Идет загрузка документа (151 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о порядке регистрации проспекта эмиссии и выпуска инвестиционных сертификатов паевого инвестиционного фонда

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
Положение, Решение от 20.06.2013 № 1103
редакция действует с 14.01.2020

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

20.06.2013

м. Київ

N 1103

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
16 липня 2013 р. за N 1188/23720

Про затвердження Положення про порядок реєстрації проспекту емісії та випуску інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 29 липня 2014 року N 971
,
 від 16 грудня 2014 року N 1712
,
від 21 червня 2018 року N 407
,
від 31 жовтня 2019 року N 637

Відповідно до пункту 1 частини другої статті 7 та пункту 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", Законів України "Про цінні папери та фондовий ринок" та "Про інститути спільного інвестування" Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про порядок реєстрації проспекту емісії та випуску інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду, що додається.

2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 24 листопада 2009 року N 1478 "Про затвердження Положення про порядок реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2009 року за N 1246/17262 (зі змінами).

3. Департаменту спільного інвестування та регулювання діяльності інституційних інвесторів (О. Симоненко) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та внутрішніх комунікацій (А. Заїка) забезпечити опублікування цього рішення відповідно до законодавства України.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку А. Амеліна.

6. Це рішення набирає чинності з 01 січня 2014 року, але не раніше дня його офіційного опублікування.

 

Голова Комісії

Д. Тевелєв

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби
України з питань регуляторної
політики та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок реєстрації проспекту емісії та випуску інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду

(У тексті Положення слово "веб-сайт" у всіх відмінках замінено словом "вебсайт" у відповідних відмінках згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 31 жовтня 2019 року N 637)

I. Загальні положення

1. Це Положення встановлює порядок реєстрації проспекту емісії інвестиційних сертифікатів (змін до нього) та випуску інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду (далі - пайовий фонд).

2. Проспект емісії реєструється протягом одного року з дня внесення відомостей про пайовий фонд до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування (далі - Реєстр).

3. Реєстрація проспекту емісії (змін до нього) та випуску інвестиційних сертифікатів пайового фонду здійснюється уповноваженою особою Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) відповідно до вимог цього Положення і не може розглядатися як гарантія вартості цих інвестиційних сертифікатів.

4. Емітентом інвестиційних сертифікатів пайового фонду виступає компанія з управління активами такого фонду.

Компанія з управління активами подає до Комісії заяву і документи, необхідні для реєстрації випуску та проспекту емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду, не пізніше як протягом 60 днів після прийняття рішення про розміщення інвестиційних сертифікатів пайового фонду уповноваженим органом компанії з управління активами.

Реєстрація проспекту емісії та випуску інвестиційних сертифікатів здійснюється щодо кожного пайового фонду окремо.

5. Свідоцтво про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів пайового фонду є підставою для оформлення глобального сертифіката інвестиційних сертифікатів.

6. При розміщенні інвестиційних сертифікатів пайового фонду компанія з управління активами та/або андеррайтер(и), з яким(и) компанія з управління активами уклала відповідні договір (договори), здійснюють заходи з фінансового моніторингу відповідно до законодавства із запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.

7. Укладення договорів з першими власниками інвестиційних сертифікатів пайового фонду при їх публічному розміщенні здійснюється не раніше ніж через 10 днів після розміщення у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії про ринок цінних паперів зареєстрованого (зареєстрованих) в Комісії проспекту емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду (змін до нього).

(пункт 7 розділу I із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 31.10.2019 р. N 637)

8. Засвідчення документів, що подаються для реєстрації випуску та проспекту емісії інвестиційних сертифікатів (змін до нього), підписами відповідних осіб підтверджує достовірність даних, наведених у таких документах.

(абзац перший пункту 8 розділу І із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 21.06.2018 р. N 407)

Збитки, завдані внаслідок подання недостовірної інформації, що міститься у проспекті емісії та змінах до нього, відшкодовуються в порядку, встановленому законодавством.

9. Фінансова звітність та інші фінансові документи пайового фонду подаються за формою, визначеною законодавством.

(пункт 9 розділу І у редакції рішення Національної комісії
 з цінних паперів та фондового ринку від 21.06.2018 р. N 407)

10. У разі втрати проспекту емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду (змін до нього) / свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів пайового фонду відповідну інформацію компанія з управління активами розміщує на власному вебсайті.

(розділ I доповнено новим пунктом 10 згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 31.10.2019 р. N 637
,
у зв'язку з цим пункти 10, 11
 вважати відповідно пунктами 11, 12
)

11. Розгляд заяв та всіх необхідних документів, встановлених цим Положенням, що надані до Комісії, здійснюється протягом 30 робочих днів з дати їх подання.

За письмовою заявою заявника строк розгляду документів продовжується, але не більше ніж на 15 робочих днів з дати подання такої заяви до Комісії.

За письмовим зверненням заявника Комісія може повернути подані документи на доопрацювання.

(пункт 11 розділу І доповнено абзацом третім згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 21.06.2018 р. N 407)

12. Документи на двох та більше аркушах повинні бути прошиті, пронумеровані, підписані уповноваженою особою компанії з управління активами.

(пункт 12 розділу І із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 21.06.2018 р. N 407)

12. Пункт 12 розділу І виключено

(розділ І доповнено пунктом 12 згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.12.2014 р. N 1712
,
пункт 12 розділу І виключено згідно з рішенням Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 21.06.2018 р. N 407)

II. Порядок реєстрації проспекту емісії та випуску інвестиційних сертифікатів

1. Реєстрація проспекту емісії та випуску інвестиційних сертифікатів пайового фонду здійснюється за умови реєстрації регламенту пайового фонду та внесення відомостей про пайовий фонд до Реєстру.

2. З метою реєстрації проспекту емісії та випуску інвестиційних сертифікатів пайового фонду компанія з управління активами подає до Комісії такі документи:

1) заяву про реєстрацію проспекту емісії та випуску інвестиційних сертифікатів пайового фонду (додаток 1);

2) протокол (копію або витяг з протоколу) уповноваженого органу компанії з управління активами, засвідчений підписом уповноваженої особи компанії з управління активами, який містить рішення щодо затвердження проспекту емісії, випуску та розміщення інвестиційних сертифікатів пайового фонду;

(підпункт 2 пункту 2 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 21.06.2018 р. N 407)

3) підпункт 3 пункту 2 розділу І виключено

(згідно з рішенням Національної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 21.06.2018 р. N 407)

4) підпункт 4 пункту 2 розділу І виключено

(згідно з рішенням Національної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 21.06.2018 р. N 407)

5) підпункт 5 пункту 2 розділу І виключено

(згідно з рішенням Національної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 21.06.2018 р. N 407)

6) підпункт 6 пункту 2 розділу І виключено

(згідно з рішенням Національної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 21.06.2018 р. N 407,
у зв'язку з цим підпункти 7 - 9
 вважати відповідно підпунктами 3 - 5)

3) проспект емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду, затверджений рішенням уповноваженого органу компанії з управління активами, засвідчений підписами уповноваженої особи, головного бухгалтера (особи, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку) компанії з управління активами, зміст якого має відповідати вимогам пункту 3 цього розділу (у двох примірниках).

