Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка использования в 2013 году средств государственного бюджета, предусмотренных для реализации приоритетных проектов и осуществления мероприятий в Донецкой области

Министерство регионального развития; строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины (2)
Порядок, Приказ от 25.06.2013 № 260
действует с 23.07.2013

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

25.06.2013

м. Київ

N 260

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
05 липня 2013 р. за N 1114/23646

Про затвердження Порядку використання у 2013 році коштів державного бюджету, передбачених для реалізації пріоритетних проектів та здійснення заходів у Донецькій області

Відповідно до статті 20 Бюджетного кодексу України та на виконання абзацу третього підпункту 1 пункту 3 розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2013 р. N 76-р "Деякі питання використання у 2013 році державних капітальних видатків"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок використання у 2013 році коштів державного бюджету, передбачених для реалізації пріоритетних проектів та здійснення заходів у Донецькій області, що додається.

2. Департаменту регіонального розвитку та проектного управління (Бондарчук Н. Л.) разом з Департаментом нормативно-правового регулювання (Ішутко С. Ю.) подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Ісаєнка Д. В.

 

Т. в. о. Міністра

Г. М. Семчук

ПОГОДЖЕНО:

 

В. о. Міністра фінансів України

А. Мярковський

Голова Донецької обласної
державної адміністрації

А. В. Шишацький

 

Порядок
використання у 2013 році коштів державного бюджету, передбачених для реалізації пріоритетних проектів та здійснення заходів у Донецькій області

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів державного бюджету, передбачених Мінрегіону України для реалізації пріоритетних проектів та здійснення заходів у Донецькій області (далі - бюджетні кошти) відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2013 року N 76-р "Деякі питання використання у 2013 році державних капітальних видатків".

2. Головним розпорядником бюджетних коштів є Мінрегіон України.

Розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня є структурні підрозділи місцевих державних адміністрацій та виконавчих комітетів місцевих рад, одержувачами бюджетних коштів - підприємства та організації комунальної форми власності Донецької області (далі - розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня, одержувачі бюджетних коштів), яким Мінрегіон України делегує функції замовника робіт.

3. Бюджетні кошти спрямовуються на реалізацію пріоритетних проектів та здійснення заходів у Донецькій області на об'єктах комунальної форми власності, що сприяють соціально-економічному розвитку регіону (далі - проекти та заходи).

4. Перелік проектів та заходів, що фінансуються за рахунок бюджетних коштів (далі - Перелік), зміни до нього формуються та затверджуються Мінрегіоном України за пропозиціями Донецької обласної державної адміністрації.

До Переліку включаються:

проекти та заходи, які включено до місцевих програм соціально-економічного розвитку;

об'єкти, строк завершення будівельних робіт на яких не перевищує двох років.

Співфінансування здійснюється з місцевих бюджетів або інших джерел, не заборонених законодавством. Кошти на виготовлення проектної документації за рахунок місцевих бюджетів або інших джерел враховуються як співфінансування.

5. Затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи здійснюються згідно з вимогами Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 року N 560.

6. Переліки проектів та заходів за підписом голови Донецької обласної державної адміністрації подаються Мінрегіону України разом з обґрунтуванням необхідності включення об'єктів до відповідного переліку.

Пропозиції приймаються в тижневий строк з дня офіційного опублікування цього наказу.

Розгляд пропозицій щодо відповідності проектів (об'єктів) вимогам цього Порядку здійснює робоча група, склад якої затверджується наказом Мінрегіону України.

7. Закупівля товарів, робіт і послуг проводиться в установленому законодавством порядку.

8. Видатки, пов'язані з фінансуванням капітального будівництва, здійснюються відповідно до Порядку державного фінансування капітального будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 року N 1764, та постанови Кабінету Міністрів України від 09 жовтня 2006 року N 1404 "Питання попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти".

9. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а також відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов'язань в органах Казначейства України та операції, пов'язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.

10. Розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня, одержувачі бюджетних коштів подають щомісяця до 02 числа Мінрегіону України інформацію про використання бюджетних коштів у розрізі проектів та заходів.

11. Казначейство України інформує щомісяця до 10 числа місяця, що настає за звітним періодом, Мінрегіон України і Мінфін України про обсяги перерахованих бюджетних коштів та касові видатки в розрізі проектів та заходів.

12. Мінрегіон України щомісяця до 05 числа подає Мінфіну України інформацію про використання бюджетних коштів.

13. Складення та подання бюджетної і фінансової звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним використанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

 

Директор Департаменту регіонального
розвитку та проектного управління

Н. Л. Бондарчук

Опрос