Идет загрузка документа (119 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка оформления прихода судов в морской порт, предоставления разрешения на выход судов в море и оформления выхода судов из морского порта

Министерство инфраструктуры Украины
Порядок, Приказ от 27.06.2013 № 430
редакция действует с 11.09.2018

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

27.06.2013

м. Київ

N 430

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
23 липня 2013 р. за N 1230/23762

Про затвердження Порядку оформлення приходу суден у морський порт, надання дозволу на вихід суден у море та оформлення виходу суден із морського порту

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
наказами Міністерства інфраструктури України
 від 25 вересня 2015 року N 387
,
 від 16 серпня 2016 року N 278
,
від 6 серпня 2018 року N 354

Відповідно до статей 78, 91 Кодексу торговельного мореплавства України, статті 14 Закону України "Про морські порти України"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок оформлення приходу суден у морський порт, надання дозволу на вихід суден у море та оформлення виходу суден із морського порту, що додається.

2. Державній інспекції України з безпеки на морському та річковому транспорті забезпечити:

2.1. Подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

2.2. Оприлюднення цього наказу на офіційному сайті Міністерства інфраструктури України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Демидовича Д. В.

 

Міністр

В. Козак

ПОГОДЖЕНО:

 

Міністр доходів і зборів України

О. В. Клименко

Голова Державної служби
України з питань регуляторної
політики та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

Голова Державної інспекції
України з безпеки на морському
та річковому транспорті

Г. Соболевський

Голова Державної
прикордонної служби України

М. М. Литвин

Міністр внутрішніх справ України

В. Ю. Захарченко

Перший заступник
Міністра аграрної політики
та продовольства України

І. Ю. Бісюк

 

Порядок
оформлення приходу суден у морський порт, надання дозволу на вихід суден у море та оформлення виходу суден із морського порту

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблений відповідно до Конвенції про полегшення міжнародного морського судноплавства 1965 року (з поправками), статей 78, 90, 91 Кодексу торговельного мореплавства України, статті 14 Закону України "Про морські порти України".

(пункт 1.1 доповнено новим абзацом першим згідно з наказом
 Міністерства інфраструктури України від 25.09.2015 р. N 387
,
 у зв'язку з цим абзац перший вважати абзацом другим
)

Дія цього Порядку поширюється на судна, які заходять у морські порти України (крім морських рибних портів), капітанів морських портів, служби капітанів морських портів (далі - Служби) під час виконання ними процедур з оформлення приходу суден у морський порт, надання дозволу на вихід суден із морського порту та оформлення виходу суден із морського порту.

1.2. У цьому Порядку терміни та скорочення вживаються у таких значеннях:

вихід судна - відправлення судна від причалу, розташованого в акваторії порту, або з якірної стоянки в акваторії порту;

контролюючі органи - державні органи, які уповноважені контролювати в портах та їх акваторіях дотримання вимог законодавства;

прихід судна - постановка судна на якір в акваторії порту або швартування судна до причалу, розташованого в акваторії порту, у визначеному адміністрацією морського порту місці;

портові власті - адміністрація порту, що є відповідальною за ефективну експлуатацію порту, ведення господарської діяльності, організацію та забезпечення безпеки мореплавства в акваторії порту, та капітан морського порту (служба капітана морського порту), що здійснює нагляд (контроль) за безпекою мореплавства;

термінал призначення - розташований у межах морського порту або на внутрішніх річкових водних шляхах єдиний майновий комплекс, що включає технологічно пов'язані об'єкти портової інфраструктури, у тому числі причали, підйомно-транспортне та інше устаткування, які забезпечують навантаження-розвантаження та зберігання вантажів, безпечну стоянку та обслуговування суден і пасажирів;

яхта - палубне, вітрильне, вітрильно-моторне або моторне судно, що використовується для індивідуального чи колективного відпочинку та спорту;

DWT - дедвейт судна в тоннах;

Loa та Lbp - найбільша довжина судна та довжина судна між перпендикулярами (в метрах);

Boa - найбільша (габаритна) ширина судна (в метрах);

Dmd - висота борту (в метрах);

dsum, dwin, dreal, dfore та daft - літня осадка судна до вантажної марки (dsum), зимова осадка до вантажної марки (dwin), фактична осадка на міделі (dreal), осадки судна носом (dfore) і кормою (daft) (в метрах);

dл та dз - літня та зимова осадки (в метрах) для внесення до журналів реєстрації приходу/виходу суден;

ГМЗЛБ - Глобальна морська система зв'язку у разі лиха та для забезпечення безпеки;

МКУБ - Міжнародний кодекс з управління безпекою;

ІМО - Міжнародна морська організація.

Терміни "забруднюючі вантажі", "нафта та нафтопродукти", "отруйні рідкі речовини", "шкідливі речовини" вживаються у значеннях, наведених у Додатках I - III до Міжнародної конвенції про запобігання забрудненню з суден (далі - Конвенція MARPOL); "небезпечні вантажі" вживається у значенні, наведеному в Міжнародному кодексі з перевезення небезпечних вантажів морем 2012 року (Кодекс IMDG); "небезпечні рідкі речовини" вживається у значенні, наведеному в главі 17 Міжнародного кодексу по конструкції та обладнанню для суден, що перевозять небезпечні хімічні вантажі навалом (Кодекс IBC); "зріджені гази" вживається у значенні, наведеному в главі 19 Міжнародного кодексу по конструкції та обладнанню для суден, що перевозять зріджені гази навалом (Кодекс IGC); "сухі речовини" вживається у значенні, наведеному у Доповненні B Кодексу безпечної практики перевезення навалочних вантажів (Кодекс BC).