(абзац перший підпункту 3 пункту 2 розділу ІІ із змінами, внесеними
 згідно з
рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 29.07.2014 р. N 971
,
від 21.06.2018 р. N 407)

У разі якщо компанія з управління активами при розміщенні інвестиційних сертифікатів пайового фонду користується послугами андеррайтера(ів), проспект емісії інвестиційних сертифікатів засвідчується андеррайтером(ами);

4) оригінал платіжного доручення (копію, засвідчену підписом уповноваженої особи компанії з управління активами), що підтверджує сплату державного мита відповідно до законодавства та містить найменування пайового фонду, з відміткою банку про його прийняття;

(підпункт 4 пункту 2 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 21.06.2018 р. N 407)

5) довідку в довільній формі стосовно пріоритетних галузей інвестування із зазначенням орієнтовних обсягів використання коштів спільного інвестування на такі інвестиції та їх економічної доцільності, обґрунтування суми заявленого пайового капіталу;

6) довідку у довільній формі про відсутність пов'язаності між зберігачем, Центральним депозитарієм цінних паперів, аудиторською фірмою, оцінювачем майна, з якими укладено відповідні договори щодо обслуговування пайового фонду, та особами, серед яких планується розміщення інвестиційних сертифікатів пайового фонду, засвідчену підписом уповноваженої особи компанії з управління активами (у разі приватного розміщення інвестиційних сертифікатів). Довідка має бути складена не раніше ніж за 7 робочих днів до дати її подання;

(пункт 2 розділу ІІ доповнено підпунктом 6 згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 21.06.2018 р. N 407)

7) довідку у довільній формі, що містить відомості про аудиторську фірму, оцінювача майна (якщо інвестиційною декларацією передбачено інвестування в нерухомість), депозитарну(і) установу(и) (у разі укладення тільки договору про обслуговування рахунку в цінних паперах (щодо кожної такої установи)), зазначені в проспекті емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду, реквізити та строки дії відповідних договорів з обслуговування пайового фонду, укладених з ними, засвідчену підписом уповноваженої особи компанії з управління активами (у разі зміни таких відомостей). Довідка має бути складена не раніше ніж за 7 робочих днів до дати її подання.

(пункт 2 розділу ІІ доповнено підпунктом 7 згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 21.06.2018 р. N 407)

3. Проспект емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду повинен містити такі відомості:

1) характеристика компанії з управління активами, що включає:

повне та скорочене (за наявності) найменування;

код за ЄДРПОУ;

місцезнаходження, телефон, факс;

дата державної реєстрації;

відомості про посадових осіб:

прізвище, ім'я, по батькові, посада;

пряме та/або опосередковане володіння часткою в статутному капіталі компанії з управління активами (відсотки щодо кожного);

2) характеристика пайового фонду, що включає:

повне та скорочене (за наявності) найменування;

дата видачі та номер свідоцтва про внесення відомостей про пайовий фонд до Реєстру;

реєстраційний код за Реєстром;

термін закінчення діяльності пайового фонду (для строкового пайового фонду) у форматі дд/мм/рр;

строк, встановлений для досягнення мінімального обсягу активів пайового фонду (не може перевищувати шести місяців з дня реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів цього пайового фонду);

порядок визначення дня початку та закінчення інтервалу, періодичність інтервалу (не рідше одного разу на рік), тривалість інтервалу (не менше 10 робочих днів протягом року та не менше одного робочого дня протягом кожного інтервалу) (для пайового фонду інтервального типу);

3) текст регламенту, зареєстрованого Комісією, засвідчений підписом уповноваженої особи компанії з управління активами;

(підпункт 3 пункту 3 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 21.06.2018 р. N 407)

4) дані про проголошену емісію інвестиційних сертифікатів пайового фонду:

спосіб розміщення інвестиційних сертифікатів (публічне або приватне розміщення);

загальна номінальна вартість інвестиційних сертифікатів, які планується розмістити, грн;

номінальна вартість інвестиційного сертифіката, грн;

кількість інвестиційних сертифікатів, штук;

форма існування інвестиційних сертифікатів;

форма випуску інвестиційних сертифікатів;

перелік осіб, серед яких розміщуватимуться інвестиційні сертифікати пайового фонду, у разі приватного розміщення інвестиційних сертифікатів (із зазначенням: для фізичних осіб - прізвища, імені, по батькові, реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії (за наявності) та номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган та мають відмітку в паспорті); для юридичних осіб - резидентів - повного найменування, коду за ЄДРПОУ, місцезнаходження, частки в них державної або комунальної власності; для юридичних осіб - нерезидентів - повного найменування, місцезнаходження та інформації з торговельного, судового або банківського реєстру відповідної країни про реєстрацію такої юридичної особи, частки в них державної або комунальної власності);

(абзац восьмий підпункту 4 пункту 3 розділу ІІ у редакції рішення
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 21.06.2018 р. N 407)

порядок визначення ціни продажу інвестиційних сертифікатів;

порядок визначення дати початку розміщення інвестиційних сертифікатів;

дата закінчення розміщення інвестиційних сертифікатів у форматі дд/мм/рр (для строкових пайових фондів), яка не може бути пізнішою, ніж за три місяці до дня закінчення строку діяльності пайового фонду;

адреси місць розміщення інвестиційних сертифікатів пайового фонду;

права, що надаються власникам інвестиційних сертифікатів пайового фонду;

порядок розміщення інвестиційних сертифікатів пайового фонду, в тому числі порядок подання заявок на придбання інвестиційних сертифікатів, та умови, за яких може бути відмовлено в прийомі таких заявок;

порядок оплати інвестиційних сертифікатів пайового фонду;

зобов'язання емітента щодо повернення коштів інвесторам та строк повернення коштів у разі:

відмови від емісії інвестиційних сертифікатів;

визнання емісії інвестиційних сертифікатів недобросовісною;

визнання випуску інвестиційних сертифікатів таким, що не відбувся;

порядок повідомлення про емісію інвестиційних сертифікатів пайового фонду;

зобов'язання емітента щодо невикористання коштів (активів) пайового фонду на покриття збитків компанії з управління активами;

5) інформація про розміщення раніше випущених в обіг інвестиційних сертифікатів пайового фонду (зазначається щодо кожної емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду окремо у випадках, передбачених пунктом 5 розділу III цього Положення):

спосіб розміщення інвестиційних сертифікатів - публічне або приватне розміщення;

дата видачі та номер свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів пайового фонду;

загальна сума емісії інвестиційних сертифікатів, грн;

номінальна вартість інвестиційного сертифіката, грн;

кількість інвестиційних сертифікатів, штук;

форма існування інвестиційних сертифікатів;

