Идет загрузка документа (52 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка определения регуляторной базы активов субъектов естественных монополий в сфере электроэнергетики

Национальная комиссия; осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики
Порядок, Постановление от 11.07.2013 № 899
редакция действует с 09.10.2020

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ

ПОСТАНОВА

11.07.2013

м. Київ

N 899

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
19 липня 2013 р. за N 1221/23753

Про затвердження Порядку визначення регуляторної бази активів суб'єктів природних монополій у сфері електроенергетики

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики,
 від 10 січня 2014 року N 6
,
 
постановами Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
 від 8 жовтня 2015 року N 2562
,
від 26 серпня 2020 року N 1607
,
від 7 жовтня 2020 року N 1833

Відповідно до Закону України "Про природні монополії", Указів Президента України від 23 листопада 2011 року N 1059 "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики" та від 12 березня 2013 року N 128 "Про Національний план дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава" Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики,

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Порядок визначення регуляторної бази активів суб'єктів природних монополій у сфері електроенергетики (додається).

2. Управлінню цінової політики в електроенергетиці подати цю постанову на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

 

Голова Комісії

С. Тітенко

ПОГОДЖЕНО:

 

Міністр енергетики
та вугільної промисловості України

Е. Ставицький

Перший заступник
Міністра економічного розвитку
і торгівлі України

А. А. Максюта

Голова Антимонопольного комітету України

В. П. Цушко

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

 

ПОРЯДОК
визначення регуляторної бази активів суб'єктів природних монополій у сфері електроенергетики

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до Закону України "Про природні монополії".

1.2. Дія цього Порядку поширюється на суб'єктів господарювання, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії (далі - ліцензіати).

(пункт 1.2 у редакції постанови Національної комісії, що здійснює
 державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
 від 26.08.2020 р. N 1607)

1.3. Цей Порядок установлює механізм визначення ліцензіатами регуляторної бази активів, груп активів, що входять до складу регуляторної бази активів ліцензіатів, строки їх корисного використання та метод їх обліку для розрахунку необхідного доходу від провадження діяльності з розподілу електричної енергії.

(пункт 1.3 із змінами, внесеними згідно з постановою Національної
 комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
 комунальних послуг, від 26.08.2020 р. N 1607)

1.4. З метою нарахування амортизації на активи ліцензіата, що входять до складу регуляторної бази, ліцензіат має обґрунтовано розподіляти активи за ліцензованим та іншими видами господарської діяльності відповідно до порядку розподілу активів, витрат та доходів між видами господарської діяльності, затвердженого відповідним наказом підприємства.

(пункт 1.4 у редакції постанови Національної комісії, що здійснює
 державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
 від 26.08.2020 р. N 1607)

1.5. У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях:

легковий автомобіль - автомобіль, який за своєю конструкцією та обладнанням призначений для перевезення пасажирів з кількістю місць для сидіння не більше ніж дев'ять з місцем водія включно;

регуляторна база активів - сукупна вартість активів суб'єкта природних монополій, суб'єкта господарювання на суміжних ринках у сфері комбінованого виробництва електричної та теплової енергії, які використовуються для сфери діяльності, що підлягає регулюванню відповідно до Закону України "Про природні монополії".

II. Визначення регуляторної бази активів, яка створена на дату переходу до стимулюючого регулювання

2.1. Регуляторна база активів, яка створена на дату переходу до стимулюючого регулювання, визначається на підставі висновку про вартість активів, що є невід'ємною частиною звіту про оцінку таких активів, проведену відповідно до Методики оцінки активів суб'єктів природних монополій, суб'єктів господарювання на суміжних ринках у сфері комбінованого виробництва електричної та теплової енергії, затвердженої наказом Фонду державного майна України від 12 березня 2013 року N 293, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 29 березня 2013 року за N 522/23054 (далі - Методика оцінки), за умови отримання позитивного висновку рецензента звіту про оцінку активів щодо його відповідності нормативно-правовим актам з оцінки, який працює в органі державної влади, що здійснює державне регулювання оціночної діяльності.

