Идет загрузка документа (72 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об отдельных вопросах организации работы по социальным выплатам в органах внутренних дел Украины

МВД
Приказ, Инструкция от 25.06.2013 № 611
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

25.06.2013

м. Київ

N 611

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
18 липня 2013 р. за N 1213/23745

Про окремі питання організації роботи із соціальних виплат в органах внутрішніх справ України

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Міністерства внутрішніх справ України
 від 18 травня 2015 року N 575

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства  внутрішніх справ України
 від 4 травня 2016 року N 351)

Відповідно до підпунктів 43, 45 пункту 4 та пункту 9 Положення про Міністерство внутрішніх справ України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року N 383, постанови Кабінету Міністрів України від 02 листопада 2006 року N 1522 "Про передачу органам Пенсійного фонду України функцій з призначення і виплати пенсій деяким категоріям громадян", постанови правління Пенсійного фонду України від 30 січня 2007 року N 3-1 "Про затвердження Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 15 лютого 2007 року за N 135/13402, та з метою приведення нормативно-правового акта у відповідність до законодавства України

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про організацію роботи з оформлення документів для призначення пенсій та отримання пільг військовослужбовцям Національної гвардії України, особам рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ України, звільненим зі служби, та членам їх сімей, що додається.

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 18.05.2015 р. N 575)

2. Департаменту фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку МВС України (Копитов С. М.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства внутрішніх справ України від 31 жовтня 2003 року N 1276 "Про затвердження Інструкції про організацію роботи з пенсійного забезпечення військовослужбовців внутрішніх військ та осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ України і членів їхніх сімей", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 16 грудня 2003 року за N 1161/8482.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Лекаря С. І.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр
генерал внутрішньої служби України

В. Ю. Захарченко

 

ІНСТРУКЦІЯ
про організацію роботи з оформлення документів для призначення пенсій та отримання пільг військовослужбовцям Національної гвардії України, особам рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ України, звільненим зі служби, та членам їх сімей

(У заголовку та тексті слова "внутрішні війська" в усіх відмінках замінено словами "Національна гвардія України" у відповідних відмінках згідно з наказом Міністерства внутрішніх справ України від 18 травня 2015 року N 575)

I. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція розроблена відповідно до Законів України "Про міліцію", "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", "Про Національну гвардію України", "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" (далі - Закон про пенсійне забезпечення), "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист", постанов Кабінету Міністрів України від 17 липня 1992 року N 393 "Про порядок обчислення вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та членам їхніх сімей", від 13 лютого 2008 року N 45 "Про затвердження Порядку проведення перерахунку пенсій, призначених відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 1992 р. N 393", постанови правління Пенсійного фонду України від 30 січня 2007 року N 3-1 "Про затвердження Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 15 лютого 2007 року за N 135/13402 (далі - Порядок).

(пункт 1.1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 18.05.2015 р. N 575)

1.2. Робота в Міністерстві внутрішніх справ України з оформлення документів для призначення пенсій та отримання пільг військовослужбовцям Національної гвардії України, особам рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ України, звільненим зі служби, та членам їх сімей здійснюється з метою своєчасного та повного оформлення документів для призначення їм пенсій, а також всебічного сприяння в отриманні ними пільг.

1.3. До роботи з оформлення документів для призначення пенсій та отримання пільг в органах внутрішніх справ України належать:

оформлення та подання документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону про пенсійне забезпечення;

видача в установленому порядку посвідчень, довідок, листів талонів на встановлені чинним законодавством пільги;

підготовка та подання до територіальних органів Пенсійного фонду України довідок про розмір грошового забезпечення для перерахунку пенсій згідно з чинним законодавством.

1.4. Службове листування та діловодство з питань оформлення документів для призначення пенсій та отримання пільг військовослужбовцям Національної гвардії України, особам рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ України, звільненим зі служби, та членам їх сімей та подання їх до територіальних органів Пенсійного фонду України здійснюються відповідно до чинного законодавства України.

