
або стаж
роботи - 3

наявність не менше 20 стартів на іподромах
 
 
 
виграно не менше 30 перших місць

наїзник

2

3

виграно не менше 60 перших місць

наїзник

1

3

виграно не менше 150 перших місць, у тому числі не менше 10 у розіграші традиційних призів, або виграно не менше 5 традиційних призів і виявлено при розіграші призів 5 рисаків класу 2.10,0 і жвавіше чи 3 рисаки класу 2.08,0 і жвавіше без урахування загальної кількості перших місць

наїзник

1

3

виграно не менше 150 перших місць, у тому числі не менше 10 у розіграші традиційних призів, або виграно не менше 5 традиційних призів і виявлено при розіграші призів 5 рисаків класу 2.10,0 і жвавіше чи 3 рисаки класу 2.08,0 і жвавіше без урахування загальної кількості перших місць

наїзник

майстер

3

виграно не менше 350 перших місць, у тому числі не менше 20 у розіграші традиційних призів, або виграно не менше 10 традиційних призів, або 3 міжнародних призи і виявлено в розіграші призів 5 рисаків класу 2.08,0 і жвавіше чи 1 рисак класу 2.00,0 і жвавіше без урахування загальної кількості перших місць

3. При випробуванні коней ваговозних порід

тренер-наїзник

2

2

 

тренер-наїзник

1

2

підготовлено коней, які є переможцями 5 офіційних змагань

тренер

майстер

2

підготовлено коней, які є переможцями 10 міжзаводських або іподромних змагань

4. Суддівство випробувань племінних коней

суддя

2

2 **

 

суддя

1

5**

 

суддя

всеукраїнська

10**,
у тому числі на посаді головного судді не менше 5 років

 

____________
* За умови закінчення навчального закладу з курсом теоретичних і практичних занять з тренінгу і випробувань коней рисистих порід.

** Стаж суддівства на іподромах.

 

Зразок

МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

СВІДОЦТВО

Видане ______________________________________________________________________________
                                                                           (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))
про те, що рішенням кваліфікаційної комісії Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, протокол від "___" ____________ 20__ року N ___ та наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від "___" __________ 20__ року N __,
присвоєно звання ______________________________________________________________________
                                                                                                (зазначаються звання та кваліфікація)

Реєстраційний N ________

Заступник Міністра _______________________

"___" ____________ 20__ р.

М. П.

 

(додаток 4 у редакції наказу Міністерства розвитку економіки,
 торгівлі та сільського господарства України від 12.06.2020 р. N 1089)

____________

Опрос