Идет загрузка документа (147 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Правил спортивных соревнований по кунгфу

Министерство молодежи и спорта Украины
Приказ, Правила от 26.06.2013 № 23
редакция действует с 14.03.2014

МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

26.06.2013

м. Київ

N 23

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
15 липня 2013 р. за N 1178/23710

Про затвердження Правил спортивних змагань з кунгфу

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Міністерства молоді та спорту України
 від 6 лютого 2014 року N 377

Відповідно до частини другої статті 40 Закону України "Про фізичну культуру і спорт", Указу Президента України від 28 лютого 2013 року N 96 "Про деякі заходи з оптимізації системи центральних органів виконавчої влади", з урахуванням пропозицій Федерації кунгфу України та з метою забезпечення належної організації та проведення в Україні всеукраїнських змагань з кунгфу

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Правила спортивних змагань з кунгфу, що додаються.

2. Департаменту спорту вищих досягнень Держмолодьспорту (Артем'єв О. К.) подати цей наказ в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Визнати такими, що втратили чинність, Правила змагань з кунгфу, затверджені заступником Міністра у справах сім'ї, молоді та спорту України Домашенком А. В. 25 січня 2010 року.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Міністр

Р. С. Сафіуллін

ПОГОДЖЕНО:

 

Президент
Федерації кунгфу України

Л. Я. Солодиліна

 

Правила спортивних змагань з кунгфу

I. Організація змагань

1. Загальні положення

1. Правила спортивних змагань з кунгфу (далі - Правила) визначають основні заходи організації та проведення спортивних змагань з кунгфу, що проводяться на території України.

2. Ці Правила розроблені відповідно до правил змагань Міжнародної федерації кунгфу.

2. Програма змагань

1. Види змагань з кунгфу, що проводяться на території України:

змагання з таолу (комплекси без зброї та зі зброєю);

змагання з тайцзіцюань (комплекси загальнооздоровчої спрямованості без зброї та зі зброєю);

змагання з туйшоу (поєдинки без використання ударної техніки);

змагання з лайт-саньда (поєдинки з використанням ударно-кидкової техніки);

змагання з саньда (поєдинки у повний контакт з використанням ударно-кидкової техніки).

2. Таолу - це формальні технічні (стандартні або довільні) комплекси вправ, що містять ідею реального поєдинку з декількома супротивниками і є стандартною комбінацією технічних прийомів, виконуваною по визначеній траєкторії в певній встановленій послідовності.

3. Тайцзіцюань - це формальні технічні (стандартні або довільні) комплекси вправ, що виконуються в уповільненому та специфічному ритмі по визначеній траєкторії в певній встановленій послідовності.

4. Туйшоу - це спортивний поєдинок між двома супротивниками без використання ударної техніки з регламентованого Правилами тактико-технічного арсеналу.

5. Лайт-саньда - це спортивний поєдинок між двома супротивниками, що використовують техніко-тактичний арсенал, регламентований Правилами.

6. Саньда - це спортивний поєдинок між двома супротивниками у повний контакт, що використовують техніко-тактичний арсенал, регламентований Правилами.

3. Організаційний комітет та офіційні особи. Положення про змагання

1. Організаційний комітет змагань (далі - Оргкомітет змагань) формується з представників організації, що проводить змагання, та команд, що беруть участь у змаганнях.

Оргкомітет змагань визначає масштаби організаційної роботи і контролює проведення змагань.

2. До складу Оргкомітету змагань входять: голова комітету, один або два заступники голови і члени комітету.

3. Головними завданнями Оргкомітету змагань є:

розробка положення про змагання (далі - Положення);

підбір та навчання персоналу, що обслуговує змагання.

4. Офіційні особи запрошуються Оргкомітетом змагань.

5. Кваліфікація суддів по кунгфу повинна відповідати таким вимогам:

вільне володіння методами суддівства і знання цих Правил;

знання базової техніки і теорії кунгфу;

чесність і непохитність;

готовність виконувати свої обов'язки відповідально та професійно.

6. Головний суддя змагань відповідає за організацію суддівства та керує роботою суддів.

7. Група офіційних осіб, що обслуговує один вид змагань:

головний суддя групи та рефері;

3 - 5 суддів (бокові судді);

суддя, що підраховує бали;

суддя при учасниках;

суддя-секундометрист.

8. Секретаріат змагань визначається в Положенні та складається з головного секретаря і двох секретарів.

9. Медична група змагань складається з голови медичної групи і двох лікарів.

10. Положення має складатись з урахуванням умов і мети змагань. Федерація кунгфу України (далі - Федерація) має виключне право складати Положення згідно з цими Правилами, а також вносити зміни та доповнення не пізніше 30 днів до початку змагань.

11. Положення включає такі розділи:

цілі і завдання змагань;

строки і місце проведення змагань;

організація та керівництво проведенням змагань;

учасники змагань;

характер змагань (змагання особисті, командні, особисто-командні);

програма проведення змагань;

безпека та підготовка місць проведення змагань;

умови визначення першості та нагородження переможців і призерів;

умови фінансування змагань та матеріального забезпечення учасників;

строки та порядок подання заявок на участь у змаганнях;

інші умови, які забезпечують якісне проведення конкретного змагання.

12. Положення розсилається осередкам Федерації та відповідним органам виконавчої влади не пізніше ніж за 1 місяць до початку змагань.

4. Заявки на участь у змаганнях

1. Для участі до змагань організаціями-учасницями подаються попередня та остаточна іменні заявки за формою, що додається.

2. Попередня заявка подається у термін, визначений Положенням, та містить інформацію про кількість спортсменів та види програми змагань.

3. Остаточна заявка подається до мандатної комісії змагань у термін, визначений Положенням. Остаточна заявка має бути завірена спортивною установою, представником команди, тренером і лікарем (підпис, печатка лікарської установи) з датою проходження медичного огляду кожного спортсмена.

5. Мандатна комісія

1. Питання про допуск спортсменів до змагань вирішує мандатна комісія, яка створюється на місці їх проведення.

2. До складу мандатної комісії входять:

представник Федерації - організатора змагань (голова комісії);

головний суддя змагань;

головний секретар змагань;

лікар змагань.

6. Вимоги до учасників змагань, їх права та обов'язки

1. Спортсмени мають право:

брати участь у змаганнях згідно з цими Правилами та Положенням;

на присвоєння відповідних спортивних звань та спортивних розрядів за умови виконання кваліфікаційних норм та вимог Положення про Єдину спортивну класифікацію України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 13 грудня 2012 року N 1413, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 січня 2013 року за N 106/22638;

отримувати документи, що підтверджують присвоєння спортивних звань і спортивних розрядів.

2. Спортсмени зобов'язані:

дотримуватись вимог чинного законодавства, загальних положень спортивної етики у стосунках із суддями, іншими учасниками змагань, глядачами;

дотримуватись та виконувати вимоги цих Правил та Положення;

вести і пропагувати особистим прикладом здоровий спосіб життя;

отримати дозвіл лікаря на участь у змаганнях;

дотримуватись антидопінгового законодавства.

7. Вікові групи учасників змагань

1. У видах програми змагань з таолу, туйшоу та лайт-саньда вікові групи поділяються на:

6 - 8 років - молодші юнаки;

9 - 10 років - юнаки;

11 - 12 років - старші юнаки;

13 - 15 років - юніори;

16 років і старші - дорослі.

2. У видах програми змагань з тайцзіцюань та саньда вікові групи поділяються на:

11 - 12 років - молодші юнаки;

13 - 14 років - юнаки;

15 - 16 років - старші юнаки;

17 - 18 років - юніори;

19 років і старші - дорослі.

II. Суддівська колегія. Обов'язки суддів і інших офіційних осіб

1. Обов'язки головного судді змагань

1. Головний суддя змагань відповідає за загальну організацію суддівства. Він спрямовує роботу кожної групи суддів і стежить за виконанням цих Правил та Положення всіма учасниками змагань.

2. До початку змагань головний суддя змагань:

визначає склад кожної групи суддів, призначає головного суддю групи суддів;

проводить суддівські семінари з метою дотримання цих Правил;

особисто перевіряє готовність спортивних споруд та обладнання;

при виявленні будь-якого недоліку негайно доповідає про це Оргкомітету.

3. Під час змагань головний суддя змагань:

стежить за ходом змагань і координує роботу всіх груп суддів;

при виникненні непорозумінь між тренерами, спортсменами і суддями приймає остаточне рішення, ґрунтуючись на цих Правилах і Положенні;

вживає заходів у випадках некоректної поведінки учасників змагань та глядачів.

4. Після закінчення змагань головний суддя змагань:

перевіряє й оголошує результати змагань;

бере участь у нарадах представників команд, скликаних Оргкомітетом змагань, та підбиває підсумок суддівської роботи.

2. Обов'язки головного судді групи та рефері

1. Головний суддя групи відповідає за підготовку і роботу суддів своєї групи.

2. До початку змагань головний суддя групи:

проводить семінари, на яких інформує суддів про критерії і методи оцінки техніки та її рівні;

перевіряє підготовчу роботу своєї групи.

3. Під час змагань головний суддя групи:

організує своєчасну появу своєї групи суддів в зоні змагань;

приділяє особливу увагу об'єктивності та злагодженій роботі суддівської групи. У разі упередженого або некомпетентного оцінювання виступу спортсмена скликає бокових суддів для проведення наради;

узгоджує оцінку з інформацією від судді-секундометриста;

підраховує кількість помилок та відповідність заявленого стилю;

оголошує остаточний результат виступу спортсмена.

4. Після закінчення змагань головний суддя групи:

підписує виправлення та застереження у протоколах;

оцінює роботу кожного судді групи суддів та групи в цілому;

збирає підписи суддів групи під протоколом і ставить свій підпис;

особисто здає протокол головному секретарю.

5. Рефері відповідає за дотримання учасниками цих Правил під час проведення поєдинків у саньда, лайт-саньда та туйшоу.

3. Обов'язки бокового судді

1. Боковий суддя оцінює виступи спортсменів відповідно до цих Правил неупереджено і незалежно.

2. Під час змагань боковий суддя:

уважно спостерігає за виступом спортсменів і оцінює їх згідно з цими Правилами;

звертається за консультацією до головного судді групи в разі необхідності;

демонструє оцінку кожного спортсмена головному судді групи і глядачам.

3. Після закінчення змагань боковий суддя бере участь у підбитті підсумків роботи своєї групи.

4. Обов'язки судді-секундометриста

1. До змагань суддя-секундометрист:

вивчає часові ліміти для кожної вікової групи спортсменів згідно з цими Правилами та Положенням;

перевіряє справність своєї апаратури.

2. Під час змагань суддя-секундометрист:

фіксує час виступу спортсменів;

подає сигнали спортсменам до початку та закінчення виступу;

одночасно із закінченням виступу доводить до відома головного судді групи час виступу спортсмена і корекцію оцінки в разі невідповідності часу виконання цим Правилам.

5. Обов'язки судді, що підраховує бали, та судді при учасниках

1. Суддя, що підраховує бали:

записує оцінки бокових суддів і обчислює середнє арифметичне значення з 3-х оцінок, опустивши найнижчу і найвищу оцінки;

записує до протоколу причини зняття балів (якщо такі є) з поясненнями головного судді групи;

підписує протоколи і особисто здає їх головному судді групи.