II. Структурні підрозділи, які здійснюють роботу з оформлення документів для призначення пенсій та отримання пільг військовослужбовцям Національної гвардії України, особам рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ України, звільненим зі служби, та членам їх сімей

2.1. Робота з оформлення документів для призначення пенсій та отримання пільг військовослужбовцям Національної гвардії України, особам рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ України, звільненим зі служби, та членам їх сімей здійснюється відповідними структурними підрозділами фінансового та кадрового забезпечення головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

Уповноваженим структурним підрозділом у Міністерстві внутрішніх справ України з підготовки та подання документів про призначення пенсій до територіальних органів Пенсійного фонду України є відділ соціальних виплат Департаменту фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку МВС України, відділи, відділення, сектори забезпечення соціальних виплат управлінь, відділів фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі - уповноважений структурний підрозділ).

Загальне методичне керівництво роботою з оформлення документів для призначення пенсій та отримання пільг військовослужбовцям Національної гвардії України, особам рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ України, звільненим зі служби, та членам їх сімей здійснює відділ соціальних виплат Департаменту фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку МВС України.

2.2. На підрозділи кадрового забезпечення в системі МВС України покладаються:

2.2.1. Підготовка розрахунку вислуги років на пенсію (додаток 1) та подання його до уповноваженого структурного підрозділу.

2.2.2. Надання особам із числа працівників органів внутрішніх справ України, які звільнені зі служби без права на пенсію, посвідчень "Учасник бойових дій", листів талонів на право одержання проїзних документів (квитків) відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" та довідок про право на пільги, передбачених для них законодавством.

2.2.3. Організація роботи з вивчення особовим складом органів внутрішніх справ України законодавства з пенсійного забезпечення.

2.3. На уповноважений структурний підрозділ покладаються:

2.3.1. Підготовка та подання до територіальних органів Пенсійного фонду України документів для призначення пенсій військовослужбовцям Національної гвардії України, особам рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ України, звільненим зі служби, та членам їх сімей.

2.3.2. Надання особам, звільненим зі служби на пенсію, посвідчень "Ветеран органів внутрішніх справ", "Учасник бойових дій " і листів талонів на право одержання проїзних документів (квитків) відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", а також особам, яким призначено пенсію, та членам їх сімей довідок про право на пільги, передбачених для них законодавством.

2.3.3. Розгляд листів та звернень із питань оформлення документів для призначення та перерахунку пенсій, для отримання пільг, а також здійснення прийому громадян, які звертаються з цих питань.

2.3.4. Взаємодія з територіальними органами Пенсійного фонду України з питань оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій.

2.3.5. Визначення розміру грошового забезпечення для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону про пенсійне забезпечення.

2.3.6. Ведення обліку осіб, яким призначено пенсію, які обслуговуються, а також ветеранів органів внутрішніх справ та учасників бойових дій з їх числа. Взаємодія з територіальними органами Пенсійного фонду України стосовно осіб, яким призначено (припинено) виплату пенсій.

2.3.7. Надання звітності та інформації про роботу з оформлення документів для призначення пенсій та отримання пільг військовослужбовцям Національної гвардії України, особам рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ України, звільненим зі служби, та членам їх сімей.

III. Підготовка та оформлення матеріалів для призначення та перерахунку пенсій

3.1. Підрозділи кадрового забезпечення не пізніше 10 днів після звільнення зі служби чи загибелі (смерті) військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ України готують розрахунок вислуги років на пенсію та подають його до уповноваженого структурного підрозділу.

3.1.1. До розрахунку вислуги років на пенсію підрозділи кадрового забезпечення додають такі документи:

витяг з наказу про звільнення або виключення годувальника зі списків особового складу у зв'язку зі смертю;

копію військового квитка;

копію трудової книжки або документи на підтвердження трудового стажу.