(пункт 1.2 у редакції наказу Міністерства
 інфраструктури України від 25.09.2015 р. N 387)

II. Прихід судна в порт

2.1. Інформування про прихід судна в порт здійснюється таким чином:

1) капітан судна, що прямує в порт, зобов'язаний надавати портовим властям безпосередньо або через морського агента інформацію про підхід судна, яка містить такі дані:

назву, позивний сигнал і прапор судна;

тип судна, ідентифікаційний номер IMO та номер ідентифікатора Морської Рухомої Служби (MMSI) (далі - номер MMSI);

встановлений на судні рівень охорони згідно з вимогами Міжнародного кодексу з охорони суден та портових засобів;

найменування / прізвище, ім'я та по батькові судновласника;

порт виходу (попередній порт заходу);

назви 10 останніх портів, до яких заходило судно;

морський термінал призначення;

найбільшу довжину та ширину судна;

висоту борту судна;

фактичну осадку судна носом і кормою;

вантаж та його кількість;

кількість на борту пасажирів і членів екіпажу;

вантажопідйомність судна, кількість і об'єм трюмів, наявність і кількість твіндеків;

найменування / прізвище, ім'я та по батькові морського агента;

потребу в бункері, прісній воді, постачанні тощо;

заявку на портові послуги;

очікуваний час прибуття до порту призначення або лоцманської станції (ETA - estimated time of arrival), як вимагається портовими властями порту заходу судна, та очікуваний час відправлення з порту (ETD - estimated time of departure);

заходи, передбачені в порту призначення або на якірній стоянці призначення (навантаження, розвантаження тощо);

заплановані обов'язкові перевірки, а також основні роботи з технічного обслуговування та ремонту, що мають здійснитися під час перебування у порту;

дату останньої перевірки інспекцією контролю держави порту, проведеної в рамках Меморандуму про взаєморозуміння щодо контролю державою порту у Чорноморському регіоні;

дату останньої перевірки інспекцією контролю держави прапора (для суден під Державним прапором України);

морські протести (за наявності);

2) судноплавна компанія, морський агент або капітан судна, що перевозить небезпечні або забруднюючі вантажі та прямує до морського порту України або до якірної стоянки, розташованої в територіальних водах України, повідомляють не пізніше ніж при відправці з порту завантаження або як тільки порт призначення або розташування якірної стоянки стануть відомими (якщо ця інформація не є наявною в момент відправлення) портовим властям морського порту України таку інформацію:

правильні транспортні назви небезпечних та забруднюючих вантажів, номер ООН, клас небезпеки та в разі наявності додаткової небезпеки;

кількість таких вантажів та їх розташування на борту, якщо вони перевозяться в одиницях перевезення вантажу, які відрізняються від цистерн, їх ідентифікаційний номер;

підтвердження, що інформація про небезпечні та забруднюючі вантажі, які перевозяться, та про їх розташування на судні знаходиться на борту;

контактні відомості судноплавної компанії, морського агента, адміністрації порту, іншої особи, яка володіє інформацією про фізико-хімічні властивості вантажу, а також про заходи, які необхідно вжити у випадку надзвичайної ситуації;

3) судна, на які розповсюджуються вимоги правила 2 глави XI-2 додатка до Міжнародної конвенції з охорони людського життя на морі 1974 року (з поправками) (далі - Конвенція СОЛАС-74), додатково подають портовим властям інформацію стосовно заходів з морської охорони (у разі невідповідності рівня охорони на судні рівню охорони, встановленому на терміналі призначення);

4) капітан судна або морський агент інформує портові власті про наявність:

несправності суднових вантажних пристроїв (механізмів) і відсутність електроосвітлення, необхідного для забезпечення навантажувально-розвантажувальних робіт;

серйозних пошкоджень корпусу, механізмів або обладнання, недостатню керованість, що може істотно вплинути на безпеку плавання в порту;

5) інформація, зазначена у підпунктах 1 - 4 цього пункту, подається:

щонайменше за 24 години до очікуваного часу прибуття судна до морського порту України; або

не пізніше часу, коли судно залишає попередній порт, якщо час плавання менше ніж 24 години;

або якщо порт заходу невідомий або змінюється протягом плавання, як тільки ця інформація стане доступною;

6) капітани суден, які входять чи рухаються зоною обов'язкової системи суднових повідомлень, повинні забезпечити достовірне передавання такої інформації про судно:

позначення судна (назва, позивний сигнал, номер IMO або номер MMSI);

дата та час;

положення по широті та довготі або дійсний пеленг та відстань в морських милях від чітко визначеного морського орієнтиру;

курс;

швидкість;

порт призначення та розрахунковий час прибуття;

вантаж та, якщо на борту присутній небезпечний вантаж, кількість та клас IMO;

контактні відомості для отримання інформації про вантаж;

загальна кількість осіб на борту;

характеристика та підрахована кількість бункерного палива (для суден валовою місткістю більше 1000 одиниць);

навігаційний статус;

7) капітан судна повинен негайно інформувати портові власті про будь-яку зміну в інформації, повідомленій відповідно до цього пункту;

8) капітан судна відповідає за несвоєчасне подання інформації та подання недостовірної інформації.

(пункт 2.1 у редакції наказу Міністерства
 інфраструктури України від 25.09.2015 р. N 387)

2.2. Оформлення приходу судна в морський порт здійснюється таким чином:

1) до початку навантажувально-розвантажувальних операцій усі судна, що прибули до порту, оглядаються уповноваженими особами Служби (крім суден, відносно яких застосовується вільна практика) для встановлення факту відсутності в останньому рейсі таких порушень:

(абзац перший підпункту 1 пункту 2.2 у редакції наказу
 Міністерства інфраструктури України від 25.09.2015 р. N 387)

завантаження судна понад вантажну марку;

перевищення кількості людей на борту порівняно з кількістю людей, для яких передбачено рятувальні засоби;

перевищення кількості пасажирів на борту порівняно з кількістю, що зазначена у пасажирському свідоцтві;

крену судна (понад 5 градусів), а також диференту на ніс, якщо цей диферент не передбачений конструкцією судна або якщо варіант завантаження судна з диферентом на ніс не міститься в інформації з остійності судна;

ускладнення вільного доступу до рятувальних засобів, шляхів евакуації, мірильних трубок, пожежних кранів та водостічних отворів, а також засобів боротьби за живучість судна і місць посадки людей у рятувальні засоби з причин неправильного розміщення палубного вантажу, тари, предметів суднового постачання та іншого майна;

невиконання вимог попередніх актів перевірки судна інспекторами контролю держави порту та Службою;