2. Суддя при учасниках:

вивчає розташування об'єктів в змагальній зоні;

готує вихід наступної групи спортсменів;

проводить контроль зброї та спорядження спортсменів;

виводить спортсменів у змагальну зону і представляє головному судді групи.

6. Обов'язки секретаріату

1. Секретаріат під керівництвом головного секретаря зобов'язаний:

розробити розклад змагань та вести облік результатів;

узагальнити інформацію по кількісному складу спортсменів по видах;

за поданими заявками команд-учасниць скласти списки спортсменів, які виступають у кожному виді програми;

провести перед змаганнями жеребкування порядку виступів спортсменів з представниками команд і секретаріату в присутності членів Оргкомітету змагань;

після закінчення кожного з видів змагань зібрати протоколи результатів змагань та перевірити наявність підписів суддівської групи;

оприлюднити результати змагань.

2. Результати в індивідуальних виступах, загальному та командному заліках фіксуються протягом всіх змагань для остаточного підрахунку після їх завершення та друкуються після перевірки головним суддею змагань та головним секретарем.

III. Загальні принципи підрахунку балів у таолу та тайцзіцюань

1. Оцінка виступів суддями

1. У змаганнях з таолу та тайцзіцюань виступ спортсмена оцінюється згідно з цими Правилами відповідно до продемонстрованого ним технічного рівня і визначає його місце в загальному заліку. У всіх видах найвищою оцінкою є 10 балів. При оцінюванні використовується метод вирахування.

2. Відповідно до цих Правил оцінка виступу містить у собі такі три складові:

оцінка якості рухів (оцінювання положень і техніки) - оцінюється максимально в 6 балів;

оцінка загального технічного рівня спортсмена (оцінювання потужності і координації) - оцінюється максимально в 2 бали;

оцінка духу, ритму, змісту, стилю, композиції і хореографії - оцінюється максимально в 2 бали.

1) Оцінювання положень і техніки. Рухи складаються з положень і техніки. Положення містять: стійки, положення рук, тіла тощо. Техніка містить: техніку рук, ніг, тіла, очей, зброї тощо.

Щоб зробити висновок про якість руху, суддя звертає увагу на стійки, положення рук і тіла, перевіряє, чи відповідають вони вимогам. Коли спортсмен перебуває в русі, суддя стежить за правильністю виконання рухів, відповідністю докладання сили, відповідністю рухів необхідній амплітуді та траєкторії. У разі повторення помилок в одній і тій самій дії максимальна кількість балів, що віднімаються, не перевищує 0,2 бала.

Під час оцінювання рухів суддя відмічає всі помилки і лише після закінчення виступу знімає за них бали. За одну й ту саму неодноразово допущену помилку знімається не більше 0,2 бала протягом одного виступу.

2) Оцінювання потужності і координації. Під потужністю мається на увазі додаток сили у технічних рухах. Суддя повинен звертати увагу на плавність прикладання сили, достатність її твердості і м'якості, на збереження енергії у фіксованих позиціях. Під координацією мається на увазі узгодженість між техніками рук, тіла, очей, ніг, а також між тілом і зброєю.

Суддя оцінює потужність і координацію наприкінці кожного виступу і складає враження про технічний рівень спортсмена в цілому, що формує основу оцінки. Спочатку суддя визначає тип помилки, а потім віднімає зняті бали від загального результату.

Підсумовуючи оцінювання потужності і координації, істотним є загальне враження про виступ, узагальнена оцінка й одноразове зняття балів за помилки після закінчення виступу.

3) Оцінювання духу, ритму, змісту, стилю, композиції і хореографії. Дух є вираженням діяльності розуму та психоемоційного стану, що втілюється у виразі обличчя й очей. Спортсмен повинен виступати енергійно, концентровано, чітко представляти об'єкти нападу і захисту.

Під ритмом мається на увазі витримування пауз чи уповільнення та прискорення у статичних позиціях чи динамічних рухах. Ритмічним є виступ з гармонійним і доречним ритмом. Щодо певного стилю рухи повинні відповідати технічним вимогам даного стилю і не носити особистий характер інтерпретації спортсменом.

Зміст визначається прийомами захисту та атаки.

Композиція передбачає визначену зміну технічних дій у композиції, їх логічне чередування, плавний перехід від однієї дії до іншої за допомогою поворотів, переходів, падінь тощо.

Хореографія визначається в способі пересувань в змагальній зоні, їх збалансованості та обґрунтованості.

Метод оцінювання цих шести факторів (духу, ритму, змісту, стилю, композиції та хореографії) той самий, що і під час оцінювання потужності і координації. Загальне враження про виступ, узагальнена оцінка та одноразове зняття балів за помилки здійснюються після закінчення виступу.

2. Зняття балів головним суддею групи, час виконання комплексів

1. Головний суддя групи вирішує, чи присутні деякі специфічні порушення у виступі спортсмена, наприклад достатність обов'язкових рухів і часу, і чи буде дозволений повторний виступ.

2. У таолу час виконання комплексів початкового рівня підготовки - від 60 до 120 секунд, середнього рівня підготовки - від 70 до 120 секунд, вищого рівня підготовки - від 80 до 120 секунд.

3. У тайцзіцюань час виконання комплексів початкового рівня підготовки дорівнює 3 - 4 хвилинам, середнього рівня підготовки - 4 - 5 хвилинам, вищого рівня підготовки - 5 - 6 хвилинам.

4. Час виконання дуйлянь (постановочного поєдинку) - не менше 50 секунд.

Час виконання командних вправ - не менше 2 хвилин.

5. Критерії оцінювання виступу головним суддею групи:

Назва помилки

Знижка

0,1 бала

0,2 бала

0,3 бала

Невідповідності на початку і при закінченні

1) початок і закінчення виконуються у різних напрямках;
2) вихід в змагальну зону без дозволу головного судді групи;
3) вітання не виконане

 

 

Недобір чи перебір часу

1) нестача 1 - 2 секунди у таолу;
2) нестача чи перебір 1 - 5 секунд у тайцзіцюань

1) нестача 2,1 - 4 секунди у таолу;
2) нестача чи перебір 5,1 - 10 секунд у тайцзіцюань

1) нестача 4,1 - 6 секунд у таолу;
2) нестача чи перебір 10,1 - 15 секунд у тайцзіцюань

Відсутність обов'язкових рухів, додавання зайвих рухів

один крок відсутній чи доданий

1) один рух відсутній чи доданий;
2) техніка стрибків не виконана відповідно до вимог

 

.

6. При різниці оцінок суддів у 0,5 бала і більше головний суддя групи повинен провести нараду із суддівською групою та скорегувати оцінку.

7. При явній невідповідності оцінювання спортсмена боковими суддями у порівнянні з "контрольними", а саме першими двома виступами головний суддя групи може скорегувати оцінку від 0,03 до 0,1 бала.

3. Підрахунок остаточного результату

1. Суддя оцінює виступ спортсмена, ґрунтуючись на методах оцінювання і відповідно до цих Правил. Після виступу кожний суддя відраховує бали за допущені спортсменом помилки з 10 балів. Бали, що залишилися, є оцінкою виступу. Оцінка, виставлена суддею, визначається з точністю до 5 сотих бала (тобто остання цифра повинна бути "5" чи "0").

2. Дійсним результатом виступу вважається середнє арифметичне значення, визначене з оцінок трьох суддів (без урахування найвищої і найнижчої оцінок). Дійсний результат визначається з точністю до 1-ї сотої бала, причому за наявності тисячних бала (тобто 3-ї цифри після коми) їх відкидають.

3. Остаточна оцінка виставляється і оголошується головним суддею групи після зняття балів за інші помилки.

4. У випадку повторного виступу, дозволеного головним суддею групи, від остаточного результату відраховується 1 бал.

IV. Методи оцінювання виступів в північних стилях (кунгфу бейцюань)

1. Основні моменти оцінювання виступів в північних стилях

1. Північні стилі виконуються з високою швидкістю рухів. Поняття "висока швидкість" базується на правильному ритмі, якісному виконанні техніки з чіткими переходами та гармонійними сильними рухами. При оцінюванні важливе значення має загальне враження від виступу в цілому. Північні стилі характеризуються перемінним ритмом зміни швидких, спритних і сильних рухів, що різко змінюються з динамічних на статичні положення.

2. Оцінюючи весь виступ в цілому, береться до уваги психоемоційний стан спортсмена, який має бути врівноваженим, без помітного стресу та недоцільної міміки. При оцінюванні техніки рук і ніг варто звертати увагу на узгодженість та координацію рухів. При виконанні техніки стрибків та балансування враховується схвильованість та присутність стресового стану. При виконанні техніки балансування важливе значення має чітка фіксація протягом 2 - 3 секунд і правильне положення тіла.

3. Береться до уваги зв'язок між рухами та якість техніки виконання. У північних стилях статичні положення повинні бути енергійними і добре збалансованими, а технічні дії - виконуватись без ривків і мати закінчений вигляд. Усі рухи повинні мати між собою логічний зв'язок з урахуванням пауз та балансування. Суддя повинен проаналізувати весь виступ спортсмена і зробити висновки про його загальний технічний рівень, силу, координацію, дух, ритм, стиль та амплітуду рухів.

2. Критерії оцінювання основних рухів у північних стилях

Розділ

Назва

Незначна помилка
(0,05 бала)

Середня помилка
(0,1 бала)

Значна помилка
(0,2 бала)

Шоусін (форма кисті)

Цюань (кулак)

1) кулак неправильно складений;
2) зап'ястя вивернуте

2 незначні помилки

3 незначні помилки

Чжан (долоня)

1) пальці не зібрані;
2) пальці зігнуті;
3) долоня зігнута

2 незначні помилки

3 незначні помилки

Гоу (гак)

1) кінцівки пальців не зібрані разом;
2) зап'ястя не повністю зігнуте

2 незначні помилки

3 незначні помилки

Бусін (техніка стійок)

Гунбу (стійка "лучника")

1) коліно опорної ноги знаходиться поза стопою;
2) коліно безопорної ноги зігнуто;
3) стопа безопорної ноги стоїть не щільно;
4) стегно опорної ноги не паралельно до опори;
5) стопа безопорної ноги не спрямована під потрібним кутом;
6) стегна і коліна повернуті назовні

2 незначні помилки

3 незначні помилки

Мабу (стійка "вершника")

1) стопи повернуті назовні;
2) коліна занадто повернуті всередину;
3) стегна занадто повернуті назовні;
4) стегна не на належному рівні;
5) стійка занадто вузька чи широка;
6) коліна знаходяться за стопами

2 незначні помилки

3 незначні помилки

Сюйбу ("пуста" стійка)

1) коліно опорної ноги не під кутом 90 - 110 градусів;
2) п'ятка безопорної ноги стоїть на опорі;
3) тіло нахилено вперед;
4) коліна повернуті назовні

1) п'ятка опорної ноги відірвана від опори;
2) 2 незначні помилки

1) п'ятка опорної ноги відірвана від опори + 1 незначна помилка;
2) 3 незначні помилки

Пубу ("ковзаюча" стійка)