У випадку призначення пенсії в разі втрати годувальника додатково подаються документи про обставини загибелі чи смерті внаслідок поранення, контузії, каліцтва, одержаних під час проходження служби при виконанні службових обов'язків (обов'язків військової служби).

3.1.2. Для підготовки розрахунку вислуги років на пенсію попередньо перевіряються дані про проходження служби, уточнюються і підтверджуються періоди, які підлягають зарахуванню на пільгових умовах, після чого складається розрахунок вислуги років, який погоджується з уповноваженим структурним підрозділом і доводиться до відома особи, якій оформлюється пенсія.

У разі незгоди з обрахунком окремих періодів вислуги років, які передбачають довготривале їх підтвердження або спростування, пенсія призначається за неоспорюваною вислугою років (за згодою особи, якій оформлюється пенсія). Розгляд спірних питань з обрахування вислуги років здійснюється спільно працівниками підрозділів кадрового, фінансового, юридичного забезпечення та підрозділів, у яких проходив службу працівник, із залученням особи, якій оформлюється пенсія.

3.1.3. У вислугу років зараховуються тільки періоди, які підтверджені наказами.

Окремі періоди служби за відсутності документів і неможливості їх одержання через відсутність архівних даних підтверджуються наказами по особовому складу.

Зазначені накази видаються на підставі мотивованих висновків про підтвердження служби після вивчення усіх даних та документів, що підтверджують проходження служби в окремі періоди. Ці документи повинні бути перераховані у висновку.

3.1.4. При обчисленні вислуги років на пільгових умовах слід керуватися записами в особовій справі.

3.1.5. Обчислена вислуга років (у календарному порядку і окремо на пільгових умовах) вказується в наказі про звільнення.

3.1.6. Якщо після звільнення особа, якій призначена пенсія, подала додаткові документи, які підтверджують невраховані періоди служби, які впливають на збільшення пенсії, до наказу про звільнення вносяться відповідні зміни.

3.1.7. При оформленні пенсії за пунктом "б" частини першої статті 12 Закону про пенсійне забезпечення у розрахунок вислуги років включаються всі види трудової діяльності, що зараховуються в стаж роботи відповідно до частини другої ст. 24 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

3.2. Особа, якій оформлюється пенсія, протягом 10 днів після надходження до уповноваженого структурного підрозділу розрахунку вислуги років звертається до уповноваженого структурного підрозділу та надає документи, необхідні для призначення пенсії.

У разі якщо протягом вказаного строку особа не надає документів до уповноваженого структурного підрозділу, розрахунок вислуги років повертається до кадрового підрозділу для долучення до особової справи.

Після отримання заяви про призначення пенсії на запит уповноваженого структурного підрозділу розрахунок вислуги років вилучається з особової справи та скеровується уповноваженому структурному підрозділу.

3.3. Грошовий атестат та довідка про щомісячні додаткові види грошового забезпечення (надбавки, доплати, підвищення та премії за 24 останні календарні місяці служби підряд перед звільненням), що подається для призначення пенсії відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" (додаток 2) подаються уповноваженому структурному підрозділу бухгалтерією структурного підрозділу за місцем проходження служби не пізніше 10 днів після отримання наказу про звільнення або виключення годувальника зі списків особового складу у зв'язку зі смертю.

3.4. Документи для призначення пенсій за вислугу років та по інвалідності особами, звільненими зі служби, які мають право на пенсію згідно із Законом про пенсійне забезпечення, а про призначення пенсії у разі втрати годувальника - членами сім'ї померлого годувальника, якому на дату смерті не було призначено пенсію, подаються до органів, що призначають пенсії, через уповноважені структурні підрозділи Міністерства внутрішніх справ України.

3.5. Уповноважений структурний підрозділ повинен:

3.5.1. Прийняти від особи, якій оформлюється пенсія, заяву про призначення (перерахунок) пенсії та документи згідно з Порядком.

