Идет загрузка документа (29 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка предоставления разрешения на размещение и/или обращение ценных бумаг украинских эмитентов за пределами Украины

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
Порядок, Решение от 20.06.2013 № 1105
Утратил силу

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

20.06.2013

м. Київ

N 1105

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
17 липня 2013 р. за N 1201/23733

Про затвердження Порядку надання дозволу на розміщення та/або обіг цінних паперів українських емітентів за межами України

Із змінами і доповненнями, внесеними
 рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 23 вересня 2014 року N 1250
,
від 21 грудня 2017 року N 923

Рішення втратило чинність
(згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 28 серпня 2018 року N 593)

Відповідно до частини другої статті 37 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", пункту 4 частини другої статті 7 та пункту 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", з метою встановлення порядку видачі дозволу на розміщення та/або обіг цінних паперів українських емітентів за межами України Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Порядок надання дозволу на розміщення та/або обіг цінних паперів українських емітентів за межами України, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17 жовтня 1997 року N 36 "Про затвердження Положення про порядок надання дозволу на обіг акцій або облігацій підприємств українських емітентів за межами України";

рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30 жовтня 1998 року N 156 "Щодо приведення нормативно-правового акта Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку у відповідність до чинного законодавства України", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 26 листопада 1998 року за N 755/3195.

3. Департаменту корпоративного управління та корпоративних фінансів (А. Папаіка) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та внутрішніх комунікацій (А. Заїка) забезпечити опублікування цього рішення відповідно до вимог законодавства України.

5. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку О. Петрашка.

 

Голова Комісії

Д. Тевелєв

 

 

Порядок
надання дозволу на розміщення та/або обіг цінних паперів українських емітентів за межами України

I. Загальні положення

1. Цей Порядок:

регулює видачу Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) дозволу на розміщення та/або обіг емісійних цінних паперів, крім облігацій зовнішніх державних позик України (далі - цінні папери) українських емітентів за межами України;

визначає перелік документів, що подаються до Комісії для отримання дозволу на розміщення та/або обіг цінних паперів українських емітентів за межами України (далі - дозвіл).

2. Розміщення та/або обіг цінних паперів українських емітентів за межами України здійснюються виключно на підставі дозволу Комісії.

3. Дозвіл на обіг цінних паперів українських емітентів за межами України видається при одночасному дотриманні таких умов:

проведення реєстрації випуску цінних паперів;

допущення того самого виду цінних паперів відповідного емітента до біржових торгів на одній з українських фондових бірж.

4. Дозвіл на обіг цінних паперів українських емітентів за межами України видається лише щодо кількості цінних паперів, які знаходяться на рахунку в цінних паперах їх власника.

5. Дозвіл на розміщення та обіг цінних паперів українських емітентів за межами України видається при одночасному дотриманні умов, передбачених пунктом 3 цього розділу, а стосовно акцій - також за умови, якщо кількість акцій, щодо яких планується здійснення розміщення та обігу за межами України, не перевищує 75 відсотків від загальної кількості акцій відповідного випуску.

6. Відчуження цінних паперів (крім дисконтних облігацій) за межі України на підставі дозволу на розміщення та обіг цінних паперів українського емітента за межами України здійснюється за ціною, не нижчою за їх номінальну вартість.

Акціонерне товариство здійснює розміщення кожної акції при збільшенні статутного капіталу за ціною, не нижчою за її ринкову вартість, визначену відповідно до законодавства України, і не має права розміщувати акції за ціною, нижчою за їх номінальну вартість.

7. У разі наявності цінних паперів декількох випусків дозвіл видається щодо цінних паперів кожного випуску окремо.

8. Надання Комісією дозволу не може розглядатися як гарантія вартості цих цінних паперів.

9. Підставами для прийняття рішення про відмову в наданні дозволу є:

1) невідповідність поданих документів вимогам законодавства;

2) недостовірність інформації у поданих документах;

3) невиконання вимог, що встановлені цим Порядком.

Підстави відмови зазначаються у рішенні про відмову в наданні дозволу.

10. Повідомлення Комісії про прийняте рішення про відмову в наданні дозволу доводиться до відома заявника письмово і має містити правове обґрунтування такої відмови.

