Идет загрузка документа (196 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении форм и Порядка расчета налоговых обязательств по налогу на прибыль нерезидентов, осуществляющих деятельность на территории Украины через постоянное представительство

Минфин
Порядок, Форма, Приказ от 25.06.2013 № 610
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

25.06.2013

м. Київ

N 610

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
18 липня 2013 р. за N 1205/23737

Про затвердження форм та Порядку розрахунку податкових зобов'язань з податку на прибуток нерезидентів, які провадять діяльність на території України через постійне представництво

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства фінансів України
 від 13 червня 2016 року N 544)

Відповідно до пункту 46.5 статті 46 глави 2 розділу II та пункту 160.3 статті 160 розділу III Податкового кодексу України

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок розрахунку податкових зобов'язань з податку на прибуток нерезидентів, які провадять діяльність на території України через постійне представництво;

форму Розрахунку оподатковуваного прибутку та податку на прибуток нерезидента, який провадить діяльність на території України через постійне представництво, на підставі складення відокремленого балансу фінансово-господарської діяльності;

форму Розрахунку оподатковуваного прибутку та податку на прибуток постійного представництва нерезидента, що здійснюється органом державної податкової служби.

2. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Чмерук М. О.), Департаменту координації нормотворчої та методологічної роботи з питань оподаткування Міністерства доходів і зборів України (Привалова Н. Є.) у встановленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

3. Департаменту оподаткування контролю об'єктів та операцій Міністерства доходів і зборів України (Павелко Л. Г.):

у триденний строк від дня державної реєстрації цього наказу у Міністерстві юстиції України забезпечити розробку алгоритмів контролю за прийманням та автоматизованою обробкою Розрахунку оподатковуваного прибутку та податку на прибуток нерезидента, який провадить діяльність на території України через постійне представництво, на підставі складення відокремленого балансу фінансово-господарської діяльності та Розрахунку оподатковуваного прибутку та податку на прибуток постійного представництва нерезидента, що здійснюється органом державної податкової служби;

доопрацювати програмне забезпечення із приймання та обробки податкової звітності платників податків у частині обробки даних Розрахунку оподатковуваного прибутку та податку на прибуток нерезидента, який провадить діяльність на території України через постійне представництво, на підставі складення відокремленого балансу фінансово-господарської діяльності та Розрахунку оподатковуваного прибутку та податку на прибуток постійного представництва нерезидента, що здійснюється органом державної податкової служби, у порядку та строки, визначені для створення інформаційних систем.

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державної податкової адміністрації України від 28 лютого 2011 року N 115 "Про затвердження форм та Порядку розрахунку податкових зобов'язань нерезидентів, які провадять діяльність на території України через постійне представництво", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28 березня 2011 року за N 399/19137.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Мярковського А. І.

 

Міністр

Ю. Колобов

ПОГОДЖЕНО:

 

Міністр доходів і зборів України

О. В. Клименко

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

 

Порядок розрахунку
податкових зобов'язань з податку на прибуток нерезидентів, які провадять діяльність на території України через постійне представництво

I. Загальні положення

1. Цей Порядок розроблено відповідно до положень пунктів 160.3 та 160.8 статті 160 розділу III Податкового кодексу України (далі - Кодекс).

2. Цей Порядок застосовується постійними представництвами, визначення яких наведено у підпункті 14.1.193 пункту 14.1 статті 14 розділу I Кодексу і які є платниками податку на прибуток (далі - платники податку) відповідно до розділу III Кодексу.

3. Постійне представництво визначено Кодексом як постійне місце діяльності, через яке повністю або частково проводиться господарська діяльність нерезидента в Україні, зокрема: місце управління; філія; офіс; фабрика; майстерня; установка або споруда для розвідки природних ресурсів; шахта, нафтова/газова свердловина, кар'єр чи будь-яке інше місце видобутку природних ресурсів; склад або приміщення, що використовується для доставки товарів.

З метою оподаткування термін "постійне представництво" включає будівельний майданчик, будівельний, складальний або монтажний об'єкт чи пов'язану з ними наглядову діяльність, якщо тривалість робіт, пов'язана з таким майданчиком, об'єктом чи діяльністю, перевищує шість місяців; надання послуг (крім послуг з надання персоналу), у тому числі консультаційних, нерезидентом через співробітників або інший персонал, найнятий ним для таких цілей, але якщо така діяльність провадиться (в рамках одного проекту або проекту, що пов'язаний з ним) в Україні протягом періоду або періодів, загальна тривалість яких становить більш як шість місяців, у будь-якому дванадцятимісячному періоді; резидентів, які мають повноваження діяти від імені нерезидента, що тягне за собою виникнення у нерезидента цивільних прав та обов'язків (укладати договори (контракти) від імені нерезидента; утримувати (зберігати) запаси товарів, що належать нерезиденту, із складу яких здійснюється поставка товару від імені нерезидента, крім резидентів, що мають статус складу тимчасового зберігання або митного ліцензійного складу).

Постійним представництвом не є використання споруд виключно з метою зберігання, демонстрації або доставки товарів чи виробів, що належать нерезиденту; зберігання запасів товарів або виробів, що належать нерезиденту, виключно з метою зберігання або демонстрації; зберігання запасів товарів або виробів, що належать нерезиденту, виключно з метою переробки іншим підприємством; утримання постійного місця діяльності виключно з метою закупівлі товарів чи виробів або для збирання інформації для нерезидента; направлення у розпорядження особи фізичних осіб у межах виконання угод про послуги з надання персоналу; утримання постійного місця діяльності виключно з метою провадження для нерезидента будь-якої іншої діяльності, яка має підготовчий або допоміжний характер.

4. Постійні представництва нерезидентів, які отримують доходи із джерелом походження з України або виконують агентські (представницькі) та інші функції стосовно таких нерезидентів чи їх засновників, є платниками податку на прибуток з числа нерезидентів.

5. Дохід (прибуток) нерезидента, який провадить свою діяльність на території України через постійне представництво, з джерелом походження з України є об'єктом оподаткування податком на прибуток.

6. Відповідно до пункту 160.8 статті 160 розділу III Кодексу суми прибутків нерезидентів, які провадять свою діяльність на території України через постійне представництво, оподатковуються в загальному порядку. При цьому таке постійне представництво прирівнюється з метою оподаткування до платника податку на прибуток, який провадить свою діяльність незалежно від такого нерезидента. У разі якщо нерезидент провадить свою діяльність не лише в Україні, а й за її межами і при цьому не визначає прибуток від своєї діяльності, що ведеться ним через постійне представництво в Україні, сума прибутку, що підлягає оподаткуванню в Україні, визначається на підставі складення нерезидентом відокремленого балансу фінансово-господарської діяльності, погодженого з органом державної податкової служби за місцезнаходженням постійного представництва. У разі неможливості визначити шляхом прямого підрахування прибуток, отриманий нерезидентами з джерелом його походження з України, оподатковуваний прибуток визначається органом державної податкової служби як різниця між доходом та витратами, визначеними шляхом застосування до суми отриманого доходу коефіцієнта 0,7.

7. Резиденти, які надають агентські, довірчі, комісійні та інші подібні послуги з продажу чи придбання товарів, робіт, послуг за рахунок і на користь тільки даного нерезидента (в тому числі укладення договорів з іншими резидентами від імені і на користь даного нерезидента), утримують і перераховують до відповідного бюджету податок із доходу, отриманого таким нерезидентом із джерел в Україні, визначений у порядку, передбаченому для оподаткування прибутків нерезидентів, що провадять діяльність на території України через постійне представництво. При цьому такі резиденти не підлягають додатковій реєстрації в органах державної податкової служби як платники податку.

8. Положення пункту 7 розділу I цього Порядку не поширюються на випадки надання резидентами агентських, довірчих, комісійних та інших подібних посередницьких послуг з продажу чи придбання товарів, робіт, послуг за рахунок і на користь нерезидентів у разі, якщо вони надають зазначені послуги в рамках своєї основної (звичайної) діяльності.

9. Постійне представництво як платник податку, що здійснює розрахунок податкових зобов'язань згідно з положеннями розділів II - IV цього Порядку, подає відповідну податкову звітність за звітний (податковий) період органу державної податкової служби, в якому таке представництво перебуває на обліку, та здійснює сплату податку у порядку та строки, встановлені Кодексом.

II. Загальний порядок розрахунку оподатковуваного прибутку та податку на прибуток постійного представництва

1. Нерезидент, який провадить свою діяльність на території України через постійне представництво, що прирівнюється з метою оподаткування до платника податку на прибуток, який провадить свою діяльність незалежно від такого нерезидента, визначає оподатковуваний прибуток та податок на прибуток у загальному порядку, встановленому відповідними положеннями розділу III Кодексу.

2. Відповідно до статті 134 розділу III Кодексу об'єктом оподаткування платників податку є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом зменшення суми доходів звітного податкового періоду, визначених згідно зі статтями 135 - 137 розділу III Кодексу, на собівартість реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг та суму інших витрат звітного (податкового) періоду, визначених згідно зі статтями 138 - 143 розділу III Кодексу, з урахуванням правил, встановлених статтею 152 розділу III Кодексу, а також дохід (прибуток) нерезидента з джерелом походження з України, що підлягає оподаткуванню згідно зі статтею 160 розділу III Кодексу. Податковою базою для цілей розділу III Кодексу визнається грошове вираження прибутку як об'єкта оподаткування, визначеного згідно із статтею 134 розділу III Кодексу, з урахуванням положень статей 135 - 137 та 138 - 143 розділу III Кодексу.