1) безопорна нога зігнута в коліні;
2) стопа безопорної ноги стоїть не щільно;
3) стопа безопорної ноги не під кутом 90 - 110 градусів;
4) стопа опорної ноги стоїть не щільно;
5) опорна нога повністю не зігнута

2 незначні помилки

1) п'ятка опорної ноги відірвана від опори;
2) 3 незначні помилки

Сєбу (стійка "відпочинку")

1) коліна не зігнуті повністю;
2) ноги широко розставлені, коліна не зімкнуті

2 незначні помилки

ноги не перехрещені

 

Хенданьбу ("поперечна" стійка)

1) безопорна нога зігнута в коліні;
2) стопи стоять не щільно;
3) стопи повернуті назовні чи всередину;
4) опорна нога недостатньо зігнута;
5) стегно опорної ноги повернуте назовні

2 незначні помилки

3 незначні помилки

Цзопаньбу (стійка "сидіти на тарілці")

1) коліна не зігнуті повністю;
2) ноги широко розставлені, коліна не зімкнуті

ноги не перехрещені

1) стегна нещільні;
2) ноги повністю не на опорі

Дінбу (стійка "цвяха")

1) ноги нещільні;
2) носок безопорної ноги не на опорі

2 незначні помилки

3 незначні помилки

Шеньфа (техніка тіла)

 

1) голова нахилена вперед;
2) плечі підняті;
3) груди вигнуті чи втягнені;
4) живіт випнутий;
5) поперек зігнутий;
6) сідниці видаються

2 незначні помилки

3 незначні помилки

Шоуфа (техніка рук)

Чунцюань ("прямий" удар)

1) лікоть зігнутий;
2) плечі підняті

2 незначні помилки

3 незначні помилки

Цзацюань (удар, що "розколює")

руки недостатньо зігнуті

2 незначні помилки

3 незначні помилки

Гуанцюань (удар, що "окреслює")

кулак не розгорнутий назовні

2 незначні помилки

3 незначні помилки

Ляоцюань (удар, що "піднімається")

1) кулак піднімається не знизу;
2) кулак піднімається вище голови

2 незначні помилки

3 незначні помилки

Туйчжан (долоня, що "штовхає")

1) долоня не вертикальна;
2) лікоть зігнутий;
3) плече і лікоть підняті

2 незначні помилки

3 незначні помилки

Тяочжан (долоня, що "гойдається")

долоня піднімається не знизу

2 незначні помилки

3 незначні помилки

Каньчжан (долоня, що "ріже")

1) рух не горизонтальний;
2) лікоть зігнутий

2 незначні помилки

3 незначні помилки

Ляочжан (долоня, що "піднімається")

1) рука повністю пряма;
2) лікоть зігнутий;
3) долоня не розвертається до кінця

2 незначні помилки

3 незначні помилки

Гиєчжоу (лікоть, що "загороджує")

лікоть не зігнутий

2 незначні помилки

3 незначні помилки

Дінчжоу (лікоть, що "проколює")

1) кут між тілом і ліктем понад 90 градусів;
2) рука недостатньо зігнута

2 незначні помилки

3 незначні помилки

Туйчжоу (лікоть, що "штовхає")

1) плечі підняті;
2) руки недостатньо зігнуті

2 незначні помилки

3 незначні помилки

Буфа (техніка кроків)

Хусінбу ("прогулянковий" крок)

1) зміна рівня центру ваги;
2) ноги випрямлені;
3) тулуб нахилений вперед

2 незначні помилки

1) заміна бігом;
2) 3 незначні помилки

Табу ("наступаючий" крок)

задня нога не торкається передньої

2 незначні помилки

3 незначні помилки

Туйфа (техніка ніг)

Таньтуй, дентуй ("прямий" удар)

1) удар виконується без згинання коліна;
2) ударна нога зігнута;
3) стопа опорної ноги стоїть не щільно

2 незначні помилки

1) ноги не випрямлені;
2) 3 незначні помилки

Чуайтуй (удар в бік)

1) ударна нога зігнута;
2) опорна нога зігнута;
3) ударна стопа не під кутом 90 - 110 градусів

1) п'ятка опорної ноги відірвана від опори;
2) 2 незначні помилки

1) ударна нога нижче рівня грудей;
2) п'ятка опорної ноги відірвана від опори + 3 незначні помилки

Пінтуй ("боковий" удар)

1) ударна нога зігнута;
2) опорна нога зігнута;
3) ударна нога не сягає необхідної висоти;
4) невірна траєкторія удару

1) ударна нога нижче рівня грудей;
2) 2 незначні помилки

1) 1 середня помилка + 1 незначна;
2) 3 незначні помилки

Хоусаобай (удар з обертом)

1) опорна нога зігнута;
2) тіло нахиляється вперед;
3) ударна нога знаходиться нижче рівня плечей

2 незначні помилки

3 незначні помилки

Хоуляотуй (удар ногою назад)

1) опорна нога зігнута;
2) тіло не нахиляється;
3) невірна траєкторія удару

1) нога, що б'є, нижче рівня плечей;
2) 2 незначні помилки

1) 1 середня помилка + 1 незначна;
2) 3 незначні помилки

Пайцзяо (удар ногою по долоні)

1) ударна нога зігнута;
2) опорна нога зігнута;
3) удар наноситься низько;
4) мала амплітуда удару

1) невдалий оплеск;
2) ударна нога нижче рівня плечей;
3) амплітуда ударної ноги менше 90°;
4) п'ятка опорної ноги відірвана від опори;
5) 2 незначні помилки

3 незначні помилки

Хоусаотуй (задня підсічка)

1) опорна нога не зігнута;
2) ударна нога зігнута;
3) ударна нога переміщається високо над опорою;
4) оберт менше 360 градусів

1) п'ятка ударної ноги не торкається опори;
2) 2 незначні помилки

3 незначні помилки

Хенча, шуча (прямий "шпагат")

1) ноги зігнуті;
2) ноги не на одній прямій;
3) стегна не на опорі

1) ноги сильно зігнуті;
2) 2 незначні помилки

1) 1 середня помилка + 1 незначна;
2) 3 незначні помилки

Пінхен (техніка балансування)

Тісіпінхен (рівновага з піднятим коліном)

1) опорна нога зігнута;
2) піднята нога нижче попереку;
3) стопа піднятої ноги не сформована

1) позиція хитка;
2) 2 незначні помилки

3 незначні помилки

Яншипінхен ("задня" рівновага)

1) опорна нога зігнута;
2) піднята нога нижче грудей;
3) піднята нога зігнута

2 незначні помилки

3 незначні помилки

Хоукоутуйпінхен ("підколінна" рівновага)

1) опорна нога не зігнута;
2) стопа піднятої ноги не притиснута

2 незначні помилки

3 незначні помилки

Пантуйпінхен ("надколінна" рівновага)

1) опорна нога не зігнута;
2) стопа піднятої ноги не притиснута;
3) піднята нога не в горизонтальному положенні

2 незначні помилки

3 незначні помилки

Яншенпінхен ("передня" рівновага)

1) опорна нога зігнута;
2) піднята нога зігнута;
3) нога недостатньо піднята;
4) плечі нижче рівня попереку;
5) голова додолу

2 незначні помилки

3 незначні помилки

Каньюєпінхен (рівновага "дивитись на місяць")

1) недостатній поворот тіла;
2) спина зігнута;
3) піднята нога зігнута недостатньо;
4) стопа піднятої ноги не сформована

2 незначні помилки

3 незначні помилки

Тяофа (техніка стрибків)

Тенкунфейцзяо (стрибок "летюча нога")

1) ударна нога зігнута;
2) ударна нога нижче рівня плечей

1) відсутність оплеску;
2) 2 незначні помилки

1) запізній оплеск;
2) оплеску не було + 1 незначна помилка;
3) 3 незначні помилки

Сюанфенцзяо (стрибок "завірюха")

1) ударна нога зігнута;
2) ударна нога нижче рівня плечей

1) запізній оплеск;
2) 2 незначні помилки

1) відсутність оплеску;
2) оплеску не було + 1 незначна помилка;
3) 3 незначні помилки

Байляньцзяо (стрибок "лотос, що відкривається")

1) ударна нога зігнута;
2) ударна нога нижче рівня плечей

2 незначні помилки

3 незначні помилки

Сюанцзи (стрибок "метелик")

1) ноги зігнуті;
2) ноги нижче рівня попереку;
3) голова додолу;
4) тіло зігнуте

2 незначні помилки

3 незначні помилки

Депугунфань (падіння та повороти)

Пантуйдіє (падати на бік)

1) стрибок нижче рівня попереку;
2) відсутнє падіння на бік;
3) руки і ноги не торкаються опори одночасно

2 незначні помилки

3 незначні помилки

Улунцзяочжу ("дракон обвиває стовбур")

1) тіло знаходиться на опорі в момент підняття ніг;
2) коліна зігнуті

2 незначні помилки

3 незначні помилки

Чиюйдацінь ("риба вистрибує з води")

стрибок низький

2 незначні помилки

3 незначні помилки

Цекунфан (боковий переворот)

1) стрибок низький;
2) коліна зігнуті;
3) зміна напрямку;
4) грубе приземлення

2 незначні помилки

3 незначні помилки

Ціанбей (прямий переворот)

1) коліна зігнуті;
2) стрибок низький

2 незначні помилки

3 незначні помилки

3. Загальні помилки в північних стилях

Критерії якості

Зміст помилки

Помилки в потужності

1) сила докладена невідповідно до руху;
2) рухи несконцентровані;
3) рухи неенергійні;
4) відсутній зв'язок між рухами

Помилки в координації

1) рухи рук і ніг не співвідносяться;
2) рухи тіла і очей не співвідносяться

Помилки в характері виконання

1) млявість;
2) нервозність;
3) особиста інтерпретація рухів

Помилки в ритмі

1) статичні і динамічні позиції не виділені;
2) моноритм виконання

Помилки в стилі

1) відсутність специфічних ознак стилю;
2) перемішування з іншими стилями кунгфу

Помилки в змісті

1) неповний набір обов'язкової техніки;
2) повторення однакових рухів;
3) велика кількість одноманітних циклічних переміщень

Помилки в композиції

1) алогічний зв'язок і комбінування рухів;
2) обов'язкова техніка скомбінована нерівномірно

Помилки в хореографії

1) не враховані розміри змагальної зони;
2) напрямок пересування однобічний

V. Методи оцінювання виступів в південних стилях (кунгфу наньцюань)

1. Основні моменти оцінювання виступів в південних стилях

1. Оцінювання базової техніки. При оцінюванні південних стилів суддя повинен звернути увагу, чи має спортсмен добре засвоєну технічну базу. Рівень підготовки спортсмена при демонстрації базової техніки є вирішальним.

2. Особливості південних стилів. При оцінюванні виступу суддя має звертати увагу на те, як зв'язок рухів узгоджується з ритмом виконання. Поряд зі швидкістю виконання всі рухи повинні виконуватись чітко і скоординовано, без зайвого уповільнення або скутості. Швидкість та уповільненість рухів визначаються ритмом та композицією. За теорією сильний рух походить зі слабкого, раптовість удару виникає із збереженої сили, зібраної і докладеної миттєво. Таким чином, реалізується принцип поєднання твердості і м'якості рухів. Правильне використання техніки очей демонструє не тільки духовні якості спортсмена, але і передбачає техніку захисту і атаки. Техніка очей супроводжує рухи і надає цілісний закінчений вигляд виступу.