обставин, що перешкоджають безпечному руху суден у портових водах або діям в умовах аварійного забруднення чи загрози аварійного забруднення нафтою;

2) у разі виявлення порушень правил безпеки руху, перевезення пасажирів і вантажів, експлуатації судна та інших правопорушень з боку екіпажу судна капітаном морського порту та Морською адміністрацією в межах компетенції вживаються заходи, передбачені чинним законодавством;

(підпункт 2 пункту 2.2 із змінами, внесеними згідно з наказами
Міністерства інфраструктури України від 16.08.2016 р. N 278,
від 06.08.2018 р. N 354)

3) прихід судна в порт оформлюється капітаном морського порту не більше ніж через 6 годин з моменту приходу судна за умови виконання прикордонних, митних, санітарних і карантинних процедур в установленому законодавством порядку та відвідування судна уповноваженою особою Служби;

4) портовим властям подається капітаном судна (або морським агентом) Загальна декларація (General Declaration) (додаток 1) з поміткою "Прихід/Arrival", суднова роль (Crew List), список пасажирів (Passenger List), декларація про суднові припаси (IMO Ship's Stores Declaration), декларація про особисті речі команди судна (IMO Crew's Effects Declaration);

(підпункт 4 пункту 2.2 у редакції наказу
 Міністерства інфраструктури України від 25.09.2015 р. N 387)

5) прихід судна, що прибуло в порт на буксирі, якщо на ньому є екіпаж, який очолює капітан, оформляється капітаном цього судна (або агентом). У всіх інших випадках прихід буксирного каравану оформлюється капітаном судна, що буксирує;

6) прихід у порт судна місцевого сполучення або маломірного (малого) судна оформляється у порядку, встановленому в обов'язкових постановах по порту.

Вихід та прихід гідрографічних (лоцмейстерських) суден у межах акваторії і підхідних каналах порту для відновлення роботи засобів навігаційного обладнання в штатному режимі здійснюється з дозволу капітана морського порту без оформлення виходу судна.

Прихід суден внутрішнього або змішаного плавання (за винятком пасажирських суден та суден, що перевозять небезпечні вантажі), які здійснюють каботажні перевезення водами акваторій Миколаївського та Херсонського морських портів, Херсонського морського каналу, Бузько-Дніпровсько-лиманського каналу, першого і другого колін каналу акваторії порту Миколаїв і Спаського каналу, оформлюється відповідно до вимог цього Порядку один раз за календарний рік під час першого заходу судна в акваторію морського порту.

Під час заходів цим судном до акваторій морських портів у подальшому протягом календарного року капітан судна безпосередньо або через морського агента завчасно (за 6 годин або в разі переходу менше ніж 6 годин негайно після виходу з попереднього порту) надає капітану морського порту електронною поштою таку інформацію:

назва і прапор судна;

тип судна, номер IMO;

найменування / прізвище, ім'я, по батькові та місцезнаходження / місце реєстрації судновласника;

порт виходу (попередній порт заходу);

очікуваний час приходу на акваторію порту;

назви морських або річкових терміналів, до яких заходило судно під час рейсу;

найбільша довжина та ширина судна;

висота борту судна;

фактична осадка судна на прихід носом і кормою;

суднова роль та список пасажирів (у разі наявності);

вантажопідйомність судна, кількість і об'єм трюмів;

найменування / прізвище, ім'я, по батькові та місцезнаходження / місце реєстрації морського агента;

потреба в бункері, прісній воді, постачанні тощо;

заявка на портові послуги (у разі наявності);

морські протести (у разі наявності).

У разі відсутності встановлених законодавством підстав для відмови у видачі дозволу на захід до порту капітан морського порту підтверджує дозвіл на захід цього судна засобами зв'язку;

(підпункт 6 пункту 2.2 доповнено абзацами згідно з наказом
 Міністерства інфраструктури України від 25.09.2015 р. N 387)

7) капітан судна (або морський агент) після приходу судна в порт подає капітану морського порту або уповноваженій особі Служби разом із документами, зазначеними у підпункті 4 цього пункту, завірені його особистим підписом і судновою печаткою (за наявності) копії таких документів:

класифікаційне свідоцтво (Classification Certificate);

свідоцтво про реєстрацію (Ship's Registry Certificate);

міжнародне обмірне свідоцтво (Tonnage Certificate);

міжнародне свідоцтво про вантажну марку (Load Line Certificate).

Капітан морського порту або уповноважена особа Служби у випадках, передбачених законодавством, залежно від типу судна, наявності обмежень, установлених класифікаційним товариством, характеру вантажу має право отримувати копії інших документів, не зазначених у цьому підпункті.

Копії наданих документів зберігаються в Службі протягом 2 років.

У разі якщо судно експлуатується на зареєстрованій лінії закордонного плавання та здійснює регулярні заходи до морського порту України, то для такого судна Службою може бути заведена окрема справа.

Якщо з дати попереднього заходу в морський порт на цьому судні були змінені документи, зазначені у цьому підпункті, капітан судна (або морський агент) після приходу судна в порт подає капітану морського порту або уповноваженій особі Служби завірені його особистим підписом і судновою печаткою (за наявності) копії нових документів.

Строк зберігання справи в Службі становить 2 роки з дати останнього заходу такого судна в цей морський порт;

(підпункт 7 пункту 2.2 у редакції наказу
 Міністерства інфраструктури України від 25.09.2015 р. N 387)

8) капітан судна повинен письмово повідомити капітана морського порту про будь-які несправності пристроїв чи вузлів і механізмів під час попереднього рейсу, що виникли на судні;

9) уповноважена особа Служби реєструє прихід кожного судна в Журналі реєстрації приходу суден (додаток 2).

Чергові працівники Служби, які уповноважені вносити записи до зазначеного Журналу, забезпечують достовірність і своєчасність таких записів, ведення та зберігання цього Журналу. Прихід суден під Державним Прапором України підтверджується штампом приходу (додаток 3), який проставляється на судновій ролі, що повертається капітану судна.

Журнали реєстрації приходу суден мають бути прошиті, пронумеровані та скріплені печаткою капітана морського порту.