3. Податок на прибуток нараховується платником податку самостійно за ставкою, визначеною статтею 151 розділу III Кодексу, від податкової бази, визначеної статтею 149 розділу III Кодексу.

4. Постійне представництво нерезидента, суми прибутків якого оподатковуються в загальному порядку, здійснює розрахунок податкового зобов'язання з податку на прибуток у податковій декларації з цього податку, яка складається за формою, затвердженою в порядку, визначеному Кодексом та чинному на час її подання.

III. Порядок складання розрахунку оподатковуваного прибутку та податку на прибуток нерезидента, який провадить діяльність на території України через постійне представництво, на підставі складення відокремленого балансу фінансово-господарської діяльності

1. Нерезидент, який провадить свою діяльність не лише в Україні, а й за її межами і при цьому не визначає прибуток від своєї діяльності, що ведеться ним через постійне представництво в Україні, визначає суму прибутку, що підлягає оподаткуванню в Україні, на підставі складення відокремленого балансу фінансово-господарської діяльності, погодженого з органом державної податкової служби за місцезнаходженням постійного представництва, шляхом складання Розрахунку оподатковуваного прибутку та податку на прибуток нерезидента, який провадить діяльність на території України через постійне представництво, на підставі складення відокремленого балансу фінансово-господарської діяльності за формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 25 червня 2013 року N 610 (далі - Розрахунок 1).

2. Відокремлений баланс фінансово-господарської діяльності - це баланс доходів (які постійне представництво отримало б від провадження своєї діяльності незалежно від нерезидента), відокремлених від загальної суми доходів нерезидента на підставі відповідного розрахунку (далі - відокремлені доходи постійного представництва), та витрат, понесених безпосередньо постійним представництвом. Оподатковуваний прибуток нерезидента, що провадить діяльність на території України через постійне представництво, визначається як різниця між відокремленими доходами постійного представництва та понесеними постійним представництвом витратами.

3. Для обчислення відокремлених доходів постійного представництва платник податку подає до органу державної податкової служби завірені податковою службою у країні резиденції, належним чином легалізовані та перекладені українською мовою дані про загальні обсяги отриманих доходів та понесених витрат від ведення господарської діяльності нерезидента в цілому, загальної чисельності працівників та вартості основних засобів нерезидента. При складанні Розрахунку 1 зазначені показники відображаються платником податку у рядку 01 таблиці 1 та у рядках 01, 04, 07 таблиці 2 Розрахунку 1.

У разі коли в країні резиденції через існуючі правила нерезидент подає податкову декларацію про доходи раз на рік або раз у півріччя, зазначені дані за інший податковий період можуть бути завірені аудитором (аудиторською фірмою). Дані за той самий податковий період, у якому податкова звітність подається у країні резиденції, повинні бути завірені виключно податковою службою країни резиденції. Загальна чисельність працівників для постійного представництва нерезидента є середньою чисельністю працівників протягом звітного (податкового) періоду. Вартість основних засобів вказується як середня вартість протягом звітного (податкового) періоду.

У рядку 02 таблиці 1 Розрахунку 1 відображається сума відокремлених доходів постійного представництва, яка розраховується на підставі показника питомої ваги обсягу постійного представництва в загальному обсязі нерезидента, обрахованого у рядку 10 таблиці 2 Розрахунку 1.

У рядках 02, 05, 08 таблиці 2 Розрахунку 1 відображаються дані, що стосуються постійного представництва. У рядках 03, 06, 09 таблиці 2 Розрахунку 1 відображається питома вага обсягу постійного представництва у загальному обсязі нерезидента за відповідними показниками.

У рядку 10 таблиці 2 Розрахунку 1 відображається питома вага обсягу постійного представництва в загальному обсязі нерезидента, яка визначається як середнє арифметичне показників, обрахованих у рядках 03, 06, 09 таблиці 2 Розрахунку 1.

4. У рядках 03.1 - 03.4 та рядку 03 таблиці 1 Розрахунку 1 відображаються суми доходів, звільнених від оподаткування відповідно до міжнародного договору України за видами доходів, та їх загальна сума. Ці рядки заповнюються лише у разі, коли платник податку складає Відомості про доходи (прибуток), що звільнені від оподаткування на підставі міжнародних договорів України (далі - Відомості), за формою, що додається до цього Порядку. Якщо Відомості не складаються, платник податку проставляє в зазначених рядках для цілей подальшого розрахунку цифру "0" (нуль). У рядку 04 таблиці 1 Розрахунку 1 відображається загальна сума доходів, зменшена на суми доходів, звільнених від оподаткування відповідно до міжнародного договору України.

5. У рядку 05 таблиці 1 Розрахунку 1 відображається загальна сума витрат, понесених постійним представництвом.

У рядках 06.1 - 06.4 та рядку 06 таблиці 1 Розрахунку 1 відображаються суми витрат, понесених постійним представництвом у зв'язку з отриманням доходів, звільнених від оподаткування відповідно до міжнародного договору України, та їх загальна сума. Ці рядки заповнюються лише у разі, коли платник податку складає Відомості. Якщо Відомості не складаються, платник податку проставляє в зазначених рядках для цілей подальшого розрахунку цифру "0" (нуль).

У рядку 07 таблиці 1 Розрахунку 1 відображається сума витрат постійного представництва, зменшена на загальну суму витрат, понесених постійним представництвом у зв'язку з отриманням доходів, звільнених від оподаткування відповідно до міжнародного договору України.

6. Рядки 10, 11, 22, 23 таблиці 1 Розрахунку 1 заповнюються платниками податку (крім новостворених, виробників сільськогосподарської продукції, неприбуткових установ (організацій) та платників податків, у яких доходи, що враховуються при визначенні об'єкта оподаткування, за останній річний звітний податковий період не перевищують 10 мільйонів гривень), які сплачують авансові внески з податку на прибуток у Розрахунку 1 за рік відповідно до пункту 57.1 статті 57 глави 4 розділу II та пункту 2 підрозділу 4 розділу XX "Перехідні положення" Кодексу.

7. У рядку 13 таблиці 1 Розрахунку 1 відображається сума податку, що підлягає сплаті у відповідному звітному (податковому) періоді, яка розраховується як різниця сум податку на прибуток, нарахованого за звітний (податковий) період (рядок 09), та податку на прибуток, нарахованого за результатами попереднього звітного (податкового) періоду поточного року з урахуванням уточнень (рядок 12), та у разі позитивного значення об'єкта оподаткування, зазначеного у рядку 08.

8. Рядки 14 - 16 таблиці 1 Розрахунку 1 заповнюються на підставі даних додатка ПН до рядка 14 Розрахунку 1, який складається у разі виплати нерезидентам доходів із джерелом їх походження з України, що оподатковуються відповідно до вимог пункту 160.2 статті 160 розділу III Кодексу. Додаток ПН заповнюється окремо по кожному нерезиденту, якому виплачуються доходи.

9. Рядки 17 - 21 таблиці 1 Розрахунку 1 заповнюються у разі самостійного виправлення платником податку помилок минулих звітних (податкових) періодів шляхом уточнення показників розрахунку згідно зі статтею 50 розділу II Кодексу.

Сума штрафу, зазначена у рядках 18 та 21 таблиці 1 Розрахунку 1, нараховується та сплачується платником податку самостійно згідно з пунктом 50.1 статті 50 глави 2 розділу II Кодексу. У рядку 19 таблиці 1 Розрахунку 1 відображається пеня, нарахована на виконання вимог підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 глави 12 розділу II Кодексу.

Додаток ВП до Розрахунку 1 подається платником податку у разі самостійного виправлення помилок минулих звітних (податкових) періодів у складі Розрахунку 1 за звітний (податковий) період, в якому наводиться інформація про виправлені помилки. За кожний звітний (податковий) період, у якому виявлено помилки, подається окремий додаток.

IV. Порядок складення розрахунку оподатковуваного прибутку та податку на прибуток постійного представництва нерезидента, що здійснюється органом державної податкової служби

1. Якщо нерезидент, який провадить діяльність на території України через постійне представництво, не має можливості визначити прибуток з джерелом його походження в Україні шляхом прямого підрахування, оподатковуваний прибуток такого представництва визначається органом державної податкової служби як різниця між доходом та витратами, визначеними шляхом застосування до суми отриманого доходу коефіцієнта 0,7. Розрахунок із застосуванням згаданого коефіцієнта здійснюється, зокрема, у разі, коли:

витрати, пов'язані з діяльністю постійного представництва, понесені нерезидентом як в Україні, так і за її межами;

нерезидент не має змоги виконати вимоги пункту 3 розділу III цього Порядку щодо підтвердження даних про загальні обсяги отриманих доходів та понесених витрат від здійснення господарської діяльності нерезидента в цілому, загальної чисельності працівників та вартості основних фондів нерезидента для цілей складання відокремленого балансу фінансово-господарської діяльності.

2. Постійне представництво, податкові зобов'язання якого визначаються із застосуванням коефіцієнта 0,7, складає Розрахунок оподатковуваного прибутку та податку на прибуток постійного представництва нерезидента, що здійснюється органом державної податкової служби за формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 25 червня 2013 року N 610 (далі - Розрахунок 2).