3. Прояв характерних рис стилю. Якість виступу залежить від того, наскільки вдалося спортсмену продемонструвати основні риси, властиві південним стилям. Такими рисами є, наприклад, чіткі і швидкі рухи, різноманітна техніка рук, стійка техніка ніг і супровід докладання сили вигуком. Швидкість рухів повинна базуватися на їх чіткому і правильному виконанні та докладанню сили, що йде від попереку, сповненої енергії та плавності. Під стійкою технікою ніг мається на увазі координація рухів тіла і ніг, нерухомість статичних положень. При оцінюванні техніки ніг суддя повинен враховувати правильність виконання техніки та концентрацію сили та енергії. У техніці рук найбільше значення має варіативність рухів захисту та атаки. Щодо вигуків (фашин) суддя повинен чітко розрізняти, чи сприяють вони докладанню сили або здійснюються довільно.

2. Критерії оцінювання основних рухів у південних стилях

Розділ

Назва

Незначна помилка
(0,05 бала)

Середня помилка
(0,1 бала)

Значна помилка
(0,2 бала)

Шоусін
(форма кисті)

Цюань (кулак)

1) кулак неправильно складений;
2) зап'ястя вивернуте

2 незначні помилки

3 незначні помилки

Чжан (долоня)

1) пальці не зібрані;
2) пальці зігнуті;
3) долоня зігнута

2 незначні помилки

3 незначні помилки

Хучжао ("кігті тигра")

1) пальці не розставлені;
2) кінцівки пальців не зігнуті

2 незначні помилки

3 незначні помилки

Іньчжао ("кігті сокола")

1) пальці розставлені;
2) кінцівки пальців не зігнуті

2 незначні помилки

3 незначні помилки

Даньчжишоу (долоня з прямим пальцем)

1) долоня зігнута;
2) вказівний палець не прямий

2 незначні помилки

3 незначні помилки

Хецуйшоу ("дзьоб лелеки")

1) кінцівки пальців не зібрані разом;
2) зап'ястя не повністю зігнуте

2 незначні помилки

3 незначні помилки

Бусін (техніка стійок)

Гунбу (стійка "лучника")

1) коліно опорної ноги знаходиться поза стопою;
2) коліно безопорної ноги зігнуто;
3) стопа безопорної ноги стоїть не щільно;
4) стегно опорної ноги не паралельно до опори;
5) стопа безопорної ноги не спрямована під потрібним кутом;
6) стегна і коліна повернуті назовні

2 незначні помилки

3 незначні помилки

Мабу (стійка "вершника")

1) стопи повернуті назовні;
2) коліна занадто повернуті всередину;
3) стегна занадто повернуті назовні;
4) стегна не на належному рівні;
5) стійка занадто вузька чи широка;
6) коліна знаходяться поза стопами

2 незначні помилки

3 незначні помилки

Сюйбу ("пуста" стійка)

1) коліно опорної ноги не під кутом 90 - 110 градусів;
2) п'ятка безопорної ноги стоїть на опорі;
3) тіло нахилено вперед;
4) коліна повернуті назовні

2 незначні помилки

3 незначні помилки

Куайбу (стійка "зламаний крок")

1) тіло нахилено вперед;
2) стегна не на належному рівні

2 незначні помилки

коліно торкається опори

Дулібу (стійка з піднятим коліном)

1) опорна нога зігнута;
2) піднята нога нижче грудей;
3) стопа піднятої ноги не сформована

1) відсутня фіксація;
2) 2 незначні помилки

1) 1 середня помилка + 1 незначна;
2) 3 незначні помилки

Хенданьбу ("поперечна" стійка)

1) безопорна нога зігнута в коліні;
2) стопи стоять не щільно;
3) стопи повернуті назовні чи всередину;
4) опорна нога недостатньо зігнута;
5) стегно опорної ноги повернуте назовні

2 незначні помилки

3 незначні помилки

Таньтьєбу (стійка "метелик")

1) п'ятка безопорної ноги відірвана від опори;
2) тіло нахилене вперед

2 легкі помилки

гомілка не торкається підлоги

Цілунбу (стійка "осідлати дракона")

1) п'ятка задньої ноги відірвана від опори;
2) тіло нахилене вперед

2 легкі помилки

коліно безопорної ноги торкається підлоги

Шеньфа (техніка тіла)

 

1) голова нахилена вбік;
2) плечі підняті;
3) сідниці повернуті назовні;
4) живіт випнутий;
5) груди випнуті або втягнені

2 незначні помилки

3 незначні помилки

Шоуфа (техніка рук)

Чунцюань (прямий удар)

1) рука зігнута;
2) плече і лікоть підняті

2 незначні помилки

3 незначні помилки

Пієньцюань (удар "хлист")

1) рука зігнута;
2) плече і лікоть підняті

2 незначні помилки

3 незначні помилки

Паоцюань (удар, що "злітає")

1) рука зігнута;
2) плече і лікоть підняті

2 незначні помилки

3 незначні помилки

Кайцюань (удар, що "накриває")

1) рука зігнута;
2) плечі підняті

2 незначні помилки

3 незначні помилки

Піцюань (удар, що "рубить")

плече підняте

2 незначні помилки

3 незначні помилки

Гуацюань (удар, що "висить")

рука випрямлена

2 незначні помилки

3 незначні помилки

Тяочжан (долоня, що "гойдається")

рука не рухається назовні по круговій траєкторії

2 незначні помилки

3 незначні помилки

Пічжан (долоня, що "рубить")

центр долоні повернутий

2 незначні помилки

3 незначні помилки

Туйчжан (долоня, що "штовхає")

1) пальці розставлені;
2) лікоть і плече підняті

2 незначні помилки

3 незначні помилки

Чуанчжан (долоня, що "пронизує")

1) пальці розставлені;
2) плече і лікоть підняті

2 незначні помилки

3 незначні помилки

Чжоуфа (техніка ліктя)

Чуанчжоу (лікоть, що "пронизує")

ударна рука не зігнута

2 незначні помилки

3 незначні помилки

Таньчжоу (лікоть, що "проколює")

1) ударна рука не зігнута;
2) лікоть не рухається знизу нагору

2 незначні помилки

3 незначні помилки

Ячжоу (лікоть, що "давить")

лікоть не тисне на долоню

2 незначні помилки

3 незначні помилки

Туйфа (техніка ніг)

Таньтуй, дентуй ("прямий" удар)

1) удар виконується без згинання коліна;
2) ударна нога зігнута;
3) стопа опорної ноги стоїть не щільно

2 незначні помилки

3 незначні помилки

Цечуай (удар в бік)

1) ударна нога зігнута;
2) опорна нога зігнута;
3) ударна стопа не під кутом 90 - 110 градусів

2 незначні помилки

3 незначні помилки

Пінтуй ("боковий" удар)

1) ударна нога зігнута;
2) опорна нога зігнута;
3) ударна нога не сягає необхідного рівня;
4) невірна траєкторія удару

2 незначні помилки

3 незначні помилки

Тяофа (техніка стрибків)

Хувейтуй (стрибок "тигра")

1) ударна нога зігнута;
2) ударна нога нижче рівня плечей

2 незначні помилки

1) ударна нога швидко торкається опори
2) 1 середня помилка + 1 незначна

Тенкунцетуй (стрибок з ударом рукою та ногою)

1) ударна нога зігнута;
2) тіло розвертається

2 легкі помилки

ударна нога швидко торкається опори

Шуанхувейтуй (подвійник стрибок "тигра")

1) ноги зігнуті;
2) тіло розвертається;
3) при торканні опори ноги не щільні;
4) стопи не повернуті всередину

2 незначні помилки

3 незначні помилки

Саохувейтуй (стрибок "тигра" з поворотом)

ударна нога зігнута

1) плеску не було;
2) 2 незначні помилки

1 середня помилка + 1 незначна

Чіаофа (техніка блоків руками)

Цюанчіао (блок кулаком)

1) лікті не зігнуті;
2) руки не повертаються назовні чи в середину

2 незначні помилки

3 незначні помилки

Ченчіао ("прямий" блок)

1) лікоть зігнутий;
2) коло не вертикальне;
3) коло занадто велике

2 незначні помилки

3 незначні помилки

Куньчіао (блок "перекатом")

лікоть зігнутий

2 незначні помилки

3 незначні помилки

Чуанчіао ("пронизуючий" блок)

1) руки не перехрещуються;
2) рука не рухається вперед

2 незначні помилки

3 незначні помилки

Панчіао ("перегороджуючий" блок)

зап'ястя зігнуте

2 незначні помилки

3 незначні помилки

Цячіао (блок "полиця")

1) лікоть не зігнутий;
2) рука знаходиться попереду над головою

2 незначні помилки

3 незначні помилки

Цяньчіао ("передній" блок)

рука не повертається всередину

2 незначні помилки

3 незначні помилки

3. Загальні помилки в південних стилях

Критерії якості

Зміст помилки

Помилки в потужності

1) недостатня потужність;
2) удари не спрямовані від попереку і не прикладаються відповідно;
3) додаток сили надто твердий, відсутня плавність;
4) вигук не синхронізований з моментом додатка сили

Помилки в координації

1) техніка рук і ніг не узгоджена;
2) відсутня узгодженість у техніках рук, ніг, очей і тіла

Помилки в дусі

1) мляве та невиразне обличчя;
2) зайва міміка

Помилки в ритмі

1) нечіткі статичні положення та динаміка рухів;
2) однаково швидкий або уповільнений ритм

Помилки в стилі

1) базова техніка не відповідала стилю;
2) використання інших стилів кунгфу

Помилки в змісті

1) обмежена базова техніка;
2) багато ускладнених рухів

Помилки в композиції

1) алогічний зв'язок рухів;
2) невірна структура рухів;
3) невідповідне чередування рухів

Помилки в хореографії

1) не враховані розміри змагальної зони;
2) напрямок пересування однобічний

VI. Методи оцінювання у виступах зі зброєю (кунгфу цісє)

1. Оцінювання виступів зі зброєю

1. Суддя повинен досконало знати техніку виконання вправ з різними видами зброї та принципи докладання сили.

2. При оцінюванні виступу беруться до уваги специфічні характеристики техніки тієї чи іншої зброї.

3. Зброя з двостороннім лезом характеризується проколами, блоками, ударами, круговими рухами тощо. Рухи повинні бути швидкими та граціозними. Зброя з одностороннім лезом має сильні та швидкі кругові рухи, проколи, блоки, удари лезом тощо. У мистецтві володіння довгою зброєю основною технікою є блоки, проколи, широкі кругові рухи тощо. Перемішування технічних характеристик видів зброї зараховується як помилка в русі.

4. Під час оцінювання необхідно приділяти увагу координації тіла та зброї. Важлива погодженість рухів рук з короткою зброєю, а також правильне докладання сили у рухах з довгою зброєю. Критерії оцінки якості рухів у рухах зі зброєю однакові для всіх шкіл кунгфу, однак різниця між технікою виконання рухів різних шкіл повинна враховуватися.

5. Оцінювання помилок у статичних положеннях, техніці рук, ніг, очей, тіла, балансуванні і стрибках, помилки в координації, ритмі і психоемоційному стані прирівнюються до північних стилів.