Після внесення останнього запису Журнали реєстрації приходу суден зберігаються в Службі протягом 5 років;

10) капітани суден незалежно від їх прапора, що мають обмеження району плавання, встановлені класифікаційними свідоцтвами, додатково пред'являють план попереднього рейсу, судновий журнал, інші документи, що підтверджують факт прямування судна установленим районом плавання;

(підпункт 10 пункту 2.2 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства інфраструктури України від 25.09.2015 р. N 387)

11) судна, щодо яких застосовується глава XI-2 додатка до Конвенції СОЛАС-74, підлягають контролю з боку портових властей відповідно до правила 9 глави XI-2 додатка до Конвенції СОЛАС-74;

12) у разі заходу яхти з іншої держави до морського порту України, в якому не відкрито пункт пропуску через державний кордон, капітан порту інформує про це відповідні портові власті та контролюючі органи, у зоні відповідальності яких знаходиться найближчий пункт пропуску через державний кордон.

2.3. Капітан судна відповідає за достовірність наданих документів та інформації.

2.4. Перелік документів, зазначених у підпункті 7 пункту 2.2 цього розділу, може змінюватися залежно від району плавання судна, технічних параметрів судна, характеру вантажу та чинного законодавства держави прапора судна.

2.5. До початку вантажних операцій капітан судна зобов'язаний пред'явити Службі такі документи:

попередній вантажний план судна;

вантажну декларацію;

попередній розрахунок остійності та подовжньої міцності корпусу судна.

Відомості про вантаж і стан вантажу на дату завантаження, які надаються капітану судна як інформація про вантаж з метою його безпечного морського перевезення, щонайменше повинні містити такі відомості:

правильна транспортна назва небезпечних та забруднюючих вантажів, номер ООН та в разі наявності додаткової небезпеки;

кількість вантажів та, якщо вони перевозяться в одиницях перевезення вантажу, які відрізняються від цистерн, їх ідентифікаційний номер;

план завантаження з метою недопущення навантаження небезпечних вантажів, не пристосованих для сумісного перевезення;

у разі завантаження небезпечними вантажами - Документ про відповідність (правило II-2/54.3 Конвенції СОЛАС для суден, що побудовані до 01 липня 2002 року, або правило II-2/19.4 Конвенції СОЛАС для суден, що побудовані після цієї дати);

у разі приймання навалочних вантажів - Свідоцтво про придатність судна для перевезення навалочних вантажів;

у разі завантаження зерном - інформацію з остійності судна і завантаження зерном, а також Свідоцтво про придатність судна для перевезення зерна насипом (додається до Інформації з остійності судна і завантаження зерном);

у разі приймання наливних вантажів, зазначених у додатку I до Конвенції MARPOL, та суднового рідкого палива - Листи даних про безпеку матеріалів (далі - ЛДБМ) Material Safety Data Sheets (MSDS);

у разі приймання вантажів, зазначених у додатку I до Конвенції MARPOL, у паспорті безпеки повинні бути зазначені фізико-хімічні характеристики матеріалів, включаючи, де це доцільно, показники їх в'язкості, зазначені в cSt при температурі 50° C, та їх щільність при температурі 15° C, а також інші дані, що містяться в паспорті даних про безпеку матеріалів, відповідно до резолюції IMO MSC.286 (86).

Контактні відомості відправника, іншої особи або організації, яка володіє інформацією про фізико-хімічні властивості матеріалів, а також про заходи, які необхідно вжити у випадку надзвичайної ситуації.

Відправник вантажу зобов'язаний надати капітану судна або судноплавній компанії інформацію про вантаж та забезпечити відповідність вантажу задекларованій інформації, наданій капітану судна.

(пункт 2.5 у редакції наказу Міністерства
 інфраструктури України від 25.09.2015 р. N 387)

III. Надання капітаном морського порту дозволу на вихід судна з порту

3.1. Дозвіл на вихід судна з порту надає капітан морського порту відповідно до Правил контролю суден з метою забезпечення безпеки мореплавства, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 17 липня 2003 року N 545, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 23 березня 2004 року за N 353/8952, та після перевірки суднових документів, зазначених у пункті 4.3 розділу IV цього Порядку, за умови позитивних результатів контролю судна, а також задовільного морехідного стану судна і готовності до виходу його в море.

Капітан морського порту не дозволяє капітанові судна закордонного плавання виходити з акваторії морського порту без відмітки митного органу в загальній декларації.

(пункт 3.1 у редакції наказу Міністерства
 інфраструктури України від 25.09.2015 р. N 387)

3.2. Капітан морського порту повинен відмовити у видачі дозволу на вихід судна з порту в разі:

1) порушення вимог до суднових документів;

2) несплати встановлених зборів, штрафів та інших платежів;

3) непридатності судна до плавання, а саме:

наявність крену судна (понад 5 градусів), а також диференту на ніс, якщо цей диферент не передбачений конструкцією судна або якщо випадок завантаження судна з диферентом на ніс не міститься в Інформації з остійності судна;

ненадійного кріплення палубного вантажу;

4) порушення вимог щодо його завантаження, а саме:

завантаження судна понад вантажну марку;

перевищення кількості людей на борту порівняно з кількістю людей, для яких передбачено рятувальні засоби;

5) порушення вимог щодо укомплектування судна екіпажем або наявності інших недоліків, що становлять загрозу безпеці плавання або здоров'ю людей, які перебувають на судні, або загрозу заподіяння шкоди навколишньому природному середовищу, а саме:

відсутність у членів екіпажу судна відповідних чинних кваліфікаційних документів;

неукомплектованість екіпажу відповідно до свідоцтва про мінімальний склад екіпажу, за якого допускається вихід судна в море;

перевищення кількості пасажирів на борту порівняно з кількістю, зазначеною у пасажирському свідоцтві;

ускладнення вільного доступу до рятувальних засобів, проходів, мірильних трубок, пожежних кранів та водостічних отворів, а також засобів боротьби за живучість судна і місць посадки людей у рятувальні засоби через неправильне розміщення палубного вантажу, тари, предметів суднового постачання чи іншого майна;

відсутність повного комплекту аварійного майна, протипожежних і рятувальних засобів відповідно до встановлених норм;