3. У рядку 01 Розрахунку 2 вказується сума доходів постійного представництва, які визначаються згідно з вимогами розділу III Кодексу.

4. У рядку 02 Розрахунку 2 відображаються витрати платника податку, підраховані шляхом множення доходів, отриманих постійним представництвом, відображених у рядку 01, на коефіцієнт 0,7.

5. У рядках 03.1 - 03.4 та рядку 03 Розрахунку 2 відображаються за видами доходів суми доходів, звільнених від оподаткування відповідно до міжнародного договору України, та їх загальна сума. Ці рядки заповнюються лише у разі, коли платник податку складає Відомості. Якщо Відомості не складаються, то в зазначених рядках з метою подальшого розрахунку проставляється "0" (нуль). У рядку 04 Розрахунку 2 відображається сума доходів, зменшена на загальну суму доходів, звільнених від оподаткування відповідно до міжнародного договору України.

6. У рядках 05.1 - 05.4 та рядку 05 Розрахунку 2 відображаються суми витрат, понесених постійним представництвом у зв'язку з отриманням доходів, звільнених від оподаткування відповідно до міжнародного договору України, за видами доходів, та їх загальна сума. Ці рядки заповнюються лише у разі, коли платник податку складає Відомості. Якщо Відомості не складаються, платник податку проставляє в зазначених рядках для цілей подальшого розрахунку цифру "0" (нуль). У рядку 06 Розрахунку 2 відображаються витрати платника податку, зменшені на загальну суму витрат, понесених постійним представництвом у зв'язку з отриманням доходів, звільнених від оподаткування відповідно до міжнародного договору України.

7. Рядки 09, 10, 21, 23 Розрахунку 2 заповнюються платниками податку (крім новостворених, виробників сільськогосподарської продукції, неприбуткових установ (організацій) та платників податків, у яких доходи, що враховуються при визначенні об'єкта оподаткування, за останній річний звітний податковий період не перевищують 10 мільйонів гривень), які сплачують авансові внески з податку на прибуток у Розрахунку 1 за рік відповідно до пункту 57.1 статті 57 глави 4 розділу II та пункту 2 підрозділу 4 розділу XX "Перехідні положення" Кодексу.

8. У рядку 12 Розрахунку 2 відображається сума податку, що підлягає сплаті у відповідному звітному (податковому) періоді, яка розраховується як різниця сум податку на прибуток, нарахованого за звітний (податковий) період (рядок 08), та податку на прибуток, нарахованого за результатами попереднього звітного (податкового) періоду поточного року з урахуванням уточнень (рядок 11) та у разі позитивного значення об'єкта оподаткування, зазначеного у рядку 07.

9. Рядки 13 - 15 Розрахунку 2 заповнюються на підставі даних додатка ПН до рядка 13 Розрахунку 2, який складається у разі виплати нерезидентам доходів із джерелом їх походження з України, що оподатковуються відповідно до вимог пункту 160.2 статті 160 розділу III Кодексу. Додаток ПН заповнюється окремо по кожному нерезиденту, якому виплачуються доходи.

10. Рядки 16 - 20 Розрахунку 2 заповнюються у разі самостійного виправлення платником податку помилок минулих звітних (податкових) періодів шляхом уточнення показників розрахунку згідно зі статтею 50 глави 2 розділу II Кодексу.

Сума штрафу, зазначена у рядках 17 та 20 Розрахунку 2, нараховується та сплачується платником податку самостійно згідно з пунктом 50.1 статті 50 глави 2 розділу II Кодексу. У рядку 18 Розрахунку 2 відображається пеня, нарахована на виконання вимог підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 глави 12 розділу II Кодексу.

Додаток ВН до Розрахунку 2 подається у разі самостійного виправлення помилок минулих звітних (податкових) періодів у складі Розрахунку 2 за звітний (податковий) період, в якому наводиться інформація про виправлені помилки. За кожний звітний (податковий) період, у якому виявлено помилки, подається окремий додаток.

V. Особливості оподаткування доходів, отриманих нерезидентом через постійне представництво згідно з міжнародними договорами України

1. Загальний порядок застосування міжнародних договорів України про уникнення подвійного оподаткування (далі - міжнародні договори) стосовно повного або часткового звільнення від оподаткування доходів нерезидентів із джерелом їх походження з України встановлено статтею 103 глави 10 розділу II Кодексу. Згідно з вказаним порядком підставою для звільнення (зменшення) від оподаткування доходів із джерелом їх походження з України є подання нерезидентом з урахуванням особливостей, передбачених пунктами 103.5 і 103.6 статті 103 глави 10 розділу II Кодексу, особі (податковому агенту), яка (який) виплачує йому доходи, довідки (або її нотаріально засвідченої копії), яка підтверджує, що нерезидент є резидентом країни, з якою укладено міжнародний договір, а також інших документів, якщо це передбачено міжнародним договором.

2. Нерезиденти, які мають право на звільнення від оподаткування відповідно до міжнародного договору окремих видів доходів, які отримуються через постійне представництво, разом з податковою звітністю заповнюють і подають до органу державної податкової служби Відомості.

3. Розділи I - IV Відомостей передбачені для видів діяльності, доходи від яких, отримані постійним представництвом, звільняються від оподаткування в Україні відповідно до міжнародного договору. Кожен з розділів Відомостей заповнюється з урахуванням таких особливостей.

4. Діяльність допоміжного або підготовчого характеру.

Розділ I Відомостей заповнюється у разі, коли постійне представництво нерезидента провадить у звітному (податковому) періоді виключно види діяльності, при здійсненні яких відповідно до міжнародних договорів не утворюється постійне представництво.

Види діяльності, стосовно яких постійне представництво отримало або йому було нараховано доходи, вказуються у цьому розділі так, як вони визначені у самому міжнародному договорі. Вказуються також інші види діяльності, які мають допоміжний або підготовчий характер.

Будь-який з вказаних у цьому розділі видів діяльності або сукупність всіх вказаних видів діяльності не повинні складати основну діяльність або один з видів основної діяльності нерезидента. При цьому під основною діяльністю розуміється діяльність нерезидента, визначена у його статутних документах, яка є регулярною і постійною протягом календарного року, на який припадає звітний (податковий) період.

5. Діяльність, здійснювана через агента з незалежним статусом.

Розділ II Відомостей заповнюється у разі, якщо:

платником податку надаються агентські, довірчі, комісійні та інші подібні послуги з продажу чи придбання товарів, робіт, послуг за рахунок і на користь нерезидента (в тому числі укладення договорів з іншими резидентами від імені і на користь нерезидента) та які з метою оподаткування вважаються постійними представництвами;

відповідно до міжнародного договору нерезидент вважає, що його діяльність через згаданих вище осіб є діяльністю, що провадиться через агента з незалежним статусом.

Платник податку повинен відповісти на всі наведені питання та надати іншу інформацію, яка вимагається у цьому розділі. Зокрема, необхідно вказати, з якого часу агентські послуги надавалися нерезиденту особою, що вважається постійним представництвом, незалежно від того, чи надавалися ці послуги з перервою у часі, чи ні.

В цьому розділі також необхідно надати інформацію про суму доходу та витрат, отриманих та понесених агентом в цілому у зв'язку з його діяльністю та від надання послуг зазначеному нерезиденту за весь час надання цих послуг, враховуючи перерви у наданні послуг.

Остаточне рішення щодо визнання особи, через яку нерезидент провадить свою діяльність в Україні, агентом із незалежним статусом приймає орган державної податкової служби у кожному конкретному випадку на підставі сукупності наведеної в цьому розділі інформації. Рішення органу державної податкової служби базується на положеннях міжнародного договору, тлумаченні цього договору, в тому числі тлумаченні, встановленому через взаємоузгоджувальну процедуру, власній та міжнародній практиці застосування відповідних положень цього або інших подібних договорів.

У разі якщо особу, через яку нерезидент провадить свою діяльність в Україні, було визнано агентом з незалежним статусом в розумінні міжнародного договору, дохід, отриманий внаслідок такої діяльності, звільняється від оподаткування.

6. Будівельний майданчик, будівельний, монтажний або складальний об'єкт чи пов'язана з ними діяльність.

Розділ III Відомостей заповнюється платником податку, який провадить будівельну, монтажну, складальну або іншу діяльність на об'єкті (далі - об'єкт), визначення якого постійним представництвом згідно з міжнародним договором залежить від терміну його існування.

Платник податку відображає у цьому розділі Відомостей повну інформацію щодо кожного об'єкта, який відповідно до міжнародного договору не створює постійного представництва. Інформація за кожним об'єктом, включаючи отримані доходи та понесені витрати, відображається окремо для цього об'єкта. З метою надання достовірної інформації платник податку організовує окремий облік доходів та витрат за кожним з указаних об'єктів.

Для визначення терміну, протягом якого об'єкт не створює постійного представництва, потрібно виходити з того, що об'єкт існує з дати, починаючи з якої відбувається будь-яка з подій:

підписання акта про передачу об'єкта підряднику;

фактичного початку робіт на об'єкті.

Датою закінчення існування об'єкта є дата підписання акта про здачу об'єкта в експлуатацію.