2. Критерії оцінювання основної техніки в таолу з короткою зброєю (кунгфу дуань цісє)

Назва

Незначна помилка (0,05 бала)

Середня помилка
(0,1 бала)

Значна помилка
(0,2 бала)

Ци, чжа (проколоти)

зброя і рука не утворюють пряму лінію

2 незначні помилки

3 незначні помилки

Цантоу, Гуонао ("обв'язати голову")

1) зброя далеко від тіла;
2) зброя не торкається спини під час рухів

2 незначні помилки

1) горизонтальні кола вище голови;
2) 3 незначні помилки

Пі (рубити)

зброя далеко від тіла

2 незначні помилки

3 незначні помилки

Цзя ("зброя-полиця")

кут між рукою і зброєю більше 90 градусів

1) 2 незначні помилки;
2) меч і рука утворюють пряму лінію

1 середня помилка + 1 незначна помилка

Дієн, пин ("поставити крапку")

1) зап'ястя не зігнуте належним чином;
2) зброя не знаходиться під кутом

2 незначні помилки

3 незначні помилки

Цзєнь чжи ("пальці як меч")

1) вказівний і середній пальці розділені;
2) вказівний і середній пальці зігнуті;
3) великий палець не торкається інших

2 незначні помилки

3 незначні помилки

Кань (різати)

рука і зброя не утворюють пряму лінію

2 незначні помилки

3 незначні помилки

Цихуа ("зрізати квіти")

1) неправильні рухи зап'ястя;
2) зброя далеко від тіла;
3) зброя рухається не у вертикальній площині

2 незначні помилки

3 незначні помилки

Хоуци (проколоти назад)

1) зброя далеко від тіла;
2) зброя вище коліна

2 незначні помилки

3 незначні помилки

Вин ("плести мереживо")

зброя здійснює неправильні рухи по колу

невірне використання китиці або хустки як точки обертання

1) меч проходить близько до голови;
2) 1 середня помилка + 1 незначна помилка

Ляо, Гуа ("піднімати", "повісити")

зброя рухається не в вертикальній площині

1) неправильне використання китиці або хустки;
2) 2 незначні помилки

1 середня помилка + 1 незначна помилка

Сао ("змітати")

1) траєкторія переміщення зброї не горизонтальна;
2) зворотний рух зброї не має кругової траєкторії

2 незначні помилки

3 незначні помилки

Ге, цзє ("перегородити")

зброя не знаходиться під кутом

2 незначні помилки

3 незначні помилки

3. Критерії оцінювання основної техніки в таолу з довгою зброєю (кунгфу чан цісє)

Назва

Незначна помилка (0,05 бала)

Середня помилка
(0,1 бала)

Значна помилка
(0,2 бала)

Сао ("змітати")

мала амплітуда

2 незначні помилки

3 незначні помилки

Пі ("рубити")

неправильне положення зап'ястя

2 незначні помилки

3 незначні помилки

Ванхуа ("зрізати квіти")

1) зброя далеко від тіла;
2) кола не вертикальні

2 незначні помилки

3 незначні помилки

Чуо, чжа ("проткнути")

1) кінцівка зброї знаходиться вище рівня плечей;
2) траєкторія переміщення зброї не горизонтальна;
3) передня рука зігнута

2 незначні помилки

3 незначні помилки

Лан, на ("відвести", "дістати")

1) кінцівка зброї не описує чітке півколо;
2) півколо надто велике

2 незначні помилки

3 незначні помилки

Ге, цзє ("перегородити")

1) велика амплітуда;
2) невизначеність технічних дій

2 незначні помилки

3 незначні помилки

Бей ("торкатись спини")

1) зброя не торкається спини;
2) плечі підняті

2 незначні помилки

3 незначні помилки

Пин ("перегорнути човен")

передня рука зігнута

2 незначні помилки

3 незначні помилки

Цзя ("зброя-полиця")

зброя знаходиться вище голови

2 незначні помилки

3 незначні помилки

Туй ("штовхнути")

положення зброї створює кут до опори

2 незначні помилки

3 незначні помилки

Дієн ("поставити крапку")

1) неправильне положення зап'ястя;
2) положення зброї не створює кут до опори

2 незначні помилки

3 незначні помилки

Шуай ("бити по воді")

1) передня та середня частини зброї не торкаються опори;
2) передня частина зброї торкається опори першою

2 незначні помилки

3 незначні помилки

Юн ("розігнати хмари")

зброя рухається не в горизонтальній площині

2 незначні помилки

3 незначні помилки

Чуан ("пронизати")

1) зброя проходить занадто далеко від тіла;
2) рух не горизонтальний і не утворює пряму лінію

2 незначні помилки

3 незначні помилки

Кай ("накрити")

передня рука не пересувається вниз

2 незначні помилки

3 незначні помилки

VII. Методи оцінювання виступів у тайцзіцюань

1. Основні критерії оцінювання виступів у тайцзіцюань

1. Оцінювання технічного рівня. При оцінюванні тайцзіцюань суддя повинен відзначати як якість рухів, так і загальний технічний рівень. Якість рухів визначається стандартизацією положень і технік, а загальний рівень учасника містить такі характеристики, як сила, координація, дух, паузи та стиль. Суддя повинен відрізняти у виступі спортсмена як зовнішню демонстрацію, так і докладений "внутрішній" зміст.

2. Основні моменти. Основним моментом в оцінюванні тайцзіцюань є уміння відрізняти розслаблення від слабкості, силу від твердості, жвавість від млявості, послідовність "порожнечі" і "наповненості" тощо. Суддя повинен добре знати головні принципи тайцзіцюань та добре визначати:

стійки - перебування в спокої і впевненості, природності і збалансованості;

рухи - точність у техніці, легкість, плавність, послідовність і взаємозв'язок;

гармонія - рівнозначне співвідношення більш активних та пасивних рухів, одночасна скоординованість рухів всіх частин тіла;

сила - плавність, розрізнення жорстких і м'яких рухів;

дух, темп, стиль - рухи направляються думкою, свідомість повинна бути чистою, зберігається єдність зовнішнього і внутрішнього стану, демонстрація "порожнечі" і "наповненості", м'якості і жорсткості шляхом плавності і легкості.

3. Оцінювання різних шкіл і напрямів. Оскільки в критеріях оцінювання різних шкіл і напрямів тайцзіцюань немає значної різниці, вони оцінюються з позиції логіки і загальних технічних стандартів, притаманних цьому виду програми.

2. Критерії оцінювання основних рухів у тайцзіцюань

Розділ

Назва

Незначна помилка (0,05 бала)

Середня помилка
(0,1 бала)

Значна помилка
(0,2 бала)

Шоусін (форма кисті)

Цюань (кулак)

1) кулак неправильно складений;
2) зап'ястя вивернуте

 

 

Чжан (долоня)

1) пальці неправильно сформовані;
2) долоня повернута вбік;
3) зап'ястя недостатньо зігнуте

 

 

Гоу (гак)

1) пальці зігнуті занадто сильно;
2) зап'ястя не зігнуте;
3) зап'ястя і пальці тверді і напружені

 

 

Бусін (техніка стійок)

Гунбу (стійка "лучника")

1) коліно опорної ноги знаходиться поза стопою;
2) задня нога надто зігнута чи напружена;
3) задня стопа не спрямована вперед;
4) відстань між ногами не співвідноситься зі зростом;
5) п'ятки відірвані від підлоги;
6) поперек зігнутий

1) 2 незначні помилки;
2) ноги схрещені;
3) хребет прогнутий у попереку

1) 3 незначні помилки;
2) 2 середні помилки;
3) 1 середня помилка + 1 незначна

Сюйбу ("пуста" стійка)

1) опорна нога зігнута недостатньо;
2) безопорна нога напружена;
3) опорна нога занадто вивернута назовні;
4) опорна нога занадто вивернута всередину;
5) поперек зігнутий

1) 2 незначні помилки;
2) ноги майже прямі;
3) хребет прогнутий у попереку

1) 3 незначні помилки;
2) 2 середні помилки;
3) 1 середня помилка + 1 незначна

Пубу ("ковзаюча" стійка)

1) опорна нога не зігнута;
2) безопорна нога зігнута;
3) коліно опорної ноги вивернуто всередину;
4) п'ятка безопорної ноги відірвана від опори;
5) поперек зігнутий;
6) голова долу

1) 2 незначні помилки;
2) стопа безопорної ноги відірвана від опори;
3) хребет прогнутий у попереку

3 незначні помилки

Сєбу (стійка відпочинку)

1) ноги не схрещені;
2) передня нога не розгорнута назовні;
3) поперек зігнутий

1) 2 незначні помилки;
2) хребет прогнутий у попереку

1) 3 незначні помилки;
2) ноги не схрещені

Дулібу (стійка з піднятим коліном)

1) піднята нога нижче попереку;
2) опорна нога занадто зігнута;
3) поперек зігнутий

1) 2 незначні помилки;
2) хребет прогнутий у попереку

3 незначні помилки

Хенданьбу ("поперечна" стійка)

1) безопорна нога не зігнута;
2) стопа безопорної ноги відірвана від опори;
3) коліно опорної ноги занадто вивернуто;
4) обидві ноги розгорнуті на 45 градусів;
5) поперек зігнутий

1) 2 незначні помилки;
2) хребет прогнутий у попереку

3 незначні помилки

Дінбу (стійка "цвяха")

1) ноги занадто випрямлені;
2) ноги не стоять поруч;
3) центр ваги знаходиться занадто високо;
4) поперек зігнутий

1) 2 незначні помилки;
2) хребет прогнутий у попереку

3 незначні помилки

Баньмабу (стійка "вершника")

1) центр ваги перенесений на передню ногу;
2) стопа опорної ноги розгорнута всередину;
3) обидві ноги розгорнуті назовні більше 90 градусів;
4) поперек зігнутий

1) 2 незначні помилки;
2) хребет прогнутий у попереку

3 незначні помилки

Шоуфа (техніка рук)

Пен (відбивати)

1) руки занадто підняті;
2) руки занадто зігнуті;
3) руки занадто випрямлені;
4) лікті і зап'ястя занадто підняті

2 незначні помилки

3 незначні помилки

Люй (протягувати)

1) руки спрямовані назад;
2) руки знаходяться близько

2 незначні помилки

3 незначні помилки

Чжи (штовхати)

1) плечі і лікті підняті;
2) руки не утворюють коло

2 незначні помилки

3 незначні помилки

Ань (тиснути)

1) лікті занадто підняті;
2) руки занадто прямі;
3) долоні близько одна до одної

2 незначні помилки

3 незначні помилки

Бао (підтримувати)

1) руки не утворюють коло;
2) руки близько до тіла

2 незначні помилки

3 незначні помилки

Ліє (зірвати)

1) руки не мають відповідної форми;
2) плечі і лікті занадто підняті

2 незначні помилки

3 незначні помилки

Чжоу (дії ліктями)

ударна рука не обертається

2 незначні помилки

3 незначні помилки

Туй ("штовхнути")

1) руки підняті;
2) лікті випрямлені

2 незначні помилки

3 незначні помилки

Юн ("розігнати хмари")