У випадку прийняття Комісією рішення про відмову в наданні дозволу всі подані заявником документи залишаються в Комісії.

11. Рішення про надання або про відмову в наданні дозволу приймається Комісією протягом 30 днів з дати отримання документів, передбачених розділами II, III цього Порядку.

12. За письмовим зверненням заявника, поданим до Комісії до закінчення строку розгляду документів, передбаченого пунктом 11 цього розділу, Комісія може повернути всі подані документи на доопрацювання.

13. Комісія протягом п'яти робочих днів з дати прийняття рішення про надання дозволу надсилає копію такого рішення депозитарію.

Протягом п'яти робочих днів з дати прийняття рішення про надання дозволу на обіг цінних паперів українських емітентів за межами України Комісія надсилає копію такого рішення також відповідному емітенту цінних паперів.

14. Повідомлення про прийняття рішення про надання дозволу не пізніше наступного робочого дня після його прийняття оприлюднюється на офіційному веб-сайті Комісії і протягом трьох робочих днів після його прийняття публікується в офіційному друкованому виданні Комісії.

15. Отримання дозволу відповідно до вимог цього Порядку не потребується для цінних паперів, що були зараховані на відповідні рахунки у цінних паперах іноземних депозитарних установ у Національному депозитарії України до набрання чинності цим Порядком та продовжують обліковуватися на таких рахунках.

16. Дозвіл діє безстроково.

17. Для отримання дозволу заявник подає документи, визначені цим Порядком (якщо відомості, що містяться в них, не внесені до відповідних інформаційних баз в достатньому обсязі).

Відбиток печатки не є обов'язковим реквізитом документів, подання яких до Комісії передбачено цим Порядком. Копії документів, подання яких до Комісії передбачено цим Порядком, вважаються засвідченими в установленому порядку, якщо на таких копіях проставлено підпис уповноваженої особи суб'єкта господарювання.

(розділ I доповнено пунктом 17 згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.09.2014 р. N 1250
,
пункт 17 розділу І у редакції рішення Національної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 21.12.2017 р. N 923)

II. Порядок отримання дозволу на розміщення та обіг цінних паперів за межами України

1. Для отримання дозволу на розміщення та обіг цінних паперів українських емітентів за межами України емітент подає до Комісії такі документи:

1) заяву про видачу дозволу, підписану керівником і засвідчену печаткою емітента (додаток 1);

2) копію тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску відповідних цінних паперів, засвідчену підписом керівника та печаткою емітента;

3) довідку про допуск до торгівлі на українській фондовій біржі цінних паперів емітента того самого виду, що й цінні папери, для отримання дозволу на розміщення та обіг яких подається заява, засвідчену підписами керівників та печатками емітента і фондової біржі;

4) довідку про депонування тимчасового глобального сертифіката, засвідчену підписом керівника та печаткою депозитарію.

2. За результатами розгляду наданих документів Комісія приймає рішення про надання дозволу на розміщення та обіг цінних паперів українських емітентів за межами України або рішення про відмову в наданні відповідного дозволу.

3. На підставі рішення про надання дозволу, зазначеного в пункті 2 цього розділу, емітенту видається відповідний дозвіл (додаток 2), що засвідчується підписом уповноваженої особи Комісії та печаткою Комісії.

III. Порядок отримання дозволу на обіг цінних паперів за межами України

1. Для отримання дозволу на обіг цінних паперів українських емітентів за межами України власник цінних паперів українського емітента подає до Комісії такі документи:

1) заяву про видачу дозволу, підписану власником цінних паперів українського емітента або керівником власника цінних паперів та засвідчену його печаткою, якщо власником цінних паперів є юридична особа (додаток 3);

2) виписку з рахунку в цінних паперах, яка є підтвердженням прав власності на цінні папери, засвідчену підписом керівника та печаткою депозитарної установи;

3) довідку про допуск до торгівлі на українській фондовій біржі цінних паперів емітента того самого виду, що й цінні папери, для отримання дозволу на обіг яких подається заява, засвідчену підписами керівників та печатками емітента і фондової біржі.

2. За результатами розгляду наданих документів Комісія приймає рішення про видачу дозволу на обіг цінних паперів українських емітентів за межами України або рішення про відмову у видачі відповідного дозволу.

