Идет загрузка документа (121 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка определения размера местной составляющей для объектов электроэнергетики, в том числе введенных в эксплуатацию очередей строительства электрических станций (пусковых комплексов), производящих электрическую энергию из альтернативных источников энергии (кроме доменного и коксового газов)

Национальная комиссия; осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики
Порядок, Постановление от 27.06.2013 № 744
Утратил силу

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ

ПОСТАНОВА

27.06.2013

м. Київ

N 744

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
15 липня 2013 р. за N 1179/23711

Про затвердження Порядку визначення розміру місцевої складової для об'єктів електроенергетики, у тому числі введених в експлуатацію черг будівництва електричних станцій (пускових комплексів), що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів)

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання
 у сфері енергетики,
 від 13 березня 2014 року N 233

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Національної комісії, що здійснює державне
 регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
 від 10 грудня 2015 року N 2932)

Відповідно до статей 171 та 173 Закону України "Про електроенергетику", Указу Президента України від 23 листопада 2011 року N 1059 "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики" Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики,

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Порядок визначення розміру місцевої складової для об'єктів електроенергетики, у тому числі введених в експлуатацію черг будівництва електричних станцій (пускових комплексів), що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів), що додається.

2. Управлінню генеруючих підприємств забезпечити подання цієї постанови в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

 

Голова Комісії

С. Тітенко

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби
України з питань регуляторної
політики та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

 

ПОРЯДОК
визначення розміру місцевої складової для об'єктів електроенергетики, у тому числі введених в експлуатацію черг будівництва електричних станцій (пускових комплексів), що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів)

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає механізм визначення розміру місцевої складової для об'єктів електроенергетики, у тому числі введених в експлуатацію черг будівництва електричних станцій (пускових комплексів), що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів) (далі - об'єкти електроенергетики).

1.2. Цей Порядок поширюється на суб'єктів господарювання, які отримали ліцензію на здійснення господарської діяльності з виробництва електричної енергії або ліцензію на здійснення господарської діяльності з комбінованого виробництва електричної і теплової енергії у встановленому законодавством порядку, мають у власності або користуванні об'єкти електроенергетики, будівництво яких розпочато після 01 січня 2012 року, введених в експлуатацію після 01 липня 2013 року, та які мають намір продавати електричну енергію за "зеленим" тарифом у встановленому законодавством порядку (далі - заявники).

Підтвердженням початку будівництва об'єкта електроенергетики є виданий уповноваженим органом дозвіл на виконання будівельних робіт або зареєстрована відповідно до законодавства декларація про початок виконання будівельних робіт відповідного об'єкта.

1.3. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

введення в експлуатацію - подія, що фіксує готовність об'єкта електроенергетики до використання за призначенням, що підтверджується виданим уповноваженим органом сертифікатом, що засвідчує відповідність закінченого будівництвом об'єкта проектній документації та підтверджує його готовність до експлуатації, або зареєстрованою відповідно до законодавства декларацією про готовність об'єкта до експлуатації;

елементи місцевої складової - законодавчо визначені окремі структурні елементи об'єкта електроенергетики;

заявник - суб'єкт господарювання, який отримав ліцензію на здійснення господарської діяльності з виробництва електричної енергії або ліцензію на здійснення господарської діяльності з комбінованого виробництва електричної і теплової енергії та має намір продавати електричну енергію за "зеленим" тарифом у встановленому законодавством порядку;

місцева складова - сукупність елементів місцевої складової українського походження, що були використані при створенні об'єкта електроенергетики;

перелік елементів місцевої складової - перелік, що ведеться за кожним видом альтернативного джерела енергії та містить інформацію щодо наявності відповідних елементів місцевої складової для кожного заявника, а також інформацію щодо сертифікатів про походження, сертифікатів про українське походження, згідно з якими був підтверджений рівень місцевої складової для відповідного заявника;

роботи з будівництва - елемент місцевої складової в частині діяльності, пов'язаної з будівництвом об'єкта електроенергетики;