1) руки занадто підняті;
2) руки не описують кола;
3) амплітуда рухів неправильна

2 незначні помилки

3 незначні помилки

Мо ("протирати")

1) плечі і лікті підняті;
2) лікті не округлені

2 незначні помилки

3 незначні помилки

Цюань (удар кулаком)

1) кулак далеко від попереку;
2) плече і лікоть підняті

2 незначні помилки

3 незначні помилки

3. Загальні помилки в тайцзіцюань

Критерії якості

Зміст помилки

Помилки в потужності

1) скутість;
2) слабкість та неуважність;
3) енергія не направляє рухи, а розсіює;
4) алогічне докладання сили

Помилки в координації

1) рухи рук і ніг не скоординовані;
2) рухи тіла і рухи рук і ніг не узгоджені;
3) рухи непослідовні;
4) неплавний перехід від одного руху до іншого;
5) техніка очей не погоджена з технікою тіла

Помилки в дусі

1) обличчя не зосереджене і нудне;
2) виступ млявий;
3) думки не пов'язані з рухами

Помилки в ритмі

1) нерівний темп;
2) занадто швидкий або повільний темп

Помилки в стилі

не демонструється легкість, плавність, округлість

Помилки в змісті

1) техніка нудна та монотонна;
2) багато повторень однакових рухів;
3) не представлена вся базова техніка

Помилки в композиції

1) зв'язок рухів не плавний;
2) багато однакових рухів;
3) безсистемна послідовність рухів

Помилки в хореографії

змагальна зона використовується не цілком

VIII. Вимоги до участі спортсменів у змаганнях та методи оцінювання інших стилів таолу

1. Правила участі у змаганнях з таолу та тайцзіцюань

1. Спортсмен здійснює вітання обумовленими рухами, наведеними нижче, після оголошення його прізвища головним суддею групи для участі у змаганнях. Для вітання спортсмен робить крок вперед.

2. Вітання "кулак-долоня". Вітання здійснюється у стійці "ноги разом" та одночасною демонстрацією вітання "кулак-долоня": правий кулак щільно притиснути до розкритої лівої долоні. Руки тримати на відстані 20 - 30 сантиметрів від грудей.

3. Вітання для виступів зі зброєю з двостороннім лезом. Вітання здійснюється у стійці "ноги разом", тримаючи зброю в лівій руці на рівні грудей, притискаючи лезо до внутрішньої сторони лівого передпліччя. Щільно зімкнути праву та ліву руку зі зброєю. Вістря леза спрямована вліво вниз. Руки тримати на відстані 20 - 30 сантиметрів від грудей.

4. Вітання для виступів зі зброєю з одностороннім лезом. Вітання здійснюється у стійці "ноги разом", тримаючи зброю в лівій руці на рівні грудей, притискаючи лезо до зовнішнього боку лівого передпліччя. Щільно зімкнути праву та ліву руку зі зброєю. Кінцівка леза спрямована вліво вниз. Руки тримати на відстані 20 - 30 сантиметрів від грудей.

5. Вітання з довгою зброєю. Вітання здійснюється у стійці "ноги разом", тримаючи зброю в лівій руці на рівні грудей у вертикальному положенні на відстані однієї третини від нижнього кінця, щільно притиснувши розкриту праву долоню до суглоба великого пальця лівого кулака. Руки тримати на відстані 20 - 30 сантиметрів від грудей.

6. Вітання з іншою зброєю. Вітання здійснюється у стійці "ноги разом", тримаючи зброю в лівій руці на рівні грудей. Щільно зімкнути праву та ліву руку зі зброєю. Руки тримати на відстані 20 - 30 сантиметрів від грудей.

Під час перевірки зброї спортсмени пред'являють зброю кінцівкою леза донизу.

7. Після закінчення виступу спортсмен приймає стійку "ноги разом". З цього моменту виступ вважається завершеним. Потім спортсмен виходить за межі змагальної зони, повертається обличчям до головного судді групи і виконує вітальний жест.

2. Костюми для виступів в таолу та тайцзіцюань

1. Вимоги до костюмів для виступів в північних стилях та тайцзіцюань:

верхня частина костюма має вузький комір, сім ґудзиків з тканини та вкорочені або довгі рукава. Для тайцзіцюань - тільки з довгими рукавами та манжетами. Довжина рукавів не перевищує кінцівок великих пальців опущеної руки;

костюм має бути з тканини будь-якого кольору;

допускається оздоблення костюма будь-яким матеріалом та будь-якого кольору;

пасок виготовляється з м'якої тканини будь-якого кольору. Для тайцзіцюань пасок не передбачений.

2. Вимоги до костюмів для виступів у південних стилях:

верхня частина костюма без коміра та з короткими рукавами для жінок і без рукавів для чоловіків;

костюм має бути з тканини будь-якого кольору;

допускається оздоблення костюма будь-яким матеріалом та будь-якого кольору;

пасок виготовляється з м'якої тканини будь-якого кольору.

3. Оцінювання кунгфу дуйлянь
(постановочні поєдинки)

 

Помилки

Інші помилки

тіло погойдується або рухається в статичному положенні

зниження у 0,2 бала за додаткову підтримку

зниження у 0,3 бала за падіння на змагальній зоні через помилку

лезо зброї відокремлюється від рукояті чи торкається тіла

зниження у 0,2 бала за поломку зброї

зниження у 0,3 бала за падіння зброї або вістря зброї

падіння атрибутів зброї або оздоблення. Руки або тіло учасника заплутались в атрибутах зброї. Ґудзик розстібнувся, костюм розірвався, спало взуття тощо

зниження у 0,2 бала за деформацію зброї

будь-яка частина тіла торкається опори за межами змагальної зони

забування руху

Метод взаємодії

удари далеко від цілі

час статичного положення перевищує ліміт

час без атаки та захисту перевищує ліміт

виконання алогічних технічних прийомів під час виступу

безпідставне очікування

невиконання техніки партнером

удари далеко від цілі - спортсмен або зброя знаходиться занадто далеко від цілі удару;

час нерухомого кінцевого положення дорівнює 3 секундам;

час без атаки та захисту дорівнює 3 секундам;

помилки під час атаки або захисту стосуються всіх спортсменів команди;

очікування означає примусову зупинку, яка викликана будь-ким;

деформація зброї більше ніж на 45 градусів;

дотик зброєю за межами змагальної зони не вважається положенням "поза межами змагальної зони";

всі інші не визначені зниження балів встановлюються у 0,1 бала;

зниження балів відбувається за кожну зроблену помилку у кожному конкретному випадку.

4. Оцінювання кунгфу ціті яньлянь
(групові виступи)

 

Помилки

Інші помилки

тіло погойдується або рухається в статичному положенні

зниження у 0,2 бала за додаткову підтримку

зниження у 0,3 бала за падіння

лезо зброї відокремлюється від рукояті, зброя торкається тіла чи змагальної зони або деформується

зниження у 0,2 бала за поломку зброї

зниження у 0,3 бала за падіння зброї на змагальну зону

падіння атрибутів зброї або оздоблення. Руки або тіло учасника заплутались в атрибутах зброї. Ґудзик розстібнувся, костюм розірвався, спало взуття тощо

утримання балансу менше 2 секунд

будь-яка частина тіла торкається підлоги за межами килима

забування руху

Метод

пересування та техніка ніг не відповідають вимогам

стрибки, падіння та перевороти не відповідають вимогам

володіння зброєю не відповідає вимогам

Взаємодія

однакові рухи, які не входять у технічний арсенал

виконання алогічних технічних прийомів під час виступу

безпідставне очікування

зниження у 0,2 бала за невиконання необхідного технічного прийому або травмування партнера в умовному поєдинку

всі інші невизначені зниження балів встановлюються у 0,1 бала;

зниження балів відбувається за кожну зроблену помилку в кожному конкретному випадку.

IX. Правила суддівства та проведення змагань з саньда, лайт-саньда та туйшоу

1. Вагові категорії та регламент

1. Змагання з саньда та лайт-саньда проводяться в 11 вагових категоріях серед чоловіків та у 8 вагових категоріях серед жінок:

Чоловіки:

 

Жінки:

до 48 кг

 

до 48 кг

52 кг (48 - 52 кг)

 

52 кг (48 - 52 кг)

56 кг (52 - 56 кг)

 

56 кг (52 - 56 кг)

60 кг (56 - 60 кг)

 

60 кг (56 - 60 кг)

65 кг (60 - 65 кг)

 

65 кг (60 - 65 кг)

70 кг (65 - 70 кг)

 

70 кг (65 - 70 кг)

75 кг (70 - 75 кг)

 

75 кг (70 - 75 кг)

80 кг (75 - 80 кг)

 

понад 75 кг

85 кг (80 - 85 кг)

 

 

90 кг (85 - 90 кг)

 

 

понад 90 кг.

 

 

2. Змагання з туйшоу проводяться у 8 вагових категоріях серед чоловіків та жінок окремо:

до 50 кг

57 кг (50,1 - 57 кг)

64 кг (57,1 - 64 кг)

71 кг (64,1 - 71 кг)

78 кг (71,1 - 78 кг)

85 кг (78,1 - 85 кг)

95 кг (85,1 - 95 кг)

понад 95 кг.

3. У вікових групах "молодші юнаки" та "юнаки" вагові категорії зменшуються на 25 кілограмів відповідно. У віковій групі "старші юнаки" вагові категорії зменшуються на 15 кілограмів відповідно.

4. При запрошенні до виступу спортсмени вітають головного суддю групи, супротивника та рефері вітанням "кулак-долоня".

2. Форма одягу, захисне спорядження, час проведення поєдинку

1. У саньда та лайт-саньда спортсмени мають відповідне спортивне спорядження - захисний шолом, губну капу, захисний жилет, паховий бандаж, боксерські рукавички, захист для гомілок (молодші юнаки, юнаки, старші юнаки), у туйшоу - губну капу, паховий бандаж та захисний жилет відповідного кольору для жінок. За рішенням суддівської колегії у туйшоу спортсмени можуть змагатись без губної капи.

2. У саньда та лайт-саньда спортсмени змагаються босоніж, в футболках та шортах відповідного кольору, у туйшоу - в м'якому взутті, футболках з короткими рукавами та спортивних брюках.

3. Вага боксерських рукавичок:

1) для саньда:

227 грамів (8 унцій) - для вагової категорії 65 кг і менше;

284 грами (10 унцій) - для вагової категорії 70 кг і більше;

2) для лайт-саньда:

284 грами (10 унцій) - для всіх вагових категорій.

4. Поєдинки з туйшоу тривають три раунди по 2 хвилини загального часу кожний. Перерва між раундами - 1 хвилина. Для молодших юнаків, юнаків та старших юнаків кожний раунд триває 1 хвилину 30 секунд.

5. Поєдинки в лайт-саньда та саньда тривають три раунди по 2 хвилини "чистого" часу кожний. Перерва між раундами - 1 хвилина. Для молодших юнаків, юнаків та старших юнаків кожний раунд триває 1 хвилину 30 секунд.

3. Інші питання

1. За 10 секунд до початку та закінчення кожного раунду суддя-секундометрист подає відповідний сигнал.

2. Спортсмени зобов'язані виконувати команди рефері під час поєдинку.