відсутність або несправність суднового водяного протипожежного обладнання, засобів локалізації аварійних розливів нафти, передбачених судновими документами;

наявність обставин, що перешкоджають безпечному руху суден у портових водах, в тому числі у разі необхідності усунути аварійне забруднення чи наявності загрози аварійного забруднення нафтою;

неготовність екіпажу до боротьби за живучість судна;

невідповідність району й умов плавання запланованого рейсу обмеженням, зазначеним у суднових документах;

некомплектність або несправність апаратури ГМЗЛБ;

відсутність або несправність магнітних компасів, гірокомпаса, ехолота або радіолокаційних станцій та відсутність чинної таблиці девіації магнітного компаса;

наявність навігаційних або гідрометеорологічних обставин, що перешкоджають виходу судна з порту;

неможливість забезпечення евакуації людей із суднових приміщень;

відсутність повного комплекту аварійного майна, протипожежних і рятувальних засобів відповідно до встановлених норм та транспортних небезпек вантажу, зазначених у документах про вантаж;

відсутність лоцмана на борту судна, якщо лоцманське проведення для відповідного судна є обов'язковим.

3.3. Уповноважена особа Служби під час оформлення виходу суден має перевіряти правильність введення інформації до суднового обладнання АІС, пов'язаної з рейсом, звіряючи дані з фактичним станом завантаження судна, відповідність інформації щодо рейсу, відображати результати перевірки суднової АІС (пункт 6.3 Рекомендацій з експлуатаційних вимог до універсальної суднової системи АІС, прийнятих резолюцією MSC.74(69) Комітету з безпеки на морі ІМО від 12 травня 1998 року).

3.4. Вихід судна з порту без дозволу капітана морського порту забороняється.

У разі надходження до капітана порту інформації про наявність обмежень з боку контролюючих органів щодо виходу за межі території України судна закордонного прямування капітан порту відмовляє у наданні дозволу на вихід такого судна.

IV. Оформлення виходу судна з порту

4.1. Капітан судна повинен сповістити капітана морського порту про запланований вихід судна з порту завчасно, але не пізніше ніж за 6 годин до запланованого часу виходу.

У разі короткочасної (менше 6 годин) стоянки судна в порту повідомлення про вихід повинно надаватися не пізніше ніж за 2 години до виходу судна з порту.

4.2. Вихід судна оформляється протягом 2 - 3 годин до виходу судна з порту після виконання необхідних процедур портовими властями та контролюючими органами після завершення завантаження і закріплення вантажу. При оформленні виходу судна на ньому обов'язково має бути присутня уповноважена особа Служби.

Вихід з порту судна місцевого сполучення, тривалість стоянки якого не перевищує 12 годин, допускається оформляти з дозволу капітана морського порту одночасно з оформленням приходу його в порт.

4.3. Для одержання дозволу на вихід з порту капітан судна пред'являє уповноваженій особі Служби:

Загальну декларацію (додаток 1) з поміткою "Вихід/Departure";

суднову роль;

кваліфікаційні документи членів екіпажу (у разі змін з моменту приходу);

список пасажирів (за наявності);

копію виконавчого вантажного плану судна;

схему розміщення вантажу, у разі завантаження вантажів, які потребують кріплення (може бути надана в електронному вигляді);

розрахунок остійності та повздовжньої міцності корпусу судна протягом усього рейсу;

розрахунок і схему кріплення палубних і великовагових вантажів. Надані документи засвідчуються капітаном судна і зберігаються в Службі протягом 2 років.

(абзац дев'ятий пункту 4.3 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства інфраструктури України від 25.09.2015 р. N 387)

До оформлення виходу судна уповноваженою особою Служби додатково перевіряється план переходу та наявність прогнозу погоди по запланованому маршруту переходу.

(пункт 4.3 доповнено абзацом десятим згідно з наказом
 Міністерства інфраструктури України від 25.09.2015 р. N 387)

4.4. Суднам під Державним прапором України, що виходять в закордонний рейс, та іноземним суднам видається дозвіл на вихід (Port Clearance Certificate) (додаток 4).

Капітан морського порту підтверджує дозвіл на вихід з порту штампом виходу (додаток 5), який проставляється на суднову роль суден під Державним Прапором України, що виконують каботажні рейси.

4.5. Дозвіл на вихід є дійсним протягом 24 годин, якщо інше не зазначено в обов'язкових постановах по порту.

Якщо з будь-яких причин судно затримано в порту понад установлений строк (24 години), капітан судна зобов'язаний сповістити про це Службу і знову оформити вихід.

4.6. Реєстрація виходу судна з порту здійснюється уповноваженою особою Служби у Журналі реєстрації виходу суден (додаток 6). Чергові працівники Служби, уповноважені вносити записи до зазначеного Журналу, є відповідальними за достовірність і своєчасність таких записів та збереження Журналу.

4.7. Журнали реєстрації виходу суден з порту мають бути прошиті, пронумеровані та засвідчені печаткою капітана морського порту.

Після внесення останнього запису журнали реєстрації виходу суден повинні зберігатися в Службі протягом 5 років.

4.8. Жодне судно не має права вийти з порту без відповідного оформлення виходу капітаном морського порту, за винятком випадку, якщо судно виходить з порту за стихійних обставин або для надання термінової допомоги судну і людям, які зазнали лиха.

У такому випадку капітан судна повинен повідомити капітана морського порту про фактичний вихід судна усіма доступними засобами.

Для тимчасового виходу судна з порту у зв'язку з дією непереборної сили, стихійним лихом, а також з метою рятування людей наявність дозволу митного органу не обов'язкова. Про такі події Служба негайно інформує митний орган.