Об'єкт продовжує існувати, навіть якщо роботи на ньому тимчасово зупинені.

Якщо нерезидент, що діє через постійне представництво і є генеральним підрядником, доручає виконання частини підрядних робіт іншим особам (субпідрядникам), то кількість часу, який витратили субпідрядники на виконання таких робіт, зараховується до строку існування об'єкта для цілей оподаткування доходів, отриманих генеральним підрядником. При цьому, якщо такі субпідрядники є нерезидентами, то їх діяльність з дня початку роботи на цьому об'єкті також розглядається як постійне представництво самого субпідрядника.

В цьому розділі платник податку також указує граничний термін, протягом якого кожен із перелічених об'єктів не створює постійного представництва, та номер і назву статті міжнародного договору, яка встановлює цей термін.

7. Міжнародні перевезення та пов'язані з ними доходи.

Розділ IV Відомостей заповнюється платниками податку, які отримують доходи від міжнародних перевезень. Термін "міжнародні перевезення" визначається в самому міжнародному договорі.

Платник податку, який провадить свою діяльність з міжнародних перевезень через агента з незалежним статусом, заповнює цей розділ, а не розділ II Відомостей.

Доходи та витрати вказуються за видами доходів та витрат, наведених у цьому розділі, в разі, якщо вони звільняються від оподаткування відповідно до міжнародного договору. Доходи та витрати за видом доходів та витрат "Від допоміжної або побічної діяльності" відображаються у цьому розділі у разі, якщо зазначені доходи, отримані від діяльності, яка відповідно до законодавства України не є основною діяльністю платника податку. Інші види доходів та витрат від міжнародних перевезень, які звільняються від оподаткування відповідно до міжнародного договору, але не передбачені у цьому розділі, відображаються за видом доходу та витрат "Від іншої діяльності".

Платник податку також вказує у цьому розділі номер статті міжнародного договору, яка передбачає звільнення від оподаткування таких доходів, а також країну, в якій доходи від міжнародних перевезень відповідно до міжнародного договору будуть оподатковуватись.

 

Директор Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку

М. О. Чмерук

 

Відомості
про доходи (прибуток), що звільнені від оподаткування на підставі міжнародних договорів України

Відповідно до міжнародного договору _______________________________________________________
________________________________________________________________________________________
нерезидент, який провадить діяльність на території України через постійне представництво, має право на звільнення від оподаткування стосовно таких видів доходів.

I. Діяльність допоміжного або підготовчого характеру

У звітному періоді постійне представництво здійснювало такі види діяльності:

Номер статті міжнародного договору

Вид діяльності (так, як він вказаний у міжнародному договорі)

Сума одержаного (нарахованого) доходу стосовно вказаного виду діяльності, грн

Сума понесених витрат у зв'язку з одержанням доходів, грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього (сума попередніх рядків)

 

 

Для підтвердження наведених вище даних надаються такі документи:
______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ на ___ арк.

II. Діяльність, здійснювана через агента з незалежним статусом

Особі, яка є постійним представництвом, необхідно відповісти на такі питання щодо діяльності на користь нерезидента:

Особа, вказана як постійне представництво:

Відмітка
(+, -)

є особою, пов'язаною з нерезидентом

 

проводить діяльність на користь нерезидента і така діяльність є основною для вказаної особи

 

має виключні права на реалізацію продукції нерезидента

 

має право укладати договори (контракти) від імені нерезидента

 

договори про поставку товарів, виконання робіт або надання послуг, укладені на користь нерезидента, повинні бути затверджені або погоджені з нерезидентом

 

несе відповідальність за пошкодження, крадіжку, знищення або втрату продукції нерезидента, яка знаходиться на відповідальному зберіганні у особи, що діє від імені нерезидента

 

управління або контроль за діяльністю особи, що діє від імені нерезидента, здійснюється самим нерезидентом

 

крім агентських послуг, провадить іншу діяльність на користь нерезидента (якщо так, то додати письмові докази щодо такої діяльності)

 

Агентські послуги надавалися нерезиденту особою, яка вказана як постійне представництво цього нерезидента, починаючи з дати "___" ____________ 20__ року.

За надання агентських послуг нерезиденту особою, яка є постійним представництвом, у звітному (податковому) періоді:

Доходи та витрати

В цілому

Нерезиденту

Одержано доходу від надання агентських послуг, грн

 

 

Здійснено витрат на надання агентських послуг, грн

 

 

Інша інформація, яка може бути використана для встановлення факту, що нерезидент провадив свою діяльність в Україні виключно через агента з незалежним статусом:

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Для підтвердження наведених вище даних надаються такі документи:

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ на ___ арк.

III. Будівельний майданчик, монтажний або складальний об'єкт
чи пов'язана з ними наглядова діяльність

Постійне представництво провадить діяльність щодо будівництва, монтажу або складання чи наглядову діяльність на таких об'єктах:

Назва та місцезнаходження об'єкта

Замовник, його адреса та номер відповідного договору (контракту)

Дата початку робіт на об'єкті

Фактична або очікувана дата закінчення робіт

Сума одержаного доходу, грн

Сума понесених витрат, грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього доходу та понесених витрат

 

 

Для підтвердження наведених вище даних надаються такі документи:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ на ___ арк.

IV. Міжнародні перевезення та пов'язані з ними доходи

Постійне представництво здійснювало міжнародні перевезення і отримало від цього такі доходи:

Види доходів та витрат

Сума доходу, грн

Сума витрат, грн

Від продажу квитків на міжнародні перевезення, здійснювані нерезидентом

 

 

Від участі в пулі, спільному підприємстві або міжнародному транспортному агентстві

 

 

Від відчуження майна, пов'язаного з міжнародними перевезеннями

 

 

Від допоміжної або побічної діяльності:

 

продаж квитків від імені іншого суб'єкта господарювання - юридичної особи

 

 

здійснення перевезення пасажирів між містом та аеропортом або портом

 

 

здійснення перевезення вантажу з (до) аеропорту або порту

 

 

оренда порожніх повітряних або морських суден

 

 

використання, утримання або оренда контейнерів

 

 

Всього доходів та витрат від допоміжної або побічної діяльності

 

 

Від іншої діяльності

 

 

Всього доходів та витрат від міжнародних перевезень

 

 

Відповідно до статті _______________ міжнародного договору вказані доходи оподатковуються лише в ______________.

Для підтвердження наведених вище даних надаються такі документи:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ на ___ арк.

Наведена інформація є достовірною.

Керівник платника податку

________________________________
                                                (ініціали, прізвище)
                    М. П.                      

_________________________
(підпис)

Головний бухгалтер

________________________________
(ініціали, прізвище)

_________________________
(підпис)

 

 

Відмітка про одержання
(штамп органу державної
податкової служби) 


 

2

Звітний (податковий) період 20__ року, за який подається Розрахунок або уточнюється (для уточнюючого Розрахунку)

 

I квартал

 

Півріччя

 

Три квартали

 

Рік

 

 

II квартал1

 

II - III квартали1

 

II - IV квартали1

Повне найменування постійного представництва нерезидента згідно з реєстраційними документами
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
 

Код платника податку
за ЄДРПОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код виду економічної діяльності (КВЕД

 

 

 

 

 

 

 

Місцезнаходження постійного представництва нерезидента __________________________________________________
__________________________________________________
Електронна адреса e-mail2

Поштовий індекс 

 

 

 

 

 

Телефон2

Факс2

Повне найменування
нерезидента ___________________________________
______________________________________________

Місцезнаходження нерезидента __________________
______________________________________________
______________________________________________

Назва країни резиденції нерезидента (за Класифікацією країн світу, українською мовою) _________________________________
_________________________________
 

Код країни резиденції (за Класифікацією країн світу) 

 

 

 

Найменування органу державної податкової служби, до якого подається Розрахунок __________
_________________________________________________________________________________
 

Таблиця 1. Розрахунок оподатковуваного прибутку та податку на прибуток постійного представництва нерезидента в Україні

(грн.)