сертифікат про походження - документ встановленої форми, виданий уповноваженим органом іноземної держави, яким засвідчується, що товари, зазначені в ньому, походять з відповідної країни;

сертифікат про українське походження - документ, виданий у встановленому порядку Торгово-промисловою палатою України (її регіональними представництвами), яким підтверджується, що визначені законом операції щодо елементів місцевої складової (крім робіт з будівництва), зазначені в ньому, мають українське походження;

українське походження - походження елементів місцевої складової, якщо вони були вироблені, зібрані або виконані українським виробником;

фіксована частка елемента місцевої складової - встановлений Законом України "Про електроенергетику" рівень місцевої складової, який відповідає наявності такого елемента місцевої складової українського походження в об'єкті електроенергетики.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законах України "Про електроенергетику", "Про альтернативні джерела енергії", постанові Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року N 461 "Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів".

II. Визначення відповідності наявного розміру місцевої складової встановленим Законом вимогам

2.1. Розмір місцевої складової для відповідного об'єкта електроенергетики визначається шляхом підсумовування фіксованих часток елементів місцевої складової українського походження, використаних при створенні такого об'єкта електроенергетики, за формулою

LCоб'єкта = E1 + E2 + .... + En,

де

LCоб'єкта - розмір місцевої складової українського походження для відповідного об'єкта електроенергетики;

Ei - фіксована частка i-того елемента місцевої складової українського походження, наявного на об'єкті електроенергетики.

2.2. Визначення відповідності розміру місцевої складової українського походження встановленому Законом України "Про електроенергетику" розміру місцевої складової здійснюється перевіркою умови

LCоб'єкта > LCзакон. встанов.,

де

LCзакон.встанов. - встановлений Законом України "Про електроенергетику" розмір місцевої складової, що визначається відповідно до альтернативного джерела енергії, що використовується, на момент введення об'єкта електроенергетики в експлуатацію, а саме:

Вид альтернативного джерела

Розмір місцевої складової для об'єктів, введених в експлуатацію

після 01.07.2013 по 01.01.2014

після 01.01.2014 по 01.07.2014

після 01.07.2014 по 01.01.2015

після 01.01.2015

Енергія вітру

30 %

30 %

50 %

50 %

Енергія сонячного випромінювання

30 %

30 %

50 %

50 %

Біомаса

30 %

30 %

50 %

50 %

Біогаз

-

30 %

30 %

50 %

2.3. Фіксовані частки елементів місцевої складової українського походження приймаються на рівні, визначеному статтею 173 Закону України "Про електроенергетику", за умови підтвердження українського походження таких елементів.

У разі непідтвердження українського походження елемента місцевої складової об'єкта електроенергетики або наявності по такому елементу місцевої складової як компонентів українського походження, так і інших компонентів фіксована частка по такому елементу місцевої складової не враховується.

2.4. Визначення відповідності розміру місцевої складової встановленому Законом України "Про електроенергетику" розміру здійснюється окремо для кожного об'єкта електроенергетики, у тому числі введеної в експлуатацію черги будівництва електричних станцій (пускового комплексу).

2.5. Українське походження елементів місцевої складової (крім робіт з будівництва) підтверджується сертифікатами про українське походження та іншими документами, що засвідчують здійснення законодавчо визначених операцій щодо елементів місцевої складової.

Сертифікати про походження надаються заявником (для об'єкта електроенергетики, який використовує енергію сонячного випромінювання) у разі, якщо елементи місцевої складової українського походження містяться у імпортованих товарах, що були використані при створенні відповідного об'єкта електроенергетики. При цьому відповідні сертифікати мають містити інформацію щодо відповідних операцій у ланцюжку виробництва сонячних модулів (виробництво кремнію полікристалічного, зливків монокристалічних, мультикристалічних або псевдомонокристалічних, пластин монокристалічних або мультикристалічних, фотоелектричних елементів або зборка фотоелектричних модулів). Заявник забезпечує відповідність кількісних показників по кожній з ланок виробництва по всьому ланцюжку виробництва елементів місцевої складової.