(пункт 4.8 у редакції наказу Міністерства
 інфраструктури України від 25.09.2015 р. N 387)

4.9. Для суден внутрішнього або змішаного плавання (за винятком пасажирських суден та суден, що перевозять небезпечні вантажі), які здійснюють каботажні перевезення водами акваторій Миколаївського та Херсонського морських портів, Херсонського морського каналу, Бузько-Дніпровсько-лиманського каналу, першого і другого колін каналу акваторії порту Миколаїв і Спаського каналу, надання дозволу на вихід судна і оформлення відходу судна здійснюються за звичайною процедурою один раз за календарний рік під час першого заходу таких суден до акваторії морського порту. Під час проходжень цими суднами акваторією цих морських портів у подальшому протягом календарного року капітан судна безпосередньо або через морського агента завчасно (за 6 годин або в разі переходу менше ніж 6 годин негайно після виходу з попереднього морського або річкового терміналу) надає капітану морського порту електронною поштою таку інформацію:

назва і прапор судна;

тип судна, код IMO;

найменування / прізвище, ім'я, по батькові та місцезнаходження / місце реєстрації судновласника;

порт виходу (попередній порт заходу);

очікуваний час приходу;

найбільша довжина та ширина судна;

висота борту судна;

фактична осадка судна носом і кормою;

найменування / прізвище, ім'я, по батькові та місцезнаходження / місце реєстрації морського агента;

копії документів, передбачених пунктом 4.3 розділу IV цього Порядку.

У разі відсутності встановлених законодавством підстав для відмови у видачі дозволу на вихід з порту капітан порту підтверджує дозвіл на вихід цього судна засобами зв'язку.

(пункт 4.9 у редакції наказу Міністерства
 інфраструктури України від 25.09.2015 р. N 387)

4.10. У разі якщо після оформлення виходу відбулися зміни складу екіпажу або технічного стану судна капітан судна повинен повідомити про ці зміни капітана морського порту і заново оформити вихід.

4.11. Якщо судновими документами встановлено обмеження щодо району плавання судна, погодних або інших умов, капітан морського порту видає дозвіл на вихід судна з урахуванням таких обмежень, при цьому капітан судна забезпечує виконання встановлених обмежень під час рейсу.

4.12. Судно в усіх випадках повинно навантажуватися не вище осадки, зазначеної в суднових документах з урахуванням опріснення, сезонних обмежень, та не більше зазначеної в обов'язкових постановах по порту зі змінами, оголошеними в повідомленнях мореплавцям.

4.13. У додатках 1, 7 - 12 до цього Порядку наведено форми документів, встановлених Конвенцією про полегшення міжнародного морського судноплавства 1965 року, з поправками, які застосовуються у роботі Служби:

додаток 1 - форма ІМО 1 - Загальна декларація;

додаток 7 - форма ІМО 2 - Декларація про вантаж;

додаток 8 - форма ІМО 3 - Декларація про суднові припаси;

додаток 9 - форма ІМО 4 - Декларація про особисті речі екіпажу;

додаток 10 - форма ІМО 5 - Суднова роль;

додаток 11 - форма ІМО 6 - Список пасажирів;

додаток 12 - форма ІМО 7 - Маніфест небезпечних вантажів.

Стандартний перелік інформації з морської безпеки, який надається судном, що має намір зайти у порт України, наведений у додатку 13 до цього Порядку.

Обмін інформацією між учасниками транспортного процесу здійснюється у порядку, встановленому чинним законодавством.

 

Директор Департаменту
державної політики в галузі
морського та річкового транспорту

В. Севрюков

 

ЗАГАЛЬНА ДЕКЛАРАЦІЯ

GENERAL DECLARATION

  

Для службового користування
For official use

_____________
* Тільки на прихід судна
* Only on arrival

Помітки капітана:
Master's remarks:

Судновласник
Owner

 

Залишок бункера на борту, тс
Remain оf bunker on board, ts

Позивний судна
Call Sign

 

Важке паливо
Fuel oil

N ІМО
IMO No.

 

Дизельне паливо
Diesel oil

Баласт на борту, т
Ballast on board, ts

 

Мастило
Lubrication oil

Дата останньої перевірки КДП
Date of last PSC inspection

 

Прісна вода
Fresh water

(Дивися на звороті) (See overleaf)

N з/п
No

Свідоцтва
Certificates

Дійсне до
Valid until

Примітки
Remarks

1

Міжнародне обмірне свідоцтво
International Tonnage Certificate

 

 

2

Міжнародне свідоцтво про вантажну марку
International Load Line Certificate

 

 

3

Міжнародне свідоцтво про звільнення від вантажної марки
International Load Line Exemption Certificate

 

 

4

Свідоцтво про безпеку вантажного судна щодо конструкції
Cargo Ship Safety Construction Certificate

 

 

5

Свідоцтво про безпеку вантажного судна щодо обладнання та забезпечення
Cargo Ship Safety Equipment Certificate

 

 

6

Свідоцтво про безпеку вантажного судна щодо радіообладнання
Cargo Ship Safety Radio Certificate

 

 

7

Свідоцтво про безпеку пасажирського судна
Passenger Ship Safety Certificate

 

 

8

Свідоцтво (свідоцтва) про звільнення
Exemption Certificates

 

 

9

Міжнародне свідоцтво про запобігання забрудненню нафтою
International Oil Pollution Prevention Certificate

 

 

10

Міжнародне свідоцтво про запобігання забрудненню стічними водами
International Sewage Pollution Prevention Certificate

 

 

11

Свідоцтво про запобігання забрудненню сміттям
Garbage Pollution Prevention Certificate

 

 

12

Міжнародне свідоцтво про запобігання забрудненню повітряного середовища (Свідоцтво IAPP)
International Air Pollution Prevention (IAPP) Certificate

 

 

13

Міжнародне свідоцтво про запобігання забрудненню повітряного середовища з двигуна (Свідоцтво EIAPP)
Engine International Air Pollution Prevention (EIAPP) Certificate

 

 

14

Свідоцтво про мінімальний склад екіпажу
Minimum Safe Manning Certificate

 

 

15

Свідоцтво про управління безпекою
Safety Management Certificate

 

 

16

Документ про відповідність судноплавної компанії вимогам МКУБ
Document of Compliance

 

 

17

Класифікаційне свідоцтво
Classification Certificate

 

 

Дата і підпис капітана, уповноваженого агента чи офіцера судна
Date and signature by master, authorized agent or officer

 

ЖУРНАЛ РЕЄСТРАЦІЇ ПРИХОДУ СУДЕН

______________________________________________
(назва морського порту)
N ________

Початий _____________________ 20__ р.
Закінчений ___________________ 20__ р.