форма випуску інвестиційних сертифікатів;

6) відомості про фондову біржу, на якій здійснюватиметься обіг інвестиційних сертифікатів пайового фонду (для біржових пайових фондів), із зазначенням повного найменування, коду за ЄДРПОУ, місцезнаходження, номера і дати прийняття рішення про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку (у форматі дд/мм/рр);

(підпункт 6 пункту 3 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 21.06.2018 р. N 407)

7) відомості про оцінювача майна (якщо інвестиційною декларацією передбачено інвестування в нерухомість) із зазначенням повного найменування, коду за ЄДРПОУ, місцезнаходження (для юридичних осіб), прізвища, імені, по батькові (для фізичних осіб), а також строку дії сертифіката суб'єкта оціночної діяльності (у форматі дд/мм/рр);

8) відомості про зберігача (у разі укладення договору про обслуговування активів інституту спільного інвестування зі зберігачем) із зазначенням повного найменування, коду за ЄДРПОУ, місцезнаходження, номерів і дат прийняття рішень про видачу відповідних ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (у форматі дд/мм/рррр);

(підпункт 8 пункту 3 розділу ІІ у редакції рішення Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 21.06.2018 р. N 407)

9) відомості про депозитарну(і) установу(и) (у разі укладання тільки договору про обслуговування рахунку в цінних паперах) - повне найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, номер і дата прийняття рішення про видачу відповідної ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (у форматі дд/мм/рррр). Зазначаються щодо кожної депозитарної установи, з якою укладено такий договір;

(пункт 3 розділу ІІ доповнено новим підпунктом 9 згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 21.06.2018 р. N 407,
у зв'язку з цим підпункти 9, 10 вважати відповідно підпунктами 10, 11)

10) відомості про аудиторську фірму із зазначенням повного найменування юридичної особи відповідно до установчих документів, коду за ЄДРПОУ, зазначеного в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань; номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності;

(підпункт 10 пункту 3 розділу ІІ у редакції рішень Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 21.06.2018 р. N 407
,
від 31.10.2019 р. N 637)

11) відомості про торговця(ів) цінними паперами із зазначенням повного найменування, коду за ЄДРПОУ, місцезнаходження, а також номера і дати прийняття рішення про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, виданої Комісією (у форматі дд/мм/рр), який (які) здійснює(ють) розміщення (андеррайтинг) та/або викуп інвестиційних сертифікатів пайового фонду (якщо регламентом пайового фонду передбачено достроковий викуп інвестиційних сертифікатів).

(підпункт 11 пункту 3 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 21.06.2018 р. N 407)

4. У разі відповідності поданих документів законодавству Комісія реєструє випуск інвестиційних сертифікатів пайового фонду, проспект емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду та видає свідоцтво про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів пайового фонду (додаток 2).

5. Комісія не пізніше наступного робочого дня з дати видачі свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів пайового фонду забезпечує направлення електронної копії свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів пайового фонду та інших документів до Центрального депозитарію цінних паперів відповідно до нормативно-правового акта Комісії, що встановлює порядок обміну електронними документами Комісії та Центрального депозитарію цінних паперів.

(розділ II доповнено новим пунктом 5 згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 31.10.2019 р. N 637
,
у зв'язку з цим пункти 5 - 7
 вважати відповідно пунктами 6 - 8
)

6. На проспекті емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду робиться напис (штамп) "Зареєстровано" із зазначенням дати реєстрації, засвідчується підписом уповноваженої особи Комісії та печаткою Комісії.

Один примірник зареєстрованого проспекту емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду видається заявникові.

Реєстрація випуску інвестиційних сертифікатів пайового фонду та видача свідоцтва про реєстрацію такого випуску інвестиційних сертифікатів є підставою для внесення випуску інвестиційних сертифікатів до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування.

7. Компанія з управління активами зобов'язана:

1) Протягом 10 днів з дати реєстрації проспекту емісії інвестиційних сертифікатів, що пропонуються для публічного розміщення, розмістити зареєстрований проспект емісії інвестиційних сертифікатів на власному вебсайті та вебсайті фондової біржі, через яку планується здійснити розміщення інвестиційних сертифікатів відповідного випуску (у разі укладання відповідного договору).

2) Не менш як за 10 днів до дати початку укладення договорів з першими власниками при публічному розміщенні інвестиційних сертифікатів розмістити у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії про ринок цінних паперів зареєстрований проспект емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду у повному обсязі;

(підпункт 2 пункту 7 розділу II із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 31.10.2019 р. N 637)

3) протягом 5 робочих днів з дати оприлюднення відповідно до вимог підпунктів 1, 2 цього пункту зареєстрованого проспекту емісії інвестиційних сертифікатів, що пропонуються для публічного розміщення, письмово у довільній формі повідомити Комісію щодо його розміщення на власному вебсайті та вебсайті фондової біржі із зазначенням посилань на конкретні вебсторінки вебсайтів (URL-адреси), в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії про ринок цінних паперів - вихідного реєстраційного номера та дати реєстрації електронного документа;

(пункт 7 розділу ІІ доповнено підпунктом 3 згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 21.06.2018 р. N 407
,
підпункт 3 пункту 7 розділу II у редакції рішення Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 31.10.2019 р. N 637)

4) протягом 7 робочих днів з дати виникнення змін даних, зазначених у довідці, поданій згідно з підпунктом 7 пункту 2 цього розділу, подати до Комісії таку довідку з урахуванням таких змін.

(пункт 7 розділу ІІ доповнено підпунктом 4 згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 21.06.2018 р. N 407)

8. У разі приватного розміщення інвестиційних сертифікатів компанія з управління активами протягом 10 днів з дати реєстрації проспекту емісії Комісією повинна надати кожному учаснику такого розміщення копію зареєстрованого проспекту емісії інвестиційних сертифікатів фонду, засвідчену в установленому порядку.

III. Порядок внесення змін до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду

1. Реєстрація в Комісії змін до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду здійснюється в порядку, визначеному цим Положенням.

Компанія з управління активами не має права змінювати прийняте рішення про розміщення інвестиційних сертифікатів пайового фонду в частині обсягу прав за інвестиційними сертифікатами пайового фонду, умов розміщення та кількості зазначених інвестиційних сертифікатів пайового фонду одного випуску, крім випадків, передбачених законами України і нормативно-правовими актами Комісії.

Забороняється змінювати тип та вид, клас спеціалізованого або кваліфікаційного інвестиційного пайового фонду та його належність до біржових або венчурних.

2. Зміни до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду подаються до Комісії компанією з управління активами протягом семи робочих днів з дня прийняття рішення про внесення змін до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду.

3. Реєстрація змін до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду, пов'язаних із наступною емісією інвестиційних сертифікатів пайового фонду, здійснюється після стовідсоткового розміщення та повної оплати попередньої емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду.