2.6. Походження робіт з будівництва об'єкта електроенергетики визначається відповідно до країни реєстрації особи, що їх виконувала. Українське походження робіт з будівництва визнається таким за умови реєстрації на території України місцезнаходження генерального підрядника (у разі його наявності) або реєстрації всіх підрядників (у разі відсутності генерального підрядника), що підтверджується виписками (витягами) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

III. Умови визначення відповідності розміру місцевої складової українського походження встановленому Законом України "Про електроенергетику" розміру

3.1. Для визначення відповідності розміру місцевої складової українського походження встановленому Законом України "Про електроенергетику" розміру заявник подає до НКРЕ заяву щодо визначення відповідності розміру місцевої складової встановленому Законом України "Про електроенергетику" розміру (додаток 1) і такі документи (оригінали або належним чином засвідчені копії; для документів, викладених іноземною мовою, надається засвідчений в установленому законодавством порядку переклад українською мовою):

пояснювальну записку щодо операцій і технологічних процесів виробництва елементів місцевої складової з посиланнями на відповідні підтвердні документи, передбачені чинним законодавством;

розрахунок розміру місцевої складової об'єкта електроенергетики (додатки 2 - 5);

сертифікати про походження;

сертифікати про українське походження;

виписки (витяги) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців підрядників (генерального підрядника, підрядників), які виконували роботи з будівництва об'єкта електроенергетики;

підтвердження права власності на такі елементи місцевої складової.

Заявник, що здійснює виробництво електричної енергії з енергії сонячного випромінювання, додатково надає НКРЕ належним чином засвідчені копії договорів разом з технологічними схемами, на підставі яких здійснюється перероблення елементів місцевої складової, та документальне підтвердження здійснення операцій з перероблення елементів місцевої складової.

Заявник забезпечує достовірність наданої інформації.

(пункт 3.1 у редакції постанови Національної комісії, що здійснює
 державне регулювання у сфері енергетики, від 13.03.2014 р. N 233)

3.2. НКРЕ розглядає заяву щодо визначення відповідності розміру місцевої складової встановленому Законом України "Про електроенергетику" розміру та додані до неї документи протягом 30 календарних днів з дня подання цих документів, після чого виносить питання щодо відповідності місцевої складової законодавчо встановленому розміру на відкрите засідання НКРЕ, про що повідомляє заявника. Рішення НКРЕ щодо відповідності розміру місцевої складової встановленому Законом України "Про електроенергетику" розміру оформляється постановою НКРЕ.

У разі надання заявником неповного пакета документів та/або недостатності наданих документів для визначення відповідності розміру місцевої складової вимогам, встановленим Законом України "Про електроенергетику", а саме у зв'язку з непідтвердженням права власності на елементи місцевої складової або відсутністю інформації щодо операцій у ланцюжку виробництва елементів місцевої складової, НКРЕ повідомляє про це заявника у письмовій формі протягом 15 календарних днів з дня подання цих документів.

(пункт 3.2 доповнено абзацом другим згідно з постановою Національної комісії,
 що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 13.03.2014 р. N 233)

Заявник протягом 15 календарних днів з дня отримання письмового повідомлення НКРЕ надає документи, необхідні для визначення відповідності розміру місцевої складової вимогам, встановленим Законом України "Про електроенергетику". З дня надання таких документів до НКРЕ строк розгляду заяви щодо визначення відповідності розміру місцевої складової вимогам, встановленим Законом України "Про електроенергетику", продовжується на 30 календарних днів.

(пункт 3.2 доповнено абзацом третім згідно з постановою Національної комісії,
 що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 13.03.2014 р. N 233)

У разі ненадання заявником протягом 15 календарних днів з дня отримання письмового повідомлення НКРЕ документів, необхідних для визначення відповідності розміру місцевої складової вимогам, встановленим Законом України "Про електроенергетику", НКРЕ повертає заявнику надані ним документи з повідомленням про неможливість визначення відповідності місцевої складової вимогам, встановленим Законом України "Про електроенергетику", на підставі поданих документів.