3.5.2. Оформити облікову справу особи, якій призначено пенсію, зареєструвати її в книзі обліку осіб, яким призначено пенсію (додаток 3).

Облікова справа особи, якій призначено пенсію, комплектується розрахунком вислуги років та копіями документів, які необхідні для призначення пенсій. Облікові справи осіб, яким призначено пенсію, зберігаються в спеціально обладнаних сховищах, відповідальним за їх збереження є керівник уповноваженого структурного підрозділу.

3.5.3. Підготувати подання про призначення пенсії згідно з Порядком та ознайомити з ним особу, якій оформлюється пенсія.

3.5.4. У 10-денний строк з дня одержання заяви направити до територіальних органів Пенсійного фонду України за місцем проживання особи, якій оформлюється пенсія, документи, передбачені пунктами 7, 10 та 12 Порядку.

Розписка-повідомлення згідно з додатком 4 до пункту 14 Порядку долучається до облікової справи особи, якій призначена пенсія.

3.5.5. При обранні особою, якій оформлюється пенсія, іншого місця постійного проживання матеріали для призначення пенсії за її заявою направляються до відповідного уповноваженого структурного підрозділу головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

3.5.6. Матеріали на призначення пенсій, які надійшли з інших органів внутрішніх справ України, оформлюються в облікову справу особи, якій призначена пенсія, та реєструються в книзі обліку осіб, яким призначена пенсія.

3.5.7. Уповноважений структурний підрозділ веде облік осіб, яким призначена пенсія, які обслуговуються. Окремо ведеться облік ветеранів органів внутрішніх справ та учасників бойових дій.

3.6. Уповноважений структурний підрозділ зобов'язаний перевірити правильність оформлення поданих матеріалів для призначення пенсії, відповідність викладених у них відомостей про особу даним паспорта та іншим документам.

3.7. На запит територіальних органів Пенсійного фонду України уповноважені структурні підрозділи готують довідки про розмір грошового забезпечення для призначення та перерахунку пенсій особам, які мають право на пенсію згідно із Законом про пенсійне забезпечення.

На період підготовки довідок про грошове забезпечення для масового перерахунку пенсій уповноважений структурний підрозділ має право залучати до цієї роботи необхідну кількість спеціалістів на договірних умовах.

3.8. Уповноважений структурний підрозділ та підрозділи кадрового забезпечення мають право витребовувати від інших підрозділів органів внутрішніх справ та осіб, яким оформлюється пенсія, дооформлення поданих документів, а також подання додаткових документів, потреба в яких виникає під час роботи з матеріалами для призначення пенсії.

IV. Організація контролю за роботою з оформлення документів для призначення пенсій та отримання пільг військовослужбовцям Національної гвардії України, особам рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ України, звільненим зі служби, та членам їх сімей

Відділ соціальних виплат Департаменту фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку МВС України здійснює контроль за:

станом роботи з оформлення документів для призначення пенсій та отримання пільг військовослужбовцям Національної гвардії України, особам рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ України, звільненим зі служби, та членам їх сімей;

забезпеченням правильності і своєчасності оформлення документів для призначення пенсій та їх подання до органів, що призначають пенсії;

визначенням розміру грошового забезпечення, з якого здійснюється перерахунок пенсій;

повнотою і своєчасністю розгляду звернень з питань оформлення документів для призначення пенсій та отримання пільг.

V. Звітність з питань соціальних виплат

Уповноважені структурні підрозділи щороку, до 20 січня місяця, наступного за звітним, подають до відділу соціальних виплат Департаменту фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку МВС України показники роботи підрозділів забезпечення соціальних виплат з оформлення документів для призначення пенсій та отримання пільг військовослужбовцям Національної гвардії України, особам рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ України, звільненим зі служби, та членам їх сімей (додаток 4).