Показники

Код
рядка

Сума

1

2

3

Доходи нерезидента

01

 

Відокремлені доходи постійного представництва (рядок 10 таблиці 2 х рядок 01 / 100)

02

 

Доходи, звільнені від оподаткування на підставі міжнародного договору України, у тому числі:

03

 

доходи від діяльності допоміжного або підготовчого характеру

03.1

 

доходи від діяльності, здійснюваної через агента з незалежним статусом

03.2

 

доходи від діяльності, здійснюваної на будівельному майданчику, монтажному або складальному об'єкті

03.3

 

доходи від міжнародних перевезень

03.4

 

Доходи, отримані постійним представництвом з урахуванням звільнень (рядок 02 - рядок 03)

04

 

Витрати, понесені постійним представництвом

05

 

Витрати, понесені постійним представництвом у зв'язку з одержанням доходів, звільнених від оподаткування на підставі міжнародного договору України, у тому числі:

06

 

витрати від діяльності допоміжного або підготовчого характеру

06.1

 

витрати від діяльності, здійснюваної через агента з незалежним статусом

06.2

 

витрати від діяльності, здійснюваної на будівельному майданчику, монтажному або складальному об'єкті

06.3

 

витрати від міжнародних перевезень

06.4

 

Витрати, понесені постійним представництвом з урахуванням звільнень (рядок 05 - рядок 06)

07

 

Об'єкт оподаткування (рядок 04 - рядок 07) (+, -)

08

 

Податок на прибуток за звітний (податковий) період (рядок 08 х ___3 / 100)

09

 

Сума нарахованого авансового внеску з податку на прибуток4

10

 

Податок на прибуток за звітний (податковий) період, зменшений на суму нарахованого авансового внеску з податку на прибуток (рядок 09 - рядок 10)4 (+, -)

11

 

Податок на прибуток за результатами попереднього звітного (податкового) періоду поточного року з урахуванням уточнень (рядок 09 Розрахунку за попередній звітний (податковий) період)

12

 

Податок на прибуток, нарахований за результатами останнього календарного кварталу звітного (податкового) періоду (рядок 09 - рядок 12) (+, -)

13

 

Сума податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків) нерезидентам у звітному (податковому) періоді

14 ПН

 

Сума податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків) нерезидентам за результатами попереднього звітного (податкового) періоду поточного року з урахуванням уточнень (рядок 14 Розрахунку за попередній звітний (податковий) період)

15

 

Сума податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків) нерезидентам, нарахована за результатами останнього календарного кварталу звітного (податкового) періоду (рядок 14 - рядок 15)

16

 

Самостійне виправлення помилок5

Збільшення податкового зобов'язання звітного(их) (податкового(их)) періоду(ів), що уточнюється(ються) (позитивне значення (рядок 13 - рядок 13 Розрахунку, який уточнюється) + позитивне значення (рядок 16 - рядок 16 Розрахунку, який уточнюється) або рядок (сума рядків) 01 розділу II додатка(ів) ВП до Розрахунку6

17

 

Сума штрафу при відображенні недоплати у складі Розрахунку, що подається за звітний (податковий) період, наступний за періодом, у якому виявлено факт заниження податкового зобов'язання (повинна дорівнювати рядку (сумі рядків) 02 розділу II додатка(ів) ВП до Розрахунку6)

18

 

Пеня, нарахована на виконання вимог підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 розділу II Податкового кодексу України (у разі виправлення помилки(ок) у складі звітного / звітного нового Розрахунку повинна дорівнювати рядку (сумі рядків) 03 розділу II додатка(ів) ВП до Розрахунку6)

19

 

Зменшення податкового зобов'язання звітного(их) (податкового(их)) періоду(ів), що уточнюється(ються) (від'ємне значення (рядок 13 - рядок 13 Розрахунку, який уточнюється) + від'ємне значення (рядок 16 - рядок 16 Розрахунку, який уточнюється) або рядок (сума рядків) 04 розділу II додатка(ів) ВП до Розрахунку6 (позитивне значення))

20

 

Сума штрафу від недоплати при наданні уточнюючого Розрахунку
(рядок 17 х 3 %)

21

 

Розрахунок авансового внеску з податку на прибуток4

Загальна сума нарахованого до сплати податку на прибуток за звітний (податковий) рік (рядок 09)

22

 

Авансовий внесок (1/12 нарахованої до сплати загальної суми податку на прибуток за звітний (податковий) рік), що підлягатиме сплаті щомісяця у березні - грудні 20__ року та січні - лютому 20__ року (рядок 22/12)

23

 

Таблиця 2. Розрахунок питомої ваги обсягу постійного представництва в загальному обсязі нерезидента

Показники

Код рядка

Значення

1

2

3

Витрати нерезидента в цілому, грн

01

 

Витрати постійного представництва, грн

02

 

Питома вага обсягу витрат постійного представництва (рядок 02 / рядок 01) х 100), %

03

 

Чисельність працівників нерезидента в цілому, осіб

04

 

Чисельність працівників постійного представництва, осіб

05

 

Питома вага обсягу чисельності працівників постійного представництва
(рядок 05 / рядок 04) х 100, %

06

 

Вартість основних засобів нерезидента в цілому, грн

07

 

Вартість основних засобів постійного представництва, грн

08

 

Питома вага обсягу вартості основних засобів постійного представництва
(рядок 08 / рядок 07) х 100, %

09

 

Питома вага обсягу постійного представництва в загальному обсязі нерезидента
(рядок 03 + рядок 06 + рядок 09) / 3, %

10

 

Доповнення до Розрахунку (заповнюється і подається відповідно до пункту 46.4 статті 46 глави 2 розділу II Податкового кодексу України)

 

арк.

Додатки до Розрахунку, в тому числі:

 

арк.

додаток(ки) ПН

 

арк.

додаток(ки) ВП6

 

арк.

Інформація, наведена у Розрахунку та додатках до нього, є достовірною.

Керівник платника податку, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
       ________________________________________________
                                (ініціали, прізвище)                                  (підпис) 

                                                                       М. П. 

Головний бухгалтер, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
      ________________________________________________
                                (ініціали, прізвище)                                  (підпис) 

Дата подання Розрахунку
"___" ____________ 20__ року

____________
1 Звітні (податкові) періоди, що використовувались у 2011 році.

2 Заповнюється за бажанням платника.

3 Основна ставка податку на прибуток, встановлена Податковим кодексом України.

4 Заповнюється у Розрахунку за рік платниками податку (крім новостворених, виробників сільськогосподарської продукції, неприбуткових установ (організацій) та платників податків, у яких доходи, що враховуються при визначенні об'єкта оподаткування, за останній річний звітний податковий період не перевищують 10 мільйонів гривень), які сплачують авансові внески з податку на прибуток відповідно до пункту 57.1 статті 57 глави 4 розділу II та пункту 2 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу України.

5 Заповнюється у разі самостійного виправлення помилок шляхом уточнення показників Розрахунку відповідно до статті 50 глави 2 розділу II Податкового кодексу України.

6 Цей (ці) додаток(ки) подається(ються) у разі виправлення помилки(ок) у складі звітного / звітного нового Розрахунку. За кожний звітний (податковий) період, у якому виявлено помилку(ки), подається окремий додаток.

7 Зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.

Ця частина Розрахунку заповнюється посадовими (службовими) особами органу державної податкової служби

    

Відмітка про внесення даних до електронної бази податкової звітності "___" ____________ 20__ року

 

(посадова (службова) особа органу державної податкової служби (підпис, ініціали, прізвище))

За результатами камеральної перевірки Розрахунку (потрібне позначити):

 

порушень (помилок) не виявлено

 

складено акт від "___" ____________ 20__ року N _____

"___" ____________ 20__ року

 

(посадова (службова) особа органу державної податкової служби (підпис, ініціали, прізвище))

 

Директор Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку

М. О. Чмерук

 

 

Звітний

 

Звітний новий

 

Уточнюючий


 

Код платника податку за ЄДРПОУ

 

Звітний (податковий) період 20__ року 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

I квартал 


 

Півріччя 

 

II квартал1


 

Три квартали 

 

II - III квартали1


 

Рік 

 

II - IV квартали1


Повне найменування нерезидента
_____________________________________________
_____________________________________________

Місцезнаходження нерезидента ___________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

Назва країни резиденції (за Класифікацією країн світу, українською мовою) _________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
 

Код нерезидента в країні резиденції 

Код країни (за Класифікацією країн світу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відмітка про наявність офшорного статусу2

 

Звіт про виплачені доходи нерезидентам та утриманий з них податок3

Таблиця 1. Розрахунок (звіт) податкових зобов'язань нерезидентів,
якими отримано доходи із джерелом їх походження з України

Види доходів

Код рядка

Сума доходів

Ставка податку (%) згідно з Податковим кодексом України

Ставка податку (%) згідно з міжнародним договором4

Сума податку
(графа 3 х (графу 4/100
або графа 5/100)) 5

1

2

3

4

5

6

Доходи нерезидентів із джерелом їх походження з України, із них:

14

 

Х

Х

 

проценти, дисконтні доходи, що сплачуються на користь нерезидента, у тому числі проценти за позиками та борговими зобов'язаннями, випущеними (виданими) резидентом

14.01

 

15

 

 

дивіденди, які сплачуються резидентом

14.02

 

15

 

 

роялті

14.03

 

15

 

 

фрахт

14.04

 

6

 

 

доходи від інжинірингу

14.05

 

15

 

 

лізингова/орендна плата за договорами оперативного лізингу/оренди

14.06

 

15

 

 

доходи від продажу нерухомого майна

14.07

 

15

 

 

прибуток від здійснення операцій із торгівлі цінними паперами, деривативами або іншими корпоративними правами

14.08

 

15

 

 

доходи, отримані від спільної діяльності

14.09

 

15

 

 

доходи від здійснення довгострокових контрактів

14.10

 

15

 

 

винагорода за провадження культурної, освітньої, релігійної, спортивної, розважальної діяльності

14.11

 

15

 

 

брокерська, комісійна, агентська винагорода

14.12

 

15

 

 

внески та премії на страхування або перестрахування ризиків в Україні (у тому числі страхування ризиків життя) або страхування резидентів від ризиків за межами України

14.13

 

15

 

 

Доходи, одержані від діяльності у сфері розваг (крім діяльності з проведення державної грошової лотереї)

14.14

 

15

 

 

Доходи у вигляді благодійних внесків та пожертв на користь нерезидентів

14.15

 

15

 

 

Інші доходи

14.16

 

15

 

 

Прибуток від операцій з безпроцентними (дисконтними) облігаціями чи казначейськими зобов'язаннями6