(пункт 3.2 доповнено абзацом четвертим згідно з постановою Національної комісії,
 що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 13.03.2014 р. N 233)

3.3. Рішення НКРЕ щодо відповідності місцевої складової законодавчо встановленому розміру є підставою для прийняття рішення щодо встановлення "зеленого" тарифу для відповідного об'єкта електроенергетики заявника згідно з Порядком встановлення, перегляду та припинення дії "зеленого" тарифу для суб'єктів господарської діяльності, затвердженим постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 02 листопада 2012 року N 1421, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 22 листопада 2012 року за N 1957/22269. Рішення щодо відповідності розміру місцевої складової законодавчо встановленому розміру та встановлення "зеленого" тарифу для відповідного об'єкта електроенергетики можуть прийматися на одному засіданні НКРЕ.

IV. Перелік елементів місцевої складової українського походження

4.1. Для забезпечення достовірності врахування елементів місцевої складової українського походження для об'єктів електроенергетики НКРЕ веде переліки елементів місцевої складової українського походження по кожному альтернативному джерелу енергії (додатки 6 - 9) (далі - переліки). Переліки публікуються на офіційному сайті НКРЕ.

4.2. Після прийняття рішення НКРЕ щодо відповідності/невідповідності розміру місцевої складової законодавчо встановленому розміру для відповідного об'єкта електроенергетики всі елементи місцевої складової, для яких було підтверджено українське походження, вносяться до відповідного переліку у тижневий строк.

У разі наявності елементів місцевої складової українського походження, поєднаних ланцюжком виробництва (виробництва, зборки) таких елементів, що підтверджується відповідною інформацією у сертифікатах про походження та/або інших документах, НКРЕ вносить дані щодо використання цих елементів до відповідного переліку згідно з позицією ланцюжка виробництва.

4.3. Елементи місцевої складової українського походження (у тому числі для відповідної ланки виробництва), що вже обліковані у переліках для відповідних об'єктів електроенергетики, для інших об'єктів електроенергетики НКРЕ не обліковуються.

 

Начальник управління
генеруючих підприємств

В. Волошенюк

 

ЗАЯВА
щодо визначення відповідності розміру місцевої складової встановленому Законом України "Про електроенергетику" розміру
_____________________________________________
(найменування (прізвище, ім'я, по батькові) заявника)

Прошу розглянути надані матеріали щодо визначення відповідності розміру місцевої складової встановленому Законом України "Про електроенергетику" розміру та за результатами розгляду встановити відповідність розміру місцевої складової встановленому Законом України "Про електроенергетику" розміру.

Підтверджую, що надані документи містять достовірну інформацію.

До цієї заяви додаються: ________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                                                 (перелік документів)

Керівник суб'єкта господарювання

________________
(підпис)

________________
(П. І. Б.)

"___" ____________ 20__ року

М. П.

 

Розрахунок розміру місцевої складової об'єкта електроенергетики (у тому числі введених(ої) в експлуатацію черг(и) будівництва електричних станцій (пускового(их) комплексу(ів)), що виробляє(ють) електричну енергію з енергії вітру

Назва об'єкта електроенергетики, який виробляє електричну енергію з енергії вітру, найменування суб'єкта господарювання, що має у власності або користуванні об'єкт електроенергетики

 

Позиція по елементу місцевої складової, операція, що була здійснена на території України

Значення фіксованої частки місцевої складової
(%)

Документи, що підтверджують українське походження (сертифікати про українське походження, виписки (витяги) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців)

Ідентифікатор елемента місцевої складової (серійний номер / номер партії тощо)

Кількість згідно з сертифікатом про українське походження
(шт.)

Інші документи (що підтверджують право власності, здійснення операції щодо елемента місцевої складової тощо)

Кількість, що використана на об'єкті електроенергетики
(шт.)

