Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к некоторым приказам Министерства юстиции Украины по вопросам деятельности территориальных органов

Минюст
Приказ от 19.07.2013 № 1457/5
редакция действует с 26.04.2016

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

19.07.2013

м. Київ

N 1457/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
22 липня 2013 р. за N 1227/23759

Про затвердження Змін до деяких наказів Міністерства юстиції України з питань діяльності територіальних органів

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
наказами Міністерства юстиції України
 від 11 квітня 2016 року N 1079/5
,
 від 20 квітня 2016 року N 1183/5

Відповідно до Указу Президента України від 24 травня 2013 року N 307 "Про заходи щодо забезпечення здійснення місцевими державними адміністраціями виконавчої влади на відповідній території"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до деяких наказів Міністерства юстиції України, що додаються.

2. Департаменту взаємодії з органами влади (Палій Н. О.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади" (із змінами).

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Сєдова А. Ю.

 

Міністр

О. Лукаш

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший заступник Голови
Державної реєстраційної
служби України

І. І. Завальна

Перший заступник Голови
Державної виконавчої
служби України

І. В. Миронюк

 

ЗМІНИ
до деяких наказів Міністерства юстиції України

1. Пункт 1 втратив чинність

2. Внести до Положення про Головні управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 23 червня 2011 року N 1707/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 червня 2011 року за N 759/19497 (зі змінами), такі зміни:

1) у пункті 10:

абзац другий викласти в такій редакції:

"Начальники головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі призначаються на посади та звільняються з посад Міністром юстиції України за погодженням з головою відповідної місцевої державної адміністрації.";

абзац четвертий викласти в такій редакції:

"Заступники начальника головного управління юстиції призначаються на посади та звільняються з посад Міністром юстиції України за погодженням з головою відповідної місцевої державної адміністрації за поданням начальника відповідного головного управління юстиції.";

абзац шостий викласти в такій редакції:

"Керівники структурних підрозділів головних управлінь юстиції, що забезпечують реалізацію повноважень ДВС, призначаються на посади та звільняються з посад Міністром юстиції України за погодженням з головою відповідної місцевої державної адміністрації за поданням Голови ДВС, погодженим з начальником відповідного головного управління юстиції";

абзац восьмий викласти в такій редакції:

"Заступники керівників структурних підрозділів головних управлінь юстиції, керівники структурних підрозділів районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних, міжрайонних управлінь юстиції, що забезпечують реалізацію повноважень ДВС, призначаються на посади та звільняються з посад відповідно Головою ДВС за погодженням з головою відповідної місцевої державної адміністрації за поданням керівників структурних підрозділів головних управлінь юстиції, що забезпечують реалізацію повноважень ДВС";

після абзацу восьмого доповнити пункт новим абзацом дев'ятим такого змісту:

"Керівники структурних підрозділів примусового виконання рішень головних управлінь юстиції призначаються на посади та звільняються з посад Головою ДВС за поданням керівників структурних підрозділів головних управлінь юстиції, що забезпечують реалізацію повноважень ДВС.".

У зв'язку з цим абзаци дев'ятий - дванадцятий вважати відповідно абзацами десятим - тринадцятим;

абзаци десятий, одинадцятий викласти в такій редакції:

"Керівники структурних підрозділів головних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі, що забезпечують реалізацію повноважень Укрдержреєстру, призначаються на посади та звільняються з посад Міністром юстиції за погодженням з головою відповідної місцевої державної адміністрації за поданням Голови Укрдержреєстру.

Заступники керівників структурних підрозділів головних управлінь юстиції, що забезпечують реалізацію повноважень Укрдержреєстру, керівники відповідних структурних підрозділів районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних, міжрайонних управлінь юстиції, що забезпечують реалізацію повноважень Укрдержреєстру, призначаються на посади та звільняються з посад Головою Укрдержреєстру за погодженням з головою відповідної місцевої державної адміністрації за поданням керівників структурних підрозділів головних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі, що забезпечують реалізацію повноважень Укрдержреєстру.";

2) у пункті 11:

підпункт 11.4 після слів "Голови ДВС" доповнити словами ", розпоряджень голови відповідної місцевої державної адміністрації";

підпункт 11.11 викласти в такій редакції:

"11.11 вносить Міністру юстиції України пропозиції щодо призначення на посади та звільнення з посад своїх заступників, начальників районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних, міжрайонних управлінь юстиції за погодженням з головою відповідної місцевої державної адміністрації, а також пропозиції про їх заохочення або притягнення до дисциплінарної відповідальності.".

3. Внести до Положення про районні, районні у містах, міські (міст обласного значення), міськрайонні, міжрайонні управління юстиції, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 23 червня 2011 року N 1707/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 червня 2011 року за N 760/19498 (із змінами), такі зміни:

1) у пункті 9:

абзац перший викласти в такій редакції:

"9. Начальники управлінь юстиції призначаються на посади та звільняються з посад Міністром юстиції України за погодженням з головами відповідних місцевих державних адміністрацій за поданням начальника відповідного головного управління юстиції.";

абзаци третій, четвертий викласти в такій редакції:

"Заступники начальників управлінь юстиції призначаються на посади та звільняються з посад Міністром юстиції України за погодженням з головами відповідних місцевих державних адміністрацій за поданням начальника відповідного головного управління юстиції.

Керівники структурних підрозділів управлінь юстиції, що забезпечують реалізацію повноважень ДВС, призначаються на посади та звільняються з посад Головою ДВС за погодженням з головами відповідних місцевих державних адміністрацій за поданням керівників структурних підрозділів головних управлінь юстиції, що забезпечують реалізацію повноважень ДВС.";

2) підпункт 10.3 пункту 10 після слів "Голови ДВС" доповнити словами ", розпоряджень голови відповідної місцевої державної адміністрації".

4. Пункт 4 втратив чинність

5. Внести до Положення про районний, районний у місті, міський (міста обласного значення), міськрайонний, міжрайонний відділ державної виконавчої служби, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 10 квітня 2012 року N 549/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 квітня 2012 року за N 548/20861, такі зміни:

1) пункт 2 після слів "головного управління юстиції" доповнити словами ", розпорядженнями голови відповідної місцевої державної адміністрації";

2) пункт 8 після слів "ДВС України" доповнити словами "за погодженням з головою відповідної місцевої державної адміністрації";

3) підпункт 9.2 пункту 9 після слова "Севастополі" доповнити словами ", розпоряджень голови відповідної місцевої державної адміністрації".

 

Директор Департаменту
взаємодії з органами влади

Н. О. Палій

Опрос