Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в приказ Министерства транспорта и связи Украины от 02 июля 2010 года N 429

Министерство инфраструктуры Украины
Приказ от 01.07.2013 № 437
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

01.07.2013

м. Київ

N 437

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
18 липня 2013 р. за N 1212/23744

Про внесення змін до наказу Міністерства транспорту та зв'язку України від 02 липня 2010 року N 429

Наказ втратив чинність
(у зв'язку з втратою чинності
наказом Міністерства транспорту та зв'язку України
 від 2 липня 2010 року N 429
згідно з
 наказом Міністерства інфраструктури України
 від 13 серпня 2015 року N 310)

Відповідно до Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", підпункту 4.2.1 підпункту 4.2 пункту 4 Положення про Міністерство інфраструктури України, затвердженого Указом Президента України від 12 травня 2011 року N 581, постанови Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 року N 1698 "Про затвердження переліку органів ліцензування" та з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність до законодавства України

НАКАЗУЮ:

1. У заголовку та пункті 1 наказу Міністерства транспорту та зв'язку України від 02 липня 2010 року N 429 "Про затвердження Положення про порядок контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом відповідно до видів робіт, визначених Законом України "Про автомобільний транспорт", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 липня 2010 року за N 561/17856, слова "і вантажів автомобільним транспортом відповідно до видів робіт, визначених Законом України "Про автомобільний транспорт" замінити словами ", небезпечних вантажів, багажу автомобільним транспортом".

2. Унести до Положення про порядок контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом відповідно до видів робіт, визначених Законом України "Про автомобільний транспорт", затвердженого наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 02 липня 2010 року N 429, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 липня 2010 року за N 561/17856, такі зміни:

1) у тексті Положення:

слово "Головавтотрансінспекція" в усіх відмінках замінити словом "Укртрансінспекція" у відповідному відмінку;

слова "територіальні управління" в усіх відмінках замінити словами "територіальні органи" у відповідних відмінках;

2) у розділі I:

у пункті 1.1 слова "і вантажів автомобільним транспортом відповідно до видів робіт, визначених Законом України "Про автомобільний транспорт" замінити словами ", небезпечних вантажів, багажу автомобільним транспортом";

в абзаці другому пункту 1.3 слова "Головна державна інспекція на автомобільному транспорті" замінити словами "Державна інспекція України з безпеки на наземному транспорті";

доповнити розділ новим пунктом такого змісту:

"1.4. Контролю за додержанням ліцензіатами Ліцензійних умов у разі безперервності ліцензованої господарської діяльності ліцензіата підлягає увесь період такої діяльності з часу останньої планової перевірки суб'єкта господарювання.";

3) у розділі II:

у пункті 2.1 слова "і вантажів автомобільним транспортом відповідно до видів робіт, визначених Законом України "Про автомобільний транспорт" замінити словами ", небезпечних вантажів, багажу автомобільним транспортом";

в абзаці другому пункту 2.4 слово "Держкомпідприємництва" замінити словом "Держпідприємництва";

4) пункт 3.2 розділу III доповнити новим абзацом такого змісту:

"об'єктивно та неухильно здійснювати перевірку додержання ліцензіатами Ліцензійних умов у межах повноважень, передбачених законодавством.";

5) підпункт 5.3.1 пункту 5.3 розділу V після абзацу дев'ятого доповнити новим абзацом десятим такого змісту:

"повноту виконання робіт за умовами договору та виконання вимог щодо кількості транспортних засобів, пристосованих для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями;".

У зв'язку з цим абзац десятий вважати абзацом одинадцятим;

6) у розділі VII:

у пункті 7.7:

підпункт 7.7.1 після слів "відповідної кваліфікації" доповнити словами "та відповідних документів щодо підтвердження кваліфікації;";

підпункт 7.7.7 викласти в такій редакції:

"7.7.7. Допуск до надання послуг з перевезень (на лінію, в рейс) автотранспортних засобів, які не пройшли планового технічного обслуговування, передрейсову (післярейсову) перевірку технічного стану та санітарного стану, не мають сертифікатів відповідності колісних транспортних засобів;";

7) у пункті 10.1 розділу X слова "Державному комітеті України з питань регуляторної політики та підприємництва" замінити словами "Державній службі України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва"; слово "Держкомпідприємництвом" замінити словом "Держпідприємництвом";

8) у додатках 4 - 7:

слова та цифри "у приміщенні Мінтрансзв'язку (м. Київ, проспект Перемоги, 14)" замінити словами "за адресою: ________________"; слова "У разі пред'явлення цього запрошення службі охорони приміщення Мінтрансзв'язку не раніше ніж о ___ год. ___ хв. пред'явника буде проінформовано про номер кабінету, в якому відбувається чергове засідання Ліцензійної комісії" виключити.

3. Державній інспекції України з безпеки на наземному транспорті забезпечити:

1) подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку;

2) оприлюднення цього наказу на офіційному сайті Міністерства інфраструктури України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Єфименка К. О.

 

Міністр

В. В. Козак

ПОГОДЖЕНО:

 

В. о. Голови
Державної інспекції України
з безпеки на наземному транспорті

В. Ф. Котяй

Голова
Антимонопольного комітету України

В. П. Цушко

Т. в. о. Голови Державної служби
України з питань регуляторної
політики та розвитку підприємництва

О. Ю. Потімков

Опрос