3. Якщо спортсмен отримав 6 штрафних балів за сумою офіційних попереджень, секретар подає рефері сигнал для зупинки поєдинку.

4. Після закінчення поєдинку бокові судді одночасно за сигналом головного судді групи оголошують результат підняттям картки відповідного кольору.

5. Штрафи вносяться до протоколу.

6. Під час поєдинку, коли рефері веде відлік одному зі спортсменів, інший перебуває на відстані 3-х метрів від супротивника на своєму боці змагальної зони.

7. При команді рефері "Stop!" ("Стій!") спортсмени виконують крок назад.

8. До оголошення остаточного результату поєдинку спортсмени не мають права залишати змагальну зону (крім випадків одержання травми) та знімати захисне спорядження (за винятком капи та захисного шолома). За сигналом головного судді групи спортсмени виходять на середину змагальної зони для оголошення результату.

9. Тренер та лікар команди перебувають на відведених для них місцях. Під час перерви допускаються розмови зі спортсменом та масаж. Вигуки та підказки під час поєдинку заборонені.

4. Неявка

1. Випадок неявки учасника змагань реєструється у разі, коли він не з'явився в змагальну зону після триразового оголошення його прізвища протягом 1 хвилини або при нездатності спортсмена брати участь у поєдинку через травму, хворобу тощо.

2. Під час поєдинку спортсмен може заявити про свою недієздатність внаслідок травми чи з іншої причини, піднявши руку вгору.

3. Під час поєдинку тренер може заявити про недієздатність свого спортсмена відповідним жестом.

5. Методи атаки і захисту

1. Атакуючі та захисні дії спортсменів можуть здійснюватись технічними прийомами різноманітних шкіл кунгфу.

2. Метою спортсмена під час змагань з туйшоу є виведення супротивника з рівноваги, змушення супротивника торкнутись підлоги "третьою точкою" або впасти. Для цього використовуються такі методи атаки і захисту:

проведення штовхань та натискувань на тулуб і руки супротивника;

виконання кидків, переворотів супротивника тощо, але стопи повинні знаходитись на поверхні змагальної зони;

виконання зіштовхування супротивника для зміни напрямку його зусиль.

Для цього дозволяється використовувати долоні, плечі, ноги, передпліччя та тулуб.

3. Кожний раунд розпочинається з виконання спортсменами техніки "пен-люй-цзі-ань" тричі. Перший раунд дії розпочинає спортсмен у червоному куті, спортсмени перебувають у правосторонній стійці; другий раунд - у синьому, спортсмени перебувають у лівосторонній стійці; третій раунд - спортсмен, який має меншу вагу, спортсмени перебувають у правосторонній стійці.

4. Спортсмени можуть використовувати такі технічні прийоми:

1) "Пен" (відбивати): рука, що виконує прийом, має форму дуги не вище рівня плечей. Лікоть ледь нижче передпліччя;

2) "Люй" (тягнути): дія виконується обов'язково по траєкторії, що має форму півкола. Неприпустимим вважається виконання дії по прямій;

3) "Чжи" (штовхати): виконується передпліччям чи плечем безпосередньо вперед у положенні рук, які знаходяться не вище рівня плечей;

4) "Ань" (тиснути): при виконанні дії двома або однією рукою долоні розгорнуті назовні;

5) "Цай" (відводити): дія виконується по круговій траєкторії в вертикальному та горизонтальному напрямках;

6) "Ліє" (зривати): дія виконується в горизонтальному напрямку на рівні плечей;

7) "Чжоу" (дії ліктями): дія виконується ліктями для захисту та нападу;

8) "Као" (спирання передпліччям): дія виконується передпліччям.

6. Ділянки тіла, дозволені до атаки

1. У саньда та лайт-саньда дозволяються атаки:

в голову;

в тулуб;

в стегна;

в гомілки.

(пункт 1 глави 6 розділу IX доповнено абзацом п'ятим згідно з
 наказом Міністерства молоді та спорту України від 06.02.2014 р. N 377)

2. У туйшоу дозволяються атаки:

в тулуб;

в плечі;

в стегна, гомілки (для проведення техніки кидків);

в передпліччя.

7. Заборонені дії

1. У саньда та лайт-саньда заборонені:

атаки в потилицю, шию, горло, пах та хребет;

атаки головою, ліктем, коліном;

викручування суглобів та спрямовані атаки по суглобах;

виконання кидків з наступним притисканням суперника власною вагою з метою його ушкодження;

атака та утримання суперника, який перебуває на підлозі;

атаки коліном у захваті;

(пункт 1 глави 7 розділу IX доповнено абзацом сьомим згідно з
 наказом Міністерства молоді та спорту України від 06.02.2014 р. N 377)

атаки коліном для вікових груп: молодші юнаки, юнаки та старші юнаки;

(пункт 1 глави 7 розділу IX доповнено абзацом восьмим згідно з
 наказом Міністерства молоді та спорту України від 06.02.2014 р. N 377)

спрямовані атаки по суглобах.

(пункт 1 глави 7 розділу IX доповнено абзацом дев'ятим згідно з
 наказом Міністерства молоді та спорту України від 06.02.2014 р. N 377)

2. У лайт-саньда також заборонені:

серії (два та більше) ударів в голову;

удари ногами в голову;

атаки коліном;

(пункт 2 глави 7 розділу IX доповнено абзацом четвертим згідно з
 наказом Міністерства молоді та спорту України від 06.02.2014 р. N 377)

виконання больових та задушливих прийомів;

(пункт 2 глави 7 розділу IX доповнено абзацом п'ятим згідно з
 наказом Міністерства молоді та спорту України від 06.02.2014 р. N 377)

атака та утримання суперника, який знаходиться на підлозі.

(пункт 2 глави 7 розділу IX доповнено абзацом шостим згідно з
 наказом Міністерства молоді та спорту України від 06.02.2014 р. N 377)

3. У туйшоу заборонені:

будь-які удари та захвати;

викручування суглобів та спрямовані атаки по суглобах;

будь-які кидки, підніжки, підсікання за допомогою стоп, що не торкаються підлоги;

виконання кидків з наступним притисканням суперника власною вагою з метою його ушкодження;

дії на голову, шию, потилицю, пах та горло супротивника;

атаки супротивника, який перебуває на підлозі;

небезпечні рухи головою.

8. Абсолютна перемога

1. У випадку очевидної невідповідності технічних можливостей, коли один спортсмен явно втратив здатність до оборони, рефері зі схвалення головного судді групи може оголосити найсильнішого спортсмена переможцем.

2. Нокаут: перемога присуджується спортсмену в разі, якщо супротивник протягом 10 секунд перебуває в недієздатному стані в результаті застосування дозволеної цими Правилами техніки.

3. Зі схвалення головного судді групи спортсмену присуджується перемога в поєдинку, в разі якщо він був травмований суперником у заборонену ділянку тіла та за висновком лікаря не може продовжувати поєдинок.

4. Якщо спортсмен пропустив удар у дозволену частину тіла і йому двічі в раунді відраховували по 8 секунд (нокдаун), його суперник оголошується переможцем раунду. У разі фіксації ще одного нокдауну суперник оголошується переможцем поєдинку.

5. У туйшоу, коли різниця в балах, нарахованих спортсменам, перевищує 10 балів, переможцем раунду оголошується той, хто набрав більшу суму балів.

6. У разі проведення больового прийому у партері протягом 10 секунд (5 секунд додатково надаються для підготовки прийому) за сигналом спортсмена або рішенням рефері.

(главу 8 розділу IX доповнено пунктом 6 згідно з наказом
 Міністерства молоді та спорту України від 06.02.2014 р. N 377)

7. У разі проведення задушливого прийому у партері протягом 10 секунд (5 секунд додатково надаються для підготовки прийому) за сигналом спортсмена або рішенням рефері.

(главу 8 розділу IX доповнено пунктом 7 згідно з наказом
 Міністерства молоді та спорту України від 06.02.2014 р. N 377)

9. Нарахування балів

1. Нарахування 3-х балів у саньда:

спортсмен виконав удар ногою у стрибку в дозволену ділянку тіла;

падіння спортсмена в межах змагальної зони внаслідок удару ногою суперником з розворотом.

2. Нарахування 3-х балів у туйшоу:

падіння спортсмена або торкання ним опори "третьою точкою" за межами змагальної зони за умови, що суперник залишився стояти в межах змагальної зони.

3. Нарахування 2-х балів у саньда та лайт-саньда:

спортсмен примусив суперника вийти за межі змагальної зони своїми технічними діями;

падіння спортсмена в межах змагальної зони внаслідок кидка, підсікання або підніжки без торкання його суперником підлоги;

фіксація нокдауну;

удар ногою в тулуб або голову суперника;

присудження супернику офіційного попередження.

4. Нарахування 2-х балів у туйшоу:

падіння спортсмена або торкання ним опори "третьою точкою" в межах змагальної зони за умови, що суперник залишився стояти;

присудження супернику офіційного попередження;

фіксація нокдауну.

5. Нарахування 1-го бала в саньда та лайт-саньда:

удар рукою в дозволену частину тіла;

удар ногою по стегну або гомілці суперника;

у разі коли спортсмени неактивно проводять поєдинок протягом 8 секунд і один із них, незважаючи на команду рефері атакувати, залишається неактивним протягом наступних 8 секунд;

присудження супернику офіційного зауваження;

у разі падіння суперників під час проведення технічних дій бал нараховується тому, хто в кінцевому положенні опинився зверху.

6. Нарахування 1-го бала в туйшоу:

вихід однією або двома ногами поза межі змагальної зони;

у разі падіння суперників під час проведення технічних дій бал нараховується тому, хто в кінцевому положенні опинився зверху;

присудження супернику офіційного зауваження.

7. Бали не нараховуються в саньда та лайт-саньда:

суперники впали або вийшли за межі змагальної зони одночасно;

утримання суперника без активних дій протягом 2-х та більше секунд та у разі проведення будь-якої дії після закінчення цього часу;

у разі нанесення ударів у захваті;

у разі нанесення ударів по стегну або гомілці, якщо нога знаходиться в положенні без опори;

у разі нанесення ударів у дозволену ділянку тіла під час проведення суперником кидка;

у разі виконання нечітких та слабких ударів у дозволені для атаки ділянки.

8. Бали не нараховуються в туйшоу:

у разі падіння обох суперників;

якщо суперники впали або вийшли за межі змагальної зони одночасно;

у разі пересувань обох суперників за межами змагальної зони.

(глава 9 розділу IX у редакції наказу Міністерства
 молоді та спорту України від 06.02.2014 р. N 377)

10. Порушення і покарання

1. Технічні порушення:

навмисне зволікання з появою в змагальній зоні після сигналу рефері;

навмисна зупинка поєдинку, коли суперник перебуває у вигідному положенні;

некоректне поводження стосовно суддів і неповага до їх рішень;

часті голосні чи нечемні вигуки з метою залякування суперника;

навмисна втрата губної капи чи захисного спорядження під час поєдинку;

порушення вимог цих Правил до форми одягу учасників змагань.

2. Особисті порушення:

атака суперника до команди "Go!" ("Почати!") або після команди "Stop!" ("Стій!");

використання заборонених методів для атаки.