4. Для реєстрації змін до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду компанія з управління активами подає до Комісії такі документи:

1) заяву про реєстрацію змін до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду (додаток 3), або заяву про реєстрацію змін до проспекту емісії, реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів пайового фонду та заміну свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів пайового фонду (додаток 4), або заяву про реєстрацію змін до проспекту емісії та заміну свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів пайового фонду (додаток 5), або заяву про реєстрацію змін до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів та регламенту пайового фонду (додаток 6), або заяву про реєстрацію змін до проспекту емісії, регламенту, реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів пайового фонду та заміну свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів пайового фонду (додаток 7), або заяву про реєстрацію змін до проспекту емісії, регламенту та заміну свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів пайового фонду (додаток 8);

2) рішення уповноваженого органу компанії з управління активами про затвердження змін до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів (протокол, копію протоколу або витяг з протоколу, засвідчений підписом уповноваженої особи компанії з управління активами) із зазначенням причин унесення змін;

(підпункт 2 пункту 4 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 21.06.2018 р. N 407)

3) рішення уповноваженого органу компанії з управління активами про затвердження змін до регламенту пайового фонду (протокол, копію протоколу або витяг з протоколу, засвідчений підписом уповноваженої особи компанії з управління активами) із зазначенням причин унесення змін (у разі внесення змін до регламенту пайового фонду);

(підпункт 3 пункту 4 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 21.06.2018 р. N 407)

4) звіт про результати розміщення попередньої емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду (додаток 9), засвідчений підписами уповноваженої особи компанії з управління активами, зберігача (у разі укладення договору про обслуговування активів інституту спільного інвестування зі зберігачем), складений на дату прийняття уповноваженим органом компанії з управління активами рішення про затвердження змін до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду;

(підпункт 4 пункту 4 розділу ІІІ у редакції рішення Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 21.06.2018 р. N 407)

5) довідку про стан емісійного рахунку, видану Центральним депозитарієм цінних паперів;

6) зміни до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду у двох примірниках, затверджені уповноваженим органом, засвідчені підписами уповноваженої особи, головного бухгалтера (особи, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку) компанії з управління активами, зберігачем (у разі укладення договору про обслуговування активів);

(підпункт 6 пункту 4 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з рішеннями
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29.07.2014 р. N 971,
від 21.06.2018 р. N 407)

7) оригінал свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів пайового фонду (у разі необхідності заміни свідоцтва);

8) підпункт 8 пункту 4 розділу ІІІ виключено

(згідно з рішенням Національної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 21.06.2018 р. N 407)

9) підпункт 9 пункту 4 розділу ІІІ виключено

(підпункт 9 пункту 4 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29.07.2014 р. N 971
,
виключено згідно з рішенням Національної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 21.06.2018 р. N 407,
у зв'язку з цим підпункти 10 - 15 вважати відповідно підпунктами 8 - 13)

8) фінансову звітність, складену за Міжнародними стандартами фінансової звітності, разом із аудиторським звітом (звітом незалежного аудитора) щодо річної фінансової звітності та/або звітом щодо огляду проміжної фінансової звітності, складеним відповідно до Міжнародних стандартів аудиту та вимог, встановлених Законом України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність".

Зазначена фінансова звітність пайового фонду повинна бути складена станом на останню звітну дату перед поданням документів до Комісії, підписана уповноваженою особою, головним бухгалтером (особою, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку) компанії з управління активами;

(підпункт 8 пункту 4 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29.07.2014 р. N 971
,
у редакції рішення Національної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 21.06.2018 р. N 407)

9) зміни до регламенту пайового фонду у двох примірниках, затверджені уповноваженим органом компанії з управління активами, засвідчені підписом уповноваженої особи компанії з управління активами (у разі внесення змін до регламенту пайового фонду);

(підпункт 9 пункту 4 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 21.06.2018 р. N 407)

10) оригінал (копію, засвідчену підписом уповноваженої особи компанії з управління активами) платіжного доручення, що підтверджує здійснення оплати за реєстрацію змін до регламенту пайового фонду (у разі реєстрації змін до регламенту пайового фонду) та містить найменування пайового фонду, з відміткою банку про його прийняття;

(підпункт 10 пункту 4 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 21.06.2018 р. N 407)

11) довідку в довільній формі стосовно пріоритетних галузей інвестування із зазначенням орієнтовних обсягів використання коштів спільного інвестування на такі інвестиції та їх економічної доцільності, обґрунтування суми заявленого пайового капіталу (у разі реєстрації змін до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду, пов'язаних з наступною емісією інвестиційних сертифікатів);

12) оригінал (копію, засвідчену підписом уповноваженої особи компанії з управління активами) платіжного документа, що підтверджує сплату державного мита відповідно до законодавства (у разі реєстрації змін до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду, пов'язаних з наступною емісією інвестиційних сертифікатів) та містить найменування пайового фонду, з відміткою банку про його прийняття;

(підпункт 12 пункту 4 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 21.06.2018 р. N 407)

13) рішення уповноваженого органу компанії з управління активами щодо бездокументарної форми існування іменних цінних паперів (копія (витяг) протоколу (наказу), засвідчена (засвідчений) підписом уповноваженої особи компанії з управління активами, що містить відомості, передбачені нормативно-правовим актом Комісії, яким встановлюється порядок забезпечення існування іменних цінних паперів у бездокументарній формі);

(пункт 4 розділу ІІІ доповнено підпунктом 13 згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 29.07.2014 р. N 971
,
підпункт 13 пункту 4 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 21.06.2018 р. N 407)

14) довідку у довільній формі про відсутність пов'язаності між зберігачем, Центральним депозитарієм цінних паперів, аудиторською фірмою, оцінювачем майна, з якими укладено відповідні договори щодо обслуговування пайового фонду, та особами, серед яких планується розміщення інвестиційних сертифікатів пайового фонду, засвідчену підписом уповноваженої особи компанії з управління активами (у разі приватного розміщення інвестиційних сертифікатів). Довідка має бути складена не раніше ніж за 7 робочих днів до дати її подання.

(пункт 4 розділу ІІІ доповнено підпунктом 14 згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 21.06.2018 р. N 407)

5. На реєстрацію змін до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду, пов'язаних виключно з наступною емісією інвестиційних сертифікатів фонду, документи, визначені підпунктами 3, 9, 10 та 13 пункту 4 цього розділу, не подаються.

(пункт 5 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з рішеннями
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 29.07.2014 р. N 971
,
від 21.06.2018 р. N 407)

6. На реєстрацію змін до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду, за винятком змін, що вносяться до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду, визначених пунктом 5 цього розділу, подаються документи, зазначені в підпунктах 1, 2, 6, 7 пункту 4 цього розділу (у випадку зміни інформації, що міститься в них), а також документи, визначені підпунктами 3, 9, 10 пункту 4 цього розділу (у разі внесення змін до регламенту пайового фонду), та документ, передбачений підпунктом 13 пункту 4 цього розділу (у випадку внесення змін до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів та заміни свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів пайового фонду, пов'язаних із забезпеченням існування іменних цінних паперів у бездокументарній формі), а також документ, зазначений у підпункті 14 пункту 4 цього розділу (у випадку внесення змін до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів, пов'язаних зі зміною зберігача, аудиторської фірми, оцінювача майна, з якими укладено відповідні договори щодо обслуговування пайового фонду, та/або переліку осіб, серед яких планується розміщення інвестиційних сертифікатів пайового фонду).

