Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в приказ Фонда государственного имущества Украины от 07 августа 1997 года N 847 "Об утверждении Порядка возвращения арендованных целостных имущественных комплексов государственных предприятий после прекращения или расторжения договора аренды"

Фонд государственного имущества
Приказ от 25.06.2013 № 889
действует с 02.08.2013

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

25.06.2013

м. Київ

N 889

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
17 липня 2013 р. за N 1193/23725

Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 07 серпня 1997 року N 847 "Про затвердження Порядку повернення орендованих цілісних майнових комплексів державних підприємств після припинення або розірвання договору оренди"

Відповідно до статті 27 Закону України "Про оренду державного та комунального майна", статті 5 Закону України "Про Фонд державного майна України" та з метою приведення власних нормативно-правових актів у відповідність із законодавством

НАКАЗУЮ:

1. Унести до наказу Фонду державного майна України від 07 серпня 1997 року N 847 "Про затвердження Порядку повернення орендованих цілісних майнових комплексів державних підприємств після припинення або розірвання договору оренди", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 1997 року за N 446/2250, такі зміни:

1) пункт 2 викласти в такій редакції:

"2. Фонду державного майна України та його регіональним відділенням керуватися вказаним Порядком у практичній діяльності по припиненню (розірванню) договорів оренди цілісних майнових комплексів державних підприємств і організацій.";

2) пункт 4 виключити.

У зв'язку з цим пункт 5 вважати пунктом 4;

3) пункт 4 викласти в такій редакції:

"4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Фонду державного майна України відповідно до розподілу функціональних обов'язків.".

2. Затвердити Зміни до Порядку повернення орендованих цілісних майнових комплексів державних підприємств після припинення або розірвання договору оренди, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 07 серпня 1997 року N 847, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 1997 року за N 446/2250, що додаються.

3. Управлінню з питань управління державним майном та орендних відносин подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

4. Управлінню взаємодії з Верховною Радою України та комунікаційного забезпечення забезпечити в установленому порядку розміщення цього наказу на веб-сторінці Фонду державного майна України.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Фонду державного майна України відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Голова Фонду

О. Рябченко

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

 

ЗМІНИ
до Порядку повернення орендованих цілісних майнових комплексів державних підприємств після припинення або розірвання договору оренди

1. Пункт 1 глави 1 після слів "Про оренду державного" доповнити словами "та комунального".

2. У главі 2:

1) у пункті 5 слова "утвореною орендодавцем на перше число місяця" замінити словами "утвореною орендодавцем, станом на останнє число місяця";

2) у пункті 6 слова "приватизуються, а також майна державних підприємств та організацій, яке передається в оренду" замінити словами "приватизуються (корпоратизуються), а також майна державних підприємств та організацій, яке передається в оренду (повертається після закінчення строку дії договору оренди або його розірвання)";

3) у пункті 9 слова "складається передаточний баланс" замінити словами "складаються передавальний і розподільчий баланси";

4) у пунктах 9 та 18 слова "протокол про результати інвентаризації" замінити словами "зведений акт інвентаризації";

5) у пункті 10 слово "термін" замінити словом "строк";

6) у пункті 11:

слова "оцінки вартості" замінити словом "оцінки";

слова та цифри "підлягає індексації у порядку, визначеному Методикою оцінки вартості майна при приватизації, що затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 15.08.96 N 961" замінити словами та цифрами "визначається у порядку, встановленому Методикою оцінки майна, що затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 року N 1891";

7) у пункті 15 слова та цифри "у пункті 31 Методики оцінки вартості майна при приватизації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 15.08.96 N 961" замінити словами та цифрами "у пункті 33 Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 року N 1891";

8) пункт 18 доповнити двома підпунктами такого змісту:

"ґ) передавальний баланс;

д) розподільчий баланс".

3. У тексті Порядку:

слова "арбітражного суду", "чи арбітражного суду", "або арбітражного суду" виключити;

слово "передаточний" в усіх відмінках замінити словом "передавальний" у відповідному відмінку;

слова "приймання-передачі" в усіх відмінках замінити словами "приймання-передавання" у відповідних відмінках.

4. У тексті Порядку та додатку до нього слова "статутний фонд" замінити словами "статутний капітал" у відповідних відмінках.

 

Начальник Управління
з питань управління державним
майном та орендних відносин

В. Пількевич

Опрос