"____" ______________ 20___ року

N
з/п

No.

N приходу

No arrival

Час приходу

Time of arrival

Час оформлення приходу

Time clearance of arrival

Назва судна

Ship's name

Номер ІМО

IMO number

Тип судна

Ship's type

Прапор судна

Ship's flag

Місткість
Capacity

Дедвейт
(т)
Dead-weight
(t)

 (м)

валова
Gross

чиста
Net

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осадка (м)
Draught (m)

Кількість екіпажу

Crew number

Останній порт заходу

Previous port of call

Кількість пасажирів

Number of passengers

Назва вантажу

Kind of cargo

Кількість вантажу (т)

Quantity of cargo (t)

Судновласник (оператор)

Shipowner (Operator)

Агент

Agent

 

Прихід оформив

Arrival has cleared

нос

fore

мідель

middle

корма

aft

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ШТАМП ПРИХОДУ

________________________ морський порт

Прихід судна N __________ дата ___________________ 20__ р.

Судно ___________________________________________

Кількість екіпажу ____________ пасажирів ____________

Останній порт заходу _______________________________

Вантаж (найменування, кількість) ____________________________

Оформлений "_____" _______________________ 20___ р.

Начальник зміни служби капітана порту _______________________
_________________________________________________________
 

Примітка: висота штампа 50 мм, ширина 55 мм

 

PORT CLEARANCE CERTIFICATE

(ДОЗВІЛ НА ВИХІД)

Port clearance cert. No. _________________________________________________________________
(Дозвіл на вихід N)

Name of vessel _______________________________________________________________________
(Назва судна)

Gross tonnage __________________ Flag _________________________________________________
(Валова місткість)                             (Прапор)

Name of master ______________________________________________________________________
(Прізвище капітана)

Cargo _______________________ Next port of call _________________________________________
(Вантаж)                                          (Наступний порт заходу)

Date & time of departure _______________________________________________________________
(Дата і час виходу з порту)

Date & time issued _____________________________________________________________________
(Дата й час видачі дозволу
на вихід з порту)

Remarks:
(Примітки:)

Stamp
(Печатка)
______________________
HARBOUR       MASTER
        (Капітан порту)

 

ШТАМП ВИХОДУ

________________________ морський порт

Вихід судна N __________ дата ____________________ 20__ р.

Судно ___________________________________________

Кількість екіпажу ____________ пасажирів ____________

Порт призначення _______________________________

Вантаж (найменування, кількість) ____________________________

Дозволений "_____" _______________________ 20___ р.

Начальник зміни служби капітана порту ___________________
_________________________________________________
 

Примітка: висота штампа 50 мм, ширина 55 мм

 

ЖУРНАЛ РЕЄСТРАЦІЇ ВИХОДУ СУДЕН

________________________________________________________
(назва морського порту)
N ________

Початий _____________________ 20_____ р.
Закінчений ___________________ 20_____ р.

"____" ______________ 20___ року

N
з/п

No

N
виходу

No departure

Час оформлення виходу

Time clearance of departure

Час виходу

Time of departure

Назва судна

Ship's name

Осадка носом (м)
Draught fore (м)

Осадка на міделі (м)
Draught middle (м)

Осадка кормою (м)
Draught aft (м)(м)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість екіпажу

Crew number

Порт призначення

Port of destination

Кількість пасажирів

Number of passengers

Назва вантажу

Kind of cargo

Кількість вантажу (т)

Quantity of cargo (t)

Агент

Agent

Примітки

Remarks

Вихід оформив
(посада, прізвище)

Departure has cleared
(position, name)

10

11

12

13

14

15

16

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декларація ІМО про вантаж

IMO CARGO DECLARATION

  

_____________
* Transport document No.

Also state original ports of shipment in respect to goods shipped on multimodal transport document or through bills of lading.

 

Декларація ІМО про суднові припаси

IMO SHIP'S STORES DECLARATION

  

 

Декларація ІМО про особисті речі екіпажу

IMO CREW'S EFFECTS DECLARATION

  

____________
* e.g. wines, spirits, cigarettes, tobacco etc.

* * *

 

Суднова роль ІМО

IMO CREW LIST

  

 

Список пасажирів ІМО

IMO PASSENGER LIST

  

 

Маніфест небезпечних вантажів

DANGEROUS GOODS MANIFEST

(As required by SOLAS 74, chapter VII, regulation 4.5 and 7-2.2, MARPOL 73/78, Annex III, regulation 4(3) and chapter 5.4, paragraph 5.4.3.1 of the IMDG Code)

NAME OF SHIP
VOYAGE REFERENCE
CALL SIGN

IMO NUMBER
PORT OF LOADING

FLAG STATE OF SHIP
PORT OF DISCHARGE

MASTER'S NAME
SHIPPING AGENT

BOOKING/
REFERENCE NUMBER

MARKS & NUMBERS
CONTAINER ID. NO(s).
VEHICLE REG. NO(s).

NUMBER
AND KIND OF
PACKAGES

PROPER SHIPPING NAME

CLASS

UN
NUMBER

PACKING
GROUP

SUBSIDIAR
Y
RISK(S)

FLASH -
POINT
(IN _C,c.c.)