Ознака підтвердження українського походження
(1 - так, 0 - ні)

1

2

3

4

5

6

7

8

Лопаті, виробництво

15

 

 

 

 

 

 

Башта, виробництво

15

 

 

 

 

 

 

Гондола, зборка

30

 

 

 

 

 

 

Головна рама, виробництво

5

 

 

 

 

 

 

Головний вал, виробництво

5

 

 

 

 

 

 

Ротор

виробництво (лиття)

5

 

 

 

 

 

 

зборка

5

 

 

 

 

 

 

Роботи з будівництва, виконання

20

 

 

 

 

 

 

Розмір місцевої складової українського походження по об'єкту

 


 

 

 

 

 

 

Керівник суб'єкта господарювання

________________
(підпис)

________________
(П. І. Б.)

"___" ____________ 20__ року

 

 

М. П.

 

 

 

Розрахунок розміру місцевої складової об'єкта електроенергетики (у тому числі введених(ої) в експлуатацію черг(и) будівництва електричних станцій (пускового(их) комплексу(ів)), що виробляє(ють) електричну енергію з енергії сонячного випромінювання

Назва об'єкта електроенергетики, який виробляє електричну енергію з енергії сонячного випромінювання, найменування суб'єкта господарювання, що має у власності або користуванні об'єкт електроенергетики

 

Позиція по елементу місцевої складової, операція, що була здійснена на території України

Значення фіксованої частки місцевої складової
(%)

Документи, що підтверджують українське походження (сертифікати про українське походження, виписки (витяги) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців)

Ідентифікатор елемента місцевої складової (серійний номер / номер партії тощо)

Кількість згідно з сертифікатом про українське походження
(т, шт., Вт)

Інші документи (що підтверджують право власності, здійснення операції щодо елемента місцевої складової тощо)

Документи, що підтверджують зв'язок у ланцюжку виробництва (сертифікати про походження тощо)*

Кількість, що використана на об'єкті електроенергетики
(т, шт., Вт)*

Ознака підтвердження українського походження
(1 - так, 0 - ні)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Полікристалічний кремній, виробництво

32

 

 

 

 

 

 

 

Зливки монокристалічні, мультикристалічні або псевдомонокристалічні, виробництво

13

 

 

 

 

 

 

 

Пластини монокристалічні або мультикристалічні, виробництво

7

 

 

 

 

 

 

 

Фотоелектричні елементи, виробництво

20

 

 

 

 

 

 

 

Фотоелектричні модулі, зборка

23

 

 

 

 

 

 

 

Роботи з будівництва, виконання

5

 

 

 

 

 

 

 

Розмір місцевої складової українського походження по об'єкту

 


 

 

 

 

 

 

 

____________
* Заявник забезпечує відповідність кількісних показників по кожній з ланок виробництва по всьому ланцюжку виробництва елементів місцевої складової.

Керівник суб'єкта господарювання

________________
(підпис)

________________
(П. І. Б.)

"___" ____________ 20__ року

 

 

М. П.

 

 

 

Розрахунок розміру місцевої складової об'єкта електроенергетики (у тому числі введених(ої) в експлуатацію черг(и) будівництва електричних станцій (пускового(их) комплексу(ів)), що виробляє(ють) електричну енергію з біомаси

Назва об'єкта електроенергетики, який виробляє електричну енергію з біомаси, найменування суб'єкта господарювання, що має у власності або користуванні об'єкт електроенергетики

 

Позиція по елементу місцевої складової, операція, що була здійснена на території України

Значення фіксованої частки місцевої складової
(%)

Документи, що підтверджують українське походження (сертифікат про українське походження, виписки (витяги) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців)

Ідентифікатор елемента місцевої складової (серійний номер / номер партії тощо)

Кількість згідно з сертифікатом про українське походження
(шт.)

Інші документи (що підтверджують право власності, здійснення операції щодо елемента місцевої складової тощо)

Кількість, що використана на об'єкті електроенергетики
(шт.)

Ознака підтвердження українського походження
(1 - так, 0 - ні)

1

2

3

4

5

6

7

8

Турбіна, виробництво

25

 

 

 

 

 

 

Бойлер, виробництво

35

 

 

 

 

 

 

Роботи з будівництва, виконання

40

 

 

 

 

 

 

Розмір місцевої складової українського походження по об'єкту

 


 

 

 

 

 

 

Керівник суб'єкта господарювання

________________
(підпис)

________________
(П. І. Б.)

"___" ____________ 20__ року

 

 

М. П.