 

Директор Департаменту
фінансового забезпечення
та бухгалтерського обліку
МВС України

С. М. Копитов

 

Особистий номер ________

РОЗРАХУНОК

вислуги років на пенсію _________________________________________________________________
                                                                                        (спеціальне (військове) звання, прізвище, ім'я, по батькові,
______________________________________________________________________________________
                                                                                                 посада, найменування органу)
______________________________________________________________________________________
                                                                                          (число, місяць, рік і місце народження)

Останнє військове звання ______________ присвоєно наказом ________________________________
                                                                                                                                                      (найменування органу, який видав наказ)

До вислуги років для призначення пенсії по лінії МВС України зараховується:

Займана посада, найменування органу

Найменування органу, який видав наказ про призначення, дата і N наказу

З якого до якого часу, дата

Вислуга років, місяців, днів

календарна

коефіцієнт

пільгова

 
 

 

 

 

 

 

Підстава:

 
 

 

 

 

 

 

Підстава:
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Вислуга років згідно з розрахунком на "___" ____________ 20__ року становить:
час служби в календарному обчисленні - __________________________________________________,
час служби в пільговому обчисленні (без урахування календарної вислуги) - ____________________,
час навчання - _____________________________________________,
загальний трудовий стаж - __________________________________.

Вислуга років для призначення пенсії на "___" ____________ 20__ року становить ___ років _____ місяців ______ днів.

Особову справу працівника ______________________________________________________________ 
                                                                                                                    (прізвище, ініціали звільненого)
за N ____ буде передано на зберігання до архіву _____________________________________________
                                                                                                                                        (найменування органу внутрішніх
______________________________________________________________________________________
                                                                                 справ, де зберігається особова справа)

Розрахунок склали та перевірили: _________________________________________________________
                                                                                                        (посада, звання і підпис працівника підрозділу кадрового ______________________________________________________________________________________
                                                                                     забезпечення, який склав розрахунок)

__________________________________
(посада, звання і підпис керівника підрозділу комплектування)

________________________________________
(посада, звання і підпис керівника ДФЗБО (УФЗБО,
ВФЗБО) МВС (ГУМВС, УМВС)

 ______________________________________________
(посада, звання і підпис керівника уповноваженого структурного підрозділу)

Розрахунок вислуги років складений на підставі особової справи N _________

З вислугою років, вказаною у розрахунку вислуги років на пенсію, ознайомлений та погоджуюся
______________________________________________________________________________________
                                                           (підпис особи, якій оформлюється пенсія, дата ознайомлення)
______________________________________________________________________________________
                                                       (звання, прізвище, ініціали особи рядового, начальницького складу)
звільнений з органів внутрішніх справ в запас, у відставку (непотрібне закреслити) відповідно до пункту __________ Положення про проходження служби рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 1991 року N 114,
_____________________________________________________________________________________
                                                               (найменування органу, який видав наказ)

N _________ від "___" ____________ 20__ року

з ___________________
           (дата звільнення)

________________________________________________________
 (посада, звання і підпис керівника підрозділу кадрового забезпечення/органу)

М. П.

"___" ____________ 20__ року

Примітки:

1. Після кожного запису про службу, що враховується на пільгових умовах, вказується підстава для пільгового зарахування служби.

2. При призначенні пенсії відповідно до пункту "б" частини першої статті 12 Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" перед вислугою років указується загальний трудовий стаж на підставі трудової книжки, довідок, що засвідчують трудовий стаж.

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 18.05.2015 р. N 575)

 

ДОВІДКА
про щомісячні додаткові види грошового забезпечення (надбавки, доплати, підвищення та премії за 24 останні календарні місяці служби підряд перед звільненням), що подається для призначення пенсії відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб"

видана ___________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

про те, що додаткові види грошового забезпечення за період з __ __ 20__ року по __ __ 20__ року становили:

Рік

Місяць

Надбавки (грн)

Премія (грн)

Назва

Назва

Назва

Назва

Назва

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЬОГО:

 

 

 

 

 

 

Сума для нарахування пенсії:

 

 

 

 

 

 

Примітка: На всі виплати, включені в довідку, нараховано єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, а до 01 січня 2011 року - страхові внески на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування.