MARINE
POLLUTANT

 

MASS (kg)
GROSS/NET

EmS

STOWAGE POSITION ON BOARD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGENT'S SIGNATURE ____________________________
PLACE AND DATE __________________________________
IMO FAL FORM 7

MASTER'S SIGNATURE ____________________
PLACE AND DATE _________________________

* * *

 

Стандартний перелік інформації з морської безпеки, який надається судном, що має намір зайти в порт України

Standard data set of security-related information

1.      Інформація про судно і контактні деталі
         Particulars of the ship and contact details

1.1.   Номер ІМО
         IMO Number

1.2.   Назва судна
         Name of ship

1.3.   Порт реєстрації
         Port of registry

1.4.   Держава прапора
         Flag State

1.5.   Тип судна
         Type of ship

1.6.   Позивний
         Call Sign

1.7.   Номер виклику ІНМАРСАТ
         Inmarsat call numbers

1.8.   Валовий реєстровий тоннаж
         Gross Tonnage

1.9.   Назва Компанії
         Name of Company

1.10. Ім'я і контактна інформація (цілодобова) офіцера охорони компанії
         Name and 24-hour contact details of the Company Security Officer

2. Інформація про порт і портові засоби
   Port and port facility information

2.1. Порт прибуття і портовий засіб, до якого буде підходити судно (якщо відомо)
       Port of arrival and port facility where the ship is to berth, if known

2.2. Очікувана дата та час прибуття судна в порт
       Expected date and time of arrival of the ship in port

2.3. Основна мета заходу
       Primary purpose of call

3. Надання інформації на вимогу правила XI-2/9.2.1 Конвенції СОЛАС
    Information required by SOLAS regulation XI-2/9.2.1

3.1. На судні є дійсний:
      The ship is provided with a valid:

       - Міжнародне свідоцтво з охорони судна           Так/Yes     Ні/No
          International Ship Security Certificate

       - Тимчасове Міжнародне свідоцтво з охорони судна Так/Yes Ні/No
          Interim International Ship Security Certificate

1) свідоцтво, зазначене вище, видане <назва Договірного Уряду або визнаної організації з охорони> і дійсне до <вказати дату>
The certificate indicated in 3.1 has been issued by <enter name of the Contracting Government or the Recognized Security Organization> and which expires on <enter date of expiry>

2) якщо на судні немає дійсного Міжнародного свідоцтва з охорони судна або Тимчасового міжнародного свідоцтва з охорони судна, поясніть причини.
If the ship is not provided with a valid International Ship Security Certificate or a valid Interim International Ship Security Certificate, explain why?

3) наявність на судні схваленого плану охорони судна
              Так/Yes Ні/No
            Does the ship have an approved ship security plan on board?

3.2. Поточний рівень охорони судна.
      Current security level

1) місцезнаходження судна на час надання інформації.
            Location of the ship at the time the report is made

3.3. Інформація про десять останніх заходів судна у хронологічному порядку, починаючи з останнього, у порти і портові засоби, де відбувалася взаємодія судно - порт, рівні охорони, які були встановлені на судні.
List the last ten calls, in chronological order with the most recent call first, at port facilities at which the ship conducted ship/port interface together with the security level at which the ship operated

N
з/п
No

Дата
Date

Порт, країна, портовий засіб та його
Код місця розташування ООН (UNLOCODE)
Port, Country, Port Facility and UNLOCODE

Рівень охорони
Security level

з
From

до
To

 

 

 

 

 

1) чи застосовувалися на судні у період десяти останніх заходів в порти (портові засоби) спеціальні або додаткові заходи з охорони, які не обумовлені схваленим планом охорони? Так/Yes Ні/No
Did the ship, during the period specified 3.3, take any special or additional security measures, beyond those specified in the approved ship security plan?

2) якщо "Так", надайте інформацію про такі спеціальні або додаткові заходи для кожного випадку
If the answer to 3.3.1 is YES, for each of such occasions please indicate the special or additional security measures which were taken by the ship

N
з/п
No

Дата
Date

Порт, країна, портовий засіб та його
Код місця розташування ООН (UNLOCODE)
Port, Country, Port Facility and UNLOCODE

Спеціальні чи додаткові заходи з охорони
Special or additional security measures

з
From

до
To

 

 

 

 

 

3.4. Інформація про здійснені взаємодії судно - судно за останні десять заходів у хронологічному порядку, починаючи з останнього, за період, зазначений у пункті 3.3
List the ship-to-ship activities, in chronological order with the most recent ship-to-ship activity first, which have been carried out during the period specified in 3.3:

N
з/п
No

Дата

Місце розташування або широта і довгота
Location or Latitude and Longitude

Взаємодія судно - судно
Ship-to-ship activity

з
From

до
To

 

 

 

 

 

1) чи підтримувалися на судні процедури з охорони, зазначені в схваленому плані охорони судна під час взаємодій судно - судно у період, зазначений у пункті 3.4? Так/Yes Ні/No
Have the ship security procedures, specified in the approved ship security plan, been maintained during each of the ship-to-ship activities specified in 3.4

2) якщо "Ні", вказати, за яких взаємодій судно - судно не виконувалися процедури з охорони і які дії застосовувалися замість них.
If the answer to 3.4.1 is NO, identify the ship-to-ship activities for which the ship security procedures were not maintained and indicate, for each, the security measures which were applied in lieu:

N
з/п
No

Дата

Застосовані заходи з охорони
Security measures applied

Взаємодія судно - судно
Ship-to-ship activity

з
From

до
To

 

 

 

 

 

3.5.     Інформація про вантаж (загальний опис вантажу) на борту судна
           Provide a general description of cargo aboard the ship

1) чи є на борту судна небезпечні вантажі?   Так/Yes       Ні/No
       Is the ship carrying any dangerous substances as cargo?

2) якщо "Так", надайте детальну інформацію про вантаж або копію Маніфесту про небезпечний вантаж (форма 7 FAL IMO)
If the answer to 3.5.1 is YES, provide details or attach a copy of the Dangerous Goods Manifest (IMO FAL Form 7)

3.6. Копія суднової ролі додається? (форма 5 FAL IMO) Так/Yes Ні/No
      A copy of the ship's Crew List (IMO FAL Form 5) is attached

3.7. Копія пасажирської ролі додається? (форма 6 FAL IMO)
        Так/Yes Ні/No
       A copy of the ship's Passenger List (IMO FAL Form 6) is attached

4. Інша інформація, що стосується морської безпеки
    Other security-related information

5. Інформація (ім'я, контактні дані (номер телефону) про агента судна в порту, до якого має намір зайти судно)
Name and contact details (telephone number) of the agent of the ship at the intended port of arrival

6. Інформація про особу, що надала інформацію
    Identification of the person providing the information

Ім'я:
Name:

Посада:
Title or position:

Підпис:
Signature:

Даний звіт з інформацією про судно складений (вказати місце складання звіту, час та дату складання)
This report is dated at <enter place> on <enter time and date>.

____________

Опрос