 

 

 

Розрахунок розміру місцевої складової об'єкта електроенергетики (у тому числі введених(ої) в експлуатацію черг(и) будівництва електричних станцій (пускового(их) комплексу(ів)), що виробляє(ють) електричну енергію з біогазу

Назва об'єкта електроенергетики, який виробляє електричну енергію з біогазу, найменування суб'єкта господарювання, що має у власності або користуванні об'єкт електроенергетики

 

Позиція по елементу місцевої складової, операція, що була здійснена на території України

Значення фіксованої частки місцевої складової
(%)

Документи, що підтверджують українське походження (сертифікат про українське походження, виписки (витяги) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців)

Ідентифікатор елемента місцевої складової (серійний номер / номер партії тощо)

Кількість згідно з сертифікатом про українське походження
(шт.)

Інші документи (що підтверджують право власності, здійснення операції щодо елемента місцевої складової тощо)

Кількість, що використана на об'єкті електроенергетики
(шт.)

Ознака підтвердження українського походження
(1 - так, 0 - ні)

1

2

3

4

5

6

7

8

Біореактор для гідролізу, виробництво

35

 

 

 

 

 

 

Когенератор, виробництво

35

 

 

 

 

 

 

Роботи з будівництва, виконання

30

 

 

 

 

 

 

Розмір місцевої складової українського походження по об'єкту

 


 

 

 

 

 

 

Керівник суб'єкта господарювання

________________
(підпис)

________________
(П. І. Б.)

"___" ____________ 20__ року

 

 

М. П.

 

 

 

Перелік елементів місцевої складової українського походження по об'єктах електроенергетики, що виробляють електричну енергію з енергії вітру, за якими прийнято рішення НКРЕ щодо відповідності розміру місцевої складової встановленому Законом України "Про електроенергетику" розміру

 

Позиція по елементу місцевої складової

Лопаті

  

Башта

N з/п

Найменування суб'єкта господарювання, назва об'єкта електроенергетики, на якому встановлено обладнання (елемент місцевої складової)

Сертифікат про українське походження (номер, дата видачі)

Ідентифікатор товару (серійний номер / номер партії, реєстр. номер паспорта тощо)

Кількість згідно з серти-
фікатом (шт.)

Кількість, що викорис-
тана на об'єкті (шт.)

Примітки

Сертифікат про українське походження (номер, дата видачі)

Ідентифікатор товару (серійний номер / номер партії, реєстр. номер паспорта тощо)

Кількість згідно з серти-
фікатом (шт.)

Кількість, що викорис-
тана на об'єкті (шт.)

Примітки

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

                              

Гондола

 

Головна рама

Сертифікат про українське походження (номер, дата видачі)

Ідентифікатор товару (серійний номер / номер партії, реєстр. номер паспорта тощо)

Кількість згідно з серти-
фікатом (шт.)

Кількість, що викорис-
тана на об'єкті (шт.)

Примітки

Сертифікат про українське походження (номер, дата видачі)

Ідентифікатор товару (серійний номер / номер партії, реєстр. номер паспорта тощо)

Кількість згідно з серти-
фікатом (шт.)

Кількість, що викорис-
тана на об'єкті (шт.)

Примітки

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


     

                              

Головний вал

  

Ротор

Сертифікат про українське походження (номер, дата видачі)

Ідентифікатор товару (серійний номер / номер партії, реєстр. номер паспорта тощо)

Кількість згідно з серти-
фікатом (шт.)

Кількість, що викорис-
тана на об'єкті (шт.)

Примітки

Сертифікат про українське походження (номер, дата видачі)

Ідентифікатор товару (серійний номер / номер партії, реєстр. номер паспорта тощо)

Кількість згідно з серти-
фікатом (шт.)

Кількість, що викорис-
тана на об'єкті (шт.)