(пункт 6 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 29.07.2014 р. N 971
,
у редакції рішення Національної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 21.06.2018 р. N 407)

7. Уповноважена особа Комісії за умови відповідності вимогам законодавства поданих документів для:

реєстрації змін до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду - реєструє зміни до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду;

реєстрації змін до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів, реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів пайового фонду та заміни свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів пайового фонду - реєструє зміни до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду, випуск інвестиційних сертифікатів пайового фонду та здійснює заміну свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів пайового фонду з урахуванням попередніх емісій інвестиційних сертифікатів пайового фонду;

реєстрації змін до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів та заміни свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів пайового фонду - реєструє зміни до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду та здійснює заміну свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів пайового фонду (додаток 10);

реєстрації змін до регламенту та проспекту емісії інвестиційних сертифікатів - реєструє зміни до регламенту пайового фонду та проспекту емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду;

реєстрації змін до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів, змін до регламенту, випуску інвестиційних сертифікатів пайового фонду та заміни свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів пайового фонду - реєструє зміни до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів, зміни до регламенту, випуск інвестиційних сертифікатів пайового фонду та здійснює заміну свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів пайового фонду;

реєстрації змін до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду, змін до регламенту та заміни свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів пайового фонду - реєструє зміни до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду, зміни до регламенту та здійснює заміну свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів пайового фонду.

8. На змінах до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду робиться напис (штамп) "Зареєстровано" із зазначенням дати реєстрації, засвідчується підписом уповноваженої особи Комісії та печаткою Комісії.

Один примірник зареєстрованих змін до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду видається заявникові.

Якщо в комплекті документів для реєстрації змін до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду надано зміни до регламенту пайового фонду, такі зміни засвідчуються підписом уповноваженої особи Комісії та написом (штампом) "Зареєстровано" і печаткою Комісії. Один примірник зареєстрованих і засвідчених у встановленому порядку змін до регламенту пайового фонду повертається заявникові.

9. Комісія не пізніше наступного робочого дня з дати заміни свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів пайового фонду, у зв'язку з наступною емісією інвестиційних сертифікатів фонду, забезпечує направлення електронної копії свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів пайового фонду та інших документів до Центрального депозитарію цінних паперів відповідно до нормативно-правового акта Комісії, що встановлює порядок обміну електронними документами Комісії та Центрального депозитарію цінних паперів.

(розділ III доповнено новим пунктом 9 згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 31.10.2019 р. N 637
,
у зв'язку з цим пункти 9 - 11
 вважати відповідно пунктами 10 - 12
)

10. Реєстрація змін до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду або заміна свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів пайового фонду є підставою для внесення змін до Реєстру.

11. Компанія з управління активами протягом 10 днів з дня реєстрації змін до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду зобов'язана:

розмістити зареєстровані зміни до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів, що пропонуються для публічного розміщення, на власному вебсайті та вебсайті фондової біржі, через яку планується здійснити розміщення інвестиційних сертифікатів відповідного випуску (у разі укладення відповідного договору);

розмістити у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії про ринок цінних паперів зареєстровані зміни до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів (у разі публічного розміщення інвестиційних сертифікатів);

(абзац третій пункту 11 розділу III із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 31.10.2019 р. N 637)

надати кожному учаснику копію зареєстрованих змін до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів, засвідчену в установленому порядку (у разі приватного розміщення інвестиційних сертифікатів). Якщо кількість учасників такого пайового фонду становить більше ста осіб, зареєстровані зміни до проспекту емісії кожному учаснику не надаються, а розміщуються компанією з управління активами на власному вебсайті в закритій його частині. На письмову вимогу учасника пайового фонду компанія з управління активами надає дані для входу в закриту частину вебсайту.

Якщо після публічного розміщення інвестиційних сертифікатів пайового фонду уповноваженим органом компанії з управління активами прийнято рішення про приватне розміщення наступної емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду, інформація про таке рішення доводиться до відома усіх учасників пайового фонду у порядку, передбаченому проспектом емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду.

Якщо після приватного розміщення інвестиційних сертифікатів пайового фонду уповноваженим органом компанії з управління активами прийнято рішення про публічне розміщення наступної емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду, проспект емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду з урахуванням змін до нього, пов'язаних із наступною емісією інвестиційних сертифікатів пайового фонду, після їх реєстрації в Комісії повинен бути розміщений компанією з управління активами у повному обсязі у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії про ринок цінних паперів та на власному вебсайті не менш як за 10 календарних днів до початку розміщення інвестиційних сертифікатів пайового фонду.

12. Компанія з управління активами зобов'язана протягом 5 робочих днів з дати оприлюднення відповідно до вимог абзаців першого - третього, шостого пункту 11 цього розділу зареєстрованих змін до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів, що пропонуються для публічного розміщення, письмово у довільній формі повідомити Комісію щодо їх розміщення на власному вебсайті та вебсайті фондової біржі із зазначенням посилань на конкретні вебсторінки вебсайтів (URL-адреси) та відповідно в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії про ринок цінних паперів - вихідного реєстраційного номера та дати реєстрації електронного документа.

(розділ ІІІ доповнено пунктом 12 згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 21.06.2018 р. N 407
,
пункт 12 розділу III у редакції рішення Національної комісії
 з цінних паперів та фондового ринку від 31.10.2019 р. N 637)

IV. Відмова у реєстрації

1. Підставою для відмови у реєстрації є:

1) порушення компанією з управління активами вимог законодавства про цінні папери, в тому числі наявність у поданих документах інформації, що свідчить про невідповідність умов емісії та/або обігу цінних паперів інституту спільного інвестування вимогам законодавства про цінні папери;

2) невідповідність поданих документів та інформації, що міститься в них, вимогам нормативно-правових актів Комісії;

3) наявність у проспекті емісії цінних паперів інституту спільного інвестування і документах, які подаються для його реєстрації, недостовірної інформації;

4) наявність у поданих документах взаємовиключної інформації.

2. Повідомлення про відмову в реєстрації із зазначенням підстав для відмови та вичерпним переліком зауважень надсилається заявнику протягом трьох робочих днів з дня прийняття відповідного рішення.

3. За письмовим запитом заявника уповноважена особа Комісії приймає рішення щодо повернення раніше наданих оригіналів свідоцтв про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів пайового фонду, виданих Комісією.

4. Відмова Комісії в реєстрації може бути оскаржена в судовому порядку.