14.17

 

___7

 

 

Проценти, дохід (дисконт) на державні цінні папери, або облігації місцевих позик, або боргові цінні папери, виконання зобов'язань за якими забезпечено державними або місцевими гарантіями, які продані (розміщені) нерезидентами за межами території України

14.18

 

Х

Х

Х

Проценти за отримані державою або до бюджету Автономної Республіки Крим чи міського бюджету позики (кредити або зовнішні запозичення), які відображаються в Державному бюджеті України або місцевих бюджетах чи кошторисі Національного банку України, або за кредити (позики), які отримані суб'єктами господарювання та виконання яких забезпечено державними або місцевими гарантіями

14.19

 

Х

Х

Х

Доходи за виробництво та/або розповсюдження реклами

14.20

 

20

 

 

Таблиця 2. Розрахунок прибутку від операцій з безпроцентними (дисконтними)
облігаціями чи казначейськими зобов'язаннями (рядок 14.17 таблиці 1)

N з/п

Дата придбання цінних паперів

Ціна придбання цінних паперів

Номінальна вартість цінних паперів

Сума прибутку
(графа 4 - графа 3)

Сума податку
(графа 5 х___7 / 100)

1

2

3

4

5

6

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n

 

 

 

 

 

14.17

Х

Х

Х

 

 

____________
1 Звітні (податкові) періоди, що використовувались у 2011 році.

2 Згідно з переліком офшорних зон, встановленим Кабінетом Міністрів України.

3 Додаток заповнюється окремо по кожному нерезиденту, якому виплачуються доходи.

4 У разі застосування міжнародного договору вказати його назву та статтю, згідно з якою застосовується передбачена договором ставка податку (порядок застосування міжнародного договору України про уникнення подвійного оподаткування відповідно до статті 103 глави 10 розділу II Податкового кодексу України):
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

5 Значення графи 6 рядка 14 таблиці 1 переноситься до рядка 14 Розрахунку.

6 Значення рядка 14.17 графи 3 таблиці 1 відповідає сумі в рядку 14.17 графи 5 таблиці 2. Значення рядка 14.17 графи 6 таблиці 1 відповідає сумі в рядку 14.17 графи 6 таблиці 2.

7 Зазначається основна ставка податку на прибуток, встановлена Податковим кодексом України.

Керівник платника податку

____________________________
(підпис)

М. П.

________________________
(ініціали, прізвище) 

Головний бухгалтер

____________________________
(підпис) 

_________________________
(ініціали, прізвище) 

 

 

Звітний

 

Звітний новий


 

Код платника податку за ЄДРПОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Звітний період, у якому виявлено помилку(и)

1

Звітний рік 20__

 

I квартал

 

Півріччя 

 

Три квартали 

 

Рік 

 

 

II квартал1

 

II - III квартали1

 

II - IV квартали1


Звітний період, за який виявлено помилку(и)

2

Звітний рік 20__

 

I квартал

 

Півріччя 

 

Три квартали 

 

Рік 

 

 

II квартал1

 

II - III квартали1

 

II - IV квартали1


Розрахунок податкових зобов'язань за період, у якому виявлено помилку(и)2

I. Врахування помилки(ок) у звітному (податковому) періоді,
наступному за періодом, у якому виявлено помилки

Таблиця 1. Розрахунок оподатковуваного прибутку та податку на прибуток постійного представництва нерезидента в Україні

Показники

Код
рядка

Сума

1

2

3

Доходи нерезидента

01

 

Відокремлені доходи постійного представництва (рядок 10 таблиці 2 х рядок 01 / 100)

02

 

Доходи, звільнені від оподаткування на підставі міжнародного договору України, у тому числі:

03

 

доходи від діяльності допоміжного або підготовчого характеру

03.1

 

доходи від діяльності, здійснюваної через агента з незалежним статусом

03.2

 

доходи від діяльності, здійснюваної на будівельному майданчику, монтажному або складальному об'єкті

03.3

 

доходи від міжнародних перевезень

03.4

 

Доходи, отримані постійним представництвом з урахуванням звільнень (рядок 02 - рядок 03)

04

 

Витрати, понесені постійним представництвом

05

 

Витрати, понесені постійним представництвом у зв'язку з одержанням доходів, звільнених від оподаткування на підставі міжнародного договору України, у тому числі:

06

 

витрати від діяльності допоміжного або підготовчого характеру

06.1

 

витрати від діяльності, здійснюваної через агента з незалежним статусом

06.2

 

витрати від діяльності, здійснюваної на будівельному майданчику, монтажному або складальному об'єкті

06.3

 

витрати від міжнародних перевезень

06.4

 

Витрати, понесені постійним представництвом з урахуванням звільнень (рядок 05 - рядок 06)

07

 

Об'єкт оподаткування (рядок 04 - рядок 07) (+, -)

08

 

Податок на прибуток за звітний (податковий) період (рядок 08 х ___3 / 100)

09

 

Сума нарахованого авансового внеску з податку на прибуток4

10

 

Податок на прибуток звітного (податкового) періоду, зменшений на суму нарахованого авансового внеску з податку на прибуток (рядок 09 - рядок 10)4

11

 

Податок на прибуток за результатами попереднього звітного (податкового) періоду поточного року з урахуванням уточнень (рядок 09 Розрахунку за попередній звітний (податковий) період)

12

 

Податок на прибуток, нарахований за результатами останнього календарного кварталу звітного (податкового) періоду (рядок 09 - рядок 12)

13

 

Суми податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків) нерезидентам у звітному (податковому) періоді

14 ПН

 

Суми податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків) нерезидентам за результатами попереднього звітного (податкового) періоду поточного року з урахуванням уточнень (рядок 14 Розрахунку за попередній звітний (податковий) період)

15

 

Суми податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків) нерезидентам, нараховані за результатами останнього календарного кварталу звітного (податкового) періоду (рядок 14 - рядок 15)

16

 

Таблиця 2. Розрахунок питомої ваги обсягу постійного представництва
в загальному обсязі нерезидента

Показники

Код рядка

Значення

1

2

3

Витрати нерезидента в цілому, грн

01

 

Витрати постійного представництва, грн

02

 

Питома вага обсягу витрат постійного представництва (рядок 02 / рядок 01) х 100), %

03

 

Чисельність працівників нерезидента в цілому, осіб

04

 

Чисельність працівників постійного представництва, осіб

05

 

Питома вага обсягу чисельності працівників постійного представництва (рядок 05 / рядок 04) х 100, %

06

 

Вартість основних засобів нерезидента в цілому, грн

07

 

Вартість основних засобів постійного представництва, грн

08

 

Питома вага обсягу вартості основних засобів постійного представництва (рядок 08 / рядок 07) х 100, %

09

 

Питома вага обсягу постійного представництва в загальному обсязі нерезидента
(рядок 03 + рядок 06 + рядок 09) / 3, %

10

 

II. Результати самостійного виправлення помилок

Показники

Код рядка

Сума

1

2

3

Збільшення податкового зобов'язання звітного(их) (податкового(их)) періоду(ів), що уточнюється(ються) (позитивне значення (рядок 13 - рядок 13 Розрахунку, який уточнюється) + позитивне значення (рядок 16 - рядок 16 Розрахунку, який уточнюється) (переноситься до рядка 17 Розрахунку (звітного / звітного нового))

01

 

Сума штрафу при відображенні недоплати у складі Розрахунку, що подається за звітний (податковий) період, наступний за періодом, у якому виявлено факт заниження податкового зобов'язання (рядок 01 х 5 %) (переноситься до рядка 18 Розрахунку (звітного / звітного нового))

02

 

Пеня, нарахована на виконання вимог підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 розділу II Податкового кодексу України (переноситься до рядка 19 Розрахунку (звітного / звітного нового))

03

 

Зменшення податкового зобов'язання звітного(их) (податкового(их)) періоду(ів), що уточнюється(ються) (від'ємне значення (рядок 13 Розрахунку - рядок 13 Розрахунку, який уточнюється) + від'ємне значення (рядок 16 - рядок 16 Розрахунку, який уточнюється)) (переноситься до рядка 20 Розрахунку (звітного / звітного нового)) (позитивне значення)

04

 

____________
1 Звітні (податкові) періоди, що використовувались у 2011 році.

2 Заповнюється у разі самостійного виправлення помилок шляхом уточнення показників Розрахунку відповідно до статті 50 глави 2 розділу II Податкового кодексу України.

3 Основна ставка податку на прибуток, встановлена Податковим кодексом України.

4 Заповнюється у Розрахунку за рік платниками податку (крім новостворених, виробників сільськогосподарської продукції, неприбуткових установ (організацій) та платників податків, у яких доходи, що враховуються при визначенні об'єкта оподаткування, за останній річний звітний податковий період не перевищують 10 мільйонів гривень), які сплачують авансові внески з податку на прибуток відповідно до пункту 57.1 статті 57 глави 4 розділу II та пункту 2 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу України.

Керівник платника податку 

____________________________
(ініціали, прізвище)

________________________
(підпис)

М. П.