Начальник фінансового підрозділу

________________
(підпис)

______________________________
(П. І. Б.)

Бухгалтер

________________
(підпис)

______________________________
(П. І. Б.)

М. П.

(додаток 2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 18.05.2015 р. N 575)

 

Книга обліку осіб, яким призначено пенсію

N з/п

Дата реєстрації

Прізвище, ім'я, по батькові пенсіонера

Місце служби, посада, звання

Вид пенсії

Відмітка про отримання заяви про призначення пенсії
(дата, підпис особи, якій оформлюється пенсія)

Позначка про надходження, пересилання матеріалів на пенсію

за вислугу років
(__ років)

по інвалідності
(__ група інвалідності)

у разі втрати годувальника
(кількість утриманців)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(додаток 3 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 18.05.2015 р. N 575)

 

ПОКАЗНИКИ

роботи підрозділів забезпечення соціальних виплат з оформлення документів для призначення пенсій та отримання пільг військовослужбовцям Національної гвардії України, особам рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ України, звільненим зі служби, та членам їх сімей

____________________________________________________________
(найменування ГУМВС, УМВС)

за ____ рік

1. Загальна кількість документів для призначення пенсій, поданих до органів Пенсійного фонду України, з них:

Вид пенсії

Кількість осіб

за вислугу років

 

по інвалідності -
у тому числі:

 

I група

 

II група

 

III група

 

У разі втрати годувальника

 

Усього:

 

2. Кількість документів, поданих у звітному році:

Вид пенсії

Усього

Призначених вперше

Призначених за архівними пенсійними справами

Переїхали з країн Співдружності Незалежних Держав

За вислугу років

 

 

 

 

По інвалідності

 

 

 

 

У разі втрати
годувальника

 

 

 

 

Усього:

 

 

 

 

3. Із загальної кількості поданих документів для призначення пенсій:

Вид пенсії у розрізі звань

Кількість
осіб

Вищий начальницький склад, з них:
за вислугу років
по інвалідності
у разі втрати годувальника

Старший начальницький склад, з них:
за вислугу років
по інвалідності
у разі втрати годувальника

Середній начальницький склад, з них:
за вислугу років
по інвалідності
у разі втрати годувальника

Рядовий і молодший начальницький склад, з них:
за вислугу років
по інвалідності
у разі втрати годувальника

Військовослужбовці, з них:
за вислугу років
по інвалідності
у разі втрати годувальника

 

4. Кількість інвалідів війни, які мають право на одержання компенсації замість путівок на санаторно-курортне лікування:

Інваліди війни

У звітному році

Проект на наступний рік

I групи
II групи
III групи

 

 

5. Надання одноразової матеріальної допомоги пенсіонерам:

Кількість осіб, яким надавалася матеріальна допомога

Середній розмір матеріальної допомоги (грн)

Усього виплачено матеріальної допомоги за рік

За рахунок яких коштів надавалася допомога

 

 

 

 

6. Звіт про використання бланків:

Найменування

Кількість на 1 січня звітного року

За рік

Залишок на кінець звітного року

прибуток

видаток

посвідчення:

 

 

 

 

учасник бойових дій

 

 

 

 

ветеран органів внутрішніх справ

 

 

 

 

листи талонів на право одержання проїзних документів (квитків):

 

 

 

 

50 % знижка по Україні

 

 

 

 

50 % знижка по СНД

 

 

 

 

7. Відомості про працівників:

N з/п

Посада, категорія, оклад

Прізвище, ім'я, по батькові

Спеціальне звання, дата присвоєння

Дата народження

Освіта

Службовий телефон

 

 

 

 

 

 

 

Керівник УФЗБО, ВФЗБО

(додаток 4 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 18.05.2015 р. N 575)

____________

Опрос