(розділ IV доповнено новим пунктом 4 згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29.07.2014 р. N 971
,
 у зв'язку з цим пункти 4 - 6 вважати відповідно пунктами 5 - 7
)

5. У разі якщо заявником повністю враховані зауваження Комісії та не внесено жодних інших змін до тексту документів, Комісія не має права відмовити у реєстрації.

6. Підставою для залишення заяви про реєстрацію без розгляду є:

оформлення документів з порушенням вимог пункту 11 розділу I, пунктів 2, 3 розділу II, пункту 4 розділу III цього Положення;

відсутність будь-якого документа, подання якого передбачено цим Положенням.

(пункт 6 розділу IV у редакції рішення Національної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 29.07.2014 р. N 971)

7. Про залишення заяви без розгляду заявник протягом 15 робочих днів з дня подання до Комісії документів повідомляється в письмовій формі із зазначенням вичерпного переліку підстав для залишення заяви без розгляду. У такому разі документи повертаються заявнику, про що робиться відмітка на відповідній заяві.

(пункт 7 розділу IV із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29.07.2014 р. N 971)

V. Порядок видачі дубліката проспекту емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду (змін до нього)

1. Видача дубліката проспекту емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду (змін до нього) здійснюється на підставі документів, поданих до Комісії, у разі втрати або пошкодження проспекту емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду (змін до нього).

2. Для отримання дубліката проспекту емісії інвестиційних сертифікатів фонду (змін до нього) уповноважена особа заявника надає до Комісії такі документи:

1) заяву про видачу дубліката проспекту емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду (змін до нього) у довільній формі із зазначенням причини отримання такого дубліката, а також у разі втрати проспекту емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду (змін до нього) - із зазначенням посилання на конкретну вебсторінку вебсайту (URL-адресу), на якій розміщено таку інформацію;

(підпункт 1 пункту 2 розділу V із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 31.10.2019 р. N 637)

2) текст зареєстрованого проспекту емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду (змін до нього), оригінал якого (яких) втрачено, засвідчений підписом уповноваженої особи компанії з управління активами;

(підпункт 2 пункту 2 розділу V із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 21.06.2018 р. N 407)

3) непридатний (непридатні) для користування проспект емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду (зміни до нього) (у разі пошкодження проспекту емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду (змін до нього)).

4) підпункт 4 пункту 2 розділу V виключено

(підпункт 4 пункту 2 розділу V із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 21.06.2018 р. N 407
,
виключено згідно з рішенням Національної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 31.10.2019 р. N 637)

3. Комісія протягом 10 робочих днів з дати надходження заяви та необхідних документів, зазначених у пункті 2 цього розділу, видає дублікат проспекту емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду (змін до нього) з написом у правому верхньому куті слова "Дублікат" та зазначенням дати його видачі.

4. Дублікат проспекту емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду (змін до нього) засвідчується підписом уповноваженої особи Комісії та печаткою Комісії.

5. Дублікат проспекту емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду (змін до нього) видається уповноваженій особі заявника.

6. Підставою для залишення заяви про видачу дубліката проспекту емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду (змін до нього) без розгляду є:

1) підписання заяви особою, яка не має на це повноважень;

2) відсутність будь-якого документа, подання якого передбачено пунктом 2 цього розділу;

3) оформлення документів з порушенням вимог цього розділу та пункту 11 розділу I цього Положення.

(пункт 6 розділу V у редакції рішення Національної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 29.07.2014 р. N 971)

7. Про залишення заяви без розгляду заявник протягом 7 робочих днів з дати подання до Комісії документів повідомляється в письмовій формі із зазначенням вичерпного переліку підстав для залишення заяви без розгляду. У такому разі документи повертаються заявнику, про що робиться відповідна відмітка на заяві про видачу дубліката проспекту емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду (змін до нього).

(пункт 7 розділу V із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29.07.2014 р. N 971)

VI. Порядок видачі дубліката свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів пайового фонду

1. Видача дубліката свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів пайового фонду здійснюється у разі втрати або пошкодження свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів пайового фонду на підставі документів, поданих до Комісії.

2. Для отримання дубліката свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів пайового фонду уповноважена особа заявника надає до Комісії такі документи:

1) заяву про видачу дубліката свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів пайового фонду (додаток 11) із зазначенням у разі втрати свідоцтва посилання на конкретну вебсторінку вебсайту (URL-адресу), на якій розміщено таку інформацію;

(підпункт 1 пункту 2 розділу VI із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 31.10.2019 р. N 637)

2) непридатне для користування свідоцтво про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів пайового фонду (у разі пошкодження свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів пайового фонду).

3) підпункт 3 пункту 2 розділу VI виключено

(підпункт 3 пункту 2 розділу VІ із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 21.06.2018 р. N 407
,
виключено згідно з рішенням Національної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 31.10.2019 р. N 637)

3. Комісія протягом 10 робочих днів з дати надходження заяви та необхідних документів, зазначених у пункті 2 цього розділу, видає дублікат свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів пайового фонду з написом у правому верхньому куті слова "Дублікат" та зазначенням дати його видачі.

4. Дублікат свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів пайового фонду засвідчується підписом уповноваженої особи Комісії та печаткою Комісії.

5. Дублікат свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів пайового фонду видається уповноваженій особі заявника.

6. Підставою для залишення заяви про видачу дубліката свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів без розгляду є:

1) підписання заяви особою, яка не має на це повноважень;

2) відсутність будь-якого документа, подання якого передбачено пунктом 2 цього розділу;

3) оформлення документів з порушенням вимог цього розділу та пункту 11 розділу I цього Положення.

(пункт 6 розділу VІ у редакції рішення Національної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 29.07.2014 р. N 971)

7. Про залишення заяви без розгляду заявник протягом 7 робочих днів з дати подання до Комісії документів повідомляється в письмовій формі із зазначенням вичерпного переліку підстав для залишення заяви без розгляду. У такому разі документи повертаються заявнику, про що робиться відповідна відмітка на копії такої заяви.

(пункт 7 розділу VІ із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29.07.2014 р. N 971)

 

Директор департаменту спільного
інвестування та регулювання
діяльності інституційних інвесторів

О. М. Симоненко

 

"___" ____________ 20__ року N ___
             (дата подання заяви)

 

ЗАЯВА
про реєстрацію проспекту емісії та випуску інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду

Відомості про пайовий інвестиційний фонд

Повне найменування

 

Строк діяльності для строкового пайового інвестиційного фонду (у форматі дд/мм/рр)

 

Реєстраційний код за Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування

 

Інформація щодо проголошеної емісії інвестиційних сертифікатів

Загальна номінальна вартість інвестиційних сертифікатів, грн

 

Кількість інвестиційних сертифікатів, шт.