2.2. У разі якщо перехід до стимулюючого регулювання відбувся пізніше, ніж через квартал після проведення незалежної оцінки активів ліцензіата, регуляторна база активів, яка створена на дату переходу до стимулюючого регулювання, визначається з урахуванням вартості активів, створених згідно із затвердженою, погодженою та схваленою відповідно до Порядку розроблення та подання на затвердження планів розвитку систем розподілу та інвестиційних програм операторів систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 04 вересня 2018 року N 955 (далі - Порядок формування інвестиційних програм), інвестиційною програмою та прийнятих на баланс, вибуття активів та амортизації за формулою

(абзац перший пункту 2.2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах
 енергетики та комунальних послуг, від 26.08.2020 р. N 1607)

РБА0 = РБА + І - ВА - РБА ґ

КПК
120

- Анов, тис. грн,

(1)

(формула пункту 2.2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики,
 від 10.01.2014 р. N 6
,
постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання
 у сферах енергетики та комунальних послуг, від 08.10.2015 р. N 2562)

де

РБА0 - регуляторна база активів, яка створена на дату переходу до стимулюючого регулювання, тис. грн;

РБА - регуляторна база активів, визначена на підставі переоціненої вартості активів за результатами незалежної оцінки, проведеної згідно з Методикою оцінки, з урахуванням пункту 2.3 цього розділу, тис. грн;

І - балансова первісна вартість активів, створених унаслідок придбання, нового будівництва, реконструкції, модернізації, добудови, дообладнання активів, за період від дати проведення незалежної оцінки активів до дати переходу до стимулюючого регулювання відповідно до інвестиційної програми, затвердженої, погодженої та схваленої відповідно до Порядку формування інвестиційних програм, а також за рахунок надання послуг з приєднання електроустановок замовників поза заходами інвестиційної програми, та активів, які отримані ліцензіатами на безоплатній основі, тис. грн;

(абзац шостий пункту 2.2 у редакції постанови Національної комісії, що
 здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
 від 26.08.2020 р. N 1607)

ВА - залишкова переоцінена вартість активів, що вибули за період від дати проведення незалежної оцінки активів до дати переходу до стимулюючого регулювання, тис. грн;

КПК - кількість повних кварталів від дати проведення незалежної оцінки активів до дати переходу до стимулюючого регулювання;

Анов - амортизація на активи, що були створені за період від дати проведення незалежної оцінки активів до дати переходу до стимулюючого регулювання, розрахована відповідно до пунктів 3.4, 3.5 розділу III цього Порядку, тис. грн.

2.3. До складу регуляторної бази активів, яка створена на дату переходу до стимулюючого регулювання, включаються активи, що безпосередньо використовуються для провадження ліцензованої діяльності з розподілу електричної енергії.

(пункт 2.3 із змінами, внесеними згідно з постановою Національної
 комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
 комунальних послуг, від 26.08.2020 р. N 1607)

2.4. Не включаються до складу регуляторної бази активів, яка створена на дату переходу до стимулюючого регулювання:

земельні ділянки та речові права на них;

невиробничі об'єкти необоротних активів (у тому числі об'єкти соціально-культурного призначення);

(абзац третій пункту 2.4 у редакції постанови Національної комісії, що
 здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
 від 26.08.2020 р. N 1607)

об'єкти незавершених капітальних інвестицій;

довгострокові фінансові інвестиції;

довгострокові біологічні активи;

довгострокова дебіторська заборгованість;

відстрочені податкові активи;

інші необоротні активи;

оборотні активи;

витрати майбутніх періодів.

2.5. Об'єкти незавершених капітальних інвестицій, вартість виконання робіт за якими була оплачена в межах виконання затвердженої, погодженої та схваленої відповідно до Порядку формування інвестиційних програм інвестиційної програми, у році, що передував року впровадження стимулюючого регулювання, але при цьому не були включені в цьому самому році до складу регуляторної бази активів, яка створена на дату переходу до стимулюючого регулювання, можуть бути включені до неї у році, наступному після року їх введення в експлуатацію.