3. Штрафи:

за технічне порушення виноситься офіційне зауваження, за особисте порушення - офіційне попередження;

спортсмен, покараний на 6 балів за сумою офіційних попереджень, дискваліфікується, а його суперник проголошується переможцем;

спортсмен, що навмисне шкодить своєму супернику чи дозволяє серйозне порушення, дискваліфікується і відстороняється від поєдинку або змагань за рішенням головного судді групи;

спортсмен, викритий у застосуванні допінгу чи інших заборонених препаратів, дискваліфікується та відстороняється від змагань.

4. Рефері зупиняє поєдинок у таких випадках:

спортсмен упав чи перебуває поза змагальною зоною;

зафіксовано нокдаун;

зафіксовано нокаут;

один зі спортсменів одержав травму;

спортсмени перебувають в неактивному захваті більше 2-х секунд;

спортсмени ухиляються від поєдинку або один з них залишається неактивним протягом 8-ми секунд;

головний суддя групи виходить в змагальну зону;

головний суддя групи та інші судді вважають небезпечним подальше проведення поєдинку;

поєдинок переривається за об'єктивних обставин;

зафіксовано проведення больового прийому;

(пункт 4 глави 10 розділу IX доповнено абзацом одинадцятим
 згідно з наказом Міністерства молоді та спорту України
 від 06.02.2014 р. N 377)

зафіксовано проведення задушливого прийому.

(пункт 4 глави 10 розділу IX доповнено абзацом дванадцятим
 згідно з наказом Міністерства молоді та спорту України
 від 06.02.2014 р. N 377)

11. Методи ведення нотаток

1. Зауваження, попередження, дискваліфікація та неактивні дії позначаються відповідно - , X, O та V.

2. Бокові судді, використовуючи критерії для присудження балів, враховують набрані кожним спортсменом бали і допущені ними порушення. Після закінчення кожного поєдинку вони вносять результати підрахунку балів кожного зі спортсменів у протокол.

12. Визначення переможця

1. Результат кожного поєдинку визначається боковими суддями за кращою сумою балів у трьох раундах.

2. У випадку, коли спортсмени набрали однакову кількість балів, переможцем вважається:

той, хто отримав менше офіційних попереджень;

той, хто отримав менше офіційних зауважень;

той, хто має меншу вагу (під час зважування до змагань).

3. У разі якщо всі умови однакові, то проголошується нічия.

13. Розподіл місць

1. Місця розподіляються за кількістю перемог у поєдинках.

2. Якщо двоє або більше спортсменів набрали однакову кількість балів, переможцем вважається:

той, хто отримав менше офіційних попереджень;

той, хто отримав менше офіційних зауважень;

той, хто має меншу вагу (під час зважування до змагань).

14. Команди і жести суддів в саньда, лайт-саньда та туйшоу

1. Вихід спортсменів в змагальну зону. У центрі змагальної зони рефері направляє руки долонями вгору та в бік місця виходу спортсменів та згинає руки в ліктях і піднімає передпліччя так, щоб долоні були повернуті до обличчя. Потім рефері розводить руки долонями вгору вбік спортсменів та згинає руки в ліктях і піднімає передпліччя так, щоб долоні були повернуті всередину.

2. Вітання. У центрі змагальної зони рефері накриває перед собою правий кулак лівою долонею.

3. Перший раунд. Рефері, повернувшись обличчям до головного судді групи, на випростаній вперед руці демонструє вказівний палець.

4. Другий раунд. Рефері, повернувшись обличчям до головного судді групи, на випростаній вперед руці демонструє вказівний і середній пальці.

5. Третій раунд. Рефері, повернувшись обличчям до головного судді групи, на випростаній вперед руці демонструє великий, вказівний і середній пальці.

6. "Ready!" ("Приготуватися!"), "Go!" ("Почати!"). Рефері, розгорнувши руки в сторони долонями вгору, дає команду "Ready!" ("Приготуватися!") та зводить руки разом долонями вниз і дає команду "Go!" ("Почати!").

7. "Stop!" ("Стій!"). Рефері простягає руку між спортсменами і дає команду "Stop!" ("Стій!").

8. 8 секунд неактивних дій. Рефері піднімає вгору руки з розкритими долонями та великими пальцями, притиснутими до вказівних пальців.

9. Відлік. Рефері, стоячи обличчям до спортсмена та тримаючи перед собою руки, згорнуті в кулаки, на кожний рахунок по черзі випрямляє пальці правої руки, починаючи з великого.

10. Неактивне утримання. Рефері обома руками перед собою формує коло.

11. Нокдаун. Рефері піднімає вперед кулак з піднятим вгору великим пальцем правої руки.

12. Нарахування двох балів (саньда та лайт-саньда). Рефері однією рукою вказує на спортсмена, який отримав бали, а іншу піднімає з розпростертими вказівним та великим пальцями долонею вперед.

13. Нарахування одного бала (саньда та лайт-саньда). Рефері однією рукою вказує на спортсмена, який отримав бал, а іншу піднімає з розпростертим вказівним пальцем долонею вперед.

14. Нарахування двох балів (туйшоу). Рефері піднімає одну руку з розпростертим вказівним і середнім пальцями долонею вперед зі сторони спортсмена, який отримав два бали.

15. Нарахування одного бала (туйшоу). Рефері піднімає одну руку з розпростертим вказівним пальцем долонею вперед зі сторони спортсмена, який отримав один бал.

16. Одночасне падіння. Рефері робить рух долонями вниз.

17. Примус до атаки. Рефері тримає перед собою кулак долонею вниз з витягнутим великим пальцем, що вказує напрямок атаки.

18. Вихід за межі змагальної зони. Рефері однією рукою вказує на спортсмена, який залишив змагальну зону, а іншою рукою робить рух долонею від себе вздовж простягнутої руки.

19. Вихід обох спортсменів за межі змагальної зони. Рефері робить рух обома руками вперед, а потім згинає руки в ліктях і повертає долоні до обличчя.

20. Офіційне зауваження. Рефері однією рукою вказує на порушника, а іншу згинає в лікті долонею назад.

21. Офіційне попередження. Рефері однією рукою вказує на порушника, а іншу зі стиснутим кулаком згинає в лікті.

22. Дискваліфікація. Рефері схрещує перед собою руки зі стиснутими кулаками.

23. Техніка не зараховується. Рефері робить рух руками з боків навхрест перед собою та зворотно.

24. Негайна медична допомога. Рефері, повернувшись обличчям до лікаря, схрещує руки перед собою.

25. Відпочинок. Рефері розводить руки долонями вгору.

26. Нічия. Рефері одночасно піднімає руки спортсменів вгору.

27. Помінятися місцями. Рефері схрещує руки перед собою долонями вниз.

28. Перемога. Рефері піднімає руку переможця вгору.

29. Заклик до тиші. Рефері вказує відкритою долонею на особу, що зчиняє галас, та з'єднує пальці разом.

30. Удар в пах або в потилицю. Рефері прямою рукою долонею догори вказує на порушника, а іншою - на відповідну зону.

31. Удар ліктем. Рефері перехрещує руки на рівні плечей, притискаючи долоню однієї руки до ліктя іншої.

32. Удар коліном. Рефері піднімає одне коліно і кладе на нього долоню.

33. Падіння чи вихід. Боковий суддя направляє вказівний палець вниз.

34. Падіння чи виходу не було. Боковий суддя робить рухи в горизонтальній площині долонею вниз.

35. Не бачив чітко. Боковий суддя розводить руки в сторони долонями вгору.

36. Нарахування трьох балів (саньда, туйшоу). Рефері однією рукою вказує на спортсмена, який отримав бали, а другу піднімає з розведеними середнім, вказівним та великим пальцями долонею вперед.

(главу 14 розділу IX доповнено пунктом 36 згідно з наказом
 Міністерства молоді та спорту України від 06.02.2014 р. N 377)

37. Фіксація больового або задушливого прийому. Рефері простягає ліву руку в бік спортсмена, який проводить больовий або задушливий прийом, а правою рукою починає відлік часу.

(главу 14 розділу IX доповнено пунктом 37 згідно з наказом
 Міністерства молоді та спорту України від 06.02.2014 р. N 377)

X. Місце проведення змагань

1. Вимоги до місця проведення змагань з таолу та тайцзіцюань

1. Змагальна зона для таолу та тайцзіцюань - це килимове покриття розміром 14 х 8 метрів. На відстані 2 метрів навколо змагальної зони встановлюють огорожу у вигляді попереджувальної стрічки висотою 1 метр або виділяють кольоровою смугою розміром завширшки 10 сантиметрів.

2. Стеля над килимом повинна бути висотою не менше 8 метрів.

3. Дистанція між двома килимами повинна бути не менше 6 метрів.

4. Вертикальна освітлюваність місця змагань повинна бути більше ніж 1500 люкс, а горизонтальна - більше ніж 800 люкс.

2. Вимоги до місця проведення змагань з саньда та лайт-саньда

Змагальна зона у саньда та лайт-саньда є платформою або рингом розміром 8 х 8 метри і висотою 50 сантиметрів, що покриті м'якими матами та покриттям. На відстані 100 сантиметрів від кордону змагальної зони всередині розміщують попереджувальну жовту смугу завширшки 10 сантиметрів. Навколо змагальної зони розміщують захисні мати на відстані 2-х метрів. Змагання також можуть проводитися на поверхні, покритій м'якими матами.

3. Вимоги до місця проведення змагань з туйшоу

1. Змагальна зона у туйшоу є килимом розміром 1 х 2 метри. В центрі килима знаходяться чотири зони червоного та синього кольорів для супротивників.

2. Змагання також проводяться в змагальній зоні розміром 8 х 8 метри і висотою 50 сантиметрів, покритій м'якими матами та покриттям, на якому нанесена розмітка у вигляді трьох кіл: внутрішнє - діаметром 80 сантиметрів, середнє - діаметром 3 метри та зовнішнє - діаметром 6 метрів. Змагання також можуть проводитися на поверхні, покритій м'якими матами.

4. Інвентар та устаткування

1. Для фіксації результату поєдинку використовуються 14 круглих карток діаметром 20 сантиметрів на палиці завдовжки 20 сантиметрів - 7 з лицьового боку червоних, а зі зворотного - чорних та 7 навпіл червоно-чорних.

2. Для фіксації неявки використовується кругла картка жовтого кольору діаметром 20 сантиметрів на палиці завдовжки 20 сантиметрів.

3. Інше устаткування: 3 секундоміри, 3 свистки (з різними сигналами), 3 мікрофони, 2 гонги, 12 механічних лічильників, 2 відеокамери, 2 ваг, аудіо система.

 

Заступник директора
департаменту спорту вищих
досягнень Держмолодьспорту

О. В. Стеценко

 

Іменна командна заявка

На участь _______________________

Від команди _____________________

Дата ___________________________________

Місце проведення ________________________

N
з/п

П. І. Б.

Рік народження

Спортивний розряд

Вид змагань

Вагова категорія

П. І. Б. тренера

Віза лікаря

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

Всього допущено до змагань __________________________ спортсменів

Лікар

_____________
(підпис)

_______________________
(прізвище, ініціали)

_______________
(дата)

Представник команди

_____________
(підпис)

_______________________
(прізвище, ініціали)

Тренер

_____________
(підпис)

_______________________
(прізвище, ініціали)

____________

Опрос