3. На підставі рішення про видачу дозволу, зазначеного в пункті 2 цього розділу, власнику цінних паперів українського емітента видається відповідний дозвіл (додаток 4), що засвідчується підписом уповноваженої особи Комісії та печаткою Комісії.

4. У разі необхідності отримання дозволу на обіг цінних паперів за межами України на більшу кількість цінних паперів, ніж зазначена в дозволі, до документів, зазначених у пункті 1 цього розділу, додається також оригінал раніше наданого дозволу.

 

Директор департаменту
корпоративного управління
та корпоративних фінансів

А. Папаіка

 

ЗАЯВА
про видачу дозволу на розміщення та обіг цінних паперів за межами України

1

Повне найменування емітента

 

2

Код за ЄДРПОУ емітента

 

3

Місцезнаходження емітента

 

4

Номер поточного рахунку емітента та найменування банку, у якому відкрито рахунок

 

5

Засоби зв'язку з емітентом: телефон, факс, електронна пошта (за наявності)

 

6

Розмір статутного капіталу емітента

 

7

Вид, тип цінних паперів (за наявності), для отримання дозволу на розміщення та обіг яких подається заява

 

8

Реєстраційний номер, дата реєстрації випуску цінних паперів відповідно до тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску (серії) цінних паперів

 

9

Загальна номінальна вартість цінних паперів випуску (серії)

 

10

Кількість цінних паперів випуску (серії)

 

11

Номінальна вартість цінного папера

 

12

Кількість цінних паперів, що пропонуються для розміщення за межами України

 

13

Номінальна вартість цінних паперів, що пропонуються для розміщення за межами України

 

_____________
(посада)

______________
(підпис)

М. П.

_______________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ДОЗВІЛ N ____
на розміщення та обіг цінних паперів за межами України

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку на підставі ______________________________________________ надає дозвіл на розміщення та обіг за межами України _____________________________________________________________________________
                                                                                     (вид, тип цінного папера)
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
                                          (повне найменування, код за ЄДРПОУ та місцезнаходження емітента)

в кількості ___________________________________________________________________________
                                                                                     (кількість словами)

________________________________ штук серії ___________________________________________

на суму _____________________________________________________________________________
                                                                                       (сума словами)

Дозвіл виданий "___" ____________ 20__ року.

_____________
          (посада)

______________
(підпис)

М. П.

_________________________________________
                                (прізвище, ім'я, по батькові)

 

ЗАЯВА
про видачу дозволу на обіг цінних паперів за межами України

1

Повне найменування / прізвище, ім'я, по батькові власника цінних паперів

 

2

Код за ЄДРПОУ / реквізити паспорта (серія та номер, ким і коли виданий) власника цінних паперів

 

3

Місцезнаходження / місце проживання власника цінних паперів

 

4

Повне найменування емітента

 

5

Код за ЄДРПОУ емітента

 

6

Місцезнаходження емітента

 

7

Вид, тип цінних паперів (за наявності), для отримання дозволу на обіг яких подається заява

 

8

Реєстраційний номер, дата реєстрації випуску цінних паперів відповідно до свідоцтва про реєстрацію випуску (серії) цінних паперів

 

9

Загальна номінальна вартість цінних паперів випуску (серії)

 

10

Кількість цінних паперів випуску (серії)

 

11

Номінальна вартість цінного папера

 

12

Кількість цінних паперів, що пропонуються для обігу за межами України

 

13

Номінальна вартість цінних паперів, що пропонуються для обігу за межами України

 

_____________
(посада)

______________
(підпис)

М. П.

_______________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ДОЗВІЛ N ____
на обіг цінних паперів за межами України

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку на підставі __________________________________________________ надає дозвіл на обіг за межами України
____________________________________________________________________________________
                                                                                         (вид, тип цінного папера)
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
                                           (повне найменування, код за ЄДРПОУ та місцезнаходження емітента)

в кількості __________________________________________________________________________
                                                                                             (кількість словами)

_____________________________________ штук серії _____________________________________

на суму ____________________________________________________________________________
                                                                                                (сума словами)

Дозвіл виданий "___" _____________ 20__ року.

_____________
          (посада)

______________
(підпис)

М. П.

________________________________________
                        (прізвище, ім'я, по батькові)

____________

Опрос