 

Номінальна вартість інвестиційного сертифіката, грн

 

Форма існування інвестиційних сертифікатів

 

Форма випуску інвестиційних сертифікатів

 

Відомості про компанію з управління активами

Повне найменування

 

Код за ЄДРПОУ

 

Місцезнаходження

 

Телефон, факс

 

Номер і дата прийняття рішення про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)

 

_______________________________________________
           (уповноважена особа компанії з управління активами)

____________
(підпис)

____________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 21.06.2018 р. N 407)

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

СВІДОЦТВО
про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку засвідчує випуск інвестиційних сертифікатів, що здійснюється
_____________________________________________________________________________________,
(повне найменування компанії з управління активами та код за ЄДРПОУ, повне найменування пайового інвестиційного фонду, реєстраційний код за Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування)
на загальну суму _______________________________________________________________ гривень
                                                                                                       (сума словами)
номінальною вартістю __________________________________________________________ гривень,
                                                                                                                (сума словами)
форма існування ______________________________________________________________________,
                                                                                                                (словами)
форма випуску _______________________________________________________________________,
                                                                                                                (словами)
кількість __________________________________________________________________________ шт.

Випуск унесено до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування.

Реєстраційний номер ________________________
Дата реєстрації "___" ____________ 20__ року

____________________________
                            (посада)

____________
(підпис)

________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

(додаток 2 із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 21.06.2018 р. N 407)

 

"___" ____________ 20__ року N ____
             (дата подання заяви)

 

ЗАЯВА
про реєстрацію змін до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду

Відомості про пайовий інвестиційний фонд

Повне найменування

 

Строк діяльності для строкового пайового інвестиційного фонду (у форматі дд/мм/рр)

 

Реєстраційний код за Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування

 

Причина внесення змін до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів

 

Інформація щодо зареєстрованого випуску інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду (щодо кожної емісії окремо)

Номер та дата видачі свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів

 

Загальна номінальна вартість інвестиційних сертифікатів, грн

 

Кількість інвестиційних сертифікатів, шт.

 

Номінальна вартість інвестиційного сертифіката, грн

 

Форма існування інвестиційних сертифікатів

 

Форма випуску інвестиційних сертифікатів

 

Відомості про компанію з управління активами

Повне найменування

 

Код за ЄДРПОУ

 

Місцезнаходження

 

Телефон, факс

 

Номер і дата прийняття рішення про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)

 

_______________________________________________
           (уповноважена особа компанії з управління активами)

____________
(підпис)

____________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

(додаток 3 із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 21.06.2018 р. N 407)

 

"___" ____________ 20__ року N ___
             (дата подання заяви)

 

ЗАЯВА
про реєстрацію змін до проспекту емісії, реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду та заміну свідоцтва

_________________________________________________________________________
(спосіб розміщення проголошеного випуску інвестиційних сертифікатів)

Відомості про компанію з управління активами

Повне найменування

 

Код за ЄДРПОУ

 

Місцезнаходження

 

Телефон, факс

 

Номер і дата прийняття рішення про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)

 

Відомості про пайовий інвестиційний фонд

Повне найменування

 

Строк діяльності (у форматі дд/мм/рр) (для строкового пайового інвестиційного фонду)

 

Реєстраційний код за Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування

 

Причина внесення змін до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів

 

Інформація щодо зареєстрованого випуску інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду (щодо кожного випуску окремо)

Номер та дата видачі свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів

 

Загальна номінальна вартість інвестиційних сертифікатів, грн

 

Кількість інвестиційних сертифікатів, шт.

 

Номінальна вартість інвестиційного сертифіката, грн

 

Форма існування інвестиційних сертифікатів

 

Форма випуску інвестиційних сертифікатів

 

Інформація щодо проголошеної емісії інвестиційних сертифікатів

Загальна номінальна вартість інвестиційних сертифікатів, грн

 

Кількість інвестиційних сертифікатів, шт.

 

Номінальна вартість інвестиційного сертифіката, грн

 

Форма існування інвестиційних сертифікатів

 

Форма випуску інвестиційних сертифікатів

 

_______________________________________________
           (уповноважена особа компанії з управління активами)

____________
(підпис)

____________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

(додаток 4 із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 21.06.2018 р. N 407)

 

"___" ____________ 20__ року N ___
               (дата подання заяви)

 

ЗАЯВА
про реєстрацію змін до проспекту емісії та заміну свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду

Відомості про компанію з управління активами

Повне найменування

 

Код за ЄДРПОУ

 

Місцезнаходження

 

Телефон, факс

 

Номер і дата прийняття рішення про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)

 

Відомості про пайовий інвестиційний фонд

Повне найменування

 

Строк діяльності (у форматі дд/мм/рр) (для строкового пайового інвестиційного фонду)

 

Реєстраційний код за Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування

 

Причина внесення змін до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів

 

Інформація щодо зареєстрованого випуску інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду (зазначається щодо випусків(у), за якими(им) відбувається заміна свідоцтв(а))

Номер та дата видачі свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів

 

Загальна номінальна вартість інвестиційних сертифікатів, грн

 

Кількість інвестиційних сертифікатів, шт.

 

Номінальна вартість інвестиційного сертифіката, грн

 

Форма існування інвестиційних сертифікатів

 

Форма випуску інвестиційних сертифікатів

 

_______________________________________________
           (уповноважена особа компанії з управління активами)

____________
(підпис)

____________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

(додаток 5 із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 21.06.2018 р. N 407)

 

"___" ____________ 20__ року N ___
                 (дата подання заяви)

 

ЗАЯВА
про реєстрацію змін до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів та регламенту пайового інвестиційного фонду

Відомості про пайовий інвестиційний фонд

Повне найменування

 

Строк діяльності для строкового пайового інвестиційного фонду (у форматі дд/мм/рррр)

 

Реєстраційний код за Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування

 

Причини внесення змін до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів та регламенту

 

Інформація щодо зареєстрованого випуску інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду (щодо кожного випуску окремо)

Загальна номінальна вартість інвестиційних сертифікатів, грн

 

Кількість інвестиційних сертифікатів, штук

 

Номінальна вартість інвестиційних сертифікатів, грн

 

Форма існування інвестиційних сертифікатів

 

Форма випуску інвестиційних сертифікатів

 

Номер та дата видачі свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду

 

Відомості про компанію з управління активами

Повне найменування

 

Код за ЄДРПОУ

 

Місцезнаходження

 

Телефон, факс

 

Номер і дата прийняття рішення про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) (за наявності)

 

_______________________________________________
(уповноважена особа компанії з управління активами)

____________
(підпис)

____________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

(додаток 6 у редакції рішення Національної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 29.07.2014 р. N 971
,
із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної комісії
 з цінних паперів та фондового ринку від 21.06.2018 р. N 407)

 

"___" ____________ 20__ року N ___
              (дата подання заяви)

 

ЗАЯВА
про реєстрацію змін до проспекту емісії, регламенту, реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду та заміну свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду

_________________________________________________________________
(спосіб розміщення проголошеного випуску інвестиційних сертифікатів)

Відомості про компанію з управління активами

Повне найменування

 

Код за ЄДРПОУ

 

Місцезнаходження

 

Телефон, факс

 

Номер і дата прийняття рішення про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)

 

Відомості про пайовий інвестиційний фонд

Повне найменування

 

Строк діяльності (у форматі дд/мм/рр) (для строкового пайового інвестиційного фонду)

 

Реєстраційний код за Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування

 

Причини внесення змін до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів та регламенту пайового інвестиційного фонду

 

Інформація щодо зареєстрованого випуску інвестиційних сертифікатів фонду (щодо кожного випуску окремо)

Номер та дата видачі свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів

 

Загальна номінальна вартість інвестиційних сертифікатів, грн

 

Кількість інвестиційних сертифікатів, шт.