2.6. Об'єкти незавершених капітальних інвестицій, вартість виконання робіт за якими була оплачена в межах виконання затвердженої, погодженої та схваленої відповідно до Порядку формування інвестиційних програм інвестиційної програми, у роках, що передували року впровадження стимулюючого регулювання, можуть бути включені до складу регуляторної бази активів, яка створена на дату переходу до стимулюючого регулювання, у році, наступному після року їх введення в експлуатацію, з урахуванням висновку про вартість активів, що є невід'ємною частиною звіту про оцінку таких активів, проведену відповідно до Методики оцінки.

2.7. Не включаються до складу регуляторної бази активів:

частина активів, що перевищують встановлені обмеження, - будівлі адміністративного призначення площею понад 10 м2 на 1 працюючого в ній за штатним розписом;

активи, для яких встановлені обмеження, - легкові автомобілі балансовою первісною вартістю понад 500 тис. грн за одиницю (без урахування податку на додану вартість) та легкові автомобілі, кількість яких перевищує 3 на 100 працівників.

(абзац третій пункту 2.7 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах
 енергетики та комунальних послуг, від 26.08.2020 р. N 1607)

2.8. Строк корисного використання активів, які створені на дату переходу до стимулюючого регулювання, для нарахування амортизації становить 30 років.

(абзац перший пункту 2.8 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики,
 від 10.01.2014 р. N 6
,
постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання
у сферах енергетики та комунальних послуг, від 08.10.2015 р. N 2562)

Річна амортизація на активи, які створені на дату переходу до стимулюючого регулювання, розраховується за формулою

А0 =

РБА0
30

, тис. грн,

(2)

(формула пункту 2.8 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики,
 від 10.01.2014 р. N 6
,
 постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання
у сферах енергетики та комунальних послуг, від 08.10.2015 р. N 2562)

2.9. Амортизація активів, які створені на дату переходу до стимулюючого регулювання, нараховується щокварталу із застосуванням прямолінійного методу.

2.10. Після переходу до стимулюючого регулювання у разі відчуження (вибуття) активів регуляторної бази активів, яка створена на дату переходу до стимулюючого регулювання, регуляторна норма доходу на регуляторну базу активів, яка створена на дату переходу до стимулюючого регулювання, та амортизація на суму вартості цих активів не нараховуються починаючи з кварталу, наступного за кварталом відчуження (вибуття) цих активів.

(пункт 2.10 у редакції постанови Національної комісії, що здійснює
 державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
 від 26.08.2020 р. N 1607)

III. Визначення регуляторної бази активів, яка створена після переходу до стимулюючого регулювання

3.1. До складу регуляторної бази активів, яка створена після переходу до стимулюючого регулювання, включаються активи, що безпосередньо використовуються для здійснення ліцензованої діяльності з розподілу електричної енергії та були створені відповідно до інвестиційної програми, затвердженої, погодженої та схваленої відповідно до Порядку формування інвестиційних програм.

(пункт 3.1 у редакції постанови Національної комісії, що здійснює
 державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
 від 26.08.2020 р. N 1607)

3.2. Об'єкти незавершених капітальних інвестицій, вартість виконання робіт за якими була оплачена в межах виконання затвердженої, погодженої та схваленої відповідно до Порядку формування інвестиційних програм інвестиційної програми, у роках, наступних за роками після впровадження стимулюючого регулювання, можуть бути включені до складу регуляторної бази активів, яка створена після переходу до стимулюючого регулювання, у році, наступному після року їх введення в експлуатацію.

3.3. Не включаються до складу регуляторної бази активів, яка створена після переходу до стимулюючого регулювання, невиробничі об'єкти необоротних активів (у тому числі об'єкти соціально-культурного призначення) та активи, для яких встановлені обмеження, - легкові автомобілі балансовою первісною вартістю понад 500 тис. грн за одиницю (без урахування податку на додану вартість).

(пункт 3.3 у редакції постанови Національної комісії, що здійснює
 державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
 від 26.08.2020 р. N 1607)

3.4. Амортизація на активи, які створені після переходу до стимулюючого регулювання, нараховується із застосуванням прямолінійного методу щокварталу з урахуванням строків їх корисного використання згідно з додатком до цього Порядку.