Головний бухгалтер 

____________________________
(ініціали, прізвище) 

_________________________
(підпис) 

 

Відмітка про одержання
(штамп органу державної
податкової служби) 


 

 

2

Звітний (податковий) період 20__ року, за який подається Розрахунок або уточнюється (для уточнюючого Розрахунку)

 

I квартал

 

Півріччя

 

Три квартали

 

Рік

 

 

II квартал1

 

II - III квартали1

 

II - IV квартали1

Повне найменування постійного представництва нерезидента згідно з реєстраційними документами
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
 

Код платника податку
за ЄДРПОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код виду економічної діяльності (КВЕД

 

 

 

 

 

 

 

Місцезнаходження постійного представництва нерезидента __________________________________________________
__________________________________________________
Електронна адреса e-mail2

Поштовий індекс 

 

 

 

 

 

Телефон2

Факс2

Повне найменування
нерезидента ___________________________________
______________________________________________

Місцезнаходження нерезидента __________________
_____________________________________________
_____________________________________________

Назва країни резиденції нерезидента (за Класифікацією країн світу, українською мовою) _________________________________
_________________________________
 

Код країни резиденції (за Класифікацією країн світу

 

 

 

Найменування органу державної податкової служби, до якого подається Розрахунок __________
_________________________________________________________________________________
 

(грн)

Показники

Код
рядка

Сума

1

2

3

Доходи, отримані постійним представництвом

01

 

Витрати, розрахунково (рядок 01 х 0,7)

02

 

Доходи, звільнені від оподаткування на підставі міжнародного договору України, у тому числі:

03

 

доходи від діяльності допоміжного або підготовчого характеру

03.1

 

доходи від діяльності, здійснюваної через агента з незалежним статусом

03.2

 

доходи від діяльності, здійснюваної на будівельному майданчику, монтажному або складальному об'єкті

03.3

 

доходи від міжнародних перевезень

03.4

 

Доходи, отримані постійним представництвом з урахуванням звільнень (рядок 01 - рядок 03)

04

 

Витрати, понесені постійним представництвом у зв'язку з одержанням доходів, звільнених від оподаткування на підставі міжнародного договору України, у тому числі:

05

 

витрати від діяльності допоміжного або підготовчого характеру

05.1

 

витрати від діяльності, здійснюваної через агента з незалежним статусом

05.2

 

витрати від діяльності, здійснюваної на будівельному майданчику, монтажному або складальному об'єкті

05.3

 

витрати від міжнародних перевезень

05.4

 

Витрати, понесені постійним представництвом з урахуванням звільнень (рядок 02 - рядок 05)

06

 

Об'єкт оподаткування (рядок 04 - рядок 06) (+, -)

07

 

Податок на прибуток за звітний (податковий) період (рядок 07 х ___3 / 100)

08

 

Сума нарахованого авансового внеску з податку на прибуток4

09

 

Податок на прибуток за звітний (податковий) період, зменшений на суму нарахованого авансового внеску з податку на прибуток (рядок 08 - рядок 09)4 (+, -)

10

 

Податок на прибуток за результатами попереднього звітного (податкового) періоду поточного року з урахуванням уточнень (рядок 08 Розрахунку за попередній звітний (податковий) період)

11

 

Податок на прибуток, нарахований за результатами останнього календарного кварталу звітного (податкового) періоду (рядок 08 - рядок 11) (+, -)

12

 

Сума податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків) нерезидентів, у звітному (податковому) періоді

13 ПН

 

Суми податків, утриманих при виплаті доходів (прибутків) нерезидентів, у попередньому звітному (податковому) періоді поточного року з урахуванням уточнень (рядок 13 Розрахунку за попередній звітний (податковий) період)

14

 

Суми податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків) нерезидентів, нараховані за результатами останнього календарного кварталу звітного (податкового) періоду (рядок 13 - рядок 14)

15

 

Самостійне виправлення помилок5

Збільшення податкового зобов'язання звітного(их) (податкового(их)) періоду(ів), що уточнюється(ються) (позитивне значення (рядок 12 - рядок 12 Розрахунку, який уточнюється) + позитивне значення (рядок 15 - рядок 15 Розрахунку, який уточнюється) або рядок (сума рядків) 01 таблиці 2 додатка(ів) ВП до Розрахунку6)

16

 

Сума штрафу при відображенні недоплати у складі Розрахунку, що подається за звітний (податковий) період, наступний за періодом, у якому виявлено факт заниження податкового зобов'язання (повинна дорівнювати рядку (сумі рядків) 02 таблиці 2 додатка(ів) ВП до Розрахунку6)

17

 

Пеня, нарахована на виконання вимог підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 розділу II Податкового кодексу України (у разі виправлення помилки(ок) у складі звітного / звітного нового Розрахунку повинна дорівнювати рядку (сумі рядків) 03 таблиці 2 додатка(ів) ВП до Розрахунку6)

18

 

Зменшення податкового зобов'язання звітного(их) (податкового(их)) періоду(ів), що уточнюється(ються) (позитивне значення (рядок 12 - рядок 12 Розрахунку, який уточнюється) + (рядок 15 - рядок 15 Розрахунку, який уточнюється) або рядок (сума рядків) 04 таблиці 2 додатка(ів) ВП до Розрахунку6) (позитивне значення)

19

 

Сума штрафу від недоплати при наданні уточнюючого Розрахунку (рядок 16 х 3 %)

20

 

Розрахунок авансового внеску з податку на прибуток4

Загальна сума нарахованого до сплати податку на прибуток за звітний (податковий) рік (рядок 08)

21

 

Авансовий внесок (1/12 нарахованої до сплати загальної суми податку на прибуток за звітний (податковий) рік), що підлягатиме сплаті щомісяця у березні - грудні 20__ року та січні - лютому 20__ року (рядок 21/12))

22

 

Доповнення до Розрахунку (заповнюється і подається відповідно до пункту 46.4 статті 46 глави 2 розділу II Податкового кодексу України)

 

арк.

Додатки до Розрахунку, в тому числі:

 

арк.

додаток(ки) ПН

 

арк.

додаток(ки) ВП6

 

арк.

Інформація, наведена у Розрахунку та додатках до нього, є достовірною.

Керівник платника податку, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


       ________________________________________________
                                (ініціали та прізвище)                                  (підпис) 

                                                                              М. П. 

Головний бухгалтер, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


      ________________________________________________
                                (ініціали, прізвище)                                  (підпис) 

Дата подання Розрахунку
"___" ____________ 20__ року

____________
1 Звітні (податкові) періоди, що використовувались у 2011 році.

2 Заповнюється за бажанням платника.

3 Основна ставка податку на прибуток, встановлена Податковим кодексом України.

4 Заповнюється у Розрахунку за рік платниками податку (крім новостворених, виробників сільськогосподарської продукції, неприбуткових установ (організацій) та платників податків, у яких доходи, що враховуються при визначенні об'єкта оподаткування, за останній річний звітний податковий період не перевищують 10 мільйонів гривень), які сплачують авансові внески з податку на прибуток відповідно до пункту 57.1 статті 57 глави 4 розділу II та пункту 2 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу України.

5 Заповнюється у разі самостійного виправлення помилок шляхом уточнення показників Розрахунку відповідно до статті 50 глави 2 розділу II Податкового кодексу України.

6 Цей (ці) додаток(ки) подається(ються) у разі виправлення помилки(ок) у складі звітного / звітного нового Розрахунку. За кожний звітний (податковий) період, у якому виявлено помилку(ки), подається окремий додаток.

7 Зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.

Ця частина Розрахунку заповнюється посадовими (службовими) особами органу державної податкової служби

 

Відмітка про внесення даних до електронної бази податкової звітності "___" ____________ 20__ року

 

(посадова (службова) особа органу державної податкової служби (підпис, ініціали, прізвище))

За результатами камеральної перевірки Розрахунку (потрібне позначити):

 

порушень (помилок) не виявлено

 

складено акт від "___" ____________ 20__ року N _____

"___" ____________ 20__ року

 

(посадова (службова) особа органу державної податкової служби (підпис, ініціали, прізвище))

 

Директор Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку

М. О. Чмерук

 

 

Звітний

 

Звітний новий

 

Уточнюючий


 

Код платника податку за ЄДРПОУ 

 

Звітний (податковий) період 20__ року 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

I квартал 


 

Півріччя 

 

II квартал1


 

Три квартали 

 

II - III квартали1


 

Рік 

 

II - IV квартали1


Повне найменування нерезидента
_____________________________________________
_____________________________________________

Місцезнаходження нерезидента ___________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

Назва країни резиденції (за Класифікацією країн світу, українською мовою) _________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
 

Код нерезидента в країні резиденції 

Код країни (за Класифікацією країн світу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відмітка про наявність офшорного статусу2

 

Звіт про виплачені нерезидентам доходи та утриманий з них податок3

Таблиця 1. Розрахунок (звіт) податкових зобов'язань нерезидентів, якими отримано
доходи із джерелом їх походження з України

Види доходів

Код рядка

Сума доходів

Ставка податку (%) згідно з Податковим кодексом України

Ставка податку (%) згідно з міжнародним договором4

Сума податку
(графа 3 х (графу 4/100 або графа 5/100))5

1

2

3

4

5

6

Доходи нерезидентів із джерелом їх походження з України, із них:

13

 

Х

Х

 

Проценти, дисконтні доходи, що сплачуються на користь нерезидента, у тому числі проценти за позиками та борговими зобов'язаннями, випущеними (виданими) резидентом

13.01

 

15

 

 

Дивіденди, які сплачуються резидентом

13.02

 