 

Номінальна вартість інвестиційного сертифіката, грн

 

Форма існування інвестиційних сертифікатів

 

Форма випуску інвестиційних сертифікатів

 

Інформація щодо проголошеного випуску інвестиційних сертифікатів

 

Загальна номінальна вартість інвестиційних сертифікатів, грн

 

Кількість інвестиційних сертифікатів, шт.

 

Номінальна вартість інвестиційного сертифіката, грн

 

Форма існування інвестиційних сертифікатів

 

Форма випуску інвестиційних сертифікатів

 

_______________________________________________
           (уповноважена особа компанії з управління активами)

____________
(підпис)

____________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

(додаток 7 із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 21.06.2018 р. N 407)

 

"___" ____________ 20__ року N ___
               (дата подання заяви)

 

ЗАЯВА
про реєстрацію змін до проспекту емісії, регламенту та заміну свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду

Відомості про компанію з управління активами

Повне найменування

 

Код за ЄДРПОУ

 

Місцезнаходження

 

Телефон, факс

 

Номер і дата прийняття рішення про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)

 

Відомості про пайовий інвестиційний фонд

Повне найменування

 

Строк діяльності (у форматі дд/мм/рр) (для строкового пайового інвестиційного фонду)

 

Реєстраційний код за Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування

 

Причини внесення змін до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів та регламенту пайового інвестиційного фонду

 

Інформація щодо зареєстрованого випуску інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду (зазначається щодо випусків(у), за якими(им) відбувається заміна свідоцтв(а))

Номер та дата видачі свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів

 

Загальна номінальна вартість інвестиційних сертифікатів, грн

 

Кількість інвестиційних сертифікатів, шт.

 

Номінальна вартість інвестиційного сертифіката, грн

 

Форма існування інвестиційних сертифікатів

 

Форма випуску інвестиційних сертифікатів

 

_______________________________________________
           (уповноважена особа компанії з управління активами)

____________
(підпис)

____________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

(додаток 8 із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 21.06.2018 р. N 407)

 

 

ЗВІТ
про результати розміщення попередньої емісії інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду

станом на "___" ____________ 20__ року N ___

Інформація щодо зареєстрованого випуску інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду

Номер та дата видачі свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів

 

Загальна номінальна вартість інвестиційних сертифікатів, грн

 

Кількість інвестиційних сертифікатів, шт.

 

Номінальна вартість інвестиційного сертифіката, грн

 

Форма існування інвестиційних сертифікатів

 

Форма випуску інвестиційних сертифікатів

 

Дата початку розміщення інвестиційних сертифікатів

 

Дата закінчення розміщення інвестиційних сертифікатів

 

Усього розміщено інвестиційних сертифікатів:

 

у т. ч. серед фізичних осіб

 

у т. ч. серед юридичних осіб

 

Вартість чистих активів пайового інвестиційного фонду в розрахунку на один інвестиційний сертифікат, що перебуває в обігу на дату прийняття рішення про наступний випуск інвестиційних сертифікатів

 

Відомості про компанію з управління активами

Повне найменування

 

Код за ЄДРПОУ

 

Місцезнаходження

 

Телефон, факс

 

Номер і дата прийняття рішення про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) (за наявності)

 

_______________________________________________
(уповноважена особа компанії з управління активами)

____________
(підпис)

____________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

_______________________________________________
(уповноважена особа андеррайтера(ів))

____________
(підпис)

____________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

_______________________________________________
(уповноважена особа зберігача)

____________
(підпис)

____________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

(додаток 9 у редакції рішення Національної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 29.07.2014 р. N 971
,
із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної комісії
 з цінних паперів та фондового ринку від 21.06.2018 р. N 407)

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

СВІДОЦТВО
про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку засвідчує випуск інвестиційних сертифікатів, що здійснюється
_____________________________________________________________________________________,
(повне найменування компанії з управління активами та код за ЄДРПОУ, повне найменування пайового інвестиційного фонду, реєстраційний код за Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування)
на загальну суму _______________________________________________________________ гривень
                                                                                   (сума словами)
номінальною вартістю __________________________________________________________ гривень,
                                                                                                               (сума словами)
форма існування ______________________________________________________________________,
                                                                                         (словами)
форма випуску _______________________________________________________________________,
                                                                                                                      (словами)
кількість __________________________________________________________________________ шт.

Випуск унесено до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування.

Свідоцтво від "___" ____________ 20__ року N ___, що видане Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, анульовано.
Реєстраційний номер ______________________

Дата реєстрації "___" ____________ 20__ року

________________________
                         (посада)

____________
(підпис)

__________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

(додаток 10 із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 21.06.2018 р. N 407)

 

"___" ____________ 20__ року N ___
               (дата подання заяви)

 

 

ЗАЯВА
про видачу дубліката свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду

_________________________________________________
(спосіб розміщення інвестиційних сертифікатів)

Відомості про пайовий інвестиційний фонд

Повне найменування

 

Строк діяльності для строкового пайового інвестиційного фонду (у форматі дд/мм/рр)

 

Реєстраційний код за Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування

 

Причина видачі дубліката свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду (у разі втрати - посилання на конкретну вебсторінку вебсайту (URL-адресу), на якій розміщено таку інформацію)

 

Інформація щодо зареєстрованого випуску інвестиційних сертифікатів фонду (зазначається щодо випуску, за яким видається дублікат свідоцтва)

Загальна номінальна вартість інвестиційних сертифікатів, грн

 

Кількість інвестиційних сертифікатів, шт.

 

Номінальна вартість інвестиційних сертифікатів, грн

 

Форма існування інвестиційних сертифікатів

 

Форма випуску інвестиційних сертифікатів

 

Номер та дата видачі свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду

 

Відомості про компанію з управління активами

Повне найменування

 

Код за ЄДРПОУ

 

Місцезнаходження

 

Телефон, факс

 

Номер і дата прийняття рішення про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)

 

_______________________________________________
           (уповноважена особа компанії з управління активами)

____________
(підпис)

____________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

(додаток 11 із змінами, внесеними згідно з рішеннями Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 21.06.2018 р. N 407
,
від 31.10.2019 р. N 637)

____________

Опрос