(пункт 3.4 із змінами, внесеними згідно з постановою Національної
 комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
 комунальних послуг, від 26.08.2020 р. N 1607)

3.5. Нарахування амортизації на активи, які створені після переходу до стимулюючого регулювання, здійснюється протягом строку їх корисного використання згідно з додатком до цього Порядку і призупиняється на період виведення їх з експлуатації, що перевищує 3 місяці (з метою реконструкції, модернізації, добудови, дообладнання та консервації та інших причин), на підставі документів, які свідчать про виведення таких основних засобів з експлуатації. Нарахування амортизації припиняється з кварталу, наступного за кварталом виведення активу з експлуатації, та відновлюється з кварталу, наступного за кварталом введення в експлуатацію таких активів.

(пункт 3.5 із змінами, внесеними згідно з постановою Національної
 комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
 комунальних послуг, від 26.08.2020 р. N 1607)

 

Заступник начальника управління
цінової політики в електроенергетиці

О. Осадча

 

Групи активів ліцензіатів з розподілу електричної енергії, які входять до складу регуляторної бази, яка створена після переходу до стимулюючого регулювання, та строки їх корисного використання

N з/п

Групи активів

Строки корисного використання,
років

1

Група 1 - Будівлі, споруди, передавальні пристрої, перетворювальне (розподільне) обладнання, у т. ч.:

 

2

Будівлі, у т. ч.:

 

2.1

будівлі технологічного (виробничого) призначення

50

2.2

будівлі інфраструктурні (інженерна інфраструктура, склади, транспорт)

50

2.3

будівлі адміністративного призначення

70

3

Споруди

30

4

Лінії електропередач, у т. ч.:

 

4.1

ПЛ1-220 кВ

40

4.2

ПЛ1-154 кВ

40

4.3

ПЛ1-110 кВ

40

4.4

ПЛ1-35 кВ

40

4.5

ПЛ1-10 (6) кВ

30

4.6

ПЛ1-0,38 кВ

30

4.7

КЛ2-220 кВ

30

4.8

КЛ2-154 кВ

30

4.9

КЛ2-110 кВ

30

4.10

КЛ2-35 кВ

30

4.11

КЛ2-10 (6) кВ

30

4.12

КЛ2-0,38 кВ

30

5

Перетворювальне (розподільне) обладнання, у т. ч.:

 

5.1

ПС3-154 кВ

35

5.2

ПС3-110 кВ

35

5.3

ПС3-35 кВ

35

5.4

трансформатори 150 кВ

30

5.5

трансформатори 110 кВ

30

5.6

трансформатори 35 кВ

30

5.7

ЗТП4 10 (6)/0,4 кВ

25

5.8

КТП5 10(6)/0,4 кВ з трансформаторами, кВ·А

25

5.9

ЩТП6 10(6)/0,4 кВ з трансформаторами, кВ·А

25

5.10

КТПММ7 10(6)/0,4 кВ з трансформаторами, кВ·А

25

6

Група 2 - Машини та обладнання, у т. ч.:

 

6.1

Технологічне обладнання

25

6.2

Вимірювальні прилади, телемеханіка та РЗА8

15

6.3

Обладнання систем зв'язку

15

6.4

Обчислювальна техніка

7

7

Група 3 - Транспортні засоби

10

8

Група 4 - Меблі

15

9

Група 5 - Інвентар

5

10

Група 6 - Програмне забезпечення

7

11

Група 7 - Інші активи

15

____________
1 Повітряні лінії

2 Кабельні лінії

3 Підстанція

4 Закрита трансформаторна підстанція

5 Комплектна трансформаторна підстанція

6 Щоглова трансформаторна підстанція

7 Комплектна трансформаторна підстанція міських мереж

8 Релейно-захисна автоматика

(додаток із змінами, внесеними згідно з постановою Національної
 комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
 комунальних послуг, від 26.08.2020 р. N 1607
,
у редакції постанови Національної комісії, що здійснює державне
 регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 07.10.2020 р. N 1833)

 

Групи активів ліцензіатів з постачання електричної енергії за регульованим тарифом, які входять до складу регуляторної бази, яка створена після переходу до стимулюючого регулювання, та строки їх корисного використання

Додаток 2 виключено
(згідно з постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання
у сферах енергетики та комунальних послуг, від 26 серпня 2020 року N 1607,
у зв'язку з цим додаток 1 вважати додатком)

____________

Опрос