15

 

 

Роялті

13.03

 

15

 

 

Фрахт

13.04

 

6

 

 

Доходи від інжинірингу

13.05

 

15

 

 

Лізингова/орендна плата за договорами оперативного лізингу/оренди

13.06

 

15

 

 

Доходи від продажу нерухомого майна

13.07

 

15

 

 

Прибуток від здійснення операцій із торгівлі цінними паперами, деривативами або іншими корпоративними правами

13.08

 

15

 

 

Доходи, отримані від спільної діяльності

13.09

 

15

 

 

Доходи від здійснення довгострокових контрактів

13.10

 

15

 

 

Винагорода за провадження культурної, освітньої, релігійної, спортивної, розважальної діяльності

13.11

 

15

 

 

Брокерська, комісійна, агентська винагорода

13.12

 

15

 

 

Внески та премії на страхування або перестрахування ризиків в Україні (у тому числі страхування ризиків життя) або страхування резидентів від ризиків за межами України

13.13

 

15

 

 

Доходи, одержані від діяльності у сфері розваг (крім діяльності з проведення державної грошової лотереї)

13.14

 

15

 

 

Доходи у вигляді благодійних внесків та пожертв на користь нерезидентів

13.15

 

15

 

 

Інші доходи

13.16

 

15

 

 

Прибуток від операцій з безпроцентними (дисконтними) облігаціями чи казначейськими зобов'язаннями6

13.17

 

___7

 

 

Проценти, дохід (дисконт) на державні цінні папери, або облігації місцевих позик, або боргові цінні папери, виконання зобов'язань за якими забезпечено державними або місцевими гарантіями, які продані (розміщені) нерезидентами за межами території України

13.18

 

Х

Х

Х

Проценти за отримані державою або до бюджету Автономної Республіки Крим чи міського бюджету позики (кредити або зовнішні запозичення), які відображаються в Державному бюджеті України або місцевих бюджетах чи кошторисі Національного банку України, або за кредити (позики), які отримані суб'єктами господарювання та виконання яких забезпечено державними або місцевими гарантіями

13.19

 

Х

Х

Х

Доходи за виробництво та/або розповсюдження реклами

13.20

 

20

 

 

Таблиця 2. Розрахунок прибутку від операцій з безпроцентними (дисконтними)
облігаціями чи казначейськими зобов'язаннями (рядок 13.17 таблиці 1)

N з/п

Дата придбання цінних паперів

Ціна придбання цінних паперів

Номінальна вартість цінних паперів

Сума прибутку (графа 4 - графа 3)

Сума податку
(графа 5 х ___7 / 100)

1

2

3

4

5

6

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n

 

 

 

 

 

13.17

Х

Х

Х

 

 

____________
1 Звітні (податкові) періоди, що використовувались у 2011 році.

2 Згідно з переліком офшорних зон, встановленим Кабінетом Міністрів України.

3 Заповнюється окремо по кожному нерезиденту, якому виплачуються доходи.

4 У разі застосування міжнародного договору вказати його назву та статтю, згідно з якою застосовується передбачена договором ставка податку (порядок застосування міжнародного договору України про уникнення подвійного оподаткування відповідно до статті 103 глави 10 розділу II Податкового кодексу України):
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

5 Значення графи 6 рядка 13 таблиці 1 переноситься до рядка 11 Розрахунку.

6 Значення рядка 13.17 графи 3 таблиці 1 відповідає сумі в рядку 13.17 графи 5 таблиці 2. Значення рядка 13.17 графи 6 таблиці 1 відповідає сумі в рядку 13.17 графи 6 таблиці 2.

7 Основна ставка податку на прибуток, встановлена Податковим кодексом України.

Керівник платника податку 

____________________________
(підпис)

М. П.

________________________
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер 

____________________________
(підпис) 

_________________________
(ініціали, прізвище) 

 

 

Звітний

 

Звітний новий


 

Код платника податку за ЄДРПОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Звітний період, у якому виявлено помилку(и)

1

Звітний рік 20__

 

I квартал

 

Півріччя 

 

Три квартали 

 

Рік 

 

 

II квартал1

 

II - III квартали1

 

II - IV квартали1


Звітний період, за який виявлено помилку(и)

2

Звітний рік 20__

 

I квартал

 

Півріччя 

 

Три квартали 

 

Рік 

 

 

II квартал1

 

II - III квартали1

 

II - IV квартали1


Розрахунок податкових зобов'язань за період, у якому виявлено помилку(и)2

Таблиця 1. Врахування помилок у звітному (податковому) періоді,
що настає за періодом, у якому виявлено помилку

Показники

Код
рядка

Сума

1

2

3

Доходи, отримані постійним представництвом

01

 

Витрати, розрахунково (рядок 01 х 0,7)

02

 

Доходи, звільнені від оподаткування на підставі міжнародного договору України, у тому числі:

03

 

доходи від діяльності допоміжного або підготовчого характеру

03.1

 

доходи від діяльності, здійснюваної через агента з незалежним статусом

03.2

 

доходи від діяльності, здійснюваної на будівельному майданчику, монтажному або складальному об'єкті

03.3

 

доходи від міжнародних перевезень

03.4

 

Доходи, отримані постійним представництвом з урахуванням звільнень (рядок 01 - рядок 03)

04

 

Витрати, понесені постійним представництвом у зв'язку з одержанням доходів, звільнених від оподаткування на підставі міжнародного договору України, у тому числі:

05

 

витрати від діяльності допоміжного або підготовчого характеру

05.1

 

витрати від діяльності, здійснюваної через агента з незалежним статусом

05.2

 

витрати від діяльності, здійснюваної на будівельному майданчику, монтажному або складальному об'єкті

05.3

 

витрати від міжнародних перевезень

05.4

 

Витрати, понесені постійним представництвом з урахуванням звільнень (рядок 02 - рядок 05)

06

 

Об'єкт оподаткування (рядок 04 - рядок 06) (+, -)

07

 

Податок на прибуток за звітний (податковий) період (рядок 07 х ___3 / 100)

08

 

Сума нарахованого авансового внеску з податку на прибуток4

09

 

Податок на прибуток звітного (податкового) періоду, зменшений на суму нарахованого авансового внеску з податку на прибуток (рядок 08 - рядок 09)4

10

 

Податок на прибуток за результатами попереднього звітного (податкового) періоду поточного року з урахуванням уточнень (рядок 08 Розрахунку за попередній звітний (податковий) період)

11

 

Податок на прибуток, нарахований за результатами останнього календарного кварталу звітного (податкового) періоду (рядок 08 - рядок 11)

12

 

Сума податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків) нерезидентам у звітному (податковому) періоді

13 ПН

 

Суми податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків) нерезидентам за результатами попереднього звітного (податкового) періоду поточного року з урахуванням уточнень (рядок 13 Розрахунку за попередній звітний (податковий) період)

14

 

Суми податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків) нерезидентам, нараховані за результатами останнього календарного кварталу звітного (податкового) періоду (рядок 13 - рядок 14)

15

 

Таблиця 2. Результати самостійного виправлення помилок

Показники

Код рядка

Сума

1

2

3

Збільшення податкового зобов'язання звітного(их) (податкового(их)) періоду(ів), що уточнюється(ються) (позитивне значення (рядок 12 - рядок 12 Розрахунку, який уточнюється) + позитивне значення (рядок 15 - рядок 15 Розрахунку, який уточнюється) (переноситься до рядка 14 Розрахунку (звітного / звітного нового))

01

 

Сума штрафу при відображенні недоплати у складі Розрахунку, що подається за звітний (податковий) період, наступний за періодом, у якому виявлено факт заниження податкового зобов'язання (рядок 01 х 5 %) (переноситься до рядка 17 Розрахунку (звітного / звітного нового))

02

 

Пеня, нарахована на виконання вимог підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 розділу II Податкового кодексу України (переноситься до рядка 18 Розрахунку)

03

 

Зменшення податкового зобов'язання звітного(их) (податкового)(их)) періоду(ів), що уточнюється(ються) (від'ємне значення (рядок 12 - рядок 12 Розрахунку, який уточнюється) + від'ємне значення (рядок 15 Розрахунку - рядок 15 Розрахунку, який уточнюється) (переноситься до рядка 19 Розрахунку (звітного / звітного нового)) (позитивне значення)

04

 

____________
1 Звітні (податкові) періоди, що використовувались у 2011 році.

2 Заповнюється у разі самостійного виправлення помилок шляхом уточнення показників Розрахунку відповідно до статті 50 глави 2 розділу II Податкового кодексу України.

3 Основна ставка податку на прибуток, встановлена Податковим кодексом України.

4 Заповнюється у Розрахунку за рік платниками податку (крім новостворених, виробників сільськогосподарської продукції, неприбуткових установ (організацій) та платників податків, у яких доходи, що враховуються при визначенні об'єкта оподаткування, за останній річний звітний податковий період не перевищують 10 мільйонів гривень), які сплачують авансові внески з податку на прибуток відповідно до пункту 57.1 статті 57 глави 4 розділу II та пункту 2 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу України.

Керівник платника податку 

____________________________
(ініціали, прізвище)

________________________
(підпис) 

М. П.

Головний бухгалтер 

____________________________
(ініціали, прізвище) 

_________________________
(підпис) 

____________

Опрос