Примітки

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Перелік елементів місцевої складової українського походження по об'єктах електроенергетики, що виробляють електричну енергію з використанням енергії сонячного випромінювання, за якими прийнято рішення НКРЕ щодо відповідності розміру місцевої складової встановленому Законом України "Про електроенергетику" розміру

 

Позиція по елементу місцевої складової

Полікристалічний кремній

Зливки монокристалічні, мультикристалічні або псевдомонокристалічні

N з/п

Найменування суб'єкта господарювання, назва об'єкта електроенергетики, на якому встановлено обладнання (елемент місцевої складової)

Сертифікат про українське походження (номер, дата видачі)

Ідентифікатор товару (серійний номер / номер партії, реєстр. номер паспорта тощо)

Кількість згідно з серти-
фікатом (т)

Кількість, що викорис-
тана на об'єкті (т)

Примітки

Сертифікат про українське походження (номер, дата видачі)

Ідентифікатор товару (серійний номер / номер партії, реєстр. номер паспорта тощо)

Кількість згідно з серти-
фікатом (т)

Кількість, що викорис-
тана на об'єкті (т)

Примітки

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пластини монокристалічні або мультикристалічні

Фотоелектричні елементи

Сертифікат про українське походження (номер, дата видачі)

Ідентифікатор товару (серійний номер / номер партії, реєстр. номер паспорта тощо)

Кількість згідно з серти-
фікатом (шт.)

Кількість, що викорис-
тана на об'єкті (шт.)

Примітки

Сертифікат про українське походження (номер, дата видачі)

Ідентифікатор товару (серійний номер / номер партії, реєстр. номер паспорта тощо)

Кількість згідно з серти-
фікатом (кВт)

Кількість, що викорис-
тана на об'єкті (кВт)

Примітки

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


       

                          

Фотоелектричні модулі

Сертифікат про українське походження (номер, дата видачі)

Ідентифікатор товару (серійний номер / номер партії, реєстр. номер паспорта тощо)

Кількість згідно з серти-
фікатом (кВт)

Кількість, що викорис-
тана на об'єкті (кВт)

Примітки

23

24

25

26

27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                        

                        

                        

                        

                                   

  

Перелік елементів місцевої складової українського походження по об'єктах електроенергетики, що виробляють електричну енергію з біомаси, за якими прийнято рішення НКРЕ щодо відповідності розміру місцевої складової встановленому Законом України "Про електроенергетику" розміру

 

Позиція по елементу місцевої складової

Турбіна

 

Бойлер

N з/п

Найменування суб'єкта господарювання, назва об'єкта електроенергетики, на якому встановлено обладнання (елемент місцевої складової)

Сертифікат про українське походження (номер, дата видачі)

Ідентифікатор товару (серійний номер / номер партії, реєстр. номер паспорта тощо)

Кількість згідно з сертифікатом (шт.)

Кількість, що використана на об'єкті (шт.)

Примітки

Сертифікат про українське походження (номер, дата видачі)

Ідентифікатор товару (серійний номер / номер партії, реєстр. номер паспорта тощо)

Кількість згідно з сертифікатом (шт.)

Кількість, що використана на об'єкті (шт.)

Примітки

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перелік елементів місцевої складової українського походження по об'єктах електроенергетики, що виробляють електричну енергію з біогазу, за якими прийнято рішення НКРЕ щодо відповідності розміру місцевої складової встановленому Законом України "Про електроенергетику" розміру

 

Позиція по елементу місцевої складової

Біореактор для гідролізу

  

Когенератор

N з/п

Найменування суб'єкта господарювання, назва об'єкта електроенергетики, на якому встановлено обладнання (елемент місцевої складової)

Сертифікат про українське походження (номер, дата видачі)

Ідентифікатор товару (серійний номер / номер партії, реєстр. номер паспорта тощо)

Кількість згідно з сертифікатом (шт.)

Кількість, що використана на об'єкті (шт.)

Примітки

Сертифікат про українське походження (номер, дата видачі)

Ідентифікатор товару (серійний номер / номер партії, реєстр. номер паспорта тощо)

Кількість згідно з сертифікатом (шт.)

Кількість, що використана на об'єкті (шт.)

Примітки

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________

Опрос